Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 6/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 6/2012"

Transkriptio

1 -3, TEK :30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta Esityslista 6/2012

2 -1, TEK :30 Kokousaika kello Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus Ville Vähäsöyrinki Martti Joensuu Sirpa Heiska Antti Hautakoski Päivi Karppinen Sanna Huotari Seppo Löytynoja Helena Kujala Timo Perkkiö Liisa Nietula Arttu Knuuti Jarmo Vuolteenaho Eija-Riitta Niinikoski Kalervo Mantila Heikki Junttila Kari Valtanen Marjoriikka Löllö Sampsa Sanaksenaho Juha Peltomaa Raija Aksila pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen Heiskan vj. Hautakosken vj kh:n puh.joht kh:n 1 varapj. kh:n 2 varapj. kh:n edustaja kaupunginjoht. nuorisovalt.ed. nuorisovalt.ed. esittelijä sihteeri Läsnä poissa poissa Asiat Asialistan mukaiset :t Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastustoimitus Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Ville Vähäsöyrinki Raija Aksila Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Nivala Allekirjoitukset Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Aika ja paikka palvelusihteerin työhuoneessa Virka-asema palvelusihteeri Raija Aksila

3 56, TEK :30 Tukkutuotteiden hankinta hankintakaudelle Valmistelija ruokahuoltopäällikkö Liitteet: Tarjouspyyntö, tarjousvertailujen yhteenveto ja Kalajokilaakson hankintarenkaan elintarvikeryhmän päätösesitys tukkutuotteiden toimittajasta hankintakaudelle Kalajokilaakson hankintarenkaan elintarvikeryhmä pyysi jäsenorganisaatioidensa puolesta ja niiden edustamana päivätyllä tarjouspyynnöllä elintarviketarjouksia tukkutuotteiden osalta hankintayhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien yksiköiden tarpeisiin klo mennessä. Elintarviketarjouspyyntö liitteineen on julkaistu julkisten hankintojen sivulla (www.hankintailmoitukset.fi) Määräaikaan mennessä tarjouksensa jätti 3 toimittajaa. Saapuneet tarjoukset avattiin Hankintarenkaan elintarvikeryhmä teki kokouksessaan tukkutuotteiden tarjousvertailut hankintakaudelle Tarjousvertailujen lähtökohtana elintarvikeryhmä esittää hinnaltaan halvinta tarjousta. Elintarvikeryhmä esittää, että hankinnassa mukana olevat jäsenyhteisöt ostavat hankintakaudella tukkutuotteet KESPRO OY:LTA, joka oli tarjouspyynnön mukaisesti hinnaltaan halvin. Tukkutuotteisiin kuuluvat seuraavaksi mainitut tuoteryhmät. Tuoteryhmät: 1. Kuivat elintarvikkeet 2. Satokausituotteet 2.1 Pakastekasvikset ja marjat 2.2 Perunajalosteet 2.3 Säilykkeet 3. Mehut ja muut juomat 4. Kahvit, teet ja kaakaot 5. Riista 6. Kalavalmisruuat 7. Pakastekalat 8. Sokerit 9. Keitto-, kastike- ja liemitiivisteet 10. Suola ja muut mausteet 11. Luokittelemattomat elintarvikkeet 12. Non food 13. Muut suurkeittiö- ja ravintolatuotteet Nivalan kaupungin ruokapalveluiden tukkutuotteiden kustannukset ovat n vuodessa. Hankinnan kokonaiskustannus ajalle yksi (1) lisävuosi optiona on n. miljoona euroa.

4 56, TEK :30 Valmistelijan ehdotus Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy Nivalan kaupungin elintarvikkeet tukkutuotteiden osalta hankintakaudelle hankittavaksi Kalajokilaakson hankintarenkaan elintarvikeryhmän päätösesityksen mukaisesti Kespro Oy:ltä. Edellä mainittuja hankintoja koskeva sopimus syntyy tilaajan ja tuottajan välillä, kun sopimus allekirjoitetaan. Vt. teknisen johtajan esitys

5 56, TEK :30 / Pykälän liite: Liitteet Tekla

6 56, TEK :30 / Pykälän liite: Liitteet Tekla

7 56, TEK :30 / Pykälän liite: Liitteet Tekla

8 56, TEK :30 / Pykälän liite: Liitteet Tekla

9 56, TEK :30 / Pykälän liite: Liitteet Tekla

10 56, TEK :30 / Pykälän liite: Liitteet Tekla

11 57, TEK :30 TEKNI: 4/2012 Esitys kaavanmuutoksesta kiinteistölle Tekninen lautakunta Valmistelijan ehdotus Valmistelija maanmittausteknikko LIITE Matti Harjun perikunnan/marjatta Harjun kirje, kaavaote Matti Harjun perikunta on hakenut kirjallisesti asemakaavan muutosta korttelissa 54 tontilla 3. Tontti sijaitsee kiinteistöllä Kiinteistö sisältää myös viher- ja katualuetta. Hakemuksessa perikunta haluaa muuttaa nykyinen AM-kortteli kahdeksi rakennuspaikaksi. Käynnistetään asemakaavanmuutos ja pyydetään tarjoukset kaavoitustyön suorittamisesta. Hakija vastaa kaavoituksesta aiheutuvista kustannuksista. Laaditaan kaavoitussopimus, jossa sovitaan kustannusten korvaamisesta. Teknisen johtajan esitys Hyväksytään valmistelijan ehdotus. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta Valmistelijan ehdotus valmistelija vt tekninen johtaja Tekninen johtaja on tehnyt viranhaltijapäätöksen, jolla FCG on valittu suorittamaan kaavoitustyö. Konsultti on laatinut OAS:n ja kaavaluonnoksen. Ilmoitetaan kaavoitustyön vireille tulosta sekä kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä osallisille (MRL 63). Pidetään valmisteluvaiheen kuuleminen (MRA 30) ja pyydetään tarpeelliset lausunnot. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta valmistelija vt tekninen johtaja Kaavaluonnos on ollut nähtävillä kaavoitustoimen ilmoitustaululla ja internetissä Nivalan kaupungin sivuilla välisenä aikana. Nähtävilläoloaikana olemme saaneet kolme lausuntoa, joihin kaavan laatija on antanut vastineet kaavaselostuksessa. Valmiste-

12 57, TEK :30 TEKNI: 4/2012 luvaiheen kuulemisen jälkeen konsultti on laatinut asemakaavaehdotuksen. Vt teknisen johtajan esitys Päätös Asetetaan vaikutukseltaan vähäinen asemakaavaehdotus 14 vuorokaudeksi yleisesti nähtäville (MRL 65, MRA 27 ) ja pyydetään tarpeelliset lausunnot (MRA 28 ).

13 58, TEK :30 Asemakaavan muuttaminen Jyrkäntiellä ja korttelissa 118 Tekninen lautakunta Valmistelijan ehdotus Valmistelija maanmittausteknikko Tiilimaan palvelukeskuksen ja valtateiden 27- ja 28- liikennejärjetelyiden hanke laajenee koskemaan Jyrkäntietä, valtatie 27:n risteyksen kanavointia ja vt 27:n kevyenliikenteen alikulkua. Asemakaavaa tulee tarkistaa alikulun rakentamisen mahdollistamiseksi. Myös Jyrkäntien linjausta tarkistetaan kiinteistön Jyrkkä kohdalla. Käynnistetään asemakaavanmuutos ja pyydetään tarjoukset kaavoitustyön suorittamisesta. Teknisen johtajan esitys Hyväksytään valmistelijan ehdotus. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta Valmistelijan ehdotus valmistelija vt tekninen johtaja Tekninen johtaja on tehnyt viranhaltijapäätöksen, jolla FCG on valittu suorittamaan kaavoitustyö. Konsultti on laatinut OAS:n ja kaavaluonnoksen. Ilmoitetaan kaavoitustyön vireilletulosta sekä kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä osallisille (MRL 63). Pidetään valmisteluvaiheen kuuleminen (MRA 30) ja pyydetään tarpeelliset lausunnot. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta valmistelija vt tekninen johtaja Kaavaluonnos on ollut nähtävillä kaavoitustoimen ilmoitustaululla ja internetissä Nivalan kaupungin sivuilla välisenä aikana. Nähtävilläoloaikana olemme saaneet kolme lausuntoa, joihin kaavan laatija on antanut vastineet kaavaselostuksessa. Valmiste-

14 58, TEK :30 luvaiheen kuulemisen jälkeen konsultti on laatinut asemakaavaehdotuksen. Vt teknisen johtajan esitys Päätös Asetetaan vaikutukseltaan vähäinen asemakaavaehdotus 14 vuorokaudeksi yleisesti nähtäville (MRL 65, MRA 27 ) ja pyydetään tarpeelliset lausunnot (MRA 28 ).

15 59, TEK :30 Koneenkuljettaja / monitoimityöntekijä Tekninen lautakunta Valmistelija kaupunginpuutarhuri Nivalan kaupungin vakituinen koneenkuljettaja jäi eläkkeelle 2010 lokakuussa. Koneenkuljetustehtäviä on hoitanut satunnaiset työntekijät (työllistetyt, kausityöntekijät) huonolla menestyksellä. Koneita on rikkoontunut huolimattomuudesta ja vastuuntunnottomuudesta. Koneenkuljettajalta vaaditaan sitoumusta työn suorittamiseen, koneiden korjaustaitoa, pitkäjännitteisyyttä työn suorittamiseen ja moniosaamista. Käytössä olevat koneet Valtra Valmet, kiinteistönhoitokone Wille ja pakettiauto sekä niihin kuuluvat lisälaitteet kuten talvikalusto: polanteen jyrsin, aurat, lanat, hiekoitin sekä kesäkalusto: niittomurskain, niittokone, lanat ja etukuormaimet. Koneiden ajotunnit muodostuvat pääasiassa teiden talvi- ja kesäkunnossapidosta sekä satunnaisesti muiden vastuualueiden palveluista. Yhtenä kesähoito osa alueena on ollut Destian kantateiden niitot ja raivaustyöt. Koneenkuljettajan töihin kuuluisi koneiden kuljetus-, huolto-, tuntikirjanpito-, sisäiset laskutustyöt sekä tarvittaessa aputyöt maanrakennus- ja puistotöissä. Kaupunginpuutarhurin ehdotus Palkataan kaupungin varikolle koneenkuljettaja- monitoimihenkilö hoitamaan koneenkuljetus- ja huoltotehtäviä sekä tarvittaessa myös muita tehtäviä. Teknisen johtajan esitys Hyväksytään valmistelijan esitys ja pyydetään kaupunginhallitukselta lupaa toimen täyttämiseen. Haku ilmoitetaan paikallisissa lehdissä sekä Nivalan kaupungin sivuilla. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan esitys Palautetaan asia tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi. Päätös Yksimielisesti hyväksyttiin. Lisäksi kaupunginhallitus päätti pyytää teknistä lautakuntaa selvittämään vaihtoehtoiset tavat tehtävän järjestämisessä. Satu Kontiola poistui kokouksesta kello

16 59, TEK :30 Tekninen lautakunta Päätös Esitys annetaan kokouksessa.

17 59, TEK :30 / Pykälän liite: Tehtävänkuva koneenkuljettaja/monitoimityöntekijä

18 59, TEK :30 / Pykälän liite: Tehtävänkuva koneenkuljettaja/monitoimityöntekijä

19 60, TEK :30 HALL: 82/2012 KESK valtuustoryhmän valtuustoaloite Matonpesupaikka Kaupunginhallitus Oheismateriaali: Valtuustoaloite Keskustan valtuustoryhmä jätti valtuuston kokouksessa valtuustoaloitteen. Valtuustoryhmä esittää, että tekninen lautakunta ryhtyy tarvittaviin toimiin uuden, ympäristölain mukaisen matonpesupaikan saamiseksi Nivalan taajaman läheisyyteen. Kaupunginjohtajan esitys Päätös Kaupunginhallitus päättää merkitä aloitteen tietoon saaduksi ja antaa asian teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Yksimielisesti hyväksyttiin. Tekninen lautakunta Päätös Esitys annetaan kokouksessa.

20 60, TEK :30 / Pykälän liite: KESK valt.aloite

21 61, TEK :30 TEKNI: 24/2012 Lausuntopyyntö valitukseen Valmistelijan ehdotus valmistelija ympäristösihteeri Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt Nivalan kaupungin tekniseltä lautakunnalta lausuntoa Arja ja Esa Konttilan jättämän valituksen johdosta. Valitus koskee teknisen lautakunnan antamaa päätöstä, jossa lautakunta hylkäsi kiinteistön omistajan hakemuksen vapauttaa kiinteistö liittymisvelvollisuudesta Pirttiranta- Kullaan alueelle rakennettuun yleiseen viemäriverkostoon sekä Oulun hallintooikeuden (päätösnro 12/0136/2) antamaa päätöstä valituksen johdosta. Valituksessaan Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Arja ja Esa Konttila ovat pyytäneet neljän (4) vuoden lisäaikaa jätevesiviemäröintiin liittymiselle. Valitusta on perusteltu mm. viemäriliittymän kustannusten kohtuuttomuudella sekä vesihuoltolaitoksen palveluiden vähäisellä tarpeella (kiinteistöllä asuu nykyisin ainoastaan yksi henkilö) Arja ja Esa Konttilan päivätty vapautushakemus velvollisuudesta liittyä alueelle rakennettuun viemäriverkostoon koski kiinteistön pysyvää vapauttamista vesihuoltolain 10 :n mukaisesta liittymisvelvollisuudesta. Valituksessa Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Konttilat ovat alkuperäisestä vapautushakemuksesta poiketen pyytäneet Korkeimmalta hallinto-oikeudelta neljän (4) vuoden lisäaikaa jätevesiviemäröintiin liittymiselle siten, että lisäaika päättyisi Valituksessa ei ole esitetty teknisen lautakunnan tai Oulun Hallinto-oikeuden päätösten kumoamista. Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan valitukseen, että mikäli kiinteistölle haetaan valituksen alaisesta päätöksestä poikkeavasti määräaikaista vapautusta vesihuoltolain 10 :n mukaisesta liittymisvelvollisuudesta yleiseen viemäriin, tulee sitä koskeva hakemus jättää erillisenä hakemuksena Nivalan kaupungin tekniselle lautakunnalle. Hakemuksen johdosta lautakunta voi harkita määräaikaisen vapautuksen myöntämisen edellytyksiä kyseisen kiinteistön osalta. Muutoin lautakunnalla ei ole lisättävää Oulun hallinto-oikeudelle antamaansa lausuntoon. Näin ollen tekninen lautakunta katsoo, että korkeimman hallinto-oikeuden tulee hylätä valitus ja pysyttää lautakunnan ja Oulun hallinto-oikeuden päätökset pysyvästä vapauttamisesta voimassa sekä ohjeistaa valituksen jättäjää hakemaan määräaikaista vapautusta liittymisvelvollisuudesta Nivalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta.

22 61, TEK :30 TEKNI: 24/2012 Vt. teknisen johtajan esitys Päätös Hyväksytään valmistelijan esitys.

23 61, TEK :30 / Pykälän liite: Korkeimman hallinto-oikeuden lautntopyyntö

24 62, TEK :30 TEKNI: 20/2012 Lausuntopyyntö Fingrid Oyj:n Keski-Suomen ja Oulun välisen 400 kilovoltin voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta valmistelija ympäristösihteeri Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt Nivalan kaupungin lausuntoa Keski-Suomen ja Oulujoen välisen 400 kilovoltin voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Lausunnossa on erityisesti pyydetty ottamaan kantaa tehtyjen selvitysten riittävyyteen. Haapajärven ja Muhoksen Pyhäselän sähköaseman välillä selostuksessa on tutkittu kolmea eri vaihtoehtoista linjausta. Näistä vaihtoehto 3A sijoittuisi noin metrin matkalta Nivalan kaupungin alueelle, nykyisen 200 kilovoltin voimalinjan rinnalle, sen länsipuolelle. Lausunto: Tekninen lautakunta pitää arviointiselostuksessa tehtyjä selvityksiä Nivalan kaupungin osalta riittävänä. Vaihtoehdossa 3A esitetty reitti sijoittuisi Nivalan osalta kokonaisuudessaan metsä- ja suomaalle. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 900 metrin etäisyydellä nykyisestä voimajohtolinjasta länteen, joten johtoalueen levenemisellä nykyisestä n. 60 metristä n. 90 metriin, ei ennalta arvioiden ole merkittävää haitallista vaikutusta asumiseen tai alueen ympäristöön. Johtokäytävän sijainnin vuoksi myöskään maisemallisten vaikutusten ei arvioida olevan erityisen merkittäviä. Alueen läheisyydessä ei ole tiedossa olevia erityisiä suojelukohteita tai muinaismuistoja, joiden suojeluarvojen säilymiselle hankkeen toteuttamisella saattaisi olla vaikutusta. Edellä mainituin perustein Nivalan kaupungin teknisellä lautakunnalla ei ole huomautettavaa vaihtoehtoisten linjausten valinnan suhteen. Vt. teknisen johtajan esitys Päätös Lautakunta hyväksyy valmistelijan esittämän lausunnon ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

25 62, TEK :30 / Pykälän liite: Lausuntopyyntö

26 62, TEK :30 / Pykälän liite: Lausuntopyyntö

27 63, TEK :30 TEKNI: 23/2012 Oikaisuvaatimus teknisen johtajan viranhaltijapäätökseen 42/2012 Valmistelijan esitys Päätös valmistelija vt tekninen johtaja IS-VET Oy on tehnyt oikaisuvaatimuksen teknisen johtajan viranhalijapäätöksestä NR:o 42, joka koskee Niva-Kaijan peruskorjaukseen liittyvien Fy/Ke ja Ma/Bi luokkien kalusteiden hankintaa. Projektinjontokonsultin tekemän tarjousvertailun perusteella hankinta on päätetty suorittaa HH-kalusteelta. IS-VET Oy:n mukaan tarjousvertailu on suoritettu virheellisesti ja oikein laskettuna voittanut tarjous olisi pitänyt olla IS-VET Oy. Projetinjohtokonsultin tekemän tarkistuksen perusteella tarjousvertailu on tehty oikein, jolloin halvimman tarjouksen tekijä on HH-Kaluste. IS-VET Oy:n tekemä oikaisuvaatimus on perusteeton.

28 63, TEK :30 / Pykälän liite: IS-VET Oy:n oikaisuvaatimus

29 63, TEK :30 / Pykälän liite: tj_42

30 63, TEK :30 / Pykälän liite: tj_42

31 64, TEK :30 TEKNI: 21/2012 Kiireellinen vaatimus Kuokkatien liikenteen hidastekoroke Valmistelijan esitys Päätös valmistelija tekninen johtaja Kuokkatien asukkailta on tullut kirjallinen, kiireellinen, vaatimus, jossa allekirjoittaneet vaativat hidasteen rakentamista nyt perusparannettavana olevalle tielle. Kuokkatie päällystetään tulevan kuukauden aikana. Kuokkatien perusparannussuunnitelmissa ei tielle ole suunniteltu hidasteita. Jos hidaste rakennettaisiin, tehtäisiin se kuitenkin päälystyksen jälkeen leikkaamalla asfalttiin hidasteen vaatima kolo. Vuosikausia huonossa kunnossa olevalle Kuokkatielle ei päällystyksen yhteydessä rakenneta nopeutta alentavaa hidastetta. Hidasteen rakentamiseen ei ole varattu määrärahaa. Merkitään asukkaiden vaatimus lautakunnalle tiedoksi.

32 64, TEK :30 / Pykälän liite: Kiireellinen vaatimus Kuokkatien liikenteen hidastekorokkeesta

33 64, TEK :30 / Pykälän liite: Kiireellinen vaatimus Kuokkatien liikenteen hidastekorokkeesta

34 65, TEK :30 TEKNI: 22/2012 Lupahakemus pysyvän liikennemerkin asentamiseksi yksityistielle Valmistelija vt tekninen johtaja Kiviojan Korpelan yksityistie on tiekunta päättänyt hakea yksityistien molempiin Järvikyläntien liittymiin nopeusrajoitusmerkin 30 km/h (liikennemerkki NR:o 361). Tiekunnan tien päässä sijaitsee kylän yleisessä käytössä oleva uimaranta ja veneenlaskupaikka. Lisäksi tien varrella on asutusta. Tiekunta pyytää kaupunkia osallistumaan kustannuksiin. Vt.teknisen johtajan esitys Päätös Myönnetään Kiviojan Korpelan yksityistielle oikeus hankkia ja asentaa liikennemerkki nro 361 (30 km/h). Tiekunta vastaa liikennemerkkien hankinnasta ja pystytyksestä aiheutuvista kustannuksista, kaupunki antaa liikennemerkkien putken ja pystytysjalustan.

35 65, TEK :30 / Pykälän liite: Kivioja-Korpela tiekunnan hakemus

36 65, TEK :30 / Pykälän liite: Kivioja-Korpela tiekunnan hakemus

37 66, TEK :30 HALL: 94/2012 Ränsistyneiden ja ympäristöä rumentavien rakennusten purkaminen Korpirannalta vt teknisen johtajan esitys Korpiranta-Nietulan yksityistien tiekunta on kokouksessaan päättänyt esittää Nivalan kaupungille tien varrella sijaitsevien kahden kiinteistön alueella olevien ränsistyneiden ja ympäristöä rumentavien rakennukset. Tiloilla olevien rakennusten omistajista ei ole tietoa. Tekninen osasto on tehnyt tutkimuksia ja saanut selville kiinteistön omistavan perikunnan osakkaiden tiedot. Nivalan kaupungilla eikä kenelläkään muullakaan ole lupaa eikä oikeutta poistaa ilman omistajan suostumusta kiinteistöillä olevia rakennuksia, vaikka nämä olisivatkin heikkokuntoisia. Kaupunki voi antaa kiinteistön omistajalle kehotuksen siistiä ympäristöä rumentavat ja vaarallisen huonokuntoiset rakennukset. Vt teknisen johtajan esitys Päätös Kaupunki antaa kiinteistöjen omistaville perikunnan osakkaille kehotuksen kiinteistöjen siistimiseen. Asia annetaan ympäristösihteerin tehtäväksi.

38 66, TEK :30 / Pykälän liite: Korpiranta-Nietula tiekunnan esitys

39 66, TEK :30 / Pykälän liite: Korpiranta-Nietula tiekunnan esitys

40 66, TEK :30 / Pykälän liite: Korpiranta-Nietula tiekunnan esitys

41 67, TEK :30 TEKNI: 19/2012 Lakien ja määräysten vastainen rakentaminen osoitteessa Sarparannantie 13, Kaarlela Leena valmistelija vt tekninen johtaja Hannu-Pekka Honkanen on lähettänyt päivätyn kirjeen, jossa asiana on lakien ja määräysten vastainen edelleen jatkuva luvaton rakentaminen korttelissa 72 tontilla 7. Kirje on osoitettu Nivalan rakennusvalvontaviranomaiselle, tekniselle lautakunnalle ja vs/vt rakennustarkastajille Mika Ojala/Risto Pekkala ja vt tekniselle johtajalle Juha Peltomaalle. Kirjeessä Honkanen pyytää rakennustarkastajaa noudattamaan lakia ja määräyksiä sekä pyytää rakennustarkastajaa ryhtymään kaikkiin toimenpiteisiin, jotka kaupungin viranomaiselle kuuluvat. vt teknisen johtajan esitys Korttelissa 72 tontilla 7 on rakeilla olevaan asuinrakennukseen ja autotalliin voimassa olevat rakennusluvat. Ruojantien puoleiselle kuistille aloitettu kattoterassin rakentaminen on keskeytetty vs rakennustarkastajan toimesta. Merkitään Honkasen kirje lautakunnalle tiedoksi ja odotetaan hallinto-oikeuden ratkaisua lupa-asioissa.

42 67, TEK :30 / Pykälän liite: Honkanen Hannu-Pekka kirje

43 67, TEK :30 / Pykälän liite: Honkanen Hannu-Pekka kirje

44 67, TEK :30 / Pykälän liite: Honkanen Hannu-Pekka kirje

45 67, TEK :30 / Pykälän liite: Honkanen Hannu-Pekka kirje

46 68, TEK :30 Tiedoksianto asiat Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto/Työsuojelun vastuualue Tarkastuskertomus 12/3336, Tilaajavastuulain velvoitteita koskeva tarkastus Niva-Kaijan koulun peruskorjaustyömaa Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto/Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat Päätös PSAVI/1453/ /2012 Maksutalletus, lunastustoimitus TNro Pohjois-Pohjanmaan ELY tiedoksi päätös Venenevan (T19, Nivala) yksityistien valtionavustuskelpoisuudesta Eduskunnan oikeusasiamies Dnro 2482/4/10, Päätös Hannu-Pekka Honkasen kanteluun Ramboll Finland Oy alekirjoitettu asiantuntijapalvelusopimusjyrkäntien alueen tie- ja siltasuunnittelu LNI Verkko Oy , Johtoalueen käyttöoikeussopimus kiinteistöille Ruojantie 18:486 ja Opintien Asunnot 18:484, sopimusnumero Nivalan kaupunki - kaupunginhallitus , Toimien täyttäminen ruoka- ja puhdistuspalveluiden tehtäväalueella - kaupunginvaltuusto , Tilintarkastuskertomus vuodelta kaupunginhallitus , Vuoden 2013 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeet ja raamitus Viranhaltijapäätökset - ruokahuoltopäällikkö Nro 96, Ruokaperunan hankinta ruokahuoltopäällikkö Nro 119, 1 vuoden option käyttö pesulapalveluissa ajalle vt.tekninen johtaja Nro 12, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Minikeittiöiden toimitus ja asennus - tekninen johtaja Nro 13, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Vesikattojen maalausurakka - vt.tekninen johtaja Nro 14, Olkkosentien peruskorjaus, Tarjouspyynnön mukaiset tarvikkeet - vt.tekninen johtaja Nro 15, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, C-osan lattiaeristeet - vt.tekninen johtaja Nro 16, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Timanttisahauksia ja -porauksia

47 68, TEK :30 - vt.tekninen johtaja Nro 17, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Kellarin kaapistot ja liikunnanopettajien vaatekomerot sekä monistushuoneen ikkunanaluskaappi - vt.tekninen johtaja Nro 18, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, C-osan käytäväpenkit - vt.tekninen johtaja Nro 19, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, A-osan ATEX-selvitys - vt. tekninen johtaja Nro 20, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Julkisivukorjauksen suunnittelu - vt. tekninen johtaja Nro 21, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, terveydenhoitajan tilan kiintokalusteet - vt. tekninen johtaja Nro 22, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Aulojen lokerikot, puukaapit ja penkit - vt. tekninen johtaja Nro 23, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Taulukaapin tussikouru - vt. tekninen johtaja Nro 24, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Fysiikka-kemian luokkien ja varastojen kalusteiden muutokset - vt. tekninen johtaja Nro 26, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, A-osan lattiahionta - vt. tekninen johtaja Nro 27, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Pannuhuoneen purku - vt. tekninen johtaja Nro 28, Välikylän koulun kattojen maalausurakka - vt. tekninen johtaja Nro 29, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, IV-koneen hankinta - vt. tekninen johtaja Nro 30, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Yksikköhinnat kromatuista kupariputkista ja tarvikkeista kellariin - vt. tekninen johtaja Nro 31, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, WC-istuimet - vt. tekninen johtaja Nro 32, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Vesikattojen maalausurakka - vt. tekninen johtaja Nro 33, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, WC-tilojen jakoseinät - vt. tekninen johtaja Nro 34, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, peilien hankinta tarjouspyynnön mukaan - vt. tekninen johtaja Nro 35, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Saniteettitilojen varusteet tarjouspyynnön mukaan - vt. tekninen johtaja Nro 36, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Suihkuseinien ja verhokiskojen hankinta työmaalle toimitettuna - vt. tekninen johtaja Nro 37, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Metallirakenteiset ovet tarjouspyynön mukaan - vt. tekninen johtaja Nro 38, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Fy/Ke-luokkien pulpetit haponkestävällä laminaatilla tarjouspyynnön mukaan - vt. tekninen johtaja Nro 39, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Ikkunoiden hankinta tarjouspyynnön mukaan - vt. tekninen johtaja Nro 40, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Tuulikaappien matot asennettuna tarjouspyynnön mukaan, toinen kierros

48 68, TEK :30 - vt. tekninen johtaja Nro 41, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, C-osan irtokalusteet - vt. tekninen johtaja Nro 42, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Purunpoistojärjestelmä - vt. tekninen johtaja Nro 43, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Kodinkoneiden hankinta tarjouspyynnön mukaan - vt. tekninen johtaja Nro 44, Irtisanoutuminen siivoojan toimesta - vt. tekninen johtaja Nro 45, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Akryyli- ja muovitaitokset tarjouspyynnön mukaan - vt. tekninen johtaja Nro 46, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, A-, C- ja D-osalle lukitukset tarjouspyynnön mukaan - vt. tekninen johtaja Nro 47, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Ikkunatarjous vahtimestarin huoneeseen - vt. tekninen johtaja Nro 48, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Liukulasiluukku vahtimestarin huoneeseen - vt. tekninen johtaja Nro 53, Irtisanoutuminen ruoanjakaja-siivoojan toimesta - vt. tekninen johtaja Nro 54, Jyrkäntien alueen tie- ja siltasuunnittelu, Pumppaamon suunnittelu - vt. tekninen johtaja Nro 55, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Sähkötarvikkeiden toimitus A-osalle C-osan tarjouspyynnön mukaisella kilpailutuksella ja päätöksellä optiona - vt. tekninen johtaja Nro 56, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Puhtaanapidon kodinkoneiden hankinta tarjouspyynnön mukaan - vt. tekninen johtaja Nro 58, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Yläpohjan lisäeristys C-osalle tarjouspyynnön mukaan ja lisäksi optio A- ja D-osalle - vt. tekninen johtaja Nro 59, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, IV-kanavien eristäminen C- ja A-osalle tarjouspyynnön mukaan - vt. tekninen johtaja Nro 61, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, FyKe luokkien tarjottimet/laatikot kalusteisiin - vt. tekninen johtaja Nro 62, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, A-osan puhaltimet, imurit, huuvat ja kellarin IVkone tarjouspyynnön mukaan - vt. tekninen johtaja Nro 63, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Tilan NR:o 180 hätäpoistumistien ikkunan hankinta - vt. tekninen johtaja Nro 64, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Palopelteihin asennettavat mikrokytkimet Kaukolämpö Oy lämpötoimitussopimus Niva-Kaijan koulun laajennus Jätelautakunta Jätelautakunnan toiminnan käynnistäminen sekä sen vaikutukset kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten toimintaan

49 68, TEK :30 Metsänhoitoyhdistys todistus Nivalan kaupungille metsäsertifiointiin osallistumisesta PPO Tilaussopimus Niva-Kaijan koulu Vt. teknisen johtajan esitys Päätös Merkitään em. asiat tietoon saaduiksi ja todetaan, että ei ole käytetty Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta.

50 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NIVALAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN VT 27, JYRKÄNTIETÄ, KORTTELEITA 118, 409 SEKÄ KORTTELIN 54 TONTTIA 2 Oulu/Kai Tolonen Suunnittelun tavoitteet Nivalan kaupunki käynnistää asemakaavan muutoksen koskien kahta osa-aluetta Jyrkäntietä ja siihen liittyvää korttelia 118 (osa-alue 1.) sekä korttelin 54 tonttia 2. (osa-alue 2.) Suunnittelualueet sijaitsevat sekä kaavan sisältö Asemakaavamuutoksen osa alue 1. koskee valtatie 27, Myllykujaa, Ahteentietä ja Jyrkäntietä ja kortteleita 118 ja 409. Muutosalue rajoittuu kortteleihin 401, 402, 403 ja 404, yleisiin puisto- ja virkistysalueisiin sekä rautatiehen ja Toritiehen. Asemakaavan muutosalue on osoitettu tarkemmin liitekartassa 1. Tavoitteena on mahdollistaa tiemuutokset vt. 27:n osalta siten, että LYT-alueelle on mahdollista toteuttaa kevyen liikenteen alikulku ja risteysalueen kanavointi. Samalla Jyrkäntien linjausta tarkistetaan korttelissa 409. Asemakaavamuutoksen osa alue 2. sijaitsee korttelissa 54 tontilla 3 Malisjoen ja Vapaudentien välisellä alueella. Asemakaavan muutosalue on osoitettu liitekartassa 2. Tavoitteena on jakaa korttelissa 54 sijaitseva AM-kortteli kahdeksi erilliseksi AO- erillispientalotontiksi. Hankkeesta on laadittu kaavoitussopimus maanomistajan ja kaupungin kesken.

51 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NIVALAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN VT 27, JYRKÄNTIETÄ, KORTTELEITA 118, 409 SEKÄ KORTTELIN 54 TONTTIA 2 Oulu/Kai Tolonen Vaikutusten selvittäminen Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen laadintaan sisältyy vaikutusten arviointi, joka kohdennetaan ympäristövaikutuksiin yhdyskuntataloudellisiin vaikutuksiin sosiaalisiin ja kulttuurisiin vaikutuksiin mahdollisiin muihin vaikutuksiin Asemakaavan laatija Suunnittelu tapahtuu Nivalan kaupungin teknisen toimen johdolla konsulttityönä. Suunnittelijakonsulttina toimii FCG Finnish Consulting Group Oy, vastuullisena kaavan laatijana on arkkitehti SAFA, LuK Kai Tolonen. Tavoitteellinen aikataulu Kaavaluonnos pyritään saamaan valmiiksi toukokuussa Kaavaehdotus pyritään saamaan kunnan hyväksymiskäsittelyyn lokakuussa Osallistuminen ja vuorovaikutus Asemakaavan muutoksen osallisia ovat kaikki, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisille varataan mahdollisuus osallistua asemakaavan valmisteluun sekä mahdollisuus arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä luonnoksesta sekä laatia kirjallinen muistutus ehdotuksesta, johon kunta antaa vastineen. Kaavaluonnoksen ja - ehdotuksen valmistuttua ne ovat nähtävillä Nivalan kaupungin teknisessä toimessa. Asemakaavan muutoksen laadintatyön aikana ollaan yhteydessä Pohjois-Pohjanmaan ELY:n Ympäristö- ja luonnonvarat sekä Liikennevastuualueisiin sekä alueen sähköverkon haltijaan. Tiedottaminen Kaavan valmistelusta tiedotetaan paikallisessa sanomalehdessä ja Nivalan kaupungin ilmoitustaululla. Lisätietoja Suunnittelutyöhön liittyviä lisätietoja saa Nivalan kaupungin teknisestä toimesta ja konsultilta. Nivalan kaupunki, tekninen toimi: Tekn. joht. Jukka-Pekka Flygare Puh Kalliotie 15, NIVALA FCG: Kai Tolonen, arkkit. SAFA, LuK Puh Hallituskatu D, 7. krs, Oulu

KORTTELEIDEN 118, 409 JA 54 SEKÄ VT 27 JA JYRKÄNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELEIDEN 118, 409 JA 54 SEKÄ VT 27 JA JYRKÄNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS NIVALAN KAUPUNKI KORTTELEIDEN 118, 409 JA 54 SEKÄ VT 27 JA JYRKÄNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSESSA MUODOSTUU KORTTELIT 118, 409 SEKÄ 54, TONTIT 3 JA 11. P18383 ja P18384 Kaavan

Lisätiedot

Kaavaselostus

Kaavaselostus 4 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 309 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 15.5.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU kortteli 309, TONTIT 2 ja 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

TEOLLISUUSKYLÄN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TEOLLISUUSKYLÄN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI TEOLLISUUSKYLÄN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 316 TONTIT 1 4 JA 6-9 P24387 1.12.2014 Kaavan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 1/2012

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 1/2012 -3, TEK 8.2.2012 17:00 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 8.2.2012 Esityslista 1/2012 -1, TEK 8.2.2012 17:00 Kokousaika 8.2.2012 kello 17.00 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 3 TONTTI 7 P27028 6.5.2015

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 506 JA 507

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 506 JA 507 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 506 JA 507 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 506 TONTIT 3 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 507

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

KORTTELIN 11 TONTIN 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 11 TONTIN 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 11 TONTIN 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELI 11, TONTTI 2 P15713 20.6.2011 Kaavan vireille tulo: Tekninen

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Juankosken kaupunki 1/6 JUANKOSKEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS Tikanniemen ranta-alueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Juankosken asemakaava-aluetta Tikanniemessä.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 510 JA 511

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 510 JA 511 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 510 JA 511 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 510 TONTIT 1-5 JA KORTTELIN 511 TONTTI

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 Sivu 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 SEPÄNKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 45 JA SIIHEN LIITTYVILLÄ TIE- JA

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA)

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANK YTT PALVELUT 10.9.2013 Osallistumis-

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8.12.2015 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi sa lo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT.. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.8.2014 P195-P19523

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS 107-AK1706 SAUVON KUNTA KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.10.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5192 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.02.2017 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiä, Tahkovuori 1/6 NILSIÄ, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS OLD COURSE- GOLFALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Valkamalahdentietä ja golfaluetta Tahkovuoren

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARJALOHJA RANTA-ASEMAKAAVA Tila: Lehtoniemi 1:204 Kylä: 427 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päiväys 19.9.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORNAINEN LINNUNLAULUN PÄIVÄKOTI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 24.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ YLÖSTALONTIE-PELTOMÄENTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ETELÄINEN RANTATIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 184, 185 JA 307 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee kortteleita 184,

Lisätiedot

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI E27462 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN JA KURENALAN ETELÄISEN OSAN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet

Lisätiedot

KREULANRANNAN ASEMAKAAVA

KREULANRANNAN ASEMAKAAVA KREULANRANNAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.11.2015, tarkistettu 22.3.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Hinnerjoki 403 KIINTEISTÖT 1:122 (osa), 10:17, 1:135 (osa), 1:139, 1:140,

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 120 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 120 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiä, Tahkovuori 1/5 NILSIÄ, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 120 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Tahkovuoren asemakaava-alueen korttelia 110, 119

Lisätiedot

HUOM!! Kokous alkaa klo 18.00

HUOM!! Kokous alkaa klo 18.00 -3, YMP 13.9.2012 17:30 Nivalan kaupunki Tekninen lupajaos 13.9.2012 HUOM!! Kokous alkaa klo 18.00 Esityslista 5/2012 -1, YMP 13.9.2012 17:30 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

MURSKETIEN ASEMAKAAVA

MURSKETIEN ASEMAKAAVA UURAISTEN KUNTA MURSKETIEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.9.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella (pohjakuva MML2015).

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava Leskinen Timo 15.10.2013 OAS 1 (5) Pahkasalon asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava koskee tiloja 403-1-92 (Mutalahti), 403-1-93

Lisätiedot

KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.06.2014 Kolarin kunta -

Lisätiedot

KOUHINRANNAN ASEMAKAAVA

KOUHINRANNAN ASEMAKAAVA LIITE kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 4 / 1.11.2017 / Asia nro 40 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOUHINRANNAN ASEMAKAAVA Asemakaava koskee: Pirkkalan kylän määräaloja 79-428-2-72-M501

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie pää, Villähde. Lahti.fi OAS A (6) D/1080/ /2017. Askonkatu Lahti

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie pää, Villähde. Lahti.fi OAS A (6) D/1080/ /2017. Askonkatu Lahti OAS A-2716 1 (6) A-2716 22.5.2017 Asemakaavan muutos Kurenojantie pää, Villähde Lahti.fi OAS A-2716 2 (6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Asemakaavan

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 PITKÄJÄRVI (107) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 2 JA VL-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.8.2011 tarkistettu 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 650-600 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta Suunnittelualueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 20.11.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VALKSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän asemakaavamuutos (Ylä-Kittilän niitty) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 118-AK1501 SAUVON KUNTA NUMMENPAKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 116 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2015 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) Suunnittelualue

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. HUOM!! Kellonaika 17.00

Nivalan kaupunki. HUOM!! Kellonaika 17.00 -3, TEK 10.1.2013 17:00 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 10.1.2013 HUOM!! Kellonaika 17.00 Esityslista 1/2013 -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00 - Kokouspaikka kaupunginhallituksen

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (4) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA Kaavan nimi: HIMOSLEHTELÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee 40. kaupunginosan katu-

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012, 27.11.2013, 5.3.2014 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot