Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Palkkiosäännön tarkistaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Palkkiosäännön tarkistaminen"

Transkriptio

1 MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Kunnanjohtajan info Muhoksen kunnan strategian arviointikriteerien ja tavoitetasojen päivitys vuodelle 2007 Puitesopimus Oulujoen ja Oulujärven kunnostuksen ja moninaiskäytön kehittämisestä Vaalan, Utajärven ja Muhoksen kuntien alueella vuosina Palkkiosäännön tarkistaminen Pysyväismääräys / luottamushenkilöiden ja henkilökunnan merkkipäivien muistamista koskevat toimintaohjeet Muhoksen seurakunnan anomus kiinteistöveron poistamiseksi Työsuojelutarkastus / Muhoksen terveyskeskus ja terveyskeskuksen sairaala, työsuojelupiirin kuulemiseen vastaaminen Muhoksen kunta / epäasiallinen kohtelu, häirintä ja työpaikkakiusaaminen toimenpideohje esimiehille ja henkilöstölle Valtuuston tekemien päätösten täytäntöönpano Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Tämä kutsu on asetettu nähtäville julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja

2 MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen (valtuuston täytäntöönpano) Osavuosikatsaus (valtuuston täytäntöönpano) Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2007 (valtuuston täytäntöönpano) Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2007 (valtuuston täytäntöönpano) Eroanomus nuoriso- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen tehtävästä / Kaarina Karppinen (valtuuston täytäntöönpano) Tiedoksi annettavat asiat (valtuuston täytäntöönpano) Vuoden 2007 eduskuntavaalit yleiset ennakkoäänestyspaikat kunnassa Kutsu kuntien kahdenväliseen keskusteluun Rikoksentorjunnan yhdyshenkilöverkosto Tiedoksiannettavat asiat Muut esille tulleet asiat Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Tämä kutsu on asetettu nähtäville julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja

3 MUHOKSEN KUNTA No 24/2006 Sivu 603(27) Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistaina klo (tauko klo ) KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jäsenet: Varajäsenet: Toivo Tihinen, puheenjohtaja Kirsti Airaksinen Jouko Heino Esko Jaukka Merja Jurvakainen Sauli Laakkonen Jouko Leinonen Senja Nuolikivi Sirkka-Liisa Parviainen; poistui klo 20.57/ 381 Olavi Ruottinen Ritva Hurme Pirkko Mattila Jouni Koskinen Jari Kangastie Inkeri Väärälä Harri Häkkinen Kaija-Leena Pohjola Hannu Pihlamaa Jukka Syvävirta, kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjänä :n 382 ajan Aarre Pitkänen, valtuuston pj. Helena Kohtalo-Törmänen, valtuuston I vpj Pentti Piirala, valtuuston II vpj. Rauno Piippo, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT :t PÄÄTÖS: Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kirsti Airaksinen ja Jouko Heino. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Rauno Piippo PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS Toivo Tihinen Tarkastusaika Allekirjoitukset Jukka Syvävirta Muhos PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Muhoksen kunnanvirastossa Virka-asema Allekirjoitus arkistosihteeri

4 Kunnanhallitus ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 376 KÄSITTELY: Puheenjohtaja esitti, että asialistalta poistetaan asiakohta Oulu- Koillismaan pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan esityksen. toimenpiteet:

5 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN INFO Khall 377 KÄSITTELY: Kunnanjohtaja selosti kunnanhallitukselle seuraavia asioita: - kunnan tilintarkastajan Väinö Järvisen eläkkeelle jääntiä - kunnan joulukorttien lähettämistä tänä vuonna ei lähetetä - henkilöstön ns. porkkanavapaiden tarjoamista vuonna PÄÄTÖS: Kunnanhallitus merkitsi selostuksen tiedoksi. toimenpiteet:

6 Kunnanhallitus MUHOKSEN KUNNAN STRATEGIAN ARVIOINTIKRITEERIEN JA TAVOITETASOJEN PÄIVITYS VUODELLE 2007 Khall 378 Kunnanjohtaja Jukka Syvävirta p Kunnanvaltuusto on hyväksynyt voimassa olevan Muhoksen kunnan strategian vuoteen 2015 joulukuussa Strategian tavoitetasot kullekin strategiavuodelle käydään läpi ja päivitetään edellisen vuoden syksyn aikana. Vuodelle 2007 tavoitetasojen luonnosta käytiin läpi valtuustoseminaarissa Tuolloin neljä työryhmää valmisteli tavoitetasoja vuodelle Tämän jälkeen tulevaisuusjaosto on käsitellyt ja yhdistellyt eri työryhmien tuloksia kokouksissaan loka- ja marraskuun aikana. Tavoitetasojen määrittelyn lisäksi on hieman täsmennetty arviointikriteereitä, mutta kriittisiä menetystekijöitä ei ole muutettu aiemmin hyväksytystä. Tulevaisuusjaosto esittää, että ko. kohdat päivitetään voimassa olevaan strategiaan. Esitettävät muutokset tavoitetasoihin vuodelle 2007 ovat tasapainossa valtuuston käsittelyyn tulevan talousarvio 2007:n kanssa. KJ:N EHDOTUS: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Muhoksen kunnan voimassa olevan strategian arviointikriteerit ja tavoitetasot vuodelle 2007 päivitetään liitteen mukaisesti. Liite: Strategiset kriittiset menestystekijät, mittarit ja toimenpiteet (Liite :ään 378)

7 Kunnanhallitus PUITESOPIMUS OULUJOEN JA OULUJÄRVEN KUNNOSTUKSEN JA MONINAISKÄYTÖN KEHITTÄMISESTÄ VAALAN, UTAJÄRVEN JA MUHOKSEN KUNTIEN ALUEELLA VUO- SINA Khall 379 Kunnanjohtaja Jukka Syvävirta p : Oulujoki-varren kunnilla on ollut yhdessä Fortumin ja Pohjois-Pohjanmaan Ympäristökeskuksen kanssa vuodesta 1999 lähtien moninaiskäyttösopimus, jolla on tehty puitesopimuksen periaatteita noudattaen Oulujoen ja Oulujärven säännöstelystä aiheutuneiden haittojen vähentämistoimenpiteitä.. Kustannusten jako on aiemmassa sopimuksessa ollut seuraava: Fortum 50 %, P-P:n ympäristökeskus (Maa- ja metsätalousministeriö) 25 % ja alueen kunnat 25 %. Sopimusta on neuvoteltu viime keväästä lähtien useissa eri palavereissa. Sopimusajaksi on suunniteltu kuitenkin siten, että ne hankkeet, jotka ovat sopimusten perusteella aliotettu ennen , toteutetaan sopimuskauden jälkeen ko. sopimuksen mukaisilla ehdoilla. Uudessa sopimusluonnoksessa painopistettä säännöstelyn haittojen vähentämistoimenpiteissä on suunnattu mm. seuraaviin osa-alueisiin: * vaikuttavuus säännöstelyn ja voimatalouskäytön haittavaikutusten vähentäminen, * hankkeiden ylikunnallisuus ja vaikuttavuus koko jokialueen vesistöjen käytön kannalta. Kustannusten jako uudessa sopimuksessa olisi seuraava: Fortum 45 %, P-P:n ympäristökeskus (Maaja metsätalousministeriö) 25 % ja alueen kunnat 30 %. KJ:N EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää esittää liitteenä olevan Puitesopimus Oulujoen ja Oulujärven kunnostuksen ja moninaiskäytön kehittämisestä Vaalan, Utajärven ja Muhoksen kuntien alueella vuosina valtuuston hyväksyttäväksi. Liite: Puitesopimus Oulujoen ja Oulujärven kunnostuksen ja moninaiskäytön kehittämisestä Vaalan, Utajärven ja Muhoksen kuntien alueella vuosina (Liite :ään 379) Merkittiin pöytäkirjaan, että asian käsittelyn jälkeen kunnanhallituksen kokous keskeytettiin tauon ajaksi, tauko klo ).

8 Kunnanhallitus Kunnanhallitus PALKKIOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN Khall 303 Hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila (puhelin ) ja hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Valtuusto on hyväksynyt voimassa olevan palkkiosäännön / 64. Tällöin on sääntöön tehty mm. euron käyttöön ottamisesta johtuvat muutokset. Säännön hyväksymisen jälkeen on todettu sen tarkistamistarvetta lautakuntarakenteen muuttumisen vuoksi (ympäristölautakunta lakannut olemasta ja nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta on perustettu) ja eräiden tulkinnallisten tilanteiden selkeyttämiseksi. Valmisteluvaiheessa on puututtu lähinnä säännön määräysten täsmentämiseen tulkintatilanteiden vähentämiseksi. Palkkioiden euromääriin ei ole tehty muutoksia, mutta lisäyksenä on vuosipalkkion maksaminen myös nuoriso- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtajalle. Esityslistan oheismateriaalina jaetaan nykyinen voimassa oleva palkkiosääntö. Liitteenä uusi valmisteltu luonnos palkkiosäännöksi. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus tekee liitteenä olevan esityksensä valtuustolle Muhoksen kunnan palkkiosäännöksi, joka tulee voimaan lukien kuitenkin siten, että nuoriso- ja vapaaaikalautakunnan puheenjohtajan vuosipalkkio maksetaan taannehtivasti lukien. KJ:N ESITYS: Esitellään kokouksessa. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila oli asian johdosta kunnanhallituksen kuultavana kokouksen alussa. Keskustelun aikana kunnanjohtaja teki seuraavan esityksen: Kunnanhallitus siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

9 Kunnanhallitus Khall 380 Lisätietoja asiasta kunnanjohtaja Jukka Syvävirta (puhelin ): KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi Muhoksen kunnan palkkiosäännön, joka tulee voimaan lukien kuitenkin siten, että nuoriso- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtajan vuosipalkkio maksetaan taannehtivasti lukien. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että käydyn keskustelun aikana kunnanjohtaja tarkensi esitystään palkkiosäännön sisällöksi ja esitti, että kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi liitteen mukaisen Muhoksen kunnan palkkiosäännön, joka tulee voimaan lukien, kuitenkin siten, että nuoriso- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtajan vuosipalkkio maksetaan taannehtivasti lukien. Sirkka-Liisa Parviainen esitti, että päätoimisille yrittäjille ilman erillistä selvitystä maksettava ansionmenetyskorvaus korotetaan 10 euroon tunnilta. Jouko Leinonen esitti, että päätoimisille yrittäjille ilman erillistä selvitystä maksettava ansionmenetyskorvaus korotetaan 16 euroon tunnilta. Keskustelun asiasta päätyttyä puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana ovat Parviainen ja Leinonen tehneet kunnanjohtajan esityksestä poikkeavat esitykset. Edelleen puheenjohtaja totesi, että kumpaakaan esitystä ei ole kannatettu ja että ne siten raukeavat. PÄÄTÖS: Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen kunnanjohtajan esityksen. Liite: Muhoksen kunnan palkkiosääntö (Liite :ään 380)

10 Kunnanhallitus PYSYVÄISMÄÄRÄYS / LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA HENKILÖKUNNAN MERKKI- PÄIVIEN MUISTAMISTA KOSKEVAT TOIMINTAOHJEET Khall 381 Hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila (puhelin ): Muhoksen luottamushenkilöiden ja henkilökunnan merkkipäiväohjeistusta on päivitetty (edellinen kunnanhallitus / 158 ). Ohjeen tarkoituksena on yhdenmukaistaa eri hallintokuntien käytäntöjä. YTYryhmä on käsitellyt ohjeen Muhoksen kunnan hallintosääntö: 5 kunnanhallituksen ratkaisuvalta, kohta 28 pysyväismääräysten antaminen toimivaltansa puitteissa: Tämä ohje on pysyväismääräys. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus hyväksyy ohjeen pysyväismääräyksenä. Ohjeet otetaan käyttöön heti kun YTY on käsitellyt tämän ohjeen mukaisesti lahjavaihtoehdot, kuitenkin viimeistään KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen. Liite: Luottamushenkilöiden ja henkilökunnan merkkipäivien muistamista koskevat toimintaohjeet (Liite :ään 381) Merkittiin pöytäkirjaan, että Sirkka-Liisa Parviainen poistui kokouksesta tämän asiakohdan päätöksenteon jälkeen klo

11 Kunnanhallitus MUHOKSEN SEURAKUNNAN ANOMUS KIINTEISTÖVERON POISTAMISEKSI Khall 382 Hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila (puhelin ): Muhoksen seurakunta anoo kirkon kiinteistöveron poistoa vuodelta Seurakunta anoo vapautusta kiinteistöverosta kirkon osalta summa yhteensä 754,20 euroa. Perustelut anomuksessa: Perusteluina anomukseemme mainittakoon mm. että Muhoksen kirkko on Suomen vanhin alkuperäisen muotonsa säilyttänyt puukirkko. Kirkko on valmistunut vuonna Viimeisin kirkon peruskorjaus tehtiin vuosina Muhoksen kirkko on toiminut jo vuosia kesäisin nk. tiekirkkona, ja siellä vierailee vuosittain satoja matkailijoita niin kotimaasta kuin ulkomailtakin. Menneenä kesänä kirkon esittelijänä toimi muhoslainen opiskelija välisen ajan. Muhoksen kirkko on mielestämme kuntamme arvokkain rakennus ja nähtävyys. Muhoksen kirkko vapautettiin vuonna 2005 kiinteistöverosta. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Muhoksen seurakunnan anomuksen ja poistaa seurakunnalle määrätyn vuoden 2006 kiinteistöveron 754,20. Päätöksen perusteluna on seurakunnan omistaman kiinteistön kulttuurihistoriallinen merkittävyys. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että pöytäkirjanpitäjä Rauno Piippo esteellisenä poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperusteena Muhoksen seurakunnan kirkkoneuvoston jäsenyys. Pöytäkirjanpitäjänä asian käsittelyn ajan toimi kunnanjohtaja Jukka Syvävirta. toimenpiteet: arkistosihteeri

12 Kunnanhallitus Kunnanhallitus TYÖSUOJELUTARKASTUS / MUHOKSEN TERVEYSKESKUS JA TERVEYSKESKUKSEN SAIRAALA, TYÖSUOJELUPIIRIN KUULEMISEEN VASTAAMINEN Khall 174 Työsuojelupäällikkö Juha Pesonen (puhelin ) ja johtava lääkäri Esko Haapamäki: Muhoksen kunnan terveyskeskuksessa ja terveyskeskuksen sairaalassa pidettiin työsuojelutarkastus (Tarkastuskertomus 06/2216). Tarkastuksessa työsuojelutarkastaja Jorma Ukkola totesi, että työnantaja ei ole tehnyt tähän työpaikkaan systemaattista työn vaarojen tunnistamista ja arviointia. Lisäksi Ukkola toteaa että saadun selvityksen mukaan vaarojen arviointi työ tullaan käynnistämään Työsuojelutarkastaja Jorma Ukkolan tulkinnassa on selvä virhe, sillä koko Muhoksen kunnan työpisteissä tulee kunnanhallituksen pysyväismääräyksellä (kh 33 /2006) olla tehtynä työn vaarojen ja riskien arviointi mennessä. Työsuojelutarkastaja Ukkolalle annettiin tehdyn tarkastuksen yhteydessä ote kyseisestä kunnanhallituksen päätöksestä. Pohjois-Suomen työsuojelupiiri on lähestynyt Muhoksen kuntaa asiakirjalla 178/41/2006, jossa annetaan kunnalle kuulemismahdollisuus ennen velvoitteen antamista Asiakirja on päivätty ja sen ovat allekirjoittaneet piiripäällikkö Pentti Pekkala ja lakimies Ritva Leppikangas. Työsuojelupäällikkö Juha Pesonen on käynyt asiasta puhelinkeskustelun työsuojelutarkastaja Jorma Ukkolan kanssa Tässä yhteydessä on todettu tarkastuskertomuksen olevan virheellinen yllämainitulta osin ja sovittiin siitä, että Muhoksen kunta antaa selvityksen asiasta. Jorma Ukkola totesi puhelun aikana, että selvitykseksi riittää tehdystä riskien ja vaarojen kartoituksesta tuleva kopio saatekirjeellä, jossa aikataulutetaan toimenpiteiden jatkoaikataulua. Muhoksen kunta on pyytänyt työsuojelupiiristä jatkoaikaa kuulemiseen vastaamiseen päivätyllä kirjeellä, jotta Muhoksen kunnanhallitus ehtii käsitellä asiaa. Työsuojelupiiri on myöntänyt lisäaikaa saakka. Muhoksen kunnanhallitus antaa lausuntonsa kuulemiseen siten, että työsuojelupäällikkö Juha Pesonen laatii saatekirjeen ja liitteeksi tulee terveyskeskuksen ja terveyskeskussairaalan mennessä laadittu työstä johtuvien haittojen vaarojen kartoitus, sekä ongelmakohtien korjaussuunnitelma. Saatekirje esitellään kokouksessa. KJ:N ESITYS: Muhoksen kunnanhallitus antaa lausuntonsa kuulemiseen siten, että työsuojelupäällikkö Juha Pesonen laatii saatekirjeen ja liitteeksi tulee terveyskeskuksen ja terveyskeskussairaalan mennessä laadittu työstä johtuvien haittojen vaarojen kartoitus sekä ongelmakohtien korjaussuunnitelma aikatauluineen.

13 Kunnanhallitus Kunnanhallitus KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että laadittu saatekirje jaettiin kokouksessa kunnanhallituksen pöydälle. Khall 383 Työsuojelupiiri on kirjeellään pyytänyt kuntaa viimeistään ilmoittamaan korjaustoimenpiteiden aikataulun ja menettelytapaohjeet väkivallan uhan varalta. Kunnalle määrätty hallinnollinen pakkokeinomenettely on voimassa lisäselvityksen tekoon saakka. Kunnan vastausta ovat valmistelleet työsuojelupäällikkö Juha Pesonen ja johtava lääkäri Esko Haapamäki. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy kunnan vastauksena liitteenä olevan kirjeen sekä sen liitteet. Liitteet: Kuulemiseen vastaaminen Pohjois-Suomen työsuojelupiiriin, jatkovastaus mennessä (Liite :ään 383) Sisältää liitteet: - Vaarojen ja haittojen käsittelyn toimenpideohjelma - Menettelytapaohjeet henkilöstölle asiakasväkivallan uhan varalta ja yksintyöskentelyyn - Muhoksen kunta / epäasiallinen kohtelu, häirintä ja työpaikkakiusaaminen toimenpideohje esimiehille ja henkilöstölle

14 Kunnanhallitus MUHOKSEN KUNTA / EPÄASIALLINEN KOHTELU, HÄIRINTÄ JA TYÖPAIKKA- KIUSAAMINEN TOIMENPIDEOHJE ESIMIEHILLE JA HENKILÖSTÖLLE Khall 384 Työsuojelupäällikkö Juha Pesonen p Muhoksen kuntaan on laadittu uusi työsuojelun toimintaohjelma, joka on hyväksytty kunnanhallituksessa Työsuojelun toimintaohjelma ohjeistaa kuntaa työsuojeluasioissa. Yhtenä osana työsuojelun toimintaohjelmaa tulee olla laadittuna menettelytapaohjeet esimiehille ja henkilöstölle epäasiallisen kohtelun, häirinnän ja työpaikkakiusaamisen varalle. Työsuojelupäällikkö Juha Pesonen on työstänyt Muhoksen kunnalle toimenpideohjeen epäasiallisen kohtelun, häirinnän ja työpaikkakiusaamisen varalle. Toimenpideohje käsiteltiin ja hyväksyttiin YTY-ryhmässä Tämä toimenpideohje liitetään kunnan työsuojelun toimenpideohjelmaan liitteeksi. Muhoksen kunnan hallintosääntö: 5 Kunnanhallituksen ratkaisuvalta, kohta 28 pysyväismääräysten antaminen toimivaltansa puitteissa: Tämä toimenpide ohje on pysyväismääräys. Liite: Muhoksen kunta / Epäasiallinen kohtelu, häirintä ja työpaikkakiusaaminen toimenpideohje esimiehille ja henkilöstölle. HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: Kunnanhallitus hyväksyy pysyväismääräyksenä liitteenä olevan Epäasiallinen kohtelu, häirintä ja työpaikkakiusaaminen toimenpideohjeen esimiehille ja henkilöstölle KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallinto- ja talousjohtajan ehdotuksen. KÄSITTELY: Keskustelun aikana Esko Jaukka Jouko Leinosen kannattamana esitti, että asia palautetaan YTY-ryhmälle valmisteltavaksi. Keskustelun tässä vaiheessa puheenjohtaja kysyi, onko kunnanhallitus yksimielinen asian palauttamisesta YTY-ryhmälle valmisteltavaksi. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus palautti asian yksimielisesti YTY-ryhmälle valmisteltavaksi.

15 Kunnanhallitus VALTUUSTON TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Khall 385 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Valtuuston kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja se ollut yleisesti nähtävillä KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset :t ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä ole lain tai asetuksen vastaisia tai menneet valtuuston päätösvaltaa ulommaksi ja panee päätökset täytäntöön.

16 Kunnanhallitus ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN (VALTUUSTON TÄYTÄN- TÖÖNPANO) Khall 386 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Valtuusto 46 / KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi..

17 Kunnanhallitus OSAVUOSIKATSAUS (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO) Khall 387 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Valtuusto 47 / KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus merkitsee käsittelyn tiedoksi..

18 Kunnanhallitus TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2007 (VALTUUSTON TÄYTÄN- TÖÖNPANO) Khall 388 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Valtuusto 48 / Päätöksestä on ilmoitettu verohallinnolle ja Suomen Kuntaliitolle. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi suoritetut toimenpiteet.

19 Kunnanhallitus KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2007 (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO) Khall 389 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Valtuusto 49 / Päätöksestä on ilmoitettu verohallinnolle ja Suomen Kuntaliitolle. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi suoritetut toimenpiteet.

20 Kunnanhallitus EROANOMUS NUORISO- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN VARAJÄSENEN TEHTÄ- VÄSTÄ / KAARINA KARPPINEN (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO) Khall 390 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Valtuusto 50 / KJ:N ESITYS: Päätös annetaan tiedoksi nuoriso- ja vapaa-aikalautakunnalle ja ao. henkilöille sekä palkanlaskentaan.

21 Kunnanhallitus TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO) Khall 391 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin ): Valtuusto 51 / KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus merkitsee käsittelyn tiedoksi..

22 Kunnanhallitus VUODEN 2007 EDUSKUNTAVAALIT YLEISET ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT KUN- NASSA Khall 392 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puh ): Seuraavat yleiset vaalit ovat eduskuntavaalit (ennakkoäänestys kotimaassa ja ulkomailla ). Vaalilain (714/1998) 9 :n mukaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista kunnassa määrää kunnanhallitus. Kukin kunta päättää itsenäisesti ja oman harkintansa mukaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Kunnanhallituksen on ilmoitettava yleiset ennakkoäänestyspaikat Väestörekisterikeskuksen pitämään äänestyspaikkarekisteriin viimeistään Kunta voi järjestää ennakkoäänestyksen joko omissa virastoissaan, tai muissa itse järjestämissään tiloissa taikka hankkimalla palvelun joltain muulta luotettavalta taholta, kuten Suomen Posti Oyj:n (myöhemmin Posti) postikonttoreilta. Yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja määrättäessä tulee kiinnittää tulisi huomioita seuraaviin asioihin: 1) Yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja ja myös vaalipäivän äänestyspaikkoja tulee kunnassa olla riittävästi suhteessa kunnan äänioikeutettujen määrään, jotta äänestäminen olisi äänestäjille mahdollisimman vaivatonta ja vähän aikaa vievää. 2) Ennakkoäänestyspaikan on syytä sijoittaa sellaisiin paikkoihin, joihin äänestäjien on helppoa tulla ja joihin he vaivattomasti osaavat 3) Ennakkoäänestyspaikkojen tulisi vaalista toiseen olla mahdollisimman pysyviä 4) Ennakkoäänestystilan tulee olla riittävän tilava, jotta äänestys voidaan toimittaa sujuvasti ja luotettavasti eli vaalisalaisuus, vaalivapaus ja vaalirauha turvaten 5) Ennakkoäänestyspaikka on sijoitettava rakennuksessa niin, että paloturvallisuus ei vaarannu. 6) Kunnan on tehokkaasti tiedotettava kunnan alueella olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista. 7) Liikuntavammaisten ja muiden liikuntaesteisten ennakkoäänestysmahdollisuuksiin on kiinnitettävä huomiota. 8) Mikäli käytetään liikkuvaa ennakkoäänestyspaikka (esim. kirjastoauto tai vastaava), on huomattava, että auton pysähdyspaikat ovat yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja, joista on ilmoitettava osoite, aukiolopäivät ja päivittäiset kellonajat.

23 Kunnanhallitus Edellisten vaalien tapaan oikeusministeriö ja Suomen Posti Oyj ovat tehneet puitesopimuksen siitä, että Posti tarjoaa konttoreitaan kuntien käytettäväksi ennakkoäänestyspaikkoina vuoden 2007 eduskuntavaaleissa. Mahdollisuus koskee vain niitä 120 kuntaa, jossa on Postin omia konttoreita. Muhoksen kunta ei Postin edustajalta saadun ilmoituksen mukaan ole tällainen paikka eli Muhoksella yleinen ennakkoäänestyspaikka on kunnan omassa harkinnassa. Ratkaistava on se, onko yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja yksi vai useampia. Valmistelun yhteydessä on oltu yhteydessä kirjastotoimenjohtajan Pirkko Tiepuolen kanssa. Hän on ilmoittanut, että kirjaston puolesta voidaan ennakkoäänestyspiste järjestää kulttuurikeskuksen tiloissa. Järjestelyn aiheuttamia kuluja ei tässä vaiheessa pystytä arvioimaan ja siksi tuleekin varautua tarkistamaan keskusvaalilautakunnan vuoden 2007 talousarviota heti ensi vuoden alussa. HALLINTOSIHTEERIN EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että ennakkoäänestyspaikkana Muhoksella vuoden 2007 eduskuntavaaleissa on Koivu ja Tähti kulttuurikeskus. Päivittäiset aukioloajat ovat samat klo klo ja klo Vaalien organisoinnista vastaa hallintopalvelujen päävastuualue. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy hallintosihteerin ehdotuksen.

24 Kunnanhallitus KUTSU KUNTIEN KAHDENVÄLISEEN KESKUSTELUUN Khall 393 Kunnanjohtaja Jukka Syvävirta (puhelin ): Oulun kaupunki kutsuu kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lakiehdotuksen 7 :n mukaisia kuntia eli Hailuotoa, Haukipudasta, Kempelettä, Kiiminkiä, Liminkaa, Lumijokea, Muhosta, Oulusaloa, Tyrnävää sekä Ylikiiminkiä kahdenkeskisiin neuvotteluihin koskien suunnitelmaa siitä, miten maankäytön, asumisen ja liikenteen sekä palvelujen käyttöä kuntarajat ylittäen parannetaan seudulla ottaen huomioon jo käynnissä olevat yhteistyön kehittämishankkeet. Kunnanhallitukselle asiaa on alustavasti selostettu kokouksessa / 359. Tuolloin on sovittu keskustelun ajankohtavaihtoehdoista. Muhoksen kunnan edustajille on varattu ajankohta klo Ennen neuvottelua kuntia pyydetään valmistautumaan neuvotteluun oheismateriaalina olevan työjärjestyksen pohjalta. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus valitsee edustajansa ko. tilaisuuteen, käy keskustelun työjärjestyksen mukaisista asiakohdista sekä antaa mahdollisen ohjeistuksensa kunnan edustajille neuvottelua varten. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallituksen pöydille oli jaettu kunnanjohtajan valmistelema pohjaesitys kunnan kannanotoista työjärjestyksen eri kohtiin. Käydyn keskustelun yhteydessä kunnanjohtaja täydensi pohjaesitystään. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan täydennetyn pohjaesityksen kunnan vastaukseksi työjärjestyksen kysymyksiin. Kunnan edustajiksi keskusteluun valittiin valtuuston puheenjohtaja Aarre Pitkänen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Toivo Tihinen, valtuuston toinen varapuheenjohtaja Pentti Piirala, kunnanhallituksen jäsenet Jouko Heino ja Esko Jaukka sekä kunnanhallituksen varajäsen Jari Kangastie. Viranhaltijoista keskusteluun osallistuvat kunnanjohtaja Jukka Syvävirta ja hallinto- ja talousjohtaja Stina Mattila. Liite: Työjärjestys kuntakeskusteluihin / Muhoksen kunnanhallitus (Liite :ään 393)

25 Kunnanhallitus RIKOKSENTORJUNNAN YHDYSHENKILÖVERKOSTO Khall 394 Kunnanjohtaja Jukka Syvävirta (puhelin ): Rikoksentorjuntaneuvosto on lähettänyt kunnanjohtajille osoitetun kirjeen, jossa se pyytää kuntia nimeämään kuntien rikoksentorjunnan yhdyshenkilön. Yhdyshenkilön tehtävänä on jakaa hänelle lähetettyä rikoksentorjunta- ja muuta turvallisuussuunnitteluun liittyvää materiaalia eteenpäin kunnassa, erityisesti turvallisuussuunnitteluun osallistuville tahoille ja henkilöille. Hänellä on lisäksi mahdollisuus tutustua rikoksentorjuntaan syvemmin mm. seminaareissa. Yhdyshenkilön toivotaan olevan henkilön, joka osallistuu kunnan turvallisuussuunnitelman laatimiseen. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus nimeää Muhoksen kunnan rikoksentorjunnan yhdyshenkilöksi kunnan turvallisuussuunnitelman tekoon osallistuvan sosiaalityöntekijä Hilkka Karttusen.

26 Kunnanhallitus TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT Khall 395 Kunnanhallitukselle tiedoksisaatetaan seuraavat asiat: Pöytäkirjajäljennöksiä: - Sivistyslautakunnan kokouksesta Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksesta Teknisen lautakunnan kokouksesta Maankäyttö- ja kaavoitusjaoston kokouksesta Viranhaltijapäätöksiä: - Kunnanjohtajan Hallinto- ja talousjohtajan Hallintosihteerin Pöytäkirjajäljennöksiä: - Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen kokouksesta Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän hallituksen kokouksista ja Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston kokouksesta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen kokouksesta Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksesta Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen Oulujoki-strategia ohjausryhmän kokouksesta Opetushallitus: - Tiedote 63/2006/ ; Kansallisten lumipalloprojektien tuen hakeminen - Kirje ; Yksikköhinnat vuonna Oulun hallinto-oikeuden päätös nro 06/0520/2/ ; Koulukuljetusta koskeva valitus Oulun lääninhallitus: - Taksilupa lupanro / ; Luvanhaltija Karhumaa Tero - Kirje OLH /op-61/ ; Ohjeet vuosille tehtäviä oppilaitosten ja yleisten kirjastojen sekä liikuntapaikkojen perustamishanke-ehdotuksia ja vuoden 2007 valtionapuhakemuksia varten

27 Kunnanhallitus Liikenneosasto TIVA-toimikunta ; Palauteyhteenvetokyselystä tietojärjestelmien turvallisuudesta ja varautumisesta poikkeusoloihin Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus: - Kirje ; Muistutus tapahtuneesta organisaatiomuutoksesta - Poikkeamispäätös dnro PPO-2006-L / ; Hakija Heikkinen Mirja ja Raimo (myönteinen ratkaisu) - Kirje dnro PPO-2003-L-2-212/ ; Lausunto Rokuan yhteisestä yleiskaavasta ja yleiskaavan hyväksymispäätöksestä tehdyistä valituksista Suomen Kuntaliiton kirje ; Sosiaali- ja terveysalan koulutuskorvaukset vaihtoehtoiset toimintamallit Ote 40 kunnanjohtajan tekemästä päätöksestä; Yrittäjäpalkinto 2006 Pohjois-Suomen työsuojelupiiri ilmoitus dno 380/81/2005/ ; Asiakasaloitteisen valvonnan päättäminen Oulun ja Kainuun veroviraston päätös ; Oulun verotoimisto ja Koillismaan verotoimisto yhdistetään alkaen, samalla perustetaan uusi Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto Opetusministeriö, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikanosasto ; Liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma vuosiksi Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän talousarvio 2007, kuntayhtymäsuunnitelma KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus päättää, ettei se käytä niiltä osin kuin se on mahdollista kohdassa 1 mainittujen pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätöksien kohdalla 51 :n mukaista otto-oikeutta. Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksiannetut asiat tietoonsa saatetuiksi. toimenpiteet:

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 28.2.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 50 51 52 53 54 55

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 15.3.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 131 132 133 134 135

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 2.11.2004 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 387 388 389 390 391

Lisätiedot

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 9.5.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen lukion etäopetusluokka Asiat 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 Asioiden

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 23/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 19.12.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 628 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 22/2009 435 KOKOUSAIKA 23.11.2009 klo 18.05-20.22 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki Halla-aho,

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Kunnanvaltuusto 11.06.2013 AIKA 11.06.2013 klo 19:00 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat

Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48. Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. Käsitellyt asiat Kokousaika Maanantai 09.01.2012 kello 17.39 19.48 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot