Kirkkoneuvoston pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa ma-pe klo 9-15.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15."

Transkriptio

1 PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa ma-pe klo Kokouksen avaaminen 70 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 71 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 72 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 73 Piispantarkastukseen liittyvä lääninrovastin jälkitarkastus 74 Virkavapausanomus 75 Hollolan seurakunnan 1. kappalaisen valinta 76 Yhteisvastuukeräyksen vastuuhenkilöt, työryhmä ja oman seurakunnan kohde vuodelle Hollolan seurakunnan tasa-arvosuunnitelma 78 Talousraportit Sijoitusraportti 80 Veroprosentti vuonna Anomus haudan ainaishallintaoikeuden palauttamisesta 82 Hämeenkosken kirkon liittäminen kaukolämpöverkostoon 83 Muut asiat 84 Aloiteasiat 85 Ilmoitusasiat 86 Kokouksen päättäminen ja muutoksenhakuoikeudesta ilmoittaminen Hollolassa Antti Lahtinen Kirkkoneuvoston puheenjohtaja

2 PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 2 (26) KIRKKONEUVOSTO Aika Keskiviikkona klo Paikka Puheenjohtaja Jäsenet Varajäsenet Sovituksenkirkko, Keskuskatu 2 (kokoustila Mooses) Lahtinen Antti, kirkkoherra Hämäläinen Kalevi Koskelo Aimo Lindqvist Kauko Louekoski-Huttunen Toini Lyyri Maija Salo Tuulia Silventoinen Aimo Tanhuanpää Ritva-Liisa Tiilikka Liisa Rinne Keijo (Kotiaho Pekka) Muut läsnäolijat Aakala Seija, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Huttunen Timo, kappalainen, esittelijä Iivari Eila, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kaartama Mikko, vs. tiedottaja, sihteeri Ora Martti, vs. kiinteistöpäällikkö Penttilä Hanna-Leena, pastori Piispanen Matti, lääninrovasti, Seppänen Heikki, talouspäällikkö, esittelijä Poissa: Kotiaho Pekka (varapj.) Pohto Pentti, Hämeenkosken kappalainen

3 PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 3 (26) 69 Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 70 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 71 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. Tehtäviin valittiin Silventoinen Aimo ja Tanhuanpää Ritva-Liisa. 72 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Työjärjestykseksi hyväksytään esityslista. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4 PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 4 (26) 73 Piispantarkastukseen liittyvä lääninrovastin jälkitarkastus Hollolan seurakunnan piispantarkastusprosessi käynnistyi starttipalaverilla, johon osallistuivat dekaani Ari Hukari, lääninrovasti Matti Piispanen, työyhteisökonsultti Markku Tynkkynen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Eila Iivari, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Kotiaho sekä johtoryhmä. Seurakunnan henkilöstö toteutti itsearviointiprosessin työyhteisökonsultti Markku Tynkkysen johdolla työalaryhmittäin tammikuussa 2012 pohtien teemaa Missä me olemme työyhteisönä ja seurakuntana juuri nyt? Kirkkoherra laati teemasta raportin piispaa ja työyhteisöä varten. Asiaan liittyvä piispan ja kirkkoherran tapaaminen oli Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo toimitti piispanvisitaation Hollolassa (muistio, liite 1). Lakimiesasessori Jorma Juutilainen ja lääninrovasti Matti Piispanen toimittivat seurakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen (liite 2). Piispantarkastusohje toteaa lääninrovastin jälkitarkastuksesta: Lääninrovasti toteuttaa jälkitarkastuksen 5 tai 6 kk piispanvisitaation jälkeen, kuitenkin ennen piispanvisitaation jälkiarviointia. Jälkitarkastuksen tarkoituksena on arvioida niitä kehittämistoimenpiteitä, joihin piispantarkastuskertomus on kiinnittänyt huomiota. Lääninrovasti osallistuu neuvoston kokoukseen, jossa arviointikeskustelu käydään. Tarkastusprosessin tuottamat kehitettävät asiat ovat liitteessä 3. Kirkkoneuvosto käy arviointikeskustelun lääninrovastin johdolla Hollolan seurakunnan kehittämistoimenpiteistä. Kirkkoneuvosto kävi vilkkaan keskustelun. Esille nostettuja asioita on ryhdytty työstämään. Lääninrovasti seuraa niiden toteumista. Tästä päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta KL 24:5 mukaan. Esittelijä Kirkkoherra Antti Lahtinen Keskuskatu Hollola Puh Sähköposti

5 PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 5 (26) 74 Virkavapausanomus Diakoniaviranhaltija Eila Virtanen anoo päivätyllä kirjeellään virkavapautta ajalle jäädäkseen vuorotteluvapaalle siten, että ennen vuorotteluvapaan aloittamista sijaiskysymys saadaan ratkaistua Hollolan seurakunnan ja työ- ja elinkeinotoimiston edellyttämällä tavalla. Diakonissa Eila Virtaselle myönnetään palkatonta virkavapautta ajalle Sijaiskysymys tulee ratkaista Hollolan seurakunnan ja työ- ja elinkeinotoimiston edellyttämällä tavalla. Esitys hyväksyttiin. Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen KL 24. luvun mukaan. Esittelijä Kirkkoherra Antti Lahtinen Keskuskatu Hollola Puh Sähköposti

6 PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 6 (26) 75 Hollolan seurakunnan 1. kappalaisen valinta Hollolan seurakunnan kirkkoneuvosto päätti edellisessä kokouksessaan (kirkkoneuvoston ptk 4/ ) kappalaisen valintaryhmän perustamisesta: Hollolan seurakunnan 1.kappalaisen virka tuli avoimeksi Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin myönnettyä eron rovasti Salamat Masihille eläkkeelle siirtymistä varten alkaen. Hakuaika päättyi klo Määräaikaan mennessä virkaa hakivat: pastori Janne Hatakka Orimattilan seurakunnan ma.seurakuntapastori Pauliina Hatakka Mäntyharjun seurakunnan seurakuntapastori Erik Liljeström Asikkalan seurakunnan ma. seurakuntapastori Anja Saraja Oulujoen seurakunnan seurakuntapastori Antti Leskelä. Tuomikapituli antaa lausunnon hakijoista seuraavassa kokouksessaan , minkä jälkeen tuomiokapitulin lausunto ja hakemusasiakirjat lähetetään Hollolan seurakuntaan. Virantäyttöprosessissa tulee muistaa asiaan liittyvät säädökset ja lait: Seurakuntien virantäyttöä koskevissa asioissa tulee kiinnittää huomiota viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (nro 621/1999) salassapitosäännöksiin. Kirkkolain 6 luvun 3 :n ja 25 luvun 8 :n mukaan julkisuuslakia sovelletaan kirkon hallinnossa (pykälien sisältö on muuttunut lukien, säädös nro 706/1999). Virantäyttöasiakirjoihin, esim. hakemuksiin ja yhteenvetoihin, saattaa sisältyä hakijaa koskevia arviointeja tai henkilön terveydentilaan, yksityiselämään tai harrastuksiin liittyviä tietoja. Tällaiset tiedot ovat salaisia (julkisuuslaki 24 kohdat 26, 29 ja 32) ja kirkkolain em. kohtien mukaan sekä seurakunnan viranhaltijoiden että luottamushenkilöiden vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvia asioita. Erityisesti on otettava huomioon, että kanttorin viran hakemukseen liitettävä lääkärintodistus on salainen. Julkisuuslain salassapitosäännöksistä tulee tiedottaa kaikille virantäyttöön osallistuville henkilöille. Asiasta päättävien tulee huolehtia siitä, etteivät lain mukaan salassa pidettävät tiedot tule ulkopuolisten tietoon (julkisuuslaki 23 ). Vaitiolovelvollisuuden rikkomisen seuraamuksista on säädetty julkisuuslain 35 :ssä. Hakuilmoituksessa todettiin, että haettavana olevaan virkaan kuuluu papin perustehtävien lisäksi seurakunnan lähetystyöstä vastaaminen yhdessä lähetyssihteerin kanssa sekä aikuistyö. Painopiste on lähetyspapin tehtävissä.

7 PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 7 (26) Hollolan seurakunnan kappalaisen vaalia varten kirkkoneuvosto asettaa valintaryhmän siten, että valintaryhmän tehtävänä on perehtyä hakemusasiakirjoihin ja päättää haastatteluun kutsuttavista hakijoista, valintaryhmä suunnittelee ja toteuttaa haastattelun, jonka jälkeen arvioi haastatellut hakijat ja priorisoi heidät valintapäätöstä varten sekä valmistelee päätösehdotuksen kirkkoneuvostolle em. suosituksen mukaisesti, valintaryhmän puheenjohtajaksi nimetään kirkkoherra, sihteeriksi johtavakappalainen, jäseniksi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Kotiaho, kirkkoneuvoston jäsenet Ritva-Liisa Tanhuanpää, Toini Louekoski-Huttunen ja Aimo Koskelo. Esitys hyväksyttiin. Tästä päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta KL 24:5 mukaan. Esittelijä Kirkkoherra Antti Lahtinen Keskuskatu Hollola Puh Sähköposti Seurakunnan omassa viranhakuilmoituksessa todettiin lisäksi: Viran palkkauksen vaativuusryhmä on 602. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus. Virka tulee ottaa vastaan alkaen. Tehtävässä on mahdollista aloittaa jo aiemmin sopimuksen mukaan. Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin lausunto Hollolan seurakunnan kappalaisen viran hakijoista (Tklin ptk ) saapui Hollolan seurakuntaan Lausunnossa todettiin, että tuomiokapituli on tutkinut hakijoiden hakukelpoisuuden sekä todennut pitämässään istunnossa kaikki hakijat kelpoisiksi hakijoiksi. Tuomikapitulin päätöksestä hakijoille on lähtenyt postitse pöytäkirjanote Kun tuomiokapitulin päätös saa lainvoiman, hakemusasiakirjat sekä tuomikapitulin lausunto postitetaan seurakuntaan kappalaisen vaalin toimittamiseksi. Tuomiokapitulin lausunto ja hakemusasiakirjat saapuivat Hollolan seurakuntaan Tuomiokapituli kehottaa Hollolan seurakunnan kirkkovaltuustoa toimittamaan vaalin kirkkojärjestyksen mukaisella tavalla. Kappalaisen vaalissa käytetään piispainkokouksen antamaa, Tampereen tuomiokapitulissa päivitettyä suositusta kappalaisen vaalin hallintomenettelystä.

8 PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 8 (26) Tuomiokapitulin saatekirjeessä edelleen todetaan, että tuomiokapitulin lausunnon antamisen jälkeen pastori Antti Leskelä peruutti hakemuksensa päivätyllä kirjeellä. Myös pastori Erik Liljeström perui hakemuksensa Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille päivätyllä kirjeellään. Valintaryhmä kokoontui perehtymään hakupapereihin, valitsemaan haastateltavia ja laatimaan haastattelukysymykset sekä arviointitaulukon. Yksimielisesti päätettiin kutsua haastateltaviksi kaikki silloin vielä neljä hakijaa: pastori Janne Hatakka, Orimattilan seurakunnan vs.seurakuntapastori Pauliina Hatakka, Mäntyharjun seurakunnan seurakuntapastori Erik Liljeström, Asikkalan seurakunnan vs. kappalainen Anja Saraja. Haastatteluun kutsuminen annettiin vs kirkkoherra Timo Huttusen tehtäväksi. Haastattelut suoritettiin ja Haastattelujen perusteella arvioitiin hakijoiden organisointikykyä, kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa, innovatiivisuutta/ luovuutta, metataitoja /monipuolisuutta, paineensietokykyä, visionäärisyyttä, yhteistyötaitoja/neuvottelutaitoja, projektinomaista työskentelyä, teologista osaamista, kokemusta lähetystyöstä ja kokemusta aikuis-/evankelioimistyöstä. Työryhmän jäsen Pekka Kotiaho oli estynyt Pauliina Hatakan haastattelusta. Valintatyöryhmä päätti jakaa haastatelluille annetun pistemäärän paikalla olleiden haastattelijoiden lukumäärällä. Suoritetun ominaisuuksien, taitojen ja kokemuksen arvioinnissa eniten pisteitä sai Janne Hatakka. Työryhmä päätti arviointinsa pohjalta tekemänsä pisteytyksen jälkeen esittää yksimielisesti Janne Hatakkaa Hollolan seurakunnan 1.kappalaisen virkaan. Valintaryhmä esittää, että kirkkoneuvosto esittää Hollolan seurakunnan kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto toimittaa Hollolan seurakunnan 1. kappalaisen vaalin. Edelleen valintaryhmä esittää yksimielisesti, että Hollolan seurakunnan 1.kappalaiseksi valitaan Janne Hatakka alkaen. Kirkkoneuvosto esittää Hollolan seurakunnan kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto toimittaa Hollolan seurakunnan 1. kappalaisen vaalin. Edelleen kirkkoneuvosto esittää yksimielisesti, että Hollolan seurakunnan 1.kappalaiseksi valitaan Janne Hatakka alkaen.

9 PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 9 (26) Tästä päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta KL 24:3 mukaisesti. Esittelijä: kirkkoherra Antti Lahtinen Keskuskatu Hollola Puh Sähköposti 76 Yhteisvastuukeräyksen vastuuhenkilöt, työryhmä ja oman seurakunnan kohde vuodelle 2013 Johtava diakoniaviranhaltija Virve Valkeavuori-Kovanen ja diakoniaviranhaltija Anitta Vuorikoski esittävät, että kirkkoneuvosto nimeää vuoden 2013 keräyspäälliköksi Jorma Wessmanin ja keräyssihteeriksi Anitta Vuorikosken. Edelleen esitetään, että kirkkoneuvosto nimeää yhteisvastuutyöryhmän, johon kuuluvat Hämeenkosken kappeliseurakunnan edustaja Eila Kamppinen, kouluikäisten- ja nuorisotyöstä Heidi Hartikainen, varhaiskasvatustyöstä Satu Vesa, keräyspäällikkö, keräyssihteeri sekä erikseen sovitusti myös taloustoimiston ao. toimistosihteeri. Työryhmän tehtävänä on kehittää yhteistyötä yhteisvastuun toteuttamiseksi Hollolassa ja Hämeenkoskella. Edelleen esitetään, että kirkkoneuvosto kohdentaa yhteisvastuukeräyksen oman seurakunnan 10 % osuuden tukea tarvitseville perheille diakoniatyön kautta. Kirkkoneuvosto nimeää yhteisvastuukeräyksen vastuuhenkilöt, työryhmän ja oman seurakunnan kohteen vuodelle 2013 yllämainitun esityksen mukaisesti. Yhteisvastuukeräyksen keräyspäälliköksi nimettiin Jorma Wessmann ja keräyssihteeriksi Anitta Vuorikoski. Yhteisvastuutyöryhmään nimettiin diakoniaviranhaltija Eila Kamppinen, nuorisotyönohjaaja Heidi Hartikainen, pyhäkoulusihteeri Satu Vesa, keräyspäällikkö, keräyssihteeri ja ta-

10 PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 10 (26) loustoimiston toimistosihteeri. Oman seurakunnan kohteeksi päätettiin tukea tarvitsevat perheet. Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen KL 24 mukaan. Esittelijä: kirkkoherra Antti Lahtinen Keskuskatu Hollola Puh Sähköposti 77 Hollolan seurakunnan tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelman laadinta perustuu tasa-arvolakiin (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, 6 ) Laki velvoittaa tasaarvosuunnitelman laatimiseen kaikki sellaiset työnantajat, joiden palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. Tasaarvosuunnitelmalle on asetettu myös vähimmäissisältö. Hollolan seurakunnassa yhteistyötoimikunnan tehtäviin kuuluu toimia myös tasaarvotyöryhmänä. Yhteistyötoimikunta toteutti tasa-arvokyselyn työpaikalla joulukuussa Tasa-arvosuunnitelmaa on käsitelty useissa yhteistyötoimikunnan kokouksissa. Kyselyn tuloksista on raportoitu työpaikkakokouksessa Yhteistyötoimikunta on käsitellyt kokouksessaan (28 ) tasa-arvosuunnitelman, ja esittää nyt kirkkoneuvostolle suunnitelman hyväksymistä vuosille Tasa-arvosuunnitelma liitteenä 4. Yhteistyötoimikunta esittää kirkkoneuvostolle Hollolan seurakunnan tasa-arvosuunnitelman hyväksymistä vuosille Esitys hyväksyttiin. Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen KL 24:3 ja KL 24:6 mukaan. Esittelijä: Kappalainen Timo Huttunen Keskuskatu 2

11 PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 11 (26) Hollola Puh Sähköposti 78 Talousraportit Ohessa seurakunnan talouden raportit : a) Talousarvion toteutumistilanne: Talousarvion toteutumistilanne (ulkoiset menot ja tulot) ja vertailu vuoden 2011 vastaavaan ajankohtaan. Kun vuodesta on kulunut 7/12 osaa (58,3 %) on käyttötalouden ja investointimenojen sekä tulojen toteutumisaste pääluokkatasolla seuraava: Ulkoiset menot ja tulot Menot Tulot 1 Käyttötalousosa: % % % % 1 Yleishallinto , , , ,8 2 Srk. toiminta , , , ,0 4 Hautaustoimi , , , ,6 5 Kiinteistötoimi , , , ,0 1-5 Käyttötalous yhteensä , , , ,1 7 Investointiosa , , Menot ja tulot ovat kehittyneet seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana varsin hyvin talousarvion puitteissa.

12 PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 12 (26) Verotuloja on kertynyt seuraavasti ja verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2011: Muutos Muutos tammiheinäkuheinäkuu tammi- Euroa % Ansio- ja pääomaverotulot ,5 Yhteisöverotulot ,4 Yhteensä ,3 Viime vuonna verotuloja seurakunnan kassaan kertyi euroa, joten vuoden 2012 talousarviossa arvioitu verotulo euroa on euroa ja 0,7 prosenttia suurempi. Talouspäällikön näkemyksen mukaan talousarvion verotuloarvio ylittyy noin euroa, jos loppuvuoden kehitys on samansuuntaista kun seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana. b) Tuloslaskelma: tuloslaskelman tilikauden tulos osoittaa ylijäämää euroa kun ylijäämä oli euroa. Tuloslaskelmaan ei sisälly poistoja eikä muitakaan jaksotuksia. Talousarviossa arvioitu ylijäämä on euroa. Talousarvioon sisältyy euroa tuloja tonttien myynnistä. c) Rahoituslaskelma: Rahoituslaskelma osoittaa kassavarojen lisäyksen olleen euroa, kun lisäys oli euroa. Kassavarojen huomattava lisäys johtuu tonttien myyntitulosta. d) Tase:

13 PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 13 (26) taseen loppusumma oli euroa ja vaihtuvat vastaavat euroa ja pitkäaikainen vieras pääoma euroa taseen loppusumma oli euroa, vaihtuvat vastaavat euroa ja pitkäaikainen vieras pääoma euroa. Sovituksen kirkon rakentamiseen nostettiin lainaa yhteensä euroa, jota on lyhennetty euroa ja lyhennetään tänä vuonna vielä euroa. Tällä hetkellä rakentamislainaa on jäljellä euroa. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisraportin, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen Merkittiin tiedoksi. Tästä päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta kirkkolain 24 luvun 5. pykälän perusteella. Esittelijä: Talouspäällikkö Heikki Seppänen Keskuskatu Hollola Puh Sähköposti: 79 Sijoitusraportti Sijoitustyöryhmä Pekka Kotiaho, Aimo Silventoinen ja Heikki Seppänen on viime vuoden lopusta lähtien siirtäneet varoja pankkien sijoitustalletustileille sekä yritysten joukkovelkakirjoihin kilpailutukseen perustuen. Viimeksi sijoituspäätöksiä on tehty kesäkuussa Ohessa seurakunnan kassavarojen sekä Hollolan ja Hämeenkosken hautainhoitorahastojen sijoituksista talouspäällikön laatima yhteenvetoraportti Seurakunnan ja hautainhoitorahastojen sijoitusvaroista saadaan tuottoa keskimäärin noin 4,2 prosenttia ja lainoista maksetaan 3,1 ja vajaat 1,7 prosenttia. Pankkien raportit ovat luettavissa kokouksessa. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi sijoitusraportin.

14 PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 14 (26) Merkittiin tiedoksi. Tästä päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta kirkkolain 24 luvun 5. pykälän perusteella. Esittelijä: Talouspäällikkö Heikki Seppänen Keskuskatu Hollola puh Sähköposti: 80 Veroprosentti vuonna 2013 Kirkkolain 15 luvun 2 :n 3 momentin mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Veroprosentti seurakunnissa vaihtelee yhden ja 2,25 prosentin välillä ja on vuonna 2012 keskimäärin 1,62 prosenttia. Hollolan seurakunnan veroprosentti on vuoden 2006 alusta lukien ollut 1,75 prosenttia. Päijät-Hämeen seurakunnissa veroprosentti on vuonna ,50 prosenttia Heinolan ja Lahden seurakunnissa. Asikkalan seurakunnassa se on 1,65, Hartolassa ja Sysmässä 1,75, Kärkölässä ja Padasjoella 1,80, Nastolassa 1,45 ja Orimattilassa 1,70 prosenttia. Inflaatio oli vuonna ,2 prosenttia, vuonna ,7 prosenttia ja sen arvioidaan olevan vuonna 2012 ja 2013 noin 2,5 prosenttia. Vuonna 2010 bruttokansantuote maassamme kasvoi 3,7 prosenttia ja vuonna ,7 prosenttia ja sen arvioidaan (kesäkuussa 2012) kasvavan vuonna 2012 noin prosentin ja 2013 noin 1,5 prosenttia. Työttömyysaste Hollolassa vuonna 2010 oli 9,1, vuonna ,2 ollen kesäkuussa ,9 prosenttia. Suomen kuntaliitto arvioi ansiotason kasvavan vuonna ,6 ja vuonna ,2 prosenttia. Kunnallisverotulojen määrän Suomen kuntaliitto arvioi kasvavan Suomen kunnissa keskimäärin vuonna ,7 prosenttia ja

15 PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 15 (26) vuonna ,3 prosenttia. Yhteisöverotulo-osuuden Kuntaliitto arvioi vuonna 2012 vähenevän 12,3 prosenttia ja vuonna 2013 kasvavan 4,9 prosenttia. Seurakunta sai verotuloja viime vuonna euroa. Vuoden 2012 talousarviossa verotuloiksi on arvioitu euroa, joka on euroa ja 0,7 prosenttia enemmän kuin vuonna Heinäkuun lopun tilanteessa verotulojen kasvu on 3,3 prosenttia verrattuna vastaavaan aikaan vuonna Toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille valmistellaan raamibudjetin mukaisesti 1,75 veroprosentilla ja vuoden 2013 verotuloiksi arvioidaan euroa. Ohessa budjettiyhteenveto sekä rahoituslaskelma vuosille , jotka on laadittu talousarvion ja toimintasuunnitelmien valmistelutilanteesta Siihen on koottu talousarvioon tehdyt esitykset, mutta siitä puuttuvat vielä lopulliset tiedot seurakuntien yhteisten toimintojen talousarvioista. Talousarvioesitystä ei ole myöskään esitystä jaostolle tehtäessä käsitelty vielä johtavien viranhaltijoiden neuvottelussa. Talousarvion valmistelu siis jatkuu ja talousarvioesitys tulee jaoston kokouksessa käsiteltäväksi. Näillä tiedoilla voidaan talouspäällikön näkemyksen mukaan kuitenkin jo päättää veroprosentista. Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto päättää esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle, että Hollolan seurakunnan kirkollisveroprosentiksi vuodeksi 2013 vahvistetaan edelleen sama kuin vuonna 2012 eli yksi ja 75/100 (1,75) prosenttia. Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto : Keskusteltuaan asiasta kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto päätti yksimielisesti esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle, että Hollolan seurakunnan kirkollisveroprosentiksi vuodeksi 2013 vahvistetaan edelleen sama kuin vuonna 2012 eli yksi ja 75/100 (1,75) prosenttia. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Hollolan seurakunnan kirkollisveroprosentiksi vuodeksi 2013 vahvistetaan edelleen sama kuin vuonna 2012 eli yksi ja 75/100 (1,75) prosenttia.

16 PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 16 (26) Tästä päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta kirkkolain 24 luvun 5. pykälän perusteella. Esittelijä: Talouspäällikkö Heikki Seppänen Keskuskatu Hollola puh Sähköposti: 81 Anomus haudan ainaishallintaoikeuden palauttamisesta Oili Hietavalkama ja Hannele Maatala ovat tehneet anomuksen haudan ainaishallintaoikeuden palauttamiseksi heille. Martti Nikkilä oli tehnyt hautapaikkojen hallintaoikeuden luopumissopimuksen Hollolan seurakunnan kanssa, kysymättä lupaa muilta sukulaisilta. Esitän, että Hollolan seurakunnan kirkkoneuvosto mitätöi Kari Sinisalon ja Martti Nikkilän Hollolassa 10. pv:nä tammikuuta 2012 tekemän sopimuksen haudan III 222, 226 palauttamisesta seurakunnan hallintaan. Haudan palauttamisesta ja uudelleen lunastamisesta johtuvat maksut palautetaan Oili Hietavalkamalle. Esitys hyväksyttiin. Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen KL 24. luvun mukaisesti. Esittelijä Vs. kiinteistöpäällikkö Martti Ora Keskuskatu Hollola puh sähköposti

17 PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 17 (26) 82 Hämeenkosken kirkon liittäminen kaukolämpöverkostoon Hämeenkosken Biolämpö Oy on tehnyt v Hollolan seurakunnalle tarjouksen kaukolämpöverkostoon liittymisestä ,03 euron liittymismaksulla. Tarjousta ei tuolloin hyväksytty, koska laskelmien mukaan öljylämmitykseen verrattuna liittyminen ei olisi ollut kannattavaa. Kirkon nykyinen öljylämmitysjärjestelmä on vain 15 vuoden ikäinen, joten lämmitysjärjestelmän uusiminen ei olisi ollut ajankohtaista. Hämeenkosken Biolämpö Oy on antanut huhtikuussa 2012 uuden tarkistetun tarjouksen kaukolämpöverkostoon liittymisestä 8959 euron liittymismaksulla. Esityslistan liitteenä on vertailulaskelma kaukolämmön ja nykyisen öljylämmityksen kustannuksista vuositasolla. Öljyn korkea hinta verrattuna tämänhetkiseen kaukolämmön hintaan perusmaksuineen toisi n euron säästön vuodessa kirkon lämmityskuluihin. Investointikustannus n euroa tulisi siten katettua viiden vuoden aikana edellyttäen, että kaukolämmön ja öljyn hintasuhde pysyy nykyisellään. Kappelineuvosto esittää kirkkoneuvostolle, että se päättää Hämeenkosken kirkon liittämisestä kaukolämpöverkostoon, jonka lämmöntuottajana on Hämeenkosken Biolämpö Oy. Kaukolämpöverkostoon liittymisestä aiheutuvat kulut merkitään toiminta- ja taloussuunnitelman investointiosaan vuodelle Esitys hyväksyttiin. Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen kirkkolain 24 luvun perusteella. Esittelijä: Vs. kiinteistöpäällikkö Martti Ora Keskuskatu Hollola puh sähköposti

18 PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 18 (26) 83 Muut asiat Muita asioita ei ollut. 84 Aloiteasiat Aloiteasioita ei ollut. 85 Ilmoitusasiat a) Kirkkoherran päätökset annetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi: 19/2012 Vuosilomat 20/2012 Työ- ja virkavapaat 21/2012 Vuosilomat 22/2012 Vuosilomat 23/2012 Vuosilomat 24/2012 Vuosilomat 25/2012 Työ- ja virkavapaat 26/2012 Työ- ja virkavapaat 27/2012 Työ- ja virkavapaat 28/2012 Vuosilomat 29/2012 Virkavapaus 30/2012 Vuosiloma 31/2012 Työ- ja virkavapaat 32/2012 Työ- ja virkavapaat 33/2012 Työ- ja virkavapaat 34/2012 Työ- ja virkavapaat 35/2012 Työ- ja virkavapaat 36/2012 Vuosiloman siirto 37/2012 Työ- ja virkamatkat

19 PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 19 (26) 38/2012 Työ- ja virkavapaat b) Talouspäällikön päätökset annetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi: 6/2012 Vuosi- ja sairauslomapäätöksiä 7/2012 Vuosisidonnaisen palkanosan (kokemuslisän) muutoksia 8/2012 Rippikoululeirien vapaaoppilaspaikkaanomukset 9/2012 Päätös joukkovelkakirjasijoituksen tekemisestä c) Kiinteistöpäällikön päätökset annetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi: 8/2012 Vuosilomien myöntäminen 9/2012 Vuosilomien ja työvapaan myöntäminen 10/2012 Vuosilomien myöntäminen 11/2012 Vuosilomien myöntäminen 12/2012 Työvapaiden myöntäminen 13/2012 Työvapaan myöntäminen 14/2012 Kesätyöntekijöiden valinta 15/2012 Työvapaiden myöntäminen 16/2012 Kesätyöntekijän valinta 17/2012 Vuosiloman myöntäminen 18/2012 Työvapaiden myöntäminen 19/2012 Kiinteistötyöntekijän työsopimuksen jatkaminen 20/2012 Työvapaan myöntäminen 21/2012 Vuosiloman myöntäminen 22/2012 Työvapaan myöntäminen 23/2012 Vuosiloman myöntäminen 24/2012 Hautausmaan kesätyöntekijän työsopimuksen jatkaminen 25/2012 Kesätyöntekijän valinta 26/2012 Vuosiloman myöntäminen 27/2012 Työvapaiden myöntäminen 28/2012 Koulutuksen myöntäminen 29/0212 Vuosiloman myöntäminen 30/2012 Työvapaiden myöntäminen 31/2012 Työvapaan myöntäminen 32/2012 Vuosiloman myöntäminen

20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 20 (26) 33/2012 Hautausmaan kesätyöntekijän työsopimuksen jatkaminen 34/2012 Työ- ja virkamatkan myöntäminen 35/2012 Työvapaan myöntäminen d) Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on antanut valtakirjan kirkkoherra Matti Piispaselle Hollolan rovastikunnan lääninrovastin virkaan alkavaksi kuuden vuoden määräajaksi. e) Tilintarkastusraportti on sähköpostitse lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille ja työskentelyyn osallistuville f) Yhteisvastuu 2012 keräyksen tuotto (Liite 9) g) Kirkkoneuvoston osallistuu kokouksen alussa nukketeatteri Tuikun 25-juhlaesitykseen. h) Kesän 2012 rippileirit. j) Sovituksenkirkon urkujen rakennus alkaa maaliskuun alussa vuonna Asennustyön aikana kirkkosali on osittain pois käytöstä. Toukokuun lopulla projektin pitäisi olla valmis. k) Eila Kamppinen on ottanut Hämeenkosken kappeliseurakunnan diakoninviran vastaan alkaen. Koeaika on päättynyt Kirkkoneuvosto: a) Merkittiin tiedoksi. b) Merkittiin tiedoksi. c) Merkittiin tiedoksi. d) Merkittiin tiedoksi. f) Merkittiin tiedoksi. g) Merkittiin tiedoksi. h) Merkittiin tiedoksi. j) Merkittiin tiedoksi.

21 PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 21 (26) k) Merkittiin tiedoksi. 86 Kokouksen päättäminen ja muutoksenhakuoikeudesta ilmoittaminen Puheenjohtaja päätti kokouksen ja totesi, että tiedot muutoksenhakuoikeudesta liitetään kirkkoneuvoston pöytäkirjaan. Allekirjoitukset: Antti Lahtinen Puheenjohtaja Mikko Kaartama sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Hollolassa Silventoinen Aimo pöytäkirjantarkastaja Tanhuanpää Ritva-Liisa pöytäkirjantarkastaja

22 PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 22 (26) HOLLOLAN SEURAKUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kirkkoneuvosto Kokouspäivämäärä Pöytäkirjan pykälä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 73, 75, 78, 79, 80 Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto Kirkkolain 24 luvun 3 :n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Pöytäkirjan pykälät: Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 1. Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, 2. hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n, tai 4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a :n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoi-

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 13.8.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 13.8.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 13.8.2014 Sovituksenkirkossa pitämän kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 15.8.2014-29.8.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston 2.12.2014 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 3.12.2014-2.1.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Kirkkovaltuuston 2.12.2014 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 3.12.2014-2.1.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkovaltuuston 2.12.2014 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 3.12.2014-2.1.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 24 Kokouksen avaaminen 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Aika 17.6.2014 klo 18.00 20.05 Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 8/2014 17.9.2014 182 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikko 17.9.2014 klo 22.10 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 Kirkkoneuvosto Aika 11.05.2015 17.00 18.15 Paikka Seurakuntatalo, kirkkoherran työhuone, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Grün Saija, jäsen Kukkonen Mervi,

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 )

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) Aika Torstai 25.10.2012 klo 17-18.45 Paikka Kotkan seurakuntakeskus kokoushuone 1 Läsnä von Hertzen Ulla-Maija, poistui klo 18.40 Holmberg Kai, poistui klo

Lisätiedot

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden. MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 Aika Tiistaina 26. pnä elokuuta 2014 klo 18.00-20.18 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Antila Ismo Alasaarela Katri Heikkinen Marja Härkönen

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) ASIALISTA 2 / 2013 Sivu 33 Kokouksen avaus 3 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 36 Kokouksen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) Aika: Keskiviikko 9.10.2013 kello 16.30-17.34 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: JK AK PÖYTÄKIRJA 3/ / 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3 / 2015 Aika Tiistai klo 18.00 19.52 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Toini Aro x var.

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Aika 12.2.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen Riina-Eveliina

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 17.10.2012.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 17.10.2012. 1 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 7/2012 Aika Maanantaina 22. päivänä lokakuuta 2012 klo 18.-20.00 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Ismo

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) Aika: Keskiviikko 21.8.2013 klo 17.30-18.20 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Seppo Karjalainen

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 9/2014 9.10.2014 195

Kirkkoneuvosto 9/2014 9.10.2014 195 Kirkkoneuvosto 9/2014 9.10.2014 195 Paikka ja aika Seurakuntatalo, torstai 9.10.2014 klo 18.00 21.30. Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Hägglund-Viljanen Pia poistui pykälän

Lisätiedot

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1(8) Aika Sunnuntai 4.1.2015 klo 12.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Miia Haapalainen Terttu Herukka Leena Jokinen Johanna Juntunen Pirjo-Riitta Kinnunen Arto Korkatti Martti Köngäs Marjatta

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(16) Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtokunta Kokous 2.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(16) Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtokunta Kokous 2.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(16) Aika Torstai 2.10.2014 klo 16.00-17.25 Paikka Kokoushuone Ateena, Seurakuntien talo Osallistujat Jäsenet Aumala, Olli puheenjohtaja Karttunen,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Aika Torstai 30.10.2014 klo 18.00 19.55 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Mäki, Kalle puheenjohtaja Haanpää, Liisa Hilliaho, Arja

Lisätiedot