Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus 31.03.2014 131 Kunnanvaltuusto 16.06.2014"

Transkriptio

1 MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2

3 SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kunnan henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Ympäristötekijät Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Vuoden 2013 toiminnan arviointi Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kunnanhallitus Kasvatus- ja sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Investointiosan toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutumisvertailu...58

4 2.7 Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen tuloarvioiden toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkiota koskevat liitetiedot Eriytettyjen yksiköiden tilinpäätöslaskelmat TALOUDELLISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITESARJOISTA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS...92

5 Toimintakertomus 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kunnanjohtajan katsaus Uusi valtuusto aloitti työnsä tarkastelemalla kunnan strategisia linjauksia. Tulevaisuuden suunnittelua varjostavat edelleen jatkuvat synkät ennusteet kuntatalouden kehittymisestä lähivuosina sekä valtakunnallisten rakenteellisten uudistusten valmistelua sävyttänyt epävarmuus. Valmisteilla oleva valtionosuusuudistus vähentäisi Mynämäen valtionosuuksia huomattavasti ja se tulee ottaa huomioon tulevien vuosien toimintaa suunniteltaessa. Omakotitontteja luovutettiin 7 kpl ja omakotitaloille myönnettiin 22 rakennuslupaa. Asukasluku väheni hieman edellisvuodesta. Laskua selittää suurimmaksi osaksi kunnan väestörakenne; kuolleisuus ylitti oman syntyvyyden 24 hengellä. Muuttotappiota kuntien välisestä muutosta jäi 4 henkeä. Kuntien välinen muutto oli suurinta Mynämäen ja Turun sekä Turun länsipuolen kuntien Raision, Naantalin, Maskun ja Nousiaisten välillä. Vuoden aikana kuntaan ei valmistunut uusia rivi- eikä kerrostaloja. Vapaita tontteja löytyy eri puolilta kuntaa ja myynnissä on lukuisia omakotitaloja, joten toivotamme uudet asukkaat lämpimästi tervetulleiksi. Uuden päiväkodin rakentaminen käynnistyi keväällä. Valmistuessaan päiväkoti tarjoaa tilat noin sadalle lapselle, jotka tällä hetkellä ovat väliaikaisissa vuokratiloissa. Alle kouluikäisten lasten lukumäärä näyttää myös ennusteissa pysyvän vakaana ja päivähoitopalveluja tarvitaan. Sosiaalihuollon palvelukokonaisuus siirtyi vuoden alussa Perusturvakuntayhtymä Akseliin, mikä vahvistaa sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoimintaa entisestään. Akseli on nyt toimiva kokonaisuus, mutta sen toimintaa tulee uudistaa ja tehostaa, jotta peruspalvelut pystytään tasapuolisesti tarjoamaan kuntalaisille ja kustannukset eivät ylitä kuntien taloudellisen kantokykyä. Talous toteutui hieman ennustettua paremmin. Tulosta paransi verotulojen ennakoitua parempi kertymä, joka johtui tilityslain muuttumisella niin, että kunnille tilitetään vuodesta 2013 alkaen jäännösverot jo saman vuoden joulukuussa. Myös kunnan tuloveroprosenttia korotettiin 0,5 %- yksiköllä. Verotulot kasvoivat 9,8 % ja valtionosuudet 4,3 %. Toimintatuotot vähenivät 3,6 % ja toimintakulut kasvoivat 3,9 %. Suurin syy kulujen kasvuun oli tuntuva lisälasku Akselista. Mynämäen kunnan maksuosuudet Akselin toiminnassa viime vuodelta ylittyivät 4,9 %:lla ( eurolla) ennakoidusta. Vuosikate oli euroa plussalla, mutta ei riittänyt kattamaan poistoja. Alijäämä jäi ennustettua pienemmäksi ja oli euroa. Alijäämän kattamisen jälkeen taseeseen jää aikaisemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää euroa. Nettoinvestoinnit olivat yhteensä euroa. Merkittävin investointi oli uuden päiväkodin rakennushankkeen käynnistyminen. Pitkäaikaista lainaa oli vuoden lopussa euroa/asukas, mikä on edelleen alle valtakunnallisen keskiarvon euroa/asukas. Yrityksille myytiin 1 tontti sekä kaksi muuta aluetta. Rakennuslupia yrityspuolen rakennuksille myönnettiin 5 kpl. Työttömyys kasvoi hieman ja oli joulukuussa 8,8 % (12/2012: 7,7 %). Työllistämistoimenpiteisiin etsitään uudenlaisia toimintamalleja yhdessä naapurikuntien kanssa. KIITOS henkilökunnalle ja päättäjille varsin haasteellisesta vuodesta mielenkiintoisia aikoja tulee olemaan jatkossakin! kunnanjohtaja 5

6 Toimintakertomus 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Loput sosiaalitoimen palvelut eli sosiaalityö ja kehitysvammaisten palvelut siirtyivät perusturvakuntayhtymä Akselin vastattavaksi alkaen. Kunnanvaltuuston jäsenet toimikaudella ovat seuraavat: Pj I vpj II vpj III vpj Alatalo Juuso, SDP Kitola Arja, KOK Lehtonen Aarne, KESK Karkoinen Kimmo, PS Puheenjohtajiston toimikausi on kaksi vuotta eli vuodet Jäsenet Aalto Jari, VAS, SIT Argillander Miska-Alexander, SIT Hannula Juhani, PS Huiskala Marjaana, KESK Huuskonen Petteri, KESK Hyrsky-Heikkilä Anna-Liisa, KESK Iltanen Marko, KESK Immonen Mikko, VAS Jaakkola Marianne, KOK Jaakola Timo, KESK Kaasinen Sakari, KOK Kantonen Jorma, PS Kylänpää Miia, VIHR Laine Tapani, KESK Laitinen Taina, SDP Lassila Hanne, KESK Lehto Ari-Pekka, KESK Lehtonen Esko, KOK Maisila Päivi, KESK Myllymäki Pekka, KESK Rippstein Katja, SDP Saastamoinen Merja, SDP Sainio Hannu, PS Setälä Marko, KOK Strand Eeva, SDP Tamminen Ari, VAS Valtanen Suvi, KESK Vanhanen Juha, KOK Varjonen Petri, SDP Vänni Hanna, KOK Yrjälä Kari-Matti, KESK Kunnanhallituksen jäsenet toimikaudella ovat: Pj I vpj II vpj III vpj Jäsenet Myllymäki Pekka Vanhanen Juha Nuutamo Antti Tamminen Ari Hyrsky-Heikkilä Anna-Liisa Jaakola Timo 6

7 Toimintakertomus Kantonen Jorma Luotonen-Virtala Minna Maisila Päivi Strand Eeva Vänni Hanna Esittelijä Pöytäkirjanpitäjä kunnanjohtaja hallintojohtaja Kunnan organisaatio koostuu kunnanvaltuustosta, kunnanhallituksesta ja viidestä lautakunnasta. KUNNANVALTUUSTO Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Kunnanhallitus Kasvatus- ja sivistyslautakunta Tekninen lautakunta yleishallinto - taloushallinto-yksikkö Perusturvakuntayhtymä Akseli erikoissairaanhoito ja ympäristöterveydenhuolto hallinto opetustoimi varhaiskasvatus kulttuuri- ja vapaaaikatoimi tilalaitos kunnallistekniikka - vesihuoltolaitos rakennusvalvonta ja ympäristötoimi Tilivelvollisia ovat toimielinten (pl. valtuusto) jäsenet, toimielinten esittelijät sekä tulosalueiden ja tulosyksiköiden päälliköt. 7

8 Toimintakertomus Osastot ja osastopäälliköt Toimiala Osasto Osastopäällikkö Keskushallinto Sivistystoimi Tekninen toimi Hallinto-osasto Sivistysosasto Tekninen osasto Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen Kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö- Häkämies Tekninen johtaja Timo Oja 1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Vuonna 2013 talous supistui -1,2 % ja vuonna 2014 päästään vain maltilliseen 0,8 prosentin kasvuun. Ennustejakson viimeisenä vuotena 2015 BKT:n kasvuksi muodostuu 1,8 prosenttia. Kasvu on historiaan nähden vaimeaa ja vuosien kumulatiivinen kasvu jää vain 1,4 prosenttiin. Kotimaisesta kysynnästä ei ole vuonna 2014 talouskasvun vauhdittajaksi. Yksityisten investointien ennustetaan vähenevän 3,6 prosentilla, mikä johtaa alle 16 prosentin investointiasteeseen suhteessa bruttokansantuotteeseen. Kotitalouksilla näkymät ovat vaikeat. Pitkään heikkona jatkunut suhdannetilanne heijastuu nyt selvästi työmarkkinoille. Työllisyys supistui koko vuoden 2013 ajan ja sen heikkeneminen on kiihtynyt kesän jälkeen. Työllisyys heikkenee vuonna 2014 ja työttömyysaste kohoaa 8,4 %:iin. Vienti lähtee hitaaseen kasvuun ja vaihtotaseen alijäämä supistuu. Kasvun taustalla on Suomen tärkeimpien vientimaiden talouskasvun vahvistuminen ja maailmankaupan vauhdittuminen vähitellen. Lähivuosien vaimea talouskasvu ei yksistään riitä korjaamaan julkisen talouden epätasapainoa. Julkinen velka lisääntyy edelleen ennustejaksolla sekä nimellisesti että kokonaistuotantoon suhteutettuna. Velkasuhde nousee 60 prosenttiin ensi vuonna. Julkisen talouden näkymät heikot Kokonaistuotanto on alentunut sekä vuonna 2012 että vuonna Tämän vuoksi julkisen talouden rahoitusasema on parissa vuodessa heikentynyt n. 3 mrd. euroa maan hallituksen mittavista sopeutustoimista huolimatta. Talouskasvu tulee olemaan myös lähivuosina sen verran vaimeata, että kasvu ei yksistään riitä korjaamaan julkisen talouden epätasapainoa. BKT:n arvo v on joulukuun 2013 ennusteessa yli 12 mrd. euroa pienempi kuin viime kevään kehysennusteessa, mikä heikentää tuntuvasti julkisen talouden tunnuslukuja. Menoaste eli julkiset menot suhteessa kokonaistuotantoon kohoaa korkeammaksi kuin kertaakaan yli 15 vuoteen. Työttömyydestä ja väestön ikääntymisestä aiheutuvat menot lisäävät menojen kasvua. Veroastetta nostavat veronkorotukset. Julkinen velka lisääntyy edelleen ennustejaksolla sekä nimellisesti että kokonaistuotantoon suhteutettuna. Velkasuhde nousee 60 prosenttiin ensi vuonna. Tuotannon supistuminen näkyy erityisesti valtiontalouden rahoitusasemassa ja vuonna 2013 se pysyi reilusti alijäämäisenä. Vuoden 2013 alusta voimaan tulleet veroperustemuutokset lisäävät valtion tuloja, mutta samalla arvioita keskeisten veropohjien kehityksestä on jouduttu alentamaan. Vuonna 2014 rahoitusasema kohenee hieman ja alijäämän arvioidaan olevan kansantalouden tilinpidon käsittein 7 mrd. euroa mikä on 3,6 % suhteessa kokonaistuotantoon. Budjetin tiukat menokehykset hillitsevät menojen kasvua. Valtio velkaantuu edelleen eikä velkasuhde tule taittumaan ennustejaksolla. Kuntatalous pysyy selvästi alijäämäisenä tänä vuonna. Vuonna 2014 rahoitusasema kohentaa kuntien veroprosenttien korotukset ja kustannustason nousun hidastuminen. Veropohjien kehitys on kuitenkin heikkoa, ja valtion toimenpiteet hidastavat valtionosuuksien kasvua. Kuntatalouden alijäämäksi vuodelle

9 Toimintakertomus arvioidaan 1,7 mrd. euroa, mikä on 0,8 % suhteessa kokonaistuotantoon. Kuntatalouden lainakanta kasvaa edelleen. Työeläkerahastojen ylijäämä supistuu kuluvana vuonna, kun eläkemenojen ennakoidaan kasvavan liki 7 %. Samalla matala korkotaso pienentää omaisuustuloja ja hidastuva palkkasumman kasvu heikentää eläkemaksujen kertymää. Eläkkeensaajien määrä kasvaa nopeasti myös tulevina vuosina, mutta pienenevät indeksikorotukset puolestaan hidastavat eläkemenojen kasvua ja tuntuvat eläkemaksujen korotukset pitävät yllä maksukertymän kasvua. Työeläkerahastojen ylijäämän odotetaan pysyvän noin kahdessa prosentissa suhteessa kokonaistuotantoon ennustejaksolla. Muiden sosiaaliturvarahastojen rahoitusaseman odotetaan olevan lähellä tasapainoa koko ennustejakson. Työttömyysmenojen ennakoidaan kasvavan yli 600 milj. euroa vuonna 2013 ja jatkavan edelleen kasvua vuonna Hidastuvan inflaation vuoksi kansaneläkeindeksin korotukset ovat pieniä vuosina 2014 ja 2015, mikä hillitsee kokonaismenojen kasvua. Lähde: VM:n suhdannekatsaus 2/2013, joulukuu 2013 Kuntatalous Vuonna 2013 Manner-Suomen kuntien vuosikatteet paranivat 669 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Tätä selittää toimintamenojen kasvun taittuminen sekä verotulojen ja valtionosuuksien edellistä vuotta voimakkaampi nousu. Kuntien lainakannan kasvu kiihtyi 13,4 prosenttiin. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilastosta, jota varten kerättiin tilinpäätösarviotietoja Manner Suomen 304 kunnalta ja 149 kuntayhtymältä. Kuntien toimintamenot, ilman liikelaitoksia, kasvoivat 3,0 prosentilla edellisestä vuodesta. Palkkamenoissa oli kasvua 2,2 prosenttia ja palveluiden ostoissa 3,4 prosenttia. Kuntien toimintatulot kasvoivat 1,4 prosenttia. Toimintamenojen kasvu oli hitaampaa kuin edellisvuosina. Kuntien toimintakatteet heikentyivät aikaisempia vuosia vähemmän, yhteensä 0,9 miljardilla eurolla. Verorahoitus kasvoi edellistä vuotta enemmän. Verotulot kasvoivat edellisestä vuodesta 6,8 prosenttia ja valtionosuudet 2,9 prosenttia. Tämä 1,5 miljardin euron verorahoituksen lisäys riitti kattamaan toimintakatteiden heikkenemisen, mikä näkyy vuosikatteiden paranemisena. Kuntien vuosikatteet nousivat 0,7 miljardilla eurolla ja samalla yhä harvemmilla kunnilla vuosikate oli negatiivinen. Vuosikatteen arvioitiin jäävän negatiiviseksi 36 kunnassa, kun edellisenä vuonna näin oli 84 kunnassa. Vuosikate kattoi poistoista ja arvonalentumisista 99,5 prosenttia ja investoinneista 51,7 prosenttia. Tunnusluvut parantuivat edellisestä vuodesta, vaikka sekä poistoissa että investointimenoissa oli kasvua. Kuntien investointimenot kasvoivat 3,7 prosenttia. Kuntien yhteenlaskettu lainakanta oli vuoden 2013 lopussa 13,8 miljardia euroa. Lainakanta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 13,4 prosenttia, noin 1,6 miljardilla eurolla. Lainakannan kasvu oli edellistä vuotta suurempaa. Asukasta kohden laskettu kuntien lainakanta oli 2553 euroa, kun vastaava luku oli edellisenä vuonna 2262 euroa. Kuntien lainakannan kasvu kiihtyi loppuvuotta kohti. Neljännen neljänneksen aikana kuntien lainakanta, ilman liikelaitoksia, nousi 7,8 prosenttia. Kuntayhtymien toimintamenot, ilman liikelaitoksia, pienenivät 0,3 prosenttia edellisestä vuodesta. Palkkamenot, kuntayhtymien suurin menoerä, pienentyivät 1,1 prosenttia ja palveluiden ostot kasvoivat 1,3 prosenttia. Toimintatulot nousivat 1,5 prosenttia. Kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta oli vuoden 2013 lopussa 2,9 miljardia euroa ja kasvua oli 5,2 prosenttia edellisestä vuodesta. Tiedot ovat Tilastokeskuksen kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilastosta, jota varten kerättiin tilinpäätösarviotietoja Manner Suomen 304 kunnalta ja 149 kuntayhtymältä. Lopulliset kuntien tilinpäätöstiedot saadaan myöhemmin. Lähde: Tilastokeskuksen tiedote

10 Toimintakertomus 1.4 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Loput sosiaalitoimen palvelut (sosiaalipalvelut ja toimeentuloturva) siirtyivät alkaen perusturvakuntayhtymä Akselin vastattavaksi. Vuosien 2012 ja 2013 tilinpäätöstietojen bruttosummat eivät ole vertailukelpoisia keskenään. Kunnan maksuosuus Akselille em. palveluista sisältyy tuloslaskelmassa Palvelujen ostot summaan. Toimintatuotot yhteensä vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna euroa (3,6 %). Myyntitulot lisääntyivät euroa (7,9 %). Lisääntyminen johtuu pääasiassa sivistystoimen myyntitulojen lisääntymisestä (mm. uimahallin ja kuntosalien käyttömaksut on vuonna 2013 kirjattu myyntituottojen tiliryhmään). Myös taloushallintoyksikön myyntitulot lisääntyivät sosiaalitoimen palvelujen siirryttyä ptky Akselin vastattavaksi. Tällöin myös ptky Akselin käyttö ja maksuosuus taloushallintoyksikön palveluista kasvoi ja ko. osuus siirtyi ulkoiseksi tuloksi. Maksutuotot yhteensä vähentyivät euroa (7,9 %). Pääosin vähennys johtui uimahallin ja kuntosalien käyttömaksujen kirjaamisesta myyntituottojen tiliryhmään. Päivähoitomaksuja kertyi euroa (6,0 %) enemmän ja rakennusvalvonnan maksutuloja euroa vähemmän (11,0 %) kuin edellisenä vuonna. Tuet ja avustukset vähenivät euroa (35,3 %). Pääosin vähennys johtuu Akseliin siirtyneestä valtionosuudesta perustoimeentuloturvaan. Vuokratuotot tulot olivat samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Muut toimintatuotot yhteensä vähenivät euroa (27,0 %). Pääosin väheneminen johtuu edellisenä vuonna KHO:n päätöksen perusteella toiselta kunnalta saadusta korvauksesta lastensuojeluun liittyvässä asiassa. Käyttöomaisuuden myyntivoitot lisääntyivät edellisen vuoden eurosta euroon. Puumyyntitulot olivat vuonna 2013 noin euroa (brutto) ja edellisenä vuonna euroa. Toimintakulut lisääntyivät yhteensä 1,8 milj. euroa (3,9 %). Henkilöstökulut yhteensä vähenivät euroa (1,5 %). Palkat ja palkkiot vähenivät euroa (2,6 %) ja henkilöstösivukulut (1,9 %). Väheneminen johtuu sosiaalitoimen palvelujen ja henkilökunnan siirtymisestä Akselin vastattavaksi. Palvelujen ostot kasvoivat 2,7 milj. euroa (10,0 %), joista suurimpana oli perusturvakuntayhtymä Akselin maksuosuuden nousu 5,4 milj. eurolla. Suurin osa noususta johtuu sosiaalitoimen palvelujen siirtymisestä Akselin vastattavaksi. Vuonna 2012 ko. palvelujen kustannukset kunnan järjestämänä oli 3,8 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon kustannukset olivat 8,7 milj. euroa. Kustannukset lisääntyivät euroa (9,0 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Aineet, tarvikkeet ja tavarahankinnat lisääntyivät euroa (2,4 %). Suurin osa noususta johtuu sähkömenojen noususta eurolla (12,0 %) edellisestä vuodesta. Sähkön hinta nousi 9 % ja siirtomaksuissa tapahtui muutoksia (mm. uutena maksuna yösiirto). Maalämpökohteet lisäävät sähkönkulusta, mutta vähentävät öljyn kulutusta. Myös kylmä talvi lisäsi sähkön kulutusta. Avustukset yhteensä vähenivät euroa (51,1 %). Vähennys johtuu omaishoidontukien ja toimeentulotukien siirtymisestä Akselin vastattavaksi. Verotulot yhteensä kasvoivat 2,2 milj euroa (9,8 %). Kunnan tuloveron tuotto kasvoi 2,1 milj. euroa (10,4 %). Verotulojen nousu johtuu kunnan tuloveroprosentin nostamisesta 0,5 %-yksiköllä ja tilityslain muuttumisella niin, että aiemmin tammikuussa tilitetyt jäännösverot tilitetään kunnille jo saman vuoden joulukuussa. Lisäksi kuntien ryhmäosuutta korotettiin. Kiinteistöveron tuotto kasvoi euroa (3,9 %). Yhteisöveron tuotto euroa oli sama kuin edellisenä vuonna. Valtionosuudet lisääntyivät euroa (4,3 %). Kuntien valtionosuudet kasvoivat mm. sen takia, että kunnille kompensoitiin valtionosuuksissa veroperustemuutosten vaikutus verotuloihin. Kuntien valtionosuuksia tehtiin yhteensä 125 milj. euron leikkaus. Lisäksi valtionosuutta vähensi vuonna 2011 tehty 631 milj. euron leikkaus. Valtionosuuksien pohjana oleviin laskennallisiin kustannuksiin tehtiin 3,0 %:n indeksitarkistus. Rahoitustuottojen ja kulujen nettomuutos oli euroa (-90,2 %). Kuntayhtymien peruspääoman 10

11 Toimintakertomus korkojen tuotto on pienentynyt korkotason laskun takia. Kunnan maksamien viivästyskorkojen määrä on kasvanut, koska maksuvalmius on ajoittain ollut huono. Korkotason laskun takia kunnan pitkäaikaisista lainoista maksamat korkomenot laskivat. Vuonna 2013 uutta lainaa nostettiin vasta loppuvuodesta, joten ne eivät vielä vaikuta korkomenoihin. Muihin rahoituskuluihin on kirjattu Turun kaupungille palautettu Unto ja Tehilia Virtasen stipendirahastosta saadut rahavarat ,13 euroa (hallintojohtajan päätös ). Stipendit oli tarkoitettu jaettavaksi Lounais-Suomen käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen oppilaille. Jostain syystä stipendejä ei ollut jaettu joka vuosi sääntöjen mukaisesti ja tilille kertyi rahavaroja ja ne jäivät kunnan hallintaan oppilaitoksen siirryttyä Rasekon alaisuuteen. Unto ja Tehilia Virtasen rahastoa hallinnoin Turun kaupunki. Turun kaupunki ja Raseko ovat sopineet stipendien jakamisesta jatkossa. Vuoden 2013 vuosikate euroa, joka on euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Poistot ovat euroa. Tilikauden tulos on euroa ja tilikauden alijäämä euroa. Taseeseen edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille on kirjattu tilikauden alijäämän lisäksi ,50 euroa alijäämää. Alijäämä on jäsenkuntien perusturvakuntayhtymä Akselille maksama Akselin lomapalkkavelan oikaisu, joka oli Akselissa kirjattu alijäämätilille. Korjaus tehtiin tilintarkastajan kehotuksesta. Vuoden 2013 alijäämä kirjauksen ja em. lomapalkkavelkakirjauksen jälkeen taseessa on ylijäämää ,80 euroa. Investoinnit olivat yhteensä euroa (brutto). Nettoinvestoinnit olivat euroa. Suurimpia rakennusinvestointeja olivat uuden päiväkotihankkeen aloitus ( euroa), terveyskeskuksen pihaalueen kunnostus ( euroa), Moisiontien uudelleen rakentaminen ( euroa), MKTO:n puuosaston korjaus ( euroa) ja ns. puukoulun saneeraus päiväkodiksi ( euroa). Vuonna 2013 nostettiin uutta pitkäaikaista lainaa 2,0 milj. euroa. Lainoja lyhennettiin euroa. Pitkäaikaisten lainojen määrä oli euroa eli euroa/asukas (vuonna euroa/as.). Koko maassa lainamäärä oli euroa/asukas (2.262 euroa/as). Maksuvalmiuden turvaamiseksi kunta käyttää lyhytaikaista luottoa. Vuoden vaiheessa luottoa oli käytössä 3,0 milj. euroa. Vuoden vaihteen pyhien takia vuoden 2014 alussa erääntyneen 3,0 M luoton takaisin maksua varten otettiin uusi luottojen vuoden 2013 puolella. Kirjanpidossa tilinpäätöshetkellä vieraassa pääomassa lyhytaikaista luottoa oli siten 6,0 M ja pankkitilillä uusi luotto 3,0 M. Tämä kasvatti myös taseen loppusummaa. Vuoden 2013 aikana kunnanvaltuusto hyväksyi nettona yhteensä euroa käyttötalouden lisämäärärahoja. Kunnan tuloveroarviota korotettiin vuoden aikana yhteensä eurolla. Kunnanvaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen valmistavan toimenpiteenä eräiden tulosalueiden tuloarvioiden ylityksiä ja alituksia ja määrärahan alituksia ja ylitykset. Kunnan metsäpinta-ala on 782 ha, josta kangasmaastoa on 657 ha ja suota 130 ha. Tilojen lukumäärä on 56 kpl. Metsäsuunnitelma on tehty vuosille Suunnitelma päivittyy vuosittain toteutuneiden töiden mukaisesti. Puut myydään metsäsuunnitelman mukaan pystymyyntinä kilpailutuksen perusteella. Vuoden 2013 hakkuumäärä oli m³. Ennen pystymetsäkauppaa on tehty ennakkoraivaus. Hakkualueena oli Vehmalaisten kylän Paasmäen tilan hakkuun päätös ja Sunilan kylän Sunilanpellon metsälohkon ja Katteluksen kylän Arolanmetsän kaava-alueen harvennushakkuu. Puunmyyntitulot olivat ja metsänhoitokulut olivat Seija-myrskyn tuhojen korjaus, pääosin hakkualueilta, siirtyi vuodelle Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Mynämäen taloudellinen tilanne on viime vuosina kääntynyt heikompaan suuntaan. Valmisteilla olevat lukuisat lakimuutokset ja suuret rakenteelliset uudistukset lisäävät talouden epävarmuutta tulevaisuudessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon menojen voimakas kasvu on vienyt ja tulee viemään voimavaroja kunnan muusta toiminnasta. Näiden menojen ennakoitavuus ja kunnan mahdollisuudet vaikuttaa kehitykseen ovat rajalliset. Tulorahoituksen turvaamiseksi tuloveroprosenttia on jouduttu nostamaan kahtena vuotena peräkkäin. Mynämäen tuloveroprosentti vuodelle 2014 on 20,5 %. Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on 19,75 %. Veronkorotuksesta huolimatta verotulojen kasvu on hidastunut ja Kuntaliiton ennusteiden mukaan myös lähivuosien verotulojen kasvu on vähäistä. Työikäisen väestön vähentyminen ja lisääntyvä työttömyys tulevat näkymään verotulojen kehityksessä. Valtionosuusuudistuksessa Mynämäen kunta tulee menettämään valtionosuuksia tuntuvasti ja tämä tulee 11

12 Toimintakertomus ottaa huomioon toimintaa suunniteltaessa. Uudistuksen voimaantulosta ei vielä tässä vaiheessa ole tarkempaa tietoa. Vuosikate ei ole riittänyt kattamaan poistoja ja tilinpäätös on ollut alijäämäinen nyt kolmena vuotena peräkkäin. Taseessa on jäljellä ylijäämää edellisiltä vuosilta 4,8 M, mutta ellei menokehitystä saada sopeutettua, tämä puskuri on käytetty lähivuosina. Talouden vakauttamistoimenpiteitä valmistelemaan on asetettu työryhmä, jonka on määrä kevään 2014 aika selvittää vaihtoehtoja lähivuosina tarvittavista uudistuksista. Kunnan oman toiminnan osalta tarkasteltavaksi tulee kunnan koko oma palvelurakenne, investoinnit sekä kiinteistöt ja muut omaisuuserät. Myös kuntayhtymien toimintaa pyritään ohjaamaan kaikin käytettävissä olevin keinoin, jotta talous saataisiin pysymään tasapainossa. Omarahoitus ei ole riittänyt kattamaan investointeja ja ne joudutaan rahoittamaan lainalla. Kunnan investointitaso on ollut omarahoitukseen nähden liian korkea ja sitä tulee tarkastella kriittisesti tulevina vuosina. Uuden päiväkodin rakentaminen sekä Mynämäen ja Mietoisten väliset kevytväylähankkeet ovat merkittäviä investointeja ja toteutuessaan kasvattavat myös suunnitelmapoistojen määrää. Lisäksi olemassa oleva kiinteistökanta ja kunnallistekniikka vaativat jatkuvasti korjausinvestointeja. Kunnan lainamäärä on vielä alle valtakunnan keskiarvon, mutta tulee kasvamaan tulevina vuosina suurten investointien vuoksi. Omavaraisuusaste on heikentynyt ja tilinpäätöksessä 2013 se on 56,6 % ja lähenee ns. kriisikuntaraja-arvoa 50 %. 1.6 Kunnan henkilöstö Kunnan vakituisen henkilöstön määrä oli 273. Vastaavaan aikaan edellisenä vuonna vakituisten määrä oli 274. Vuoden 2013 alusta perusturvakuntayhtymä Akselin palvelukseen siirtyi 12 vakituista työntekijää ja viranhaltijaa. Kunnan vakituisen henkilöstön määrä on siten lisääntynyt 11 henkilöllä. Lisäys on tullut sivistysosastolle ja johtuu määräaikaisen henkilöstön vakinaistamisesta sekä päivähoidon henkilömäärän lisääntymisestä. Palkat nousivat virka- ja työehtosopimusten mukaisesti alkaen pääsääntöisesti 1,46 %:n yleiskorotuksella ja 0,6 %:n paikallisella järjestelyerällä. Henkilöstökulut olivat 13,7 milj. euroa. Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli euroa eli 1,5 %. Vähennys johtuu perusturvakuntayhtymä Akselin palvelukseen siirtyneiden henkilöstökuluista. Henkilöstöä koskevat tarkemmat tiedot esitetään erikseen käsiteltävässä henkilöstötilinpäätöksessä. 1.7 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Julkisen talouden tila ja tarvittavat sopeuttamistoimet vaikuttavat kunnan toimintaan ja talouteen. Valmistelussa on kuntia koskevia suuria uudistuksia. Kuntarakennelain selvitysvaihe on meneillään ja valtionosuusuudistus tulee vähentämään tulorahoitusta toteutetaanpa se millä järjestelmällä tahansa. Valmistelussa oleva sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki tulee valtion taholta ilmoitetun linjauksen perusteella muuttamaan toimintaympäristöä perusteellisesti. Se, mikä tulee olemaan kunnan rooli palvelujen tuottajana, selviää vasta lain sisällöstä. Tässä vaiheessa uudistuksen kokonaisvaikutusta on vaikea arvioida, mutta joka tapauksessa se tulee vaikuttamaan kunnan muuhunkin toimintaan ja toimitiloihin. Sivistystoimen puolella oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuo uusia velvoitteita ja lisää kustannuksia. Valmistelussa olevat uudet opetussuunnitelmat, lukiolaki ja lukion tuntijako sekä varhaiskasvatuslain ja liikuntalain muutokset kasvattavat kunnan kustannuksia. Myös Oppivelvollisuuden pidentäminen lisää kuntien kustannuksia. Kunnan väestön ikärakenteen muutos; kouluikäisten lasten ja nuorten vähentyminen ja iäkkäämpien ikäryhmien suureneminen tuo tullessaan tarpeen kehittää palvelurakennetta uudella tavalla. Työikäisten 12

13 Toimintakertomus määrän väheneminen näkyy verotuloissa ja Varsinais-Suomen heikentynyt työllisyystilanne vaikuttaa kunnan taloustilanteeseen, vaikka työllistämisen tukitoimiin onkin luotu uusia toimintamalleja yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Ikääntyvät kiinteistöt tulevat lisäämään investointikustannuksia ja kiinteistöjen käyttöasteeseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kunnalle tarpeettomista kiinteistöistä tulisi luopua. Kunnan pitkäaikainen lainamäärä on kasvanut ja maksuvalmiutta on jouduttu ylläpitämään lyhytaikaisella lainalla jo pitkän aikaa. Korkotason nousu lisäisi kunnan korkomenoja. 1.8 Ympäristötekijät Mynämäen kunta osallistui edelleen Valonian toimintaan eri projektien kautta. Vuonna 2013 osallistuttiin Valonian jätevesineuvonta + koulutuspalveluun sekä Valonian ohjelmakauden suunnittelutyöhön, jossa teemana on " Alueellisiin tavoitteisiin paikallisin keinoin - Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma ". Ohjelman painopistealueita ovat energia- ja materiaalitehokkuus, kestävä liikkuminen, vesiensuojelu sekä ympäristötietoisuus ja -kasvatus. Teknisen osaston edustaja (tekninen johtaja) on kutsuttu myös ilmastonmuutos/energiatehokkuus työryhmään. Mynämäen kunta on pyydettynä jäsenenä valtiovarainministeriön asettamassa Rakennettu ympäristö ja asuminen palvelukokonaisuuden Sähköisen asioinnin edistäminen (SADe) - klusteriryhmässä. Kunnan edustajana ryhmässä on tekninen johtaja. SADe-projektin tarkoituksena on tuottaa ja mahdollistaa asumiseen ja rakentamiseen liittyviä sähköisiä asiointi-, neuvonta- ja rajapintapalveluja. Ryhmän toimikausi on Mynämäen kunta on vuonna 2007 liittynyt mukaan Itämerihaasteeseen, jonka avulla on tarkoitus parantaa Itämeren tilaa (www.itamerihaaste.net). Mynämäen kunta on ostanut ympäristönsuojelupalvelut Raision kaupungilta vuoden 2009 alusta alkaen. Ympäristönsuojeluviranomaisena toimii aikaisempien vuosien tapaan tekninen lautakunta. Ympäristölupia myönnettiin vuoden 2013 aikana yhteensä 9 kpl. Nämä ympäristöluvat koskivat olemassa olevien eläinsuojien ympäristölupien päivityksiä. Meluilmoituksia käsiteltiin 1 kpl. Vesihuoltolain mukaisia vapautusanomuksia käsiteltiin 1 kpl. Jätelain mukaisia ilmoituksia jätteen ammattimaisesta keräyksestä rekisteröitiin 2 kpl. Erilaisia lausuntoja valmisteltiin lautakunnan päätettäväksi yhteensä 28 kpl. Tarkastuksia tehtiin yhteensä 91 kpl, joista osa liittyi ympäristöluvan käsittelyyn ja osa erilaisten valitusten johdosta tehtyihin tarkastuksiin. Valitukset liittyivät usein yleisten tai yksityisten omistuksessa olevien alueiden roskaantumiseen. Roskaantuminen johti joissain tapauksissa siistimismääräyksiin uhkasakolla tehostettuna ja uhkasakon tuomitsemiseen. Keväällä 2013 toteutettiin teknisen lautakunnan ympäristökatselmuksia asemakaava-alueella, joissa kiinnitettiin huomiota pihojen siisteyteen, rakennusten kuntoon ja yleisten alueiden siisteyteen. 1.9 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Sisäisen valvonnan tulisi toteutua kunnan johtamis-, suunnittelu- ja ohjauskäytännöissä. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Lisäksi kaikki ne toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa kunnan varojen käytössä ja jotka toimivat viranomaisina, vastaavat sisäisen valvonnan toteuttamisesta. Kunnanhallitus hyväksyi laskutus- ja perintäohjeen ja uuden sisäisen valvonnan ohjeen Työsuojelun toimintaohje hyväksyttiin ja kartoitus vaara- ja uhkatilanteiden hallinnas- 13

