KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (31 )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (31 )"

Transkriptio

1 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (31 ) Kaupunginvaltuusto AIKA klo 10:00-17:05 PAIKKA Kemin kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 118 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien vaali Talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuoteen Digipolis Oy:n kehittämissopimus vuodelle Liikuntahalliyhtiöiden fuusioselvitys / omistajaohjauksen periaatepäätös 123 Toivola-Luotolan Setlementti ry / lainan korkosidonnaisuuden muutos 124 Valtuutettu Harri Tauriaisen ja neljän muun valtuutetun aloite riittävien määrärahojen varaamisesta pitkäaikaislaitoshoitoon lautakuntien/tuottajan esittämällä tavalla 125 SDP:n valtuustoryhmän aloite Lindorffin kanssa tehdyn sopimuksen purkamisesta

2 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (31 ) Kaupunginvaltuusto OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Aheinen Ritva 10:00-17:05 Jäsen Alamommo Jaakko 10:00-17:05 Jäsen Ekorre Mikko 10:00-17:05 Jäsen Ekorre-Nummikari Sari 10:00-17:05 Jäsen Halonen Hilkka 10:00-17:05 Jäsen Helske Kalle 10:00-17:05 Jäsen Henttinen Pertti 10:00-17:05 Jäsen Hirvenmäki Kimmo 10:00-17:05 Jäsen Holopainen Raimo 10:00-17:05 Jäsen Hyötylä Pirita 10:00-17:05 Jäsen Ikäläinen Jukka 10:00-17:05 Jäsen Jestilä Teija 10:00-17:05 Jäsen Juntunen Jouko 10:00-17:05 Jäsen Keskikallio Raimo 10:00-17:05 Jäsen Kettunen Matti 10:00-17:05 Jäsen Korrensalo Sisko 10:00-17:05 Jäsen Kourula Tuire 10:00-17:05 2. varapuheenjohtaja Kumpulainen Tytti 10:00-17:05 Jäsen Kumpumäki Veikko 10:00-17:05 1. varapuheenjohtaja Kurtti Mikko 10:00-17:05 3. varapuheenjohtaja Leskio Marko 10:00-17:05 Jäsen Mikkanen Anneli 10:00-17:05 Jäsen Moisanen Sari 10:00-17:05 Jäsen Muranen Matti 10:00-17:05 Jäsen Mäki-Jokela Antero 10:00-17:05 Jäsen Määttä Pasi 10:00-17:05 Jäsen Niskala Sirpa 10:00-17:05 Jäsen Niskanen Jaana 10:00-17:05 Jäsen Nyberg Sven 10:00-17:05 Jäsen Pasanen Aarne 10:00-17:05 Jäsen Pasoja Jouko 10:00-17:05 Jäsen Puro Juha 10:00-17:05 Jäsen Päkkilä Matti 10:00-17:05 Puheenjohtaja Rantala Anneli 10:00-17:05 Jäsen Sonntag Ritva 10:00-17:05 Jäsen Särkelä Esko 10:00-17:05 Jäsen Taanila Juha 10:00-17:05 Jäsen Tauriainen Harri 10:00-17:05 Jäsen Tervo Kati 10:00-17:05 Jäsen Tiitinen Pekka 10:00-17:05 Jäsen Virtala Aili 10:00-17:05 Jäsen Miettunen Ulla 10:00-17:05 Varajäsen Tauriainen Eila 10:00-17:05 Varajäsen MUU Karjalainen Atte 10:00-12:30 sisäinen tarkastaja Kosonen Anu-Liisa 10:00-17:05 koulutoimenjohtaja Kotiranta Markku 10:00-17:05 tilapalvelupäällikkö Mikkola Allan 10:00-17:05 kehittämisjohtaja Niiranen Liisa 10:00-17:05 sos-terv. johtaja Nissinen Tero 10:00-17:05 kaupunginjohtaja Rask Matti 10:00-17:05 kaupunginlakimies Sääksniemi Teemu 10:00-17:05 henkilöstöpäällikkö Vilen Jukka 10:00-17:05 kansliajohtaja, sihteeri Heikka Kimmo 10:05-10:45 toimitusjohtaja, Digipolis Oy

3 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (31 ) POISSA Kapraali Riitta Jäsen Pasanen Antti Jäsen Onkalo Tapani tekninen johtaja ALLEKIRJOITUKSET Matti Päkkilä Puheenjohtaja Jukka Vilén Sihteeri KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kaupunginkansliassa Mikko Ekorre Sari Ekorre-Nummikari PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kaupunginkansliassa Todistaa Jukka Vilén kansliajohtaja

4 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (31 ) Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kaupunginvaltuusto Kutsu valtuuston kokoukseen on julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitus taululla , Pohjolan Sanomissa , Kansan Tahdossa sekä Lou nais-lapissa eli neljä päi vää ennen ko kousta. Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu valtuutetuille ja kaupunginhalli tuksen jäsenille eli valtuuston työjärjestyksen mukaisesti. Seuraavat valtuutetut ovat ilmoittaneet olevansa estyneitä saapumasta valtuuston kokoukseen, minkä johdosta kokoukseen on kutsuttu varajä sen: Esteen ilmoittanut: Antti Pasanen Ei ilmoittanut esteestä: Riitta Kapraali Kutsuttu varajäsen: Ulla Miettunen Ritva Alatalo, estynyt Eila Tauriainen Ehdotus PJ Päkkilä: Todetaan valtuuston kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös KV : Liitteenä on osallistujaluettelo. Valtuuston kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Liitteet Liite 1 osallistujaluettelo

5 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (31 ) Kaupunginvaltuusto

6 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (31 ) Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjan tarkastajien vaali Kaupunginvaltuusto Ehdotus PJ Päkkilä: Päätös KV : Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Mikko Ekorre ja Sari Ekorre-Nummikari, varalle Hilkka Halonen ja Kalle Helske. Julkisessa kokouskutsussa on ilmoitettu, että pöytäkirja on yleisön nähtävänä kaupunginkansliassa perjantaina Pöytäkirja tarkastetaan torstaina klo kaupunginkansliassa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Ekorre ja Sari Ekorre-Nummikari, varalle Hilkka Halonen ja Kalle Helske.

7 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (31 ) Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuoteen / /2014 Kaupunginhallitus Ehdotus KJ Nissinen: Valmistelu: kehittämis- ja talousosasto, kehittämisjohtaja Allan Mikkola Liitteenä talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman laadintaohjeet hyväksyttiin kaupunginhallituksessa Lautakunnat tekivät ehdotuksensa tilausten toteuttamiseksi mennessä. Laadintaohjeen ta-raamissa vuoden 2015 tulokseksi arvioitiin noin - 2,7 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus asetti tilauksittaisen -raamin ja kohteittaisen investointikehyksen. Yhteistyötoimikunnalle talousarvioehdotusta esiteltiin kokouksessa. Luvut milj. Laadintaohjeet LTK:in vastaus Kaupunginjohtajan esitys Toimintamenot 167,5 172,9 170,3 TOIMINTAKATE -126, ,8 Verotulot 85,7 85,7 87,2 Valtionosuudet 43,3 43,3 43,3 VUOSIKATE 1,5-2,2 3,0 TULOS -2,7-6,4-0,97 Taseen kumul.ylijäämä 8,4 4,9 10,4 Lainakanta 80,3 87,8 81,6 Lautakuntien tilausesityksistä on karsittu nettona 3,2 miljoonaa euroa. Kunnallisveroprosentti on 21,25. 0,5 % yksikön nostolla saadaan 1,85 miljoonaa euroa. Vuonna 2015 (vrt tpa 2014) toimintakate pienenee 0,9 miljoonaa euroa eli 0,7 %. Verorahoituksen määrä (verotulot+valt.osuudet) kasvaa 0,4 miljoonaa euroa. Vuosikate ei kata poistoja ja tilikauden tulos on -0,969 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit ovat 2,7 miljoonaa euroa. (inv.menot - inv:n rah.osuudet - luovutustulot). Lainamäärä kasvaa 0,7 miljoonalla eurolla. Toiminnan painopisteinä ovat palvelurakenteiden ja vetovoiman kehittäminen (esimerkiksi kaupunkiympäristöä). Taloussuunnitelmassa v toimintakatteen kasvu on noin 1,5 % / vuosi ja verorahoituksen kasvu noin 2,5 % / vuosi. Kaupunginhallitus käsittelee ja päättää esittää liitteen mukaisen v talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman valtuuston hyväksyttäväksi.

8 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (31 ) Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Päätös KH : Kaupunginjohtaja Tero Nissinen ja kehittämisjohtaja Allan Mikkola kertoivat talousarvion valmistelusta. Koulutoimenjohtaja Anu-Liisa Kosonen, kulttuuriosaston päällikkö Kari Silvennoinen, sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Liisa Niiranen ja tekninen johtaja Tapani Onkalo kertoivat hallinnon alojensa talousarviosta ja vastasivat kysymyksiin. Keskustelun yhteydessä Jouko Pasoja esitti kaupunginhallitusryhmien yhteisenä esityksenä, että: - työmatkaturvallisuuden parantamiseen osoitetaan euroa talousarvioesityksen sisältä - lasten lähiliikuntapaikka Koivuharjun koululla aikaistetaan vuodelle 2015 menoina sekä tuloina ja osoitetaan nettona euroa. Ennen toteutusta selvitetään koulun tilanne - kiinteistöjen peruskorjaukseen lisätään euroa, joten summaksi tulee euroa - kehittämiskävelyiden esille tuomat asiat Hepolan ja Ajoksen alueella saatetaan hallintokuntien pohdittavaksi mitä asioissa voitaisiin tehdä ja - lisäksi pontena, että jäähallin ja Junkohallin liikuntavuoro-ostot alle 18-vuotiaille kohdistetaan kemiläisille nuorille Kaupunginjohtaja ehdotti edellä olevaan esitykseen katteet seuraavasti: - työmatkaturvallisuuslisäys keskusvirastoon euroa katetaan hallintopalvelujen projekteista vähentämällä euroa - Koivuharjun lähiliikuntapaikan lisäys euroa katetaan kaupunkikuvallisista kohteista, jonne jää euroa - kiinteistöjen peruskorjauksen lisäys euroa katetaan Meripuistosta euroa ja yhdyskuntatekniikasta euroa. Meripuistoon vuodelle 2016 suunnitelmaan osoitetaan euroa ja yhdyskuntatekniikkaan jää vielä euroa Harri Tauriainen esitti, että kaupunginhallitus hyväksyy Länsipohjan Hevosurheilukeskus Oy:n euron avustusanomuksen vuoden 2015 talousarvioesityksessä valtuustolle. Esitys raukesi kannattamattomana. Harri Tauriaisen esitys Sauvosaaren urheilukentän peruskorjauksen suunnittelurahavarauksen aikaistamisesta vuodelle 2016 raukesi kannattamattomana. Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman liitteen mukaisena edellä todetuin lisäyksin valtuuston hyväksyttäväksi.

9 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (31 ) Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto Ehdotus KH: Päätös KV : Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman. VASEMMISTOLIITON RYHMÄPUHEENVUORO / Pertti Henttinen: Arvoisa valtuuston herra puheenjohtaja, hyvät valtuutetut! Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on käsitellyt seminaarissaan ja useissa kokouksissaan vuoden 2015 talousarvioesitystä ja taloussuunnitelmaa vuosille Tilaaja-tuottaja, maisemamalli Ryhmämme on useaan otteeseen käynyt keskustelua tilaaja-tuottajamallista. Tämänpäiväisen talousarviokokouksen lähestyminen on lisännyt etenkin kriittistä suhtautumista maisemamallin. Valtuutetuille on jaettu tuottajalautakuntien esitykset. Budjettikirjaan on kirjoitettu tilaajan viestit tuottajille. Tilaajatiimi on tehnyt rankan työn sopeuttaakseen talousarvion raamiinsa. Tilaajana ainakin periaatteessa on valtuusto. Näyttää kuitenkin siltä, että valtuusto ei aina tiedä mitä on tilannut, koska tilaajana toimiikin virkamiesten tilaajatiimi. Tilaaja-tuottaja -malli ei toimi. Onko tilaajatiimin suorittama noin kuuden miljoonan euron karsinta ollut oikeaan osunutta? Olisivatko tuottajan esitykset johtaneet erilaiseen lopputulokseen. Tehdäänkö nyt karsitun budjetin sisällä sellaisia toimia, jotka voivat tulla kalliimmiksi kuin tuottajan esitykset? Ryhmämme yleinen kritiikki sosterin budjetin karsintaan oli se, että nyt budjetista karsittiin tilaajavaiheessa ne yritelmät, joilla lautakunta pyrkii kääntämään toimintaa ennaltaehkäisevään suuntaan. Näitä asioita ovat perhepalveluiden ennaltaehkäisevä työ, vanhusneuvolan toimintaedellytykset ja päihde- ja mielenterveystyön päiväkeskustoiminta. Tyydyttiin siis sammuttamaan paloja, jotka näkyvät lastensuojelussa, vanhusten raskaissa palvelupaikoissa ja todella kalliissa päihde- ja mielenterveyspalveluissa. Siksi kaupungin budjetin kokonaisuudessa kannattaa kiinnittää huomiota nimenomaan ostopalvelujen kasvavaan osuuteen, mukaan lukien erilaiset konsulttikustannukset, maisemamalleineen. Lisäksi kaupungin elinkeinopolitiikan organisointi on sekä sekava että kallis. Digipolis, elinkeinopalvelut ja työvoimatoimisto työskentelevät näiden asioiden parissa, silti yksittäisen yrittäjän on vaikea saada apua kaupungilta.valtuutetut kaipaavat enemmän tietoa elinkeinopalveluista. Kaupungin tulee järjestää asiasta seminaari.

10 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (31 ) Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kuntalaisvaikuttamisen/demokratian ja kuntalaisten osallisuuden kannalta olisi tärkeää, että Ajoksen, Rytikarin ja Hepolan kehittämiskävelyiden tuloksia käsiteltäisiin kaupungin päättävissä elimissä. Toivon mukaan kuntalaiskävelyt toteutuvat myös muissa kaupunginosissa ensi vuonna. Tilaaja-tuottajamallin toimimattomuus ontuu siltäkin osin, että tuotantolautakunnissa on todella kirjavaa käytäntöä asioiden hoidossa, eikä ohjeistuksia olla sisäistetty, kun niitä ei noudateta Koulutuslautakunta ei ole käsitellyt lainkaan esimerkiksi tilausmuutoksia ennen valtuustokäsittelyä. Kun sote -uudistus aiheuttaa sen, että 60 % kunnantoiminnoista siirtyy muualla päätettäviksi. Huolenaiheenamme on, miten jäljelle jäävä osuus kunnallisesta päätöksenteosta enää kiinnostaa ryhtymästä päättäjäksi ja siis ehdokkaaksi kunnallisvaaleissa. Lautakunnille tulee palauttaa niiden asema osana kunnallista ja demokraattista päätösvaltaa. Joissakin kaupungeissa kuten Rovaniemellä ja Oulussa on jo luovuttu, tosin hieman erilaisista malleista kuin meillä Kemissä. Esitämme selvitettäväksi millaisilla muutoksilla tilaaja-tuottaja -mallia voitaisiin kehittää tai vaihtoehtoisesti luopua mallista kuten ovat tehneet esimerkiksi Oulu ja Rovaniemi. Talousarvioesitys 2015 Kaupunginjohtajan katsaus alkaa toteamuksella: vuoden 2015 talousarvio on kireä. Selkeä katsaus antaa hyvän kuvan julkisen ja kaupunkimme talouden niukkuudesta sekä vaatimuksen uudistuskyvystä. Päättäjät ovat ymmärtäneet hyvin ja ottaneet vakavasti taloustilanne ja sen haasteet on. Luottamushenkilöiden yhteisymmärrys on ollut hyvä. Vaikka vaihtoehtoja ei ole kovin montaa, on syytä etsiä aktiivisesti erilaisia ratkaisuja taloudellisen tilanteen kohentamiseksi. Talousarvioesityksen 125 sivulla on runsaasti tärkeää ja hyvin esitettyä tietoa päätösten pohjaksi. Valmistelutyö on ollut hyvää lukuunottamatta maisemamallin arvostelussa esittämiämme seikkoja. Kaupunkimme investointitaso on alhainen ollen vain 2,7 M. Onneksi kiinteistöjen peruskorjauksiin pystyttiin löytämään 100 t lisää eli kaikkiaan 800 t. Siitä huolimatta on vaarassa kiinteän omaisuuden rappeutuminen. Meillä on esimerkiksi kaksi koulurakennusta, Takajärvi ja Koivuharju, erittäin huonossa kunnossa. Niiden osalta valmistelu- ja suunnittelutyö on käynnissä. Lisäksi Karihaaran koulu on peruskorjauksen tarpeessa. Kivikon päiväkoti valmistuu ajallaan ja tulee käyttöön 1.elokuuta Rakentamisen rahoitusmalli on ollut siten hyvä, että nyt kaupungin rahoitettavaksi tulee kalustohankinnat 200 t :lla. Kaupunkilaiset ovat aivan aiheellisesti olleet huolissaan ja kyselleet mitä uuden päiväkodin aloittaminen merkitsee jollekin toiselle päiväkodille. Tässä asiassa tiedottaminen jo ensi vuoden alkupuolella on tärkeää.

11 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (31 ) Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Huolestuttavaa, että lääkäriaikoja erityisesti hammaslääkärille on jäänyt käyttämättä noin 6 prosentin verran potilaiden peruuttamattomien aikavarausten vuoksi. Tähän ongelmaan kaivataan pikaista ratkaisua. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on tehnyt useita aloitteita työllisyyden hoidon parantamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Kolmivuotinen kuntakokeilu on työllisyyden hoidon kannalta eriarvoisen tärkeä ja tuottanut jo hyviä tuloksia. Valtuustoryhmämme on ehdottomasti talousarvioon liittyvän esityksen takana, jolla voidaan osoittaa uusi työpolku 60 palkkatukityöllistetylle (TA sivu 61). Taloussuunnitelma Ryhmämme on sitoutunut henkilöstön vähentämiseen luonnollisen poistuman kautta. Periaatteessa on oikein, että luonnollista poistumaa kaupungin henkilöstön vähentämisessä käytetään hyväksi, mutta se ei sinänsä vielä uudista henkilöstörakennetta. Joissakin tehtävissä tarvitaan lisää väkeä vaikka kaupungin asukasluku pienenee. Esimerkiksi yli 75 vuotiaiden absoluuttinen lukumääräkin kasvaa aina vuoteen 2040 saakka. Joistakin tehtävistä voidaan henkilöstömäärää vähentää, mutta esimerkiksi lasten lukumäärän väheneminen vuoteen 2025 mennessä merkitsee esim. terveydenhuollossa vain n. 1 terveydenhoitajan tarpeen vähenemistä. Asioilla on siis mittasuhteensa. Siksi pelkkään HTV lukumääriin tuijottaminen johtaa helposti siihen, että toimivia julkisia ratkaisuja siirretään ostopalveluiksi. Tästä hyviä esimerkkejä löytyy sosteristakin. Perustavanlaatuinen ero yksityisten ostopalvelujen ja hyvin hoidetun julkisen palvelun välillä on, että yksityinen palvelu pyrkii laajentamaan asiakkaan palvelutuotantoa ja julkinen etsii vaihtoehtoa, jolla palvelu tuotettaisiin minimissään asiakkaan tarpeen tyydyttävällä tavalla. Tästä logiikasta seuraa väistämättä, että yksityinen palvelu tulee aikaa myöten aina maksamaan julkista enemmän. Tästä on kansainvälistä tutkimusta esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon osalta vaikka kuinka paljon. Huolellinen ja suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka antaa liikkumavaraa kehittää tehtäviä ja hallintokuntien välistä yhteistyötä tehokkaammaksi sekä taloudellisemmaksi toteuttaa. Tämä muutos on tehtävä yhteistyössä henkilöstön kanssa. Yleisradio julkisti viime viikolla selvityksensä kuntien omavaraisuudesta. Lopputulos oli, että noin kolmannes eli sata kuntaa saa valtiolta enemmän apua euroina kuin niillä on verotuloja. Selvityksen mukaan mikäli valtionavut ovat yhtä suuret kuin omat verotulot prosenttiluvuksi tulee sata. Tällaisessa vertailussa ruuhka-suomen isot kaupungit Espoo ja Helsinki menestyvät hyvin. Kärjistetysti todetaan espoolaisten maksavan Pohjois-Savon pikkukuntien laskuja. Kemin osalta prosenttiluku on yli 50. Kemi saa valtiolta 43 M ja kerää verotuloja 85 M. Kokonaisveroasteella selvitys tarkoittaa kunnan tarvetta kerätä kunnallisveroa, jos valtionapu, kiinteistö- ja yhteisövero poistettaisiiin. Mittari kuvaa, kuinka kalliita palveluita kunta tuottaa ja miten paljon valtio sitä auttaa.

12 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (31 ) Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kemin osalla prosenttiluku on 37,8. Valtiovarainministeriö on laskenut, että Kemin veroprosentti uhkaisi nousta - ellei mitään tehdä - vuodelle ,9 prosenttiin. Isot ratkaisut sote -uudistus ja kuntaliitos ovat agendalla nyt joulukuussa. Sote -uudistuksen juuri julkaistujen kuntalaskelmien mukaan Kemin uusi sotemaksu euroina per asukas on 3,522, nousee 106 eurolla asukasta kohden. Tämä merkitsee noin 2,4 miljoonan euron lisälaskua / vuosi Kemin kaupungille. Sote -uudistuksen tavoitteena oli parantaa palveluja ja saada aikaan säästöjä. Palveluista ei vielä voi sanoa mitään, mutta säästöjen sijaan tilalle tulee kustannusten nousu. Aivan kuin vanhassa sadussa Hiiri takkia ompeli on sotessa käymässä samalla tavalla. Ei tullut takkia, mutta ei taida tulla liiviäkään. Kuntaliitosten osalta selvittäjät tekevät uskoaksemme mielenkiintoisen esityksen tämän viikon perjantaina. Soteen ja myös kuntauudistukseen liittyy ICT-, talous- ja henkilöstöhallinnon muutokset. Tätä koskeva selvitys julkistettiin seutuvaltuustossa. Vasemmistoliiton ryhmän kanta on, ettei uusia liikelaitoskuntayhtymiä ole syytä eikä tarvetta perustaa. Meillä on neljän yhteisön yli viisi vuotta sitten perustama Meri-Lapin Kuntapalvelu, jonka perussopimuksen muutoksen kautta ICL- ja taheha voidaan liittää sinne. Vasemmistoliiton ryhmä tekee tässä yhteydessä valtuustoaloitteen saatavien perintätoiminnasta. Esitämme selvityksen tekemistä mahdollisuudesta perustaa Meri-Lapin Kuntapalvelun yhteyteen seudullinen perintätoimisto. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on valmis hyväksymään talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman edellyttäen, että niihin sisältyvät seuraavat muutokset: 1. Sosiaalinen luototus turvataan määrärahasiirrolla aikuissosiaalityön sisällä (noin ) 2. kaupunginhallituksen hyväksymät katemuutoksin tapahtuvat lisäykset: työmatkaturvallisuus euroa, Koivuharjun lähiliikuntapaikka euroa ja kiinteistöjen peruskorjaus euroa. SDP:N RYHMÄPUHEENVUORO / Teija Jestilä Kaupunginvaltuusto on jatkanut strategiatyöskentelyään ja tarkentanut toimenpideohjelmaa, johon palvelualueet ovat tehneet toimenpidesuunnitelmat vuodelle Palvelurakenteen kehittäminen on yhä erityisen tärkeätä, sillä tulevat talousarviovuodet ovat haasteellisia. Lisäksi tarvitaan asiakasprosessien selvitystä palvelurakenteen kehittämisen rinnalle. Kaupungin vetovoiman kehittäminen edellyttää aktiivista kuntapolitiikkaa ja yhteistyötä. Valtuuston on laitettava erityisen merkittävä panos kaupungin elinvoiman lisäämiseen.

13 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (31 ) Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tarvitaan uutta työtä, vahvaa pk-sektoria tukevaa elinkeinopolitiikkaa, jotta kaupungin olemassa olevat hyvät palvelut voidaan säilyttää ja edelleen kehittää. Mielenkiinnolla odotamme ensi perjantaina julkistettavaa kuntajakoselvittäjien esitystä. Seutukuntamme tulevaisuudelle on erityisen tärkeätä yhdessä kehittää alueemme elinvoimaisuutta mm. lentokentän säilymisen turvaaminen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistustyö, ns. SOTE -uudistus käynnistyy ja käytännöntoimia aletaan suunnitella yhteistyössä eri tahojen kanssa. Kuitenkin on jatkettava myös oman toiminnan kehittämistä mm. mielenterveys- ja päihdepalvelujen rakenteen uudelleenorganisointi ja hallinto- ja toimistopalvelujen tarkastelu. Vuoden alusta aloittava seniorineuvola vahvistaa vanhuspalveluja. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelmaa päivitetään ja kotona asumista tukevia palveluja kehitetään. Mielestämme hoito- ja palvelusuunnitelmiin tulee sisällyttää myös yksilöllisiä kuntoutussuunnitelmia. Työttömyysasteen ennustetaan olevan yhä korkea ensi vuonnakin. Uuden työllisyyspalveluyksikön perustaminen on keskeisimpiä päätöksiä, joita olemme tekemässä. Se mahdollistaa yhdessä yksikössä tehtävän laaja-alaisen työllisyyden hoitamisen ja työttömien palvelujen keskittämisen. Henkilöstösuunnitelma tukee palvelustrategiaa. Rekrytointiin on kiinnitettävä edelleen huomiota. Henkilöstön osaamiskartoitusten tekeminen ja kehityskeskustelujen toteutuminen ovat sekä työntekijöiden että esimiesten työssä kehittymistä vahvistavia tekijöitä. Työntekijöiden työssäjaksamista ja työhyvinvointia tuetaan mm. tarjoamalla liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Lisäksi on mahdollistettava koulutuksiin osallistuminen ja muu tarpeen mukainen osaamisen tukeminen. Työurien pidentämiseen ja eläkepoistumaan varautumisen tukemiseen on edelleen panostettava mm. osa-aikasairauspoissaolo- ja eläkemahdollisuuksia hyödyntämällä. Investointimenot ovat varsin alhaiset ja kasvattavat korjausvajeongelmaa. SDP:n valtuustoryhmä hyväksyy kaupunginhallituksen esittämän vuoden 2015 talousarvion ja taloussunnitelman vuosille Talousarviossa pysyminen ja palvelurakenteen muutoksessa onnistuminen on tärkeätä kaupungin tulevaisuuden kannalta. KESKUSTAN RYHMÄPUHEENVUORO / Ritva Sonntag: Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut Vuosi 2014 tulee jäämään mieliimme mm. sote-sopasta, kuntarakenneselvityksestä, talouden tiukkuudesta ja työttömyyden lisääntymisestä. Sote-selvitys näyttäisi etenevän kohti toimenpiteitä niin, että Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alue voi toimia omana tuotantoalueena pohjoisella sote-alueella.

14 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (31 ) Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Päivystysasetuksen vaatimukset tosin aiheuttavat edelleen huolta ja Länsi-Pohjan alueelle onkin haettu poikkeuslupaa päivystyksen ja synnytysten järjestämiseksi. Vielä ei kuitenkaan voi olla ollenkaan varma asioiden etenemisestä, sen verran sekavaa ja poukkoilevaa soten suunnitelmat ovat tähän asti olleet. Parhaillaan menossa oleva kuntarakenneselvitys ei tuone kovinkaan suuria muutoksia alueen kuntarakenteeseen. Jos toisin käy, on se mieluinen yllätys. Perusteluja yhden tai kahden uuden kunnan muodostamiselle kyllä löytyy, mutta päätöksiä tuskin saadaan aikaan. Valtionosuusuudistuksen mukanaan tuomat tulojen leikkaukset ja verotulojen lasku ovat saaneet aikaan päänvaivaa vuoden 2015 talousarviota valmisteltaessa. Lisäksi talousarviokirjan lukeminen on ollut tavallista vaikeampaa, kun tuottajan viestit tilaajalle on pitänyt hakea lautakuntien esityksestä toisesta kirjasta. Ryhmämme kritisoi tätä teknistä vaikeutta varsinkin, kun kaupunginhallituksessa asiasta huomautettiin ja edellytettiin valtuustolle tulevassa kirjassa olevan sekä tuottajien että tilaajien viestit. Kiitosta ansaitsee kaupunginjohtajan esipuhe, jota on kaivattu talousarviokirjaan. Tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa on ensiarvoisen tärkeää, että niin kaupunginhallitus ja -valtuusto kuin lautakunnat ja palvelualueetkin tietävät, millä perusteilla talousarvioon on päädytty ja että kaikki osapuolet sitoutuvat talousarvioon. Tällä kahden kirjan toimintatavalla on vaarana, ettei kaikkia tuottajien viestejä noteerata eikä toisaalta tilaajan viestejä sisäistetä. 3,2 M leikkaukset lautakuntien esityksistä eivät toteudu, jos palvelualueilla ei perusteellisesti suunnitella toiminnan muutoksia ja varmisteta niiden toteutumista. Keskustan valtuustoryhmä hyväksyy esitetyt karsinnat ja säästötoimet, mutta on huolissaan siitä prosessista, jolla talousarvio valmisteltiin. Talousseminaari olisi ollut tärkeä vuoropuhelun paikka valtuutetuille ja esitteleville virkamiehille, mutta tällä kertaa vain kaupunginhallitus sai kuulla esittelyt. Onko suunnitellut leikkaukset ja henkilöstövähennykset valmisteltu niin, että niillä on edellytykset onnistua? Säästöihin ja leikkauksiin on sitouduttava, mutta niiden on oltava realistisia. Esim. vanhus- ja vammaispalveluissa on leikkauksia, joiden toteutuminen on lautakunnan mukaan kyseenalaista palvelujen tarpeen kasvaessa. Miten voidaan varmistaa, että talousarvio toteutuu? Ryhmämme pitää tärkeänä sitä, että virkamiehet ovat sitoutuneita talousarvioon ja ottavat vastuun siitä, ettei ylityksiä tule. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti tulosalueiden johtajat tulevat konsernijaoston kuultaviksi, jos ja kun ylityksiä tapahtuu. Kun menimme mukaan Maisema-malliin, oli tarkoitus puuttua heti ns. punaisella palaviin kohtiin, mutta siltä osin ei Maisema-malli ole toteutunut. Mallin tarkoitus on lisätä läpinäkyvyyttä ja puuttua heti ongelmiin, joten otetaan malli kokonaisuudessaan käyttöön. Avopalvelujen tehostamistoimia on valmisteltu kuluvana vuonna.

15 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (31 ) Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Mielenterveys- ja päihdepalvelujen integroiminen, korvaushoitojen määrän vähentäminen, vastaanottopalvelujen kehittäminen jne. vaativat paitsi paljon työtä, myös sitoutumista tehtyihin tavoitteisiin ja toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi. Koko henkilöstön on toimittava samaan suuntaan. Keskustan valtuustoryhmä esittää, että lapsiperheiden kotihoidossa olevan perhetyöntekijän vähäisen käytön syyt ja neuvolapalveluihin siirtäminen selvitettäisiin. Onko syynä palvelun maksullisuus vai miksi käyttö on vähäistä. Palveluun pääsemiselle on oltava matala kynnys ja perheiden hyvinvointiin on satsattava ennaltaehkäisevästi ja varhaisella puuttumisella. On valitettavaa, ettei perhetyöntekijän palveluita ole osattu käyttää riittävästi ja sen vuoksi äitiysloman sijaista ei ole katsottu tarpeelliseksi palkata. Työllisyyden hoito keskitetään vuonna 2015 perustettavan työllisyyspalvelut yksikköön. Kaupungin menot kasvavat, kun yli 300 päivää työttömänä olleiden työmarkkinatuen kustannukset tulevat kaupungin korvattaviksi. Työllisyyden kuntakokeilussa on kehitetty uusia malleja työllistää ja myös kaupungin vastuuta työllistäjänä lisätään strategian mukaisesti. Hallintokunnilta odotetaan aktiivisuutta työllistämisessä; talousarviossa edellytetään vähintään 60 hengen palkkatukityöllistämistä kaupungin toimialueille. Kaupunkistrategiassa mainitaan monessa kohdin kulttuurin merkitys niin kaupungin elinvoimatekijänä kuin esim. kulttuurimatkailuna. Olemme huolissamme siitä, että vuoden 2015 talousarviossa Kemille ja koko seutukunnalle tärkeä musiikkitoimi uhkaa jäädä ns. ei-kenenkään alueeksi, josta kukaan ei ole kiinnostunut. Musiikkitoimelta supistettiin menoja , mutta tuloihin ei puututtu. Nettobudjetoinnissa olisi pitänyt supistaa sekä menoja että tuloja ja tällä supistuksella menoleikkaus on kohtuuton. Tämä tilanne tulisi korjata. Musiikkitoimen vastuulla ollut itsenäisyyspäivän juhla on saanut runsaasti kiitosta. Jatkossakin musiikkitoimi on pidettävä korkeatasoisena muun kulttuuritoimen ohella. Kemi-taloa on suunniteltu pitkään ja päätöksiäkin tehty sillä silmällä, että taloa ja sen toimintaa johdettaisiin kokonaisuutena. Yhtenä vetovoimatekijänä kulttuurin saralla olisi Kemi-talon toiminnan koordinointi niin, ettei asioista tarvitse sopia erikseen jokaisen toimijan kanssa. Keskustan valtuustoryhmä suostui veroprosentin nostoon sillä edellytyksellä, että sen lisäksi rakenteelliset muutokset etenevät. Henkilöstön määrä on pystyttävä pitämään sille asetetuissa tavoitteissa ja luonnollinen poistuma on hyödynnettävä mahdollisimman hyvin. Henkilöstön sitoutuminen ja pysyvyys edellyttävät hyvää henkilöstösuunnittelua ja työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukemista. Esimiesten koulutukseen ja johtamiseen on edelleen kiinnitettävä erityistä huomiota.

16 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (31 ) Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, Keskustan valtuustoryhmä haluaa vielä keskustella perhetyöntekijän sijoittamisesta neuvolatyöhön sekä musiikkitoimen budjetista, mutta on muilta osin valmis hyväksymään talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman vuosille KOKOOMUKSEN RYHMÄPUHEENVUORO / Mikko Kurtti Vuosi sitten, kun käytin valtuustoryhmämme puheenvuoron, varoitin budjetin tulopohjan pettämisestä. Talouden merkit eivät tukeneet talousarvion perusteena ollutta toivetta verotulojen kasvusta. Näkemykseni valitettavasti oli oikea. Tulopohjan pettämisen lisäksi myöskään kulut eivät kaikin osin ole pysyneet kurissa. Aiemmin kustannusten ylitykset selitettiin erikoissairaanhoidon kohonneilla kustannuksilla. Nyt ylitykset ovatkin paljastuneet kaupungin omien toimintojen tuloksena. Seuraavassa on muutamia huomioita. Kuntaliitto on teettänyt jo neljätoista kertaa selvityksen niin sanotun lisätyn terveydenhuollon kustannuksista keskisuurissa kunnissa. Vuonna 2013 sosiaalija terveydenhuollon deflatoidut kustannukset edellisvuoteen verrattuna nousivat 2,3 %, suurinta nousu oli Kemissä 7,5 %. Vertailun vuoksi Loviisassa kustannukset alenivat -2,2 % ja Salossa -1,6 %. Tarvevakiointia on käytetty selityksenä Kemin korkeisiin kustannuksiin. Saman selvityksen mukaan pienimmät tarvevakioidut kustannukset olivat Imatralla, suurimmat Tampereella, Kirkkonummella ja Kemissä. Tutkimus pitää purkaa osiin, jotta voidaan selvittää mistä korkeat kustannukset Kemissä muodostuvat. Vertailusta ei käy ilmi toimitilakustannukset. Voi olla, että osan selittää esim. poikkeuksellisen suuret toimitilakustannukset, lisäksi erikoissairaanhoidon korkeat kustannukset ovat Kemin rasitteena. Kaupungin omistamia kiinteistöjä hoitaa tilapalvelu. Kaupungin hallintokunnat toimivat tällä hetkellä hoitokustannuksiltaan paikkakunnan kalleimmissa kiinteistöissä. Kiinteistökustannusten pienentämisessä ei ratkaisuna voi olla se, että siirrytään ulkopuolisten omistamiin kiinteistöihin vuokralle, vaan tilapalvelun toimintoja on tehostettava. Syksyllä ilmeni, että tilapalvelun henkilöstölle sallitaan älyttömiä ylityötuntimääriä. On selvitettävä, tapahtuuko tätä myös muissa hallintokunnissa. Merkittäviä säästöjä saadaan syntymään pelkästään työaikoja porrastamalla tai osittaisella ulkoistamisella. Muutama vuosi sitten tehtiin konevarikon toiminnasta ja sen kustannuksista kattava selvitys, jossa todettiin, että sen pyörittäminen on todella kallista. Asia jäi kuitenkin siihen. Sairauspoissaolot muodostavat organisaatiolle merkittävän kustannusrasitteen. Työterveyshuollon kanssa yhteistyössä esimiesten on pureuduttava henkilöstön sairauspoissaoloihin ja niiden syihin.

17 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (31 ) Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ei ole hyväksyttävää, että kunnan palveluksessa olevilla henkilöillä on keskimäärin kaksinkertainen määrä sairauspoissaoloja esimerkiksi alueen teollisuuteen verrattuna, varsinkin, kun suurin osa poissaoloista on 1-3 päivän pituisia. Kaupungin omien toimintojen taloudellisuus ja tehokkuus on valitettavasti uskon varassa. Vain varhaiskasvatus ja koulutoimi pystyvät esittämään muun valtakunnan kanssa vertailukelpoisia yksikkökustannuksia. Kuntalaki ei aseta montaa tehtävää kunnan hallitukselle, mutta kuntalain 23 määrittää kunnan hallituksen tehtävän seuraavasti: Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Edellisessä valtuuston kokouksessa päätettiin laajentaa konsernijaostoa talouden seurannan tehostamiseksi. Voidaanko päätös tulkita valtuuston huomautukseksi hallitukselle, onko hallitus epäonnistunut lain asettamassa päätehtävässä talouden hoidossa? Budjetti on käytännössä lukkoon lyöty jo ennen tämän päiväistä valtuuston käsittelyä. Kokoomusta kiusaa tässä talousarviossa ennen kaikkea se, että tasapaino on haettu kuntaveron korotuksen kautta. Tulot on sopeutettu menoihin eikä menopuoleen ole haluttu kajota. Reaalimaailmassa näin ei voi tehdä. Kukaan ei voi hoitaa omaa henkilökohtaista talouttaan näin nurinkurisesti. Talousarvion tulopuolella edellytetään merkittävää tuloutusta Kemin Energia Oy:ltä. Kemin Energia Oy:n ylijäämä syntyy monopolitoimijan perimästä ylisuuresta kaukolämmön energiamaksusta. Epäkohta on ehdottomasti korjattava tulevan budjettivuoden aikana, Kemin Energia on aikanaan perustettu turvaamaan kuntalaisille varma ja edullinen energia. Sitä ei ole tarkoitettu piilotetun veron kerääjäksi. Ei ole mitenkään hyväksyttävää, että kaukolämmön piirissä olevien kiinteistöjen omistajat ja asukkaat joutuvat maksamaan ylimääräistä kuntaveroa ylisuuren kaukolämpömaksun muodossa. Voi olla, että monopoliasemassa toimiva energialaitos joutuisi korjaamaan hinnoittelunsa, jos asia saatettaisiin kilpailuviranomaisen tutkittavaksi. Kokoomuksen valtuustoryhmä ei esitä käsiteltävään vuoden 2015 budjettiesitykseen määrärahamuutoksia, vaan on valmis hyväksymään sen sellaisenaan. Budjetin tueksi esitämme seuraavan aloitteen: Vuoden 2015 budjetissa on varattu riittävä ja sitova määrä rahaa kaikille hallintokunnille. Kaupunginhallitus yhdessä tulosvastuullisten vetäjien kanssa valvoo tiukasti, ettei yksiköissä ylitetä määrärahoja.

18 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (31 ) Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Jos myönnetty määräraha ei riitä koko vuodeksi, joitakin toimintoja voidaan supistaa loppuvuodesta ja viimeisenä keinona osa henkilöstöä voidaan lomauttaa. Toisaalta - henkilöstölle maksetaan vuoden lopussa bonuspalkkana osuus tulosalueen budjetin alittamisesta. Bonuksen suuruus ja laskentaperusteet tulosalueittain sovitaan viimeistään helmikuun 2015 loppuun mennessä Kaikki keinot on otettava käyttöön kunnan taloutta ei voi hoitaa välittämättä ympärillä olevan yhteiskunnan realiteeteista. Rahoittajan eli kuntalaisen osuutta ei voi kasvattaa. VIHREIDEN RYHMÄPUHEENVUORO / Kimmo Hirvenmäki Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muu väki. Haluan kiittää kaikkia talousarvion laadintaan osallistuneita. Minulla ei ole epäilystäkään, etteikö jokainen puhaltaisi yhteiseen hiileen niin virkamies kuin päättäjätasollakin pinnalla pysyttelevän Kemin hyväksi. Perheemme muutti Kemiin reilut seitsemän vuotta sitten, vähän ennen yhä jatkuvan taloustaantuman alkua. Hyppy tuntemattomaan osoittautui onnistuneeksi: Kemi ja kemiläiset ottivat meidät avosylin vastaan. Muun muassa lapsemme päivähoito järjestyi hienosti ja Kemi kannusti hankkimaan lisää jälkikasvua syntymälahjoin ja lupauksin, että hoitomaksut perittäisiin vain yhdestä lapsesta. Toinen lapsemme pääsi ryhmäpäiväkotiin, jossa kaikki pienen yksikön edut kulminoituivat. Jos muuttaisimme tänä päivänä Kemiin, jonka yhtenä strategisena tavoitteena on nuorten ja työikäisten eli monesti käytännössä lapsiperheiden houkuttelu seudulle, saisimme maksaa jokaisesta lapsesta ja törmäisimme hyvin joustamattomaan hoitomaksusysteemiin. Ryhmäpäiväkoteja ei enää ole. Hoidon laatu ja työmoraali ovat korkealla ainakin vuoropäiväkodissamme - vaikka eläköitymisen myötä päiväkodilla ei ole enää omaa johtajaa ja kaikenlainen tehostaminen vie työtunteja itse lastenhoidosta. Uskoisin, että tilanteeseen tulee helpotusta vuonna 2016, kun Kivikon uusi päiväkoti on täydessä toiminnassa ja tuntiperusteinen päivähoitolaskutus tuo oikeudenmukaisuutta hoitomaksuihin. Sähköisen asiointi toivottavasti vapauttaa henkilökuntaa päätehtäviinsä. Vielä syntymätön poikamme pääseekin heti tuoreeltaan näiden parannusten koekaniiniksi. Valtuuston asettamia strategisia tavoitteita ensi vuodelle ovat myös ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen ja palveluiden saatavuuden turvaaminen.

19 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (31 ) Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tähän liittyen lainaan Kemin ainutta koulupsykologia Anna Kyröä, joka pari päivää sitten totesi, että oppilas ja opiskelijahuoltolain hengen ja kirjaimen noudattamiseksi koulupsykologeja pitäisi Kemin kokoisessa kaupungissa olla vähintään nelinkertainen määrä. Koulupsykologi ja kuraattoripalveluiden riittävyyden varmistaminen onkin toivottavasti keskiössä, kun koulutuspuolella ensi vuoden rekrytointi painottuu erityisosaajiin. Jungonkadulle on alkukeväästä aukeamassa uusi hoivakoti. Tämä parikymmentä työpaikkaa luova yksityinen hanke on hyvä päänavaus. Tiedämme Kemin väestöpohjan olevan vanhenemaan päin. Kenties tässä onkin meille tulevaisuuden haasteen sijasta mahdollisuus: reagoimalla ajoissa sekä yksityisellä että kunnallisella sektorilla voimme pitää huolen siitä, että ikäihmisten palvelut ovat turvatut, jopa siinä määrin, että houkuttelemme kaupunkiin uusia iäkkäitä asukkaita viettämään aktiivisia eläkepäiviään. Positiivisena sivuvaikutuksena syntyy työpaikkoja, kuten Jungonkadun esimerkki jo todistaa. Muistamme toki kaikki valtuutettu Ekorren usein toistaman faktan eläkeläiset ovat kuuliaisia veronmaksajia ja kotikaupunkinsa palvelujen kiitollisia käyttäjiä. Nämä kolme esimerkkiä vauvasta vaariin, päiväkodista hoivakotiin, halusin nostaa esiin, koska ne ovat kunnan luontevia perustehtäviä. Raskaiden sote-velvollisuuksien siirtyessä pian toisiin käsiin vapautuu voimia keskittää tarmomme muihin toimiin. Kuten kaupunginjohtaja totesi, meiltä vaaditaan uudistumiskykyä ja valmiutta. Extremis malis extrema remedia kovat ajat, kovat lääkkeet. Kemi joutuu nostamaan veroprosenttiaan puoli prosenttiyksikköä. Kuten jo edellisessä valtuuston kokouksessa totesin, paineet verojen nostoon vielä tästäkin lähivuosina ovat kovat, ja valtuustoryhmämme olisi ollut valmis kovempaankin korotukseen nyt, ennaltaehkäisevästi. Valtiovarainministeriö arvioi Kemin veroprosentin olevan vuonna 2021 huimat 23,9. Sote-uudistuksen kasvava rahoitusosuus ja valtionosuusuudistus kirpaisevat. Voi olla, että väistämättä toteutuvilla kuntaliitoksilla veronkorotusten paine saadaan pienemmäksi. Kemissä käydään lähikunnista töissä huomattavasti enemmän kuin täältä mennään muualle, joten kuntaliitosten voisi olettaa tarkoittavan myös verotulojen demokraattisempaa jakautumista koko alueen hyväksi. Vihreä valtuustoryhmä on valmis keskustelemaan talousarvion hyväksymisestä. Talousarvion yhteydessä käsiteltävistä asioista etenkin työllistymistä, vapaaehtoistyötä ja työmatkaturvallisuutta koskevat esitykset ovat linjassa Kemin strategisten arvojen kanssa ja sietävät tulla ainakin neuvotelluiksi osana talousarviota. Kirjastoautopalvelun korvaaminen on ilmeisen käymistilassa oleva asia, koska kaiken järjen mukaan vuonna 2016 tapahtuva lainausjärjestelmien yhdenmukaistaminen mahdollistaisi Keminmaan kirjastoauton reviirin laajentamisen Kemiinkin. Mainittakoon, ettei Vihreä valtuustoryhmä tänäkään vuonna ole käyttänyt eikä aio käyttää heille budjettiin varattua puoluetukea.

20 KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ (31 ) Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ensi joulun alla meillä on taas edessämme vino pino paperia, joka kertoo tämän talousarvion onnistumisesta. Tai ehkä olemme jo ottaneet yhden uudistumisaskeleen pienenevällä hiilijalanjäljellä ja nuo pinot ovat muuttuneet tableteiksi. Kiitos. Kaupunginvaltuuston kokous keskeytettiin ruokatauon ajaksi klo Juha Puro saapui kokoukseen klo Valtuusto kävi yleiskeskustelun talousarviosta. Valtuutettu Jouko Pasojan esityksestä kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti pitää neuvottelutauon. Neuvottelutauon jälkeen Jouko Pasoja esitti saavutetun valtuustoryhmien välisen neuvottelutuloksen: Valtuuston toivomusponnet vuodelle 2015: - Keväällä 2015 järjestetään seminaari elinkeinopalveluiden kehittämisestä. Seminaarissa käsitellään myös Digipoliksen toimintaa. - Kivalo-opistolle annetaan rekrytointilupa opistosihteerin palkkaamiseen hyväksytyn talousarvion puitteissa. - Koulutoimen taloussihteerin rekrytointi tulee hoitaa sisäisin järjestelyin viipymättä. - Perämeren jäähallin ja Junkohallin liikuntavuoro-ostot alle 18 vuotiaille kohdistetaan Meri-Lappilaisille nuorille, jotka harrastavat kemiläisissä seuroissa Valtuuston TA-aloitteet vuodelle 2015: - Selvitetään mahdollisuus perustaa seudullinen perintätoimisto osaksi Meri-Lapin kuntapalveluita. - Maisemamallin hyödyntämistä talousarvion suunnittelu- ja ohjausprosesseissa kehitetään. - Tilapalvelun toiminnan tehokkuudesta sekä tilojen vuokran kalleudesta laaditaan selvitys. - Sairauspoissaolojen suuresta määrästä ja keinoista puuttua niihin laaditaan selvitys. - Talousarvion toteuman seurantaa esimiestasolla tulee tehostaa, ylityksiä tehneiden esimiesten toimintaan tulee puuttua, toimintaa supistamalla ja viimeisenä keinona lomauttaa henkilöstöä. Mahdollisista alituksista tulee palkita tulospalkkiolla. Tulospalkkion perusteet selvitetään helmikuun 2015 loppuun mennessä.

Tarjoukset saatiin Inspira Oy:ltä, FCG Oy:ltä ja KPMG Oy:ltä (oheismateriaalina).

Tarjoukset saatiin Inspira Oy:ltä, FCG Oy:ltä ja KPMG Oy:ltä (oheismateriaalina). Konserni- ja suunnittelujaosto 7 10.02.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 23 14.04.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 36 12.05.2015 Konserni- ja suunnittelujaosto 42 02.06.2015 Kaupunginhallitus 240

Lisätiedot

Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto/kehittämisjohtaja A. Mikkola :

Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto/kehittämisjohtaja A. Mikkola : Kaupunginhallitus 55 15.02.2016 Kaupunginhallitus 72 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 23 22.02.2016 Kemin Keilatalo Oy/takausanomus 60/02.05.03/2016 Kaupunginhallitus 15.02.2016 55 Valmistelu: Kehittämis-

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Aloite lähetettiin kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten. Kaupunginhallitus

Aloite lähetettiin kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto 125 08.12.2014 Kaupunginhallitus 16 12.01.2015 Kaupunginhallitus 199 04.05.2015 Kaupunginhallitus 408 07.11.2016 Kaupunginvaltuusto 152 14.11.2016 SDP:n valtuustoryhmän aloite Lindorffin

Lisätiedot

Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto/kehittämisjohtaja A. Mikkola :

Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto/kehittämisjohtaja A. Mikkola : Kaupunginhallitus 55 15.02.2016 Kaupunginhallitus 72 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 23 22.02.2016 Kaupunginhallitus 100 14.03.2016 Kemin Keilatalo Oy/takausanomus 60/02.05.03/2016 Kaupunginhallitus 15.02.2016

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kunnanhallitus 355 19.10.2015 Kunnanhallitus 404 01.12.2015 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 157/2/20/200/2015 Khall 19.10.2015 355 Valtuusto hyväksyi vuoden 2016 talousarvion raamin

Lisätiedot

LOPPUUN KÄSITELLYT VALTUUSTOALOITTEET 1/5

LOPPUUN KÄSITELLYT VALTUUSTOALOITTEET 1/5 LOPPUUN KÄSITELLYT VALTUUSTOALOITTEET 1/5 Valtuutettu Tytti Kumpulaisen ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite yhdistyksille myönnettävän kuntalisän kriteerien muuttamisesta 190/02.05.01/2013 KV 2.4.2014

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 229 22.06.2015 Kaupunginhallitus 334 05.10.2015 Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2016-2019 307/04/041/2015 KH 22.06.2015 229 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kemijärven kaupungin organisaatio- ja

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 AIKA 21.04.2016 klo 12:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen

Lisätiedot

Päivitetty KEMIN KAUPUNKI EDUSTAJAT KONSERNIYHTIÖISSÄ YM.

Päivitetty KEMIN KAUPUNKI EDUSTAJAT KONSERNIYHTIÖISSÄ YM. Päivitetty 21.1.2015 1 KEMIN KAUPUNKI EDUSTAJAT KONSERNIYHTIÖISSÄ YM. 2015-2016 Päivitetty 21.1.2015 2 Sisällysluettelo 1. TYTÄROSAKEYHTIÖT...3 1 KEMIN ENERGIA OY...3 2 KEMIN SATAMA OY...3 3 KEMIN KEILATALO

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016 Kemin kaupunkistrategia 2025 2016 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2016 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (11 ) Vanhusneuvosto 23.09.2016 AIKA 23.09.2016 klo 10:00-11:30 PAIKKA Keskustan palvelutalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen avaus 3 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Luettelo vuonna 2015 kunnan asukkaiden tekemien aloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä

Luettelo vuonna 2015 kunnan asukkaiden tekemien aloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä Kaupunginhallitus 132 29.03.2016 Luettelo vuonna 2015 kunnan asukkaiden tekemien aloitteiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä 27/00.02.00/2016 Kaupunginhallitus 29.03.2016 132 Valmistelu: kansliajohtaja

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Päivitetty KEMIN KAUPUNKI EDUSTAJAT KONSERNIYHTIÖISSÄ YM.

Päivitetty KEMIN KAUPUNKI EDUSTAJAT KONSERNIYHTIÖISSÄ YM. Päivitetty 13.6.2016 1 KEMIN KAUPUNKI EDUSTAJAT KONSERNIYHTIÖISSÄ YM. 2015-2016 Päivitetty 13.6.2016 2 Sisällysluettelo 1. TYTÄROSAKEYHTIÖT...3 1 KEMIN ENERGIA OY...3 2 KEMIN SATAMA OY...3 3 KEMIN KEILATALO

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013 -3, KH 25.11.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 25.11.2013 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse Esityslista 22/2013 -2, KH 25.11.2013 14:00 Kokousaika Maanantai

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017 Kemin kaupunkistrategia 2025 2017 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2017 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo hallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo hallituksen kokoushuone PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 17.09.2015 klo 09:00 Paikka Sastamalan kaupungintalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Kaavamuutoksen käynnistäminen Tiurun entisen sairaalarakennuksen suojelumerkinnän poistamiseksi

Kaavamuutoksen käynnistäminen Tiurun entisen sairaalarakennuksen suojelumerkinnän poistamiseksi Kaupunginhallitus 377 19.09.2016 Kaavamuutoksen käynnistäminen Tiurun entisen sairaalarakennuksen suojelumerkinnän poistamiseksi 871/14.01.00.06.01/2016 KH 377 Elinvoima- ja kaupunkirakennetyöryhmän esitys

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 20.04.2015 klo 13:03-15:27 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 38 EDELLISEN

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 63 13.06.2016 Kemijärven

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (10) Aika 29.10.2015, klo 17:30-18:39 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22 Pöytäkirjan tarkastus 23

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 7. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:00-19:40. Toivakan kunnanvirasto

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 7. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:00-19:40. Toivakan kunnanvirasto Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2011 1 / 7 Maaseutuelinkeinolautakunta 11.10.2011 Aika 11.10.2011 klo 18:00-19:40 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Liite 4 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 75 76 77 78 79 80 81 82 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 17:30-19:05 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma , sosiaali- ja terveystoimi

Espoon kaupunki Pöytäkirja Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma , sosiaali- ja terveystoimi 30.10.2013 Sivu 1 / 1 1978/02.02.00/2013 104 Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2016, sosiaali- ja terveystoimi Valmistelijat / lisätiedot: Maija Havo, puh. (09) 816 23013 Aulis Majuri,

Lisätiedot

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2012 Aika: Torstai 11.10.2012 klo. 19.00-20,45 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Iiris-Maija

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Asianro 191/02.06.01/2014 Tiivistelmä Teknisen lautakunnan talouden sopeutustoimenpiteet sisältävä talousarvio toteutui laaditun

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

Paikka Valtuustotalo, Kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5

Paikka Valtuustotalo, Kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 28.05.2013 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 28.05.2013 tiistai klo 17:00-19:30 Paikka Valtuustotalo, Kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Saapuvilla

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 9.12.2014 klo 15:08 16:30 Paikka Satakunnan keskussairaala Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 40 41 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan

Lisätiedot

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen Kaupunginhallitus 78 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 9 30.03.2015 Kaupunginhallitus 280 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 51 15.06.2015 Savonlinnasali Oy:n hakemus 350 000 euron omavelkaisen lainan takaukseen

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

Tiistai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9 / 2011 KOKOUSAIKA Tiistai 01.11.2011 kello 17.00 20.25 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

20 Talousarvion toteutuminen / II kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta

20 Talousarvion toteutuminen / II kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (8) Aika 06.10.2015, klo 17:41-18:11 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Arviointikertomus

Lisätiedot

122 Toiminnan ja talouden seuranta 2015, tekninen lautakunta

122 Toiminnan ja talouden seuranta 2015, tekninen lautakunta Mikkeli Kokouskutsu 1 (8) Aika 01.09.2015, klo 16:30 Paikka Kaupungintalo 2 krs., lautakuntien kokoushuone Käsiteltävät asiat 118 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 119 Pöytäkirjan tarkastus 120

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 5638/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 5638/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) 47 19.8.2015 59 7.10.2015 65 Asianro 5638/02.02.00/2015 Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2016 talousarvion laadinnan tilannekatsaus historia 19.8.2015 47

Lisätiedot

Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5

Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 11.05.2016 Sivu 1 / 8 Kokoustiedot Aika 11.05.2016 keskiviikko klo 17:00-19:15 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Saapuvilla

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 24.9.2012 klo 13.00 14.59 Nokian paloasema, Öljytie 3, 37150 Nokia OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (8 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (8 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (8 ) Vammaisneuvosto 10.11.2015 AIKA 10.11.2015 klo 09:10-10:55 PAIKKA Keskustan palvelutalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 20 Pöytäkirjan

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 4.9.2014. Esityslista 6/2014

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 4.9.2014. Esityslista 6/2014 -3, KV 4.9.2014 18:30 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 4.9.2014 Esityslista 6/2014 Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Soilille p. 040-344 7205 tai Merjalle p. 040-344 7204 -2, KV 4.9.2014 18:30 Kokousaika

Lisätiedot

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Kaupunginhallitus 297 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 77 03.12.2012 Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Karviaisessa on

Lisätiedot

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 15.02.2016 klo 09:00-10:45 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2017 talousarvio

Forssan kaupungin vuoden 2017 talousarvio MEDIATIEDOTE Julkaisuvapaa 14.12.2016 klo 18.00 Forssan kaupungin vuoden 2017 talousarvio Uusi vuosi uudet kujeet! Näin tavataan aina vuoden vaihtuessa todeta ja paljon on ensi ja seuraavina vuosina tapahtumassakin.

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10 Kokouksen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi Koulutuslautakunta 60 13.08.2014 Koulutuslautakunta 65 08.09.2014 Koulutuslautakunta 76 23.09.2014 Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi 395/02.01.00/2014 Koulutuslautakunta

Lisätiedot

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Tampere Pöytäkirja 4/2016 1 (12) Aika 14.12.2016, klo 08:05-09:45 Paikka TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, 33800 Tampere Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Sorvari Vuokko jäsen

Sorvari Vuokko jäsen PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 Tarkastuslautakunta 18.05.2016 AIKA 18.05.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Mylly OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Sorvari

Lisätiedot

Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 249 20.06.2016 Kaupunginhallitus 342 19.09.2016 Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2017-2020 310/04.041/2016 KH 20.06.2016 249 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Veikko Ekman, Haapajärveltä. Satu Pinola, Kärsämäeltä. Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä

Veikko Ekman, Haapajärveltä. Satu Pinola, Kärsämäeltä. Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS ESITYSLISTA 1/2013 Aika: perjantai 15.2.2013 klo 9.00 10.35 Paikka: Haapajärvi, hallituksen kokoushuone Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta

Lisätiedot

Paikka Valtuustotalo, vihreän liiton ryhmähuone, Espoonkatu 5

Paikka Valtuustotalo, vihreän liiton ryhmähuone, Espoonkatu 5 Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 17.08.2016 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 17.08.2016 keskiviikko klo 17:00-19:40 Paikka Valtuustotalo, vihreän liiton ryhmähuone, Espoonkatu 5

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Esityslista 2/2016 1. Yhtymävaltuusto. Kokouskutsu. 02.03.2016 kello

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Esityslista 2/2016 1. Yhtymävaltuusto. Kokouskutsu. 02.03.2016 kello PohjoisKarjalan sosiaali ja terveyspalvelujen Esityslista 2/2016 1 Kokouskutsu Aika Paikka Toimielimen jäsenet 02.03.2016 kello Nurmes Heinävesi Suhonen Maija Happonen Aarno Ilomantsi Urjanheimo Hannu

Lisätiedot

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 24/2016 1 (9) Aika 21.04.2016, klo 14:05-15:17 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli Käsitellyt asiat 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 17.03.2014 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 17.03.2014 maanantai klo 9:00-10:35 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

22 Talousarvion toteutuminen / I kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta

22 Talousarvion toteutuminen / I kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (9) Aika 25.05.2016, klo 17:00-17:28 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Pyhä Käsitellyt asiat 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan tarkastus 21 Koivisto-Rissanen

Lisätiedot

Hallintokuntien johtajat ja puheenjohtajat ottavat kantaa alustavasti.

Hallintokuntien johtajat ja puheenjohtajat ottavat kantaa alustavasti. Perusturvalautakunta 60 28.08.2014 Perusturvatoimen vuoden 2015 talousarvio (ohm 13 ja 14) Ptltk 60 Tase 28.4.2014 Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 18.12.2013 aikataulun, jonka mukaan menoraamia

Lisätiedot