KAJAANIN KYLÄ- JA KAUPUNGINOSAOHJELMA , TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTATAULUKKO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAJAANIN KYLÄ- JA KAUPUNGINOSAOHJELMA 2009 2013, TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTATAULUKKO"

Transkriptio

1 KAJAANIN KYLÄ- JA KAUPUNGINOSAOHJELMA , TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTATAULUKKO Teema-alue: Asuminen ja ympäristö aj , Matti Nousiainen Tavoitteet Toimenpiteet/Aikataulu Vastuutahot Mahdolliset rahoittajat Toteutunut Kylien osayleiskaavat saatu ajantasalle mm. Paltaniemi, Otanmäki, Vuolijoki, Jormua Avoin ja vuorovaikutteinen valmistelu Kyläsuunnitelmat tukevat valmistelua / maankäyttö > ajankohtaista > kaavahankkeet Kaupungin omistamat kiinteistöt ovat tehokkaassa käytössä Kylien ja kaupunginosien nähtävyydet ja palvelutarjonta on selvillä Tilojen käyttöä tarkastellaan yhdessä kylä- ja asukasyhdistysten kanssa Nähtävyydet ja palvelutarjonta kartoitetaan ja niistä tiedotetaan tai > kartta ja paikkatieto > teema: kaavoitus, hakuryhmä: yleiskaava / Tilapalvelut, Koy Kajaanin Pietari, Kylä- ja asukasyhdistykset Kylä ja -asukasyhdistykset, Kajaani Info Pro Agria Oulujärvi Leader Oulujärvi Leader Kulttuuri Kainuu -hanke Kylämaisema -hanke Kaavoitustyö etenee resurssien puitteissa. Valmistuneet: Kajaanin keskustaajama 2015, Koutaniemi-Vuoreslahti- Sarvivaara, Kirkkoaho- Takkaranta-Pärsänsuo, Nuasjärvi, Hannusranta, Jormuanlahti, Laakajärvi- Kivijärvi-Iso-Soppi, Kuluntalahti, Oulujärven rantaosayleiskaava/ Vuolijoki ja sen täydennys Vireillä: Ammeniemi Vihtaniemi Vuolijoen asemakaavan päivitys aloitetaan Vireille tulossa: Kajaanin keskustaajama 2030 Selvitysvaiheessa: Paltaniemi, Vuolijoen taajama, Otanmäen keskustan kulttuuriympäristö Koulujen urheilusalien viikonloppukäyttöä tehostetaan. Kylämaisemahankkeen puitteissa viedään eteenpäin. Maisemasuunnitelmat (mm. Kuurna, Paltaniemi, Käkilahti). Oulujärven kylämaisemia esite (ProAgria)sisältää useita kajaanilaisia kohteita. 1

2 Maahanmuuttajien asuntoolojen ja palveluiden parantaminen Riittävä vuokra- ja siirtolapuutarhapalstojen tarjonta Vuoreslahden tie päällystäminen Keisarintie, Salmenrannantie, Kuusirannantie kunnostaminen Paltaniemen kirkolta Pappilanniemeen (Museotie) menevän tien päällystyksen korjaaminen Jormuan kevyenliikenteenväylä rakentaminen Pyöräteiden hyödyntäminen enemmän ulkoilureitteinä (esim. Paltaniemi-Nakertaja- Kirkkoaho- Paltaniemi -reitti) Toimiva joukkoliikenne Liikenneturvallisuuden parantaminen Pitkäaikaissuunnittelua ja asioiden koordinointia Sopivien alueiden hyödyntäminen Palstojen kunnon parantaminen, Kyläasukasyhdistykset, eri organisaatiot (kirkko, Kainuun Nuotta ry: Juuret ja siivet - hanke), kylä- ja asukasyhdistykset Sorapäällysteisen osuuden Tiehallinto Ministeriön perusparantaminen ja päällystäminen erillisrahoitus Teiden kunnostaminen Tiehallinto _ _ Tien korjaaminen Tiehallinto _ _ Kunnallistekniikalla on tarjolla vuokraviljelypalstoja Soidinsuolla, Lohtajalla ja Otanmäessä. Tehdyn kartoituksen mukaan paikkoja on vapaana runsaasti. Raha menee pääteitten kunnossapitoon. v Tiehallinto On mukana POP-ELYn suunnitelmissa mukana. Yhtenäisen reitin rakentaminen Tiehallinto/ Liikennevirasto: Ensisijalla koululaisten käyttämien reittien rakentaminen Joukkoliikenneavustusten oikea kohdistaminen/v Kimppakyytisivuston luominen kaupungin tai kyläyhdistyksen kotisivuille. Porukkataksien ja Pikku-Pete -tyyppisten kuljetusmuotojen lisääminen. Otetaan mallia Sotkamo kimppataksitoiminnasta Liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen, kyläasukasyhdistykset, Kainuun maakunta ky Tiehallinto,, Liikenneturva Lääninhallitus, valtio, kaupunki Joukkoliikenneavustus TA2011 esityksessä. Pientä nousua vuoden 2012 TA:oon. TA TA2011 esityksessä investointeja liikenneturvallisuuden 2

3 Toimiva tieviitoitus Liikennesääntöjen noudattaminen Moporalli kaupunki-alueelta pois Toimiva katuverkko huomioiden eri liikkumismuodot Toimivat liikennevalojärjestelyt keskusta-alueella Viitoitussuunnitelman laatiminen Tieviittojen kunnossapitäminen Asennekasvatus Sopiva harjoittelualue harrastajille. Asennekasvatusta esim. moottorikerhojen kautta. Viestiä saatava virkavallalle. Peruskorjausten yhteydessä jalkakäytävien rakentaminen Valojen ajastus ja tarvittaessa lisäkaistoja parantamiseen. Toteutunut e samaa esitetty v TA e. Tiehallinto, Viitoitussuunnitelma liikenneviraston kanssa on valmistumassa. Liikenneturva, Kajaani kaupunki, Poliisi, MP-kerhot, Poliisi /kunnallistekninen suunnittelu / kunnallistekninen suunnittelu Kaupungilla ei ole esittää paikkaa. Yksittäisiä kyselyjä osoitettu kauppakeskusten alueille. Yksi väline koulujen antama asennekasvatus. Otettava keskusteluun nuorisopuolen kanssa. Tehty päätös, jolla mopoilla ajaminen on kielletty pääosin kaupungin ylläpitämillä kevyenliikenteen väylillä. Toteutettu peruskorjausten yhteydessä, esim. Komiahontielle tulossa TA2011 esityksessä , ohjelmien ja ajoitusten säätöä ja pieniä uusimisia. Menot olleet e. Samaa esitetään v TA e 3

4 Otanmäki-Vuolijoki-alueen jätevesihuollon ajanmukaistaminen Vesihuolto-osuuskuntien välisen yhteistyön lisääminen. Otanmäkeen rakennetaan oma puhdistamo tai tehdään siirtoviemäri Kajaaniin, päätös 2009, rakentaminen Toiminnan aloitus 2009 Kajaanin Vesi Vesiosuuskunnat, Kajaanin Vesi Kajaanin Vesi Kainuun ELYkeskus/ympäristö Muut avustukset? Syksyllä 2012 alkanut Otanmäki-Kajaanin siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentaminen. Osuuskuntia perustettu (mm. Mainualle ja Vuottolahteen) ja ne aikanaan liittyvät siirtoviemäriin. kutsuu 1 x vuodessa osuuskunnat koolle. Toimivat verkostot Kajaanin vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittäminen Automatiikkaa hyödynnetään valvonnassa. Tehdään ennakoivia tarkastuksia/kunnossapito-ohjelmat. Peruskorjataan verkostoa. Aloitetaan syksyllä KV 2010 Vesiosuuskunnat, Kajaanin kaupunki, Kajaanin Vesi / ympäristötekninen Vesiosuuskunnat Täsmäiskupalavereja pidetään tarvittaessa. Valmistuneessa kehittämissuunnitelman päivityksessä otettu kantaa. Päivitys valmistunut vuosille , valtuusto hyväksynyt sen Suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa. Hulevesisuunnitelman tekeminen Käynnistetään v

5 Kiinteistökohtaisen jätevesihuollon saattaminen asetuksen mukaiselle tasolle Riittävät mahdollisuudet vapaa-ajan viettoon (mm. urheilureitit, uimarannat, lähiliikunta-alueet) Annetaan neuvontaa ja koulutusta, suoritetaan valvontaa, aktivoidaan uusien, tarvittavien osuuskuntien muodostamista, 2013 loppuun mennessä Jatkuvaa Kiinteistöt / / Kainuun ELY-keskus/ympäristö Kylä-/asukasyhdistykset,, Metsähallitus Kiinteistöt / Kainuun ELYkeskus/ympäristö Ympäristöministeriön tuki Opetusministeriö, RAY, EAKR-rahoitus Kiinteistökohtainen jätevesihuolto paranee pikku hiljaa, sitä mukaa kun vanhoja kiinteistöjä korjataan. Kainuun Nuotta ry antaa ilmaista jätevesineuvontaa Kainuussa. Lähiliikunta-alue rakennettu Nakertajaan ja Lehtikankaalle. Vuosina rakennetaan Kuurnaan. Paltaniemi seuraava? Fresbeegolf radat Lehtikankaalla ja Nakertajassa. V rakennettu Vimpelinvaaralle sekä Kätönlahteen. Uusia vaihtoehtoja: Seppälä (Aluokka), Ämmänpuron puisto (harrastelijarata)? Liikunnan olosuhdestrategia valmistunut. V Kuluntalahden venesataman ja Pöyhölänniemen uimarannan rakentaminen. Paltaniemen sataman/uimaranta v talousarviossa. Eri seurat ja järjestöt Oulujärven Leader Aurinkolaavun valmistunut YTY-töinä Pöllyvaaran risteysalueelle. Muitakin tehty lisää (esim. Haukijärvi). Laavu rakennettu Huuhkajanvaaraan. Kajaanin Ratsastusseura: Ympäristön kehittämishanke Kuluntalahdessa, kulkureittien parantaminen (ihmisille ja eläimille) 5

6 ja sadetusjärjestelmä kentän reunalle (pölyhaittojen vähentäminen) Oulujärven Wanhat Laivat ry: Pro Telakka hanke, mm. lisää ponttoonilaituria Kajaanin Purjehtijat ry: Koutaniemen tukikohdan parannus (mm. lasten ja nuorten purjehdusleirien lisääminen) Kainuun Moottorikerho ry: Maastoajoneuvojen rataalue Kivimäkeen. Rakennustyöt käynnissä. Turvataan luonnon virkistyskäyttö Luonto otetaan huomioon maankäyttöä suunnitellessa, maakunta ky, Kainuun ELYkeskus/ympäristö Kajaanin Ampujat ry Hoikanportin haulikkoradan huolto- ja toimistorakennus YTY-työnä valmistettu mm. muutamia laavuja, luontopolkuja, kuntopolkuja Lisätään tietoisuutta luontokohteista Ympäristön tilan parantaminen (yhteisvastuullisuus) Yleisen siisteyden ja kylämaisemien parantamisessa yhteisvastuullisuuden lisääminen (ranta-alueet, puistot) Kartoitetaan kohteet ja hyödynnetään Kainuun ulkoilukarttaa (teemakartta)/jatkuvaa Jatkuvaa Järjestetään siivoustempauksia ja pusikoiden raivaamisia kaava-alueella. Toteutetaan kylämaisemien parantamista. Lisätään asenteita muokkaavaa tiedottamista/ jatkuvaa Kylä-/asukasyhdistykset, Kainuun maakunta ky, Kajaani kaupunki Kylä-/asukasyhdistykset, kaupunki, Kainuun ELYkeskus/ympäristö, Eko-Kymppi, Kylä-/asukasyhdistykset Kylämaisemahanke, ProAgria EAKR-rahoitus, OJ- Leader Oulujärvi Leader Itä-Suomen ProAgrioilla yhteishanke maatalouden ympäristöasioihin, jossa Kainuun ei mukana, mutta voidaan saada malleja YTY-töinä alueita raivattu. Roskaamisen ehkäisy hankkeeseen ei ole saatu vastuutahoa vetämään sitä. Kajaanista 5 kylää mukana Kylämaisemahankkeessa, joka jatkuneet vuoden ELY-keskuksen Maisemat 6

7 Vesistöjen kunnostushankkeiden jatkaminen (Mainuan järvi, Sokajärvi). Mahdollisena uutena hankkeena Jormuan Pöyhölänniemen vesialue Lämpöyrittäjyyden lisääminen Öljyn käytön voimakas vähentäminen Maatalouden rehevöittämien pienlampien kunnostaminen v Kartoitetaan lämpöyrittäjyyteen soveltuvat kohteet. Avustetaan ja opastetaan lämpöliiketoiminnan käynnistämisessä. Lisätään tiedottamista. Toimitaan esimerkkinä, mm. julkisten rakennusten siirtyminen bioenergiaan Kunnostetaan Paltaniemen lammet/ v Metsäkeskus, Kainuun ELYkeskus/ympäristö, Kajaanin kaupunki Kajaanin yliopistokeskus ja Metsäkeskus Kylä/asukasyhdistykset, Lämpöosuuskunnat, Maanomistajat, Kainuun ELYkeskus/ympäristö, Kajaanin kaupunki EMR-rahoitus Ruotuun hanke v.2014 loppuun. Leväjoen kunnostuksen ympäristölupaa haettu -> hakemus vaatii täydennyksiä. Sokajärven kunnostuksen suunnitelma on valmis. Pöyhölänniemen vesialueella aloitettu ruoppaukset kesällä Ounaslahden kunnostaminen Önkkörin kanavan kunnostaminen Kehitetään puhelin- ja laajakaistayhteyksiä edelleen. Lisätään teknologian käyttöä mm. turvallisuuden luonnissa. Varaudutaan poikkeusoloihin (mm. myrskyt) ja lisätään Tämä lisätty seurantaryhmän kokouksen päätöksellä Puretaan rakennettu patovalli/ v Rakennetaan kuituyhteyksiä (kuituosuuskuntien perustaminen) Selvitetään laajakaistan rakentaminen Kajaaniin. Otetaan käyttöön nettitalkkaritoiminta, turva- ja valvontaohjelmat, Kainuun kylien turvaohjelma Kyläyhdistysten valmiussuunnitelmat, Kainuun kylien turvaohjelma Kainuun ELY-keskus/ympäristö, Kainuun ELY-keskus/ympäristö, Kylä-/asukasyhdistykset, operaattorit, Liikenne- ja viestintäministeriö, kaupunki Kainuun Nuotta ry, Kainuun maakunta ky, kylä- /asukasyhdistykset, operaattorit Kylä-/asukasyhdistykset, operaattorit, Kainuun Energia, Kyläyhdistykset, osuuskunnat jne. asukasyhteisöt, operaattori oman infrastruktuurinsa osalta Kyläyhdistykset, osuuskunnat jne. asukasyhteisöt, operaattori oman infrastruktuurinsa osalta Kyläyhdistykset, osuuskunnat jne. Kunnostussuunnitelma päivitetään. Ruoppaukset toteutetaan v Kanavan poistettu ja vesistön kunnostamissuunnitelmat käynnistyneet Kunnostamiseen etsittävä rahoitus. Paltaniemen kylälle vedetty laajakaistayhteydet. Kainuun turvaohjelma, joka sisältää kylien turvaohjelmat. 7

8 yhteistyötä asukkaiden kesken Kehitetään palvelutarjontaa Tehdään palvelutarvekartoitus ja tältä pohjalta toteutetaan erilliset kehityshankkeet. Kainuun Nuotta ry. Kainuun Nuotta ry, Kylä- /asukasyhdistykset Julkishallinnon toimijat Kolmas sektori Operaattorit Kaupalliset palvelutarjoajat Kyläteema -hanke asukasyhteisöt, operaattori oman infrastruktuurinsa osalta, Kainuun Energia Kyläyhdistykset, osuuskunnat jne. asukasyhteisöt, TEkeskus, TEKES, kaupalliset toimijat omien palveluidensa osalta Valokuitupohjaiset nopeat palvelut 8

9 Teema-alue: Elinkeinot ja työ aj , Airi Heikkinen (lisäykset saatu Oulujärvi Leaderista ja ProAgriasta) Tavoitteet Toimenpiteet/Aikataulu Vastuutahot Mahdolliset rahoittajat Elinkeinorakenne Yritysten ja maaseutuyritysten Kainuun Yrittäjät ry Yleiset rahoituskanavat monipuolistuu sukupolvenvaihdoksia tuetaan Oulujärvi Leader Kainuun ELY-keskus ProAgria MTK Toteutunut ulkoistanut maaseudun kehittämisen mm. olemalla mukana Oulujärvi Leader- ja Kainuun ja Koillismaan Kalaleader ohjelmissa. Kaupunki mukana mm. Kantrikoulutus-hankkeessa. MASVA-hanke elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi ja maaseutuyrittäjyyden edistämiseksi. Kainuun elinkeinostrategian päivitystyön aloittaminen Lähiruoan käytön lisääminen Suurkeittiöissä ja yksityistalouksissa lähiruoan käytön lisääminen Pro Agria, MTK, MTT, Biotekniikan laboratorio, Kainuun Yrittäjät,Kainuun Nuotta ry Kajaanin kaupungin Mamselli mukana Lähiruoka-hankkeen ohjausryhmässä. Hanke jatkuu vuoden 2014 loppuun. Paikallisten yrittäjien koulutusta siihen, että pärjäävät kilpailutuksissa. Palaveri/kokoukset yrittäjien kanssa aloitettu hankinnoista/kilpailutuksesta. Kärkihankemenettelyn soveltaminen elinkeinopuolelle Eri kaupunginosien vahvuuksien hyödyntäminen Kysymys liitetään elinkeinopuolen toimijoille, kun ohjelma lähtee lausunnolle (tuottajayhdistykset, elinkeinoyritykset, 4-H, ProAgria, MTK ym) Pienten yritysten kehittäminen -opinnäytetöiden markkinoinnin Seurantaryhmä, elinkeinotoimi Elinkeinosihteeri elinkeinotoimi Lähiruokapiiri aloittanut toimintansa. 9

10 suunnittelu -> jatko tiedotustilaisuus tms. -sähköisen markkinoinnin monipuolisempi käyttö yrityksissä Kainuun ELY-keskus Kajak Kainuun Etu ry Pienten yritysten tuotteiden myynnin edistäminen Pienten aloittavien yritysten toiminnan vauhdittaminen Kauppahalli Kajaaniin! - esiselvitys toimintamallista, uusi toimintamalli (torin laidalla vapaata hyvää myyntitilaa) - tuotteiden ja toimijoiden etsiminen - markkinointisuunnitelma - uusi nimi Käynnistyy Kyläpalvelu.fi - esiselvityshanke Kummi pitkään toimineesta yrityksestä / mentorointi / businessenkeli. Kummirekisterin luominen, Kainuun Nuotta ry Kajaanin yrittäjät Tuottajayhdistykset Kainuun ELY-keskus Kainuun Etu Oy Kauppahalli suunnittelussa mukana Kaupunkikeskusta hankkeessa Koutalahden kalasataman - laajennus Kaupunki mukana Herkut Helsinkiin -hankkeessa ( ) Kaupunki mukana Kainuu Helsingissä teemavuodessa Kyläpalvelu.fi esiselvityshanke valmis selvitellään varsinaisen hankkeen rahoitusta. Yrittäjien verkostoituminen Sidosryhmien ja yrittäjien verkostoitumisen edistäminen Yrittäjien kansainvälistymisen edistäminen -kielitaito ammattimaisemmaksi -tarpeiden kartoittaminen esim. opinnäytetyönä Yhteismarkkinointi Rokua- Oulujärvi masterplan toimenpiteet Kajaanin osalta Oulujärven markkinointiin yritys, ProAgria MTK Oulujärvi Leader Kajak Oulujärvi Leader, Elävä Kainuu Leader Oulujärvi Leader ProAgria EMR Innoliiteri hanke 2013,edistää maaseutuinnovaatioiden synnyttämistä ja toteutumista. APUVA!-työhyvinvointihanke maatalousyrittäjille vuoden 2014 loppuun, mm. edistää vuorovaikutusta Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomi: Metsänainen hanke, osaamisen ja verkottumisen lisääminen. Sopimuksellisuus toimintatavaksi -hanke 10

11 johon myös Rokua lähtee mukaan. Yritystoiminnan ja yrittäjien ammattitaidon kohentaminen Alkutuotannon säilyminen Elinkeinosihteerin hankkiminen (sisältynee elinkeinostrategiaan) Tehtäväkenttää: yrittäjille tiedottaminen, yritysten hankinta, pienyritysten neuvonta, hanketoiminta, selvitykset, kontaktit, nettipalvelut, maaseutumatkailu Sukupolvenvaihdosten ja investointien edistäminen Erikoistuotannon lisääminen Uusien toimintamallien hyödyntäminen (esim. energiayrittäminen) Tutkimustoiminnan lisääminen ja tulosten hyödyntäminen neuvonnassa Seppälän maaseutuammattien koulutuksen säilyttäminen Rahoitusjärjestelyistä tiedottaminen MTK ProAgria Kainuun ELY-keskus ja elinkeinotoimi (omarahoitusosuudet Kainuun maaseutuelinkeino-ohjelma :n mukaisiin hankkeisiin) MTT Biolaboratorio Pankit Kainuun ELY-keskus ProAgria Kaupungin talousarviossa ei ole tähän määrärahaa. Ammattitaidon kohentaminen tapahtuu hankkeiden kautta. Kajaanin Käsi- ja taideteollisuus ry: Vallattomasti villasta hanke, osaamisen vahvistaminen mm. tuotesuunnittelukoulutuksella. Oulujärven Jättiläiset ry: Tuulta purjeisiin hanke, matkailualan yrittäjien osaamisen sekä tuotteiden ja palveluiden laadun ja määrän lisääminen. Kts. seuraava kohta KAOn Kantrikoulutushanke ProAgria toimii jatkuvasti sekä sukupolvenvaihdostoiminnan että investointeihin ja yrittäjien ammattitaitoon liittyvissä asioissa antaen neuvoja ja pyörittämällä niihin liittyviä hankkeita. Maaseuturakentamisen hanke II vuoden 2014 loppuun saakka. SPV-koulutusta Sähköinen tukihakemus koulutus KAOn KantriKoulutushanke, jonka tavoitteena on parantaa yrittäjien menestymisedellytyksiä heidän osaamistaan kehittämällä. Siinä järjestetään lyhytkestoista täydennyskoulutusta maaseutuyrittäjille ja metsänomistajille (johtaminen ja kilpailukyky, sukupolvenvaihdos, metsänomistus, bioenergia, maidontuotanto, peltokasvien 11

12 viljely, lammas- ja hevostalous, puutarhatuotanto, elintarv. jatkojalostus) MTK-Pohjois-Suomi ry: Maaseutuelinkeinojen kehittämisen tiedotus-, koordinaatio- ja aktivointihanke

13 Teema-alue: Aktivointi ja yhteistyö aj , Risto Hämäläinen Tavoitteet Toimenpiteet/Aikataulu Vastuutahot Mahdolliset rahoittajat Toteutunut Kylien ja kaupunginosien toiminnan tukeminen ja kehittäminen kohti ammatillista toimintaa Kainuun Nuotta ry./kyllihanke, Palvelukeskus-hanke Kylä- ja asukas-yhdistykset Yhdistysten ja osuuskuntien varainhankinnan kautta yhteistä resurssia Kylillä toimivat yhdistykset Vuorovaikutuksen parantaminen, asukkaiden kuuleminen kuunteleminen ja tiedottaminen Kylien eri yhdistysten ja osuuskuntien voimavarojen yhdistäminen ammattimaisen ja elinkeinollisen toimintatavan luomiseksi, malleina mm. palveluosuuskunnat ja yhteiset kyläisännöitsijät. Toteutus mm. palveluosuuskuntahankkeella, Metsäkeskuksen yksityistiehankkeella, tarvittaessa erillisellä aktivointihankkeella + moniosaamisen koulutusta Kaupungin edustajien valmius tulla tarvittaessa mukaan kylien ja kaupunginosien kokouksiin sekä aluetta erityisesti koskevissa kysymyksissä yhteissuunnittelumallin käyttöönotto Kaupungin ja maakunnan luottamushenkilöelinten jalkautuminen, esim. kokousten pitäminen kylätaloilla tai kouluilla Kaupungin päätösvalmistelussa näkyviin toteutettu kuuleminen (ns. Lahden malli) Seurantaryhmä pitää jatkossa kokoukset kylillä/asuinalueilla Kylille ja kaupunginosille mahdollisuus esityksiin/lausuntoihin hyvissä ajoin ennen päätöskäsittelyä. Kylä- ja asukas-yhdistykset Kylillä toimivat yhdistykset Virkatyönä sekä luottamushenkilöiden ajankäyttönä Yhdistysten vastuuhenkilöiden työnä KYLLI-hanke kestänyt huhtikuulle Ei jatkohanketta. Hanke noussut valtakunnalliseksi mallinnettavaksi kärkihankkeeksi. Oltu kylien/asuinalueiden tapaamisissa (tiimikokoukset) mukana esittelemässä kylä- ja kaupunginosaohjelman teema-alueita ja kuulemassa kansalaisten mielipiteitä asioista. Kaupunginhallituksen kokous järjestetty Vuolijoella. Pidetty tiimikokous Vuolijoen Ojanperällä helmikuussa 2012 Kylien yhteinen asukasfoorumi aloittanut toiminnan, toimii myös kuntatiiminä. Ollut kokoontumiset sekä sekä joulukuuss Mm. Paltaniemen kaavasuunnitelma. Vuolijoen alueen kylien aktivoiminen Vuolijoen Maaseutuyhdistys ry Oulujärvi LEADER Meidän Vuolijoki kaksi vuotinen hanke (

14 2014). Kylien ajantasaiset tiedot Kainuun Nuotta ry:n sivuilta sekä Kainuun liiton sivuilta Kylien ja kaupunginosien ikääntyvän väestön sekä lasten ja nuorten turvallisuuden lisääminen Nuorten osallistumisen ja hyvinvoinnin vahvistaminen, oikeisiin tarpeisiin ja kuunteluun perustuen Toimitilojen/kylätalojen järjestäminen ja ylläpito Kansalaisnäkökulmaisten kylien turvaohjelmien sisällyttäminen osaksi kyläsuunnitelmia, toteutus maakunnallisena toimintana. Miten järjestetään kriisiviestintä? Lapsille ja nuorille sijaismummot/ukit iltapäivien yksinolon vähentämiseksi. Järjestetään ohjattua toimintaa koulupäivän jälkeen koululla tai kylätalolla. Lisätään yhteistyötä nuorten kanssa tehtävässä työssä, synkronoidaan eri toiminnat päällekkäisyyksien välttämiseksi ja toisiaan täydentäviksi Perustetaan kylä- ja asukasyhdistyksiin nuorisojaostot Nuorten kesätöiden tekemistä tuetaan mm. kulkuongelmien ratkaisuilla Todellisiin tarpeisiin perustuvien uusien kerhomuotojen luominen, kuten mopokerhot Useamman kylän yhteiset toimitilat Liike/palvelutoiminnan toteuttaminen ylläpitokustannusten kattamiseksi Maakuntahallinto Kainuun Nuotta ry. Pelastustoimi Kylä- ja asukasyhdistykset, nuorisotoimi, seurakunnat Kylä- ja asukas-yhdistykset 4H-yhdistys MLL, nuorisotoimi Kylä- ja asukasyhdistykset Vanhempainyhdistykset Seurakunnat 4H-yhdistys MLL Kainuun Nuotta ry./kyllihanke, Kylä- ja asukas-yhdistykset Kylillä toimivat yhdistykset Virkatyönä sekä kylä- ja asukasyhdistysten vastuuhenkilöiden työnä MLL:n varaisovanhempien toiminnan kautta OPH:n kerhotoimintatuen avulla Hanke, jossa tavoitteena lasten ja nuorten hyvinvoinnin esteiden selvittäminen ja osallisuuden tukeminen omalla asuinalueella? Hankerahoitusta mopoilupaikkojen perustamiseen Kyläteema hankkeessa painopisteenä nuoret. Liikuntapaikkarakentamistyöryhmä Seurantaryhmän kokouksia pidetty välillä kylillä/asuinalueilla Kainuun turvaohjelma sisältää kylien turvaohjelmat Kylien turvaohjelmasta on valmis, tarvitaan resursseja toteuttamiseen. Monilla kouluilla järjestetään ohjattua toimintaa. Nuorten aktivoimiseksi Oulujärvi Leader laittanut nuorten haettavaksi tukea pienhankkeisiin hakijana 3 nuoren ryhmä, tuki e. Kajaanin alueella 3 ryhmää hyödynsi tuen. Kajaanin 4H yhdistys: Polku työelämään hanke, työelämään liittyvää koulutusta, kohdistuu 9- luokkalaisiin. Liikunnan olosuhdestrategia ottaa kantaa mm. koulujen liikuntatilojen viikonloppukäyttöön. Sen myötä varmaan tulossa 14

15 Erikoistuvat kylätalot -toiminnan kehittäminen siten, etteivät talot ulkopuolista käyttöä luodessaan kilpaile samoista asiakasryhmistä Selvitetään koulujen / kunnan muiden tilojen käyttö, millä ehdoilla niitä voidaan saada yhdistysten käyttöön Pro-Agria /kylätalojen tapahtuma-hanke ratkaisuja tilojen käyttöön. Etelä-Kajaanin kylät ostaneet Murtomäen työväenyhdistyksen työnväentalon. Paltaniemen koulun ja Kirkkoahon koulun myynti kyläyhdistykselle. Oulujärvi Leader Kylätaloja kohentaneet: Koutaniemi-Vuoreslahti, Ojanperä, Vuottolahti, Purola-Puistola, Nakertaja-Hetteenmäki, Kainuun Kennelpiiri (Mainuan kylätalo). Paltaniemen kylätalo saanut kunnostustukea Uusi kylätalo Ounaksen kylälle. Kainuun Nuotta ry:n uudet tilat Teppana-Keskuksessa (ent. Teppanan puukoulu). Valokuituyhteydet joka talouteen Sähköisten palvelujen kehittäminen huomioiden maaseudun olosuhteet ja tarpeet Valokuituosuuskuntien perustaminen rakentamaan sisäiset yhteydet Valokuitu 2015 hankkeen tueksi Kaupungin roolina lainatakaus vesiosuuskuntien tavoin Olemassa olevien palvelujen aktivointi, kansalaisten vaikuttamisen ja yhteydenpidon kanavien kehittäminen, kuntalaisten käyttövalmiuksien edistäminen Kuituosuuskunnat Kylä- ja asukasyhdistykset Kainuun maakunta - kuntayhtymä Maakuntahallinto, Kainuun Nuotta ry. LVM/operaattorit Valokuitu 2015-hanke Hankerahoitus Asiakkaiden liittymis- ja käyttömaksut Hankerahoitus Lehtikankaan koulukeskus hankkeesta mahdollisuus saada tilaa myös alueen muille toimijoille. Valokuituliittymäsopimus käy takaukseksi pankkilainan saamiseksi. Kainuun Liiton hankerahoituksella selvitys kylille v aikana -> osallistutaanko Laajakaista kaikille 2015 hankkeeseen vai ei. Kaupunki on facebookissa ja kerää palautetta uuden 15

16 palautejärjestelmän avulla. Kylien ja kaupunginosien markkinoinnin lisääminen Profilointi ja vahvuuksien esille nostaminen kyläsuunnitelmissa Kylät esittäytyvät teema: Kylät ja kaupunginosat näkyisivät vuorollaan Kainuun Sanomissa, Koti-Kajaanissa, netissä tms. mediassa. Kajaanin kaupunki ja Nuotta tekevät asiasta yhteisen esityksen Kainuun Sanomille ja/tai Koti-Kajaanille Kainuun Nuotta ry. Kylä- ja asukas-yhdistykset Kesän aikana 2010 ollut juttusarja Kainuun Sanomissa eri kaupunginosista. Yhteistyön tiivistäminen hanketoiminnassa ja hankerahoituksen käyttömahdollisuuksien turvaaminen Kaupungin, kylä- ja asukasyhdistysten, viranomaisten ja rahoittajatahojen yhteistyönä tehtävää kärkihankemenettelyä jatketaan. Alueiden tarpeita kuullaan seurantaryhmän kokouksissa kylillä/alueilla. Leader-rahoituksessa 20 % ennakko mahdollistaa käynnistämisen, lisäksi selvitetään kaupungin takauksen mahdollisuus rahoituksen vakuutena Kylä- ja asukas-yhdistykset Rahoittajat Kainuun Nuotta ry/kylli-hanke Oulujärvi Leader Vuoden 2010 kärkihankemenettelykierros käytiin kevään-kesän aikana. Mukana 8 kylän esitykset. Vuoden 2011 haussa mukana vain 4 kylää. Kärkihankemenettelyssä 6 kylää mukana v Kärkihankemenettelyssä v esitykset 7 kylältä ja Meidän Vuolijoki hanke esitti yht. 3 kylän esitykset. Kylätoiminnan kehittäminen: - Kylätoiminnan osaamistaso - Kylien/kaupunginosien välinen yhteistyö - Eri yhdistysten keskinäinen yhteistyö - Liiketoiminta - Taajamamaaseutuyhteistyö - Yhteisöllisyys ja aktivointi Kylien liiketoiminnan kehittämisellä haetaan omarahoitusta Hankkeistamisen koulutus Vahvuuksien esiin nostaminen Useamman kylän/kaupunginosan yhteisten yhdistysten perustaminen tarvittaessa Aluekohtaisia hankkeita tai muita toteutuksia esim. turvaohjelman toteuttamisessa siten, että yksi kylä nimettäisiin vetovastuuseen Kainuun Nuotta ry. Kylä- ja asukasyhdistykset Kyläkoordinaatio-hanke Muu hanketoiminta: Kajaanin yliopistokeskus /ProAgria/Kainuun Nuotta Mahdollinen Kajaanin kylien yhteinen kehittämishanke, kaupunki hakijana ja hallinnoijana Meetti-hanke, kylätoiminnan vahvistaminen, kylien viestintäkoulutusta, kahdella Kajaanin alueen kylällä 16

17 Kyläpalvelukeskukset ( = SOTE-palvelut, etä/virtuaalipalvelut, järjestöjen yhteistyö, yritystoimintakeskus) Vastakkainasettelun murtaminen yhteistyötä vahvistamalla Keskusten hankesuunnitelma valmis, ja hanke on mukana Kainuun maaseuturyhmässä harvaan asutun maaseudun ohjelman valmistelussa. Hakemus voidaan jättää ohjelman valmistuttua. Kainuun Nuotta ry. Kylä- ja asukasyhdistykset Maakuntahallinto Maakuntahallinto Hankerahoitus Asiakkaat Kyläpalvelukeskushanke Monikulttuurisuus: - Vuorovaikutuksen lisääminen - Maahanmuuttajien aktivointi kehittämis-työhön mukaan - Työmahdollisuuksien kehittäminen maahanmuuttajille maaseudulla Kylien ja kaupunginosien yhteistyö kaupungin maahanmuuttajapalvelujen kanssa Yhteistyö Itä-Suomi aktiivisen maahanmuuttopolitiikan pilottialueeksi hankkeen kanssa/anita Salonen, Kainuun aluekoordinaattori, Kainuun maahanmuuttotyön toimintasuunnitelma, syksy 2009 Kylä- ja asukas-yhdistykset Kainuun Nuotta ry Kainuun ELY-keskus KAO/Aikuisopisto Kajaanin yliopistokeskus : perusopetus, nuorisotyö, Kaukametsän opisto Kolmannen sektorin toimijat Avoin ESR-rahoitus Manner-Suomen ESRohjelma Juuret ja siivet hanke Kainuun kunnat (pl. Vaala) KAO, ELY-keskus, Kainuun Nuotta ry. Aloitettu v Kainuun kotouttamisohjelman valmistelu. RAY Monikulttuurisuuskeskus Monika ja Nettikahvila siirtyvät alkaen Kainuun Nuotta ry:n alaisiksi. Käynnistyy monikulttuurinen etäneuvonta hanke. 17

18 Teema-alue: Palvelut aj , Eila Parviainen Tavoitteet Toimenpiteet/Aikataulu Vastuutahot Mahdolliset rahoittajat Toteutunut Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen lähelle ihmisiä Olemassa olevat terveysasemat ja niiden toimintaa täydentävät palvelubussit Kyläpalvelukeskukset Kainuun maakunta kuntayhtymä Palveluyrittäjät Kylä- ja asukasyhdistykset Kainuun Nuotta ry Perusrahoitus Hankerahoitus Omavastuuosuus Starttiraha Maakunnan palvelustrategiatyö käynnistymässä Uusia malleja lähipalvelun tuotantoon Terveys- ja hyvinvointipalveluiden poikkihallinnollinen kehittäminen Kainuun Nuotta ry/kylli hanke Oulujärvi LEADER Palvelukeskushanke Kyläyhdistysten tarjoama tai välittämä kotipalvelu mallin levittäminen Päivähoitopalveluiden järjestäminen Esiopetuksen järjestäminen Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen Taajaanasutuille maaseudun alueille päiväkotitoimintaa Kyläyhdistysten avulla uusia kotityöpalveluyrittäjiä maaseudulle Palvelut pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään lähipalveluina Esiopetus järjestetään lähipalveluna, mikäli ryhmän koko on tarpeeksi suuri. Iltapäivätoiminta järjestetään koulun tiloissa joko omana toimintana tai yksityisen palveluntuottajan toimesta. Varhaiskasvatus Sivistystoimialalle on perustettu varhais-kasvatuksen ja perusopetuksen palvelustrategiaa valmisteleva työryhmä Perusrahoitus Kuluntalahden, Jormuan, Nakertajan, Otanmäen ja Vuolijoen alueella päivähoitopalvelut. Otanmäessä päiväkoti Varhaiskasvatus Perusrahoitus Kuluntalahden, Jormuan,Nakertajan, Otanmäen ja Vuolijoen kouluilla esiopetus. Varhaiskasvatus Perusrahoitus Kaikilla Kajaanin toimivilla kouluilla on aamu- ja iltapäivätoimintaa. Toimiva kouluverkko Kouluverkon selvittäminen, jäljelle Kunta- ja lääninrahoitus Kouluverkkoselvitys on 18

19 Lähikouluja tarkastellaan koko asuinyhteisön toiminnan kannalta Nuorten aktivointi eri kylille, asuinalueille monipuolista kerhotoimintaa Kansalaisopiston palvelut kylille jäävien koulukiinteistöjen kunnostaminen Luodaan Kajaaniin kouluverkko, jossa taloudellisten näkökohtien lisäksi otetaan huomioon arvoperusta ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Koulutilojen tehokas käyttö Nuorisotyön palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti Nuorten kuuleminen ja osallistaminen Opetusta järjestetään kylien ja kaupungin osien asukkaiden esityksestä kouluille ja kylätaloille Vuolijoen näyttämötaideyhdistyksen kaksi näytelmää kansalaisopiston kurssina v Kylä- ja asukasyhdistykset Varhaiskasvatus Perusopetus Kansalaisopisto Kulttuuripalvelut Sivistystoimialalle on perustettu varhais-kasvatuksen ja perusopetuksen pedagokisen kehittämisen työryhmä Nuorisotoimi yhteistyössä: järjestöt, seuraunioni kulttuuri- ja koulutuspalvelut Nuorisovaltuusto Kyläyhdistykset Kaukametsän opisto opetussuunnitelmaan tiedot mennessä tai lukuvuoden aikana tarvittaessa Perusrahoitus Omaehtoinen toiminta järjestöä, joille jaetaan hakemuksesta vuosittain yhteensä n e avustusmääräraha Hankerahoitus Valtionosuus Opintomaksu Kunnan osuus päivitetty. Keskuskoulun peruskorjaus aloitettiin kesällä 2011 ja on valmistunut. Hauhola-Lehtikankaan alueen koulutarveselvitys uuden koulun mahdollista rakentamistarvetta varten on tehty. Koulujen korjauksiin haetaan ELY keskukselta valtion avustusta. Nuorisoyhdistysten yleisen toiminnan tukemiseen noin vuosiavustus e Kohdeavustus 2000 e Kajaanin Haka järjestää kerhotoimintaa mm. Otanmäessä. Lähetetty kylille ja asukasyhdistyksille kysely, kansalaisopiston kurssien järjestämiseksi. Kansalaisopisto-opetusta järjestetty kysynnän mukaan. Vuolijoki,Kuluntalahti ja Paltaniemi olleet kansalaisopistopalvelujen aktiivisia käyttäjiä v OPH:n Kansalaisopistojen LAKE-avustus LAKE-avustuksen teemat: 1. Kansalaisten tietoyhteiskunta-valmiudet 2. Hyvinvointi ja terveys 3. Monikulttuurisuus Opintoseteli-avustus Kohderyhmät: 1. Seniorit ja eläkeläiset 2. Maahanmuuttajat 3. Alhaisen koulutuspohjan omaavat 19

20 Aikuiskoulutuspalvelut kylille Sähköiset palvelut Verkostostrategia (OpinRaitti) työryhmä: Kainuun ELY-keskus Kainuun Etu Oy Kainuun maakuntakuntayhtymä ammatillinen koulutus Vapaa sivistystyö -kansalaisopistot -kansanopisto AIKOPA Yksityiset koulutuksen järjestäjät Manner-Suomen ESR ohjelma ( saakka) jonka jälkeen toimijoiden yhteisrahoituksella Aikuiskoulutuksen ohjauspalvelut -OpinRaitin sivusto (KAO)on valmis ja ylläpitosopimus allekirjoitettu Kansalaisopisto järjestää aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta ja tarjoaa avointa kansalaisopisto-opetusta sekä järjestää yleisiä kielitutkintoja myös suomen kielessä Kulttuuritoiminnan kehittäminen MENESTY- hanke Menestyvä työyhteisö eri-ikäisten osaamisen kehittämisen ja sukupolvien välisen vuorovaikutuksen avulla Hakemus jätetty Tiivis yhteistyö eri toimijoiden kesken Tiedottaminen tapahtumista Opetusministeriöltä haettu kulttuuriavustusta kuntien kulttuuritoiminnan kehittämis- ja kokeilutoimintaan ja erityistehtäviin. Kainuu mukana Maaseudun kulttuuriyrittäjyys hankkeessa Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Kajaanin yliopistokeskus ja Ammattikorkaekoulu AIKOPA Kaukametsän opisto Kajaanin yksiköt Kyläyhdistykset Hankerahoitus Perusrahoitus Omavastuu Hankerahoitus Kansalaisopisto tekee edelleen yhteistyötä Kainuun maahanmuuttajakoulutusta järjestävien oppilaitosten ja koulutusorganisaatioiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kajaanin kaupungin kulttuuristrategia valmisteilla. Kansalaisopiston rehtori mukana OKM:n Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishankkeen Kansalaisopistot kulttuuriteemaryhmässä. KUULTO hanke, ideahaku OKM Yhteishakemus lähetetty Kainuun kunnat ja Kainuun kulttuuri-info Hankerahoitus ROUTA-ryhmä toteuttaa Otanmäessä tanssi-hankkeen

Kajaanin kaupungin palvelukysely:

Kajaanin kaupungin palvelukysely: Kajaanin kaupungin palvelukysely: alustavia tuloksia 5. 30.9.2013 707 vastasi (2 % yli 14 vuotiaista kajaanilaisista) 609 avoimen linkin kautta ja 97 paperikyselyllä llä 16.10.2013 Vastaajat 500 450 400

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Eeva Hiltunen Sivistystoimentarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 5.3.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eeva Hiltunen, OKT-vastuualue

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet BIOKAASU JA BIODIESEL Uusia mahdollisuuksia maatalouteen - seminaari 15.11.2007 Juha S. Niemelä Keski-Suomen TE-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Sivistyspalvelut

Kajaanin kaupunki Sivistyspalvelut Kajaanin kaupunki Sivistyspalvelut 14.2.2013 KAJAANIN KAUPUNGIN PERUSKOULUJEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET JA OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN 1.8.2013 ALKAEN Hyväksytty Kajaanin sivistyslautakunnan kokouksessa

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 25.2.2016 1 LIIKKUVA KOULU OHJELMAN KÄRKIHANKE: LIIKKUVA KOULU OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE 2016-2017 Lapin aluehallintovirasto 25.2.2016 2 o OKM toimeenpanee Sipilän

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet Vastaanottava maaseutu 22.1.2016 Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rahoituksen jako rahastojen välillä (pl. alueellinen yhteistyö)

Lisätiedot

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria 9.4.2008 Vesa Niskanen Yksikönpäällikkö Uudenmaan TE-keskus/maaseutuosasto Sivu 1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 (MAKE) Unohtakaa kaikki se mitä

Lisätiedot

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Kylien Salo kehittämishanke, Salon kaupunki Etunimi Sukunimi 29.8.2014 Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1.1 31.12.2016 Sisällysluettelo 1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 1.1 Yhdistyksen oma toiminta... 2 1.2. LEADER hanketoiminta... 3 1.3. LEADER hallinto ja viestintä... 3 1.4.

Lisätiedot

Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018

Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018 Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018 ELO-ryhmissä ovat usein edustettuina alla olevat tahot. Valitse näistä

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1994 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, kylätoiminta Salossa

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, kylätoiminta Salossa Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, kylätoiminta Salossa Viitannummi, Viitanlaakso 15.9.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 Kylätoiminta on monipuolista

Lisätiedot

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 SIVISTYSPALVELUT 310 Sivistyslautakunta Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut

Lisätiedot

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Työpaja 16.4.2015 Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja neuvonta Tiedotus:

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6. Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.2014 Vesistö on valuma-alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta

Lisätiedot

2. Vuoropuhelu, tapaamiset, toimialatuntemuksen lisääminen kaupungin hallinnossa

2. Vuoropuhelu, tapaamiset, toimialatuntemuksen lisääminen kaupungin hallinnossa VAIVATON ARKI KAJAANIN ELINKEINOPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA Taulukko: Kajaanin Elinkeinopolitiikan toimenpideohjelma 2009-2012. Tarpeiden sijaan keskitytään mahdollisuuksiin. Tavoite Kehittämiskohde A:

Lisätiedot

Tulevaisuuden Kaukovainio. Asuinalueiden kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Kaukovainio. Asuinalueiden kehittämisohjelma Tulevaisuuden Kaukovainio Asuinalueiden kehittämisohjelma 2013-15 Mervi Uusimäki 28.5.2013 KAUKOVAINIO 3 km keskustasta Rakennettu v. 1965-1975 4700 asukasta Kaukovainio kehittämisalueena Kaukovainion

Lisätiedot

JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN?

JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN? JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN? Valtakunnallinen turvallisuusseminaari Joensuussa 27. 28.1.2016 Kaupunginsihteeri Jari Horttanainen JOENSUUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin ja käynnistyviin hankkeisiin sekä toimintaohjeet uusille hankkeille

Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin ja käynnistyviin hankkeisiin sekä toimintaohjeet uusille hankkeille Valtionavustushankkeiden 2016 aloitusseminaari Hankeryhmät Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin

Lisätiedot

Kyläsuunnitelma Siikamäki-Peiposjärvi 2015-2020 Valtakunnallinen vuoden kylä 2008

Kyläsuunnitelma Siikamäki-Peiposjärvi 2015-2020 Valtakunnallinen vuoden kylä 2008 Kyläsuunnitelma Siikamäki-Peiposjärvi 2015-2020 Valtakunnallinen vuoden kylä 2008 Itäkeskus Visio Viihtyisä, toimiva ja maaseutumainen kylä, joka tarjoaa lähipalveluina riittävät peruspalvelut asukkailleen,

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari

Kuntajohdon seminaari Kuntajohdon seminaari Kuopio 11.11.2015 Hallituksen kärkihankkeiden vaikutukset Itä-Suomeen Elli Aaltonen Ylijohtaja 11.11.2015 1 11.11.2015 2 11.11.2015 3 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat

Lisätiedot

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 TEEMA: KYLÄTALO Idea: Kylätaloselvitys tehdään yhteinen kylätaloselvitys muiden lakkautettujen koulujen kiinteistöistä ja niiden käytöstä

Lisätiedot

2. ROVANIEMEN KAUPUNGIN AVUSTUKSET PAIKALLISTEN NUORISOJÄRJESTÖJEN JA MUUN NUORISOTOIMINNAN TUKEMISEEN

2. ROVANIEMEN KAUPUNGIN AVUSTUKSET PAIKALLISTEN NUORISOJÄRJESTÖJEN JA MUUN NUORISOTOIMINNAN TUKEMISEEN 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET Nuorisolain (2006) 1 2 :n tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 2 V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 3. 1 1. 2 0 1 6 R I I K K A - M A R I A Y L I - S U O M U O M N I A N KO U LU T U S - JA PA LV E LU V E

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi

LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi LIIKKUVA KOULU -OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE 2016-2017 Liikutaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva Koulu -hanke valtakunnalliseksi 1 Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi Järjestöfoorumi 11.3.2015 Visio 2025 Rautjärvi turvaa asukkailleen taloudellisten voimavarojen puitteissa laadukkaat lähipalvelut, mahdollisuuden vaikuttaa ja kehittää taajamia turvallisina ja maaseutumaisina

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Asetuksista/ hanketoiminta

Asetuksista/ hanketoiminta Leader 2014-2020 Asetuksista/ hanketoiminta Kehittämishankkeet Koulutus, tiedonvälitys, selvitykset, suunnitelmat Palveluiden kehittäminen Kylien kehittäminen, maisemien ja kulttuuri- ja luonnonperinnön

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

VYYHTI II -hanke. Riina Rahkila Projektipäällikkö ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

VYYHTI II -hanke. Riina Rahkila Projektipäällikkö ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset VYYHTI II -hanke Riina Rahkila Projektipäällikkö ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset 5.4.2016 Kuva Arto Lehto VYYHTI II hanke 2016-2018 Kuva Arto Lehto Hanke pähkinänkuoressa Toteutusalue Pohjois-Pohjanmaa,

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 JOHDANTO Kunnostushankkeen hankesuunnitelma päivitettiin vuosille 2013-2015 laaditun hoito- ja kunnostussuunnitelman pohjalta. Vuosina

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti.

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti. Kyläkysely Valitse kunta Vastaajien määrä: 95 5% 1 15% 2 25% Iisalmi 6,32% Juankoski Kaavi Keitele Kiuruvesi Kuopio 23,16% Lapinlahti 5,26% Leppävirta 8,42% Maaninka Nilsiä 6,32% Pielavesi Rautalampi Rautavaara

Lisätiedot

Yhteistyöseminaari. Opetusalan täydennyskoulutuksen koordinointi Kainuussa Tuula Honkanen johtaja. Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut

Yhteistyöseminaari. Opetusalan täydennyskoulutuksen koordinointi Kainuussa Tuula Honkanen johtaja. Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Yhteistyöseminaari Opetusalan täydennyskoulutuksen koordinointi Kainuussa 25.11.2010 Tuula Honkanen johtaja Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto/ Kajaanin yliopistokeskus. Henkilöstöä 19 Budjetti

Lisätiedot

Mallia työhön, työn malleja

Mallia työhön, työn malleja Mallia työhön, työn malleja Työllisty järjestöön -hankkeen hankekuvaus vuosille 2011 2013 Hankekuvaus lyhyesti Taustaa Työllisty järjestöön hanke on tarjonnut arvokasta työtä lasten ja perheiden parissa

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Kaupunkistrategia n Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Kulttuuri-, Museo- ja Nuorisotoimen investointisuunnitelman päivittäminen lautakunnassa (08/2010) Asian

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku 12.2.2015 Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi. Myönnetään

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER. Ohjelmakausi

Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER. Ohjelmakausi Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER Ohjelmakausi 2007 2013 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 aiemmin Leader oli oma Euroopan Unionin yhteisöaloiteohjelma, rahoitus

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN LIIKENNETURVALLISUUSKOORDINAATTORI 2016-2017

KANTA-HÄMEEN LIIKENNETURVALLISUUSKOORDINAATTORI 2016-2017 KANTA-HÄMEEN LIIKENNETURVALLISUUSKOORDINAATTORI 2016-2017 KOORDINAATTORITYÖN SISÄLTÖ Työhön sisältyy kuntien liikenneturvallisuustyön aktivointi, yhteistyön kehittäminen ja kuntien henkilöstön liikenneturvallisuustietämyksen

Lisätiedot

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Markku Ahonen, Lapin kalatalouden toimintaryhmä Risto Pyhäjärvi, Lokan Luonnonvara osuuskunta Marjaana Aarnio, Sodankylän kunta KALATALOUDEN TOIMINTARYHMÄT Euroopan

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

Yleishyödylliset investointihankkeet

Yleishyödylliset investointihankkeet Yleishyödylliset investointihankkeet Tiina Suutari, ryhmäpäällikkö Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 28.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 28.5.2015

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell,

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell, EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma Carola Gunell, 22.5.2014 Paljon muutoksia 2014-2020 kaudella! Ohjelma-alue koostuu kahdesta alueelta: IP-alue ELSA-alue Päätöksenteko

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry 2015 1 Tavoite Tavoitteena on kestävän kehityksen periaatteita noudattaen monipuolistaa, uudistaa

Lisätiedot

Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä

Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelma 2014-2020 24.11.2015 Kansalaistoimijalähtöinen kehittämisen käynnistäminen Mikkelissä (1) Mitä tavoitellaan? Rakennerahasto-ohjelman

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; PERNAJAN SAARISTON VESIHUOLTOPROJEKTI, LOVIISA

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; PERNAJAN SAARISTON VESIHUOLTOPROJEKTI, LOVIISA Päätös Dnro UUDELY/20/07.04/2011 14.11.2011 Julkinen Pernajan saariston vesiosuuskunta c/o Juhani Räty (saantitodistus) Sarvisalontie 1055 07780 Härkäpää PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

Romaniasiain hoito ja lähtökohdat Lounais-Suomessa ja Länsi- ja Sisä-Suomessa

Romaniasiain hoito ja lähtökohdat Lounais-Suomessa ja Länsi- ja Sisä-Suomessa LSAVI/ 2012 Lounais-Suomi 1.1.2012 Lounais-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Romaniasiain hoito ja lähtökohdat Lounais-Suomessa ja Länsi- ja Sisä-Suomessa

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun kehittämisaamu Yritysrahoituksen tietoisku Keski-Suomen ELY-keskus 28.9.2016 Maaseutuohjelman rahoitus yrityksille Rahoitusta vuosille 2014-2020 käytettävissä yhteensä n. 24 milj. Tukea myönnetään

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

Aluelautakuntien järjestämistehtävä. Työseminaari Sirpa Salminen

Aluelautakuntien järjestämistehtävä. Työseminaari Sirpa Salminen Aluelautakuntien järjestämistehtävä Työseminaari 13.2.2013 Sirpa Salminen Palvelujen järjestäminen Aluelautakunta tilaajana vastaa palvelujen järjestämisestä, määrittelee määrän ja laadun, noudattaa valtuuston

Lisätiedot

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke 1.1.2017-31.12.2019 Sotkamo 13.1.2017 Talousjohtaja Heidi Pyykkönen, Hankejohtaja Arto Asikainen ja Kohdepäällikkö Minna Hirvonen Hankevalmistelun

Lisätiedot

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI. Rahoitusmahdollisuuksia

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI. Rahoitusmahdollisuuksia Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan VYYHTI Rahoitusmahdollisuuksia Rahoituksen järjestymiseksi Paikallinen aktiivisuus ja sitoutuminen ensiarvoisen tärkeää! Kuka toimii hakijana? Jos konkreettisia

Lisätiedot

Osallisuus yksilöiden ja yhteiskunnan sidosaineena. Asukaslähtöinen kehittäminen Kotkassa

Osallisuus yksilöiden ja yhteiskunnan sidosaineena. Asukaslähtöinen kehittäminen Kotkassa Kuntaliiton Demokratiapäivä 18.10.2016 Helsinki Osallisuus yksilöiden ja yhteiskunnan sidosaineena Asukaslähtöinen kehittäminen Kotkassa Marjo Tolvanen marjo.tolvanen@sepra.fi GSM 044 277 4513 www.sepra.fi/fi/tuen-hakeminen/kaupunkikehittaminen

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 2 Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus 21.4.2015 Matti Ruuska Johtaja Opetus- ja kulttuuritoimi vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 21.4.2015 1 Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos Toimialan

Lisätiedot

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Parempaa huomista ihmisille Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Porvoo 20.4.2016 Hämeen ELY-keskus Merja Rossi Yhdistykset hyvinvointia luomassa EU -ohjelman ja Euroopan sosiaalirahaston ESR tavoitteena

Lisätiedot

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Leader 2014-2020 - rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Sivu 1 17.11.2014 ü Leader-ryhmät kaikille avoimia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. ü Tavoitteena yritysten ja yhdistysten

Lisätiedot

Uudenmaan vesihuolto. Ajankohtaista

Uudenmaan vesihuolto. Ajankohtaista Uudenmaan vesihuolto Ajankohtaista Teemu Haapala Uudenmaan ELY-keskus Valtion tuet - vesihuoltoavustukset Määrärahat vuodelle 2015-1 250 000 - Hakemuksia 18 kpl Esitys jaosta hyväksyttäneen Y:n johtoryhmän

Lisätiedot

Kuntalaisten osallistaminen 2017

Kuntalaisten osallistaminen 2017 Kuntalaisten osallistaminen 2017 Toimenpide-esitykset Asukaslautakunta 23.11.2016 Taustaa Kaupunkistrategia 2024, arvot ja periaatteet: Hyvä palvelu: on asiakkaan näkökulmaa painottava palveluyhteisö.

Lisätiedot