14 Toimintakertomus ta kunnan eri toimipisteissä tehtiin keväällä Henkilökunnan perehdyttämisohjeet päivitettiin syksyllä Työterveyshuollon kanssa valmistelu Varhaisen tuen - malli hyväksyttiin Tietojärjestelmien käyttösäännöt uusittiin ja uusitut ohjeet tulivat voimaan Kunnan omaisuus ja toiminta on vakuutettu. Vakuutusturva kilpailutettiin vuoden 2012 aikana. Kunnan vakuutukset ovat If Vahinkovakuutusyhtiössä. Vakuutukset ovat ajantasaiset ja kattavat. Vakuutusturva käydään kunnan ja vakuutusyhtiön kanssa vuosittain läpi ja tehdään tarvittavat tarkistukset ja täsmennykset on tehty kunnan ja vakuutusyhtiön välisessä neuvottelussa. Kunnan varautumista häiriötilanteisiin on parannettu tarkistamalla valmissuunnitelmia. Valmistelua on tehty tiiviissä yhteistyössä Perusturvakuntayhtymä Akselin ja sen jäsenkuntien kanssa. Sähkön saannin turvaamiseksi on hankittu kaksi kiinteää ja yksi siirrettävä agregaatti. Kunta on mukana Turun seudun hankintarenkaassa. Kunta on mukana myös valtakunnallisessa KL Kuntahankinnat Oy:ssä. Tällä hetkellä Kuntahankinnat Oy:ltä hankitaan atk-laitteita, av-välineitä sekä Microsoftin lisenssejä. Hankintavaltuudet on määritelty kunnanhallituksen ja lautakuntien delegointipäätöksillä. Osastopäälliköt ovat toimittaneet kunnanjohtajalle sisäisen valvonnan ohjeen mukaisen raportin toimialueensa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja toteuttamisesta vuodelta Raportit sisältävät selvitykset viranhaltijapäätöksistä ja niiden täytäntöönpanosta, varastojen ja käteiskassojen tarkastamisesta, liukuvan työajan seurannasta, kehityskeskustelujen pitämisestä, hankintojen suorittamisesta, saatavien perinnästä, sopimusten seurannasta sekä tilastojen teon seurannasta ym. Kunnanhallituksen otto-oikeus Kunnanhallitus ei käyttänyt kertaakaan kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta lautakuntien tai viranhaltijoiden päätöksiin. Viranhaltijapäätökset: Vuoden aikana viranhaltijapäätöksiä Dynasty - asianhallintajärjestelmässä tehtiin yhteensä 285 kpl, joista kunnanjohtajan päätöksiä oli 35 kpl ja osastopäällikköjen päätöksiä: hallintojohtaja kasvatus- ja sivistysjohtaja tekninen johtaja 40 kpl 58 kpl 37 kpl Vuosilomia, sairauslomia ym. koskevat KVTES:n mukaiset henkilöstöpäätökset tehdään WebTallennusohjelmassa. Kunnanjohtaja seuraa päätöksentekoa (Dynasty) otosluonteisesti. Osastopäälliköt informoivat kunnanjohtajaa etukäteen tärkeimmistä ottokelpoisista päätöksistään sähköpostilla. Osastopäälliköt seuraavat omien alaistensa viranhaltijapäätöksiä. Osastopäälliköiden toimittamissa raporteissa ei ole huomautettavaa päätöksistä eikä niiden toimeenpanosta. Otto-oikeutta viranhaltijoiden päätöksiin ei vuoden aikana ole käytetty. Varaston ja käteiskassojen tarkastukset: Käteiskassat ja varastot on tarkastettu asianmukaisesti, eikä tarkastuksissa ole todettu epäselvyyksiä. Liukuvan työajan seuranta: Työajan seuranta siirtyi vuoden 2011 alusta uudelle laiteelle ja työajan seurantaa ja liukuvaa työaikaa koskeva ohje uudistettiin (Khall / 349). Vuoden 2011 alussa siirryttiin koko Akselin alueella yhteiseen kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmään. Työaika on pystytty tasaamaan liukuman puitteissa muutamia esimiesasemassa olevia sekä taloushallintoyksikön viranhaltijoita lukuun ottamatta. 14

15 Toimintakertomus Kehityskeskustelut: Kehityskeskustelut on pääsääntöisesti käyty määräaikaan eli kuluvan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Muuta huomioitavaa: Kunnanviraston johtoryhmässä on säännöllisesti käyty lävitse erinäisiä ongelmatilanteita ja niiden johdosta on tehostettu sisäistä valvontaa ja tarkistettu ohjeistusta. Vuosilomia myönnettäessä sijaisjärjestelyihin on kiinnitetty huomiota. Toisiaan sijaistaville henkilöille ei tule myöntää vuosilomaa samaan aikaan silloin, kun työjärjestelyt sitä edellyttävät. Varautumista koskevia suunnitelmia ja ohjeita päivitetään jatkuvasti ja yhteistyötä Akselin sekä naapurikuntien kanssa on tehostettu mm useissa yhteisissä johtoryhmien valmistelutilaisuuksissa. Pienimuotoinen harjoitus järjestettiin aluepelastuslaitoksen edustajan avustuksella. Saatavien perinnän tehostamiseksi otettiin jo vuonna 2012 käyttöön sähköinen tiedonsiirto taloushallintoyksikön ja perintätoimiston välille Vuoden 2013 toiminnan arviointi Kuntastrategia on vuoden 2013 aikana toteutunut seuraavasti. Väliotsikot ovat kuntastrategiassa kirjattuja strategisia tavoitteita: Mynämäki; elinvoimainen ja kilpailukykyinen aluekeskus Turun seudulla Kunnan asukasmäärä väheni ja vuoden lopussa asukkaita oli Vuoden aikana kunnassa syntyi 61 ja kuoli 85 asukasta; kuolleisuus ylitti oman syntyvyyden 24 hengellä. Mynämäkeen muutti 342 ja Mynämäestä pois muutti 346 henkeä; muuttotappio 4 henkeä. Muuttoliike molempiin suuntiin oli suurinta Turun, Naantalin, Raision, Maskun, Nousiaisten ja Mynämäen välillä. Yli 75-vuotiaiden osuus asukkaista on 10,3 %. Osayleiskaavan valmistelua jatkettiin päivittämällä tarvittavia selvityksiä. Koska oyk:n valmistelu odotti maakuntakaavan hyväksymistä pitkän aikaa, poliittiset ryhmät halusivat syksyllä vielä aikaa paneutua valmistelumateriaaliin ennen ehdotuksen nähtäville asettamista. Keskusta - Asemanseutu osayleiskaava on tarkoitus saada hyväksyttyä vuoden 2014 aikana. Entisen kunnantalon alueen asemakaava/kortteli 1201 hyväksyttiin. Kaavamuutos mahdollistaa liike- ja asuinrakennuksen rakentamisen, mikä parantaa entisestään keskustaajaman palveluja. Myös Mietoisten teollisuusalueen kaupan mahdollistava kaavamuutos hyväksyttiin. Yksityisten maille valmistelussa olleet kaavahankkeet joko keskeytettiin tai siirrettiin odottamaan osayleiskaavojen tarkistamista. Kunnan tonttivaranto on hyvä ja asemakaavoitettuja tontteja löytyy eri puolilta kuntaa: asuintontteja 156 kpl (AO) + 7 kpl (AR), liikerakentamisen tontteja 4 kpl (AL/KL) ja teollisuustontteja 16 kpl (T/TY). Kaavoittamattomilla alueilla kunnalla on muutamia erillisiä rakennuspaikkoja (mm. Munnuisissa 2 kpl ja Laajoella 5 kpl). Omakotitontteja luovutettiin yhteensä 7 kpl ja yhdestä tontista tehtiin loppuvuodesta varaus. Yrityksille myytiin yksi teollisuustontti Roukkulista ja kaksi yritystoimintaan soveltuvaa aluetta Mustassuon entisen kaatopaikan alueelta. Kunnan tonttimarkkinointia ja imago-markkinointia kehitettiin. Kunnan kotisivujen ilme ja rakenne uusittiin, samoin tontti-ilmoitukset saivat uuden ilmeen. Yhteensä julkaistiin 38 tontti-ilmoitusta 12 eri julkaisussa. Kunta osallistui helmikuussa Rakentaminen ja Sisustaminen -messuille. Mynämäen lukion menestyminen lukiovertailussa samoin kuin mm. SBS-Wirmon salibandyjoukkueen menestys sekä mynämäkeläisten järjestöjen aktiivinen ja monipuolinen toiminta toivat kuntaa positiivisesti esille tiedotusvälineissä läpi vuoden. Kunta on osallistunut Turun seudun yhteistyöhankkeisiin sekä MAL- aiesopimuksen toteuttamiseen liittyvi- 15

16 Toimintakertomus en asunto- ja kaavoitusohjelmien valmisteluun. Turun Seudun Jätehuolto Oy:n ja Rouskis Oy:n fuusio on valmisteilla. Kunta osallistuu Lounais-Suomen potentiaaliset viemäröintialueet-selvitystyöhön. Kasvatus- ja sivistystoimen puolella suunniteltiin koko vuosi nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamismalleja yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Naantalin vetovastuu alueellisten nuorisopalvelujen (Naantali, Raisio, Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Rusko) koordinaattorina loppui , jonka jälkeen alkaen Raision seudun koulutuskuntayhtymä otti vastuun omistajakuntiensa etsivästä nuorisotyöstä, rekisteriin ilmoitettujen nuorten ohjauksesta sekä ammatillisista työpajoista. Yhteistyö jatkui Rasekon johdolla syksyn ajan, jolloin sovittiin, että jatkossa etsivän nuorisotyön yhteistoiminta aloitetaan Mynämäen, Maskun ja Nousiaisten yhteistyönä vuoden 2014 alusta. Mynämäki otti yhteisessä prosessissa käytännön vastuun etsivän nuorisotyöntekijän palkkaamisesta/esimiestehtävästä tammikuusta 2014 alkaen ja laati yhteisesti allekirjoitetun rahoitushakemuksen (päätös tulee keväällä 2014). Jatkossa kunnat vuorottelevat vetovastuuta. Kasvatus- ja sivistystoimen puolella jatkettiin Maskun, Mynämämäen ja Nousiaisten yhteistä Osaavahanketta, jonka tavoitteena oli täydennyskouluttaa opettajakuntaa sekä laatia tvt-strategia tulevaisuuden koulun tarpeisiin. Vuonna 2013 koordinaattorina toimi Masku, vuoden lopulla Mynämäki laati yhteisen hankkeen jatkohakemuksen vuodelle 2014 valmistautuen vetämään hanketta seuraavan vuoden ajan. Taiteen perusopetuksen puolella tarkennettiin sopimusta Turun seudun musiikkiopiston kanssa sekä solmittiin kumppanuus Turun konservatorion kanssa liittyen mynämäkiläisten nuorten taiteen perusopetukseen. Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten kuntien osalta sosiaali- ja terveyspalvelut järjestettiin perusturvakuntayhtymä Akselin puolella. HINKU-hanke on edelleen tuonut kuntaa esille tiedotusvälineissä ja aktivoinut kuntalaisia ja yrityksiä käyttämään ympäristöystävällistä tekniikkaa. Kiinteistöjen öljylämmityksen muuttaminen uusiutuvaan energiamuotoon tehtiin seuraavissa kohteissa: - Mietoisten paloaseman naapurissa oleva sienitehdas korvasi öljylämmityksen pellettikattilalla. Tehtaan toiminnasta johtuen tarjolla oli paljon ylimääräistä kapasiteettia, joka nyt hyödynnetään paloaseman lämmityksessä. - Tavastilan ja Pyhen koulut sekä kylätalo Mietola saivat kiinteistökohtaiset lämpökeskukset, joilla korvataan öljylämmitys ao. kiinteistöissä. Lämpöenergia tuotetaan tällä hetkellä pelleteillä, mutta mahdollisuus on myös käyttää haketta. - Urheilukeskuksen huoltorakennuksen öljylämmitys korvattiin maalämpöjärjestelmällä. Muutoksella saavutetaan tuntuvia säästöjä lämmityskustannuksissa. Mynämäessä järjestettiin Aurinkoenergia-tilaisuus, johon osallistui 150 aurinkoenergiasta kiinnostunutta henkilöä. Syksyllä 2013 käynnistyikin aurinkoenergian yhteishankinta ja kilpailutuksen kautta hankittiin aurinkopaneelit 20 yksityishenkilölle. Tilaukseen kuuluu yhteensä kolmekymmentä 2-7 kw:n aurinkosähköjärjestelmää ja sen arvo on noin euroa. Mynämäen seudun pienkiinteistöyhdistys järjesti jälleen kunnan ja Kuluttajatutkimuskeskuksen sekä muutaman yrityksen kanssa. Open Homes -tapahtuman, jossa tutustuttiin yksityishenkilöiden kodissaan toteuttamiin energiaratkaisuihin. Tapahtuma herätti kiinnostusta myös naapurikunnissa ja keräsi edellisvuotta laajemman osallistujajoukon. Mynämäen kylät haastettiin kilpailemaan keskenään ympäristöteoista. Huolin kevytväylän tiesuunnitelma valmistui: hanke odottaa Liikenneviraston hyväksymispäätöstä. Asemantien kevytväylän lisäselvityksiä tehtiin mm. Raukkaan kohdalla. Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet ovat lisääntyneet vapaaehtoisten toimielinten myötä. Kunnassa toimivat lapsineuvosto, nuorisoparlamentti, vammaisneuvosto, vanhusneuvosto ja kylien neuvottelukunta. Järjestöjen omaehtoista tuetaan väliaikaisella lainarahoitusjärjestelmällä yhdistysten toteuttamille Leader - rahoitteisille hankkeille. Viime vuonna lainaa myönnettiin 2 hankkeelle; Mietoisten Kirkonseudun kylät ry ja Mietoisten Maamiesseura ry. Varautumista arjen häiriötilanteisiin ja poikkeuksellisiin olosuhteisiin tehostettiin tarkistamalla varautumissuunnitelmia Perusturvakuntayhtymä Akselin ja sen jäsenkuntien yhteistyönä. 16

17 Toimintakertomus Uudistuva palveluverkko Sosiaalitoimen palvelukokonaisuus siirtyi Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden alusta. Akseli vastaa nyt koko sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä yhteistoiminta-alueella. Palvelutasosuunnitelmassa on määritelty kuntayhtymän järjestämät palvelut ja palveluverkko. Kuntayhtymä järjesti jäsenkuntien valtuutetuille 3 yhteistä keskustelu- ja tiedotustilaisuutta toiminnasta ja taloudesta. Kunnanhallitus seurasi aktiivisesti kuntayhtymän toiminnan kehittymistä. Taloushallintoyksikkö myy taloushallinto- ja palkanlaskentapalvelut perusturvakuntayhtymä Akselille ja Mynämäen kunnalle sekä palkanlaskentapalvelut Nousiaisten kunnalle. Vuoden alussa otettiin käyttöön palvelujen tuottamisen pohjalta tehty suoritehinnoittelu. Vuoden 2013 aikana ei palveluverkossa tapahtunut muutoksia. Kasvatus- ja sivistyslautakunta käsitteli sektorinsa palveluverkkostrategiaa vuoden 2013 lopulla etsien palvelujen tehostamisen ja uudistamisen mahdollisuuksia työ jatkuu vuoden 2014 aikana. Uuden 5-osastoisen päiväkodin rakentaminen käynnistyi. Valmistuessaan uusi päiväkoti tarjoaa tilat n. 100:lle lapselle. Mietoisten paloaseman yhteisöllinen työtila mahdollisti etätyön tekemisen eri yritysten henkilökunnalle. Työtilakokeilu kesti 9 kk, päättyen Kokeiluaikana kirjattiin käyntejä yhteensä 170, joista yksilöityjä kävijöitä oli 30. Sitoutunut ja osaava henkilöstö Loput sosiaalitoimen palvelut (sosiaalipalvelut ja toimeentuloturva) siirtyivät alkaen perusturvakuntayhtymä Akselin vastattavaksi. Kunnan palveluksesta siirtyi 12 vakituista viranhaltijaa ja työntekijää Akselin palvelukseen. Ammattitaidon ylläpitämiseksi henkilökunta on osallistunut koulutuksiin. Vuoden 2014 alussa hyväksyttiin uuden lainsäädännön mukainen koulutussuunnitelma. Henkilöstöön liittyvää tietoa on myöhemmin erikseen käsiteltävässä henkilöstötilinpäätöksessä. Tasapainoinen talous Vuosikate on plussalla noin euroa. Vuosikateprosentti on 51,8 %, joten vuosikate kattaa vain puolet poistoista. Suurin osa investoinneista on jouduttu kattamaan lainalla. Uutta lainaa nostettiin 2,0 milj. euroa. Lisäksi maksuvalmiuden turvaamiseksi käytetään kuntatodistusohjelmalla lyhytaikaista luottoa. Pitkäaikaisten lainojen oli vuoden lopussa euroa/asukas, mikä on vielä selvästi alle maan keskiarvon euroa/ asukas. Yhteisöveron jako-osuus oli vuonna 2013 korotettu 5 prosenttiyksikköä. Verotulot yhteensä kasvoivat yhteensä 9,8 %. Kunnan tuloveron tuotto kasvoi 10,4 % ja kiinteistöverojen tuotto 3,9 %. Yhteisöveron tuotto pysyi samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Kunnan tuloveron tuoton kasvu johtui veroprosentin 0,5 %-yksikön korotuksesta sekä lainsäädännön muutoksen vuoksi muuttuneesta tilitysaikataulusta. Kunnille tilitettiin vuonna 2013 jäännösveroja jo joulukuussa. Aiemmin ne on tilitetty seuraavan vuoden tammikuussa. Joulukuun 2013 lopussa työttömänä oli 336 henkilöä ja työttömyysaste oli 8,8 %. Vastaavaan aikaan vuonna 2012 työttömänä oli 293 henkilöä ja työttömyysaste oli 7,7 % vuonna 2012). Koko Varsinais- Suomessa työttömyysaste oli 12,8 % joulukuussa 2013 ja 11,3 % joulukuussa Palvelusektorilla haettiin uusia tuotantotapoja muun muassa liittyen Kylätalo Mietolaan, jonne suunniteltiin itsepalvelukirjasto, joka perustui lainausautomaatin hankintaan. Kirjasto avautui Kunta sai myytyä Mietoisista perintönä saadun tilan kahtena osana; päätila peltoineen yksityiselle ja metsä valtiolle Metso-suojelualueeksi. Myös Mietoisten vanha paloasemarakennus myytiin, koska kunnalla ei ollut sille omaa käyttöä sen jälkeen, kun nuorisotila siirrettiin kylätalo Mietolaan. Yhteenvetona voidaan todeta, että kunnan päätökset ja toiminta vuonna 2013 vastasivat pääosin kuntastrategian tavoitteita. Väestönkasvun ja talouden osalta ei saavutettu asetettuja tavoitteita. 17

18 Toimintakertomus 1.11 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen TULOSLASKELMA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut -58 Korkotuotot 5 12 Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Tilikauden voitto/tappio Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut, % 12,0 % 12,9 % Vuosikate/Poistot, % 51,8 % -2,9 % Vuosikate, /asukas 106,11-6,09 Asukasmäärä

19 Toimintakertomus Toiminnan rahoitus RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -29 Antolainasaamisten vähennykset 29 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahoituslaskelman tunnusluvut Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 v, Investointien tulorahoitus, % 26,8 % -2,1 % Pääomamenojen tulorahoitus, % 18,6-1,4 Lainanhoitokate -0,7 0,0 Kassan riittävyys, pv 38,4 8,2 Asukasmäärä Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä on KILA:n kuntajaoston edellyttämä uusi tunnusluku. Toiminnan ja investointien rahavirta välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täytyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi. 19

20 Toimintakertomus 1.12 Rahoitusasema ja sen muutokset VASTAAVAA VASTATTAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT A OMA PÄÄOMA I Aineettomat hyödykkeet I Peruspääoma Aineettomat oikeudet II Arvonkorotusrahasto 2. Tietokoneohjelmistot 8 16 III Muut omat rahastot Muut pitkävaikuitteiset menot IV Edell. tilikausien yli-/alijäämä Ennakkomaksut V Tilikauden yli-/alijäämä II Aineelliset hyödykkeet B POISTOERO JA VAPAA- EHTOISET VARAUKSET Maa- ja vesialueet Poistoero Rakennukset Vapaaehtoiset varaukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto C PAKOLLISET VARAUKSET Muut aineelliset hyödykkeet 1. Eläkevaraukset 6. Ennakkomaksut ja keskener. hank Muut pakolliset varaukset III Sijoitukset D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Osakkeet ja osuudet Valtion toimeksiannot Joukkovelkakirjalainasaamiset 2. Lahjoitusrahastojen pääomat Muut lainasaamiset 3. Muut toimeksiantojen pääomat Muut saamiset E VIERAS PÄÄOMA B TOIMEKSIANTOJEN VARAT I Pitkäaikainen Valtion toimeksiannot Joukkovelkakirjalainat 2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Lainat rah.- ja vak.laitoksilta Muut toimeksiantojen varat 3. Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta luotonantajilta C VAIHTUVAT VASTAAVAT Saadut ennakot I Vaihto-omaisuus Ostovelat 1. Aineet ja tarvikkeet Liittymismaksut ja muut velat Keskeneräiset tuotteet 8. Siirtovelat 3. Valmiit tuotteet/tavarat II Lyhytaikainen Muu vaihto-omaisuus 1. Joukkovelkakirjalainat 5. Ennakkomaksut 2. Lainat rah.- ja vak.laitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä II Saamiset Lainat muilta luotonantajilta Pitkäaikaiset saamiset Saadut ennakot Myyntisaamiset 6. Ostovelat Lainasaamiset Liittymismaksut ja muut velat Muut saamiset 8. Siirtovelat Siirtosaamiset 38 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset 3. Muut saamiset Siirtosaamiset III Rahoitusomaisuusarvopaperit 1. Osakkeet ja osuudet 2. Sijoitukset rahamarkkinainstrum. 3. Joukkovelkakirjalainasaamiset 4. Muut arvopaperit IV Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ Taseen tunnusluvut Lainakanta tunnuslukuun lasketaan koko vieraspääoma (pitkä Omavaraisuusaste, % 56,6 % 65,7 % aikainen ja lyhytaikainen). Kunta käyttää maksuvalmiuden Suhteellinen velkaantuneisuus, % 43,2 % 31,9 % turvaamiseksi lyhytaikaista luottoa. Vuoden vaihteessa luottoa Kertynyt yli-/alijäämä, oli käytössä 3,0 M. Luotto erääntyi vuoden 2014 alussa. Uusi Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas luotto takaisin maksua varten otettiin vuoden 2013 puolella. Lainakanta , Kirjanpidossa tilinpäätöshetkellä vieraassa pääomassa on lyhyt Lainakanta , /asukas aikaista luottoa 6,0 M ja pankkitilillä uusi luotto 3,0 M. Lainasaamiset, Asukasmäärä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.217 Päiväys: 28.3.217 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot