Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus 31.03.2014 131 Kunnanvaltuusto 16.06.2014"

Transkriptio

1 MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2

3 SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kunnan henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Ympäristötekijät Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Vuoden 2013 toiminnan arviointi Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kunnanhallitus Kasvatus- ja sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Investointiosan toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutumisvertailu...58

4 2.7 Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen tuloarvioiden toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkiota koskevat liitetiedot Eriytettyjen yksiköiden tilinpäätöslaskelmat TALOUDELLISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITESARJOISTA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS...92

5 Toimintakertomus 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kunnanjohtajan katsaus Uusi valtuusto aloitti työnsä tarkastelemalla kunnan strategisia linjauksia. Tulevaisuuden suunnittelua varjostavat edelleen jatkuvat synkät ennusteet kuntatalouden kehittymisestä lähivuosina sekä valtakunnallisten rakenteellisten uudistusten valmistelua sävyttänyt epävarmuus. Valmisteilla oleva valtionosuusuudistus vähentäisi Mynämäen valtionosuuksia huomattavasti ja se tulee ottaa huomioon tulevien vuosien toimintaa suunniteltaessa. Omakotitontteja luovutettiin 7 kpl ja omakotitaloille myönnettiin 22 rakennuslupaa. Asukasluku väheni hieman edellisvuodesta. Laskua selittää suurimmaksi osaksi kunnan väestörakenne; kuolleisuus ylitti oman syntyvyyden 24 hengellä. Muuttotappiota kuntien välisestä muutosta jäi 4 henkeä. Kuntien välinen muutto oli suurinta Mynämäen ja Turun sekä Turun länsipuolen kuntien Raision, Naantalin, Maskun ja Nousiaisten välillä. Vuoden aikana kuntaan ei valmistunut uusia rivi- eikä kerrostaloja. Vapaita tontteja löytyy eri puolilta kuntaa ja myynnissä on lukuisia omakotitaloja, joten toivotamme uudet asukkaat lämpimästi tervetulleiksi. Uuden päiväkodin rakentaminen käynnistyi keväällä. Valmistuessaan päiväkoti tarjoaa tilat noin sadalle lapselle, jotka tällä hetkellä ovat väliaikaisissa vuokratiloissa. Alle kouluikäisten lasten lukumäärä näyttää myös ennusteissa pysyvän vakaana ja päivähoitopalveluja tarvitaan. Sosiaalihuollon palvelukokonaisuus siirtyi vuoden alussa Perusturvakuntayhtymä Akseliin, mikä vahvistaa sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoimintaa entisestään. Akseli on nyt toimiva kokonaisuus, mutta sen toimintaa tulee uudistaa ja tehostaa, jotta peruspalvelut pystytään tasapuolisesti tarjoamaan kuntalaisille ja kustannukset eivät ylitä kuntien taloudellisen kantokykyä. Talous toteutui hieman ennustettua paremmin. Tulosta paransi verotulojen ennakoitua parempi kertymä, joka johtui tilityslain muuttumisella niin, että kunnille tilitetään vuodesta 2013 alkaen jäännösverot jo saman vuoden joulukuussa. Myös kunnan tuloveroprosenttia korotettiin 0,5 %- yksiköllä. Verotulot kasvoivat 9,8 % ja valtionosuudet 4,3 %. Toimintatuotot vähenivät 3,6 % ja toimintakulut kasvoivat 3,9 %. Suurin syy kulujen kasvuun oli tuntuva lisälasku Akselista. Mynämäen kunnan maksuosuudet Akselin toiminnassa viime vuodelta ylittyivät 4,9 %:lla ( eurolla) ennakoidusta. Vuosikate oli euroa plussalla, mutta ei riittänyt kattamaan poistoja. Alijäämä jäi ennustettua pienemmäksi ja oli euroa. Alijäämän kattamisen jälkeen taseeseen jää aikaisemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää euroa. Nettoinvestoinnit olivat yhteensä euroa. Merkittävin investointi oli uuden päiväkodin rakennushankkeen käynnistyminen. Pitkäaikaista lainaa oli vuoden lopussa euroa/asukas, mikä on edelleen alle valtakunnallisen keskiarvon euroa/asukas. Yrityksille myytiin 1 tontti sekä kaksi muuta aluetta. Rakennuslupia yrityspuolen rakennuksille myönnettiin 5 kpl. Työttömyys kasvoi hieman ja oli joulukuussa 8,8 % (12/2012: 7,7 %). Työllistämistoimenpiteisiin etsitään uudenlaisia toimintamalleja yhdessä naapurikuntien kanssa. KIITOS henkilökunnalle ja päättäjille varsin haasteellisesta vuodesta mielenkiintoisia aikoja tulee olemaan jatkossakin! kunnanjohtaja 5

6 Toimintakertomus 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Loput sosiaalitoimen palvelut eli sosiaalityö ja kehitysvammaisten palvelut siirtyivät perusturvakuntayhtymä Akselin vastattavaksi alkaen. Kunnanvaltuuston jäsenet toimikaudella ovat seuraavat: Pj I vpj II vpj III vpj Alatalo Juuso, SDP Kitola Arja, KOK Lehtonen Aarne, KESK Karkoinen Kimmo, PS Puheenjohtajiston toimikausi on kaksi vuotta eli vuodet Jäsenet Aalto Jari, VAS, SIT Argillander Miska-Alexander, SIT Hannula Juhani, PS Huiskala Marjaana, KESK Huuskonen Petteri, KESK Hyrsky-Heikkilä Anna-Liisa, KESK Iltanen Marko, KESK Immonen Mikko, VAS Jaakkola Marianne, KOK Jaakola Timo, KESK Kaasinen Sakari, KOK Kantonen Jorma, PS Kylänpää Miia, VIHR Laine Tapani, KESK Laitinen Taina, SDP Lassila Hanne, KESK Lehto Ari-Pekka, KESK Lehtonen Esko, KOK Maisila Päivi, KESK Myllymäki Pekka, KESK Rippstein Katja, SDP Saastamoinen Merja, SDP Sainio Hannu, PS Setälä Marko, KOK Strand Eeva, SDP Tamminen Ari, VAS Valtanen Suvi, KESK Vanhanen Juha, KOK Varjonen Petri, SDP Vänni Hanna, KOK Yrjälä Kari-Matti, KESK Kunnanhallituksen jäsenet toimikaudella ovat: Pj I vpj II vpj III vpj Jäsenet Myllymäki Pekka Vanhanen Juha Nuutamo Antti Tamminen Ari Hyrsky-Heikkilä Anna-Liisa Jaakola Timo 6

7 Toimintakertomus Kantonen Jorma Luotonen-Virtala Minna Maisila Päivi Strand Eeva Vänni Hanna Esittelijä Pöytäkirjanpitäjä kunnanjohtaja hallintojohtaja Kunnan organisaatio koostuu kunnanvaltuustosta, kunnanhallituksesta ja viidestä lautakunnasta. KUNNANVALTUUSTO Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Kunnanhallitus Kasvatus- ja sivistyslautakunta Tekninen lautakunta yleishallinto - taloushallinto-yksikkö Perusturvakuntayhtymä Akseli erikoissairaanhoito ja ympäristöterveydenhuolto hallinto opetustoimi varhaiskasvatus kulttuuri- ja vapaaaikatoimi tilalaitos kunnallistekniikka - vesihuoltolaitos rakennusvalvonta ja ympäristötoimi Tilivelvollisia ovat toimielinten (pl. valtuusto) jäsenet, toimielinten esittelijät sekä tulosalueiden ja tulosyksiköiden päälliköt. 7

8 Toimintakertomus Osastot ja osastopäälliköt Toimiala Osasto Osastopäällikkö Keskushallinto Sivistystoimi Tekninen toimi Hallinto-osasto Sivistysosasto Tekninen osasto Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen Kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö- Häkämies Tekninen johtaja Timo Oja 1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Vuonna 2013 talous supistui -1,2 % ja vuonna 2014 päästään vain maltilliseen 0,8 prosentin kasvuun. Ennustejakson viimeisenä vuotena 2015 BKT:n kasvuksi muodostuu 1,8 prosenttia. Kasvu on historiaan nähden vaimeaa ja vuosien kumulatiivinen kasvu jää vain 1,4 prosenttiin. Kotimaisesta kysynnästä ei ole vuonna 2014 talouskasvun vauhdittajaksi. Yksityisten investointien ennustetaan vähenevän 3,6 prosentilla, mikä johtaa alle 16 prosentin investointiasteeseen suhteessa bruttokansantuotteeseen. Kotitalouksilla näkymät ovat vaikeat. Pitkään heikkona jatkunut suhdannetilanne heijastuu nyt selvästi työmarkkinoille. Työllisyys supistui koko vuoden 2013 ajan ja sen heikkeneminen on kiihtynyt kesän jälkeen. Työllisyys heikkenee vuonna 2014 ja työttömyysaste kohoaa 8,4 %:iin. Vienti lähtee hitaaseen kasvuun ja vaihtotaseen alijäämä supistuu. Kasvun taustalla on Suomen tärkeimpien vientimaiden talouskasvun vahvistuminen ja maailmankaupan vauhdittuminen vähitellen. Lähivuosien vaimea talouskasvu ei yksistään riitä korjaamaan julkisen talouden epätasapainoa. Julkinen velka lisääntyy edelleen ennustejaksolla sekä nimellisesti että kokonaistuotantoon suhteutettuna. Velkasuhde nousee 60 prosenttiin ensi vuonna. Julkisen talouden näkymät heikot Kokonaistuotanto on alentunut sekä vuonna 2012 että vuonna Tämän vuoksi julkisen talouden rahoitusasema on parissa vuodessa heikentynyt n. 3 mrd. euroa maan hallituksen mittavista sopeutustoimista huolimatta. Talouskasvu tulee olemaan myös lähivuosina sen verran vaimeata, että kasvu ei yksistään riitä korjaamaan julkisen talouden epätasapainoa. BKT:n arvo v on joulukuun 2013 ennusteessa yli 12 mrd. euroa pienempi kuin viime kevään kehysennusteessa, mikä heikentää tuntuvasti julkisen talouden tunnuslukuja. Menoaste eli julkiset menot suhteessa kokonaistuotantoon kohoaa korkeammaksi kuin kertaakaan yli 15 vuoteen. Työttömyydestä ja väestön ikääntymisestä aiheutuvat menot lisäävät menojen kasvua. Veroastetta nostavat veronkorotukset. Julkinen velka lisääntyy edelleen ennustejaksolla sekä nimellisesti että kokonaistuotantoon suhteutettuna. Velkasuhde nousee 60 prosenttiin ensi vuonna. Tuotannon supistuminen näkyy erityisesti valtiontalouden rahoitusasemassa ja vuonna 2013 se pysyi reilusti alijäämäisenä. Vuoden 2013 alusta voimaan tulleet veroperustemuutokset lisäävät valtion tuloja, mutta samalla arvioita keskeisten veropohjien kehityksestä on jouduttu alentamaan. Vuonna 2014 rahoitusasema kohenee hieman ja alijäämän arvioidaan olevan kansantalouden tilinpidon käsittein 7 mrd. euroa mikä on 3,6 % suhteessa kokonaistuotantoon. Budjetin tiukat menokehykset hillitsevät menojen kasvua. Valtio velkaantuu edelleen eikä velkasuhde tule taittumaan ennustejaksolla. Kuntatalous pysyy selvästi alijäämäisenä tänä vuonna. Vuonna 2014 rahoitusasema kohentaa kuntien veroprosenttien korotukset ja kustannustason nousun hidastuminen. Veropohjien kehitys on kuitenkin heikkoa, ja valtion toimenpiteet hidastavat valtionosuuksien kasvua. Kuntatalouden alijäämäksi vuodelle

9 Toimintakertomus arvioidaan 1,7 mrd. euroa, mikä on 0,8 % suhteessa kokonaistuotantoon. Kuntatalouden lainakanta kasvaa edelleen. Työeläkerahastojen ylijäämä supistuu kuluvana vuonna, kun eläkemenojen ennakoidaan kasvavan liki 7 %. Samalla matala korkotaso pienentää omaisuustuloja ja hidastuva palkkasumman kasvu heikentää eläkemaksujen kertymää. Eläkkeensaajien määrä kasvaa nopeasti myös tulevina vuosina, mutta pienenevät indeksikorotukset puolestaan hidastavat eläkemenojen kasvua ja tuntuvat eläkemaksujen korotukset pitävät yllä maksukertymän kasvua. Työeläkerahastojen ylijäämän odotetaan pysyvän noin kahdessa prosentissa suhteessa kokonaistuotantoon ennustejaksolla. Muiden sosiaaliturvarahastojen rahoitusaseman odotetaan olevan lähellä tasapainoa koko ennustejakson. Työttömyysmenojen ennakoidaan kasvavan yli 600 milj. euroa vuonna 2013 ja jatkavan edelleen kasvua vuonna Hidastuvan inflaation vuoksi kansaneläkeindeksin korotukset ovat pieniä vuosina 2014 ja 2015, mikä hillitsee kokonaismenojen kasvua. Lähde: VM:n suhdannekatsaus 2/2013, joulukuu 2013 Kuntatalous Vuonna 2013 Manner-Suomen kuntien vuosikatteet paranivat 669 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Tätä selittää toimintamenojen kasvun taittuminen sekä verotulojen ja valtionosuuksien edellistä vuotta voimakkaampi nousu. Kuntien lainakannan kasvu kiihtyi 13,4 prosenttiin. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilastosta, jota varten kerättiin tilinpäätösarviotietoja Manner Suomen 304 kunnalta ja 149 kuntayhtymältä. Kuntien toimintamenot, ilman liikelaitoksia, kasvoivat 3,0 prosentilla edellisestä vuodesta. Palkkamenoissa oli kasvua 2,2 prosenttia ja palveluiden ostoissa 3,4 prosenttia. Kuntien toimintatulot kasvoivat 1,4 prosenttia. Toimintamenojen kasvu oli hitaampaa kuin edellisvuosina. Kuntien toimintakatteet heikentyivät aikaisempia vuosia vähemmän, yhteensä 0,9 miljardilla eurolla. Verorahoitus kasvoi edellistä vuotta enemmän. Verotulot kasvoivat edellisestä vuodesta 6,8 prosenttia ja valtionosuudet 2,9 prosenttia. Tämä 1,5 miljardin euron verorahoituksen lisäys riitti kattamaan toimintakatteiden heikkenemisen, mikä näkyy vuosikatteiden paranemisena. Kuntien vuosikatteet nousivat 0,7 miljardilla eurolla ja samalla yhä harvemmilla kunnilla vuosikate oli negatiivinen. Vuosikatteen arvioitiin jäävän negatiiviseksi 36 kunnassa, kun edellisenä vuonna näin oli 84 kunnassa. Vuosikate kattoi poistoista ja arvonalentumisista 99,5 prosenttia ja investoinneista 51,7 prosenttia. Tunnusluvut parantuivat edellisestä vuodesta, vaikka sekä poistoissa että investointimenoissa oli kasvua. Kuntien investointimenot kasvoivat 3,7 prosenttia. Kuntien yhteenlaskettu lainakanta oli vuoden 2013 lopussa 13,8 miljardia euroa. Lainakanta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 13,4 prosenttia, noin 1,6 miljardilla eurolla. Lainakannan kasvu oli edellistä vuotta suurempaa. Asukasta kohden laskettu kuntien lainakanta oli 2553 euroa, kun vastaava luku oli edellisenä vuonna 2262 euroa. Kuntien lainakannan kasvu kiihtyi loppuvuotta kohti. Neljännen neljänneksen aikana kuntien lainakanta, ilman liikelaitoksia, nousi 7,8 prosenttia. Kuntayhtymien toimintamenot, ilman liikelaitoksia, pienenivät 0,3 prosenttia edellisestä vuodesta. Palkkamenot, kuntayhtymien suurin menoerä, pienentyivät 1,1 prosenttia ja palveluiden ostot kasvoivat 1,3 prosenttia. Toimintatulot nousivat 1,5 prosenttia. Kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta oli vuoden 2013 lopussa 2,9 miljardia euroa ja kasvua oli 5,2 prosenttia edellisestä vuodesta. Tiedot ovat Tilastokeskuksen kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilastosta, jota varten kerättiin tilinpäätösarviotietoja Manner Suomen 304 kunnalta ja 149 kuntayhtymältä. Lopulliset kuntien tilinpäätöstiedot saadaan myöhemmin. Lähde: Tilastokeskuksen tiedote

10 Toimintakertomus 1.4 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Loput sosiaalitoimen palvelut (sosiaalipalvelut ja toimeentuloturva) siirtyivät alkaen perusturvakuntayhtymä Akselin vastattavaksi. Vuosien 2012 ja 2013 tilinpäätöstietojen bruttosummat eivät ole vertailukelpoisia keskenään. Kunnan maksuosuus Akselille em. palveluista sisältyy tuloslaskelmassa Palvelujen ostot summaan. Toimintatuotot yhteensä vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna euroa (3,6 %). Myyntitulot lisääntyivät euroa (7,9 %). Lisääntyminen johtuu pääasiassa sivistystoimen myyntitulojen lisääntymisestä (mm. uimahallin ja kuntosalien käyttömaksut on vuonna 2013 kirjattu myyntituottojen tiliryhmään). Myös taloushallintoyksikön myyntitulot lisääntyivät sosiaalitoimen palvelujen siirryttyä ptky Akselin vastattavaksi. Tällöin myös ptky Akselin käyttö ja maksuosuus taloushallintoyksikön palveluista kasvoi ja ko. osuus siirtyi ulkoiseksi tuloksi. Maksutuotot yhteensä vähentyivät euroa (7,9 %). Pääosin vähennys johtui uimahallin ja kuntosalien käyttömaksujen kirjaamisesta myyntituottojen tiliryhmään. Päivähoitomaksuja kertyi euroa (6,0 %) enemmän ja rakennusvalvonnan maksutuloja euroa vähemmän (11,0 %) kuin edellisenä vuonna. Tuet ja avustukset vähenivät euroa (35,3 %). Pääosin vähennys johtuu Akseliin siirtyneestä valtionosuudesta perustoimeentuloturvaan. Vuokratuotot tulot olivat samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Muut toimintatuotot yhteensä vähenivät euroa (27,0 %). Pääosin väheneminen johtuu edellisenä vuonna KHO:n päätöksen perusteella toiselta kunnalta saadusta korvauksesta lastensuojeluun liittyvässä asiassa. Käyttöomaisuuden myyntivoitot lisääntyivät edellisen vuoden eurosta euroon. Puumyyntitulot olivat vuonna 2013 noin euroa (brutto) ja edellisenä vuonna euroa. Toimintakulut lisääntyivät yhteensä 1,8 milj. euroa (3,9 %). Henkilöstökulut yhteensä vähenivät euroa (1,5 %). Palkat ja palkkiot vähenivät euroa (2,6 %) ja henkilöstösivukulut (1,9 %). Väheneminen johtuu sosiaalitoimen palvelujen ja henkilökunnan siirtymisestä Akselin vastattavaksi. Palvelujen ostot kasvoivat 2,7 milj. euroa (10,0 %), joista suurimpana oli perusturvakuntayhtymä Akselin maksuosuuden nousu 5,4 milj. eurolla. Suurin osa noususta johtuu sosiaalitoimen palvelujen siirtymisestä Akselin vastattavaksi. Vuonna 2012 ko. palvelujen kustannukset kunnan järjestämänä oli 3,8 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon kustannukset olivat 8,7 milj. euroa. Kustannukset lisääntyivät euroa (9,0 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Aineet, tarvikkeet ja tavarahankinnat lisääntyivät euroa (2,4 %). Suurin osa noususta johtuu sähkömenojen noususta eurolla (12,0 %) edellisestä vuodesta. Sähkön hinta nousi 9 % ja siirtomaksuissa tapahtui muutoksia (mm. uutena maksuna yösiirto). Maalämpökohteet lisäävät sähkönkulusta, mutta vähentävät öljyn kulutusta. Myös kylmä talvi lisäsi sähkön kulutusta. Avustukset yhteensä vähenivät euroa (51,1 %). Vähennys johtuu omaishoidontukien ja toimeentulotukien siirtymisestä Akselin vastattavaksi. Verotulot yhteensä kasvoivat 2,2 milj euroa (9,8 %). Kunnan tuloveron tuotto kasvoi 2,1 milj. euroa (10,4 %). Verotulojen nousu johtuu kunnan tuloveroprosentin nostamisesta 0,5 %-yksiköllä ja tilityslain muuttumisella niin, että aiemmin tammikuussa tilitetyt jäännösverot tilitetään kunnille jo saman vuoden joulukuussa. Lisäksi kuntien ryhmäosuutta korotettiin. Kiinteistöveron tuotto kasvoi euroa (3,9 %). Yhteisöveron tuotto euroa oli sama kuin edellisenä vuonna. Valtionosuudet lisääntyivät euroa (4,3 %). Kuntien valtionosuudet kasvoivat mm. sen takia, että kunnille kompensoitiin valtionosuuksissa veroperustemuutosten vaikutus verotuloihin. Kuntien valtionosuuksia tehtiin yhteensä 125 milj. euron leikkaus. Lisäksi valtionosuutta vähensi vuonna 2011 tehty 631 milj. euron leikkaus. Valtionosuuksien pohjana oleviin laskennallisiin kustannuksiin tehtiin 3,0 %:n indeksitarkistus. Rahoitustuottojen ja kulujen nettomuutos oli euroa (-90,2 %). Kuntayhtymien peruspääoman 10

11 Toimintakertomus korkojen tuotto on pienentynyt korkotason laskun takia. Kunnan maksamien viivästyskorkojen määrä on kasvanut, koska maksuvalmius on ajoittain ollut huono. Korkotason laskun takia kunnan pitkäaikaisista lainoista maksamat korkomenot laskivat. Vuonna 2013 uutta lainaa nostettiin vasta loppuvuodesta, joten ne eivät vielä vaikuta korkomenoihin. Muihin rahoituskuluihin on kirjattu Turun kaupungille palautettu Unto ja Tehilia Virtasen stipendirahastosta saadut rahavarat ,13 euroa (hallintojohtajan päätös ). Stipendit oli tarkoitettu jaettavaksi Lounais-Suomen käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen oppilaille. Jostain syystä stipendejä ei ollut jaettu joka vuosi sääntöjen mukaisesti ja tilille kertyi rahavaroja ja ne jäivät kunnan hallintaan oppilaitoksen siirryttyä Rasekon alaisuuteen. Unto ja Tehilia Virtasen rahastoa hallinnoin Turun kaupunki. Turun kaupunki ja Raseko ovat sopineet stipendien jakamisesta jatkossa. Vuoden 2013 vuosikate euroa, joka on euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Poistot ovat euroa. Tilikauden tulos on euroa ja tilikauden alijäämä euroa. Taseeseen edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille on kirjattu tilikauden alijäämän lisäksi ,50 euroa alijäämää. Alijäämä on jäsenkuntien perusturvakuntayhtymä Akselille maksama Akselin lomapalkkavelan oikaisu, joka oli Akselissa kirjattu alijäämätilille. Korjaus tehtiin tilintarkastajan kehotuksesta. Vuoden 2013 alijäämä kirjauksen ja em. lomapalkkavelkakirjauksen jälkeen taseessa on ylijäämää ,80 euroa. Investoinnit olivat yhteensä euroa (brutto). Nettoinvestoinnit olivat euroa. Suurimpia rakennusinvestointeja olivat uuden päiväkotihankkeen aloitus ( euroa), terveyskeskuksen pihaalueen kunnostus ( euroa), Moisiontien uudelleen rakentaminen ( euroa), MKTO:n puuosaston korjaus ( euroa) ja ns. puukoulun saneeraus päiväkodiksi ( euroa). Vuonna 2013 nostettiin uutta pitkäaikaista lainaa 2,0 milj. euroa. Lainoja lyhennettiin euroa. Pitkäaikaisten lainojen määrä oli euroa eli euroa/asukas (vuonna euroa/as.). Koko maassa lainamäärä oli euroa/asukas (2.262 euroa/as). Maksuvalmiuden turvaamiseksi kunta käyttää lyhytaikaista luottoa. Vuoden vaiheessa luottoa oli käytössä 3,0 milj. euroa. Vuoden vaihteen pyhien takia vuoden 2014 alussa erääntyneen 3,0 M luoton takaisin maksua varten otettiin uusi luottojen vuoden 2013 puolella. Kirjanpidossa tilinpäätöshetkellä vieraassa pääomassa lyhytaikaista luottoa oli siten 6,0 M ja pankkitilillä uusi luotto 3,0 M. Tämä kasvatti myös taseen loppusummaa. Vuoden 2013 aikana kunnanvaltuusto hyväksyi nettona yhteensä euroa käyttötalouden lisämäärärahoja. Kunnan tuloveroarviota korotettiin vuoden aikana yhteensä eurolla. Kunnanvaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen valmistavan toimenpiteenä eräiden tulosalueiden tuloarvioiden ylityksiä ja alituksia ja määrärahan alituksia ja ylitykset. Kunnan metsäpinta-ala on 782 ha, josta kangasmaastoa on 657 ha ja suota 130 ha. Tilojen lukumäärä on 56 kpl. Metsäsuunnitelma on tehty vuosille Suunnitelma päivittyy vuosittain toteutuneiden töiden mukaisesti. Puut myydään metsäsuunnitelman mukaan pystymyyntinä kilpailutuksen perusteella. Vuoden 2013 hakkuumäärä oli m³. Ennen pystymetsäkauppaa on tehty ennakkoraivaus. Hakkualueena oli Vehmalaisten kylän Paasmäen tilan hakkuun päätös ja Sunilan kylän Sunilanpellon metsälohkon ja Katteluksen kylän Arolanmetsän kaava-alueen harvennushakkuu. Puunmyyntitulot olivat ja metsänhoitokulut olivat Seija-myrskyn tuhojen korjaus, pääosin hakkualueilta, siirtyi vuodelle Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Mynämäen taloudellinen tilanne on viime vuosina kääntynyt heikompaan suuntaan. Valmisteilla olevat lukuisat lakimuutokset ja suuret rakenteelliset uudistukset lisäävät talouden epävarmuutta tulevaisuudessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon menojen voimakas kasvu on vienyt ja tulee viemään voimavaroja kunnan muusta toiminnasta. Näiden menojen ennakoitavuus ja kunnan mahdollisuudet vaikuttaa kehitykseen ovat rajalliset. Tulorahoituksen turvaamiseksi tuloveroprosenttia on jouduttu nostamaan kahtena vuotena peräkkäin. Mynämäen tuloveroprosentti vuodelle 2014 on 20,5 %. Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on 19,75 %. Veronkorotuksesta huolimatta verotulojen kasvu on hidastunut ja Kuntaliiton ennusteiden mukaan myös lähivuosien verotulojen kasvu on vähäistä. Työikäisen väestön vähentyminen ja lisääntyvä työttömyys tulevat näkymään verotulojen kehityksessä. Valtionosuusuudistuksessa Mynämäen kunta tulee menettämään valtionosuuksia tuntuvasti ja tämä tulee 11

12 Toimintakertomus ottaa huomioon toimintaa suunniteltaessa. Uudistuksen voimaantulosta ei vielä tässä vaiheessa ole tarkempaa tietoa. Vuosikate ei ole riittänyt kattamaan poistoja ja tilinpäätös on ollut alijäämäinen nyt kolmena vuotena peräkkäin. Taseessa on jäljellä ylijäämää edellisiltä vuosilta 4,8 M, mutta ellei menokehitystä saada sopeutettua, tämä puskuri on käytetty lähivuosina. Talouden vakauttamistoimenpiteitä valmistelemaan on asetettu työryhmä, jonka on määrä kevään 2014 aika selvittää vaihtoehtoja lähivuosina tarvittavista uudistuksista. Kunnan oman toiminnan osalta tarkasteltavaksi tulee kunnan koko oma palvelurakenne, investoinnit sekä kiinteistöt ja muut omaisuuserät. Myös kuntayhtymien toimintaa pyritään ohjaamaan kaikin käytettävissä olevin keinoin, jotta talous saataisiin pysymään tasapainossa. Omarahoitus ei ole riittänyt kattamaan investointeja ja ne joudutaan rahoittamaan lainalla. Kunnan investointitaso on ollut omarahoitukseen nähden liian korkea ja sitä tulee tarkastella kriittisesti tulevina vuosina. Uuden päiväkodin rakentaminen sekä Mynämäen ja Mietoisten väliset kevytväylähankkeet ovat merkittäviä investointeja ja toteutuessaan kasvattavat myös suunnitelmapoistojen määrää. Lisäksi olemassa oleva kiinteistökanta ja kunnallistekniikka vaativat jatkuvasti korjausinvestointeja. Kunnan lainamäärä on vielä alle valtakunnan keskiarvon, mutta tulee kasvamaan tulevina vuosina suurten investointien vuoksi. Omavaraisuusaste on heikentynyt ja tilinpäätöksessä 2013 se on 56,6 % ja lähenee ns. kriisikuntaraja-arvoa 50 %. 1.6 Kunnan henkilöstö Kunnan vakituisen henkilöstön määrä oli 273. Vastaavaan aikaan edellisenä vuonna vakituisten määrä oli 274. Vuoden 2013 alusta perusturvakuntayhtymä Akselin palvelukseen siirtyi 12 vakituista työntekijää ja viranhaltijaa. Kunnan vakituisen henkilöstön määrä on siten lisääntynyt 11 henkilöllä. Lisäys on tullut sivistysosastolle ja johtuu määräaikaisen henkilöstön vakinaistamisesta sekä päivähoidon henkilömäärän lisääntymisestä. Palkat nousivat virka- ja työehtosopimusten mukaisesti alkaen pääsääntöisesti 1,46 %:n yleiskorotuksella ja 0,6 %:n paikallisella järjestelyerällä. Henkilöstökulut olivat 13,7 milj. euroa. Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli euroa eli 1,5 %. Vähennys johtuu perusturvakuntayhtymä Akselin palvelukseen siirtyneiden henkilöstökuluista. Henkilöstöä koskevat tarkemmat tiedot esitetään erikseen käsiteltävässä henkilöstötilinpäätöksessä. 1.7 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Julkisen talouden tila ja tarvittavat sopeuttamistoimet vaikuttavat kunnan toimintaan ja talouteen. Valmistelussa on kuntia koskevia suuria uudistuksia. Kuntarakennelain selvitysvaihe on meneillään ja valtionosuusuudistus tulee vähentämään tulorahoitusta toteutetaanpa se millä järjestelmällä tahansa. Valmistelussa oleva sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki tulee valtion taholta ilmoitetun linjauksen perusteella muuttamaan toimintaympäristöä perusteellisesti. Se, mikä tulee olemaan kunnan rooli palvelujen tuottajana, selviää vasta lain sisällöstä. Tässä vaiheessa uudistuksen kokonaisvaikutusta on vaikea arvioida, mutta joka tapauksessa se tulee vaikuttamaan kunnan muuhunkin toimintaan ja toimitiloihin. Sivistystoimen puolella oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuo uusia velvoitteita ja lisää kustannuksia. Valmistelussa olevat uudet opetussuunnitelmat, lukiolaki ja lukion tuntijako sekä varhaiskasvatuslain ja liikuntalain muutokset kasvattavat kunnan kustannuksia. Myös Oppivelvollisuuden pidentäminen lisää kuntien kustannuksia. Kunnan väestön ikärakenteen muutos; kouluikäisten lasten ja nuorten vähentyminen ja iäkkäämpien ikäryhmien suureneminen tuo tullessaan tarpeen kehittää palvelurakennetta uudella tavalla. Työikäisten 12

13 Toimintakertomus määrän väheneminen näkyy verotuloissa ja Varsinais-Suomen heikentynyt työllisyystilanne vaikuttaa kunnan taloustilanteeseen, vaikka työllistämisen tukitoimiin onkin luotu uusia toimintamalleja yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Ikääntyvät kiinteistöt tulevat lisäämään investointikustannuksia ja kiinteistöjen käyttöasteeseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kunnalle tarpeettomista kiinteistöistä tulisi luopua. Kunnan pitkäaikainen lainamäärä on kasvanut ja maksuvalmiutta on jouduttu ylläpitämään lyhytaikaisella lainalla jo pitkän aikaa. Korkotason nousu lisäisi kunnan korkomenoja. 1.8 Ympäristötekijät Mynämäen kunta osallistui edelleen Valonian toimintaan eri projektien kautta. Vuonna 2013 osallistuttiin Valonian jätevesineuvonta + koulutuspalveluun sekä Valonian ohjelmakauden suunnittelutyöhön, jossa teemana on " Alueellisiin tavoitteisiin paikallisin keinoin - Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma ". Ohjelman painopistealueita ovat energia- ja materiaalitehokkuus, kestävä liikkuminen, vesiensuojelu sekä ympäristötietoisuus ja -kasvatus. Teknisen osaston edustaja (tekninen johtaja) on kutsuttu myös ilmastonmuutos/energiatehokkuus työryhmään. Mynämäen kunta on pyydettynä jäsenenä valtiovarainministeriön asettamassa Rakennettu ympäristö ja asuminen palvelukokonaisuuden Sähköisen asioinnin edistäminen (SADe) - klusteriryhmässä. Kunnan edustajana ryhmässä on tekninen johtaja. SADe-projektin tarkoituksena on tuottaa ja mahdollistaa asumiseen ja rakentamiseen liittyviä sähköisiä asiointi-, neuvonta- ja rajapintapalveluja. Ryhmän toimikausi on Mynämäen kunta on vuonna 2007 liittynyt mukaan Itämerihaasteeseen, jonka avulla on tarkoitus parantaa Itämeren tilaa (www.itamerihaaste.net). Mynämäen kunta on ostanut ympäristönsuojelupalvelut Raision kaupungilta vuoden 2009 alusta alkaen. Ympäristönsuojeluviranomaisena toimii aikaisempien vuosien tapaan tekninen lautakunta. Ympäristölupia myönnettiin vuoden 2013 aikana yhteensä 9 kpl. Nämä ympäristöluvat koskivat olemassa olevien eläinsuojien ympäristölupien päivityksiä. Meluilmoituksia käsiteltiin 1 kpl. Vesihuoltolain mukaisia vapautusanomuksia käsiteltiin 1 kpl. Jätelain mukaisia ilmoituksia jätteen ammattimaisesta keräyksestä rekisteröitiin 2 kpl. Erilaisia lausuntoja valmisteltiin lautakunnan päätettäväksi yhteensä 28 kpl. Tarkastuksia tehtiin yhteensä 91 kpl, joista osa liittyi ympäristöluvan käsittelyyn ja osa erilaisten valitusten johdosta tehtyihin tarkastuksiin. Valitukset liittyivät usein yleisten tai yksityisten omistuksessa olevien alueiden roskaantumiseen. Roskaantuminen johti joissain tapauksissa siistimismääräyksiin uhkasakolla tehostettuna ja uhkasakon tuomitsemiseen. Keväällä 2013 toteutettiin teknisen lautakunnan ympäristökatselmuksia asemakaava-alueella, joissa kiinnitettiin huomiota pihojen siisteyteen, rakennusten kuntoon ja yleisten alueiden siisteyteen. 1.9 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Sisäisen valvonnan tulisi toteutua kunnan johtamis-, suunnittelu- ja ohjauskäytännöissä. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Lisäksi kaikki ne toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa kunnan varojen käytössä ja jotka toimivat viranomaisina, vastaavat sisäisen valvonnan toteuttamisesta. Kunnanhallitus hyväksyi laskutus- ja perintäohjeen ja uuden sisäisen valvonnan ohjeen Työsuojelun toimintaohje hyväksyttiin ja kartoitus vaara- ja uhkatilanteiden hallinnas- 13

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 TASEKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO sivu I TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 1.1 Sipoon kunnan hallinto...2 1.2 Yleinen taloudellinen kehitys...4

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja Hailuodon kunta HAILUOTO Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 Kannen kuva: 15.3.2015 M. Parrila 3 Hailuodon kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Käsittely Kunnanhallitus 30.3.2015 53 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2013 Sivu TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan hallinto 3 Yleinen taloudellinen tilanne

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Danske Bank www.pyhäntä.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Hyväksytty kunnanhallituksessa 23.3.2015/52 Hyväklsytty kunnanvaltuustossa 27.4.2015/11 JUUPAJOEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanvaltuusto 26.5.2014 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS

HOLLOLAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS HOLLOLAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS Salpakankaan koulu 2012 Kunnanhallitus 25.3.2013 2 Sisällys 1. Toimintakertomus... 4 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Toimintakertomus 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Iso-Valkee Someron kaupunki Tilinpäätös 211 Kuva Manu Kärki 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT VALTUUSTOKAUDELLE

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 Kv 17.6.2013 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 2 PERUSTIETOA KUNNASTA JA TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET 3 3 OLENNAISET

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2013 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2013... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Someron kaupunki Tilinpäätös 212 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet.. 4 3. Taloudellinen

Lisätiedot

Sisältö. 1 Toimintakertomus... 4

Sisältö. 1 Toimintakertomus... 4 TILINPÄÄTÖS 2013 Sisältö 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 1.1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2014 VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot