KAJAANIN KYLÄ- JA KAUPUNGINOSAOHJELMA , TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTATAULUKKO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAJAANIN KYLÄ- JA KAUPUNGINOSAOHJELMA 2009 2013, TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTATAULUKKO"

Transkriptio

1 KAJAANIN KYLÄ- JA KAUPUNGINOSAOHJELMA , TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTATAULUKKO Teema-alue: Asuminen ja ympäristö aj , Matti Nousiainen Tavoitteet Toimenpiteet/Aikataulu Vastuutahot Mahdolliset rahoittajat Toteutunut Kylien osayleiskaavat saatu ajantasalle mm. Paltaniemi, Otanmäki, Vuolijoki, Jormua Avoin ja vuorovaikutteinen valmistelu Kyläsuunnitelmat tukevat valmistelua / maankäyttö > ajankohtaista > kaavahankkeet Kaupungin omistamat kiinteistöt ovat tehokkaassa käytössä Kylien ja kaupunginosien nähtävyydet ja palvelutarjonta on selvillä Tilojen käyttöä tarkastellaan yhdessä kylä- ja asukasyhdistysten kanssa Nähtävyydet ja palvelutarjonta kartoitetaan ja niistä tiedotetaan tai > kartta ja paikkatieto > teema: kaavoitus, hakuryhmä: yleiskaava / Tilapalvelut, Koy Kajaanin Pietari, Kylä- ja asukasyhdistykset Kylä ja -asukasyhdistykset, Kajaani Info Pro Agria Oulujärvi Leader Oulujärvi Leader Kulttuuri Kainuu -hanke Kylämaisema -hanke Kaavoitustyö etenee resurssien puitteissa. Valmistuneet: Kajaanin keskustaajama 2015, Koutaniemi-Vuoreslahti- Sarvivaara, Kirkkoaho- Takkaranta-Pärsänsuo, Nuasjärvi, Hannusranta, Jormuanlahti, Laakajärvi- Kivijärvi-Iso-Soppi, Kuluntalahti, Oulujärven rantaosayleiskaava/ Vuolijoki ja sen täydennys Vireillä: Ammeniemi Vihtaniemi Vuolijoen asemakaavan päivitys aloitetaan Vireille tulossa: Kajaanin keskustaajama 2030 Selvitysvaiheessa: Paltaniemi, Vuolijoen taajama, Otanmäen keskustan kulttuuriympäristö Koulujen urheilusalien viikonloppukäyttöä tehostetaan. Kylämaisemahankkeen puitteissa viedään eteenpäin. Maisemasuunnitelmat (mm. Kuurna, Paltaniemi, Käkilahti). Oulujärven kylämaisemia esite (ProAgria)sisältää useita kajaanilaisia kohteita. 1

2 Maahanmuuttajien asuntoolojen ja palveluiden parantaminen Riittävä vuokra- ja siirtolapuutarhapalstojen tarjonta Vuoreslahden tie päällystäminen Keisarintie, Salmenrannantie, Kuusirannantie kunnostaminen Paltaniemen kirkolta Pappilanniemeen (Museotie) menevän tien päällystyksen korjaaminen Jormuan kevyenliikenteenväylä rakentaminen Pyöräteiden hyödyntäminen enemmän ulkoilureitteinä (esim. Paltaniemi-Nakertaja- Kirkkoaho- Paltaniemi -reitti) Toimiva joukkoliikenne Liikenneturvallisuuden parantaminen Pitkäaikaissuunnittelua ja asioiden koordinointia Sopivien alueiden hyödyntäminen Palstojen kunnon parantaminen, Kyläasukasyhdistykset, eri organisaatiot (kirkko, Kainuun Nuotta ry: Juuret ja siivet - hanke), kylä- ja asukasyhdistykset Sorapäällysteisen osuuden Tiehallinto Ministeriön perusparantaminen ja päällystäminen erillisrahoitus Teiden kunnostaminen Tiehallinto _ _ Tien korjaaminen Tiehallinto _ _ Kunnallistekniikalla on tarjolla vuokraviljelypalstoja Soidinsuolla, Lohtajalla ja Otanmäessä. Tehdyn kartoituksen mukaan paikkoja on vapaana runsaasti. Raha menee pääteitten kunnossapitoon. v Tiehallinto On mukana POP-ELYn suunnitelmissa mukana. Yhtenäisen reitin rakentaminen Tiehallinto/ Liikennevirasto: Ensisijalla koululaisten käyttämien reittien rakentaminen Joukkoliikenneavustusten oikea kohdistaminen/v Kimppakyytisivuston luominen kaupungin tai kyläyhdistyksen kotisivuille. Porukkataksien ja Pikku-Pete -tyyppisten kuljetusmuotojen lisääminen. Otetaan mallia Sotkamo kimppataksitoiminnasta Liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen, kyläasukasyhdistykset, Kainuun maakunta ky Tiehallinto,, Liikenneturva Lääninhallitus, valtio, kaupunki Joukkoliikenneavustus TA2011 esityksessä. Pientä nousua vuoden 2012 TA:oon. TA TA2011 esityksessä investointeja liikenneturvallisuuden 2

3 Toimiva tieviitoitus Liikennesääntöjen noudattaminen Moporalli kaupunki-alueelta pois Toimiva katuverkko huomioiden eri liikkumismuodot Toimivat liikennevalojärjestelyt keskusta-alueella Viitoitussuunnitelman laatiminen Tieviittojen kunnossapitäminen Asennekasvatus Sopiva harjoittelualue harrastajille. Asennekasvatusta esim. moottorikerhojen kautta. Viestiä saatava virkavallalle. Peruskorjausten yhteydessä jalkakäytävien rakentaminen Valojen ajastus ja tarvittaessa lisäkaistoja parantamiseen. Toteutunut e samaa esitetty v TA e. Tiehallinto, Viitoitussuunnitelma liikenneviraston kanssa on valmistumassa. Liikenneturva, Kajaani kaupunki, Poliisi, MP-kerhot, Poliisi /kunnallistekninen suunnittelu / kunnallistekninen suunnittelu Kaupungilla ei ole esittää paikkaa. Yksittäisiä kyselyjä osoitettu kauppakeskusten alueille. Yksi väline koulujen antama asennekasvatus. Otettava keskusteluun nuorisopuolen kanssa. Tehty päätös, jolla mopoilla ajaminen on kielletty pääosin kaupungin ylläpitämillä kevyenliikenteen väylillä. Toteutettu peruskorjausten yhteydessä, esim. Komiahontielle tulossa TA2011 esityksessä , ohjelmien ja ajoitusten säätöä ja pieniä uusimisia. Menot olleet e. Samaa esitetään v TA e 3

4 Otanmäki-Vuolijoki-alueen jätevesihuollon ajanmukaistaminen Vesihuolto-osuuskuntien välisen yhteistyön lisääminen. Otanmäkeen rakennetaan oma puhdistamo tai tehdään siirtoviemäri Kajaaniin, päätös 2009, rakentaminen Toiminnan aloitus 2009 Kajaanin Vesi Vesiosuuskunnat, Kajaanin Vesi Kajaanin Vesi Kainuun ELYkeskus/ympäristö Muut avustukset? Syksyllä 2012 alkanut Otanmäki-Kajaanin siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentaminen. Osuuskuntia perustettu (mm. Mainualle ja Vuottolahteen) ja ne aikanaan liittyvät siirtoviemäriin. kutsuu 1 x vuodessa osuuskunnat koolle. Toimivat verkostot Kajaanin vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittäminen Automatiikkaa hyödynnetään valvonnassa. Tehdään ennakoivia tarkastuksia/kunnossapito-ohjelmat. Peruskorjataan verkostoa. Aloitetaan syksyllä KV 2010 Vesiosuuskunnat, Kajaanin kaupunki, Kajaanin Vesi / ympäristötekninen Vesiosuuskunnat Täsmäiskupalavereja pidetään tarvittaessa. Valmistuneessa kehittämissuunnitelman päivityksessä otettu kantaa. Päivitys valmistunut vuosille , valtuusto hyväksynyt sen Suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa. Hulevesisuunnitelman tekeminen Käynnistetään v

5 Kiinteistökohtaisen jätevesihuollon saattaminen asetuksen mukaiselle tasolle Riittävät mahdollisuudet vapaa-ajan viettoon (mm. urheilureitit, uimarannat, lähiliikunta-alueet) Annetaan neuvontaa ja koulutusta, suoritetaan valvontaa, aktivoidaan uusien, tarvittavien osuuskuntien muodostamista, 2013 loppuun mennessä Jatkuvaa Kiinteistöt / / Kainuun ELY-keskus/ympäristö Kylä-/asukasyhdistykset,, Metsähallitus Kiinteistöt / Kainuun ELYkeskus/ympäristö Ympäristöministeriön tuki Opetusministeriö, RAY, EAKR-rahoitus Kiinteistökohtainen jätevesihuolto paranee pikku hiljaa, sitä mukaa kun vanhoja kiinteistöjä korjataan. Kainuun Nuotta ry antaa ilmaista jätevesineuvontaa Kainuussa. Lähiliikunta-alue rakennettu Nakertajaan ja Lehtikankaalle. Vuosina rakennetaan Kuurnaan. Paltaniemi seuraava? Fresbeegolf radat Lehtikankaalla ja Nakertajassa. V rakennettu Vimpelinvaaralle sekä Kätönlahteen. Uusia vaihtoehtoja: Seppälä (Aluokka), Ämmänpuron puisto (harrastelijarata)? Liikunnan olosuhdestrategia valmistunut. V Kuluntalahden venesataman ja Pöyhölänniemen uimarannan rakentaminen. Paltaniemen sataman/uimaranta v talousarviossa. Eri seurat ja järjestöt Oulujärven Leader Aurinkolaavun valmistunut YTY-töinä Pöllyvaaran risteysalueelle. Muitakin tehty lisää (esim. Haukijärvi). Laavu rakennettu Huuhkajanvaaraan. Kajaanin Ratsastusseura: Ympäristön kehittämishanke Kuluntalahdessa, kulkureittien parantaminen (ihmisille ja eläimille) 5

6 ja sadetusjärjestelmä kentän reunalle (pölyhaittojen vähentäminen) Oulujärven Wanhat Laivat ry: Pro Telakka hanke, mm. lisää ponttoonilaituria Kajaanin Purjehtijat ry: Koutaniemen tukikohdan parannus (mm. lasten ja nuorten purjehdusleirien lisääminen) Kainuun Moottorikerho ry: Maastoajoneuvojen rataalue Kivimäkeen. Rakennustyöt käynnissä. Turvataan luonnon virkistyskäyttö Luonto otetaan huomioon maankäyttöä suunnitellessa, maakunta ky, Kainuun ELYkeskus/ympäristö Kajaanin Ampujat ry Hoikanportin haulikkoradan huolto- ja toimistorakennus YTY-työnä valmistettu mm. muutamia laavuja, luontopolkuja, kuntopolkuja Lisätään tietoisuutta luontokohteista Ympäristön tilan parantaminen (yhteisvastuullisuus) Yleisen siisteyden ja kylämaisemien parantamisessa yhteisvastuullisuuden lisääminen (ranta-alueet, puistot) Kartoitetaan kohteet ja hyödynnetään Kainuun ulkoilukarttaa (teemakartta)/jatkuvaa Jatkuvaa Järjestetään siivoustempauksia ja pusikoiden raivaamisia kaava-alueella. Toteutetaan kylämaisemien parantamista. Lisätään asenteita muokkaavaa tiedottamista/ jatkuvaa Kylä-/asukasyhdistykset, Kainuun maakunta ky, Kajaani kaupunki Kylä-/asukasyhdistykset, kaupunki, Kainuun ELYkeskus/ympäristö, Eko-Kymppi, Kylä-/asukasyhdistykset Kylämaisemahanke, ProAgria EAKR-rahoitus, OJ- Leader Oulujärvi Leader Itä-Suomen ProAgrioilla yhteishanke maatalouden ympäristöasioihin, jossa Kainuun ei mukana, mutta voidaan saada malleja YTY-töinä alueita raivattu. Roskaamisen ehkäisy hankkeeseen ei ole saatu vastuutahoa vetämään sitä. Kajaanista 5 kylää mukana Kylämaisemahankkeessa, joka jatkuneet vuoden ELY-keskuksen Maisemat 6

7 Vesistöjen kunnostushankkeiden jatkaminen (Mainuan järvi, Sokajärvi). Mahdollisena uutena hankkeena Jormuan Pöyhölänniemen vesialue Lämpöyrittäjyyden lisääminen Öljyn käytön voimakas vähentäminen Maatalouden rehevöittämien pienlampien kunnostaminen v Kartoitetaan lämpöyrittäjyyteen soveltuvat kohteet. Avustetaan ja opastetaan lämpöliiketoiminnan käynnistämisessä. Lisätään tiedottamista. Toimitaan esimerkkinä, mm. julkisten rakennusten siirtyminen bioenergiaan Kunnostetaan Paltaniemen lammet/ v Metsäkeskus, Kainuun ELYkeskus/ympäristö, Kajaanin kaupunki Kajaanin yliopistokeskus ja Metsäkeskus Kylä/asukasyhdistykset, Lämpöosuuskunnat, Maanomistajat, Kainuun ELYkeskus/ympäristö, Kajaanin kaupunki EMR-rahoitus Ruotuun hanke v.2014 loppuun. Leväjoen kunnostuksen ympäristölupaa haettu -> hakemus vaatii täydennyksiä. Sokajärven kunnostuksen suunnitelma on valmis. Pöyhölänniemen vesialueella aloitettu ruoppaukset kesällä Ounaslahden kunnostaminen Önkkörin kanavan kunnostaminen Kehitetään puhelin- ja laajakaistayhteyksiä edelleen. Lisätään teknologian käyttöä mm. turvallisuuden luonnissa. Varaudutaan poikkeusoloihin (mm. myrskyt) ja lisätään Tämä lisätty seurantaryhmän kokouksen päätöksellä Puretaan rakennettu patovalli/ v Rakennetaan kuituyhteyksiä (kuituosuuskuntien perustaminen) Selvitetään laajakaistan rakentaminen Kajaaniin. Otetaan käyttöön nettitalkkaritoiminta, turva- ja valvontaohjelmat, Kainuun kylien turvaohjelma Kyläyhdistysten valmiussuunnitelmat, Kainuun kylien turvaohjelma Kainuun ELY-keskus/ympäristö, Kainuun ELY-keskus/ympäristö, Kylä-/asukasyhdistykset, operaattorit, Liikenne- ja viestintäministeriö, kaupunki Kainuun Nuotta ry, Kainuun maakunta ky, kylä- /asukasyhdistykset, operaattorit Kylä-/asukasyhdistykset, operaattorit, Kainuun Energia, Kyläyhdistykset, osuuskunnat jne. asukasyhteisöt, operaattori oman infrastruktuurinsa osalta Kyläyhdistykset, osuuskunnat jne. asukasyhteisöt, operaattori oman infrastruktuurinsa osalta Kyläyhdistykset, osuuskunnat jne. Kunnostussuunnitelma päivitetään. Ruoppaukset toteutetaan v Kanavan poistettu ja vesistön kunnostamissuunnitelmat käynnistyneet Kunnostamiseen etsittävä rahoitus. Paltaniemen kylälle vedetty laajakaistayhteydet. Kainuun turvaohjelma, joka sisältää kylien turvaohjelmat. 7

8 yhteistyötä asukkaiden kesken Kehitetään palvelutarjontaa Tehdään palvelutarvekartoitus ja tältä pohjalta toteutetaan erilliset kehityshankkeet. Kainuun Nuotta ry. Kainuun Nuotta ry, Kylä- /asukasyhdistykset Julkishallinnon toimijat Kolmas sektori Operaattorit Kaupalliset palvelutarjoajat Kyläteema -hanke asukasyhteisöt, operaattori oman infrastruktuurinsa osalta, Kainuun Energia Kyläyhdistykset, osuuskunnat jne. asukasyhteisöt, TEkeskus, TEKES, kaupalliset toimijat omien palveluidensa osalta Valokuitupohjaiset nopeat palvelut 8

9 Teema-alue: Elinkeinot ja työ aj , Airi Heikkinen (lisäykset saatu Oulujärvi Leaderista ja ProAgriasta) Tavoitteet Toimenpiteet/Aikataulu Vastuutahot Mahdolliset rahoittajat Elinkeinorakenne Yritysten ja maaseutuyritysten Kainuun Yrittäjät ry Yleiset rahoituskanavat monipuolistuu sukupolvenvaihdoksia tuetaan Oulujärvi Leader Kainuun ELY-keskus ProAgria MTK Toteutunut ulkoistanut maaseudun kehittämisen mm. olemalla mukana Oulujärvi Leader- ja Kainuun ja Koillismaan Kalaleader ohjelmissa. Kaupunki mukana mm. Kantrikoulutus-hankkeessa. MASVA-hanke elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi ja maaseutuyrittäjyyden edistämiseksi. Kainuun elinkeinostrategian päivitystyön aloittaminen Lähiruoan käytön lisääminen Suurkeittiöissä ja yksityistalouksissa lähiruoan käytön lisääminen Pro Agria, MTK, MTT, Biotekniikan laboratorio, Kainuun Yrittäjät,Kainuun Nuotta ry Kajaanin kaupungin Mamselli mukana Lähiruoka-hankkeen ohjausryhmässä. Hanke jatkuu vuoden 2014 loppuun. Paikallisten yrittäjien koulutusta siihen, että pärjäävät kilpailutuksissa. Palaveri/kokoukset yrittäjien kanssa aloitettu hankinnoista/kilpailutuksesta. Kärkihankemenettelyn soveltaminen elinkeinopuolelle Eri kaupunginosien vahvuuksien hyödyntäminen Kysymys liitetään elinkeinopuolen toimijoille, kun ohjelma lähtee lausunnolle (tuottajayhdistykset, elinkeinoyritykset, 4-H, ProAgria, MTK ym) Pienten yritysten kehittäminen -opinnäytetöiden markkinoinnin Seurantaryhmä, elinkeinotoimi Elinkeinosihteeri elinkeinotoimi Lähiruokapiiri aloittanut toimintansa. 9

10 suunnittelu -> jatko tiedotustilaisuus tms. -sähköisen markkinoinnin monipuolisempi käyttö yrityksissä Kainuun ELY-keskus Kajak Kainuun Etu ry Pienten yritysten tuotteiden myynnin edistäminen Pienten aloittavien yritysten toiminnan vauhdittaminen Kauppahalli Kajaaniin! - esiselvitys toimintamallista, uusi toimintamalli (torin laidalla vapaata hyvää myyntitilaa) - tuotteiden ja toimijoiden etsiminen - markkinointisuunnitelma - uusi nimi Käynnistyy Kyläpalvelu.fi - esiselvityshanke Kummi pitkään toimineesta yrityksestä / mentorointi / businessenkeli. Kummirekisterin luominen, Kainuun Nuotta ry Kajaanin yrittäjät Tuottajayhdistykset Kainuun ELY-keskus Kainuun Etu Oy Kauppahalli suunnittelussa mukana Kaupunkikeskusta hankkeessa Koutalahden kalasataman - laajennus Kaupunki mukana Herkut Helsinkiin -hankkeessa ( ) Kaupunki mukana Kainuu Helsingissä teemavuodessa Kyläpalvelu.fi esiselvityshanke valmis selvitellään varsinaisen hankkeen rahoitusta. Yrittäjien verkostoituminen Sidosryhmien ja yrittäjien verkostoitumisen edistäminen Yrittäjien kansainvälistymisen edistäminen -kielitaito ammattimaisemmaksi -tarpeiden kartoittaminen esim. opinnäytetyönä Yhteismarkkinointi Rokua- Oulujärvi masterplan toimenpiteet Kajaanin osalta Oulujärven markkinointiin yritys, ProAgria MTK Oulujärvi Leader Kajak Oulujärvi Leader, Elävä Kainuu Leader Oulujärvi Leader ProAgria EMR Innoliiteri hanke 2013,edistää maaseutuinnovaatioiden synnyttämistä ja toteutumista. APUVA!-työhyvinvointihanke maatalousyrittäjille vuoden 2014 loppuun, mm. edistää vuorovaikutusta Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomi: Metsänainen hanke, osaamisen ja verkottumisen lisääminen. Sopimuksellisuus toimintatavaksi -hanke 10

11 johon myös Rokua lähtee mukaan. Yritystoiminnan ja yrittäjien ammattitaidon kohentaminen Alkutuotannon säilyminen Elinkeinosihteerin hankkiminen (sisältynee elinkeinostrategiaan) Tehtäväkenttää: yrittäjille tiedottaminen, yritysten hankinta, pienyritysten neuvonta, hanketoiminta, selvitykset, kontaktit, nettipalvelut, maaseutumatkailu Sukupolvenvaihdosten ja investointien edistäminen Erikoistuotannon lisääminen Uusien toimintamallien hyödyntäminen (esim. energiayrittäminen) Tutkimustoiminnan lisääminen ja tulosten hyödyntäminen neuvonnassa Seppälän maaseutuammattien koulutuksen säilyttäminen Rahoitusjärjestelyistä tiedottaminen MTK ProAgria Kainuun ELY-keskus ja elinkeinotoimi (omarahoitusosuudet Kainuun maaseutuelinkeino-ohjelma :n mukaisiin hankkeisiin) MTT Biolaboratorio Pankit Kainuun ELY-keskus ProAgria Kaupungin talousarviossa ei ole tähän määrärahaa. Ammattitaidon kohentaminen tapahtuu hankkeiden kautta. Kajaanin Käsi- ja taideteollisuus ry: Vallattomasti villasta hanke, osaamisen vahvistaminen mm. tuotesuunnittelukoulutuksella. Oulujärven Jättiläiset ry: Tuulta purjeisiin hanke, matkailualan yrittäjien osaamisen sekä tuotteiden ja palveluiden laadun ja määrän lisääminen. Kts. seuraava kohta KAOn Kantrikoulutushanke ProAgria toimii jatkuvasti sekä sukupolvenvaihdostoiminnan että investointeihin ja yrittäjien ammattitaitoon liittyvissä asioissa antaen neuvoja ja pyörittämällä niihin liittyviä hankkeita. Maaseuturakentamisen hanke II vuoden 2014 loppuun saakka. SPV-koulutusta Sähköinen tukihakemus koulutus KAOn KantriKoulutushanke, jonka tavoitteena on parantaa yrittäjien menestymisedellytyksiä heidän osaamistaan kehittämällä. Siinä järjestetään lyhytkestoista täydennyskoulutusta maaseutuyrittäjille ja metsänomistajille (johtaminen ja kilpailukyky, sukupolvenvaihdos, metsänomistus, bioenergia, maidontuotanto, peltokasvien 11

12 viljely, lammas- ja hevostalous, puutarhatuotanto, elintarv. jatkojalostus) MTK-Pohjois-Suomi ry: Maaseutuelinkeinojen kehittämisen tiedotus-, koordinaatio- ja aktivointihanke

13 Teema-alue: Aktivointi ja yhteistyö aj , Risto Hämäläinen Tavoitteet Toimenpiteet/Aikataulu Vastuutahot Mahdolliset rahoittajat Toteutunut Kylien ja kaupunginosien toiminnan tukeminen ja kehittäminen kohti ammatillista toimintaa Kainuun Nuotta ry./kyllihanke, Palvelukeskus-hanke Kylä- ja asukas-yhdistykset Yhdistysten ja osuuskuntien varainhankinnan kautta yhteistä resurssia Kylillä toimivat yhdistykset Vuorovaikutuksen parantaminen, asukkaiden kuuleminen kuunteleminen ja tiedottaminen Kylien eri yhdistysten ja osuuskuntien voimavarojen yhdistäminen ammattimaisen ja elinkeinollisen toimintatavan luomiseksi, malleina mm. palveluosuuskunnat ja yhteiset kyläisännöitsijät. Toteutus mm. palveluosuuskuntahankkeella, Metsäkeskuksen yksityistiehankkeella, tarvittaessa erillisellä aktivointihankkeella + moniosaamisen koulutusta Kaupungin edustajien valmius tulla tarvittaessa mukaan kylien ja kaupunginosien kokouksiin sekä aluetta erityisesti koskevissa kysymyksissä yhteissuunnittelumallin käyttöönotto Kaupungin ja maakunnan luottamushenkilöelinten jalkautuminen, esim. kokousten pitäminen kylätaloilla tai kouluilla Kaupungin päätösvalmistelussa näkyviin toteutettu kuuleminen (ns. Lahden malli) Seurantaryhmä pitää jatkossa kokoukset kylillä/asuinalueilla Kylille ja kaupunginosille mahdollisuus esityksiin/lausuntoihin hyvissä ajoin ennen päätöskäsittelyä. Kylä- ja asukas-yhdistykset Kylillä toimivat yhdistykset Virkatyönä sekä luottamushenkilöiden ajankäyttönä Yhdistysten vastuuhenkilöiden työnä KYLLI-hanke kestänyt huhtikuulle Ei jatkohanketta. Hanke noussut valtakunnalliseksi mallinnettavaksi kärkihankkeeksi. Oltu kylien/asuinalueiden tapaamisissa (tiimikokoukset) mukana esittelemässä kylä- ja kaupunginosaohjelman teema-alueita ja kuulemassa kansalaisten mielipiteitä asioista. Kaupunginhallituksen kokous järjestetty Vuolijoella. Pidetty tiimikokous Vuolijoen Ojanperällä helmikuussa 2012 Kylien yhteinen asukasfoorumi aloittanut toiminnan, toimii myös kuntatiiminä. Ollut kokoontumiset sekä sekä joulukuuss Mm. Paltaniemen kaavasuunnitelma. Vuolijoen alueen kylien aktivoiminen Vuolijoen Maaseutuyhdistys ry Oulujärvi LEADER Meidän Vuolijoki kaksi vuotinen hanke (

14 2014). Kylien ajantasaiset tiedot Kainuun Nuotta ry:n sivuilta sekä Kainuun liiton sivuilta Kylien ja kaupunginosien ikääntyvän väestön sekä lasten ja nuorten turvallisuuden lisääminen Nuorten osallistumisen ja hyvinvoinnin vahvistaminen, oikeisiin tarpeisiin ja kuunteluun perustuen Toimitilojen/kylätalojen järjestäminen ja ylläpito Kansalaisnäkökulmaisten kylien turvaohjelmien sisällyttäminen osaksi kyläsuunnitelmia, toteutus maakunnallisena toimintana. Miten järjestetään kriisiviestintä? Lapsille ja nuorille sijaismummot/ukit iltapäivien yksinolon vähentämiseksi. Järjestetään ohjattua toimintaa koulupäivän jälkeen koululla tai kylätalolla. Lisätään yhteistyötä nuorten kanssa tehtävässä työssä, synkronoidaan eri toiminnat päällekkäisyyksien välttämiseksi ja toisiaan täydentäviksi Perustetaan kylä- ja asukasyhdistyksiin nuorisojaostot Nuorten kesätöiden tekemistä tuetaan mm. kulkuongelmien ratkaisuilla Todellisiin tarpeisiin perustuvien uusien kerhomuotojen luominen, kuten mopokerhot Useamman kylän yhteiset toimitilat Liike/palvelutoiminnan toteuttaminen ylläpitokustannusten kattamiseksi Maakuntahallinto Kainuun Nuotta ry. Pelastustoimi Kylä- ja asukasyhdistykset, nuorisotoimi, seurakunnat Kylä- ja asukas-yhdistykset 4H-yhdistys MLL, nuorisotoimi Kylä- ja asukasyhdistykset Vanhempainyhdistykset Seurakunnat 4H-yhdistys MLL Kainuun Nuotta ry./kyllihanke, Kylä- ja asukas-yhdistykset Kylillä toimivat yhdistykset Virkatyönä sekä kylä- ja asukasyhdistysten vastuuhenkilöiden työnä MLL:n varaisovanhempien toiminnan kautta OPH:n kerhotoimintatuen avulla Hanke, jossa tavoitteena lasten ja nuorten hyvinvoinnin esteiden selvittäminen ja osallisuuden tukeminen omalla asuinalueella? Hankerahoitusta mopoilupaikkojen perustamiseen Kyläteema hankkeessa painopisteenä nuoret. Liikuntapaikkarakentamistyöryhmä Seurantaryhmän kokouksia pidetty välillä kylillä/asuinalueilla Kainuun turvaohjelma sisältää kylien turvaohjelmat Kylien turvaohjelmasta on valmis, tarvitaan resursseja toteuttamiseen. Monilla kouluilla järjestetään ohjattua toimintaa. Nuorten aktivoimiseksi Oulujärvi Leader laittanut nuorten haettavaksi tukea pienhankkeisiin hakijana 3 nuoren ryhmä, tuki e. Kajaanin alueella 3 ryhmää hyödynsi tuen. Kajaanin 4H yhdistys: Polku työelämään hanke, työelämään liittyvää koulutusta, kohdistuu 9- luokkalaisiin. Liikunnan olosuhdestrategia ottaa kantaa mm. koulujen liikuntatilojen viikonloppukäyttöön. Sen myötä varmaan tulossa 14

15 Erikoistuvat kylätalot -toiminnan kehittäminen siten, etteivät talot ulkopuolista käyttöä luodessaan kilpaile samoista asiakasryhmistä Selvitetään koulujen / kunnan muiden tilojen käyttö, millä ehdoilla niitä voidaan saada yhdistysten käyttöön Pro-Agria /kylätalojen tapahtuma-hanke ratkaisuja tilojen käyttöön. Etelä-Kajaanin kylät ostaneet Murtomäen työväenyhdistyksen työnväentalon. Paltaniemen koulun ja Kirkkoahon koulun myynti kyläyhdistykselle. Oulujärvi Leader Kylätaloja kohentaneet: Koutaniemi-Vuoreslahti, Ojanperä, Vuottolahti, Purola-Puistola, Nakertaja-Hetteenmäki, Kainuun Kennelpiiri (Mainuan kylätalo). Paltaniemen kylätalo saanut kunnostustukea Uusi kylätalo Ounaksen kylälle. Kainuun Nuotta ry:n uudet tilat Teppana-Keskuksessa (ent. Teppanan puukoulu). Valokuituyhteydet joka talouteen Sähköisten palvelujen kehittäminen huomioiden maaseudun olosuhteet ja tarpeet Valokuituosuuskuntien perustaminen rakentamaan sisäiset yhteydet Valokuitu 2015 hankkeen tueksi Kaupungin roolina lainatakaus vesiosuuskuntien tavoin Olemassa olevien palvelujen aktivointi, kansalaisten vaikuttamisen ja yhteydenpidon kanavien kehittäminen, kuntalaisten käyttövalmiuksien edistäminen Kuituosuuskunnat Kylä- ja asukasyhdistykset Kainuun maakunta - kuntayhtymä Maakuntahallinto, Kainuun Nuotta ry. LVM/operaattorit Valokuitu 2015-hanke Hankerahoitus Asiakkaiden liittymis- ja käyttömaksut Hankerahoitus Lehtikankaan koulukeskus hankkeesta mahdollisuus saada tilaa myös alueen muille toimijoille. Valokuituliittymäsopimus käy takaukseksi pankkilainan saamiseksi. Kainuun Liiton hankerahoituksella selvitys kylille v aikana -> osallistutaanko Laajakaista kaikille 2015 hankkeeseen vai ei. Kaupunki on facebookissa ja kerää palautetta uuden 15

16 palautejärjestelmän avulla. Kylien ja kaupunginosien markkinoinnin lisääminen Profilointi ja vahvuuksien esille nostaminen kyläsuunnitelmissa Kylät esittäytyvät teema: Kylät ja kaupunginosat näkyisivät vuorollaan Kainuun Sanomissa, Koti-Kajaanissa, netissä tms. mediassa. Kajaanin kaupunki ja Nuotta tekevät asiasta yhteisen esityksen Kainuun Sanomille ja/tai Koti-Kajaanille Kainuun Nuotta ry. Kylä- ja asukas-yhdistykset Kesän aikana 2010 ollut juttusarja Kainuun Sanomissa eri kaupunginosista. Yhteistyön tiivistäminen hanketoiminnassa ja hankerahoituksen käyttömahdollisuuksien turvaaminen Kaupungin, kylä- ja asukasyhdistysten, viranomaisten ja rahoittajatahojen yhteistyönä tehtävää kärkihankemenettelyä jatketaan. Alueiden tarpeita kuullaan seurantaryhmän kokouksissa kylillä/alueilla. Leader-rahoituksessa 20 % ennakko mahdollistaa käynnistämisen, lisäksi selvitetään kaupungin takauksen mahdollisuus rahoituksen vakuutena Kylä- ja asukas-yhdistykset Rahoittajat Kainuun Nuotta ry/kylli-hanke Oulujärvi Leader Vuoden 2010 kärkihankemenettelykierros käytiin kevään-kesän aikana. Mukana 8 kylän esitykset. Vuoden 2011 haussa mukana vain 4 kylää. Kärkihankemenettelyssä 6 kylää mukana v Kärkihankemenettelyssä v esitykset 7 kylältä ja Meidän Vuolijoki hanke esitti yht. 3 kylän esitykset. Kylätoiminnan kehittäminen: - Kylätoiminnan osaamistaso - Kylien/kaupunginosien välinen yhteistyö - Eri yhdistysten keskinäinen yhteistyö - Liiketoiminta - Taajamamaaseutuyhteistyö - Yhteisöllisyys ja aktivointi Kylien liiketoiminnan kehittämisellä haetaan omarahoitusta Hankkeistamisen koulutus Vahvuuksien esiin nostaminen Useamman kylän/kaupunginosan yhteisten yhdistysten perustaminen tarvittaessa Aluekohtaisia hankkeita tai muita toteutuksia esim. turvaohjelman toteuttamisessa siten, että yksi kylä nimettäisiin vetovastuuseen Kainuun Nuotta ry. Kylä- ja asukasyhdistykset Kyläkoordinaatio-hanke Muu hanketoiminta: Kajaanin yliopistokeskus /ProAgria/Kainuun Nuotta Mahdollinen Kajaanin kylien yhteinen kehittämishanke, kaupunki hakijana ja hallinnoijana Meetti-hanke, kylätoiminnan vahvistaminen, kylien viestintäkoulutusta, kahdella Kajaanin alueen kylällä 16

17 Kyläpalvelukeskukset ( = SOTE-palvelut, etä/virtuaalipalvelut, järjestöjen yhteistyö, yritystoimintakeskus) Vastakkainasettelun murtaminen yhteistyötä vahvistamalla Keskusten hankesuunnitelma valmis, ja hanke on mukana Kainuun maaseuturyhmässä harvaan asutun maaseudun ohjelman valmistelussa. Hakemus voidaan jättää ohjelman valmistuttua. Kainuun Nuotta ry. Kylä- ja asukasyhdistykset Maakuntahallinto Maakuntahallinto Hankerahoitus Asiakkaat Kyläpalvelukeskushanke Monikulttuurisuus: - Vuorovaikutuksen lisääminen - Maahanmuuttajien aktivointi kehittämis-työhön mukaan - Työmahdollisuuksien kehittäminen maahanmuuttajille maaseudulla Kylien ja kaupunginosien yhteistyö kaupungin maahanmuuttajapalvelujen kanssa Yhteistyö Itä-Suomi aktiivisen maahanmuuttopolitiikan pilottialueeksi hankkeen kanssa/anita Salonen, Kainuun aluekoordinaattori, Kainuun maahanmuuttotyön toimintasuunnitelma, syksy 2009 Kylä- ja asukas-yhdistykset Kainuun Nuotta ry Kainuun ELY-keskus KAO/Aikuisopisto Kajaanin yliopistokeskus : perusopetus, nuorisotyö, Kaukametsän opisto Kolmannen sektorin toimijat Avoin ESR-rahoitus Manner-Suomen ESRohjelma Juuret ja siivet hanke Kainuun kunnat (pl. Vaala) KAO, ELY-keskus, Kainuun Nuotta ry. Aloitettu v Kainuun kotouttamisohjelman valmistelu. RAY Monikulttuurisuuskeskus Monika ja Nettikahvila siirtyvät alkaen Kainuun Nuotta ry:n alaisiksi. Käynnistyy monikulttuurinen etäneuvonta hanke. 17

18 Teema-alue: Palvelut aj , Eila Parviainen Tavoitteet Toimenpiteet/Aikataulu Vastuutahot Mahdolliset rahoittajat Toteutunut Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen lähelle ihmisiä Olemassa olevat terveysasemat ja niiden toimintaa täydentävät palvelubussit Kyläpalvelukeskukset Kainuun maakunta kuntayhtymä Palveluyrittäjät Kylä- ja asukasyhdistykset Kainuun Nuotta ry Perusrahoitus Hankerahoitus Omavastuuosuus Starttiraha Maakunnan palvelustrategiatyö käynnistymässä Uusia malleja lähipalvelun tuotantoon Terveys- ja hyvinvointipalveluiden poikkihallinnollinen kehittäminen Kainuun Nuotta ry/kylli hanke Oulujärvi LEADER Palvelukeskushanke Kyläyhdistysten tarjoama tai välittämä kotipalvelu mallin levittäminen Päivähoitopalveluiden järjestäminen Esiopetuksen järjestäminen Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen Taajaanasutuille maaseudun alueille päiväkotitoimintaa Kyläyhdistysten avulla uusia kotityöpalveluyrittäjiä maaseudulle Palvelut pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään lähipalveluina Esiopetus järjestetään lähipalveluna, mikäli ryhmän koko on tarpeeksi suuri. Iltapäivätoiminta järjestetään koulun tiloissa joko omana toimintana tai yksityisen palveluntuottajan toimesta. Varhaiskasvatus Sivistystoimialalle on perustettu varhais-kasvatuksen ja perusopetuksen palvelustrategiaa valmisteleva työryhmä Perusrahoitus Kuluntalahden, Jormuan, Nakertajan, Otanmäen ja Vuolijoen alueella päivähoitopalvelut. Otanmäessä päiväkoti Varhaiskasvatus Perusrahoitus Kuluntalahden, Jormuan,Nakertajan, Otanmäen ja Vuolijoen kouluilla esiopetus. Varhaiskasvatus Perusrahoitus Kaikilla Kajaanin toimivilla kouluilla on aamu- ja iltapäivätoimintaa. Toimiva kouluverkko Kouluverkon selvittäminen, jäljelle Kunta- ja lääninrahoitus Kouluverkkoselvitys on 18

19 Lähikouluja tarkastellaan koko asuinyhteisön toiminnan kannalta Nuorten aktivointi eri kylille, asuinalueille monipuolista kerhotoimintaa Kansalaisopiston palvelut kylille jäävien koulukiinteistöjen kunnostaminen Luodaan Kajaaniin kouluverkko, jossa taloudellisten näkökohtien lisäksi otetaan huomioon arvoperusta ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Koulutilojen tehokas käyttö Nuorisotyön palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti Nuorten kuuleminen ja osallistaminen Opetusta järjestetään kylien ja kaupungin osien asukkaiden esityksestä kouluille ja kylätaloille Vuolijoen näyttämötaideyhdistyksen kaksi näytelmää kansalaisopiston kurssina v Kylä- ja asukasyhdistykset Varhaiskasvatus Perusopetus Kansalaisopisto Kulttuuripalvelut Sivistystoimialalle on perustettu varhais-kasvatuksen ja perusopetuksen pedagokisen kehittämisen työryhmä Nuorisotoimi yhteistyössä: järjestöt, seuraunioni kulttuuri- ja koulutuspalvelut Nuorisovaltuusto Kyläyhdistykset Kaukametsän opisto opetussuunnitelmaan tiedot mennessä tai lukuvuoden aikana tarvittaessa Perusrahoitus Omaehtoinen toiminta järjestöä, joille jaetaan hakemuksesta vuosittain yhteensä n e avustusmääräraha Hankerahoitus Valtionosuus Opintomaksu Kunnan osuus päivitetty. Keskuskoulun peruskorjaus aloitettiin kesällä 2011 ja on valmistunut. Hauhola-Lehtikankaan alueen koulutarveselvitys uuden koulun mahdollista rakentamistarvetta varten on tehty. Koulujen korjauksiin haetaan ELY keskukselta valtion avustusta. Nuorisoyhdistysten yleisen toiminnan tukemiseen noin vuosiavustus e Kohdeavustus 2000 e Kajaanin Haka järjestää kerhotoimintaa mm. Otanmäessä. Lähetetty kylille ja asukasyhdistyksille kysely, kansalaisopiston kurssien järjestämiseksi. Kansalaisopisto-opetusta järjestetty kysynnän mukaan. Vuolijoki,Kuluntalahti ja Paltaniemi olleet kansalaisopistopalvelujen aktiivisia käyttäjiä v OPH:n Kansalaisopistojen LAKE-avustus LAKE-avustuksen teemat: 1. Kansalaisten tietoyhteiskunta-valmiudet 2. Hyvinvointi ja terveys 3. Monikulttuurisuus Opintoseteli-avustus Kohderyhmät: 1. Seniorit ja eläkeläiset 2. Maahanmuuttajat 3. Alhaisen koulutuspohjan omaavat 19

20 Aikuiskoulutuspalvelut kylille Sähköiset palvelut Verkostostrategia (OpinRaitti) työryhmä: Kainuun ELY-keskus Kainuun Etu Oy Kainuun maakuntakuntayhtymä ammatillinen koulutus Vapaa sivistystyö -kansalaisopistot -kansanopisto AIKOPA Yksityiset koulutuksen järjestäjät Manner-Suomen ESR ohjelma ( saakka) jonka jälkeen toimijoiden yhteisrahoituksella Aikuiskoulutuksen ohjauspalvelut -OpinRaitin sivusto (KAO)on valmis ja ylläpitosopimus allekirjoitettu Kansalaisopisto järjestää aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta ja tarjoaa avointa kansalaisopisto-opetusta sekä järjestää yleisiä kielitutkintoja myös suomen kielessä Kulttuuritoiminnan kehittäminen MENESTY- hanke Menestyvä työyhteisö eri-ikäisten osaamisen kehittämisen ja sukupolvien välisen vuorovaikutuksen avulla Hakemus jätetty Tiivis yhteistyö eri toimijoiden kesken Tiedottaminen tapahtumista Opetusministeriöltä haettu kulttuuriavustusta kuntien kulttuuritoiminnan kehittämis- ja kokeilutoimintaan ja erityistehtäviin. Kainuu mukana Maaseudun kulttuuriyrittäjyys hankkeessa Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Kajaanin yliopistokeskus ja Ammattikorkaekoulu AIKOPA Kaukametsän opisto Kajaanin yksiköt Kyläyhdistykset Hankerahoitus Perusrahoitus Omavastuu Hankerahoitus Kansalaisopisto tekee edelleen yhteistyötä Kainuun maahanmuuttajakoulutusta järjestävien oppilaitosten ja koulutusorganisaatioiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kajaanin kaupungin kulttuuristrategia valmisteilla. Kansalaisopiston rehtori mukana OKM:n Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishankkeen Kansalaisopistot kulttuuriteemaryhmässä. KUULTO hanke, ideahaku OKM Yhteishakemus lähetetty Kainuun kunnat ja Kainuun kulttuuri-info Hankerahoitus ROUTA-ryhmä toteuttaa Otanmäessä tanssi-hankkeen

KAJAANIN KYLÄ- JA KAUPUNGINOSAOHJELMAN SEURANTARYHMÄN KOKOUS

KAJAANIN KYLÄ- JA KAUPUNGINOSAOHJELMAN SEURANTARYHMÄN KOKOUS KAJAANIN KYLÄ- JA KAUPUNGINOSAOHJELMAN SEURANTARYHMÄN KOKOUS Aika ke 17.10.2012 klo 9.00 11.10 Paikka Vuolijoen kunnantalo Oy, Vuolijoki Läsnä Juha Määttä, Kainuun ELY-keskus Paula Karppinen, Kainuun maakunta

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin palvelukysely:

Kajaanin kaupungin palvelukysely: Kajaanin kaupungin palvelukysely: alustavia tuloksia 5. 30.9.2013 707 vastasi (2 % yli 14 vuotiaista kajaanilaisista) 609 avoimen linkin kautta ja 97 paperikyselyllä llä 16.10.2013 Vastaajat 500 450 400

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Yhteistyön kantava voima kylät palvelukeskuksina, case Kainuu. Siilinjärvi

Yhteistyön kantava voima kylät palvelukeskuksina, case Kainuu. Siilinjärvi Yhteistyön kantava voima kylät palvelukeskuksina, case Kainuu Siilinjärvi 11.04.2013 Veli-Matti Karppinen Lähtökohtia 1. Miten kansainvälisten hyvien käytäntöjen juurruttaminen 2. Nopeisiin verkkoihin

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Vuorela, Toivala ja Jännevirta Yhteenvetoja vastauksista Siilinjärvi 2012 Kysely suoritettiin alueella Vuorela, Toivala, Jännevirta - Ranta- Toivala Kehvo Kysely

Lisätiedot

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu PUPONMÄEN KYLÄSUUNNITELMA 2010-2013 PUPONMÄEN VISIO - Puponmäen entinen koulu kylän keskuspaikka kokootumisille ja harrastustoiminnalle - Entisen koulun ylläpidosta huolehtiminen ja tilojen vuokraus -

Lisätiedot

Neuvontaa Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi

Neuvontaa Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi on Rahoitusta Paikalliset päättävät alueensa yhteisöjen ja yritysten ideoiden rahoittamisesta. Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta Neuvontaa Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä

Lisätiedot

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015 EK-Kylät Jotta ohjelman sisältö vastaisi myös kylien/asuinalueiden ajatuksia ja toiveita, haluaisimme sinunkin mielipiteesi maakuntamme kylätoiminnan kehittämisestä. Mitkä

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Sivistyspalvelut

Kajaanin kaupunki Sivistyspalvelut Kajaanin kaupunki Sivistyspalvelut 14.2.2013 KAJAANIN KAUPUNGIN PERUSKOULUJEN OPPILAAKSI OTTAMISEN PERIAATTEET JA OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN 1.8.2013 ALKAEN Hyväksytty Kajaanin sivistyslautakunnan kokouksessa

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Luonnos 10.11.2014 KAJAANIN KYLÄ-JA KAUPUNGINOSAOHJELMA 2014-2020

Luonnos 10.11.2014 KAJAANIN KYLÄ-JA KAUPUNGINOSAOHJELMA 2014-2020 Luonnos 10.11.2014 KAJAANIN KYLÄ-JA KAUPUNGINOSAOHJELMA 2014-2020 Kajaanin kaupunki xx.xx.2014 Sisällysluettelo 1. Ohjelman laadinta ja liittyminen kaupungin talousarvioon, merkitys ja liittyminen muihin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

MAASEUDUN PERUSRAKENNE ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ LIITE 4

MAASEUDUN PERUSRAKENNE ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ LIITE 4 TEEMARYHMÄ 2 1(6) MAASEUDUN PERUSRAKENNE ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ LIITE 4 TEEMA-ALUE Teema-alue käsittää maankäytön suunnittelun, vesi- ja jätehuollon, energian, loma- ja vakinaisen asumisen sekä liikenteen

Lisätiedot

HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke. Anne Laitinen

HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke. Anne Laitinen HEVOSET JA YHTEISKUNTA rajapintoja -hanke Sivu 1 7.11.2012 Anne Laitinen Yleistä hankkeesta Hevoset ja yhteiskunta rajapintoja hanke 15.3.2012 31.12.2014 Toteuttaja Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN LAPSI- JA NUORISOSTRATEGIAN KEHITTÄMISOHJELMA 2009-2013 PÄIVITYS 2010

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN LAPSI- JA NUORISOSTRATEGIAN KEHITTÄMISOHJELMA 2009-2013 PÄIVITYS 2010 ÄHTÄRIN KAUPUNGIN LAPSI- JA NUORISOSTRATEGIAN KEHITTÄMISOHJELMA 2009-2013 PÄIVITYS KEHITTÄMISKOHDE TAVOITE KONKREETTISET MENETELMÄT MITTARIT/ SEURANTA VASTUUTAHOT/ AIKATAULU TOTEUTUNUT 2009 Taidekasvatus

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013 Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013 Voimaa luonnosta ja yhteisöllisyydestä Innovaatioita eri toimijoiden yhteistyöstä Sivu 1 2.3.2011 Sivu 2 2.3.2011 Aktiivinen Pohjois-Satakunta

Lisätiedot

LUONNOS 30.9.2014 KAJAANIN KYLÄ-JA KAUPUNGINOSAOHJELMA 2014-2020

LUONNOS 30.9.2014 KAJAANIN KYLÄ-JA KAUPUNGINOSAOHJELMA 2014-2020 LUONNOS 30.9.2014 KAJAANIN KYLÄ-JA KAUPUNGINOSAOHJELMA 2014-2020 KAJAANIN KAUPUNKI nn.nn.2014 1 Sisällysluettelo 2 1 OHJELMAN LAADINTA JA LIITTYMINEN KAUPUNGIN TALOUSARVIOON, MERKITYS JA LIITTYMINEN MUIHIN

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö

Monialainen yhteistyö Monialainen yhteistyö - miten toimialat voivat hyötyä toisistaan yhteisten ja toimialakohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa Alueelliset nuorisotyöpäivät 18.2.2016 Liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille Tällaisia kehittämishankkeita ovat mm. maisemahoitosuunnitelmien laatiminen

Lisätiedot

Kaupungin painopistealue peruskorjauksissa on tulevina vuosina peruskouluissa ja päiväkodeissa.

Kaupungin painopistealue peruskorjauksissa on tulevina vuosina peruskouluissa ja päiväkodeissa. 5 INVESTOINTIOSA 5.1.2 RAKENNUKSET (peruskorjaus ja uudisrakentaminen) Kaupungin painopistealue peruskorjauksissa on tulevina vuosina peruskouluissa ja päiväkodeissa. 5.1.2.1 Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Lisätiedot

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Eeva Hiltunen Sivistystoimentarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 5.3.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eeva Hiltunen, OKT-vastuualue

Lisätiedot

Nopeat valokuituverkot moottorina palvelutuotannolle

Nopeat valokuituverkot moottorina palvelutuotannolle Nopeat valokuituverkot moottorina palvelutuotannolle Paikallisista ratkaisuista hyvinvointia harvaan asutulle maaseudulle seminaari Veli-Matti Karppinen Toiminnanjohtaja, Kainuun Nuotta ry Yleistä 1. Nopeat

Lisätiedot

Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011. Susanna Kulmala Lomalaidun ry

Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011. Susanna Kulmala Lomalaidun ry Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011 Susanna Kulmala Lomalaidun ry Taustaa Hanketta on ollut suunnittelemassa maaseutumatkailun ja kylätoiminnan kehittäjiä

Lisätiedot

Resurssit ja johtaminen

Resurssit ja johtaminen Resurssit ja johtaminen Talouden hallinta Talousarvion toteutuminen. Talousarvion mukainen toiminta. Taloushallintaohjelmien tarkoituksenmukaisuuden arviointi Käyttösuunnitelma ja osavuosikatsaukset. Raportointi

Lisätiedot

Yhdistysten rooli muuttuvassa sote- ja kuntakentässä. Opastavan päätösseminaari Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys

Yhdistysten rooli muuttuvassa sote- ja kuntakentässä. Opastavan päätösseminaari Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Yhdistysten rooli muuttuvassa sote- ja kuntakentässä Opastavan päätösseminaari 4.4.2017 Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen Järjestämislailla säädetään,

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Juhlatalo Majakoski 30.1.2014 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Valtion aluehallinto Elinkeinot, työvoima, osaaminen, kulttuuri Liikenne ja infrastruktuuri

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Teemahankeinfo Suomusjärven VPK Jaana Joutsen

Teemahankeinfo Suomusjärven VPK Jaana Joutsen Teemahankeinfo 6.9.2017 Suomusjärven VPK Jaana Joutsen Esityslistalla 1.Lyhyt johdatus Leader-toimintaan ja teemahankkeisiin 2.Kokemuksia LIVE-teemahankkeesta 3.Uudet teemahankkeet ja niiden hakuprosessi

Lisätiedot

KAJAANIN KYLÄ- JA KAUPUNGINOSAOHJELMA 2009-2013

KAJAANIN KYLÄ- JA KAUPUNGINOSAOHJELMA 2009-2013 KAJAANIN KYLÄ- JA KAUPUNGINOSAOHJELMA 2009-2013 KAJAANIN KAUPUNKI 2009 KAJAANIN KAUPUNKI Kaupunginhallitus 26.1.2010 26 Kaupunginvaltuusto 16.2.2010 8 KAJAANIN KYLÄ- JA KAUPUNGINOSAOHJELMA 2009-2013 SISÄLTÖ

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITTEET H:/Kv Loimaa/2015 Loimaan valtuustoaloitteet syyskuu 2015 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄ. asiakaskysely tehty helmikuussa 2013

VALTUUSTOALOITTEET H:/Kv Loimaa/2015 Loimaan valtuustoaloitteet syyskuu 2015 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄ. asiakaskysely tehty helmikuussa 2013 1 LOIMAAN KAUPUNKI VALTUUSTOALOITTEET H:/Kv Loimaa/2015 Loimaan valtuustoaloitteet syyskuu 2015 Asianumero Aloite ja tehdyt toimenpiteet Käsittely jatkuu/ Keskustan 5.3.2012 1025/0.01.016/12 (907/0.01.016/11

Lisätiedot

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan maakuntaliiton keskeisimmät tehtävät Maakuntaliiton tavoitteena on Pohjois-Karjalan tekeminen entistä paremmaksi

Lisätiedot

Kylien maakunnallinen palveluverkosto Kylähyvinvointi-seminaari 21.10.2104 Onttola

Kylien maakunnallinen palveluverkosto Kylähyvinvointi-seminaari 21.10.2104 Onttola Kylien maakunnallinen palveluverkosto Kylähyvinvointi-seminaari 21.10.2104 Onttola Veli-Matti Karppinen toiminnanjohtaja Kainuun Nuotta ry Kainuun Nuotta ry Kainuun alueella toimivien maaseudun kyläyhdistysten

Lisätiedot

Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014

Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014 Maaseuturahaston ja vähän muidenkin rahoitusmahdollisuuksista hanketreffit kulttuuri+ hyvinvointi 27.5.2014 Kukka Kukkonen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Sivu 1 28.5.2014 Pohjois-Pohjanmaan maaseutustrategian

Lisätiedot

Viestintä ja materiaalit

Viestintä ja materiaalit Viestintä ja materiaalit http://tammelankylat.wikispaces.com/ Erilaisia dokumentteja, mm. kyläsuunnitelmat http://tammelankylat.ning.com/ Keskustelupalstat Kalenteri Linkit löytyvät: www.tammelankylat.fi

Lisätiedot

KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto

KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto Sari Salmela, Welliving-hanke Anitta Juntunen, Kajaanin ammattikorkeakoulu 9.6.2010 Työpajojen idea KOKO Kainuun tavoitteina 1) Parantaa hyvinvointialan

Lisätiedot

Kylien kehittäminen, kyläsuunnitelma ja niistä nousseet hankkeet

Kylien kehittäminen, kyläsuunnitelma ja niistä nousseet hankkeet Leader-toiminta - Leader-yhdistykset perustettu vuosina 1995-1997 - Alkamassa on neljäs ohjelmakausi - Yhdistyksissä on jäseniä yli 650 - Hallitustyöskentelyyn on osallistunut yli 200 henkilöä - Leader-ryhmien

Lisätiedot

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa Kekohankkeen järjestöjen yhteinen tilaisuus Postitalolla 23.11.2017 Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta ja soteuudistuksessa VATES säätiö, 23.11.2017 Sarita FrimanKorpela, STM 1 27.11.2017 2 27.11.2017

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto. Maaseutuosasto/Lapin TE-keskus

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto. Maaseutuosasto/Lapin TE-keskus Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto Sivu 1 syys 2007 Kehittämisen lähtökohdat Ohjelmallista toimintaa: Euroopan maaseuturahasto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet BIOKAASU JA BIODIESEL Uusia mahdollisuuksia maatalouteen - seminaari 15.11.2007 Juha S. Niemelä Keski-Suomen TE-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari 28.9.2017 Vuokatti, Katinkulta Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sote - ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Sisällysluettelo 1. Hanketoiminnan tavoitteet... 1 2. Hankerahoitus... 1 2.1 Valtionavustukset... 1 2.2 EAKR-ohjelmat... 1 2.3 ESR-ohjelma... 2 2.4 Oma rahoitus...

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

VITAL-hanke

VITAL-hanke VITAL-hanke 1.1.2013-31.12.2014 Kyläpäällikkötapaaminen Vihtijärvi 19.11.2016 Kaarina Pullinen, Vihtijärven kyläyhdistys ry VITAL-hankkeen tarve ja tarkoitus Tarve kylien omaehtoiseen kehittämiseen kyläsuunnitelmien

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)

Lisätiedot

Hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalta

Hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalta Hyvät käytännöt Pohjois-Pohjanmaalta Kylähyvinvointi seminaari 21.10.2014 YHTEISÖhautomo-hanke Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmät Hyvät käytännöt vinkkejä YHTEISÖhautomo-hanke - yhteinen toimintapa koko

Lisätiedot

Kylien Salo Kyläsuunnittelu Tuohittu 10.12.2013

Kylien Salo Kyläsuunnittelu Tuohittu 10.12.2013 Kylien Salo Kyläsuunnittelu Tuohittu Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Kylien Salo kehittämishanke, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja järjestöosaaminen

Lisätiedot

Ajankohtaista luonto- ja maisemapalveluiden koulutuksesta

Ajankohtaista luonto- ja maisemapalveluiden koulutuksesta Ajankohtaista luonto- ja maisemapalveluiden koulutuksesta Juha Rutanen Luonto- ja maisemapalvelut -teemaryhmän sihteeri, Helsingin yliopisto, Ruraliainstituutti, Seinäjoki / Suomen luontoyrittäjyysverkosto

Lisätiedot

Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa?

Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa? Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa? Sirpa Pussinen, Hämeen ammattikorkeakoulu Hevosyritys huippukuntoon -hanke Miten välttää päällekkäisyyksiä hankkeissa? Vastakysymyksiä: Tarvitseeko päällekkäisyyksiä

Lisätiedot

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, kylätoiminta Salossa

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, kylätoiminta Salossa Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, kylätoiminta Salossa Viitannummi, Viitanlaakso 15.9.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 Kylätoiminta on monipuolista

Lisätiedot

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Satakunnan rahoitusinfo Pori 5.6.2014 Satakunnan ELY-keskus, Aluekehitysyksikkö, Timo Pukkila 6.6.2014 1 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus

Lisätiedot

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Kylien Salo kehittämishanke, Salon kaupunki Etunimi Sukunimi 29.8.2014 Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

MUISTIO 3.10.2011 KAJAANIN KYLIEN JA ASUINALUEIDEN TAPAAMINEN

MUISTIO 3.10.2011 KAJAANIN KYLIEN JA ASUINALUEIDEN TAPAAMINEN MUISTIO 3.10.2011 KAJAANIN KYLIEN JA ASUINALUEIDEN TAPAAMINEN Aika: ke 21.9.2011 klo 17.30 20.30 Paikka: Pohjajoen metsästysseuran maja, Vasikkavaarantie 250 Läsnä: osallistujalistan (liitteenä) mukaan

Lisätiedot

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Riitta Topelius Kehittämispäällikkö Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi -seminaari Kuntamarkkinat 12.9.2012 27.9.2012 1 Ylä-Savo 27.9.2012 2 Väestö ja työpaikat Iisalmi noin

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY Sisältö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvointilautakunta Lautakunnan alaiset jaostot Sote-neuvottelukunta Toimialan organisoituminen Palvelualueiden toiminnot

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen

Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen Kainuun maakunta kuntayhtymä, koulutustoimiala Esa Toivonen Kajaani 13.10.2008 1 Pääkohdat Aluksi Kainuun koulutus ja sen ohjaus Opiskelijan

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Liite 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KORPISEN KYLÄ Tila 5:22 Valola Jurakkajärven ranta-asemakaavan laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN PÄIVITETTY

Lisätiedot

3.6.2008 NETTO 3 000 3 000. Kainuun alueen koheesio- ja Rahoitus Kh 29 2010 2013 Mentilä MENOT 6 233 6 233 6 233 6233

3.6.2008 NETTO 3 000 3 000. Kainuun alueen koheesio- ja Rahoitus Kh 29 2010 2013 Mentilä MENOT 6 233 6 233 6 233 6233 1 arvio sopimus kk/vuosi kk/vuosi yhteensä 31.12.2011 2011 2012 2013 2014 KUNNANHALLITUKSEN PROJEKTIT JA RAHOITUSOSUUDET Kulttuuriyrittäjyyden kansainvälinen maisteriohjelma 2008 2011 Mentilä MENOT 3 000

Lisätiedot

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Työpaja 16.4.2015 Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja neuvonta Tiedotus:

Lisätiedot

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria 9.4.2008 Vesa Niskanen Yksikönpäällikkö Uudenmaan TE-keskus/maaseutuosasto Sivu 1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 (MAKE) Unohtakaa kaikki se mitä

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Järjestöjen palvelutuotannon mahdollisuudet

Järjestöjen palvelutuotannon mahdollisuudet Järjestöjen palvelutuotannon mahdollisuudet Ilomantsi 17.11.2012 Veli-Matti Karppinen Kainuun Nuotta ry Taustaa Kuntatalouden tarve Kasvava palvelukysyntä ja niukkenet resurssit Kuntarakenneuudistus Pitkät

Lisätiedot

Millä tavalla alueiden kyliä tulisi kehittää ? Mitä kylät ja ihmiset tarvitsevat?

Millä tavalla alueiden kyliä tulisi kehittää ? Mitä kylät ja ihmiset tarvitsevat? Millä tavalla alueiden kyliä tulisi kehittää 2017-2021? Mitä kylät ja ihmiset tarvitsevat? Aluelautakunta-alueiden työpajat 8.11.-2.12.2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 19.12.2016 Asukkaiden esitykset;

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S. Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä

JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S. Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä ROVANIEMEN SEUDUN MIELENTERVEYSSEURA RY JÄRJESTÖJEN VAPAAEHTOISTYÖN KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN N E U V O K A S Yli 18 vuotta järjestö- ja vapaaehtoistyötä Rovaniemellä HANKETREFFIT 27.5.2014 KULTTUURI

Lisätiedot

Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018

Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018 Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018 ELO-ryhmissä ovat usein edustettuina alla olevat tahot. Valitse näistä

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

KAINUUN NUOTTA RY. Veli-Matti Karppinen Toiminnanjohtaja

KAINUUN NUOTTA RY. Veli-Matti Karppinen Toiminnanjohtaja KAINUUN NUOTTA RY Veli-Matti Karppinen Toiminnanjohtaja Kainuun Nuotta ry Kainuun alueella toimivien maaseudun kyläyhdis-tysten ja taajamien asukasyhdistysten ja niiden tukijärjestöjen perustama Kainuun

Lisätiedot

Mitä sote- ja maakuntauudistus tarkoittaa hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta?

Mitä sote- ja maakuntauudistus tarkoittaa hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta? Mitä sote- ja maakuntauudistus tarkoittaa hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta? Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aluekierros 2017 1 11.9.2017 - 2 11.9.2017 - 3 11.9.2017 - 4 11.9.2017 - 5 11.9.2017

Lisätiedot

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1.1 31.12.2016 Sisällysluettelo 1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 1.1 Yhdistyksen oma toiminta... 2 1.2. LEADER hanketoiminta... 3 1.3. LEADER hallinto ja viestintä... 3 1.4.

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Maaseutuverkostotoiminnan painopisteet vuonna 2013 Yhteistyön ja verkostoitumisen

Lisätiedot

Työryhmä piti yhteensä neljä työseminaaria.

Työryhmä piti yhteensä neljä työseminaaria. 9 OSA C: TEEMANA OSAAMINEN JA PERUSPALVELUT Tehtävät Teemaryhmä tarkasteli osaamisen ja peruspalvelujen nykytilaa ja tulevaisuuden muutossuuntia Kajaanin maaseutualueella. Toiminnan alueiksi rajattiin

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

2. Vuoropuhelu, tapaamiset, toimialatuntemuksen lisääminen kaupungin hallinnossa

2. Vuoropuhelu, tapaamiset, toimialatuntemuksen lisääminen kaupungin hallinnossa VAIVATON ARKI KAJAANIN ELINKEINOPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA Taulukko: Kajaanin Elinkeinopolitiikan toimenpideohjelma 2009-2012. Tarpeiden sijaan keskitytään mahdollisuuksiin. Tavoite Kehittämiskohde A:

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Tulevaisuuden Kaukovainio. Asuinalueiden kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Kaukovainio. Asuinalueiden kehittämisohjelma Tulevaisuuden Kaukovainio Asuinalueiden kehittämisohjelma 2013-15 Mervi Uusimäki 28.5.2013 KAUKOVAINIO 3 km keskustasta Rakennettu v. 1965-1975 4700 asukasta Kaukovainio kehittämisalueena Kaukovainion

Lisätiedot

RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE

RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE Mihin tukea voi saada? Kylien kokoontumisja harrastustilojen kunnostus sekä varustaminen Yhteisessä käytössä olevien alueiden kunnostus (esim. yhteiset uimarannat) Yhteisessä

Lisätiedot

KYLÄPALVELUT.FI WEB-PORTAALI. [Aidosti Kainuulainen Web-portaali]

KYLÄPALVELUT.FI WEB-PORTAALI. [Aidosti Kainuulainen Web-portaali] KYLÄPALVELUT.FI WEB-PORTAALI [Aidosti Kainuulainen Web-portaali] TAUSTA Kainuu harvaanasuttuna maakuntana on suurten haasteiden edessä: palvelujen järjestämisessä yritysten toimintaedellytysten parantamisessa

Lisätiedot

Ajankohtaista ESR-ohjelmassa

Ajankohtaista ESR-ohjelmassa Ajankohtaista ESR-ohjelmassa 24.4.2012 Hanketapaaminen, Suomussalmi ESR-koordinaattori Verna Mustonen Kainuun ELY-keskus Hanke TL Toteuttaja Toteutusaika S11564 PALi Mittalaitelaboratorion ja Biotekniikan

Lisätiedot

Bioenergia-alan kehittäminen maaseuturahastossa 2014-2020 Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Sivu 1 18.2.2015

Bioenergia-alan kehittäminen maaseuturahastossa 2014-2020 Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Sivu 1 18.2.2015 Bioenergia-alan kehittäminen maaseuturahastossa 2014-2020 Kukka Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Sivu 1 18.2.2015 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava

Lisätiedot

JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN?

JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN? JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN? Valtakunnallinen turvallisuusseminaari Joensuussa 27. 28.1.2016 Kaupunginsihteeri Jari Horttanainen JOENSUUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Kyläsuunnitelma Siikamäki-Peiposjärvi 2015-2020 Valtakunnallinen vuoden kylä 2008

Kyläsuunnitelma Siikamäki-Peiposjärvi 2015-2020 Valtakunnallinen vuoden kylä 2008 Kyläsuunnitelma Siikamäki-Peiposjärvi 2015-2020 Valtakunnallinen vuoden kylä 2008 Itäkeskus Visio Viihtyisä, toimiva ja maaseutumainen kylä, joka tarjoaa lähipalveluina riittävät peruspalvelut asukkailleen,

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

Kaakon kaksikko foorumi 21.5.2013

Kaakon kaksikko foorumi 21.5.2013 Etelä-Kymenlaaksoon turvallisuutta yhteistyöllä Kaakon kaksikko foorumi 21.5.2013 KyAMK Sosiaali- ja terveysala / EK-ARTU-hanke 21.5.2013 1 Virojoella 19.11.2012 tapaamisessa tuotettuja turvallisuuteen

Lisätiedot

Kylien Salo, Yhteistyöllä vahvempi Salo

Kylien Salo, Yhteistyöllä vahvempi Salo Kylien Salo, Yhteistyöllä vahvempi Salo Kaupunginhallituksen iltakoulu 20.4.2015 Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi

Lisätiedot