Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 6/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 6/2012"

Transkriptio

1 -3, TEK :30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta Esityslista 6/2012

2 -1, TEK :30 Kokousaika kello Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus Ville Vähäsöyrinki Martti Joensuu Sirpa Heiska Antti Hautakoski Päivi Karppinen Sanna Huotari Seppo Löytynoja Helena Kujala Timo Perkkiö Liisa Nietula Arttu Knuuti Jarmo Vuolteenaho Eija-Riitta Niinikoski Kalervo Mantila Heikki Junttila Kari Valtanen Marjoriikka Löllö Sampsa Sanaksenaho Juha Peltomaa Raija Aksila pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen Heiskan vj. Hautakosken vj kh:n puh.joht kh:n 1 varapj. kh:n 2 varapj. kh:n edustaja kaupunginjoht. nuorisovalt.ed. nuorisovalt.ed. esittelijä sihteeri Läsnä poissa poissa Asiat Asialistan mukaiset :t Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastustoimitus Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Ville Vähäsöyrinki Raija Aksila Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Nivala Allekirjoitukset Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Aika ja paikka palvelusihteerin työhuoneessa Virka-asema palvelusihteeri Raija Aksila

3 56, TEK :30 Tukkutuotteiden hankinta hankintakaudelle Valmistelija ruokahuoltopäällikkö Liitteet: Tarjouspyyntö, tarjousvertailujen yhteenveto ja Kalajokilaakson hankintarenkaan elintarvikeryhmän päätösesitys tukkutuotteiden toimittajasta hankintakaudelle Kalajokilaakson hankintarenkaan elintarvikeryhmä pyysi jäsenorganisaatioidensa puolesta ja niiden edustamana päivätyllä tarjouspyynnöllä elintarviketarjouksia tukkutuotteiden osalta hankintayhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien yksiköiden tarpeisiin klo mennessä. Elintarviketarjouspyyntö liitteineen on julkaistu julkisten hankintojen sivulla (www.hankintailmoitukset.fi) Määräaikaan mennessä tarjouksensa jätti 3 toimittajaa. Saapuneet tarjoukset avattiin Hankintarenkaan elintarvikeryhmä teki kokouksessaan tukkutuotteiden tarjousvertailut hankintakaudelle Tarjousvertailujen lähtökohtana elintarvikeryhmä esittää hinnaltaan halvinta tarjousta. Elintarvikeryhmä esittää, että hankinnassa mukana olevat jäsenyhteisöt ostavat hankintakaudella tukkutuotteet KESPRO OY:LTA, joka oli tarjouspyynnön mukaisesti hinnaltaan halvin. Tukkutuotteisiin kuuluvat seuraavaksi mainitut tuoteryhmät. Tuoteryhmät: 1. Kuivat elintarvikkeet 2. Satokausituotteet 2.1 Pakastekasvikset ja marjat 2.2 Perunajalosteet 2.3 Säilykkeet 3. Mehut ja muut juomat 4. Kahvit, teet ja kaakaot 5. Riista 6. Kalavalmisruuat 7. Pakastekalat 8. Sokerit 9. Keitto-, kastike- ja liemitiivisteet 10. Suola ja muut mausteet 11. Luokittelemattomat elintarvikkeet 12. Non food 13. Muut suurkeittiö- ja ravintolatuotteet Nivalan kaupungin ruokapalveluiden tukkutuotteiden kustannukset ovat n vuodessa. Hankinnan kokonaiskustannus ajalle yksi (1) lisävuosi optiona on n. miljoona euroa.

4 56, TEK :30 Valmistelijan ehdotus Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy Nivalan kaupungin elintarvikkeet tukkutuotteiden osalta hankintakaudelle hankittavaksi Kalajokilaakson hankintarenkaan elintarvikeryhmän päätösesityksen mukaisesti Kespro Oy:ltä. Edellä mainittuja hankintoja koskeva sopimus syntyy tilaajan ja tuottajan välillä, kun sopimus allekirjoitetaan. Vt. teknisen johtajan esitys

5 56, TEK :30 / Pykälän liite: Liitteet Tekla

6 56, TEK :30 / Pykälän liite: Liitteet Tekla

7 56, TEK :30 / Pykälän liite: Liitteet Tekla

8 56, TEK :30 / Pykälän liite: Liitteet Tekla

9 56, TEK :30 / Pykälän liite: Liitteet Tekla

10 56, TEK :30 / Pykälän liite: Liitteet Tekla

11 57, TEK :30 TEKNI: 4/2012 Esitys kaavanmuutoksesta kiinteistölle Tekninen lautakunta Valmistelijan ehdotus Valmistelija maanmittausteknikko LIITE Matti Harjun perikunnan/marjatta Harjun kirje, kaavaote Matti Harjun perikunta on hakenut kirjallisesti asemakaavan muutosta korttelissa 54 tontilla 3. Tontti sijaitsee kiinteistöllä Kiinteistö sisältää myös viher- ja katualuetta. Hakemuksessa perikunta haluaa muuttaa nykyinen AM-kortteli kahdeksi rakennuspaikaksi. Käynnistetään asemakaavanmuutos ja pyydetään tarjoukset kaavoitustyön suorittamisesta. Hakija vastaa kaavoituksesta aiheutuvista kustannuksista. Laaditaan kaavoitussopimus, jossa sovitaan kustannusten korvaamisesta. Teknisen johtajan esitys Hyväksytään valmistelijan ehdotus. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta Valmistelijan ehdotus valmistelija vt tekninen johtaja Tekninen johtaja on tehnyt viranhaltijapäätöksen, jolla FCG on valittu suorittamaan kaavoitustyö. Konsultti on laatinut OAS:n ja kaavaluonnoksen. Ilmoitetaan kaavoitustyön vireille tulosta sekä kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä osallisille (MRL 63). Pidetään valmisteluvaiheen kuuleminen (MRA 30) ja pyydetään tarpeelliset lausunnot. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta valmistelija vt tekninen johtaja Kaavaluonnos on ollut nähtävillä kaavoitustoimen ilmoitustaululla ja internetissä Nivalan kaupungin sivuilla välisenä aikana. Nähtävilläoloaikana olemme saaneet kolme lausuntoa, joihin kaavan laatija on antanut vastineet kaavaselostuksessa. Valmiste-

12 57, TEK :30 TEKNI: 4/2012 luvaiheen kuulemisen jälkeen konsultti on laatinut asemakaavaehdotuksen. Vt teknisen johtajan esitys Päätös Asetetaan vaikutukseltaan vähäinen asemakaavaehdotus 14 vuorokaudeksi yleisesti nähtäville (MRL 65, MRA 27 ) ja pyydetään tarpeelliset lausunnot (MRA 28 ).

13 58, TEK :30 Asemakaavan muuttaminen Jyrkäntiellä ja korttelissa 118 Tekninen lautakunta Valmistelijan ehdotus Valmistelija maanmittausteknikko Tiilimaan palvelukeskuksen ja valtateiden 27- ja 28- liikennejärjetelyiden hanke laajenee koskemaan Jyrkäntietä, valtatie 27:n risteyksen kanavointia ja vt 27:n kevyenliikenteen alikulkua. Asemakaavaa tulee tarkistaa alikulun rakentamisen mahdollistamiseksi. Myös Jyrkäntien linjausta tarkistetaan kiinteistön Jyrkkä kohdalla. Käynnistetään asemakaavanmuutos ja pyydetään tarjoukset kaavoitustyön suorittamisesta. Teknisen johtajan esitys Hyväksytään valmistelijan ehdotus. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta Valmistelijan ehdotus valmistelija vt tekninen johtaja Tekninen johtaja on tehnyt viranhaltijapäätöksen, jolla FCG on valittu suorittamaan kaavoitustyö. Konsultti on laatinut OAS:n ja kaavaluonnoksen. Ilmoitetaan kaavoitustyön vireilletulosta sekä kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä osallisille (MRL 63). Pidetään valmisteluvaiheen kuuleminen (MRA 30) ja pyydetään tarpeelliset lausunnot. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta valmistelija vt tekninen johtaja Kaavaluonnos on ollut nähtävillä kaavoitustoimen ilmoitustaululla ja internetissä Nivalan kaupungin sivuilla välisenä aikana. Nähtävilläoloaikana olemme saaneet kolme lausuntoa, joihin kaavan laatija on antanut vastineet kaavaselostuksessa. Valmiste-

14 58, TEK :30 luvaiheen kuulemisen jälkeen konsultti on laatinut asemakaavaehdotuksen. Vt teknisen johtajan esitys Päätös Asetetaan vaikutukseltaan vähäinen asemakaavaehdotus 14 vuorokaudeksi yleisesti nähtäville (MRL 65, MRA 27 ) ja pyydetään tarpeelliset lausunnot (MRA 28 ).

15 59, TEK :30 Koneenkuljettaja / monitoimityöntekijä Tekninen lautakunta Valmistelija kaupunginpuutarhuri Nivalan kaupungin vakituinen koneenkuljettaja jäi eläkkeelle 2010 lokakuussa. Koneenkuljetustehtäviä on hoitanut satunnaiset työntekijät (työllistetyt, kausityöntekijät) huonolla menestyksellä. Koneita on rikkoontunut huolimattomuudesta ja vastuuntunnottomuudesta. Koneenkuljettajalta vaaditaan sitoumusta työn suorittamiseen, koneiden korjaustaitoa, pitkäjännitteisyyttä työn suorittamiseen ja moniosaamista. Käytössä olevat koneet Valtra Valmet, kiinteistönhoitokone Wille ja pakettiauto sekä niihin kuuluvat lisälaitteet kuten talvikalusto: polanteen jyrsin, aurat, lanat, hiekoitin sekä kesäkalusto: niittomurskain, niittokone, lanat ja etukuormaimet. Koneiden ajotunnit muodostuvat pääasiassa teiden talvi- ja kesäkunnossapidosta sekä satunnaisesti muiden vastuualueiden palveluista. Yhtenä kesähoito osa alueena on ollut Destian kantateiden niitot ja raivaustyöt. Koneenkuljettajan töihin kuuluisi koneiden kuljetus-, huolto-, tuntikirjanpito-, sisäiset laskutustyöt sekä tarvittaessa aputyöt maanrakennus- ja puistotöissä. Kaupunginpuutarhurin ehdotus Palkataan kaupungin varikolle koneenkuljettaja- monitoimihenkilö hoitamaan koneenkuljetus- ja huoltotehtäviä sekä tarvittaessa myös muita tehtäviä. Teknisen johtajan esitys Hyväksytään valmistelijan esitys ja pyydetään kaupunginhallitukselta lupaa toimen täyttämiseen. Haku ilmoitetaan paikallisissa lehdissä sekä Nivalan kaupungin sivuilla. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan esitys Palautetaan asia tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi. Päätös Yksimielisesti hyväksyttiin. Lisäksi kaupunginhallitus päätti pyytää teknistä lautakuntaa selvittämään vaihtoehtoiset tavat tehtävän järjestämisessä. Satu Kontiola poistui kokouksesta kello

16 59, TEK :30 Tekninen lautakunta Päätös Esitys annetaan kokouksessa.

17 59, TEK :30 / Pykälän liite: Tehtävänkuva koneenkuljettaja/monitoimityöntekijä

18 59, TEK :30 / Pykälän liite: Tehtävänkuva koneenkuljettaja/monitoimityöntekijä

19 60, TEK :30 HALL: 82/2012 KESK valtuustoryhmän valtuustoaloite Matonpesupaikka Kaupunginhallitus Oheismateriaali: Valtuustoaloite Keskustan valtuustoryhmä jätti valtuuston kokouksessa valtuustoaloitteen. Valtuustoryhmä esittää, että tekninen lautakunta ryhtyy tarvittaviin toimiin uuden, ympäristölain mukaisen matonpesupaikan saamiseksi Nivalan taajaman läheisyyteen. Kaupunginjohtajan esitys Päätös Kaupunginhallitus päättää merkitä aloitteen tietoon saaduksi ja antaa asian teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Yksimielisesti hyväksyttiin. Tekninen lautakunta Päätös Esitys annetaan kokouksessa.

20 60, TEK :30 / Pykälän liite: KESK valt.aloite

21 61, TEK :30 TEKNI: 24/2012 Lausuntopyyntö valitukseen Valmistelijan ehdotus valmistelija ympäristösihteeri Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt Nivalan kaupungin tekniseltä lautakunnalta lausuntoa Arja ja Esa Konttilan jättämän valituksen johdosta. Valitus koskee teknisen lautakunnan antamaa päätöstä, jossa lautakunta hylkäsi kiinteistön omistajan hakemuksen vapauttaa kiinteistö liittymisvelvollisuudesta Pirttiranta- Kullaan alueelle rakennettuun yleiseen viemäriverkostoon sekä Oulun hallintooikeuden (päätösnro 12/0136/2) antamaa päätöstä valituksen johdosta. Valituksessaan Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Arja ja Esa Konttila ovat pyytäneet neljän (4) vuoden lisäaikaa jätevesiviemäröintiin liittymiselle. Valitusta on perusteltu mm. viemäriliittymän kustannusten kohtuuttomuudella sekä vesihuoltolaitoksen palveluiden vähäisellä tarpeella (kiinteistöllä asuu nykyisin ainoastaan yksi henkilö) Arja ja Esa Konttilan päivätty vapautushakemus velvollisuudesta liittyä alueelle rakennettuun viemäriverkostoon koski kiinteistön pysyvää vapauttamista vesihuoltolain 10 :n mukaisesta liittymisvelvollisuudesta. Valituksessa Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Konttilat ovat alkuperäisestä vapautushakemuksesta poiketen pyytäneet Korkeimmalta hallinto-oikeudelta neljän (4) vuoden lisäaikaa jätevesiviemäröintiin liittymiselle siten, että lisäaika päättyisi Valituksessa ei ole esitetty teknisen lautakunnan tai Oulun Hallinto-oikeuden päätösten kumoamista. Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan valitukseen, että mikäli kiinteistölle haetaan valituksen alaisesta päätöksestä poikkeavasti määräaikaista vapautusta vesihuoltolain 10 :n mukaisesta liittymisvelvollisuudesta yleiseen viemäriin, tulee sitä koskeva hakemus jättää erillisenä hakemuksena Nivalan kaupungin tekniselle lautakunnalle. Hakemuksen johdosta lautakunta voi harkita määräaikaisen vapautuksen myöntämisen edellytyksiä kyseisen kiinteistön osalta. Muutoin lautakunnalla ei ole lisättävää Oulun hallinto-oikeudelle antamaansa lausuntoon. Näin ollen tekninen lautakunta katsoo, että korkeimman hallinto-oikeuden tulee hylätä valitus ja pysyttää lautakunnan ja Oulun hallinto-oikeuden päätökset pysyvästä vapauttamisesta voimassa sekä ohjeistaa valituksen jättäjää hakemaan määräaikaista vapautusta liittymisvelvollisuudesta Nivalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta.

22 61, TEK :30 TEKNI: 24/2012 Vt. teknisen johtajan esitys Päätös Hyväksytään valmistelijan esitys.

23 61, TEK :30 / Pykälän liite: Korkeimman hallinto-oikeuden lautntopyyntö

24 62, TEK :30 TEKNI: 20/2012 Lausuntopyyntö Fingrid Oyj:n Keski-Suomen ja Oulun välisen 400 kilovoltin voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta valmistelija ympäristösihteeri Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt Nivalan kaupungin lausuntoa Keski-Suomen ja Oulujoen välisen 400 kilovoltin voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Lausunnossa on erityisesti pyydetty ottamaan kantaa tehtyjen selvitysten riittävyyteen. Haapajärven ja Muhoksen Pyhäselän sähköaseman välillä selostuksessa on tutkittu kolmea eri vaihtoehtoista linjausta. Näistä vaihtoehto 3A sijoittuisi noin metrin matkalta Nivalan kaupungin alueelle, nykyisen 200 kilovoltin voimalinjan rinnalle, sen länsipuolelle. Lausunto: Tekninen lautakunta pitää arviointiselostuksessa tehtyjä selvityksiä Nivalan kaupungin osalta riittävänä. Vaihtoehdossa 3A esitetty reitti sijoittuisi Nivalan osalta kokonaisuudessaan metsä- ja suomaalle. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 900 metrin etäisyydellä nykyisestä voimajohtolinjasta länteen, joten johtoalueen levenemisellä nykyisestä n. 60 metristä n. 90 metriin, ei ennalta arvioiden ole merkittävää haitallista vaikutusta asumiseen tai alueen ympäristöön. Johtokäytävän sijainnin vuoksi myöskään maisemallisten vaikutusten ei arvioida olevan erityisen merkittäviä. Alueen läheisyydessä ei ole tiedossa olevia erityisiä suojelukohteita tai muinaismuistoja, joiden suojeluarvojen säilymiselle hankkeen toteuttamisella saattaisi olla vaikutusta. Edellä mainituin perustein Nivalan kaupungin teknisellä lautakunnalla ei ole huomautettavaa vaihtoehtoisten linjausten valinnan suhteen. Vt. teknisen johtajan esitys Päätös Lautakunta hyväksyy valmistelijan esittämän lausunnon ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

25 62, TEK :30 / Pykälän liite: Lausuntopyyntö

26 62, TEK :30 / Pykälän liite: Lausuntopyyntö

27 63, TEK :30 TEKNI: 23/2012 Oikaisuvaatimus teknisen johtajan viranhaltijapäätökseen 42/2012 Valmistelijan esitys Päätös valmistelija vt tekninen johtaja IS-VET Oy on tehnyt oikaisuvaatimuksen teknisen johtajan viranhalijapäätöksestä NR:o 42, joka koskee Niva-Kaijan peruskorjaukseen liittyvien Fy/Ke ja Ma/Bi luokkien kalusteiden hankintaa. Projektinjontokonsultin tekemän tarjousvertailun perusteella hankinta on päätetty suorittaa HH-kalusteelta. IS-VET Oy:n mukaan tarjousvertailu on suoritettu virheellisesti ja oikein laskettuna voittanut tarjous olisi pitänyt olla IS-VET Oy. Projetinjohtokonsultin tekemän tarkistuksen perusteella tarjousvertailu on tehty oikein, jolloin halvimman tarjouksen tekijä on HH-Kaluste. IS-VET Oy:n tekemä oikaisuvaatimus on perusteeton.

28 63, TEK :30 / Pykälän liite: IS-VET Oy:n oikaisuvaatimus

29 63, TEK :30 / Pykälän liite: tj_42

30 63, TEK :30 / Pykälän liite: tj_42

31 64, TEK :30 TEKNI: 21/2012 Kiireellinen vaatimus Kuokkatien liikenteen hidastekoroke Valmistelijan esitys Päätös valmistelija tekninen johtaja Kuokkatien asukkailta on tullut kirjallinen, kiireellinen, vaatimus, jossa allekirjoittaneet vaativat hidasteen rakentamista nyt perusparannettavana olevalle tielle. Kuokkatie päällystetään tulevan kuukauden aikana. Kuokkatien perusparannussuunnitelmissa ei tielle ole suunniteltu hidasteita. Jos hidaste rakennettaisiin, tehtäisiin se kuitenkin päälystyksen jälkeen leikkaamalla asfalttiin hidasteen vaatima kolo. Vuosikausia huonossa kunnossa olevalle Kuokkatielle ei päällystyksen yhteydessä rakenneta nopeutta alentavaa hidastetta. Hidasteen rakentamiseen ei ole varattu määrärahaa. Merkitään asukkaiden vaatimus lautakunnalle tiedoksi.

32 64, TEK :30 / Pykälän liite: Kiireellinen vaatimus Kuokkatien liikenteen hidastekorokkeesta

33 64, TEK :30 / Pykälän liite: Kiireellinen vaatimus Kuokkatien liikenteen hidastekorokkeesta

34 65, TEK :30 TEKNI: 22/2012 Lupahakemus pysyvän liikennemerkin asentamiseksi yksityistielle Valmistelija vt tekninen johtaja Kiviojan Korpelan yksityistie on tiekunta päättänyt hakea yksityistien molempiin Järvikyläntien liittymiin nopeusrajoitusmerkin 30 km/h (liikennemerkki NR:o 361). Tiekunnan tien päässä sijaitsee kylän yleisessä käytössä oleva uimaranta ja veneenlaskupaikka. Lisäksi tien varrella on asutusta. Tiekunta pyytää kaupunkia osallistumaan kustannuksiin. Vt.teknisen johtajan esitys Päätös Myönnetään Kiviojan Korpelan yksityistielle oikeus hankkia ja asentaa liikennemerkki nro 361 (30 km/h). Tiekunta vastaa liikennemerkkien hankinnasta ja pystytyksestä aiheutuvista kustannuksista, kaupunki antaa liikennemerkkien putken ja pystytysjalustan.

35 65, TEK :30 / Pykälän liite: Kivioja-Korpela tiekunnan hakemus

36 65, TEK :30 / Pykälän liite: Kivioja-Korpela tiekunnan hakemus

37 66, TEK :30 HALL: 94/2012 Ränsistyneiden ja ympäristöä rumentavien rakennusten purkaminen Korpirannalta vt teknisen johtajan esitys Korpiranta-Nietulan yksityistien tiekunta on kokouksessaan päättänyt esittää Nivalan kaupungille tien varrella sijaitsevien kahden kiinteistön alueella olevien ränsistyneiden ja ympäristöä rumentavien rakennukset. Tiloilla olevien rakennusten omistajista ei ole tietoa. Tekninen osasto on tehnyt tutkimuksia ja saanut selville kiinteistön omistavan perikunnan osakkaiden tiedot. Nivalan kaupungilla eikä kenelläkään muullakaan ole lupaa eikä oikeutta poistaa ilman omistajan suostumusta kiinteistöillä olevia rakennuksia, vaikka nämä olisivatkin heikkokuntoisia. Kaupunki voi antaa kiinteistön omistajalle kehotuksen siistiä ympäristöä rumentavat ja vaarallisen huonokuntoiset rakennukset. Vt teknisen johtajan esitys Päätös Kaupunki antaa kiinteistöjen omistaville perikunnan osakkaille kehotuksen kiinteistöjen siistimiseen. Asia annetaan ympäristösihteerin tehtäväksi.

38 66, TEK :30 / Pykälän liite: Korpiranta-Nietula tiekunnan esitys

39 66, TEK :30 / Pykälän liite: Korpiranta-Nietula tiekunnan esitys

40 66, TEK :30 / Pykälän liite: Korpiranta-Nietula tiekunnan esitys

41 67, TEK :30 TEKNI: 19/2012 Lakien ja määräysten vastainen rakentaminen osoitteessa Sarparannantie 13, Kaarlela Leena valmistelija vt tekninen johtaja Hannu-Pekka Honkanen on lähettänyt päivätyn kirjeen, jossa asiana on lakien ja määräysten vastainen edelleen jatkuva luvaton rakentaminen korttelissa 72 tontilla 7. Kirje on osoitettu Nivalan rakennusvalvontaviranomaiselle, tekniselle lautakunnalle ja vs/vt rakennustarkastajille Mika Ojala/Risto Pekkala ja vt tekniselle johtajalle Juha Peltomaalle. Kirjeessä Honkanen pyytää rakennustarkastajaa noudattamaan lakia ja määräyksiä sekä pyytää rakennustarkastajaa ryhtymään kaikkiin toimenpiteisiin, jotka kaupungin viranomaiselle kuuluvat. vt teknisen johtajan esitys Korttelissa 72 tontilla 7 on rakeilla olevaan asuinrakennukseen ja autotalliin voimassa olevat rakennusluvat. Ruojantien puoleiselle kuistille aloitettu kattoterassin rakentaminen on keskeytetty vs rakennustarkastajan toimesta. Merkitään Honkasen kirje lautakunnalle tiedoksi ja odotetaan hallinto-oikeuden ratkaisua lupa-asioissa.

42 67, TEK :30 / Pykälän liite: Honkanen Hannu-Pekka kirje

43 67, TEK :30 / Pykälän liite: Honkanen Hannu-Pekka kirje

44 67, TEK :30 / Pykälän liite: Honkanen Hannu-Pekka kirje

45 67, TEK :30 / Pykälän liite: Honkanen Hannu-Pekka kirje

46 68, TEK :30 Tiedoksianto asiat Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto/Työsuojelun vastuualue Tarkastuskertomus 12/3336, Tilaajavastuulain velvoitteita koskeva tarkastus Niva-Kaijan koulun peruskorjaustyömaa Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto/Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat Päätös PSAVI/1453/ /2012 Maksutalletus, lunastustoimitus TNro Pohjois-Pohjanmaan ELY tiedoksi päätös Venenevan (T19, Nivala) yksityistien valtionavustuskelpoisuudesta Eduskunnan oikeusasiamies Dnro 2482/4/10, Päätös Hannu-Pekka Honkasen kanteluun Ramboll Finland Oy alekirjoitettu asiantuntijapalvelusopimusjyrkäntien alueen tie- ja siltasuunnittelu LNI Verkko Oy , Johtoalueen käyttöoikeussopimus kiinteistöille Ruojantie 18:486 ja Opintien Asunnot 18:484, sopimusnumero Nivalan kaupunki - kaupunginhallitus , Toimien täyttäminen ruoka- ja puhdistuspalveluiden tehtäväalueella - kaupunginvaltuusto , Tilintarkastuskertomus vuodelta kaupunginhallitus , Vuoden 2013 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeet ja raamitus Viranhaltijapäätökset - ruokahuoltopäällikkö Nro 96, Ruokaperunan hankinta ruokahuoltopäällikkö Nro 119, 1 vuoden option käyttö pesulapalveluissa ajalle vt.tekninen johtaja Nro 12, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Minikeittiöiden toimitus ja asennus - tekninen johtaja Nro 13, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Vesikattojen maalausurakka - vt.tekninen johtaja Nro 14, Olkkosentien peruskorjaus, Tarjouspyynnön mukaiset tarvikkeet - vt.tekninen johtaja Nro 15, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, C-osan lattiaeristeet - vt.tekninen johtaja Nro 16, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Timanttisahauksia ja -porauksia

47 68, TEK :30 - vt.tekninen johtaja Nro 17, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Kellarin kaapistot ja liikunnanopettajien vaatekomerot sekä monistushuoneen ikkunanaluskaappi - vt.tekninen johtaja Nro 18, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, C-osan käytäväpenkit - vt.tekninen johtaja Nro 19, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, A-osan ATEX-selvitys - vt. tekninen johtaja Nro 20, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Julkisivukorjauksen suunnittelu - vt. tekninen johtaja Nro 21, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, terveydenhoitajan tilan kiintokalusteet - vt. tekninen johtaja Nro 22, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Aulojen lokerikot, puukaapit ja penkit - vt. tekninen johtaja Nro 23, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Taulukaapin tussikouru - vt. tekninen johtaja Nro 24, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Fysiikka-kemian luokkien ja varastojen kalusteiden muutokset - vt. tekninen johtaja Nro 26, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, A-osan lattiahionta - vt. tekninen johtaja Nro 27, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Pannuhuoneen purku - vt. tekninen johtaja Nro 28, Välikylän koulun kattojen maalausurakka - vt. tekninen johtaja Nro 29, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, IV-koneen hankinta - vt. tekninen johtaja Nro 30, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Yksikköhinnat kromatuista kupariputkista ja tarvikkeista kellariin - vt. tekninen johtaja Nro 31, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, WC-istuimet - vt. tekninen johtaja Nro 32, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Vesikattojen maalausurakka - vt. tekninen johtaja Nro 33, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, WC-tilojen jakoseinät - vt. tekninen johtaja Nro 34, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, peilien hankinta tarjouspyynnön mukaan - vt. tekninen johtaja Nro 35, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Saniteettitilojen varusteet tarjouspyynnön mukaan - vt. tekninen johtaja Nro 36, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Suihkuseinien ja verhokiskojen hankinta työmaalle toimitettuna - vt. tekninen johtaja Nro 37, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Metallirakenteiset ovet tarjouspyynön mukaan - vt. tekninen johtaja Nro 38, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Fy/Ke-luokkien pulpetit haponkestävällä laminaatilla tarjouspyynnön mukaan - vt. tekninen johtaja Nro 39, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Ikkunoiden hankinta tarjouspyynnön mukaan - vt. tekninen johtaja Nro 40, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Tuulikaappien matot asennettuna tarjouspyynnön mukaan, toinen kierros

48 68, TEK :30 - vt. tekninen johtaja Nro 41, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, C-osan irtokalusteet - vt. tekninen johtaja Nro 42, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Purunpoistojärjestelmä - vt. tekninen johtaja Nro 43, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Kodinkoneiden hankinta tarjouspyynnön mukaan - vt. tekninen johtaja Nro 44, Irtisanoutuminen siivoojan toimesta - vt. tekninen johtaja Nro 45, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Akryyli- ja muovitaitokset tarjouspyynnön mukaan - vt. tekninen johtaja Nro 46, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, A-, C- ja D-osalle lukitukset tarjouspyynnön mukaan - vt. tekninen johtaja Nro 47, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Ikkunatarjous vahtimestarin huoneeseen - vt. tekninen johtaja Nro 48, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Liukulasiluukku vahtimestarin huoneeseen - vt. tekninen johtaja Nro 53, Irtisanoutuminen ruoanjakaja-siivoojan toimesta - vt. tekninen johtaja Nro 54, Jyrkäntien alueen tie- ja siltasuunnittelu, Pumppaamon suunnittelu - vt. tekninen johtaja Nro 55, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Sähkötarvikkeiden toimitus A-osalle C-osan tarjouspyynnön mukaisella kilpailutuksella ja päätöksellä optiona - vt. tekninen johtaja Nro 56, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Puhtaanapidon kodinkoneiden hankinta tarjouspyynnön mukaan - vt. tekninen johtaja Nro 58, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Yläpohjan lisäeristys C-osalle tarjouspyynnön mukaan ja lisäksi optio A- ja D-osalle - vt. tekninen johtaja Nro 59, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, IV-kanavien eristäminen C- ja A-osalle tarjouspyynnön mukaan - vt. tekninen johtaja Nro 61, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, FyKe luokkien tarjottimet/laatikot kalusteisiin - vt. tekninen johtaja Nro 62, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, A-osan puhaltimet, imurit, huuvat ja kellarin IVkone tarjouspyynnön mukaan - vt. tekninen johtaja Nro 63, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Tilan NR:o 180 hätäpoistumistien ikkunan hankinta - vt. tekninen johtaja Nro 64, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Palopelteihin asennettavat mikrokytkimet Kaukolämpö Oy lämpötoimitussopimus Niva-Kaijan koulun laajennus Jätelautakunta Jätelautakunnan toiminnan käynnistäminen sekä sen vaikutukset kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten toimintaan

49 68, TEK :30 Metsänhoitoyhdistys todistus Nivalan kaupungille metsäsertifiointiin osallistumisesta PPO Tilaussopimus Niva-Kaijan koulu Vt. teknisen johtajan esitys Päätös Merkitään em. asiat tietoon saaduiksi ja todetaan, että ei ole käytetty Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta.

50 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NIVALAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN VT 27, JYRKÄNTIETÄ, KORTTELEITA 118, 409 SEKÄ KORTTELIN 54 TONTTIA 2 Oulu/Kai Tolonen Suunnittelun tavoitteet Nivalan kaupunki käynnistää asemakaavan muutoksen koskien kahta osa-aluetta Jyrkäntietä ja siihen liittyvää korttelia 118 (osa-alue 1.) sekä korttelin 54 tonttia 2. (osa-alue 2.) Suunnittelualueet sijaitsevat sekä kaavan sisältö Asemakaavamuutoksen osa alue 1. koskee valtatie 27, Myllykujaa, Ahteentietä ja Jyrkäntietä ja kortteleita 118 ja 409. Muutosalue rajoittuu kortteleihin 401, 402, 403 ja 404, yleisiin puisto- ja virkistysalueisiin sekä rautatiehen ja Toritiehen. Asemakaavan muutosalue on osoitettu tarkemmin liitekartassa 1. Tavoitteena on mahdollistaa tiemuutokset vt. 27:n osalta siten, että LYT-alueelle on mahdollista toteuttaa kevyen liikenteen alikulku ja risteysalueen kanavointi. Samalla Jyrkäntien linjausta tarkistetaan korttelissa 409. Asemakaavamuutoksen osa alue 2. sijaitsee korttelissa 54 tontilla 3 Malisjoen ja Vapaudentien välisellä alueella. Asemakaavan muutosalue on osoitettu liitekartassa 2. Tavoitteena on jakaa korttelissa 54 sijaitseva AM-kortteli kahdeksi erilliseksi AO- erillispientalotontiksi. Hankkeesta on laadittu kaavoitussopimus maanomistajan ja kaupungin kesken.

51 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NIVALAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN VT 27, JYRKÄNTIETÄ, KORTTELEITA 118, 409 SEKÄ KORTTELIN 54 TONTTIA 2 Oulu/Kai Tolonen Vaikutusten selvittäminen Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen laadintaan sisältyy vaikutusten arviointi, joka kohdennetaan ympäristövaikutuksiin yhdyskuntataloudellisiin vaikutuksiin sosiaalisiin ja kulttuurisiin vaikutuksiin mahdollisiin muihin vaikutuksiin Asemakaavan laatija Suunnittelu tapahtuu Nivalan kaupungin teknisen toimen johdolla konsulttityönä. Suunnittelijakonsulttina toimii FCG Finnish Consulting Group Oy, vastuullisena kaavan laatijana on arkkitehti SAFA, LuK Kai Tolonen. Tavoitteellinen aikataulu Kaavaluonnos pyritään saamaan valmiiksi toukokuussa Kaavaehdotus pyritään saamaan kunnan hyväksymiskäsittelyyn lokakuussa Osallistuminen ja vuorovaikutus Asemakaavan muutoksen osallisia ovat kaikki, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisille varataan mahdollisuus osallistua asemakaavan valmisteluun sekä mahdollisuus arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä luonnoksesta sekä laatia kirjallinen muistutus ehdotuksesta, johon kunta antaa vastineen. Kaavaluonnoksen ja - ehdotuksen valmistuttua ne ovat nähtävillä Nivalan kaupungin teknisessä toimessa. Asemakaavan muutoksen laadintatyön aikana ollaan yhteydessä Pohjois-Pohjanmaan ELY:n Ympäristö- ja luonnonvarat sekä Liikennevastuualueisiin sekä alueen sähköverkon haltijaan. Tiedottaminen Kaavan valmistelusta tiedotetaan paikallisessa sanomalehdessä ja Nivalan kaupungin ilmoitustaululla. Lisätietoja Suunnittelutyöhön liittyviä lisätietoja saa Nivalan kaupungin teknisestä toimesta ja konsultilta. Nivalan kaupunki, tekninen toimi: Tekn. joht. Jukka-Pekka Flygare Puh Kalliotie 15, NIVALA FCG: Kai Tolonen, arkkit. SAFA, LuK Puh Hallituskatu D, 7. krs, Oulu

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 3 TONTTI 7 P27028 6.5.2015

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANTA/SARKKRANTA (/00) SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Asemakaavan muutos koskee Sarkkirannan kortteleita 0, 0 ja 0 sekä niihin liittyviä viheralueita ja Alangontien

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 2.11.2011 17:00 Kokousaika 2.11.2011 kello 17.00-20.20 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa.

Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. Rauman kaupunki EHDOTUS Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos AK Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. Viistoilmakuva suunnittelualueesta ja ympäristöstä

Lisätiedot

Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253

Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan muutos, kortteli 26 Kaavaselostus Vireille tulo Luonnos nähtäville Ehdotus nähtäville KH KV 13.6.2013 LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 136,143, 1006, osaa korttelista

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA : TEHDASKYLÄNKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RHIMÄKI HIRSIMÄKI JA MATTILA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 0 PÄIVÄTTYÄ JA 00 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 KAAVASELOSTUS LUONNOSVAIHE 4.6.2014, korjattu 11.5.2015

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy MULTIAN KUNTA AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 25073- Kaavaselostus Ehdotusvaihe 15.6.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Multian kunta I P11270 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

Huomio, kokous alkaa klo 15.00!

Huomio, kokous alkaa klo 15.00! -3, KH 21.1.2015 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 21.1.2015 Huomio, kokous alkaa klo 15.00! Esityslista 2/2015 -2, KH 21.1.2015 15:00 Kokousaika Keskiviikko 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen

Lisätiedot