VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU"

Transkriptio

1 VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU LUKUVUOSI

2 1. VALINNAISAINEIDEN VALINTA Yläkoulun 8. ja 9. luokilla oppilaat opiskelevat Mäntysalon koulussa kaikille yhteisiä aineita 24 tuntia viikossa sekä valinnaisia aineita 6 tuntia viikossa. Opetussuunnitelma tarjoaa valinnanmahdollisuuden ja ottaa näin huomioon oppilaiden erilaiset valmiudet, kiinnostukset ja harrastuneisuuden. Valinnaisaineiden valinnan perustana on ensisijaisesti oppilaan kiinnostus. Valinnat korostavat oppilaan omaa vastuuta opiskelusta. Samalla valinnaisaineet tuovat vaihtelua opiskeluun ja antavat mahdollisuuden opiskella itseä kiinnostavia asioita. Valinnaisaineiden opiskelusta voi myös saada viitteitä jatkokoulutuksen valintaa varten. Mikään valinnaisaine ei kuitenkaan ole ehtona jatko-opiskelulle! Jatko-opinnoissa voi kuitenkin olla hyötyä, jos jo peruskoulussa on opiskellut alaan liittyvää ainetta. Tässä oppaassa esitellään Mäntysalon koulussa lukuvuonna valittavana olevat pitkät ja lyhyet valinnaisaineet kahdeksatta luokkaa varten. Aluksi käydään läpi valintamenettely, valittavana olevien aineiden määrä ja valintojen aikataulu. Lopuksi löytyvät kuvaukset valittavana olevien oppiaineiden sisällöistä. 2. VALINNAISAINEJAKO MÄNTYSALON KOULUSSA: PITKÄT JA LYHYET VALINNNAISAINEET Musiikki, kotitalous ja käsityö jäävät kaikille yhteisinä oppiaineina 7. luokan jälkeen pois. Opinto-ohjelmaan valitaan kahdeksannelle ja yhdeksännelle luokalle näiden oppiaineiden sijasta valinnaisaineita. Edellä mainittujen kaikille yhteisten oppiaineiden 7. luokan kevään arvosanat jäävät 9. luokan päättötodistukseen, vaikka niitä jatkaisikin valinnaisena aineena. Tällöin päättötodistukseen tulee erikseen arviointi kaikille yhteisen ja pitkän valinnaisen oppimäärän opinnoista, siis kaksi numeroa kyseisistä aineista. Toisen asteen opiskelijavalinnoissa otetaan huomioon vain numeroin arvosteltavat pitkät valinnaisaineet. Valinnaisaineet jaetaan Mäntysalon koulussa pitkiin ja lyhyisiin valinnaisaineisiin. Pitkät valinnaisaineet ovat ns. perinteisiä koulun oppiaineita, lyhyet valinnaiset taas rakentuvat erilaisista teemoista. Pitkät valinnaiset valitaan 7. luokan kevätlukukaudella sekä 8. että 9. luokalle. Valittua oppiainetta opiskellaan siis kaksi vuotta kaksi tuntia viikossa kahden lukuvuoden ajan. Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti kaksoistunteina. Pitkän valinnaisaineen opiskelu arvioidaan numeroin. Viidenneltä luokalta aloitettu A2-kieli (saksa, ranska) muodostaa myös yhden pitkän valinnaisaineen. Lyhyet valinnaisaineet valitaan 7. luokan kevätlukukaudella 8. luokkaa varten ja 8. luokalla 9. luokkaa varten. Lyhyen valinnaisaineen laajuus on yksi vuosiviikkotunti, mutta yhteen lukukauteen sijoitettuna sitä opiskellaan käytännössä kaksi tuntia viikossa. Lyhyet valinnaisaineet arvioidaan asteikolla Hyväksytty / hylätty. 3. KUINKA PALJON VALINNAISAINEITA VALITAAN? A2-kieltä lukevat 7.-luokkalaiset (saksa, ranska) valitsevat 8. luokkaa varten yhden pitkän valinnaisaineen, jonka opiskelu jatkuu myös 9. luokalla. Sen lisäksi A2-kieltä lukevat 7.-

3 luokkalaiset valitsevat 2 lyhyttä valinnaisainetta 8. luokkaa varten. Ne 7.-luokkalaiset, joilla ei ole A2-kieltä(saksa, ranska) valitsevat 2 pitkää valinnaisainetta ja 2 lyhyttä valinnaisainetta tai yhden pitkän valinnaisaineen ja 4 lyhyttä valinnaisainetta. Koulun mahdollisuudet valinnaisaineryhmien perustamiseen talouden, henkilöstön ja tilojen suhteen ovat rajalliset. Tämän vuoksi oppilaita pyydetään tekemään myös useampia varavalintoja, jotta oppilaiden toiveet opiskeltavista aineista toteutuisivat mahdollisimman hyvin. Valinnaisaineen vaihto ei ole mahdollista ilman pakottavia syitä. Joitakin lyhyitä valinnaisaineita tarjotaan sekä 8. että 9. luokalla valittaviksi. Mikäli oppilas on opiskellut ainetta 8. luokalla, hän ei voi ottaa sitä uudelleen 9. luokalla. Valinnaisaineryhmien minimikoko on 12 oppilasta. 4. VALINNAISAINEVALINTOJEN AIKATAULU Viikolla 4 oppilaille jaetaan valinnaisaineinfo. Tämän jälkeen oppilailla on kaksi viikkoa aikaa miettiä omia valinnaisainevalintojaan. Valinta suoritetaan täyttämällä valintakortti, joka palautetaan huoltajan allekirjoituksella varustettuna opinto-ohjaajalle viimeistään perjantaina MITKÄ OPPIAINEET OVAT VALINNAISAINEITA? 5.1 PITKÄT VALINNAISAINEET Alla esitellään Mäntysalon koulussa lukuvuonna ja 9. luokkaa varten valittavana olevat pitkät valinnaisaineet. Kaikki pitkät valinnaisaineet arvioidaan numeroin. Alakoulussa aloitettu vapaaehtoinen A2-kieli on myös yksi pitkä valinta. KOTITALOUS Kotitaloutta arjesta juhlaan Kotitalouden valinnaisopetuksessa oppilas soveltaa ja täydentää yhteisessä opetuksessa hankkimiaan tietoja ja taitoja. Kädentaitoja harjaannuttamalla pyritään itsenäiseen osaamiseen ja onnistumisen kokemuksiin. Oppiaineen sisältöalueet ruoka, raha, puhtaus ja ihmissuhteet toteutuvat toisiinsa niveltyneinä. Valinnainen kotitalous korostaa käytännönläheisyyttä, työniloa ja tekemällä oppimista. Kotitalous on yhdessä tekemistä ja kokemista kaikilla aisteilla. Näitä opiskelemme: - lisätietoa elintarvikkeista - ravitsemusta ja ruoanvalmistusta - juhlien järjestämistä, tapakulttuuria - aterioiden suunnittelua ja totutusta - suomalaista ja kansainvälistä ruokakulttuuria - taloutta ja kuluttamista - kodin ja tekstiilien puhtautta

4 TEKNINEN TYÖ Teknisen työn pitkä valinnainen 8. luokalla metalli: metallisorvaus kuparipakotus oma elektroniikkatyö 9. luokalla puu: lamello sorvaus sorvi oma elektroniikkatyö TEKSTIILITYÖ Tekstiilityön pitkä valinnainen Käsityön valinnaisopetuksessa oppilas syventää ja monipuolistaa aiemmin oppimaansa. Valmistetaan vaatteita, asusteita, koriste- ja käyttötekstiilejä erilaisilla tekstiilityötekniikoilla esim. neuloen, virkaten, ompelukoneella ommellen, kirjomalla, huovuttaen. Oppilailla on mahdollisuus kokeilla myös kangaspuilla kutomista, kankaankuviointia / värjäystä, sekä korujen valmistusta erilaisista materiaaleista. Töissä oppilaalla on mahdollisuus toteuttaa itseään suunnittelun ja toteutuksen kautta. Työn aiheita mietitään oppilasryhmän kanssa yhdessä, mutta jokainen tekee omaan taitotasoonsa soveltuvan työn, joten kurssi sopii myös teknisessä työssä aiemmin olleille. Opetellaan lukemaan kirjallisia ohjeita, jotta oppilailla olisi mahdollisuus harrastaa käsitöitä helpommin jatkossa myös kotona. LIIKUNTA Monipuolisesti liikuntaa tehokkaasti Tavoitteena on syventää tietoja ja taitoja perinteisissä koululiikuntalajeissa ja luoda virikkeitä uusien harrastuslajien löytämiseksi. Sisältö 8. luokalla: Opetusohjelmaan kuuluu perinteisten koululajien lisäksi tutustumista myös muihin lajeihin (esim. tennis, squash, keilailu). Oppilaat voivat vaikuttaa näiden lajien valintaan. Kurssi on tarkoitettu liikuntaan ja erilaisiin lajeihin myönteisesti suhtautuville oppilaille. Sisältö 9. luokalla: Kuten 8. lk, sekä oppilaan itse tärkeiksi kokemien fyysisten ja psyykkisten ominaisuuksien harjoittelu ja kehittäminen. KUVATAIDE Monipuolisesti kuvataidetta Kurssilla tehdään kuvataidetöitä mahdollisimman monipuolisilla tekniikoilla ja materiaaleilla. Piirretään (lyijykynäpiirroksia, sarjakuvia, rakennuspiirroksia jne.), maalataan, tehdään erilaisia painotöitä, rakennellaan pienoismalleja, muovaillaan savea, tutustutaan tietokonegrafiikkaan, valokuvataan, tehdään lyhytelokuvia jne. Kurssin tarkempi sisältö määräytyy oppilaiden kiinnostuksen mukaan.

5 MUSIIKKI Bändisoittoa Kurssilla tutustutaan bändisoittimiin (kitara, basso, rummut, koskettimet) ja harjoitellaan mikrofonilaulua. Tavoitteena on sekä oppia uutta että syventää ja kehittää edelleen jo opittuja lauluja soittotaitoja. Bändisoitto on parhaimmillaan kivaa yhdessä tekemistä, joka antaa onnistumisen elämyksiä ja opettaa myös toisten huomioon ottamista. Ohjelmistoa valitaan populaarimusiikin eri genreistä mahdollisimman monipuolisesti myös oppilaiden toiveita huomioiden. Kurssiin kuuluu esiintymisiä koulun tilaisuuksissa. Musiikkiteatteria Musiikkiteatterikurssilla valmistetaan esityksiä koulun juhliin ja tapahtumiin. Erilaisten projektien myötä oppilailla on mahdollisuus kehittää taitojaan näyttelemällä, laulamalla, soittamalla ja tanssimalla. Työskentely tulee sisältämään myös erilaisia luovuutta kehittäviä harjoituksia ja improvisointia. Jos pidät esiintymisestä ja olet valmis rohkeasti kokeilemaan uusia asioita, tervetuloa mukaan. TIETOTEKNIIKKA Tietokone tehokkaaksi työvälineeksi Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen A-kortti on 7,5 opintopisteen kokonaisuus, joka hyväksytään monissa keskiasteen oppilaitoksissa opintosuorituksena. Se on osoitus tietotekniikan osaamisestasi hakiessasi kesätyöpaikkaa. Voit suorittaa sen maksuttomasti Tietotekniikka-kurssilla. Opit myös ohjelmoinnin ja/tai kotisivujen perusteet. Tavoite: Oppilas osaa toimia oman tietokoneensa kanssa, ymmärtää syvällisemmin tietoturvan merkityksen, saa monipuoliset taidot yleisimmissä sovellusohjelmissa (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka ja kuvankäsittely) ja oppii kymmensormijärjestelmällä kirjoittamisen tekniikan. Oppilas suorittaa Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen A-kortin. Sisältö: - laitteistot, ohjelmistot ja verkkoympäristö - tietoturva - tietoliikenteen peruskäsitteet - tietoyhteiskunnan merkitys - tekstinkäsittely - taulukkolaskenta - tietokannat - esitysgrafiikka - kuvankäsittely - kotisivut (html-kielen perusteet ja Css-tyylit) - ohjelmointi (esim. Python-kielellä) A-kortti tutkinnon kuvaus on osoitteessa: http : //www.tieke.fi/tuotteet_ja _palvelut/tieken _tutkinnot/

6 5.2 LYHYET VALINNAISAINEET Alla esitellään Mäntysalon koulussa valittavana olevat lyhyet valinnaisaineet. Kaikki lyhyet valinnaisaineet arvioidaan hyväksytty / hylätty. Kitaransoiton peruskurssi Kurssi on tarkoitettu sellaisille oppilaille, jotka ovat innostuneet kitaransoitosta seitsemännellä luokalla ja haluaisivat oppia lisää. Tavoitteena on oppia näppäilemään yksinkertaisia melodianpätkiä ja säestämään helppoja kappaleita soinnuilla. Kurssi ei edellytä oman kitaran hankkimista. Piirustuksen ja grafiikan kurssi Kurssilla perehdytään erilaisiin piirtämistekniikoihin ja materiaaleihin. Tehdään kuvia erilaisilla piirtimillä, tutustutaan grafiikan painomenetelmiin, piirretään sarjakuvia, toteutetaan tietokonegrafiikkaa sekä perehdytään rakennussuunnitteluun ja piirtämiseen. Keramiikkataiteen kurssi Kurssilla opiskellaan keramiikan perustekniikoita tekemällä savesta erilaisia koriste- ja käyttöesineitä. Samalla tutustutaan käytännön kautta erilaisiin savilaatuihin. Esineiden koristelussa käytetään vaihtelevia tekniikoita: vahaa, sellakkaa, värillisiä savilietteitä, alilasitusvärejä, lasitteita ja värillistä lasia. Pikkupurtavaa koneilla kokaten Itsenäiseen, vauhdikkaaseen ja vastuulliseen työntekoon harjaannuttamista. Monipuolista ruoanvalmistusta ja leivontaa keittiön sähköisillä pienlaitteilla. Kokeillaan erilaisia välineitä ja tutustutaan niiden turvalliseen käyttöön. Lupa kokata Kurssi sisältää perustiedot elintarvikkeiden hygienian merkityksestä eri vaiheissa pellolta pöytään ja antaa valmiuden Eviran virallisen hygieniaosaamistestin eli hygieniapassin suorittamiseen. Hygieniapassi edellytetään kaikilta niiltä työntekijöiltä, jotka työssään käsittelevät pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita elintarvikehuoneistossa. Lyhytaikaisissa kesätöissä ei passia välttämättä vaadita, mutta työnantaja saattaa arvostaa työntekijää, jolla on passi ja / tai perustiedot. (Passin hinta 6 euroa.) Led-valo Tehdään erilaisia led-valoja ja niihin sovelluksia. Puuntaivutus Tehdään viiluista muottiin taivuttamalla kalahaavi + elektroniikkatyö.

7 Korukurssi Tällä kurssilla perehdytään erilaisiin mahdollisuuksiin valmistaa koruja. Materiaaleina käytetään mm. helmiä, lankoja, paperia, metallilankaa, huovutusvillaa. Tutustutaan yhdessä erilaisiin tekniikoihin kokeilujen avulla ja sen jälkeen oppilas suunnittelee ja toteuttaa itselleen mieluisia koruja ja/tai koriste- ja käyttöesineitä. Tuunataan tuotteita Kurssilla perehdytään vanhan tuotteen uudistamiseen ja muodistamiseen. Kokeillaan käyttää materiaaleja, jotka mielletään usein hyödyttömiksi (kahvi- ja muovipussit, sanomalehti, videonauhat yms.) Kaikki tekniikat ja ideat ovat sallittuja. Kurssilla valmistetaan asusteita oppilaiden tarpeiden ja innostuksen mukaan. Tehdään hattuja, huiveja, vöitä, laukkuja ja muita asusteita joko arkeen tai juhlaan. Tekniikkoina ompelu, neulonta, virkkaus, huovutus, tilkkutyöt jne. Anna persoonallisuutesi näkyä ja tule tekemään itsellesi asusteet, jollaisia toisilla ei ole. Asustekurssi Kurssilla valmistetaan asusteita oppilaiden tarpeiden ja innostuksen mukaan. Tehdään hattuja, huiveja, vöitä, laukkuja ja muita asusteita joko arkeen tai juhlaan. Tekniikkoina ompelu, neulonta, virkkaus, huovutus, tilkkutyöt jne. Anna persoonallisuutesi näkyä ja tule tekemään itsellesi asusteet, jollaisia ei toisilla ole. Palloilukurssi Sisältö 8. luokalla: Tavoitteena on syventää tietoja ja taitoja eri palloilulajeista (kuten koripallo, jalkapallo, jääkiekko, salibandy, pesäpallo, ultimate). Power Mover tanssikurssi Kurssilla harjoitellaan Power Mover tanssi, suunnitellaan oma tanssi ja esityksiä koulun juhliin. Science Biologian, maantiedon, kemian ja fysiikan yhteinen kurssi, joka tarjoaa paljon kokeellisuutta, elämyksiä ja retkeilyä. Kurssilla havainnoidaan lähiavaruutta, perehdytään nanomaailmaan, laboroidaan arkikemian parissa. Lisäksi tutustutaan oman kehon toimintaan erilaisten kokeiden ja mittausten avulla. Aihealueisiin kuuluvat myös luonto ja ilmastonmuutos sekä matkailu, jota käsitellään esim. erilaisten pelien avulla. Nuorten keskustelukurssi Kurssilla käydään läpi ajankohtaisia eettisiä ongelmia keskustellen ja yhdessä pohtien. Pohdinnoista tehdään nuorten oma lehti koko koulua hyödyttämään.

8 Nuorten filosofian kurssi Kurssilla tutustutaan filosofian ihmeelliseen maailmaan. Opettelemme filosofisia peruskäsitteitä ja tutustumme tärkeimpiin suuriin filosofeihin. Apuna käytämme Joostein Gaarderin Sofian maailmaa. Tämä kurssi sopii pitkäjänteisille pohdiskelijoille. Kurssi perustuu suurelta osin keskusteluun, yhdessä ihmettelemiseen ja miksi-kysymysten tekoon. Valmistamme kurssin aikana oman pienen filosofisen oppikirjamme. Ilmaisun ilo ilmaisutaidon peruskurssi Ilmaisutaidon kurssilla rohkaistut ilmaisemaan itseäsi ja kehität vuorovaikutustaitojasi hauskojen ja monipuolisten ilmaisuharjoitusten avulla. Tuetaan ja vahvistetaan omaa persoonallisuutta tutustumis-, keskittymis-, rentoutumis-, puhe-, liike-, ääni- ja improvisaatioharjoituksilla. Kirjoittamisen palo sanataiteen kurssi Rakastatko kirjoittamista? Haluatko kehittää kirjallista ilmaisuasi luovien kirjoittamisharjoitusten avulla? Sanataiteen kurssilla harjoitellaan erilaisten tekstilajien kirjoittamista, annetaan ja saadaan palautetta teksteistä ja kehitytään kirjoittajina. Tekstejä voidaan julkaista yhdessä sovittavalla tavalla. Lukemisen lumo nuortenkirjallisuuden kurssi Nuortenkirjallisuuden kurssilla tutustutaan mielenkiintoisiin nuortenkirjoihin, luetaan ja keskustellaan eri lajien romaaneista. Opetellaan kirjavinkkausta ja monipuolistetaan kirjallisuuden tuntemusta. Kurssilla suoritetaan Nurmijärven lukudiplomin 8. luokan osuus.

KOULUN YHTEYSTIEDOT. Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti. Puhelimet:

KOULUN YHTEYSTIEDOT. Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti. Puhelimet: KOULUN YHTEYSTIEDOT Osoite: Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti Puhelimet: 040 4883 172 koulusihteeri Ilona Partanen (email: ilona.partanen@lapinlahti.fi) 040 4883 251 rehtori Juhani Sammallahti

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1 TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN, YLEISEN OPPIMÄÄRÄN, OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PERUSTIEDOT:

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Piirroskuvat:

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI 5.17. Musiikki Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on merkittävä osa ihmisen kulttuuria. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa ja syventää sitä.

Lisätiedot

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa!

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa! NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa! NY YriTTäjYYSkASvATUkSeN POLkU NY OMA YRITYS NY NEXT STEPS EWB NY 24H-LEIRI NY VUOSI YRITTÄJÄNÄ NY 12H-LEIRI NY 6H-LEIRI NY

Lisätiedot

Opiskelija oman oppimisensa johtajana

Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Toimitus: Jaana Kilpinen, ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeissa mukana olevat opetus- ja ohjaushenkilöstön edustajat

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

Bror Ahlgrenin ja Eira Viitasen mietteitä (s. 2). Sivulla 7

Bror Ahlgrenin ja Eira Viitasen mietteitä (s. 2). Sivulla 7 1 Lohja Vihti Nummi-Pusula Sammatti Siuntio Karjalohja Hiiden Luukku Hiiden Opiston asiakaslehti 2010-2011 Uudet opettajat esittäytyvät! Tutustu atk-opettaja Eija Terävään ja taideaineiden ja liikunnan

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Savonlinnan musiikkiopisto

Savonlinnan musiikkiopisto SISÄLTÖ 1 Savonlinnan musiikkiopiston toiminta-ajatus... 3 2 Tehtävä ja arvopohja... 3 3 Opetuksen toteuttaminen... 3 3.1 Oppimiskäsitys... 3 3.2 Opiskeluympäristö... 3 4 Opetuksen tavoitteet... 3 Savonlinnan

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011-

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- Virtain kaupungin esi- ja perusopetuksen sekä lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN KANSALAISOPISTO

HUITTISTEN SEUDUN KANSALAISOPISTO HUITTISTEN SEUDUN KANSALAISOPISTO SYKSY 20 14 KEVÄT 20 15 HUITTINEN HARJAVALTA PUNKALAIDUN Kokemäen ohjelma kääntöpuolella Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskus Risto Rytin katu 70 B, 32700 HUITTINEN

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan

Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan 1 Oppaasta Luovuutta! Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan on kokoelma taide-

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO Tämä opetussuunnitelma perustuu Ajoneuvohallintokeskuksen ja Autokoululiiton tilaamaan tutkimukseen Turun yliopiston

Lisätiedot