KAJAANIN KYLÄ- JA KAUPUNGINOSAOHJELMA , TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTATAULUKKO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAJAANIN KYLÄ- JA KAUPUNGINOSAOHJELMA 2009 2013, TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTATAULUKKO"

Transkriptio

1 KAJAANIN KYLÄ- JA KAUPUNGINOSAOHJELMA , TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTATAULUKKO Teema-alue: Asuminen ja ympäristö aj , Matti Nousiainen Tavoitteet Toimenpiteet/Aikataulu Vastuutahot Mahdolliset rahoittajat Toteutunut Kylien osayleiskaavat saatu ajantasalle mm. Paltaniemi, Otanmäki, Vuolijoki, Jormua Avoin ja vuorovaikutteinen valmistelu Kyläsuunnitelmat tukevat valmistelua / maankäyttö > ajankohtaista > kaavahankkeet Kaupungin omistamat kiinteistöt ovat tehokkaassa käytössä Kylien ja kaupunginosien nähtävyydet ja palvelutarjonta on selvillä Tilojen käyttöä tarkastellaan yhdessä kylä- ja asukasyhdistysten kanssa Nähtävyydet ja palvelutarjonta kartoitetaan ja niistä tiedotetaan tai > kartta ja paikkatieto > teema: kaavoitus, hakuryhmä: yleiskaava / Tilapalvelut, Koy Kajaanin Pietari, Kylä- ja asukasyhdistykset Kylä ja -asukasyhdistykset, Kajaani Info Pro Agria Oulujärvi Leader Oulujärvi Leader Kulttuuri Kainuu -hanke Kylämaisema -hanke Kaavoitustyö etenee resurssien puitteissa. Valmistuneet: Kajaanin keskustaajama 2015, Koutaniemi-Vuoreslahti- Sarvivaara, Kirkkoaho- Takkaranta-Pärsänsuo, Nuasjärvi, Hannusranta, Jormuanlahti, Laakajärvi- Kivijärvi-Iso-Soppi, Kuluntalahti, Oulujärven rantaosayleiskaava/ Vuolijoki ja sen täydennys Vireillä: Ammeniemi Vihtaniemi Vuolijoen asemakaavan päivitys aloitetaan Vireille tulossa: Kajaanin keskustaajama 2030 Selvitysvaiheessa: Paltaniemi, Vuolijoen taajama, Otanmäen keskustan kulttuuriympäristö Koulujen urheilusalien viikonloppukäyttöä tehostetaan. Kylämaisemahankkeen puitteissa viedään eteenpäin. Maisemasuunnitelmat (mm. Kuurna, Paltaniemi, Käkilahti). Oulujärven kylämaisemia esite (ProAgria)sisältää useita kajaanilaisia kohteita. 1

2 Maahanmuuttajien asuntoolojen ja palveluiden parantaminen Riittävä vuokra- ja siirtolapuutarhapalstojen tarjonta Vuoreslahden tie päällystäminen Keisarintie, Salmenrannantie, Kuusirannantie kunnostaminen Paltaniemen kirkolta Pappilanniemeen (Museotie) menevän tien päällystyksen korjaaminen Jormuan kevyenliikenteenväylä rakentaminen Pyöräteiden hyödyntäminen enemmän ulkoilureitteinä (esim. Paltaniemi-Nakertaja- Kirkkoaho- Paltaniemi -reitti) Toimiva joukkoliikenne Liikenneturvallisuuden parantaminen Pitkäaikaissuunnittelua ja asioiden koordinointia Sopivien alueiden hyödyntäminen Palstojen kunnon parantaminen, Kyläasukasyhdistykset, eri organisaatiot (kirkko, Kainuun Nuotta ry: Juuret ja siivet - hanke), kylä- ja asukasyhdistykset Sorapäällysteisen osuuden Tiehallinto Ministeriön perusparantaminen ja päällystäminen erillisrahoitus Teiden kunnostaminen Tiehallinto _ _ Tien korjaaminen Tiehallinto _ _ Kunnallistekniikalla on tarjolla vuokraviljelypalstoja Soidinsuolla, Lohtajalla ja Otanmäessä. Tehdyn kartoituksen mukaan paikkoja on vapaana runsaasti. Raha menee pääteitten kunnossapitoon. v Tiehallinto On mukana POP-ELYn suunnitelmissa mukana. Yhtenäisen reitin rakentaminen Tiehallinto/ Liikennevirasto: Ensisijalla koululaisten käyttämien reittien rakentaminen Joukkoliikenneavustusten oikea kohdistaminen/v Kimppakyytisivuston luominen kaupungin tai kyläyhdistyksen kotisivuille. Porukkataksien ja Pikku-Pete -tyyppisten kuljetusmuotojen lisääminen. Otetaan mallia Sotkamo kimppataksitoiminnasta Liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen, kyläasukasyhdistykset, Kainuun maakunta ky Tiehallinto,, Liikenneturva Lääninhallitus, valtio, kaupunki Joukkoliikenneavustus TA2011 esityksessä. Pientä nousua vuoden 2012 TA:oon. TA TA2011 esityksessä investointeja liikenneturvallisuuden 2

3 Toimiva tieviitoitus Liikennesääntöjen noudattaminen Moporalli kaupunki-alueelta pois Toimiva katuverkko huomioiden eri liikkumismuodot Toimivat liikennevalojärjestelyt keskusta-alueella Viitoitussuunnitelman laatiminen Tieviittojen kunnossapitäminen Asennekasvatus Sopiva harjoittelualue harrastajille. Asennekasvatusta esim. moottorikerhojen kautta. Viestiä saatava virkavallalle. Peruskorjausten yhteydessä jalkakäytävien rakentaminen Valojen ajastus ja tarvittaessa lisäkaistoja parantamiseen. Toteutunut e samaa esitetty v TA e. Tiehallinto, Viitoitussuunnitelma liikenneviraston kanssa on valmistumassa. Liikenneturva, Kajaani kaupunki, Poliisi, MP-kerhot, Poliisi /kunnallistekninen suunnittelu / kunnallistekninen suunnittelu Kaupungilla ei ole esittää paikkaa. Yksittäisiä kyselyjä osoitettu kauppakeskusten alueille. Yksi väline koulujen antama asennekasvatus. Otettava keskusteluun nuorisopuolen kanssa. Tehty päätös, jolla mopoilla ajaminen on kielletty pääosin kaupungin ylläpitämillä kevyenliikenteen väylillä. Toteutettu peruskorjausten yhteydessä, esim. Komiahontielle tulossa TA2011 esityksessä , ohjelmien ja ajoitusten säätöä ja pieniä uusimisia. Menot olleet e. Samaa esitetään v TA e 3

4 Otanmäki-Vuolijoki-alueen jätevesihuollon ajanmukaistaminen Vesihuolto-osuuskuntien välisen yhteistyön lisääminen. Otanmäkeen rakennetaan oma puhdistamo tai tehdään siirtoviemäri Kajaaniin, päätös 2009, rakentaminen Toiminnan aloitus 2009 Kajaanin Vesi Vesiosuuskunnat, Kajaanin Vesi Kajaanin Vesi Kainuun ELYkeskus/ympäristö Muut avustukset? Syksyllä 2012 alkanut Otanmäki-Kajaanin siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentaminen. Osuuskuntia perustettu (mm. Mainualle ja Vuottolahteen) ja ne aikanaan liittyvät siirtoviemäriin. kutsuu 1 x vuodessa osuuskunnat koolle. Toimivat verkostot Kajaanin vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittäminen Automatiikkaa hyödynnetään valvonnassa. Tehdään ennakoivia tarkastuksia/kunnossapito-ohjelmat. Peruskorjataan verkostoa. Aloitetaan syksyllä KV 2010 Vesiosuuskunnat, Kajaanin kaupunki, Kajaanin Vesi / ympäristötekninen Vesiosuuskunnat Täsmäiskupalavereja pidetään tarvittaessa. Valmistuneessa kehittämissuunnitelman päivityksessä otettu kantaa. Päivitys valmistunut vuosille , valtuusto hyväksynyt sen Suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa. Hulevesisuunnitelman tekeminen Käynnistetään v

5 Kiinteistökohtaisen jätevesihuollon saattaminen asetuksen mukaiselle tasolle Riittävät mahdollisuudet vapaa-ajan viettoon (mm. urheilureitit, uimarannat, lähiliikunta-alueet) Annetaan neuvontaa ja koulutusta, suoritetaan valvontaa, aktivoidaan uusien, tarvittavien osuuskuntien muodostamista, 2013 loppuun mennessä Jatkuvaa Kiinteistöt / / Kainuun ELY-keskus/ympäristö Kylä-/asukasyhdistykset,, Metsähallitus Kiinteistöt / Kainuun ELYkeskus/ympäristö Ympäristöministeriön tuki Opetusministeriö, RAY, EAKR-rahoitus Kiinteistökohtainen jätevesihuolto paranee pikku hiljaa, sitä mukaa kun vanhoja kiinteistöjä korjataan. Kainuun Nuotta ry antaa ilmaista jätevesineuvontaa Kainuussa. Lähiliikunta-alue rakennettu Nakertajaan ja Lehtikankaalle. Vuosina rakennetaan Kuurnaan. Paltaniemi seuraava? Fresbeegolf radat Lehtikankaalla ja Nakertajassa. V rakennettu Vimpelinvaaralle sekä Kätönlahteen. Uusia vaihtoehtoja: Seppälä (Aluokka), Ämmänpuron puisto (harrastelijarata)? Liikunnan olosuhdestrategia valmistunut. V Kuluntalahden venesataman ja Pöyhölänniemen uimarannan rakentaminen. Paltaniemen sataman/uimaranta v talousarviossa. Eri seurat ja järjestöt Oulujärven Leader Aurinkolaavun valmistunut YTY-töinä Pöllyvaaran risteysalueelle. Muitakin tehty lisää (esim. Haukijärvi). Laavu rakennettu Huuhkajanvaaraan. Kajaanin Ratsastusseura: Ympäristön kehittämishanke Kuluntalahdessa, kulkureittien parantaminen (ihmisille ja eläimille) 5

6 ja sadetusjärjestelmä kentän reunalle (pölyhaittojen vähentäminen) Oulujärven Wanhat Laivat ry: Pro Telakka hanke, mm. lisää ponttoonilaituria Kajaanin Purjehtijat ry: Koutaniemen tukikohdan parannus (mm. lasten ja nuorten purjehdusleirien lisääminen) Kainuun Moottorikerho ry: Maastoajoneuvojen rataalue Kivimäkeen. Rakennustyöt käynnissä. Turvataan luonnon virkistyskäyttö Luonto otetaan huomioon maankäyttöä suunnitellessa, maakunta ky, Kainuun ELYkeskus/ympäristö Kajaanin Ampujat ry Hoikanportin haulikkoradan huolto- ja toimistorakennus YTY-työnä valmistettu mm. muutamia laavuja, luontopolkuja, kuntopolkuja Lisätään tietoisuutta luontokohteista Ympäristön tilan parantaminen (yhteisvastuullisuus) Yleisen siisteyden ja kylämaisemien parantamisessa yhteisvastuullisuuden lisääminen (ranta-alueet, puistot) Kartoitetaan kohteet ja hyödynnetään Kainuun ulkoilukarttaa (teemakartta)/jatkuvaa Jatkuvaa Järjestetään siivoustempauksia ja pusikoiden raivaamisia kaava-alueella. Toteutetaan kylämaisemien parantamista. Lisätään asenteita muokkaavaa tiedottamista/ jatkuvaa Kylä-/asukasyhdistykset, Kainuun maakunta ky, Kajaani kaupunki Kylä-/asukasyhdistykset, kaupunki, Kainuun ELYkeskus/ympäristö, Eko-Kymppi, Kylä-/asukasyhdistykset Kylämaisemahanke, ProAgria EAKR-rahoitus, OJ- Leader Oulujärvi Leader Itä-Suomen ProAgrioilla yhteishanke maatalouden ympäristöasioihin, jossa Kainuun ei mukana, mutta voidaan saada malleja YTY-töinä alueita raivattu. Roskaamisen ehkäisy hankkeeseen ei ole saatu vastuutahoa vetämään sitä. Kajaanista 5 kylää mukana Kylämaisemahankkeessa, joka jatkuneet vuoden ELY-keskuksen Maisemat 6

7 Vesistöjen kunnostushankkeiden jatkaminen (Mainuan järvi, Sokajärvi). Mahdollisena uutena hankkeena Jormuan Pöyhölänniemen vesialue Lämpöyrittäjyyden lisääminen Öljyn käytön voimakas vähentäminen Maatalouden rehevöittämien pienlampien kunnostaminen v Kartoitetaan lämpöyrittäjyyteen soveltuvat kohteet. Avustetaan ja opastetaan lämpöliiketoiminnan käynnistämisessä. Lisätään tiedottamista. Toimitaan esimerkkinä, mm. julkisten rakennusten siirtyminen bioenergiaan Kunnostetaan Paltaniemen lammet/ v Metsäkeskus, Kainuun ELYkeskus/ympäristö, Kajaanin kaupunki Kajaanin yliopistokeskus ja Metsäkeskus Kylä/asukasyhdistykset, Lämpöosuuskunnat, Maanomistajat, Kainuun ELYkeskus/ympäristö, Kajaanin kaupunki EMR-rahoitus Ruotuun hanke v.2014 loppuun. Leväjoen kunnostuksen ympäristölupaa haettu -> hakemus vaatii täydennyksiä. Sokajärven kunnostuksen suunnitelma on valmis. Pöyhölänniemen vesialueella aloitettu ruoppaukset kesällä Ounaslahden kunnostaminen Önkkörin kanavan kunnostaminen Kehitetään puhelin- ja laajakaistayhteyksiä edelleen. Lisätään teknologian käyttöä mm. turvallisuuden luonnissa. Varaudutaan poikkeusoloihin (mm. myrskyt) ja lisätään Tämä lisätty seurantaryhmän kokouksen päätöksellä Puretaan rakennettu patovalli/ v Rakennetaan kuituyhteyksiä (kuituosuuskuntien perustaminen) Selvitetään laajakaistan rakentaminen Kajaaniin. Otetaan käyttöön nettitalkkaritoiminta, turva- ja valvontaohjelmat, Kainuun kylien turvaohjelma Kyläyhdistysten valmiussuunnitelmat, Kainuun kylien turvaohjelma Kainuun ELY-keskus/ympäristö, Kainuun ELY-keskus/ympäristö, Kylä-/asukasyhdistykset, operaattorit, Liikenne- ja viestintäministeriö, kaupunki Kainuun Nuotta ry, Kainuun maakunta ky, kylä- /asukasyhdistykset, operaattorit Kylä-/asukasyhdistykset, operaattorit, Kainuun Energia, Kyläyhdistykset, osuuskunnat jne. asukasyhteisöt, operaattori oman infrastruktuurinsa osalta Kyläyhdistykset, osuuskunnat jne. asukasyhteisöt, operaattori oman infrastruktuurinsa osalta Kyläyhdistykset, osuuskunnat jne. Kunnostussuunnitelma päivitetään. Ruoppaukset toteutetaan v Kanavan poistettu ja vesistön kunnostamissuunnitelmat käynnistyneet Kunnostamiseen etsittävä rahoitus. Paltaniemen kylälle vedetty laajakaistayhteydet. Kainuun turvaohjelma, joka sisältää kylien turvaohjelmat. 7

8 yhteistyötä asukkaiden kesken Kehitetään palvelutarjontaa Tehdään palvelutarvekartoitus ja tältä pohjalta toteutetaan erilliset kehityshankkeet. Kainuun Nuotta ry. Kainuun Nuotta ry, Kylä- /asukasyhdistykset Julkishallinnon toimijat Kolmas sektori Operaattorit Kaupalliset palvelutarjoajat Kyläteema -hanke asukasyhteisöt, operaattori oman infrastruktuurinsa osalta, Kainuun Energia Kyläyhdistykset, osuuskunnat jne. asukasyhteisöt, TEkeskus, TEKES, kaupalliset toimijat omien palveluidensa osalta Valokuitupohjaiset nopeat palvelut 8

9 Teema-alue: Elinkeinot ja työ aj , Airi Heikkinen (lisäykset saatu Oulujärvi Leaderista ja ProAgriasta) Tavoitteet Toimenpiteet/Aikataulu Vastuutahot Mahdolliset rahoittajat Elinkeinorakenne Yritysten ja maaseutuyritysten Kainuun Yrittäjät ry Yleiset rahoituskanavat monipuolistuu sukupolvenvaihdoksia tuetaan Oulujärvi Leader Kainuun ELY-keskus ProAgria MTK Toteutunut ulkoistanut maaseudun kehittämisen mm. olemalla mukana Oulujärvi Leader- ja Kainuun ja Koillismaan Kalaleader ohjelmissa. Kaupunki mukana mm. Kantrikoulutus-hankkeessa. MASVA-hanke elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi ja maaseutuyrittäjyyden edistämiseksi. Kainuun elinkeinostrategian päivitystyön aloittaminen Lähiruoan käytön lisääminen Suurkeittiöissä ja yksityistalouksissa lähiruoan käytön lisääminen Pro Agria, MTK, MTT, Biotekniikan laboratorio, Kainuun Yrittäjät,Kainuun Nuotta ry Kajaanin kaupungin Mamselli mukana Lähiruoka-hankkeen ohjausryhmässä. Hanke jatkuu vuoden 2014 loppuun. Paikallisten yrittäjien koulutusta siihen, että pärjäävät kilpailutuksissa. Palaveri/kokoukset yrittäjien kanssa aloitettu hankinnoista/kilpailutuksesta. Kärkihankemenettelyn soveltaminen elinkeinopuolelle Eri kaupunginosien vahvuuksien hyödyntäminen Kysymys liitetään elinkeinopuolen toimijoille, kun ohjelma lähtee lausunnolle (tuottajayhdistykset, elinkeinoyritykset, 4-H, ProAgria, MTK ym) Pienten yritysten kehittäminen -opinnäytetöiden markkinoinnin Seurantaryhmä, elinkeinotoimi Elinkeinosihteeri elinkeinotoimi Lähiruokapiiri aloittanut toimintansa. 9

10 suunnittelu -> jatko tiedotustilaisuus tms. -sähköisen markkinoinnin monipuolisempi käyttö yrityksissä Kainuun ELY-keskus Kajak Kainuun Etu ry Pienten yritysten tuotteiden myynnin edistäminen Pienten aloittavien yritysten toiminnan vauhdittaminen Kauppahalli Kajaaniin! - esiselvitys toimintamallista, uusi toimintamalli (torin laidalla vapaata hyvää myyntitilaa) - tuotteiden ja toimijoiden etsiminen - markkinointisuunnitelma - uusi nimi Käynnistyy Kyläpalvelu.fi - esiselvityshanke Kummi pitkään toimineesta yrityksestä / mentorointi / businessenkeli. Kummirekisterin luominen, Kainuun Nuotta ry Kajaanin yrittäjät Tuottajayhdistykset Kainuun ELY-keskus Kainuun Etu Oy Kauppahalli suunnittelussa mukana Kaupunkikeskusta hankkeessa Koutalahden kalasataman - laajennus Kaupunki mukana Herkut Helsinkiin -hankkeessa ( ) Kaupunki mukana Kainuu Helsingissä teemavuodessa Kyläpalvelu.fi esiselvityshanke valmis selvitellään varsinaisen hankkeen rahoitusta. Yrittäjien verkostoituminen Sidosryhmien ja yrittäjien verkostoitumisen edistäminen Yrittäjien kansainvälistymisen edistäminen -kielitaito ammattimaisemmaksi -tarpeiden kartoittaminen esim. opinnäytetyönä Yhteismarkkinointi Rokua- Oulujärvi masterplan toimenpiteet Kajaanin osalta Oulujärven markkinointiin yritys, ProAgria MTK Oulujärvi Leader Kajak Oulujärvi Leader, Elävä Kainuu Leader Oulujärvi Leader ProAgria EMR Innoliiteri hanke 2013,edistää maaseutuinnovaatioiden synnyttämistä ja toteutumista. APUVA!-työhyvinvointihanke maatalousyrittäjille vuoden 2014 loppuun, mm. edistää vuorovaikutusta Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomi: Metsänainen hanke, osaamisen ja verkottumisen lisääminen. Sopimuksellisuus toimintatavaksi -hanke 10

11 johon myös Rokua lähtee mukaan. Yritystoiminnan ja yrittäjien ammattitaidon kohentaminen Alkutuotannon säilyminen Elinkeinosihteerin hankkiminen (sisältynee elinkeinostrategiaan) Tehtäväkenttää: yrittäjille tiedottaminen, yritysten hankinta, pienyritysten neuvonta, hanketoiminta, selvitykset, kontaktit, nettipalvelut, maaseutumatkailu Sukupolvenvaihdosten ja investointien edistäminen Erikoistuotannon lisääminen Uusien toimintamallien hyödyntäminen (esim. energiayrittäminen) Tutkimustoiminnan lisääminen ja tulosten hyödyntäminen neuvonnassa Seppälän maaseutuammattien koulutuksen säilyttäminen Rahoitusjärjestelyistä tiedottaminen MTK ProAgria Kainuun ELY-keskus ja elinkeinotoimi (omarahoitusosuudet Kainuun maaseutuelinkeino-ohjelma :n mukaisiin hankkeisiin) MTT Biolaboratorio Pankit Kainuun ELY-keskus ProAgria Kaupungin talousarviossa ei ole tähän määrärahaa. Ammattitaidon kohentaminen tapahtuu hankkeiden kautta. Kajaanin Käsi- ja taideteollisuus ry: Vallattomasti villasta hanke, osaamisen vahvistaminen mm. tuotesuunnittelukoulutuksella. Oulujärven Jättiläiset ry: Tuulta purjeisiin hanke, matkailualan yrittäjien osaamisen sekä tuotteiden ja palveluiden laadun ja määrän lisääminen. Kts. seuraava kohta KAOn Kantrikoulutushanke ProAgria toimii jatkuvasti sekä sukupolvenvaihdostoiminnan että investointeihin ja yrittäjien ammattitaitoon liittyvissä asioissa antaen neuvoja ja pyörittämällä niihin liittyviä hankkeita. Maaseuturakentamisen hanke II vuoden 2014 loppuun saakka. SPV-koulutusta Sähköinen tukihakemus koulutus KAOn KantriKoulutushanke, jonka tavoitteena on parantaa yrittäjien menestymisedellytyksiä heidän osaamistaan kehittämällä. Siinä järjestetään lyhytkestoista täydennyskoulutusta maaseutuyrittäjille ja metsänomistajille (johtaminen ja kilpailukyky, sukupolvenvaihdos, metsänomistus, bioenergia, maidontuotanto, peltokasvien 11

12 viljely, lammas- ja hevostalous, puutarhatuotanto, elintarv. jatkojalostus) MTK-Pohjois-Suomi ry: Maaseutuelinkeinojen kehittämisen tiedotus-, koordinaatio- ja aktivointihanke

13 Teema-alue: Aktivointi ja yhteistyö aj , Risto Hämäläinen Tavoitteet Toimenpiteet/Aikataulu Vastuutahot Mahdolliset rahoittajat Toteutunut Kylien ja kaupunginosien toiminnan tukeminen ja kehittäminen kohti ammatillista toimintaa Kainuun Nuotta ry./kyllihanke, Palvelukeskus-hanke Kylä- ja asukas-yhdistykset Yhdistysten ja osuuskuntien varainhankinnan kautta yhteistä resurssia Kylillä toimivat yhdistykset Vuorovaikutuksen parantaminen, asukkaiden kuuleminen kuunteleminen ja tiedottaminen Kylien eri yhdistysten ja osuuskuntien voimavarojen yhdistäminen ammattimaisen ja elinkeinollisen toimintatavan luomiseksi, malleina mm. palveluosuuskunnat ja yhteiset kyläisännöitsijät. Toteutus mm. palveluosuuskuntahankkeella, Metsäkeskuksen yksityistiehankkeella, tarvittaessa erillisellä aktivointihankkeella + moniosaamisen koulutusta Kaupungin edustajien valmius tulla tarvittaessa mukaan kylien ja kaupunginosien kokouksiin sekä aluetta erityisesti koskevissa kysymyksissä yhteissuunnittelumallin käyttöönotto Kaupungin ja maakunnan luottamushenkilöelinten jalkautuminen, esim. kokousten pitäminen kylätaloilla tai kouluilla Kaupungin päätösvalmistelussa näkyviin toteutettu kuuleminen (ns. Lahden malli) Seurantaryhmä pitää jatkossa kokoukset kylillä/asuinalueilla Kylille ja kaupunginosille mahdollisuus esityksiin/lausuntoihin hyvissä ajoin ennen päätöskäsittelyä. Kylä- ja asukas-yhdistykset Kylillä toimivat yhdistykset Virkatyönä sekä luottamushenkilöiden ajankäyttönä Yhdistysten vastuuhenkilöiden työnä KYLLI-hanke kestänyt huhtikuulle Ei jatkohanketta. Hanke noussut valtakunnalliseksi mallinnettavaksi kärkihankkeeksi. Oltu kylien/asuinalueiden tapaamisissa (tiimikokoukset) mukana esittelemässä kylä- ja kaupunginosaohjelman teema-alueita ja kuulemassa kansalaisten mielipiteitä asioista. Kaupunginhallituksen kokous järjestetty Vuolijoella. Pidetty tiimikokous Vuolijoen Ojanperällä helmikuussa 2012 Kylien yhteinen asukasfoorumi aloittanut toiminnan, toimii myös kuntatiiminä. Ollut kokoontumiset sekä sekä joulukuuss Mm. Paltaniemen kaavasuunnitelma. Vuolijoen alueen kylien aktivoiminen Vuolijoen Maaseutuyhdistys ry Oulujärvi LEADER Meidän Vuolijoki kaksi vuotinen hanke (

14 2014). Kylien ajantasaiset tiedot Kainuun Nuotta ry:n sivuilta sekä Kainuun liiton sivuilta Kylien ja kaupunginosien ikääntyvän väestön sekä lasten ja nuorten turvallisuuden lisääminen Nuorten osallistumisen ja hyvinvoinnin vahvistaminen, oikeisiin tarpeisiin ja kuunteluun perustuen Toimitilojen/kylätalojen järjestäminen ja ylläpito Kansalaisnäkökulmaisten kylien turvaohjelmien sisällyttäminen osaksi kyläsuunnitelmia, toteutus maakunnallisena toimintana. Miten järjestetään kriisiviestintä? Lapsille ja nuorille sijaismummot/ukit iltapäivien yksinolon vähentämiseksi. Järjestetään ohjattua toimintaa koulupäivän jälkeen koululla tai kylätalolla. Lisätään yhteistyötä nuorten kanssa tehtävässä työssä, synkronoidaan eri toiminnat päällekkäisyyksien välttämiseksi ja toisiaan täydentäviksi Perustetaan kylä- ja asukasyhdistyksiin nuorisojaostot Nuorten kesätöiden tekemistä tuetaan mm. kulkuongelmien ratkaisuilla Todellisiin tarpeisiin perustuvien uusien kerhomuotojen luominen, kuten mopokerhot Useamman kylän yhteiset toimitilat Liike/palvelutoiminnan toteuttaminen ylläpitokustannusten kattamiseksi Maakuntahallinto Kainuun Nuotta ry. Pelastustoimi Kylä- ja asukasyhdistykset, nuorisotoimi, seurakunnat Kylä- ja asukas-yhdistykset 4H-yhdistys MLL, nuorisotoimi Kylä- ja asukasyhdistykset Vanhempainyhdistykset Seurakunnat 4H-yhdistys MLL Kainuun Nuotta ry./kyllihanke, Kylä- ja asukas-yhdistykset Kylillä toimivat yhdistykset Virkatyönä sekä kylä- ja asukasyhdistysten vastuuhenkilöiden työnä MLL:n varaisovanhempien toiminnan kautta OPH:n kerhotoimintatuen avulla Hanke, jossa tavoitteena lasten ja nuorten hyvinvoinnin esteiden selvittäminen ja osallisuuden tukeminen omalla asuinalueella? Hankerahoitusta mopoilupaikkojen perustamiseen Kyläteema hankkeessa painopisteenä nuoret. Liikuntapaikkarakentamistyöryhmä Seurantaryhmän kokouksia pidetty välillä kylillä/asuinalueilla Kainuun turvaohjelma sisältää kylien turvaohjelmat Kylien turvaohjelmasta on valmis, tarvitaan resursseja toteuttamiseen. Monilla kouluilla järjestetään ohjattua toimintaa. Nuorten aktivoimiseksi Oulujärvi Leader laittanut nuorten haettavaksi tukea pienhankkeisiin hakijana 3 nuoren ryhmä, tuki e. Kajaanin alueella 3 ryhmää hyödynsi tuen. Kajaanin 4H yhdistys: Polku työelämään hanke, työelämään liittyvää koulutusta, kohdistuu 9- luokkalaisiin. Liikunnan olosuhdestrategia ottaa kantaa mm. koulujen liikuntatilojen viikonloppukäyttöön. Sen myötä varmaan tulossa 14

15 Erikoistuvat kylätalot -toiminnan kehittäminen siten, etteivät talot ulkopuolista käyttöä luodessaan kilpaile samoista asiakasryhmistä Selvitetään koulujen / kunnan muiden tilojen käyttö, millä ehdoilla niitä voidaan saada yhdistysten käyttöön Pro-Agria /kylätalojen tapahtuma-hanke ratkaisuja tilojen käyttöön. Etelä-Kajaanin kylät ostaneet Murtomäen työväenyhdistyksen työnväentalon. Paltaniemen koulun ja Kirkkoahon koulun myynti kyläyhdistykselle. Oulujärvi Leader Kylätaloja kohentaneet: Koutaniemi-Vuoreslahti, Ojanperä, Vuottolahti, Purola-Puistola, Nakertaja-Hetteenmäki, Kainuun Kennelpiiri (Mainuan kylätalo). Paltaniemen kylätalo saanut kunnostustukea Uusi kylätalo Ounaksen kylälle. Kainuun Nuotta ry:n uudet tilat Teppana-Keskuksessa (ent. Teppanan puukoulu). Valokuituyhteydet joka talouteen Sähköisten palvelujen kehittäminen huomioiden maaseudun olosuhteet ja tarpeet Valokuituosuuskuntien perustaminen rakentamaan sisäiset yhteydet Valokuitu 2015 hankkeen tueksi Kaupungin roolina lainatakaus vesiosuuskuntien tavoin Olemassa olevien palvelujen aktivointi, kansalaisten vaikuttamisen ja yhteydenpidon kanavien kehittäminen, kuntalaisten käyttövalmiuksien edistäminen Kuituosuuskunnat Kylä- ja asukasyhdistykset Kainuun maakunta - kuntayhtymä Maakuntahallinto, Kainuun Nuotta ry. LVM/operaattorit Valokuitu 2015-hanke Hankerahoitus Asiakkaiden liittymis- ja käyttömaksut Hankerahoitus Lehtikankaan koulukeskus hankkeesta mahdollisuus saada tilaa myös alueen muille toimijoille. Valokuituliittymäsopimus käy takaukseksi pankkilainan saamiseksi. Kainuun Liiton hankerahoituksella selvitys kylille v aikana -> osallistutaanko Laajakaista kaikille 2015 hankkeeseen vai ei. Kaupunki on facebookissa ja kerää palautetta uuden 15

16 palautejärjestelmän avulla. Kylien ja kaupunginosien markkinoinnin lisääminen Profilointi ja vahvuuksien esille nostaminen kyläsuunnitelmissa Kylät esittäytyvät teema: Kylät ja kaupunginosat näkyisivät vuorollaan Kainuun Sanomissa, Koti-Kajaanissa, netissä tms. mediassa. Kajaanin kaupunki ja Nuotta tekevät asiasta yhteisen esityksen Kainuun Sanomille ja/tai Koti-Kajaanille Kainuun Nuotta ry. Kylä- ja asukas-yhdistykset Kesän aikana 2010 ollut juttusarja Kainuun Sanomissa eri kaupunginosista. Yhteistyön tiivistäminen hanketoiminnassa ja hankerahoituksen käyttömahdollisuuksien turvaaminen Kaupungin, kylä- ja asukasyhdistysten, viranomaisten ja rahoittajatahojen yhteistyönä tehtävää kärkihankemenettelyä jatketaan. Alueiden tarpeita kuullaan seurantaryhmän kokouksissa kylillä/alueilla. Leader-rahoituksessa 20 % ennakko mahdollistaa käynnistämisen, lisäksi selvitetään kaupungin takauksen mahdollisuus rahoituksen vakuutena Kylä- ja asukas-yhdistykset Rahoittajat Kainuun Nuotta ry/kylli-hanke Oulujärvi Leader Vuoden 2010 kärkihankemenettelykierros käytiin kevään-kesän aikana. Mukana 8 kylän esitykset. Vuoden 2011 haussa mukana vain 4 kylää. Kärkihankemenettelyssä 6 kylää mukana v Kärkihankemenettelyssä v esitykset 7 kylältä ja Meidän Vuolijoki hanke esitti yht. 3 kylän esitykset. Kylätoiminnan kehittäminen: - Kylätoiminnan osaamistaso - Kylien/kaupunginosien välinen yhteistyö - Eri yhdistysten keskinäinen yhteistyö - Liiketoiminta - Taajamamaaseutuyhteistyö - Yhteisöllisyys ja aktivointi Kylien liiketoiminnan kehittämisellä haetaan omarahoitusta Hankkeistamisen koulutus Vahvuuksien esiin nostaminen Useamman kylän/kaupunginosan yhteisten yhdistysten perustaminen tarvittaessa Aluekohtaisia hankkeita tai muita toteutuksia esim. turvaohjelman toteuttamisessa siten, että yksi kylä nimettäisiin vetovastuuseen Kainuun Nuotta ry. Kylä- ja asukasyhdistykset Kyläkoordinaatio-hanke Muu hanketoiminta: Kajaanin yliopistokeskus /ProAgria/Kainuun Nuotta Mahdollinen Kajaanin kylien yhteinen kehittämishanke, kaupunki hakijana ja hallinnoijana Meetti-hanke, kylätoiminnan vahvistaminen, kylien viestintäkoulutusta, kahdella Kajaanin alueen kylällä 16

17 Kyläpalvelukeskukset ( = SOTE-palvelut, etä/virtuaalipalvelut, järjestöjen yhteistyö, yritystoimintakeskus) Vastakkainasettelun murtaminen yhteistyötä vahvistamalla Keskusten hankesuunnitelma valmis, ja hanke on mukana Kainuun maaseuturyhmässä harvaan asutun maaseudun ohjelman valmistelussa. Hakemus voidaan jättää ohjelman valmistuttua. Kainuun Nuotta ry. Kylä- ja asukasyhdistykset Maakuntahallinto Maakuntahallinto Hankerahoitus Asiakkaat Kyläpalvelukeskushanke Monikulttuurisuus: - Vuorovaikutuksen lisääminen - Maahanmuuttajien aktivointi kehittämis-työhön mukaan - Työmahdollisuuksien kehittäminen maahanmuuttajille maaseudulla Kylien ja kaupunginosien yhteistyö kaupungin maahanmuuttajapalvelujen kanssa Yhteistyö Itä-Suomi aktiivisen maahanmuuttopolitiikan pilottialueeksi hankkeen kanssa/anita Salonen, Kainuun aluekoordinaattori, Kainuun maahanmuuttotyön toimintasuunnitelma, syksy 2009 Kylä- ja asukas-yhdistykset Kainuun Nuotta ry Kainuun ELY-keskus KAO/Aikuisopisto Kajaanin yliopistokeskus : perusopetus, nuorisotyö, Kaukametsän opisto Kolmannen sektorin toimijat Avoin ESR-rahoitus Manner-Suomen ESRohjelma Juuret ja siivet hanke Kainuun kunnat (pl. Vaala) KAO, ELY-keskus, Kainuun Nuotta ry. Aloitettu v Kainuun kotouttamisohjelman valmistelu. RAY Monikulttuurisuuskeskus Monika ja Nettikahvila siirtyvät alkaen Kainuun Nuotta ry:n alaisiksi. Käynnistyy monikulttuurinen etäneuvonta hanke. 17

18 Teema-alue: Palvelut aj , Eila Parviainen Tavoitteet Toimenpiteet/Aikataulu Vastuutahot Mahdolliset rahoittajat Toteutunut Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen lähelle ihmisiä Olemassa olevat terveysasemat ja niiden toimintaa täydentävät palvelubussit Kyläpalvelukeskukset Kainuun maakunta kuntayhtymä Palveluyrittäjät Kylä- ja asukasyhdistykset Kainuun Nuotta ry Perusrahoitus Hankerahoitus Omavastuuosuus Starttiraha Maakunnan palvelustrategiatyö käynnistymässä Uusia malleja lähipalvelun tuotantoon Terveys- ja hyvinvointipalveluiden poikkihallinnollinen kehittäminen Kainuun Nuotta ry/kylli hanke Oulujärvi LEADER Palvelukeskushanke Kyläyhdistysten tarjoama tai välittämä kotipalvelu mallin levittäminen Päivähoitopalveluiden järjestäminen Esiopetuksen järjestäminen Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen Taajaanasutuille maaseudun alueille päiväkotitoimintaa Kyläyhdistysten avulla uusia kotityöpalveluyrittäjiä maaseudulle Palvelut pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään lähipalveluina Esiopetus järjestetään lähipalveluna, mikäli ryhmän koko on tarpeeksi suuri. Iltapäivätoiminta järjestetään koulun tiloissa joko omana toimintana tai yksityisen palveluntuottajan toimesta. Varhaiskasvatus Sivistystoimialalle on perustettu varhais-kasvatuksen ja perusopetuksen palvelustrategiaa valmisteleva työryhmä Perusrahoitus Kuluntalahden, Jormuan, Nakertajan, Otanmäen ja Vuolijoen alueella päivähoitopalvelut. Otanmäessä päiväkoti Varhaiskasvatus Perusrahoitus Kuluntalahden, Jormuan,Nakertajan, Otanmäen ja Vuolijoen kouluilla esiopetus. Varhaiskasvatus Perusrahoitus Kaikilla Kajaanin toimivilla kouluilla on aamu- ja iltapäivätoimintaa. Toimiva kouluverkko Kouluverkon selvittäminen, jäljelle Kunta- ja lääninrahoitus Kouluverkkoselvitys on 18

19 Lähikouluja tarkastellaan koko asuinyhteisön toiminnan kannalta Nuorten aktivointi eri kylille, asuinalueille monipuolista kerhotoimintaa Kansalaisopiston palvelut kylille jäävien koulukiinteistöjen kunnostaminen Luodaan Kajaaniin kouluverkko, jossa taloudellisten näkökohtien lisäksi otetaan huomioon arvoperusta ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Koulutilojen tehokas käyttö Nuorisotyön palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti Nuorten kuuleminen ja osallistaminen Opetusta järjestetään kylien ja kaupungin osien asukkaiden esityksestä kouluille ja kylätaloille Vuolijoen näyttämötaideyhdistyksen kaksi näytelmää kansalaisopiston kurssina v Kylä- ja asukasyhdistykset Varhaiskasvatus Perusopetus Kansalaisopisto Kulttuuripalvelut Sivistystoimialalle on perustettu varhais-kasvatuksen ja perusopetuksen pedagokisen kehittämisen työryhmä Nuorisotoimi yhteistyössä: järjestöt, seuraunioni kulttuuri- ja koulutuspalvelut Nuorisovaltuusto Kyläyhdistykset Kaukametsän opisto opetussuunnitelmaan tiedot mennessä tai lukuvuoden aikana tarvittaessa Perusrahoitus Omaehtoinen toiminta järjestöä, joille jaetaan hakemuksesta vuosittain yhteensä n e avustusmääräraha Hankerahoitus Valtionosuus Opintomaksu Kunnan osuus päivitetty. Keskuskoulun peruskorjaus aloitettiin kesällä 2011 ja on valmistunut. Hauhola-Lehtikankaan alueen koulutarveselvitys uuden koulun mahdollista rakentamistarvetta varten on tehty. Koulujen korjauksiin haetaan ELY keskukselta valtion avustusta. Nuorisoyhdistysten yleisen toiminnan tukemiseen noin vuosiavustus e Kohdeavustus 2000 e Kajaanin Haka järjestää kerhotoimintaa mm. Otanmäessä. Lähetetty kylille ja asukasyhdistyksille kysely, kansalaisopiston kurssien järjestämiseksi. Kansalaisopisto-opetusta järjestetty kysynnän mukaan. Vuolijoki,Kuluntalahti ja Paltaniemi olleet kansalaisopistopalvelujen aktiivisia käyttäjiä v OPH:n Kansalaisopistojen LAKE-avustus LAKE-avustuksen teemat: 1. Kansalaisten tietoyhteiskunta-valmiudet 2. Hyvinvointi ja terveys 3. Monikulttuurisuus Opintoseteli-avustus Kohderyhmät: 1. Seniorit ja eläkeläiset 2. Maahanmuuttajat 3. Alhaisen koulutuspohjan omaavat 19

20 Aikuiskoulutuspalvelut kylille Sähköiset palvelut Verkostostrategia (OpinRaitti) työryhmä: Kainuun ELY-keskus Kainuun Etu Oy Kainuun maakuntakuntayhtymä ammatillinen koulutus Vapaa sivistystyö -kansalaisopistot -kansanopisto AIKOPA Yksityiset koulutuksen järjestäjät Manner-Suomen ESR ohjelma ( saakka) jonka jälkeen toimijoiden yhteisrahoituksella Aikuiskoulutuksen ohjauspalvelut -OpinRaitin sivusto (KAO)on valmis ja ylläpitosopimus allekirjoitettu Kansalaisopisto järjestää aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta ja tarjoaa avointa kansalaisopisto-opetusta sekä järjestää yleisiä kielitutkintoja myös suomen kielessä Kulttuuritoiminnan kehittäminen MENESTY- hanke Menestyvä työyhteisö eri-ikäisten osaamisen kehittämisen ja sukupolvien välisen vuorovaikutuksen avulla Hakemus jätetty Tiivis yhteistyö eri toimijoiden kesken Tiedottaminen tapahtumista Opetusministeriöltä haettu kulttuuriavustusta kuntien kulttuuritoiminnan kehittämis- ja kokeilutoimintaan ja erityistehtäviin. Kainuu mukana Maaseudun kulttuuriyrittäjyys hankkeessa Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Kajaanin yliopistokeskus ja Ammattikorkaekoulu AIKOPA Kaukametsän opisto Kajaanin yksiköt Kyläyhdistykset Hankerahoitus Perusrahoitus Omavastuu Hankerahoitus Kansalaisopisto tekee edelleen yhteistyötä Kainuun maahanmuuttajakoulutusta järjestävien oppilaitosten ja koulutusorganisaatioiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kajaanin kaupungin kulttuuristrategia valmisteilla. Kansalaisopiston rehtori mukana OKM:n Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishankkeen Kansalaisopistot kulttuuriteemaryhmässä. KUULTO hanke, ideahaku OKM Yhteishakemus lähetetty Kainuun kunnat ja Kainuun kulttuuri-info Hankerahoitus ROUTA-ryhmä toteuttaa Otanmäessä tanssi-hankkeen

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020 Karkkila Lohja Salo Vihti Ykkösakseli ry Jätetty MMM:öön 9.6.2014 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN KOHDEALUEEN KUVAUS 1 1.1 Kuvaus alueesta 1 1.2

Lisätiedot

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020 Karkkila Lohja Salo Vihti Ykkösakseli ry Jätetty MMM:öön 9.6.2014 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN KOHDEALUEEN KUVAUS 3 1.1 Kuvaus alueesta 3 1.2

Lisätiedot

Kainuun Nuotta ry TOIMINTAKERTOMUS 2013

Kainuun Nuotta ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kainuun Nuotta ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 01.04.2013 2 Sisältö 1. Yleistä... 3 2. Toiminnan perusta... 3 2.2 Perustoiminta... 3 2.3 Kehittämisen painopisteet... 4 2.4 Jäsenjärjestöt... 4 2.5 Nuotan valtionapu

Lisätiedot

RAAHEN MAASEUTUSUUNNITELMA 2014 2018

RAAHEN MAASEUTUSUUNNITELMA 2014 2018 1 RAAHEN MAASEUTUSUUNNITELMA 2014 2018 Elävä maaseutu - Monipuolisten elinkeinojen ja viihtyisän asuinympäristön maaseutu RAAHEN MAASEUTUSUUNNITELMA 2014 2018 Elävä maaseutu - Monipuolisten elinkeinojen

Lisätiedot

TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2014 2016 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 Kylien kehittämissuunnitelman tarve ja tausta... 3 Kylien kehittämissuunnitelman valmisteluprosessi... 4 Kyläkohtaisesta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010

TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 Euroopan maaseudun kehittämisen rahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin 1. YLEISTÄ Oulujärvi LEADER ry on yhdistys, joka aktivoi ja tukee maaseudun asukkaita

Lisätiedot

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020. OIVA Oivalluksista vaarin

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020. OIVA Oivalluksista vaarin Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020 OIVA Oivalluksista vaarin SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 1. Kohdealue... 1 2. Edellisten ohjelmakausien analyysi... 3 3. Alueen vahvuudet, heikkoudet,

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY 2 3 Sisällysluettelo Yhteenveto Taustaa 1. HANKETOIMINNAN KESKEINEN SISÄLTÖ.. s. 5 1.1. Maaseudun kehittäminen: toimenpiteet 412, 413 ja 421 1.2. Maksatushakemusten

Lisätiedot

Siilinjärven maaseutuohjelma. Maaseudun kehittämisen periaatteita vuoteen 2015

Siilinjärven maaseutuohjelma. Maaseudun kehittämisen periaatteita vuoteen 2015 Siilinjärven maaseutuohjelma Maaseudun kehittämisen periaatteita vuoteen 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. MAASEUTUOHJELMAN LAADINTA.. 2 1.1. Ohjelman tarkoitus ja luonne 2 1.2. Ohjelman laadinta. 2 2. MAASEUDUN

Lisätiedot

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2015-2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.6.2015 32 Sisällysluettelo 1. Elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet ja lähtökohdat... 2 1.1 Toiminta-ajatus... 2 1.2 Visio 2025...

Lisätiedot

Paikallista Pyhäjärviseudulta

Paikallista Pyhäjärviseudulta PYHÄJÄRVISEUDUN PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN LEADER-STRATEGIA 2014-2020 Paikallista Pyhäjärviseudulta PYHÄJÄRVISEUTU Eura Köyliö Säkylä Elämyksiä kaikille aisteille VISIO 2020 Pyhäjärviseutu on kilpailukykyinen,

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3 Yhteen Hiileen kansalaisyhteiskunnan, yritysten ja julkisen sektorin yhteistyön vahvistaminen harvaan asutussa Päijät Hämeessä, Hartolan ja Sysmän alueella JATKOHANKE hankesuunnitelma 8.10.2012 31.12.2014

Lisätiedot

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 Paja haastaa Sotkamon nuoret www. hyödylliset hankelinkit Yritysryhmälle kehittämistuki jopa 75 % Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Tee ympäristötekoja,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 110:2011 ISBN 978-952-5093-99-5 (pdf, verkkoj.) ISSN 1455-2930 Etelä-Savon maakuntaohjelman

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA. Päivitetty 2014 1/8

KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA. Päivitetty 2014 1/8 KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2004 Päivitetty 2014 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1. Suunnitelman tarve... 3 1.2. Kylän sijainti... 3 2. Kyläsuunnitelman seuranta ja päivitys...

Lisätiedot

Leppävirran kunta 2011 Taitto: Kari Viinikainen, Leppäkerttu Oy Kuvat: Leppävirran kunta, Leppävirran kotiseutumuseo Grafiikat: Tilastokeskus

Leppävirran kunta 2011 Taitto: Kari Viinikainen, Leppäkerttu Oy Kuvat: Leppävirran kunta, Leppävirran kotiseutumuseo Grafiikat: Tilastokeskus 2011 1 1 Leppävirran kunta 2011 Taitto: Kari Viinikainen, Leppäkerttu Oy Kuvat: Leppävirran kunta, Leppävirran kotiseutumuseo Grafiikat: Tilastokeskus 2 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Ydinkysymys... 4

Lisätiedot

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf SILMU ry Maaseudun Leader -kehittämisohjelma 2007-2013 MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf Kannen kuva: Tea Itkonen, akvarellipiirros 2007 Kehittämisohjelman

Lisätiedot

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI 9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA VISIO 2012-2016 Tervolaiset lapset ja nuoret kasvavat turvallisessa ja myönteisessä ympäristössä terveiksi, itsenäisiksi ja aktiivisiksi aikuisiksi.

Lisätiedot

Kotiseutukasvatus. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen. Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry. www.kotipihlaja.fi

Kotiseutukasvatus. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen. Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry. www.kotipihlaja.fi Kotiseutukasvatus Esiselvitys Pohjois-Savon koulujen kotiseutukasvatuksen lisäämiseksi ja kotiseutuyhdistyksillä olevan tiedon saattamiseksi nykyistä paremmin koulujen käyttöön. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen

Lisätiedot

ELINKEINO- JA ASUNTOPOLIITTINEN STRATEGIA

ELINKEINO- JA ASUNTOPOLIITTINEN STRATEGIA KIIKOISTEN KUNNAN ELINKEINO- JA ASUNTOPOLIITTINEN STRATEGIA Marras-/joulukuu 2006 Kunnanvaltuusto 18.12.2006 65, voimassa 01.01.2007 lukien Kiikoisten kunnan elinkeino- ja asuntopoliittinen strategia 2

Lisätiedot

EU- ja hank. Kaupungi

EU- ja hank. Kaupungi KATSAUS VUOTEEN 2013 EU- ja elinkeinopoliittiset hank kkeet 2013 Kaupungi inhallitus 10.2.2014 Kaup punginkanslian julkaisujaa 2014:1 Kansikuva: Kauppakatu 2013 kuvattuna Red Epic kameralla (K18) Katsaus

Lisätiedot

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille HÄMEENLINNAN MAASEUTUOHJELMA 2015 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 21.5.2012 Koordinointi: Kehittämispalvelut/Marja Leena Souru 1 SISÄLLYS JOHDANTO JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Oulaisten kaupunki ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kaupunginvaltuusto 26.2.2014 12 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Kunnan tehtävä elinkeinopolitiikan edistäjänä.. 1 1.1. Johdanto. 1 1.2. Toiminta-ajatus..

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017. Valtuusto 17.12.14

PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017. Valtuusto 17.12.14 PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Valtuusto 17.12.14 Sisällysluettelo 1 TALOUSSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1. Yleinen taloudellinen kehitys 4 1.2 Kuntatalous 5 2 TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot