Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 6/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 6/2012"

Transkriptio

1 -3, TEK :30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta Esityslista 6/2012

2 -1, TEK :30 Kokousaika kello Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus Ville Vähäsöyrinki Martti Joensuu Sirpa Heiska Antti Hautakoski Päivi Karppinen Sanna Huotari Seppo Löytynoja Helena Kujala Timo Perkkiö Liisa Nietula Arttu Knuuti Jarmo Vuolteenaho Eija-Riitta Niinikoski Kalervo Mantila Heikki Junttila Kari Valtanen Marjoriikka Löllö Sampsa Sanaksenaho Juha Peltomaa Raija Aksila pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen Heiskan vj. Hautakosken vj kh:n puh.joht kh:n 1 varapj. kh:n 2 varapj. kh:n edustaja kaupunginjoht. nuorisovalt.ed. nuorisovalt.ed. esittelijä sihteeri Läsnä poissa poissa Asiat Asialistan mukaiset :t Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastustoimitus Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Ville Vähäsöyrinki Raija Aksila Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Nivala Allekirjoitukset Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Aika ja paikka palvelusihteerin työhuoneessa Virka-asema palvelusihteeri Raija Aksila

3 56, TEK :30 Tukkutuotteiden hankinta hankintakaudelle Valmistelija ruokahuoltopäällikkö Liitteet: Tarjouspyyntö, tarjousvertailujen yhteenveto ja Kalajokilaakson hankintarenkaan elintarvikeryhmän päätösesitys tukkutuotteiden toimittajasta hankintakaudelle Kalajokilaakson hankintarenkaan elintarvikeryhmä pyysi jäsenorganisaatioidensa puolesta ja niiden edustamana päivätyllä tarjouspyynnöllä elintarviketarjouksia tukkutuotteiden osalta hankintayhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien yksiköiden tarpeisiin klo mennessä. Elintarviketarjouspyyntö liitteineen on julkaistu julkisten hankintojen sivulla (www.hankintailmoitukset.fi) Määräaikaan mennessä tarjouksensa jätti 3 toimittajaa. Saapuneet tarjoukset avattiin Hankintarenkaan elintarvikeryhmä teki kokouksessaan tukkutuotteiden tarjousvertailut hankintakaudelle Tarjousvertailujen lähtökohtana elintarvikeryhmä esittää hinnaltaan halvinta tarjousta. Elintarvikeryhmä esittää, että hankinnassa mukana olevat jäsenyhteisöt ostavat hankintakaudella tukkutuotteet KESPRO OY:LTA, joka oli tarjouspyynnön mukaisesti hinnaltaan halvin. Tukkutuotteisiin kuuluvat seuraavaksi mainitut tuoteryhmät. Tuoteryhmät: 1. Kuivat elintarvikkeet 2. Satokausituotteet 2.1 Pakastekasvikset ja marjat 2.2 Perunajalosteet 2.3 Säilykkeet 3. Mehut ja muut juomat 4. Kahvit, teet ja kaakaot 5. Riista 6. Kalavalmisruuat 7. Pakastekalat 8. Sokerit 9. Keitto-, kastike- ja liemitiivisteet 10. Suola ja muut mausteet 11. Luokittelemattomat elintarvikkeet 12. Non food 13. Muut suurkeittiö- ja ravintolatuotteet Nivalan kaupungin ruokapalveluiden tukkutuotteiden kustannukset ovat n vuodessa. Hankinnan kokonaiskustannus ajalle yksi (1) lisävuosi optiona on n. miljoona euroa.

4 56, TEK :30 Valmistelijan ehdotus Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy Nivalan kaupungin elintarvikkeet tukkutuotteiden osalta hankintakaudelle hankittavaksi Kalajokilaakson hankintarenkaan elintarvikeryhmän päätösesityksen mukaisesti Kespro Oy:ltä. Edellä mainittuja hankintoja koskeva sopimus syntyy tilaajan ja tuottajan välillä, kun sopimus allekirjoitetaan. Vt. teknisen johtajan esitys

5 56, TEK :30 / Pykälän liite: Liitteet Tekla

6 56, TEK :30 / Pykälän liite: Liitteet Tekla

7 56, TEK :30 / Pykälän liite: Liitteet Tekla

8 56, TEK :30 / Pykälän liite: Liitteet Tekla

9 56, TEK :30 / Pykälän liite: Liitteet Tekla

10 56, TEK :30 / Pykälän liite: Liitteet Tekla

11 57, TEK :30 TEKNI: 4/2012 Esitys kaavanmuutoksesta kiinteistölle Tekninen lautakunta Valmistelijan ehdotus Valmistelija maanmittausteknikko LIITE Matti Harjun perikunnan/marjatta Harjun kirje, kaavaote Matti Harjun perikunta on hakenut kirjallisesti asemakaavan muutosta korttelissa 54 tontilla 3. Tontti sijaitsee kiinteistöllä Kiinteistö sisältää myös viher- ja katualuetta. Hakemuksessa perikunta haluaa muuttaa nykyinen AM-kortteli kahdeksi rakennuspaikaksi. Käynnistetään asemakaavanmuutos ja pyydetään tarjoukset kaavoitustyön suorittamisesta. Hakija vastaa kaavoituksesta aiheutuvista kustannuksista. Laaditaan kaavoitussopimus, jossa sovitaan kustannusten korvaamisesta. Teknisen johtajan esitys Hyväksytään valmistelijan ehdotus. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta Valmistelijan ehdotus valmistelija vt tekninen johtaja Tekninen johtaja on tehnyt viranhaltijapäätöksen, jolla FCG on valittu suorittamaan kaavoitustyö. Konsultti on laatinut OAS:n ja kaavaluonnoksen. Ilmoitetaan kaavoitustyön vireille tulosta sekä kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä osallisille (MRL 63). Pidetään valmisteluvaiheen kuuleminen (MRA 30) ja pyydetään tarpeelliset lausunnot. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta valmistelija vt tekninen johtaja Kaavaluonnos on ollut nähtävillä kaavoitustoimen ilmoitustaululla ja internetissä Nivalan kaupungin sivuilla välisenä aikana. Nähtävilläoloaikana olemme saaneet kolme lausuntoa, joihin kaavan laatija on antanut vastineet kaavaselostuksessa. Valmiste-

12 57, TEK :30 TEKNI: 4/2012 luvaiheen kuulemisen jälkeen konsultti on laatinut asemakaavaehdotuksen. Vt teknisen johtajan esitys Päätös Asetetaan vaikutukseltaan vähäinen asemakaavaehdotus 14 vuorokaudeksi yleisesti nähtäville (MRL 65, MRA 27 ) ja pyydetään tarpeelliset lausunnot (MRA 28 ).

13 58, TEK :30 Asemakaavan muuttaminen Jyrkäntiellä ja korttelissa 118 Tekninen lautakunta Valmistelijan ehdotus Valmistelija maanmittausteknikko Tiilimaan palvelukeskuksen ja valtateiden 27- ja 28- liikennejärjetelyiden hanke laajenee koskemaan Jyrkäntietä, valtatie 27:n risteyksen kanavointia ja vt 27:n kevyenliikenteen alikulkua. Asemakaavaa tulee tarkistaa alikulun rakentamisen mahdollistamiseksi. Myös Jyrkäntien linjausta tarkistetaan kiinteistön Jyrkkä kohdalla. Käynnistetään asemakaavanmuutos ja pyydetään tarjoukset kaavoitustyön suorittamisesta. Teknisen johtajan esitys Hyväksytään valmistelijan ehdotus. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta Valmistelijan ehdotus valmistelija vt tekninen johtaja Tekninen johtaja on tehnyt viranhaltijapäätöksen, jolla FCG on valittu suorittamaan kaavoitustyö. Konsultti on laatinut OAS:n ja kaavaluonnoksen. Ilmoitetaan kaavoitustyön vireilletulosta sekä kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä osallisille (MRL 63). Pidetään valmisteluvaiheen kuuleminen (MRA 30) ja pyydetään tarpeelliset lausunnot. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta valmistelija vt tekninen johtaja Kaavaluonnos on ollut nähtävillä kaavoitustoimen ilmoitustaululla ja internetissä Nivalan kaupungin sivuilla välisenä aikana. Nähtävilläoloaikana olemme saaneet kolme lausuntoa, joihin kaavan laatija on antanut vastineet kaavaselostuksessa. Valmiste-

14 58, TEK :30 luvaiheen kuulemisen jälkeen konsultti on laatinut asemakaavaehdotuksen. Vt teknisen johtajan esitys Päätös Asetetaan vaikutukseltaan vähäinen asemakaavaehdotus 14 vuorokaudeksi yleisesti nähtäville (MRL 65, MRA 27 ) ja pyydetään tarpeelliset lausunnot (MRA 28 ).

15 59, TEK :30 Koneenkuljettaja / monitoimityöntekijä Tekninen lautakunta Valmistelija kaupunginpuutarhuri Nivalan kaupungin vakituinen koneenkuljettaja jäi eläkkeelle 2010 lokakuussa. Koneenkuljetustehtäviä on hoitanut satunnaiset työntekijät (työllistetyt, kausityöntekijät) huonolla menestyksellä. Koneita on rikkoontunut huolimattomuudesta ja vastuuntunnottomuudesta. Koneenkuljettajalta vaaditaan sitoumusta työn suorittamiseen, koneiden korjaustaitoa, pitkäjännitteisyyttä työn suorittamiseen ja moniosaamista. Käytössä olevat koneet Valtra Valmet, kiinteistönhoitokone Wille ja pakettiauto sekä niihin kuuluvat lisälaitteet kuten talvikalusto: polanteen jyrsin, aurat, lanat, hiekoitin sekä kesäkalusto: niittomurskain, niittokone, lanat ja etukuormaimet. Koneiden ajotunnit muodostuvat pääasiassa teiden talvi- ja kesäkunnossapidosta sekä satunnaisesti muiden vastuualueiden palveluista. Yhtenä kesähoito osa alueena on ollut Destian kantateiden niitot ja raivaustyöt. Koneenkuljettajan töihin kuuluisi koneiden kuljetus-, huolto-, tuntikirjanpito-, sisäiset laskutustyöt sekä tarvittaessa aputyöt maanrakennus- ja puistotöissä. Kaupunginpuutarhurin ehdotus Palkataan kaupungin varikolle koneenkuljettaja- monitoimihenkilö hoitamaan koneenkuljetus- ja huoltotehtäviä sekä tarvittaessa myös muita tehtäviä. Teknisen johtajan esitys Hyväksytään valmistelijan esitys ja pyydetään kaupunginhallitukselta lupaa toimen täyttämiseen. Haku ilmoitetaan paikallisissa lehdissä sekä Nivalan kaupungin sivuilla. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan esitys Palautetaan asia tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi. Päätös Yksimielisesti hyväksyttiin. Lisäksi kaupunginhallitus päätti pyytää teknistä lautakuntaa selvittämään vaihtoehtoiset tavat tehtävän järjestämisessä. Satu Kontiola poistui kokouksesta kello

16 59, TEK :30 Tekninen lautakunta Päätös Esitys annetaan kokouksessa.

17 59, TEK :30 / Pykälän liite: Tehtävänkuva koneenkuljettaja/monitoimityöntekijä

18 59, TEK :30 / Pykälän liite: Tehtävänkuva koneenkuljettaja/monitoimityöntekijä

19 60, TEK :30 HALL: 82/2012 KESK valtuustoryhmän valtuustoaloite Matonpesupaikka Kaupunginhallitus Oheismateriaali: Valtuustoaloite Keskustan valtuustoryhmä jätti valtuuston kokouksessa valtuustoaloitteen. Valtuustoryhmä esittää, että tekninen lautakunta ryhtyy tarvittaviin toimiin uuden, ympäristölain mukaisen matonpesupaikan saamiseksi Nivalan taajaman läheisyyteen. Kaupunginjohtajan esitys Päätös Kaupunginhallitus päättää merkitä aloitteen tietoon saaduksi ja antaa asian teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Yksimielisesti hyväksyttiin. Tekninen lautakunta Päätös Esitys annetaan kokouksessa.

20 60, TEK :30 / Pykälän liite: KESK valt.aloite

21 61, TEK :30 TEKNI: 24/2012 Lausuntopyyntö valitukseen Valmistelijan ehdotus valmistelija ympäristösihteeri Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt Nivalan kaupungin tekniseltä lautakunnalta lausuntoa Arja ja Esa Konttilan jättämän valituksen johdosta. Valitus koskee teknisen lautakunnan antamaa päätöstä, jossa lautakunta hylkäsi kiinteistön omistajan hakemuksen vapauttaa kiinteistö liittymisvelvollisuudesta Pirttiranta- Kullaan alueelle rakennettuun yleiseen viemäriverkostoon sekä Oulun hallintooikeuden (päätösnro 12/0136/2) antamaa päätöstä valituksen johdosta. Valituksessaan Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Arja ja Esa Konttila ovat pyytäneet neljän (4) vuoden lisäaikaa jätevesiviemäröintiin liittymiselle. Valitusta on perusteltu mm. viemäriliittymän kustannusten kohtuuttomuudella sekä vesihuoltolaitoksen palveluiden vähäisellä tarpeella (kiinteistöllä asuu nykyisin ainoastaan yksi henkilö) Arja ja Esa Konttilan päivätty vapautushakemus velvollisuudesta liittyä alueelle rakennettuun viemäriverkostoon koski kiinteistön pysyvää vapauttamista vesihuoltolain 10 :n mukaisesta liittymisvelvollisuudesta. Valituksessa Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Konttilat ovat alkuperäisestä vapautushakemuksesta poiketen pyytäneet Korkeimmalta hallinto-oikeudelta neljän (4) vuoden lisäaikaa jätevesiviemäröintiin liittymiselle siten, että lisäaika päättyisi Valituksessa ei ole esitetty teknisen lautakunnan tai Oulun Hallinto-oikeuden päätösten kumoamista. Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan valitukseen, että mikäli kiinteistölle haetaan valituksen alaisesta päätöksestä poikkeavasti määräaikaista vapautusta vesihuoltolain 10 :n mukaisesta liittymisvelvollisuudesta yleiseen viemäriin, tulee sitä koskeva hakemus jättää erillisenä hakemuksena Nivalan kaupungin tekniselle lautakunnalle. Hakemuksen johdosta lautakunta voi harkita määräaikaisen vapautuksen myöntämisen edellytyksiä kyseisen kiinteistön osalta. Muutoin lautakunnalla ei ole lisättävää Oulun hallinto-oikeudelle antamaansa lausuntoon. Näin ollen tekninen lautakunta katsoo, että korkeimman hallinto-oikeuden tulee hylätä valitus ja pysyttää lautakunnan ja Oulun hallinto-oikeuden päätökset pysyvästä vapauttamisesta voimassa sekä ohjeistaa valituksen jättäjää hakemaan määräaikaista vapautusta liittymisvelvollisuudesta Nivalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta.

22 61, TEK :30 TEKNI: 24/2012 Vt. teknisen johtajan esitys Päätös Hyväksytään valmistelijan esitys.

23 61, TEK :30 / Pykälän liite: Korkeimman hallinto-oikeuden lautntopyyntö

24 62, TEK :30 TEKNI: 20/2012 Lausuntopyyntö Fingrid Oyj:n Keski-Suomen ja Oulun välisen 400 kilovoltin voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta valmistelija ympäristösihteeri Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt Nivalan kaupungin lausuntoa Keski-Suomen ja Oulujoen välisen 400 kilovoltin voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Lausunnossa on erityisesti pyydetty ottamaan kantaa tehtyjen selvitysten riittävyyteen. Haapajärven ja Muhoksen Pyhäselän sähköaseman välillä selostuksessa on tutkittu kolmea eri vaihtoehtoista linjausta. Näistä vaihtoehto 3A sijoittuisi noin metrin matkalta Nivalan kaupungin alueelle, nykyisen 200 kilovoltin voimalinjan rinnalle, sen länsipuolelle. Lausunto: Tekninen lautakunta pitää arviointiselostuksessa tehtyjä selvityksiä Nivalan kaupungin osalta riittävänä. Vaihtoehdossa 3A esitetty reitti sijoittuisi Nivalan osalta kokonaisuudessaan metsä- ja suomaalle. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 900 metrin etäisyydellä nykyisestä voimajohtolinjasta länteen, joten johtoalueen levenemisellä nykyisestä n. 60 metristä n. 90 metriin, ei ennalta arvioiden ole merkittävää haitallista vaikutusta asumiseen tai alueen ympäristöön. Johtokäytävän sijainnin vuoksi myöskään maisemallisten vaikutusten ei arvioida olevan erityisen merkittäviä. Alueen läheisyydessä ei ole tiedossa olevia erityisiä suojelukohteita tai muinaismuistoja, joiden suojeluarvojen säilymiselle hankkeen toteuttamisella saattaisi olla vaikutusta. Edellä mainituin perustein Nivalan kaupungin teknisellä lautakunnalla ei ole huomautettavaa vaihtoehtoisten linjausten valinnan suhteen. Vt. teknisen johtajan esitys Päätös Lautakunta hyväksyy valmistelijan esittämän lausunnon ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

25 62, TEK :30 / Pykälän liite: Lausuntopyyntö

26 62, TEK :30 / Pykälän liite: Lausuntopyyntö

27 63, TEK :30 TEKNI: 23/2012 Oikaisuvaatimus teknisen johtajan viranhaltijapäätökseen 42/2012 Valmistelijan esitys Päätös valmistelija vt tekninen johtaja IS-VET Oy on tehnyt oikaisuvaatimuksen teknisen johtajan viranhalijapäätöksestä NR:o 42, joka koskee Niva-Kaijan peruskorjaukseen liittyvien Fy/Ke ja Ma/Bi luokkien kalusteiden hankintaa. Projektinjontokonsultin tekemän tarjousvertailun perusteella hankinta on päätetty suorittaa HH-kalusteelta. IS-VET Oy:n mukaan tarjousvertailu on suoritettu virheellisesti ja oikein laskettuna voittanut tarjous olisi pitänyt olla IS-VET Oy. Projetinjohtokonsultin tekemän tarkistuksen perusteella tarjousvertailu on tehty oikein, jolloin halvimman tarjouksen tekijä on HH-Kaluste. IS-VET Oy:n tekemä oikaisuvaatimus on perusteeton.

28 63, TEK :30 / Pykälän liite: IS-VET Oy:n oikaisuvaatimus

29 63, TEK :30 / Pykälän liite: tj_42

30 63, TEK :30 / Pykälän liite: tj_42

31 64, TEK :30 TEKNI: 21/2012 Kiireellinen vaatimus Kuokkatien liikenteen hidastekoroke Valmistelijan esitys Päätös valmistelija tekninen johtaja Kuokkatien asukkailta on tullut kirjallinen, kiireellinen, vaatimus, jossa allekirjoittaneet vaativat hidasteen rakentamista nyt perusparannettavana olevalle tielle. Kuokkatie päällystetään tulevan kuukauden aikana. Kuokkatien perusparannussuunnitelmissa ei tielle ole suunniteltu hidasteita. Jos hidaste rakennettaisiin, tehtäisiin se kuitenkin päälystyksen jälkeen leikkaamalla asfalttiin hidasteen vaatima kolo. Vuosikausia huonossa kunnossa olevalle Kuokkatielle ei päällystyksen yhteydessä rakenneta nopeutta alentavaa hidastetta. Hidasteen rakentamiseen ei ole varattu määrärahaa. Merkitään asukkaiden vaatimus lautakunnalle tiedoksi.

32 64, TEK :30 / Pykälän liite: Kiireellinen vaatimus Kuokkatien liikenteen hidastekorokkeesta

33 64, TEK :30 / Pykälän liite: Kiireellinen vaatimus Kuokkatien liikenteen hidastekorokkeesta

34 65, TEK :30 TEKNI: 22/2012 Lupahakemus pysyvän liikennemerkin asentamiseksi yksityistielle Valmistelija vt tekninen johtaja Kiviojan Korpelan yksityistie on tiekunta päättänyt hakea yksityistien molempiin Järvikyläntien liittymiin nopeusrajoitusmerkin 30 km/h (liikennemerkki NR:o 361). Tiekunnan tien päässä sijaitsee kylän yleisessä käytössä oleva uimaranta ja veneenlaskupaikka. Lisäksi tien varrella on asutusta. Tiekunta pyytää kaupunkia osallistumaan kustannuksiin. Vt.teknisen johtajan esitys Päätös Myönnetään Kiviojan Korpelan yksityistielle oikeus hankkia ja asentaa liikennemerkki nro 361 (30 km/h). Tiekunta vastaa liikennemerkkien hankinnasta ja pystytyksestä aiheutuvista kustannuksista, kaupunki antaa liikennemerkkien putken ja pystytysjalustan.

35 65, TEK :30 / Pykälän liite: Kivioja-Korpela tiekunnan hakemus

36 65, TEK :30 / Pykälän liite: Kivioja-Korpela tiekunnan hakemus

37 66, TEK :30 HALL: 94/2012 Ränsistyneiden ja ympäristöä rumentavien rakennusten purkaminen Korpirannalta vt teknisen johtajan esitys Korpiranta-Nietulan yksityistien tiekunta on kokouksessaan päättänyt esittää Nivalan kaupungille tien varrella sijaitsevien kahden kiinteistön alueella olevien ränsistyneiden ja ympäristöä rumentavien rakennukset. Tiloilla olevien rakennusten omistajista ei ole tietoa. Tekninen osasto on tehnyt tutkimuksia ja saanut selville kiinteistön omistavan perikunnan osakkaiden tiedot. Nivalan kaupungilla eikä kenelläkään muullakaan ole lupaa eikä oikeutta poistaa ilman omistajan suostumusta kiinteistöillä olevia rakennuksia, vaikka nämä olisivatkin heikkokuntoisia. Kaupunki voi antaa kiinteistön omistajalle kehotuksen siistiä ympäristöä rumentavat ja vaarallisen huonokuntoiset rakennukset. Vt teknisen johtajan esitys Päätös Kaupunki antaa kiinteistöjen omistaville perikunnan osakkaille kehotuksen kiinteistöjen siistimiseen. Asia annetaan ympäristösihteerin tehtäväksi.

38 66, TEK :30 / Pykälän liite: Korpiranta-Nietula tiekunnan esitys

39 66, TEK :30 / Pykälän liite: Korpiranta-Nietula tiekunnan esitys

40 66, TEK :30 / Pykälän liite: Korpiranta-Nietula tiekunnan esitys

41 67, TEK :30 TEKNI: 19/2012 Lakien ja määräysten vastainen rakentaminen osoitteessa Sarparannantie 13, Kaarlela Leena valmistelija vt tekninen johtaja Hannu-Pekka Honkanen on lähettänyt päivätyn kirjeen, jossa asiana on lakien ja määräysten vastainen edelleen jatkuva luvaton rakentaminen korttelissa 72 tontilla 7. Kirje on osoitettu Nivalan rakennusvalvontaviranomaiselle, tekniselle lautakunnalle ja vs/vt rakennustarkastajille Mika Ojala/Risto Pekkala ja vt tekniselle johtajalle Juha Peltomaalle. Kirjeessä Honkanen pyytää rakennustarkastajaa noudattamaan lakia ja määräyksiä sekä pyytää rakennustarkastajaa ryhtymään kaikkiin toimenpiteisiin, jotka kaupungin viranomaiselle kuuluvat. vt teknisen johtajan esitys Korttelissa 72 tontilla 7 on rakeilla olevaan asuinrakennukseen ja autotalliin voimassa olevat rakennusluvat. Ruojantien puoleiselle kuistille aloitettu kattoterassin rakentaminen on keskeytetty vs rakennustarkastajan toimesta. Merkitään Honkasen kirje lautakunnalle tiedoksi ja odotetaan hallinto-oikeuden ratkaisua lupa-asioissa.

42 67, TEK :30 / Pykälän liite: Honkanen Hannu-Pekka kirje

43 67, TEK :30 / Pykälän liite: Honkanen Hannu-Pekka kirje

44 67, TEK :30 / Pykälän liite: Honkanen Hannu-Pekka kirje

45 67, TEK :30 / Pykälän liite: Honkanen Hannu-Pekka kirje

46 68, TEK :30 Tiedoksianto asiat Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto/Työsuojelun vastuualue Tarkastuskertomus 12/3336, Tilaajavastuulain velvoitteita koskeva tarkastus Niva-Kaijan koulun peruskorjaustyömaa Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto/Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat Päätös PSAVI/1453/ /2012 Maksutalletus, lunastustoimitus TNro Pohjois-Pohjanmaan ELY tiedoksi päätös Venenevan (T19, Nivala) yksityistien valtionavustuskelpoisuudesta Eduskunnan oikeusasiamies Dnro 2482/4/10, Päätös Hannu-Pekka Honkasen kanteluun Ramboll Finland Oy alekirjoitettu asiantuntijapalvelusopimusjyrkäntien alueen tie- ja siltasuunnittelu LNI Verkko Oy , Johtoalueen käyttöoikeussopimus kiinteistöille Ruojantie 18:486 ja Opintien Asunnot 18:484, sopimusnumero Nivalan kaupunki - kaupunginhallitus , Toimien täyttäminen ruoka- ja puhdistuspalveluiden tehtäväalueella - kaupunginvaltuusto , Tilintarkastuskertomus vuodelta kaupunginhallitus , Vuoden 2013 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeet ja raamitus Viranhaltijapäätökset - ruokahuoltopäällikkö Nro 96, Ruokaperunan hankinta ruokahuoltopäällikkö Nro 119, 1 vuoden option käyttö pesulapalveluissa ajalle vt.tekninen johtaja Nro 12, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Minikeittiöiden toimitus ja asennus - tekninen johtaja Nro 13, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Vesikattojen maalausurakka - vt.tekninen johtaja Nro 14, Olkkosentien peruskorjaus, Tarjouspyynnön mukaiset tarvikkeet - vt.tekninen johtaja Nro 15, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, C-osan lattiaeristeet - vt.tekninen johtaja Nro 16, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Timanttisahauksia ja -porauksia

47 68, TEK :30 - vt.tekninen johtaja Nro 17, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Kellarin kaapistot ja liikunnanopettajien vaatekomerot sekä monistushuoneen ikkunanaluskaappi - vt.tekninen johtaja Nro 18, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, C-osan käytäväpenkit - vt.tekninen johtaja Nro 19, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, A-osan ATEX-selvitys - vt. tekninen johtaja Nro 20, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Julkisivukorjauksen suunnittelu - vt. tekninen johtaja Nro 21, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, terveydenhoitajan tilan kiintokalusteet - vt. tekninen johtaja Nro 22, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Aulojen lokerikot, puukaapit ja penkit - vt. tekninen johtaja Nro 23, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Taulukaapin tussikouru - vt. tekninen johtaja Nro 24, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Fysiikka-kemian luokkien ja varastojen kalusteiden muutokset - vt. tekninen johtaja Nro 26, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, A-osan lattiahionta - vt. tekninen johtaja Nro 27, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Pannuhuoneen purku - vt. tekninen johtaja Nro 28, Välikylän koulun kattojen maalausurakka - vt. tekninen johtaja Nro 29, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, IV-koneen hankinta - vt. tekninen johtaja Nro 30, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Yksikköhinnat kromatuista kupariputkista ja tarvikkeista kellariin - vt. tekninen johtaja Nro 31, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, WC-istuimet - vt. tekninen johtaja Nro 32, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Vesikattojen maalausurakka - vt. tekninen johtaja Nro 33, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, WC-tilojen jakoseinät - vt. tekninen johtaja Nro 34, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, peilien hankinta tarjouspyynnön mukaan - vt. tekninen johtaja Nro 35, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Saniteettitilojen varusteet tarjouspyynnön mukaan - vt. tekninen johtaja Nro 36, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Suihkuseinien ja verhokiskojen hankinta työmaalle toimitettuna - vt. tekninen johtaja Nro 37, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Metallirakenteiset ovet tarjouspyynön mukaan - vt. tekninen johtaja Nro 38, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Fy/Ke-luokkien pulpetit haponkestävällä laminaatilla tarjouspyynnön mukaan - vt. tekninen johtaja Nro 39, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Ikkunoiden hankinta tarjouspyynnön mukaan - vt. tekninen johtaja Nro 40, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Tuulikaappien matot asennettuna tarjouspyynnön mukaan, toinen kierros

48 68, TEK :30 - vt. tekninen johtaja Nro 41, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, C-osan irtokalusteet - vt. tekninen johtaja Nro 42, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Purunpoistojärjestelmä - vt. tekninen johtaja Nro 43, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Kodinkoneiden hankinta tarjouspyynnön mukaan - vt. tekninen johtaja Nro 44, Irtisanoutuminen siivoojan toimesta - vt. tekninen johtaja Nro 45, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Akryyli- ja muovitaitokset tarjouspyynnön mukaan - vt. tekninen johtaja Nro 46, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, A-, C- ja D-osalle lukitukset tarjouspyynnön mukaan - vt. tekninen johtaja Nro 47, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Ikkunatarjous vahtimestarin huoneeseen - vt. tekninen johtaja Nro 48, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Liukulasiluukku vahtimestarin huoneeseen - vt. tekninen johtaja Nro 53, Irtisanoutuminen ruoanjakaja-siivoojan toimesta - vt. tekninen johtaja Nro 54, Jyrkäntien alueen tie- ja siltasuunnittelu, Pumppaamon suunnittelu - vt. tekninen johtaja Nro 55, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Sähkötarvikkeiden toimitus A-osalle C-osan tarjouspyynnön mukaisella kilpailutuksella ja päätöksellä optiona - vt. tekninen johtaja Nro 56, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Puhtaanapidon kodinkoneiden hankinta tarjouspyynnön mukaan - vt. tekninen johtaja Nro 58, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Yläpohjan lisäeristys C-osalle tarjouspyynnön mukaan ja lisäksi optio A- ja D-osalle - vt. tekninen johtaja Nro 59, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, IV-kanavien eristäminen C- ja A-osalle tarjouspyynnön mukaan - vt. tekninen johtaja Nro 61, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, FyKe luokkien tarjottimet/laatikot kalusteisiin - vt. tekninen johtaja Nro 62, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, A-osan puhaltimet, imurit, huuvat ja kellarin IVkone tarjouspyynnön mukaan - vt. tekninen johtaja Nro 63, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Tilan NR:o 180 hätäpoistumistien ikkunan hankinta - vt. tekninen johtaja Nro 64, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, Palopelteihin asennettavat mikrokytkimet Kaukolämpö Oy lämpötoimitussopimus Niva-Kaijan koulun laajennus Jätelautakunta Jätelautakunnan toiminnan käynnistäminen sekä sen vaikutukset kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten toimintaan

49 68, TEK :30 Metsänhoitoyhdistys todistus Nivalan kaupungille metsäsertifiointiin osallistumisesta PPO Tilaussopimus Niva-Kaijan koulu Vt. teknisen johtajan esitys Päätös Merkitään em. asiat tietoon saaduiksi ja todetaan, että ei ole käytetty Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta.

50 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NIVALAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN VT 27, JYRKÄNTIETÄ, KORTTELEITA 118, 409 SEKÄ KORTTELIN 54 TONTTIA 2 Oulu/Kai Tolonen Suunnittelun tavoitteet Nivalan kaupunki käynnistää asemakaavan muutoksen koskien kahta osa-aluetta Jyrkäntietä ja siihen liittyvää korttelia 118 (osa-alue 1.) sekä korttelin 54 tonttia 2. (osa-alue 2.) Suunnittelualueet sijaitsevat sekä kaavan sisältö Asemakaavamuutoksen osa alue 1. koskee valtatie 27, Myllykujaa, Ahteentietä ja Jyrkäntietä ja kortteleita 118 ja 409. Muutosalue rajoittuu kortteleihin 401, 402, 403 ja 404, yleisiin puisto- ja virkistysalueisiin sekä rautatiehen ja Toritiehen. Asemakaavan muutosalue on osoitettu tarkemmin liitekartassa 1. Tavoitteena on mahdollistaa tiemuutokset vt. 27:n osalta siten, että LYT-alueelle on mahdollista toteuttaa kevyen liikenteen alikulku ja risteysalueen kanavointi. Samalla Jyrkäntien linjausta tarkistetaan korttelissa 409. Asemakaavamuutoksen osa alue 2. sijaitsee korttelissa 54 tontilla 3 Malisjoen ja Vapaudentien välisellä alueella. Asemakaavan muutosalue on osoitettu liitekartassa 2. Tavoitteena on jakaa korttelissa 54 sijaitseva AM-kortteli kahdeksi erilliseksi AO- erillispientalotontiksi. Hankkeesta on laadittu kaavoitussopimus maanomistajan ja kaupungin kesken.

51 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NIVALAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN VT 27, JYRKÄNTIETÄ, KORTTELEITA 118, 409 SEKÄ KORTTELIN 54 TONTTIA 2 Oulu/Kai Tolonen Vaikutusten selvittäminen Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen laadintaan sisältyy vaikutusten arviointi, joka kohdennetaan ympäristövaikutuksiin yhdyskuntataloudellisiin vaikutuksiin sosiaalisiin ja kulttuurisiin vaikutuksiin mahdollisiin muihin vaikutuksiin Asemakaavan laatija Suunnittelu tapahtuu Nivalan kaupungin teknisen toimen johdolla konsulttityönä. Suunnittelijakonsulttina toimii FCG Finnish Consulting Group Oy, vastuullisena kaavan laatijana on arkkitehti SAFA, LuK Kai Tolonen. Tavoitteellinen aikataulu Kaavaluonnos pyritään saamaan valmiiksi toukokuussa Kaavaehdotus pyritään saamaan kunnan hyväksymiskäsittelyyn lokakuussa Osallistuminen ja vuorovaikutus Asemakaavan muutoksen osallisia ovat kaikki, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisille varataan mahdollisuus osallistua asemakaavan valmisteluun sekä mahdollisuus arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä luonnoksesta sekä laatia kirjallinen muistutus ehdotuksesta, johon kunta antaa vastineen. Kaavaluonnoksen ja - ehdotuksen valmistuttua ne ovat nähtävillä Nivalan kaupungin teknisessä toimessa. Asemakaavan muutoksen laadintatyön aikana ollaan yhteydessä Pohjois-Pohjanmaan ELY:n Ympäristö- ja luonnonvarat sekä Liikennevastuualueisiin sekä alueen sähköverkon haltijaan. Tiedottaminen Kaavan valmistelusta tiedotetaan paikallisessa sanomalehdessä ja Nivalan kaupungin ilmoitustaululla. Lisätietoja Suunnittelutyöhön liittyviä lisätietoja saa Nivalan kaupungin teknisestä toimesta ja konsultilta. Nivalan kaupunki, tekninen toimi: Tekn. joht. Jukka-Pekka Flygare Puh Kalliotie 15, NIVALA FCG: Kai Tolonen, arkkit. SAFA, LuK Puh Hallituskatu D, 7. krs, Oulu

KORTTELEIDEN 118, 409 JA 54 SEKÄ VT 27 JA JYRKÄNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELEIDEN 118, 409 JA 54 SEKÄ VT 27 JA JYRKÄNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS NIVALAN KAUPUNKI KORTTELEIDEN 118, 409 JA 54 SEKÄ VT 27 JA JYRKÄNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSESSA MUODOSTUU KORTTELIT 118, 409 SEKÄ 54, TONTIT 3 JA 11. P18383 ja P18384 Kaavan

Lisätiedot

Kaavaselostus

Kaavaselostus 4 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 309 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 15.5.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU kortteli 309, TONTIT 2 ja 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 506 JA 507

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 506 JA 507 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 506 JA 507 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 506 TONTIT 3 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 507

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

KORTTELIN 11 TONTIN 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 11 TONTIN 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 11 TONTIN 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELI 11, TONTTI 2 P15713 20.6.2011 Kaavan vireille tulo: Tekninen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 510 JA 511

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 510 JA 511 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 510 JA 511 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 510 TONTIT 1-5 JA KORTTELIN 511 TONTTI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ YLÖSTALONTIE-PELTOMÄENTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

HUOM!! Kokous alkaa klo 18.00

HUOM!! Kokous alkaa klo 18.00 -3, YMP 13.9.2012 17:30 Nivalan kaupunki Tekninen lupajaos 13.9.2012 HUOM!! Kokous alkaa klo 18.00 Esityslista 5/2012 -1, YMP 13.9.2012 17:30 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI E27462 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN JA KURENALAN ETELÄISEN OSAN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

Kuva 1:Alueen sijainti. ( Nilsiän kaupunki)

Kuva 1:Alueen sijainti. ( Nilsiän kaupunki) Nilsiän kaupunki 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 615 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava-alue sijaitsee Nilsiän Mäntyrinteen kaupunginosassa. Asemakaavan muutos

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012, 27.11.2013, 5.3.2014 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ /JÄRVELÄ Päiväys 3.11.2016 TEOLLISUUSTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 132-AK1305 NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 KAAVASELOSTUS Ehdotus 16.1.2014 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 13.5.2015 LUUMÄKI /TAAVETTI LINNALANTIE- UKKO-PEKANKAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osia Linnalantiestä ja Marttilantiestä

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

KOLARI, 2. KUNNANOSA KOLARIN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS YLLÄSJOKISUUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) (10.12.

KOLARI, 2. KUNNANOSA KOLARIN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS YLLÄSJOKISUUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) (10.12. 0 KOLARI, 2. KUNNANOSA KOLARIN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS YLLÄSJOKISUUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) (10.12.2011) KOLARIN KUNTA SEITAPA OY 2011-2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (4) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 40. KAUPUNGINOSAN KATU- JA LÄHIVIRKISTYSALUEITA Kunnan kaavatunnus: 243

Lisätiedot

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU LÄHIVIRKISTYSALUE ULVILASSA 5.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO 1. PERUS-

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 LIPERIN KUNTA KÄSÄMÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

LASTUVIRRAN JA UPM:n PIENTEN VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LASTUVIRRAN JA UPM:n PIENTEN VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiän kaupunki 1/6 NILSIÄN KAUPUNKI LASTUVIRRAN JA UPM:n PIENTEN VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Ranta-asemakaava koskee osaa UPM-Kymmene Oyj:n omistamia

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Vasikkahaantie 15, Jalkaranta. Lahti.fi OAS A-2695 D/2267/ / (5)

A Asemakaavan muutos. Vasikkahaantie 15, Jalkaranta. Lahti.fi OAS A-2695 D/2267/ / (5) OAS A-2695 D/2267/10.02.03.00.04/2016 1 (5) A-2695 Asemakaavan muutos 2.2. Vasikkahaantie 15, Jalkaranta Lahti.fi OAS A-2695 D/2267/10.02.03.00.04/2016 2 (5) ALOITE/HAKIJA Asunto Oy Vasikkahaantie 15 on

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

MURSKETIEN ASEMAKAAVA

MURSKETIEN ASEMAKAAVA UURAISTEN KUNTA MURSKETIEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 22.1.2016 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella (pohjakuva MML2015). Sisältö 1 PERUS-

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA 404-40-0 SEKÄ SOKOJANTIETÄ 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee Kallisen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN PIIPSJÄRVEN KYLÄN TILOJA SOUTULA 46:20 JA SURFIRANTA 46:12 KOSKEVA RANTA-ASEMAKAAVA Kaavan päiväys: 26.6.2012

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta Tekninen lautakunta 64 24.02.2016 Kaupunginhallitus 84 29.02.2016 Kaupunginhallitus 182 18.04.2016 Kaupunginvaltuusto 51 25.04.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot