Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Palkkiosäännön tarkistaminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Palkkiosäännön tarkistaminen"

Transkriptio

1 MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Kunnanjohtajan info Muhoksen kunnan strategian arviointikriteerien ja tavoitetasojen päivitys vuodelle 2007 Puitesopimus Oulujoen ja Oulujärven kunnostuksen ja moninaiskäytön kehittämisestä Vaalan, Utajärven ja Muhoksen kuntien alueella vuosina Palkkiosäännön tarkistaminen Pysyväismääräys / luottamushenkilöiden ja henkilökunnan merkkipäivien muistamista koskevat toimintaohjeet Muhoksen seurakunnan anomus kiinteistöveron poistamiseksi Työsuojelutarkastus / Muhoksen terveyskeskus ja terveyskeskuksen sairaala, työsuojelupiirin kuulemiseen vastaaminen Muhoksen kunta / epäasiallinen kohtelu, häirintä ja työpaikkakiusaaminen toimenpideohje esimiehille ja henkilöstölle Valtuuston tekemien päätösten täytäntöönpano Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Tämä kutsu on asetettu nähtäville julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja

2 MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen (valtuuston täytäntöönpano) Osavuosikatsaus (valtuuston täytäntöönpano) Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2007 (valtuuston täytäntöönpano) Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2007 (valtuuston täytäntöönpano) Eroanomus nuoriso- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen tehtävästä / Kaarina Karppinen (valtuuston täytäntöönpano) Tiedoksi annettavat asiat (valtuuston täytäntöönpano) Vuoden 2007 eduskuntavaalit yleiset ennakkoäänestyspaikat kunnassa Kutsu kuntien kahdenväliseen keskusteluun Rikoksentorjunnan yhdyshenkilöverkosto Tiedoksiannettavat asiat Muut esille tulleet asiat Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Tämä kutsu on asetettu nähtäville julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja

3 MUHOKSEN KUNTA No 24/2006 Sivu 603(27) Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistaina klo (tauko klo ) KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jäsenet: Varajäsenet: Toivo Tihinen, puheenjohtaja Kirsti Airaksinen Jouko Heino Esko Jaukka Merja Jurvakainen Sauli Laakkonen Jouko Leinonen Senja Nuolikivi Sirkka-Liisa Parviainen; poistui klo 20.57/ 381 Olavi Ruottinen Ritva Hurme Pirkko Mattila Jouni Koskinen Jari Kangastie Inkeri Väärälä Harri Häkkinen Kaija-Leena Pohjola Hannu Pihlamaa Jukka Syvävirta, kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjänä :n 382 ajan Aarre Pitkänen, valtuuston pj. Helena Kohtalo-Törmänen, valtuuston I vpj Pentti Piirala, valtuuston II vpj. Rauno Piippo, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT :t PÄÄTÖS: Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kirsti Airaksinen ja Jouko Heino. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Rauno Piippo PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS Toivo Tihinen Tarkastusaika Allekirjoitukset Jukka Syvävirta Muhos PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Muhoksen kunnanvirastossa Virka-asema Allekirjoitus arkistosihteeri

4 Kunnanhallitus ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 376 KÄSITTELY: Puheenjohtaja esitti, että asialistalta poistetaan asiakohta Oulu- Koillismaan pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan esityksen. toimenpiteet:

5 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN INFO Khall 377 KÄSITTELY: Kunnanjohtaja selosti kunnanhallitukselle seuraavia asioita: - kunnan tilintarkastajan Väinö Järvisen eläkkeelle jääntiä - kunnan joulukorttien lähettämistä tänä vuonna ei lähetetä - henkilöstön ns. porkkanavapaiden tarjoamista vuonna PÄÄTÖS: Kunnanhallitus merkitsi selostuksen tiedoksi. toimenpiteet:

6 Kunnanhallitus MUHOKSEN KUNNAN STRATEGIAN ARVIOINTIKRITEERIEN JA TAVOITETASOJEN PÄIVITYS VUODELLE 2007 Khall 378 Kunnanjohtaja Jukka Syvävirta p Kunnanvaltuusto on hyväksynyt voimassa olevan Muhoksen kunnan strategian vuoteen 2015 joulukuussa Strategian tavoitetasot kullekin strategiavuodelle käydään läpi ja päivitetään edellisen vuoden syksyn aikana. Vuodelle 2007 tavoitetasojen luonnosta käytiin läpi valtuustoseminaarissa Tuolloin neljä työryhmää valmisteli tavoitetasoja vuodelle Tämän jälkeen tulevaisuusjaosto on käsitellyt ja yhdistellyt eri työryhmien tuloksia kokouksissaan loka- ja marraskuun aikana. Tavoitetasojen määrittelyn lisäksi on hieman täsmennetty arviointikriteereitä, mutta kriittisiä menetystekijöitä ei ole muutettu aiemmin hyväksytystä. Tulevaisuusjaosto esittää, että ko. kohdat päivitetään voimassa olevaan strategiaan. Esitettävät muutokset tavoitetasoihin vuodelle 2007 ovat tasapainossa valtuuston käsittelyyn tulevan talousarvio 2007:n kanssa. KJ:N EHDOTUS: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Muhoksen kunnan voimassa olevan strategian arviointikriteerit ja tavoitetasot vuodelle 2007 päivitetään liitteen mukaisesti. Liite: Strategiset kriittiset menestystekijät, mittarit ja toimenpiteet (Liite :ään 378)

7 Kunnanhallitus PUITESOPIMUS OULUJOEN JA OULUJÄRVEN KUNNOSTUKSEN JA MONINAISKÄYTÖN KEHITTÄMISESTÄ VAALAN, UTAJÄRVEN JA MUHOKSEN KUNTIEN ALUEELLA VUO- SINA Khall 379 Kunnanjohtaja Jukka Syvävirta p : Oulujoki-varren kunnilla on ollut yhdessä Fortumin ja Pohjois-Pohjanmaan Ympäristökeskuksen kanssa vuodesta 1999 lähtien moninaiskäyttösopimus, jolla on tehty puitesopimuksen periaatteita noudattaen Oulujoen ja Oulujärven säännöstelystä aiheutuneiden haittojen vähentämistoimenpiteitä.. Kustannusten jako on aiemmassa sopimuksessa ollut seuraava: Fortum 50 %, P-P:n ympäristökeskus (Maa- ja metsätalousministeriö) 25 % ja alueen kunnat 25 %. Sopimusta on neuvoteltu viime keväästä lähtien useissa eri palavereissa. Sopimusajaksi on suunniteltu kuitenkin siten, että ne hankkeet, jotka ovat sopimusten perusteella aliotettu ennen , toteutetaan sopimuskauden jälkeen ko. sopimuksen mukaisilla ehdoilla. Uudessa sopimusluonnoksessa painopistettä säännöstelyn haittojen vähentämistoimenpiteissä on suunnattu mm. seuraaviin osa-alueisiin: * vaikuttavuus säännöstelyn ja voimatalouskäytön haittavaikutusten vähentäminen, * hankkeiden ylikunnallisuus ja vaikuttavuus koko jokialueen vesistöjen käytön kannalta. Kustannusten jako uudessa sopimuksessa olisi seuraava: Fortum 45 %, P-P:n ympäristökeskus (Maaja metsätalousministeriö) 25 % ja alueen kunnat 30 %. KJ:N EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää esittää liitteenä olevan Puitesopimus Oulujoen ja Oulujärven kunnostuksen ja moninaiskäytön kehittämisestä Vaalan, Utajärven ja Muhoksen kuntien alueella vuosina valtuuston hyväksyttäväksi. Liite: Puitesopimus Oulujoen ja Oulujärven kunnostuksen ja moninaiskäytön kehittämisestä Vaalan, Utajärven ja Muhoksen kuntien alueella vuosina (Liite :ään 379) Merkittiin pöytäkirjaan, että asian käsittelyn jälkeen kunnanhallituksen kokous keskeytettiin tauon ajaksi, tauko klo ).

8 Kunnanhallitus Kunnanhallitus PALKKIOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN Khall 303 Hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila (puhelin ) ja hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Valtuusto on hyväksynyt voimassa olevan palkkiosäännön / 64. Tällöin on sääntöön tehty mm. euron käyttöön ottamisesta johtuvat muutokset. Säännön hyväksymisen jälkeen on todettu sen tarkistamistarvetta lautakuntarakenteen muuttumisen vuoksi (ympäristölautakunta lakannut olemasta ja nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta on perustettu) ja eräiden tulkinnallisten tilanteiden selkeyttämiseksi. Valmisteluvaiheessa on puututtu lähinnä säännön määräysten täsmentämiseen tulkintatilanteiden vähentämiseksi. Palkkioiden euromääriin ei ole tehty muutoksia, mutta lisäyksenä on vuosipalkkion maksaminen myös nuoriso- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtajalle. Esityslistan oheismateriaalina jaetaan nykyinen voimassa oleva palkkiosääntö. Liitteenä uusi valmisteltu luonnos palkkiosäännöksi. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus tekee liitteenä olevan esityksensä valtuustolle Muhoksen kunnan palkkiosäännöksi, joka tulee voimaan lukien kuitenkin siten, että nuoriso- ja vapaaaikalautakunnan puheenjohtajan vuosipalkkio maksetaan taannehtivasti lukien. KJ:N ESITYS: Esitellään kokouksessa. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila oli asian johdosta kunnanhallituksen kuultavana kokouksen alussa. Keskustelun aikana kunnanjohtaja teki seuraavan esityksen: Kunnanhallitus siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

9 Kunnanhallitus Khall 380 Lisätietoja asiasta kunnanjohtaja Jukka Syvävirta (puhelin ): KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi Muhoksen kunnan palkkiosäännön, joka tulee voimaan lukien kuitenkin siten, että nuoriso- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtajan vuosipalkkio maksetaan taannehtivasti lukien. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että käydyn keskustelun aikana kunnanjohtaja tarkensi esitystään palkkiosäännön sisällöksi ja esitti, että kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi liitteen mukaisen Muhoksen kunnan palkkiosäännön, joka tulee voimaan lukien, kuitenkin siten, että nuoriso- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtajan vuosipalkkio maksetaan taannehtivasti lukien. Sirkka-Liisa Parviainen esitti, että päätoimisille yrittäjille ilman erillistä selvitystä maksettava ansionmenetyskorvaus korotetaan 10 euroon tunnilta. Jouko Leinonen esitti, että päätoimisille yrittäjille ilman erillistä selvitystä maksettava ansionmenetyskorvaus korotetaan 16 euroon tunnilta. Keskustelun asiasta päätyttyä puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana ovat Parviainen ja Leinonen tehneet kunnanjohtajan esityksestä poikkeavat esitykset. Edelleen puheenjohtaja totesi, että kumpaakaan esitystä ei ole kannatettu ja että ne siten raukeavat. PÄÄTÖS: Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen kunnanjohtajan esityksen. Liite: Muhoksen kunnan palkkiosääntö (Liite :ään 380)

10 Kunnanhallitus PYSYVÄISMÄÄRÄYS / LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA HENKILÖKUNNAN MERKKI- PÄIVIEN MUISTAMISTA KOSKEVAT TOIMINTAOHJEET Khall 381 Hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila (puhelin ): Muhoksen luottamushenkilöiden ja henkilökunnan merkkipäiväohjeistusta on päivitetty (edellinen kunnanhallitus / 158 ). Ohjeen tarkoituksena on yhdenmukaistaa eri hallintokuntien käytäntöjä. YTYryhmä on käsitellyt ohjeen Muhoksen kunnan hallintosääntö: 5 kunnanhallituksen ratkaisuvalta, kohta 28 pysyväismääräysten antaminen toimivaltansa puitteissa: Tämä ohje on pysyväismääräys. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus hyväksyy ohjeen pysyväismääräyksenä. Ohjeet otetaan käyttöön heti kun YTY on käsitellyt tämän ohjeen mukaisesti lahjavaihtoehdot, kuitenkin viimeistään KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen. Liite: Luottamushenkilöiden ja henkilökunnan merkkipäivien muistamista koskevat toimintaohjeet (Liite :ään 381) Merkittiin pöytäkirjaan, että Sirkka-Liisa Parviainen poistui kokouksesta tämän asiakohdan päätöksenteon jälkeen klo

11 Kunnanhallitus MUHOKSEN SEURAKUNNAN ANOMUS KIINTEISTÖVERON POISTAMISEKSI Khall 382 Hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila (puhelin ): Muhoksen seurakunta anoo kirkon kiinteistöveron poistoa vuodelta Seurakunta anoo vapautusta kiinteistöverosta kirkon osalta summa yhteensä 754,20 euroa. Perustelut anomuksessa: Perusteluina anomukseemme mainittakoon mm. että Muhoksen kirkko on Suomen vanhin alkuperäisen muotonsa säilyttänyt puukirkko. Kirkko on valmistunut vuonna Viimeisin kirkon peruskorjaus tehtiin vuosina Muhoksen kirkko on toiminut jo vuosia kesäisin nk. tiekirkkona, ja siellä vierailee vuosittain satoja matkailijoita niin kotimaasta kuin ulkomailtakin. Menneenä kesänä kirkon esittelijänä toimi muhoslainen opiskelija välisen ajan. Muhoksen kirkko on mielestämme kuntamme arvokkain rakennus ja nähtävyys. Muhoksen kirkko vapautettiin vuonna 2005 kiinteistöverosta. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Muhoksen seurakunnan anomuksen ja poistaa seurakunnalle määrätyn vuoden 2006 kiinteistöveron 754,20. Päätöksen perusteluna on seurakunnan omistaman kiinteistön kulttuurihistoriallinen merkittävyys. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että pöytäkirjanpitäjä Rauno Piippo esteellisenä poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperusteena Muhoksen seurakunnan kirkkoneuvoston jäsenyys. Pöytäkirjanpitäjänä asian käsittelyn ajan toimi kunnanjohtaja Jukka Syvävirta. toimenpiteet: arkistosihteeri

12 Kunnanhallitus Kunnanhallitus TYÖSUOJELUTARKASTUS / MUHOKSEN TERVEYSKESKUS JA TERVEYSKESKUKSEN SAIRAALA, TYÖSUOJELUPIIRIN KUULEMISEEN VASTAAMINEN Khall 174 Työsuojelupäällikkö Juha Pesonen (puhelin ) ja johtava lääkäri Esko Haapamäki: Muhoksen kunnan terveyskeskuksessa ja terveyskeskuksen sairaalassa pidettiin työsuojelutarkastus (Tarkastuskertomus 06/2216). Tarkastuksessa työsuojelutarkastaja Jorma Ukkola totesi, että työnantaja ei ole tehnyt tähän työpaikkaan systemaattista työn vaarojen tunnistamista ja arviointia. Lisäksi Ukkola toteaa että saadun selvityksen mukaan vaarojen arviointi työ tullaan käynnistämään Työsuojelutarkastaja Jorma Ukkolan tulkinnassa on selvä virhe, sillä koko Muhoksen kunnan työpisteissä tulee kunnanhallituksen pysyväismääräyksellä (kh 33 /2006) olla tehtynä työn vaarojen ja riskien arviointi mennessä. Työsuojelutarkastaja Ukkolalle annettiin tehdyn tarkastuksen yhteydessä ote kyseisestä kunnanhallituksen päätöksestä. Pohjois-Suomen työsuojelupiiri on lähestynyt Muhoksen kuntaa asiakirjalla 178/41/2006, jossa annetaan kunnalle kuulemismahdollisuus ennen velvoitteen antamista Asiakirja on päivätty ja sen ovat allekirjoittaneet piiripäällikkö Pentti Pekkala ja lakimies Ritva Leppikangas. Työsuojelupäällikkö Juha Pesonen on käynyt asiasta puhelinkeskustelun työsuojelutarkastaja Jorma Ukkolan kanssa Tässä yhteydessä on todettu tarkastuskertomuksen olevan virheellinen yllämainitulta osin ja sovittiin siitä, että Muhoksen kunta antaa selvityksen asiasta. Jorma Ukkola totesi puhelun aikana, että selvitykseksi riittää tehdystä riskien ja vaarojen kartoituksesta tuleva kopio saatekirjeellä, jossa aikataulutetaan toimenpiteiden jatkoaikataulua. Muhoksen kunta on pyytänyt työsuojelupiiristä jatkoaikaa kuulemiseen vastaamiseen päivätyllä kirjeellä, jotta Muhoksen kunnanhallitus ehtii käsitellä asiaa. Työsuojelupiiri on myöntänyt lisäaikaa saakka. Muhoksen kunnanhallitus antaa lausuntonsa kuulemiseen siten, että työsuojelupäällikkö Juha Pesonen laatii saatekirjeen ja liitteeksi tulee terveyskeskuksen ja terveyskeskussairaalan mennessä laadittu työstä johtuvien haittojen vaarojen kartoitus, sekä ongelmakohtien korjaussuunnitelma. Saatekirje esitellään kokouksessa. KJ:N ESITYS: Muhoksen kunnanhallitus antaa lausuntonsa kuulemiseen siten, että työsuojelupäällikkö Juha Pesonen laatii saatekirjeen ja liitteeksi tulee terveyskeskuksen ja terveyskeskussairaalan mennessä laadittu työstä johtuvien haittojen vaarojen kartoitus sekä ongelmakohtien korjaussuunnitelma aikatauluineen.

13 Kunnanhallitus Kunnanhallitus KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että laadittu saatekirje jaettiin kokouksessa kunnanhallituksen pöydälle. Khall 383 Työsuojelupiiri on kirjeellään pyytänyt kuntaa viimeistään ilmoittamaan korjaustoimenpiteiden aikataulun ja menettelytapaohjeet väkivallan uhan varalta. Kunnalle määrätty hallinnollinen pakkokeinomenettely on voimassa lisäselvityksen tekoon saakka. Kunnan vastausta ovat valmistelleet työsuojelupäällikkö Juha Pesonen ja johtava lääkäri Esko Haapamäki. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy kunnan vastauksena liitteenä olevan kirjeen sekä sen liitteet. Liitteet: Kuulemiseen vastaaminen Pohjois-Suomen työsuojelupiiriin, jatkovastaus mennessä (Liite :ään 383) Sisältää liitteet: - Vaarojen ja haittojen käsittelyn toimenpideohjelma - Menettelytapaohjeet henkilöstölle asiakasväkivallan uhan varalta ja yksintyöskentelyyn - Muhoksen kunta / epäasiallinen kohtelu, häirintä ja työpaikkakiusaaminen toimenpideohje esimiehille ja henkilöstölle

14 Kunnanhallitus MUHOKSEN KUNTA / EPÄASIALLINEN KOHTELU, HÄIRINTÄ JA TYÖPAIKKA- KIUSAAMINEN TOIMENPIDEOHJE ESIMIEHILLE JA HENKILÖSTÖLLE Khall 384 Työsuojelupäällikkö Juha Pesonen p Muhoksen kuntaan on laadittu uusi työsuojelun toimintaohjelma, joka on hyväksytty kunnanhallituksessa Työsuojelun toimintaohjelma ohjeistaa kuntaa työsuojeluasioissa. Yhtenä osana työsuojelun toimintaohjelmaa tulee olla laadittuna menettelytapaohjeet esimiehille ja henkilöstölle epäasiallisen kohtelun, häirinnän ja työpaikkakiusaamisen varalle. Työsuojelupäällikkö Juha Pesonen on työstänyt Muhoksen kunnalle toimenpideohjeen epäasiallisen kohtelun, häirinnän ja työpaikkakiusaamisen varalle. Toimenpideohje käsiteltiin ja hyväksyttiin YTY-ryhmässä Tämä toimenpideohje liitetään kunnan työsuojelun toimenpideohjelmaan liitteeksi. Muhoksen kunnan hallintosääntö: 5 Kunnanhallituksen ratkaisuvalta, kohta 28 pysyväismääräysten antaminen toimivaltansa puitteissa: Tämä toimenpide ohje on pysyväismääräys. Liite: Muhoksen kunta / Epäasiallinen kohtelu, häirintä ja työpaikkakiusaaminen toimenpideohje esimiehille ja henkilöstölle. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus hyväksyy pysyväismääräyksenä liitteenä olevan Epäasiallinen kohtelu, häirintä ja työpaikkakiusaaminen toimenpideohjeen esimiehille ja henkilöstölle KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen. KÄSITTELY: Keskustelun aikana Esko Jaukka Jouko Leinosen kannattamana esitti, että asia palautetaan YTY-ryhmälle valmisteltavaksi. Keskustelun tässä vaiheessa puheenjohtaja kysyi, onko kunnanhallitus yksimielinen asian palauttamisesta YTY-ryhmälle valmisteltavaksi. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus palautti asian yksimielisesti YTY-ryhmälle valmisteltavaksi.

15 Kunnanhallitus VALTUUSTON TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Khall 385 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Valtuuston kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja se ollut yleisesti nähtävillä KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset :t ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä ole lain tai asetuksen vastaisia tai menneet valtuuston päätösvaltaa ulommaksi ja panee päätökset täytäntöön.

16 Kunnanhallitus ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN (VALTUUSTON TÄYTÄN- TÖÖNPANO) Khall 386 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Valtuusto 46 / KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi..

17 Kunnanhallitus OSAVUOSIKATSAUS (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO) Khall 387 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Valtuusto 47 / KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus merkitsee käsittelyn tiedoksi..

18 Kunnanhallitus TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2007 (VALTUUSTON TÄYTÄN- TÖÖNPANO) Khall 388 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Valtuusto 48 / Päätöksestä on ilmoitettu verohallinnolle ja Suomen Kuntaliitolle. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi suoritetut toimenpiteet.

19 Kunnanhallitus KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2007 (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO) Khall 389 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Valtuusto 49 / Päätöksestä on ilmoitettu verohallinnolle ja Suomen Kuntaliitolle. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi suoritetut toimenpiteet.

20 Kunnanhallitus EROANOMUS NUORISO- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN VARAJÄSENEN TEHTÄ- VÄSTÄ / KAARINA KARPPINEN (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO) Khall 390 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Valtuusto 50 / KJ:N ESITYS: Päätös annetaan tiedoksi nuoriso- ja vapaa-aikalautakunnalle ja ao. henkilöille sekä palkanlaskentaan.

21 Kunnanhallitus TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO) Khall 391 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Valtuusto 51 / KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus merkitsee käsittelyn tiedoksi..

22 Kunnanhallitus VUODEN 2007 EDUSKUNTAVAALIT YLEISET ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT KUN- NASSA Khall 392 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puh ): Seuraavat yleiset vaalit ovat eduskuntavaalit (ennakkoäänestys kotimaassa ja ulkomailla ). Vaalilain (714/1998) 9 :n mukaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista kunnassa määrää kunnanhallitus. Kukin kunta päättää itsenäisesti ja oman harkintansa mukaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Kunnanhallituksen on ilmoitettava yleiset ennakkoäänestyspaikat Väestörekisterikeskuksen pitämään äänestyspaikkarekisteriin viimeistään Kunta voi järjestää ennakkoäänestyksen joko omissa virastoissaan, tai muissa itse järjestämissään tiloissa taikka hankkimalla palvelun joltain muulta luotettavalta taholta, kuten Suomen Posti Oyj:n (myöhemmin Posti) postikonttoreilta. Yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja määrättäessä tulee kiinnittää tulisi huomioita seuraaviin asioihin: 1) Yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja ja myös vaalipäivän äänestyspaikkoja tulee kunnassa olla riittävästi suhteessa kunnan äänioikeutettujen määrään, jotta äänestäminen olisi äänestäjille mahdollisimman vaivatonta ja vähän aikaa vievää. 2) Ennakkoäänestyspaikan on syytä sijoittaa sellaisiin paikkoihin, joihin äänestäjien on helppoa tulla ja joihin he vaivattomasti osaavat 3) Ennakkoäänestyspaikkojen tulisi vaalista toiseen olla mahdollisimman pysyviä 4) Ennakkoäänestystilan tulee olla riittävän tilava, jotta äänestys voidaan toimittaa sujuvasti ja luotettavasti eli vaalisalaisuus, vaalivapaus ja vaalirauha turvaten 5) Ennakkoäänestyspaikka on sijoitettava rakennuksessa niin, että paloturvallisuus ei vaarannu. 6) Kunnan on tehokkaasti tiedotettava kunnan alueella olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista. 7) Liikuntavammaisten ja muiden liikuntaesteisten ennakkoäänestysmahdollisuuksiin on kiinnitettävä huomiota. 8) Mikäli käytetään liikkuvaa ennakkoäänestyspaikka (esim. kirjastoauto tai vastaava), on huomattava, että auton pysähdyspaikat ovat yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja, joista on ilmoitettava osoite, aukiolopäivät ja päivittäiset kellonajat.

23 Kunnanhallitus Edellisten vaalien tapaan oikeusministeriö ja Suomen Posti Oyj ovat tehneet puitesopimuksen siitä, että Posti tarjoaa konttoreitaan kuntien käytettäväksi ennakkoäänestyspaikkoina vuoden 2007 eduskuntavaaleissa. Mahdollisuus koskee vain niitä 120 kuntaa, jossa on Postin omia konttoreita. Muhoksen kunta ei Postin edustajalta saadun ilmoituksen mukaan ole tällainen paikka eli Muhoksella yleinen ennakkoäänestyspaikka on kunnan omassa harkinnassa. Ratkaistava on se, onko yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja yksi vai useampia. Valmistelun yhteydessä on oltu yhteydessä kirjastotoimenjohtajan Pirkko Tiepuolen kanssa. Hän on ilmoittanut, että kirjaston puolesta voidaan ennakkoäänestyspiste järjestää kulttuurikeskuksen tiloissa. Järjestelyn aiheuttamia kuluja ei tässä vaiheessa pystytä arvioimaan ja siksi tuleekin varautua tarkistamaan keskusvaalilautakunnan vuoden 2007 talousarviota heti ensi vuoden alussa. HALLINTOSIHTEERIN EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että ennakkoäänestyspaikkana Muhoksella vuoden 2007 eduskuntavaaleissa on Koivu ja Tähti kulttuurikeskus. Päivittäiset aukioloajat ovat samat klo klo ja klo Vaalien organisoinnista vastaa hallintopalvelujen päävastuualue. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallintosihteerin ehdotuksen.

24 Kunnanhallitus KUTSU KUNTIEN KAHDENVÄLISEEN KESKUSTELUUN Khall 393 Kunnanjohtaja Jukka Syvävirta (puhelin ): Oulun kaupunki kutsuu kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lakiehdotuksen 7 :n mukaisia kuntia eli Hailuotoa, Haukipudasta, Kempelettä, Kiiminkiä, Liminkaa, Lumijokea, Muhosta, Oulusaloa, Tyrnävää sekä Ylikiiminkiä kahdenkeskisiin neuvotteluihin koskien suunnitelmaa siitä, miten maankäytön, asumisen ja liikenteen sekä palvelujen käyttöä kuntarajat ylittäen parannetaan seudulla ottaen huomioon jo käynnissä olevat yhteistyön kehittämishankkeet. Kunnanhallitukselle asiaa on alustavasti selostettu kokouksessa / 359. Tuolloin on sovittu keskustelun ajankohtavaihtoehdoista. Muhoksen kunnan edustajille on varattu ajankohta klo Ennen neuvottelua kuntia pyydetään valmistautumaan neuvotteluun oheismateriaalina olevan työjärjestyksen pohjalta. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus valitsee edustajansa ko. tilaisuuteen, käy keskustelun työjärjestyksen mukaisista asiakohdista sekä antaa mahdollisen ohjeistuksensa kunnan edustajille neuvottelua varten. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallituksen pöydille oli jaettu kunnanjohtajan valmistelema pohjaesitys kunnan kannanotoista työjärjestyksen eri kohtiin. Käydyn keskustelun yhteydessä kunnanjohtaja täydensi pohjaesitystään. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan täydennetyn pohjaesityksen kunnan vastaukseksi työjärjestyksen kysymyksiin. Kunnan edustajiksi keskusteluun valittiin valtuuston puheenjohtaja Aarre Pitkänen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Toivo Tihinen, valtuuston toinen varapuheenjohtaja Pentti Piirala, kunnanhallituksen jäsenet Jouko Heino ja Esko Jaukka sekä kunnanhallituksen varajäsen Jari Kangastie. Viranhaltijoista keskusteluun osallistuvat kunnanjohtaja Jukka Syvävirta ja hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila. Liite: Työjärjestys kuntakeskusteluihin / Muhoksen kunnanhallitus (Liite :ään 393)

25 Kunnanhallitus RIKOKSENTORJUNNAN YHDYSHENKILÖVERKOSTO Khall 394 Kunnanjohtaja Jukka Syvävirta (puhelin ): Rikoksentorjuntaneuvosto on lähettänyt kunnanjohtajille osoitetun kirjeen, jossa se pyytää kuntia nimeämään kuntien rikoksentorjunnan yhdyshenkilön. Yhdyshenkilön tehtävänä on jakaa hänelle lähetettyä rikoksentorjunta- ja muuta turvallisuussuunnitteluun liittyvää materiaalia eteenpäin kunnassa, erityisesti turvallisuussuunnitteluun osallistuville tahoille ja henkilöille. Hänellä on lisäksi mahdollisuus tutustua rikoksentorjuntaan syvemmin mm. seminaareissa. Yhdyshenkilön toivotaan olevan henkilön, joka osallistuu kunnan turvallisuussuunnitelman laatimiseen. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus nimeää Muhoksen kunnan rikoksentorjunnan yhdyshenkilöksi kunnan turvallisuussuunnitelman tekoon osallistuvan sosiaalityöntekijä Hilkka Karttusen.

26 Kunnanhallitus TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT Khall 395 Kunnanhallitukselle tiedoksisaatetaan seuraavat asiat: Pöytäkirjajäljennöksiä: - Sivistyslautakunnan kokouksesta Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksesta Teknisen lautakunnan kokouksesta Maankäyttö- ja kaavoitusjaoston kokouksesta Viranhaltijapäätöksiä: - Kunnanjohtajan Hallinto- ja talousjohtajan Hallintosihteerin Pöytäkirjajäljennöksiä: - Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen kokouksesta Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän hallituksen kokouksista ja Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston kokouksesta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen kokouksesta Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksesta Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen Oulujoki-strategia ohjausryhmän kokouksesta Opetushallitus: - Tiedote 63/2006/ ; Kansallisten lumipalloprojektien tuen hakeminen - Kirje ; Yksikköhinnat vuonna Oulun hallinto-oikeuden päätös nro 06/0520/2/ ; Koulukuljetusta koskeva valitus Oulun lääninhallitus: - Taksilupa lupanro / ; Luvanhaltija Karhumaa Tero - Kirje OLH /op-61/ ; Ohjeet vuosille tehtäviä oppilaitosten ja yleisten kirjastojen sekä liikuntapaikkojen perustamishanke-ehdotuksia ja vuoden 2007 valtionapuhakemuksia varten

27 Kunnanhallitus Liikenneosasto TIVA-toimikunta ; Palauteyhteenvetokyselystä tietojärjestelmien turvallisuudesta ja varautumisesta poikkeusoloihin Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus: - Kirje ; Muistutus tapahtuneesta organisaatiomuutoksesta - Poikkeamispäätös dnro PPO-2006-L / ; Hakija Heikkinen Mirja ja Raimo (myönteinen ratkaisu) - Kirje dnro PPO-2003-L-2-212/ ; Lausunto Rokuan yhteisestä yleiskaavasta ja yleiskaavan hyväksymispäätöksestä tehdyistä valituksista Suomen Kuntaliiton kirje ; Sosiaali- ja terveysalan koulutuskorvaukset vaihtoehtoiset toimintamallit Ote 40 kunnanjohtajan tekemästä päätöksestä; Yrittäjäpalkinto 2006 Pohjois-Suomen työsuojelupiiri ilmoitus dno 380/81/2005/ ; Asiakasaloitteisen valvonnan päättäminen Oulun ja Kainuun veroviraston päätös ; Oulun verotoimisto ja Koillismaan verotoimisto yhdistetään alkaen, samalla perustetaan uusi Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto Opetusministeriö, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikanosasto ; Liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma vuosiksi Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän talousarvio 2007, kuntayhtymäsuunnitelma KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus päättää, ettei se käytä niiltä osin kuin se on mahdollista kohdassa 1 mainittujen pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätöksien kohdalla 51 :n mukaista otto-oikeutta. Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksiannetut asiat tietoonsa saatetuiksi. toimenpiteet:

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Asioiden käsittelyjärjestyksen muutos

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Asioiden käsittelyjärjestyksen muutos MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 4.2.2003 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 43 44 45 46 Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Info Nuorten

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Asiat. Vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittämisjärjestelyt

Muhoksen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Asiat. Vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittämisjärjestelyt MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstaina 19.12.2002 klo 8.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 545 546 Muhoksen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Asiat Läsnäolo- ja puheoikeuden

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 Tarkastuslautakunta AIKA 02.09.2015 klo 16:15-17:37 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 38 HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS MUHOKSEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEEN

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS MUHOKSEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEEN MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 Tarkastuslautakunta AIKA 26.02.2014 klo 17:00-19:54 PAIKKA Muhoksen terveyskeskuksen kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Keskiviikko 24.1.2007 klo 18.00 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone

Keskiviikko 24.1.2007 klo 18.00 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone MUHOKSEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSKUTSU A KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 17 18 19 Keskiviikko 24.1.2007 klo 18.00 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone Asia Sosiaali- ja

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone.

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 14 Tarkastuslautakunta AIKA 25.02.2016 klo 16:00-17:50 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 8 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info. Tiedoksiannettavat asiat

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info. Tiedoksiannettavat asiat MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 25.9.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 361 362 363 364 365

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

NRO 1/ Tarkastuslautakunnan kouluttautuminen ja käyttöön tilattava materiaali

NRO 1/ Tarkastuslautakunnan kouluttautuminen ja käyttöön tilattava materiaali Tarkastuslautakunta ASIALISTA NRO 1/2010 Kokousaika 16.2.2009 klo 9 14.30 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 12 10.11.2015 AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:38 PAIKKA Muhoksen terveyskeskuksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: 12-15 Sivu 12 MUHOKSEN LAURIN JA MATIN KODIN ESITTELY

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

NRO 1/2017. Tarkastuslautakunta. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen. 2 Kokouksen järjestäytymistoimet

NRO 1/2017. Tarkastuslautakunta. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen. 2 Kokouksen järjestäytymistoimet Tarkastuslautakunta ASIALISTA NRO 1/2017 Kokousaika 26.4.2017 klo 12 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2011 1 Keskusvaalilautakunta Aika 15.04.2011 klo 17:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 03.02.2012 klo 17:00-20:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Keskusvaalilautakunta Aika 23.05.2014 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Jäsen Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jäsen Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Perjantai 13.4.2012 klo 10.00-12.45 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Oppipoika ravintolat / Kokoustila Oltermanni, Korkalonkatu 33, 4. krs, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU 7 / 2007 sivu Nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta 7 / 2007 66. Koivu ja Tähti kulttuurikeskus, kotiseutuhuone

MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU 7 / 2007 sivu Nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta 7 / 2007 66. Koivu ja Tähti kulttuurikeskus, kotiseutuhuone MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU 7 / 2007 sivu Nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta 7 / 2007 66 KOKOUSAIKA maanantai 1.10.2007 klo 18.00 19.05 KOKOUSPAIKKA Koivu ja Tähti kulttuurikeskus, kotiseutuhuone KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 26 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 22.03.2016 AIKA 22.03.2016 klo 14:30-17:14 PAIKKA Kaupungintalon 3. krs kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Jari Vanha Antero Hyvärinen NN puheenjohtaja sihteeri sihteeri 43

Jari Vanha Antero Hyvärinen NN puheenjohtaja sihteeri sihteeri 43 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanvirasto, teknisen toimiston neuvotteluhuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanvirasto, teknisen toimiston neuvotteluhuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2016 138 Tarkastuslautakunta AIKA 10.11.2016 klo 16:00-18:00 PAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 64 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Terveyskeskuksen neuvotteluhuone

Terveyskeskuksen neuvotteluhuone MUHOKSEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSKUTSU A KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.9.2005 klo 18.15 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 84 85 86 87 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone Asia Sosiaali-

Lisätiedot

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén Aika Perjantai 10.2.2012 klo 10.00-12.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Oppipoika ravintolat / Kokoustila Oltermanni, Korkalonkatu 33, 4. krs 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen

Lisätiedot