Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Palkkiosäännön tarkistaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Palkkiosäännön tarkistaminen"

Transkriptio

1 MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Kunnanjohtajan info Muhoksen kunnan strategian arviointikriteerien ja tavoitetasojen päivitys vuodelle 2007 Puitesopimus Oulujoen ja Oulujärven kunnostuksen ja moninaiskäytön kehittämisestä Vaalan, Utajärven ja Muhoksen kuntien alueella vuosina Palkkiosäännön tarkistaminen Pysyväismääräys / luottamushenkilöiden ja henkilökunnan merkkipäivien muistamista koskevat toimintaohjeet Muhoksen seurakunnan anomus kiinteistöveron poistamiseksi Työsuojelutarkastus / Muhoksen terveyskeskus ja terveyskeskuksen sairaala, työsuojelupiirin kuulemiseen vastaaminen Muhoksen kunta / epäasiallinen kohtelu, häirintä ja työpaikkakiusaaminen toimenpideohje esimiehille ja henkilöstölle Valtuuston tekemien päätösten täytäntöönpano Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Tämä kutsu on asetettu nähtäville julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja

2 MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen (valtuuston täytäntöönpano) Osavuosikatsaus (valtuuston täytäntöönpano) Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2007 (valtuuston täytäntöönpano) Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2007 (valtuuston täytäntöönpano) Eroanomus nuoriso- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen tehtävästä / Kaarina Karppinen (valtuuston täytäntöönpano) Tiedoksi annettavat asiat (valtuuston täytäntöönpano) Vuoden 2007 eduskuntavaalit yleiset ennakkoäänestyspaikat kunnassa Kutsu kuntien kahdenväliseen keskusteluun Rikoksentorjunnan yhdyshenkilöverkosto Tiedoksiannettavat asiat Muut esille tulleet asiat Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Tämä kutsu on asetettu nähtäville julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja

3 MUHOKSEN KUNTA No 24/2006 Sivu 603(27) Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistaina klo (tauko klo ) KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jäsenet: Varajäsenet: Toivo Tihinen, puheenjohtaja Kirsti Airaksinen Jouko Heino Esko Jaukka Merja Jurvakainen Sauli Laakkonen Jouko Leinonen Senja Nuolikivi Sirkka-Liisa Parviainen; poistui klo 20.57/ 381 Olavi Ruottinen Ritva Hurme Pirkko Mattila Jouni Koskinen Jari Kangastie Inkeri Väärälä Harri Häkkinen Kaija-Leena Pohjola Hannu Pihlamaa Jukka Syvävirta, kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjänä :n 382 ajan Aarre Pitkänen, valtuuston pj. Helena Kohtalo-Törmänen, valtuuston I vpj Pentti Piirala, valtuuston II vpj. Rauno Piippo, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT :t PÄÄTÖS: Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kirsti Airaksinen ja Jouko Heino. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Rauno Piippo PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS Toivo Tihinen Tarkastusaika Allekirjoitukset Jukka Syvävirta Muhos PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Muhoksen kunnanvirastossa Virka-asema Allekirjoitus arkistosihteeri

4 Kunnanhallitus ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 376 KÄSITTELY: Puheenjohtaja esitti, että asialistalta poistetaan asiakohta Oulu- Koillismaan pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan esityksen. toimenpiteet:

5 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN INFO Khall 377 KÄSITTELY: Kunnanjohtaja selosti kunnanhallitukselle seuraavia asioita: - kunnan tilintarkastajan Väinö Järvisen eläkkeelle jääntiä - kunnan joulukorttien lähettämistä tänä vuonna ei lähetetä - henkilöstön ns. porkkanavapaiden tarjoamista vuonna PÄÄTÖS: Kunnanhallitus merkitsi selostuksen tiedoksi. toimenpiteet:

6 Kunnanhallitus MUHOKSEN KUNNAN STRATEGIAN ARVIOINTIKRITEERIEN JA TAVOITETASOJEN PÄIVITYS VUODELLE 2007 Khall 378 Kunnanjohtaja Jukka Syvävirta p Kunnanvaltuusto on hyväksynyt voimassa olevan Muhoksen kunnan strategian vuoteen 2015 joulukuussa Strategian tavoitetasot kullekin strategiavuodelle käydään läpi ja päivitetään edellisen vuoden syksyn aikana. Vuodelle 2007 tavoitetasojen luonnosta käytiin läpi valtuustoseminaarissa Tuolloin neljä työryhmää valmisteli tavoitetasoja vuodelle Tämän jälkeen tulevaisuusjaosto on käsitellyt ja yhdistellyt eri työryhmien tuloksia kokouksissaan loka- ja marraskuun aikana. Tavoitetasojen määrittelyn lisäksi on hieman täsmennetty arviointikriteereitä, mutta kriittisiä menetystekijöitä ei ole muutettu aiemmin hyväksytystä. Tulevaisuusjaosto esittää, että ko. kohdat päivitetään voimassa olevaan strategiaan. Esitettävät muutokset tavoitetasoihin vuodelle 2007 ovat tasapainossa valtuuston käsittelyyn tulevan talousarvio 2007:n kanssa. KJ:N EHDOTUS: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Muhoksen kunnan voimassa olevan strategian arviointikriteerit ja tavoitetasot vuodelle 2007 päivitetään liitteen mukaisesti. Liite: Strategiset kriittiset menestystekijät, mittarit ja toimenpiteet (Liite :ään 378)

7 Kunnanhallitus PUITESOPIMUS OULUJOEN JA OULUJÄRVEN KUNNOSTUKSEN JA MONINAISKÄYTÖN KEHITTÄMISESTÄ VAALAN, UTAJÄRVEN JA MUHOKSEN KUNTIEN ALUEELLA VUO- SINA Khall 379 Kunnanjohtaja Jukka Syvävirta p : Oulujoki-varren kunnilla on ollut yhdessä Fortumin ja Pohjois-Pohjanmaan Ympäristökeskuksen kanssa vuodesta 1999 lähtien moninaiskäyttösopimus, jolla on tehty puitesopimuksen periaatteita noudattaen Oulujoen ja Oulujärven säännöstelystä aiheutuneiden haittojen vähentämistoimenpiteitä.. Kustannusten jako on aiemmassa sopimuksessa ollut seuraava: Fortum 50 %, P-P:n ympäristökeskus (Maa- ja metsätalousministeriö) 25 % ja alueen kunnat 25 %. Sopimusta on neuvoteltu viime keväästä lähtien useissa eri palavereissa. Sopimusajaksi on suunniteltu kuitenkin siten, että ne hankkeet, jotka ovat sopimusten perusteella aliotettu ennen , toteutetaan sopimuskauden jälkeen ko. sopimuksen mukaisilla ehdoilla. Uudessa sopimusluonnoksessa painopistettä säännöstelyn haittojen vähentämistoimenpiteissä on suunnattu mm. seuraaviin osa-alueisiin: * vaikuttavuus säännöstelyn ja voimatalouskäytön haittavaikutusten vähentäminen, * hankkeiden ylikunnallisuus ja vaikuttavuus koko jokialueen vesistöjen käytön kannalta. Kustannusten jako uudessa sopimuksessa olisi seuraava: Fortum 45 %, P-P:n ympäristökeskus (Maaja metsätalousministeriö) 25 % ja alueen kunnat 30 %. KJ:N EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää esittää liitteenä olevan Puitesopimus Oulujoen ja Oulujärven kunnostuksen ja moninaiskäytön kehittämisestä Vaalan, Utajärven ja Muhoksen kuntien alueella vuosina valtuuston hyväksyttäväksi. Liite: Puitesopimus Oulujoen ja Oulujärven kunnostuksen ja moninaiskäytön kehittämisestä Vaalan, Utajärven ja Muhoksen kuntien alueella vuosina (Liite :ään 379) Merkittiin pöytäkirjaan, että asian käsittelyn jälkeen kunnanhallituksen kokous keskeytettiin tauon ajaksi, tauko klo ).

8 Kunnanhallitus Kunnanhallitus PALKKIOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN Khall 303 Hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila (puhelin ) ja hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Valtuusto on hyväksynyt voimassa olevan palkkiosäännön / 64. Tällöin on sääntöön tehty mm. euron käyttöön ottamisesta johtuvat muutokset. Säännön hyväksymisen jälkeen on todettu sen tarkistamistarvetta lautakuntarakenteen muuttumisen vuoksi (ympäristölautakunta lakannut olemasta ja nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta on perustettu) ja eräiden tulkinnallisten tilanteiden selkeyttämiseksi. Valmisteluvaiheessa on puututtu lähinnä säännön määräysten täsmentämiseen tulkintatilanteiden vähentämiseksi. Palkkioiden euromääriin ei ole tehty muutoksia, mutta lisäyksenä on vuosipalkkion maksaminen myös nuoriso- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtajalle. Esityslistan oheismateriaalina jaetaan nykyinen voimassa oleva palkkiosääntö. Liitteenä uusi valmisteltu luonnos palkkiosäännöksi. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus tekee liitteenä olevan esityksensä valtuustolle Muhoksen kunnan palkkiosäännöksi, joka tulee voimaan lukien kuitenkin siten, että nuoriso- ja vapaaaikalautakunnan puheenjohtajan vuosipalkkio maksetaan taannehtivasti lukien. KJ:N ESITYS: Esitellään kokouksessa. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila oli asian johdosta kunnanhallituksen kuultavana kokouksen alussa. Keskustelun aikana kunnanjohtaja teki seuraavan esityksen: Kunnanhallitus siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

9 Kunnanhallitus Khall 380 Lisätietoja asiasta kunnanjohtaja Jukka Syvävirta (puhelin ): KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi Muhoksen kunnan palkkiosäännön, joka tulee voimaan lukien kuitenkin siten, että nuoriso- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtajan vuosipalkkio maksetaan taannehtivasti lukien. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että käydyn keskustelun aikana kunnanjohtaja tarkensi esitystään palkkiosäännön sisällöksi ja esitti, että kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi liitteen mukaisen Muhoksen kunnan palkkiosäännön, joka tulee voimaan lukien, kuitenkin siten, että nuoriso- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtajan vuosipalkkio maksetaan taannehtivasti lukien. Sirkka-Liisa Parviainen esitti, että päätoimisille yrittäjille ilman erillistä selvitystä maksettava ansionmenetyskorvaus korotetaan 10 euroon tunnilta. Jouko Leinonen esitti, että päätoimisille yrittäjille ilman erillistä selvitystä maksettava ansionmenetyskorvaus korotetaan 16 euroon tunnilta. Keskustelun asiasta päätyttyä puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana ovat Parviainen ja Leinonen tehneet kunnanjohtajan esityksestä poikkeavat esitykset. Edelleen puheenjohtaja totesi, että kumpaakaan esitystä ei ole kannatettu ja että ne siten raukeavat. PÄÄTÖS: Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen kunnanjohtajan esityksen. Liite: Muhoksen kunnan palkkiosääntö (Liite :ään 380)

10 Kunnanhallitus PYSYVÄISMÄÄRÄYS / LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA HENKILÖKUNNAN MERKKI- PÄIVIEN MUISTAMISTA KOSKEVAT TOIMINTAOHJEET Khall 381 Hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila (puhelin ): Muhoksen luottamushenkilöiden ja henkilökunnan merkkipäiväohjeistusta on päivitetty (edellinen kunnanhallitus / 158 ). Ohjeen tarkoituksena on yhdenmukaistaa eri hallintokuntien käytäntöjä. YTYryhmä on käsitellyt ohjeen Muhoksen kunnan hallintosääntö: 5 kunnanhallituksen ratkaisuvalta, kohta 28 pysyväismääräysten antaminen toimivaltansa puitteissa: Tämä ohje on pysyväismääräys. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus hyväksyy ohjeen pysyväismääräyksenä. Ohjeet otetaan käyttöön heti kun YTY on käsitellyt tämän ohjeen mukaisesti lahjavaihtoehdot, kuitenkin viimeistään KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen. Liite: Luottamushenkilöiden ja henkilökunnan merkkipäivien muistamista koskevat toimintaohjeet (Liite :ään 381) Merkittiin pöytäkirjaan, että Sirkka-Liisa Parviainen poistui kokouksesta tämän asiakohdan päätöksenteon jälkeen klo

11 Kunnanhallitus MUHOKSEN SEURAKUNNAN ANOMUS KIINTEISTÖVERON POISTAMISEKSI Khall 382 Hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila (puhelin ): Muhoksen seurakunta anoo kirkon kiinteistöveron poistoa vuodelta Seurakunta anoo vapautusta kiinteistöverosta kirkon osalta summa yhteensä 754,20 euroa. Perustelut anomuksessa: Perusteluina anomukseemme mainittakoon mm. että Muhoksen kirkko on Suomen vanhin alkuperäisen muotonsa säilyttänyt puukirkko. Kirkko on valmistunut vuonna Viimeisin kirkon peruskorjaus tehtiin vuosina Muhoksen kirkko on toiminut jo vuosia kesäisin nk. tiekirkkona, ja siellä vierailee vuosittain satoja matkailijoita niin kotimaasta kuin ulkomailtakin. Menneenä kesänä kirkon esittelijänä toimi muhoslainen opiskelija välisen ajan. Muhoksen kirkko on mielestämme kuntamme arvokkain rakennus ja nähtävyys. Muhoksen kirkko vapautettiin vuonna 2005 kiinteistöverosta. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Muhoksen seurakunnan anomuksen ja poistaa seurakunnalle määrätyn vuoden 2006 kiinteistöveron 754,20. Päätöksen perusteluna on seurakunnan omistaman kiinteistön kulttuurihistoriallinen merkittävyys. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että pöytäkirjanpitäjä Rauno Piippo esteellisenä poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperusteena Muhoksen seurakunnan kirkkoneuvoston jäsenyys. Pöytäkirjanpitäjänä asian käsittelyn ajan toimi kunnanjohtaja Jukka Syvävirta. toimenpiteet: arkistosihteeri

12 Kunnanhallitus Kunnanhallitus TYÖSUOJELUTARKASTUS / MUHOKSEN TERVEYSKESKUS JA TERVEYSKESKUKSEN SAIRAALA, TYÖSUOJELUPIIRIN KUULEMISEEN VASTAAMINEN Khall 174 Työsuojelupäällikkö Juha Pesonen (puhelin ) ja johtava lääkäri Esko Haapamäki: Muhoksen kunnan terveyskeskuksessa ja terveyskeskuksen sairaalassa pidettiin työsuojelutarkastus (Tarkastuskertomus 06/2216). Tarkastuksessa työsuojelutarkastaja Jorma Ukkola totesi, että työnantaja ei ole tehnyt tähän työpaikkaan systemaattista työn vaarojen tunnistamista ja arviointia. Lisäksi Ukkola toteaa että saadun selvityksen mukaan vaarojen arviointi työ tullaan käynnistämään Työsuojelutarkastaja Jorma Ukkolan tulkinnassa on selvä virhe, sillä koko Muhoksen kunnan työpisteissä tulee kunnanhallituksen pysyväismääräyksellä (kh 33 /2006) olla tehtynä työn vaarojen ja riskien arviointi mennessä. Työsuojelutarkastaja Ukkolalle annettiin tehdyn tarkastuksen yhteydessä ote kyseisestä kunnanhallituksen päätöksestä. Pohjois-Suomen työsuojelupiiri on lähestynyt Muhoksen kuntaa asiakirjalla 178/41/2006, jossa annetaan kunnalle kuulemismahdollisuus ennen velvoitteen antamista Asiakirja on päivätty ja sen ovat allekirjoittaneet piiripäällikkö Pentti Pekkala ja lakimies Ritva Leppikangas. Työsuojelupäällikkö Juha Pesonen on käynyt asiasta puhelinkeskustelun työsuojelutarkastaja Jorma Ukkolan kanssa Tässä yhteydessä on todettu tarkastuskertomuksen olevan virheellinen yllämainitulta osin ja sovittiin siitä, että Muhoksen kunta antaa selvityksen asiasta. Jorma Ukkola totesi puhelun aikana, että selvitykseksi riittää tehdystä riskien ja vaarojen kartoituksesta tuleva kopio saatekirjeellä, jossa aikataulutetaan toimenpiteiden jatkoaikataulua. Muhoksen kunta on pyytänyt työsuojelupiiristä jatkoaikaa kuulemiseen vastaamiseen päivätyllä kirjeellä, jotta Muhoksen kunnanhallitus ehtii käsitellä asiaa. Työsuojelupiiri on myöntänyt lisäaikaa saakka. Muhoksen kunnanhallitus antaa lausuntonsa kuulemiseen siten, että työsuojelupäällikkö Juha Pesonen laatii saatekirjeen ja liitteeksi tulee terveyskeskuksen ja terveyskeskussairaalan mennessä laadittu työstä johtuvien haittojen vaarojen kartoitus, sekä ongelmakohtien korjaussuunnitelma. Saatekirje esitellään kokouksessa. KJ:N ESITYS: Muhoksen kunnanhallitus antaa lausuntonsa kuulemiseen siten, että työsuojelupäällikkö Juha Pesonen laatii saatekirjeen ja liitteeksi tulee terveyskeskuksen ja terveyskeskussairaalan mennessä laadittu työstä johtuvien haittojen vaarojen kartoitus sekä ongelmakohtien korjaussuunnitelma aikatauluineen.

13 Kunnanhallitus Kunnanhallitus KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että laadittu saatekirje jaettiin kokouksessa kunnanhallituksen pöydälle. Khall 383 Työsuojelupiiri on kirjeellään pyytänyt kuntaa viimeistään ilmoittamaan korjaustoimenpiteiden aikataulun ja menettelytapaohjeet väkivallan uhan varalta. Kunnalle määrätty hallinnollinen pakkokeinomenettely on voimassa lisäselvityksen tekoon saakka. Kunnan vastausta ovat valmistelleet työsuojelupäällikkö Juha Pesonen ja johtava lääkäri Esko Haapamäki. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy kunnan vastauksena liitteenä olevan kirjeen sekä sen liitteet. Liitteet: Kuulemiseen vastaaminen Pohjois-Suomen työsuojelupiiriin, jatkovastaus mennessä (Liite :ään 383) Sisältää liitteet: - Vaarojen ja haittojen käsittelyn toimenpideohjelma - Menettelytapaohjeet henkilöstölle asiakasväkivallan uhan varalta ja yksintyöskentelyyn - Muhoksen kunta / epäasiallinen kohtelu, häirintä ja työpaikkakiusaaminen toimenpideohje esimiehille ja henkilöstölle

14 Kunnanhallitus MUHOKSEN KUNTA / EPÄASIALLINEN KOHTELU, HÄIRINTÄ JA TYÖPAIKKA- KIUSAAMINEN TOIMENPIDEOHJE ESIMIEHILLE JA HENKILÖSTÖLLE Khall 384 Työsuojelupäällikkö Juha Pesonen p Muhoksen kuntaan on laadittu uusi työsuojelun toimintaohjelma, joka on hyväksytty kunnanhallituksessa Työsuojelun toimintaohjelma ohjeistaa kuntaa työsuojeluasioissa. Yhtenä osana työsuojelun toimintaohjelmaa tulee olla laadittuna menettelytapaohjeet esimiehille ja henkilöstölle epäasiallisen kohtelun, häirinnän ja työpaikkakiusaamisen varalle. Työsuojelupäällikkö Juha Pesonen on työstänyt Muhoksen kunnalle toimenpideohjeen epäasiallisen kohtelun, häirinnän ja työpaikkakiusaamisen varalle. Toimenpideohje käsiteltiin ja hyväksyttiin YTY-ryhmässä Tämä toimenpideohje liitetään kunnan työsuojelun toimenpideohjelmaan liitteeksi. Muhoksen kunnan hallintosääntö: 5 Kunnanhallituksen ratkaisuvalta, kohta 28 pysyväismääräysten antaminen toimivaltansa puitteissa: Tämä toimenpide ohje on pysyväismääräys. Liite: Muhoksen kunta / Epäasiallinen kohtelu, häirintä ja työpaikkakiusaaminen toimenpideohje esimiehille ja henkilöstölle. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus hyväksyy pysyväismääräyksenä liitteenä olevan Epäasiallinen kohtelu, häirintä ja työpaikkakiusaaminen toimenpideohjeen esimiehille ja henkilöstölle KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen. KÄSITTELY: Keskustelun aikana Esko Jaukka Jouko Leinosen kannattamana esitti, että asia palautetaan YTY-ryhmälle valmisteltavaksi. Keskustelun tässä vaiheessa puheenjohtaja kysyi, onko kunnanhallitus yksimielinen asian palauttamisesta YTY-ryhmälle valmisteltavaksi. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus palautti asian yksimielisesti YTY-ryhmälle valmisteltavaksi.

15 Kunnanhallitus VALTUUSTON TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Khall 385 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Valtuuston kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja se ollut yleisesti nähtävillä KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset :t ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä ole lain tai asetuksen vastaisia tai menneet valtuuston päätösvaltaa ulommaksi ja panee päätökset täytäntöön.

16 Kunnanhallitus ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN (VALTUUSTON TÄYTÄN- TÖÖNPANO) Khall 386 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Valtuusto 46 / KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi..

17 Kunnanhallitus OSAVUOSIKATSAUS (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO) Khall 387 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Valtuusto 47 / KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus merkitsee käsittelyn tiedoksi..

18 Kunnanhallitus TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2007 (VALTUUSTON TÄYTÄN- TÖÖNPANO) Khall 388 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Valtuusto 48 / Päätöksestä on ilmoitettu verohallinnolle ja Suomen Kuntaliitolle. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi suoritetut toimenpiteet.

19 Kunnanhallitus KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2007 (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO) Khall 389 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Valtuusto 49 / Päätöksestä on ilmoitettu verohallinnolle ja Suomen Kuntaliitolle. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi suoritetut toimenpiteet.

20 Kunnanhallitus EROANOMUS NUORISO- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN VARAJÄSENEN TEHTÄ- VÄSTÄ / KAARINA KARPPINEN (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO) Khall 390 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Valtuusto 50 / KJ:N ESITYS: Päätös annetaan tiedoksi nuoriso- ja vapaa-aikalautakunnalle ja ao. henkilöille sekä palkanlaskentaan.

21 Kunnanhallitus TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO) Khall 391 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Valtuusto 51 / KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus merkitsee käsittelyn tiedoksi..

22 Kunnanhallitus VUODEN 2007 EDUSKUNTAVAALIT YLEISET ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT KUN- NASSA Khall 392 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puh ): Seuraavat yleiset vaalit ovat eduskuntavaalit (ennakkoäänestys kotimaassa ja ulkomailla ). Vaalilain (714/1998) 9 :n mukaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista kunnassa määrää kunnanhallitus. Kukin kunta päättää itsenäisesti ja oman harkintansa mukaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Kunnanhallituksen on ilmoitettava yleiset ennakkoäänestyspaikat Väestörekisterikeskuksen pitämään äänestyspaikkarekisteriin viimeistään Kunta voi järjestää ennakkoäänestyksen joko omissa virastoissaan, tai muissa itse järjestämissään tiloissa taikka hankkimalla palvelun joltain muulta luotettavalta taholta, kuten Suomen Posti Oyj:n (myöhemmin Posti) postikonttoreilta. Yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja määrättäessä tulee kiinnittää tulisi huomioita seuraaviin asioihin: 1) Yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja ja myös vaalipäivän äänestyspaikkoja tulee kunnassa olla riittävästi suhteessa kunnan äänioikeutettujen määrään, jotta äänestäminen olisi äänestäjille mahdollisimman vaivatonta ja vähän aikaa vievää. 2) Ennakkoäänestyspaikan on syytä sijoittaa sellaisiin paikkoihin, joihin äänestäjien on helppoa tulla ja joihin he vaivattomasti osaavat 3) Ennakkoäänestyspaikkojen tulisi vaalista toiseen olla mahdollisimman pysyviä 4) Ennakkoäänestystilan tulee olla riittävän tilava, jotta äänestys voidaan toimittaa sujuvasti ja luotettavasti eli vaalisalaisuus, vaalivapaus ja vaalirauha turvaten 5) Ennakkoäänestyspaikka on sijoitettava rakennuksessa niin, että paloturvallisuus ei vaarannu. 6) Kunnan on tehokkaasti tiedotettava kunnan alueella olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista. 7) Liikuntavammaisten ja muiden liikuntaesteisten ennakkoäänestysmahdollisuuksiin on kiinnitettävä huomiota. 8) Mikäli käytetään liikkuvaa ennakkoäänestyspaikka (esim. kirjastoauto tai vastaava), on huomattava, että auton pysähdyspaikat ovat yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja, joista on ilmoitettava osoite, aukiolopäivät ja päivittäiset kellonajat.

23 Kunnanhallitus Edellisten vaalien tapaan oikeusministeriö ja Suomen Posti Oyj ovat tehneet puitesopimuksen siitä, että Posti tarjoaa konttoreitaan kuntien käytettäväksi ennakkoäänestyspaikkoina vuoden 2007 eduskuntavaaleissa. Mahdollisuus koskee vain niitä 120 kuntaa, jossa on Postin omia konttoreita. Muhoksen kunta ei Postin edustajalta saadun ilmoituksen mukaan ole tällainen paikka eli Muhoksella yleinen ennakkoäänestyspaikka on kunnan omassa harkinnassa. Ratkaistava on se, onko yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja yksi vai useampia. Valmistelun yhteydessä on oltu yhteydessä kirjastotoimenjohtajan Pirkko Tiepuolen kanssa. Hän on ilmoittanut, että kirjaston puolesta voidaan ennakkoäänestyspiste järjestää kulttuurikeskuksen tiloissa. Järjestelyn aiheuttamia kuluja ei tässä vaiheessa pystytä arvioimaan ja siksi tuleekin varautua tarkistamaan keskusvaalilautakunnan vuoden 2007 talousarviota heti ensi vuoden alussa. HALLINTOSIHTEERIN EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että ennakkoäänestyspaikkana Muhoksella vuoden 2007 eduskuntavaaleissa on Koivu ja Tähti kulttuurikeskus. Päivittäiset aukioloajat ovat samat klo klo ja klo Vaalien organisoinnista vastaa hallintopalvelujen päävastuualue. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallintosihteerin ehdotuksen.

24 Kunnanhallitus KUTSU KUNTIEN KAHDENVÄLISEEN KESKUSTELUUN Khall 393 Kunnanjohtaja Jukka Syvävirta (puhelin ): Oulun kaupunki kutsuu kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lakiehdotuksen 7 :n mukaisia kuntia eli Hailuotoa, Haukipudasta, Kempelettä, Kiiminkiä, Liminkaa, Lumijokea, Muhosta, Oulusaloa, Tyrnävää sekä Ylikiiminkiä kahdenkeskisiin neuvotteluihin koskien suunnitelmaa siitä, miten maankäytön, asumisen ja liikenteen sekä palvelujen käyttöä kuntarajat ylittäen parannetaan seudulla ottaen huomioon jo käynnissä olevat yhteistyön kehittämishankkeet. Kunnanhallitukselle asiaa on alustavasti selostettu kokouksessa / 359. Tuolloin on sovittu keskustelun ajankohtavaihtoehdoista. Muhoksen kunnan edustajille on varattu ajankohta klo Ennen neuvottelua kuntia pyydetään valmistautumaan neuvotteluun oheismateriaalina olevan työjärjestyksen pohjalta. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus valitsee edustajansa ko. tilaisuuteen, käy keskustelun työjärjestyksen mukaisista asiakohdista sekä antaa mahdollisen ohjeistuksensa kunnan edustajille neuvottelua varten. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallituksen pöydille oli jaettu kunnanjohtajan valmistelema pohjaesitys kunnan kannanotoista työjärjestyksen eri kohtiin. Käydyn keskustelun yhteydessä kunnanjohtaja täydensi pohjaesitystään. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan täydennetyn pohjaesityksen kunnan vastaukseksi työjärjestyksen kysymyksiin. Kunnan edustajiksi keskusteluun valittiin valtuuston puheenjohtaja Aarre Pitkänen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Toivo Tihinen, valtuuston toinen varapuheenjohtaja Pentti Piirala, kunnanhallituksen jäsenet Jouko Heino ja Esko Jaukka sekä kunnanhallituksen varajäsen Jari Kangastie. Viranhaltijoista keskusteluun osallistuvat kunnanjohtaja Jukka Syvävirta ja hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila. Liite: Työjärjestys kuntakeskusteluihin / Muhoksen kunnanhallitus (Liite :ään 393)

25 Kunnanhallitus RIKOKSENTORJUNNAN YHDYSHENKILÖVERKOSTO Khall 394 Kunnanjohtaja Jukka Syvävirta (puhelin ): Rikoksentorjuntaneuvosto on lähettänyt kunnanjohtajille osoitetun kirjeen, jossa se pyytää kuntia nimeämään kuntien rikoksentorjunnan yhdyshenkilön. Yhdyshenkilön tehtävänä on jakaa hänelle lähetettyä rikoksentorjunta- ja muuta turvallisuussuunnitteluun liittyvää materiaalia eteenpäin kunnassa, erityisesti turvallisuussuunnitteluun osallistuville tahoille ja henkilöille. Hänellä on lisäksi mahdollisuus tutustua rikoksentorjuntaan syvemmin mm. seminaareissa. Yhdyshenkilön toivotaan olevan henkilön, joka osallistuu kunnan turvallisuussuunnitelman laatimiseen. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus nimeää Muhoksen kunnan rikoksentorjunnan yhdyshenkilöksi kunnan turvallisuussuunnitelman tekoon osallistuvan sosiaalityöntekijä Hilkka Karttusen.

26 Kunnanhallitus TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT Khall 395 Kunnanhallitukselle tiedoksisaatetaan seuraavat asiat: Pöytäkirjajäljennöksiä: - Sivistyslautakunnan kokouksesta Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksesta Teknisen lautakunnan kokouksesta Maankäyttö- ja kaavoitusjaoston kokouksesta Viranhaltijapäätöksiä: - Kunnanjohtajan Hallinto- ja talousjohtajan Hallintosihteerin Pöytäkirjajäljennöksiä: - Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen kokouksesta Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän hallituksen kokouksista ja Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston kokouksesta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen kokouksesta Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksesta Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen Oulujoki-strategia ohjausryhmän kokouksesta Opetushallitus: - Tiedote 63/2006/ ; Kansallisten lumipalloprojektien tuen hakeminen - Kirje ; Yksikköhinnat vuonna Oulun hallinto-oikeuden päätös nro 06/0520/2/ ; Koulukuljetusta koskeva valitus Oulun lääninhallitus: - Taksilupa lupanro / ; Luvanhaltija Karhumaa Tero - Kirje OLH /op-61/ ; Ohjeet vuosille tehtäviä oppilaitosten ja yleisten kirjastojen sekä liikuntapaikkojen perustamishanke-ehdotuksia ja vuoden 2007 valtionapuhakemuksia varten

27 Kunnanhallitus Liikenneosasto TIVA-toimikunta ; Palauteyhteenvetokyselystä tietojärjestelmien turvallisuudesta ja varautumisesta poikkeusoloihin Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus: - Kirje ; Muistutus tapahtuneesta organisaatiomuutoksesta - Poikkeamispäätös dnro PPO-2006-L / ; Hakija Heikkinen Mirja ja Raimo (myönteinen ratkaisu) - Kirje dnro PPO-2003-L-2-212/ ; Lausunto Rokuan yhteisestä yleiskaavasta ja yleiskaavan hyväksymispäätöksestä tehdyistä valituksista Suomen Kuntaliiton kirje ; Sosiaali- ja terveysalan koulutuskorvaukset vaihtoehtoiset toimintamallit Ote 40 kunnanjohtajan tekemästä päätöksestä; Yrittäjäpalkinto 2006 Pohjois-Suomen työsuojelupiiri ilmoitus dno 380/81/2005/ ; Asiakasaloitteisen valvonnan päättäminen Oulun ja Kainuun veroviraston päätös ; Oulun verotoimisto ja Koillismaan verotoimisto yhdistetään alkaen, samalla perustetaan uusi Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto Opetusministeriö, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikanosasto ; Liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma vuosiksi Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän talousarvio 2007, kuntayhtymäsuunnitelma KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus päättää, ettei se käytä niiltä osin kuin se on mahdollista kohdassa 1 mainittujen pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätöksien kohdalla 51 :n mukaista otto-oikeutta. Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksiannetut asiat tietoonsa saatetuiksi. toimenpiteet:

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS MUHOKSEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEEN

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS MUHOKSEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEEN MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 Tarkastuslautakunta AIKA 26.02.2014 klo 17:00-19:54 PAIKKA Muhoksen terveyskeskuksen kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 Tarkastuslautakunta AIKA 02.09.2015 klo 16:15-17:37 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 38 HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä 4.12.2014 Nro 2/2014 2/12 Kokousaika Torstaina 4.12.2014, klo 18.00 18-20 Kokouspaikka Cafe 13, Murikantie 2 Alavetelil Jäsenet: Varajäsenet: Berg, Marko

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Tiistai 16.12.2014 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Torstai klo 08.00-15.00 Kokouspaikka: Enontekiön kunnan virastotalo Saapuvilla.olleet jäsenet: Varsinainen jäsen Pentti Mäkitalo pj. Ulla-Maija Syväjärvi vpj. Alpo Peltovuoma vara

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU 7 / 2007 sivu Nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta 7 / 2007 66. Koivu ja Tähti kulttuurikeskus, kotiseutuhuone

MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU 7 / 2007 sivu Nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta 7 / 2007 66. Koivu ja Tähti kulttuurikeskus, kotiseutuhuone MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU 7 / 2007 sivu Nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta 7 / 2007 66 KOKOUSAIKA maanantai 1.10.2007 klo 18.00 19.05 KOKOUSPAIKKA Koivu ja Tähti kulttuurikeskus, kotiseutuhuone KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 20.11.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantoimisto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Terveyskeskuksen neuvotteluhuone

Terveyskeskuksen neuvotteluhuone MUHOKSEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSKUTSU A KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.9.2005 klo 18.15 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 84 85 86 87 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone Asia Sosiaali-

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2016 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 11.11.2016 KOKOUSAIKA Torstai 17.11.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 17.04.2015 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 211 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.4.2016, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 105 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 213 106 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 91 PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 KOKOUSAIKA 28.10.2013 klo 19.30 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto, valtuustosali Seppo Haapasuo, pj Niina Alatalo Juha Alkio,

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 24.09.2012 klo 16:00-17:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 05.07.2010 klo 17.00 19.00 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 59 88 60 88 61 89

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 Aika Keskiviikko 22.04.2015 klo 18.00 19.00 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Harju Tero puheenjohtaja Söderbacka Sari varapuheenjohtaja Järvenpää

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19.

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19. HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2009 39 KOKOUSAIKA Torstai 17.12.2009 klo 14-14.45 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 20.10.2015 klo 15:48 18:06 Paikka Ulvilan sairaala, Välskärintie 1 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Ulvilan sosiaali- ja

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA TARKASTUSLAUTAKUNTA UUSI TARKASTUSLTK 2 / 2013. Antti Paananen, puheenjohtaja. Sari Arponen

KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA TARKASTUSLAUTAKUNTA UUSI TARKASTUSLTK 2 / 2013. Antti Paananen, puheenjohtaja. Sari Arponen Aika Perjantai 30.8.2013 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätien toimipiste, Jänkätie 1 (luokka C 161), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 5.11.2013 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen, poistui 16.45 Markku Fabritius, jäsen Jari Tuukkanen, jäsen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén Aika Keskiviikko 21.12.2011 klo 10.00 12.40 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoushuone Puistikko, Toripuistikko 5-7, 3. krs, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 6.4.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 10.00 11.10 Kokouspaikka Alvarinkulma, 2. kerros Käsitellyt asiat Pykälä Asia 17 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 18 Projektinjohtajan

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 16.01.2015 Aika 16.01.2015 klo10:00-14:30 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski. Simo Saastamoinen, jäsen, poistui klo 15.30, : n 4 aikana. Marko Törmälehto, kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski. Simo Saastamoinen, jäsen, poistui klo 15.30, : n 4 aikana. Marko Törmälehto, kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2009 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.3.2009 klo 14-15.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.. 25. 2. 17 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.. 25. 3. 18 Työjärjestyksen hyväksyminen..

ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.. 25. 2. 17 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.. 25. 3. 18 Työjärjestyksen hyväksyminen.. Rakennuslautakunta 17.2.2015 24 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 2 / 2015 Kokousaika 17.2.2015 klo 15.00 15.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2015 klo 14.00 Paikka Kokoushuone, Pelkosenniemen terveyskeskus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2010 68 KOKOUSAIKA 7.12.2010 klo 17.00-17.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Aulis Aakko, Helinä

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

125 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

125 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8 / 2008 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA Torstai 9.10.2008 klo 18.30 21.20 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 125 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 24.3.2006 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Tarkastuslautakunta 31.03.2016 Aika 31.03.2016 klo 16:38-19:55 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot