Palveluopas muistihäiriöiselle ja dementoituvalle sekä hänen omaiselleen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palveluopas muistihäiriöiselle ja dementoituvalle sekä hänen omaiselleen"

Transkriptio

1 Palveluopas muistihäiriöiselle ja dementoituvalle sekä hänen omaiselleen

2 Sisältö Lukijalle...3 Pidä huolta muististasi... 4 Muisti ja muistihäiriöt... 4 Milloin tutkimuksiin?... 5 Miten tutkitaan?... 5 Dementia... 6 Sosiaaliset etuudet... 7 Kuntien maksamia tuki- ja palvelumuotoja... 7 Kansaneläkelaitoksen (Kelan) maksamia etuuksia Kuntien palveluluettelo Hailuoto Haukipudas Ii Kempele Kiiminki Liminka Lumijoki Muhos Oulu Oulunsalo Pudasjärvi Taivalkoski Tyrnävä Utajärvi Vaala...52 Yli-Ii Ylikiiminki...56 Lähteitä...59

3 Lukijalle Tämä palveluopas on suunnattu muistihäiriöiselle ja dementoituvalle henkilölle sekä hänen omaiselleen. Palveluoppaan tarkoituksena on antaa tietoa muistihäiriöistä ja dementiasta sekä tarjolla olevista palveluista jo sairauden alkuvaiheessa. Palveluoppaan avulla autamme löytämään tarvitsemianne palveluita omalta paikkakunnaltanne. Toivomme palveluoppaasta olevan hyötyä myös asiakaspalvelutyötä tekeville ammattilaisille Oulun Seudun Muistiyhdistyksen jäsenkunnissa. Palveluoppaan ovat laatineet sosionomiopiskelijat Jenni Ahola ja Arja Rautio yhteistyössä Oulun Seudun Muistiyhdistys ry:n kanssa. Palveluopas on tehty opinnäytetyönä Oulun seudun ammattikorkeakoulussa, sosiaali- ja terveysalan yksikössä keväällä Oppaan alkupuolen tieto-osuutta on uudistettu keväällä Kuntien uusia tai muuttuneita yhteystietoja pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan Oulun Seudun Muistiyhdistykselle, jotta voimme päivittää ne palveluluetteloon. Muistaminen on monimutkainen tapahtumasarja. Monet tekijät vaikuttavat eri-ikäisten ihmisten kykyyn muistaa asioita ja oppia uutta. Muistihäiriöiden syy kannattaa aina selvittää. Mitä varhaisemmin ongelmiin puututaan, sitä paremmin niitä pystytään hoitamaan ja ehkäisemään. Jokaisella meistä on erilaisia voimavaroja jäljellä sairauksistamme huolimatta. Tärkeää on löytää omaan arkeensa tekemisen iloa ja onnistumista. On myös syytä muistaa, että kyky eri asioista nauttimiseen ei koskaan katoa. Hyvät elämän kokemukset säilyvät aina muistoissamme.

4 Pidä huolta muististasi Monipuolinen ravinto, liikunta, sosiaalinen kanssakäyminen ja aivojen aktivoiminen ovat muistille hyväksi. Sopivan haasteellisilla tehtävillä voimme kehittää muistiamme ja lisätä myös vastustuskykyämme muistisairauksien aiheuttamiin muutoksiin. Aktivoi aivojasi! Opettele puhelinnumeroita ja nimiä ulkoa. Paina kauppalista mieleesi mikäli ostettavana on alle kymmenen tuotetta. Ota paperinen lista mukaan vain tarkistusta varten. Lue lehtien lisäksi kirjoja ja muita juonellisia tarinoita. Muistele iltapäivällä mitä luit aamun lehdestä. Tee sopivan haasteellisia päättelytehtäviä, sanaristikoita, osallistu tietokilpailuihin ja peleihin. Opettele uusia asioita, yhdistä uusi aiemmin opittuun. Luokittele ja järjestä muistettavat asiat tietyllä logiikalla, esimerkiksi vuosiluvut aikajärjestykseen tai jako kahteen leiriin. Käytä mielikuvia muistin apuna. Liitä tunne muistettavaan asiaan. Keskity, vältä kiirettä! Muisti ja muistihäiriöt Muisti on tapahtumasarja, jossa palautetaan mieleen aiemmin opittuja ja koettuja asioita sekä opitaan uutta. Kun muisti toimii, uusi tieto tallentuu aivoihimme ja on palautettavissa myöhemmin käyttöömme. Muistaminen edellyttää mieleen painamista, mielessä säilyttämistä ja mieleen palauttamista. Masennus, stressi, suru, runsas alkoholin käyttö, huono ravitsemustila, eräät sairaudet ja lääkkeet vaikuttavat ihmisen kykyyn muistaa asioita tai oppia ja painaa mieleen jotain uutta. Asioiden mieleen painaminen ja palauttaminen edellyttävät muistettavien asioiden aktiivista käsittelemistä. Ikäännyttäessä muistitoiminnot hidastuvat ja ovat herkempiä häiriintymään ulkoisista tekijöistä. Kyky oppia uusia asioita ei häviä iän myötä, oppiminen edellyttää vain aiempaa

5 enemmän keskittymistä ja kertaamista. Ikääntymiseen liittyvät muistitoimintojen muutokset ovat yhteisiä kaikille ihmisille eivätkä hankaloita arkielämää merkittävästi. Osa muistihäiriöistä on parannettavissa, osan kulkua voidaan hidastaa ja osa on luonteeltaan eteneviä. Kaikkia voidaan kuitenkin hoitaa ja siksi muistihäiriön syyn selvittäminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa on tärkeää. Milloin tutkimuksiin? Kun muistin toiminta huolestuttaa itseä tai läheisiä, kannattaa hakeutua tutkimuksiin. Kolmasosalla yli 65-vuotiaista ihmisistä on muistioireita, mutta aina syynä ei ole muistisairaus. Mitä varhaisemmassa vaiheessa ongelmiin puututaan, sitä parempia ovat hoitotulokset. Muistia kannattaa tutkia, kun unohtaa toistuvasti muutakin kuin ihmisten nimiä itselle tärkeät esineet, esimerkiksi lompakko ja avaimet, ovat usein hukassa unohtaa toistuvasti sovittuja tapaamisia autolla ajaessaan joutuu miettimään minne on menossa ei muista, miten on tullut johonkin paikkaan uusien asioiden opettelu, esimerkiksi hoito-ohjeiden seuranta, on selkeästi vaikeutunut muistin ongelmia peitellään tai vähätellään Miten tutkitaan? Muistihäiriöt kannattaa ottaa puheeksi oman lääkärin kanssa. Terveyskeskuksessa käynnistetään alkukartoitukset ja tehdään kyselytutkimus. Monilla paikkakunnilla on myös muistipoliklinikoita ja muisti- tai dementiayhdistyksiä, joissa tehdään muistitestejä. Mikäli alkukartoituksissa ilmenee syytä tarkempiin tutkimuksiin, tehdään aivojen kuvaus, verikokeita ja jossain tapauksissa myös neuropsykologinen tutkimus.

6 Dementia Dementia on oireyhtymä, ei erillinen sairaus. Dementia-oireyhtymään liittyy muistihäiriöiden lisäksi yksi tai useampi seuraavista; kielellinen häiriö, kätevyyden heikkeneminen, tunnistamisen vaikeutuminen ja monimutkaisten älyllisten toimintojen heikkeneminen. Jokapäiväisessä elämässä dementia voi ilmetä sanojen löytämisen ja ymmärtämisen vaikeutena toistuvina kysymyksinä samoista asioista kyvyttömyytenä tunnistaa aikaa ja paikkaa vaikeutena selvitä päivittäisistä toiminnoista persoonallisuuden ja käyttäytymisen muutoksina opittujen taitojen ja asioiden unohtamisena Yleisimmät dementiaa aiheuttavat etenevät muistisairaudet ovat Alzheimerin tauti, verisuoniperäinen muistisairaus, Lewyn kappale -tauti ja otsalohkorappeumasta johtuva tauti. Sairauden alkuvaiheessa oireet ovat yleensä lieviä mutta muistisairauden edetessä ne muuttuvat edellä kuvattujen dementiaoireiden kaltaiseksi.

7 Sosiaaliset etuudet Muistisairaalla ja hänen omaisellaan on mahdollisuus saada sosiaalisia etuuksia. Taloudellisen tilanteen turvaaminen auttaa jaksamaan niin omaista kuin itse sairastunuttakin. Oikeuksista sosiaalisiin etuihin kannattaa ottaa selvää. Eduista voi tiedustella oman paikkakunnan sosiaalitoimistosta ja Kelan toimistosta. Kuntien maksamia tuki- ja palvelumuotoja (Tarjonta voi olla erilaista eri kunnissa.) kotihoidon hoito- ja palvelukokonaisuuden suunnittelu haetaan oman terveyskeskuksen kotisairaanhoidosta tai sosiaalitoimiston kotipalvelusta omaishoidon tuki haetaan omasta sosiaalikeskuksesta kuljetuspalvelu haetaan omasta sosiaalitoimistosta ja siihen tarvitaan lääkärin todistus, jolla selvitetään tuen tarvetta toimeentulotuki haetaan kunnan sosiaalitoimistosta apuvälineet haetaan omasta terveyskeskuksesta asunnon muutostyöt haetaan omasta sosiaalitoimistosta kotipalvelu haetaan omasta sosiaalitoimistosta kotisairaanhoito haetaan omasta terveyskeskuksesta kotihoito päiväkuntoutus hakeudutaan kulloinkin kyseessä olevan palvelutuottajan kautta palvelusetelit haetaan sosiaalitoimiston kautta jaksottaishoito haetaan omasta sosiaalitoimistosta tai kääntymällä yksityisen palveluntuottajan tai järjestön puoleen pitkäaikainen hoito hakeudutaan oman kunnan sosiaali- tai terveystoimen kautta edunvalvoja haetaan maistraatista edunvalvontavaltuutus hoitotahto Kotihoidon hoito- ja palvelukokonaisuuden suunnittelu Hoito- ja palvelusuunnitelma tehdään hoidon suunnittelun ja seurannan helpottamiseksi. Suunnitelmaan kirjataan hoidon tavoitteet, menetelmät ja hoidettavan toimintakyky, hoidon ja palvelun antajat sekä mahdolliset tukihenkilöt. Hoito- ja palvelusuunnitelman te-

8 kemiseen tulisi osallistua kaikkien tahojen ja toimijoiden, jotka osallistuvat kotona tapahtuvaan hoitoon. Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki on kunnan sosiaalihuoltolain nojalla maksettava tuki, jota voidaan myöntää, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden tai vamman vuoksi tarvitsee hoitoa tai muuta huolenpitoa kotona. Omaishoidon tukena myönnetään rahallista palkkiota ja/tai palveluita, jotka tukevat kotihoitoa. Omaishoidontuen suuruuteen vaikuttaa hoidon sitovuus ja vaativuus. Tuki on veronalaista tukea ja se kartuttaa hoitavan omaisen eläketurvaa. Kuljetuspalvelu Kuljetustukea tai -palvelua voidaan myöntää muistisairaalle joko sosiaalihuolto- tai vammaispalvelulain nojalla. Sitä voidaan antaa yksilöllisesti taksiseteleinä tai siten, että hoidettava voi esimerkiksi osallistua päiväpaikan ryhmäkuljetuksiin. Kuljetuspalvelun saatavuus vaihtelee kunnittain. Toimeentulotuki Toimeentulotuki on muuta sosiaaliturvaa täydentävä viimesijainen etuus, johon jokaisella on oikeus silloin, kun tarpeenmukaista toimeentuloa ei voi saada muulla tavalla. Apuvälineet Apuvälineillä voidaan helpottaa niitä arjen hankaluuksia, joita sairaus tuo jokapäiväiseen elämään. Terveyskeskuksista voidaan lainata maksutta tavallisimpia liikkumista ja päivittäisiä toimintoja helpottavia apuvälineitä, kuten kävelykeppejä ja rollaattoreita. Apuvälineiksi luokitellaan myös vaipat, joita saa tietyn määrän maksutta. Asunnon muutostyöt Asunnon muutostyöt ovat muistisairaan henkilön asumisoloja parantavia palveluja, joihin kuuluvat muun muassa asuntojen varustamis-, korjaus-, ja muutostyöt. Asunnon muutos-

9 töitä voidaan suorittaa silloin, kun asunnon kunnostaminen ja varustaminen on välttämätöntä, jotta sairastunut selviytyisi kotona. Kotipalvelu Kotipalveluilla tuetaan muistisairaan henkilön kotihoitoa ja kotona selviytymistä. Kotipalvelu auttaa silloin, kun asiakas tarvitsee esimerkiksi sairauden, alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen tai rasittuneisuuden vuoksi apua kotiin. Yleensä avustetaan arkipäivän toiminnoissa, kuten peseytymisessä, ruuanvalmistuksessa, kodin siistimisessä ja asioinnissa. Apu voi olla tilapäistä tai jatkuvaa. Kotisairaanhoito Kotisairaanhoito on terveyden- ja sairaanhoidon ammattihenkilöiden valvomaa ja suorittamaa hoitoa muistisairaiden henkilöiden kodeissa. Kotisairaanhoitajat huolehtivat siitä, että asiakas saa tarvitsemansa hoidon ja kuntoutuksen kotoaan. Kotihoito Kotihoidon tehtävänä on tukea muistisairaita ja heidän perheitään päivittäisissä arjen toimin-noissa. Kotihoitoa voi saada tilapäiseen tarpeeseen tai säännöllisesti hoito- ja kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Kotihoito laittaa valmiiksi esimerkiksi aamupalan ja lämmittää ruoat sekä auttaa peseytymisessä. Kotihoidon kautta järjestetään myös erilaisia tukipalveluja kuten ateria-, vaatehuolto- ja kylvetyspalveluita. Päiväkuntoutus Päiväkuntoutuksella tarkoitetaan sairastuneelle yksilöllisesti suunniteltua, tavoitteellista toimintaa, joka tukee mielekkään elämän jatkumista ja kotona asumista. Ryhmämuotoinen päiväkuntoutus aktivoi myös sosiaaliseen kanssakäymiseen. Päiväkuntoutusmahdollisuuksista voi kysyä kunnan muistihoitajilta ja lääkäriltä, muisti-, Alzheimer- ja dementiayhdistyksistä sekä yksityisistä kuntoutus- ja hoivapalveluyrityksistä. Yleensä päiväkuntoutuspaikat järjestävät myös matkat kodin ja kuntoutuspaikan välillä.

10 Palvelusetelit Joissakin kunnissa annetaan varsinaisten palveluiden sijasta palveluseteleitä, joilla asiakkaat voivat ostaa tarvitsemiaan palveluita (kotihoito, päiväkuntoutus, lyhytaikaishoito jne.) oman harkintansa mukaan muilta kuin kunnallisilta palveluntuottajilta. Jaksottaishoito Jaksottaishoito on kotihoitoa tukevaa toimintaa, jolla tuetaan muistisairaan henkilön toimintakykyä sekä omaishoitajan jaksamista. Jaksottaishoito on ympärivuorokautista, määräaikaista hoitoa dementiakodissa, vanhainkodissa tai sairaalassa. Joillakin paikkakunnilla järjestetään myös yö-, kriisi- ja viikonloppuhoitoa. Pitkäaikainen hoito Kun sairaus on edennyt vaiheeseen, jolloin kotihoito syystä tai toisesta ei onnistu, hakeudutaan pitkäaikaiseen hoitoon palvelutaloon, vanhainkodin dementiaosastolle tai (mikäli kyse on vuodepotilaasta) sairaalaan. Edunvalvoja Edunvalvojaa (entinen uskottu mies) käytetään hoitamaan sairastuneen asioita silloin, kun lähiomaisia ei ole tai kun halutaan jostain syystä käyttää perheen ulkopuolista asiainhoitajaa. Yleensä edunvalvoja määrätään huolehtimaan päämiehen omaisuudesta ja taloudellisista asioista. Maistraatin edustajan kanssa voi neuvotella kaikista edunvalvonnan tarpeeseen ja järjestämiseen liittyvistä kysymyksistä. Edunvalvontavaltuutus Edunvalvontavaltuutuksen voi tehdä kuka tahansa oman tulevaisuutensa varalle. Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan maistraatin tekemän erillisen vahvistusmenettelyn jälkeen. Maistraatti valvoo valtuutetun toimintaa. Hoitotahto Jokaisen ihmisen olisi itsemääräämisoikeuden toteutumiseksi hyvä laatia mahdollista sai-

11 rastumista ja kodin ulkopuoliseen hoitoon joutumista varten hoitotahto (entinen hoitotestamentti), jossa voidaan myös ilmaista toiveita hoidon ja hoitopaikan suhteen. Kansaneläkelaitoksen (Kelan) maksamia etuuksia eläkkeensaajan hoitotuki osittain tai kokonaan korvattavat lääkkeet eläkkeensaajan asumistuki alle 65-vuotiaille lääkinnällistä kuntoutusta ensitieto-, sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssit Lisätietoja eri tukimuodoista antavat Kelan paikallistoimistot. Eläkkeensaajan hoitotuki Kotiin annettavaa hoitoa voidaan tukea eläkkeeseen liittyvällä hoitotuella. Tuen tarkoituksena on edistää muistisairaan henkilön kotona asumista sekä korvata sairaudesta tai vammaisuudesta aiheutuvia erityiskustannuksia. Verotonta eläkettä saavan hoitotukea maksetaan avuntarpeen ja kustannusten mukaan kolmiportaisena. Tuen tarve ja määrä kannattaa arvioida vuosittain. Hoitotuen hakemiseen tarvitaan hoitavalta lääkäriltä C- todistus. Osittain tai kokonaan korvattavat lääkkeet Muistisairas henkilö voi saada osittain tai kokonaan korvattavia lääkkeitä. Hakemukseen tarvitaan lääkäriltä B-todistus. Hoitavalta lääkäriltä voi kysyä lisätietoja korvattavista lääkkeistä. Jos itse maksettujen (sairausvakuutuskorvaukseen oikeuttavat) lääkkeiden summa ylittää tietyn määrän (summa vaihtuu vuosittain, voi tiedustella apteekista) vuodessa, korvataan ylittyvä osa pientä omavastuuosuutta lukuun ottamatta kokonaan. Tätä varten apteekin lääkekuitit tulee säilyttää huolellisesti. Ensitieto-, sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssit Ensitiedolla tarkoitetaan sitä tietoa, jonka diagnoosin saanut henkilö läheisineen tarvitsee ymmärtääkseen sairautta ja sen luonnetta sekä sairauden mukanaan tuomia muutoksia.

12 Ensitietoon kuuluu myös sairastuneen sekä hänen läheisensä oikeuksien ja erilaisten tukimuotojen selvittäminen. Erimuotoisia ja -kestoisia ensitietokursseja järjestetään Muistiliiton paikallisyhdistyksissä sekä joidenkin sairaaloiden neurologian poliklinikoilla. Sopeutumisvalmennuksella tarkoitetaan sairastuneen ja hänen omaisensa kuntouttamista, ohjausta ja valmentamista sairastumisen jälkeiseen elämäntilanteeseen. Sopeutumisvalmennus toteutetaan yleensä ryhmämuotoisena toimintana, jolloin osallistujat hyötyvät samassa elämäntilanteessa olevien henkilöiden kokemuksista ja keskinäisestä tukemisesta. Valmennuksella pyritään myös antamaan voimavaroja kotihoidon jatkamiseen. Kuntien palveluluettelo Kuntien uusia tai muuttuneita yhteystietoja pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan Oulun Seudun Muistiyhdistykselle. Päivitämme uudet tai muuttuneet yhteystiedot palveluluetteloon. Kiitos! Hailuoto Muistiyhdyshenkilö Salme Pyykkönen puh , Oulun Seudun Muistiyhdistys ry, Muistiluotsi Yhteydenotot muistiasiantuntija, puh Päivätoiminta Kerho palvelukoti Saarenkartanossa, Kaunakaupungintie 1, Hailuoto Yhteydenotot johtava hoitaja, puh SPR:n laulutuokio palvelukoti Saarenkartanossa Yhteydenotot Salli Mäkelä, puh

13 Omaisille PALETTI-projekti Palveluohjaaja Anna-Maija Saastamoinen, puh kotisivut: Ystävätoiminta SPR:n ystäväpalvelu Yhteydenotot Salli Mäkelä, puh Koti- ja tukipalvelut Yhteydenotot kotisairaanhoitoon terveydenhoitaja Anneli Viitaluoma, ja sairaanhoitaja Hilkka Kärenlampi, puh Apuvälineet Apuvälineneuvonta ja -lainaus Palvelukoti Saarenkartanossa. Yhteydenotot fysioterapeutti Jaana Junnonen, puh Lyhytaikaishoito ja palveluasuminen Palvelukoti Saarenkartano Kaunakaupungintie 1, Hailuoto. Yhteydenotot johtava hoitaja, puh Laitoshoito Teppola-koti ja Päivärinne ODL Yhteydenotot johtava hoitaja, puh ja kotisairaanhoitaja, puh

14 Sosiaaliset etuudet Sosiaalitoimiston maksamat etuudet Yhteydenotot perusturvajohtaja Pirkko Lastikka, puh ja sosiaalityöntekijä Soile Larivaara, puh Kansaneläkelaitoksen (Kela) maksamat etuudet Yhteydenotot Kelan sivupiste kunnantoimisto, puh. (08) Haukipudas Vanhusneuvola / muistihoitaja Anu Wiman puh. (08) , sähköposti: Oulun Seudun Muistiyhdistys ry, Muistiluotsi, Yhteydenotot muistiasiantuntija, puh Päivätoiminta Kunnan järjestämä muistipäivätoiminta maanantaisin, Pointti SPR, Kirkkotie 2, Haukipudas Yhteydenotot Anu Wiman puh. (08) , sähköposti: SPR:n päivätoiminta Kirkkotie Haukipudas, puh. (08) Omaisille PALETTI-projekti Palveluohjaaja Anna-Maija Saastamoinen, puh kotisivut:

15 Ystävätoiminta SPR:n ystäväpalvelu Kirkkotie 2, Haukipudas, puh. (08) Seurakunnan ystäväpalvelu Yhteydenotot diakoniatoimisto, puh. (08) Koti- ja tukipalvelut Kotihoito Yhteydenotot Pohjoinen tiimi kotipalveluohjaaja Terttu Korhonen, puh. (08) Eteläinen tiimi kotipalveluohjaaja Pia Jurvelin, puh. (08) Ateriapalvelu Yhteydenotot kotipalveluohjaaja Terttu Korhonen, puh. (08) tai kotipalveluohjaaja Pia Jurvelin, puh. (08) Siivous SPR:n siivous- ja kodinhoitoapu, yhteydenotot (08) Haukiputaan kotiapuyhdistys, yhteydenotot (08) H-yhdistys, yhteydenotot, puh. (08) Lisäksi voi kysellä yksityisiltä siivousalan yrityksiltä. Apuvälineet ja kodin muutostyöt Apuvälinelainaamo Yhteydenotot, puh. (08) Lyhytaikaishoito Terveyskeskus vuodeosasto 1 Yhteydenotot osastonhoitaja, puh. (08)

16 Palveluasuminen Simppulanmäen palveluasunnot, Harjuntie 14 C 5, Haukipudas Yhteydenotot osastonhoitaja, puh. (08) Tehostettu palveluasuminen Kultasimppu, Simppulantie 15, Haukipudas Yhteydenotot osastonhoitaja, puh. (08) Laitoshoito Terveyskeskus vuodeosasto 1 Yhteydenotot osastonhoitaja, puh. (08) Terveyskeskus vuodeosasto 2 Yhteydenotot osastonhoitaja, puh. (08) Hoivaosasto Yhteydenotot, puh. (08) Sosiaaliset etuudet Sosiaalitoimiston maksamat etuudet Toimeentulotuki palvelusihteeri Anne Pori, puh. (08) Omaishoidontuki vanhustyön johtaja Ritva Kiviniemi, puh. (08) , , Simppulantie 15, Hallinto 2. krs, Haukipudas Kansaneläkelaitoksen maksamat etuudet Kauppakuja 2, Haukipudas, puh Ii Muistiyhdyshenkilö Pirjo Kehus

17 puh. (08) , , sähköposti: Oulun Seudun Muistiyhdistys ry, Muistiluotsi Yhteydenotot muistiasiantuntija, puh Päivätoiminta Iin kunnan järjestämä kuntouttava päivätoiminta Iissä avopalvelukeskus Nikkarissa, Timpurintie 7 A, ilmoittautumiset puh. (08) tai Kuivaniemellä Senioritupa Siikatiellä, puh. (016) Omaisille Omaishoidon palveluseteli, jolla omaishoitaja voi ostaa vapaapäiviä, asiointiapua, kylvetystä, pihatöissä auttamista tms. PALETTI-projekti Palveluohjaaja Anna-Maija Saastamoinen, puh kotisivut: Omaishoitajienryhmä Ii Yhteydenotot Anneli Hannus, puh Omaishoitajienryhmä Kuivaniemi Yhteydenotot Iin seurakunnan diakoni, puh Omaishoitajien kuntosalivuoro Iissä Avopalvelukeskus Nikkarissa keskiviikkoisin kello Ystävätoiminta SPR:n ystäväpalvelu

18 Yhteydenotot Tiina Vuonovirta, puh Kotiin annettavat palvelut Kotihoito Yhteydenotot kotipalveluohjaaja Aila Rahkola, puh. (08) Turvapuhelin, ateriapalvelu, siivouspalvelu, asiointipalvelu ja sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu kotihoidonohjaaja Aila Rahkola, puh. (08) , Siivous SPR:n siivousapu, yhteydenotot Kahvila Pointti, puh H-yhdistyksen siivousapu, yhteydenotot Helena Heikkala, puh Apuvälineet ja kodin muutostyöt Yhteydenotot fysioterapeutti Tiina Vuononvirta, puh. (08) Lyhytaikaishoito Dementiayksikkö Emmintupa Yhteydenotot vanhuspalvelujohtaja Hannele Pöykiö, puh. (08) , Terveyskeskussairaala, Asematie 167, Ii Yhteydenotot tiimivastaava Päivi Rekinen, puh. (08) Palveluasuminen Dementiayksikkö Emmintupa, Suokukkakoti (palveluasunnot, ympärivuorokautinen hoito), Hiljakoti Yhteydenotot vanhuspalvelujohtaja Hannele Pöykiö, puh. (08) ,

19 Hoitokoti Olhavan kotiranta Oy (yksityinen) Yhteydenotot: Itse maksavat suoraan hoitokotiin, puh. (08) tai kunnan maksusitoumuksella vanhuspalvelujohtaja Hannele Pöykiö, puh. (08) , Laitoshoito Terveyskeskussairaalan hoivaosasto, Asematie 167, Ii Yhteydenotot osastonhoitaja Hannele Pöykiö, puh. (08) , Iin hoivaosasto, tiimivastaava Pirkko Hanhisalo, puh. (08) Kuivaniemen hoivaosasto, tiimivastaava Kirsti Karen, puh. (08) Sosiaaliset etuudet Sosiaalitoimiston maksamat etuudet Omaishoidontuki sosiaalityöntekijä Inkeri Toppinen puh. (08) Toimeentulotuki ajanvaraus sosiaalityöntekijöiltä puh. (08) Kansaneläkelaitoksen (Kela) maksamat etuudet Valtarintie 2, Ii, puh Kempele Muistiyhdyshenkilö kotisairaanhoitaja Marja-Leena Saarela puh. (08) , puh. (08) , Oulun Seudun Muistiyhdistys ry, Muistiluotsi Yhteydenotot muistiasiantuntija, puh

20 Päivätoiminta Yhteydenotot puh. (08) , Omaisille Omahetki-keskusteluryhmä Yhteydenotot diakonissa Leena Hintsala, puh PALETTI-projekti Yhteydenotot palveluohjaaja Anna-Maija Saastamoinen, puh kotisivut: Ystävätoiminta Yhteydenotot diakonissat, puh. (08) , tai Sirkku Määttä, puh. (08) , Kotiin annettavat palvelut Koti- ja tukipalvelut Yhteydenotot kotipalveluohjaajat: puh. (08) , Helena Lehtosaari, puh. (08) , Apuvälineet ja kodin muutostyöt Yhteydenotot fysioterapia (08) tai Arja Ontero, puh Lyhytaikaishoito Hoivakoti Pieni Pelakuu, Kangastie 8, Kempele Yhteydenotot kotipalveluohjaajat: puh. (08) , Helena Lehtosaari, puh. (08) , Terveyskeskussairaala, Kirkkotie 21, Kempele, puh. (08)

21 Lisätietoja kotipalveluohjaaja: puh. (08) , Palveluasuminen Kempeleen Kartanon vuokra-asunnot, Hovintie 12, Kempele Yhteydenotot kotipalveluohjaaja Helena Lehtosaari, puh. (08) , Palvelutalo Hovila, Kirkkotie 15, Kempele Yhteydenotot kotipalveluohjaajat: puh. (08) , Helena Lehtosaari, puh. (08) , Hoivakoti Pieni Pelakuu, Kangastie 8, Kempele Yhteydenotot kotipalveluohjaajat: puh. (08) , Helena Lehtosaari, puh. (08) , Laitoshoito Terveyskeskussairaala, Kirkkotie 21, Kempele Yhteydenotot osastonhoitaja, puh. (08) , Sosiaaliset etuudet Sosiaalitoimiston maksamat etuudet Yhteydenotot vanhus- ja vammaistyön sosiaalityöntekijä, puh. (08) , lisätietoja kotipalveluohjaajat: puh. (08) , Helena Lehtosaari, puh. (08) , Kansaneläkelaitoksen (Kela) maksamat etuudet Yhteydenotot Kelan sivupiste, kunnanvirasto, puh. (08)

22 Kiiminki Muistiyhdyshenkilö Ulla Piltonen puh , Oulun Seudun Muistiyhdistys ry, Muistiluotsi Yhteydenotot muistiasiantuntija, puh Päivätoiminta Koivulehto Puhelin: Omaisille Omaishoitajaryhmä Omaishoitajien keskusteluryhmät: Yhteydenotot Kirkonkylä: Diakonissa Ulla Junttila, puh kotisairaanhoitaja: puh Yhteydenotot Jääli: Diakonissa Asta Leinonen kotisairaanhoitaja Ulla Piltonen PALETTI-projekti Palveluohjaaja Anna-Maija Saastamoinen, puh kotisivut: Ystävätoiminta Yhteydenotot Jäälin seurakuntakoti, puh. (08) ja Kirkonkylän diakoniatoimisto, puh. (08)

23 Kotiin annettavat palvelut Tukipalvelut Yhteydenotot kotipalveluohjaaja Aila Ylönen, puh Kotihoito Jäälin tiimi, kotisairaanhoitaja, puh Kirkonkylän tiimi, kotisairaanhoitaja: puh Apuvälineet ja kodin muutostyöt Yhteydenotot fysioterapia tiistaisin ja perjantaisin klo puh. (08) Lyhytaikaishoito Palvelukeskus Jaarankartano, Jaarantie 3, Kiiminki Yhteydenotot osastonhoitaja, puh. (08) Palveluasuminen Palvelukeskus Jaarankartano Jaarantie 3, Kiiminki puh. (08) Harjula (Jaarankartano) dementiayksikkö, Jaarantie 3, Kiiminki puh. (08) Raijan Kartano (yksityinen), Huvilatie 41, Jääli puh. (08) , johtaja Raija Holtinkoski, puh Palvelukoti Aurinkokello (yksityinen), Lääninkuja 39, Haukipudas

24 Yhteydenotot, puh. (08) Laitoshoito Palvelukeskus Jaarankartanon hoivaosasto, Jaarantie 3, Kiiminki puh. (08) Sosiaaliset etuudet Sosiaalitoimiston maksamat etuudet Yhteydenotot Maija Sarviaho, puh. (08) Kansaneläkelaitoksen (Kelan) maksamat etuudet Terveystie 6, Kiiminki, puh. (08) Liminka Ikäihmisten neuvola Yhdyshenkilö erikoissairaanhoitaja Ritva Jakkula puh , sähköposti: Oulun Seudun Muistiyhdistys ry, Muistiluotsi Yhteydenotot muistiasiantuntija, puh Päivätoiminta Palvelupäivä Ala-Temmeksen vanhainkodilla, Jyväskyläntie 55 A, Ala-Temmes Yhteydenotot kotipalveluohjaaja Anneli Suutari, puh Omaisille Omaishoitajaryhmä seurakuntatalolla

25 Yhteydenotot diakoniatoimisto, puh. (08) PALETTI-projekti Palveluohjaaja Anna-Maija Saastamoinen, puh kotisivut: Ystävätoiminta Yhteydenotot diakoniatoimisto, puh. (08) Kotiin annettavat palvelut Koti- ja tukipalvelut Yhteydenotot kotipalveluohjaaja Anneli Suutari, puh Kotisairaanhoito Yhteydenotot Merja Hautaviita, puh Apuvälineet ja kodin muutostyöt Yhteydenotot fysioterapeutit Leila Ahola ja Seija Sutela, puh. (08) Lyhytaikaishoito Terveyskeskussairaala, Tupoksentie 4, Liminka puh. (08) tai (08) Palveluasuminen Palvelutalo Niittypirtti, Niittomiehentie 4 puh. (08) Ala-Temmeksen vanhainkoti, dementiayksikkö Annintupa,

26 Jyväskyläntie 55 A, Ala-Temmes puh. (08) Laitoshoito Terveyskeskussairaala, Tupoksentie 4, Liminka puh. (08) tai (08) Sosiaaliset etuudet Sosiaalitoimiston maksamat etuudet Sosiaalitoimisto, Kauppakatu 4, Liminka puh. (08) , keskus Kansaneläkelaitoksen (Kelan) maksamat etuudet Tupoksentie 10, Liminka, puh Lumijoki Muistiyhdyshenkilö Maritta Äijälä Oulun Seudun Muistiyhdistys ry, Muistiluotsi Yhteydenotot muistiasiantuntija, puh Päivätoiminta Palvelukeskus Lumilyhty, Lumijoentie 1237, Lumijoki Yhteydenotot vanhustyönjohtaja Tuula Perämäki puh

27 Omaisille PALETTI-projekti Palveluohjaaja Anna-Maija Saastamoinen, puh kotisivut: Kotiin annettavat palvelut Koti- ja tukipalvelu Yhteydenotot kotipalveluohjaaja: puh. (08) , Siivous 4H-yhdistys puh. (08) Apuvälineet ja kodin muutostyöt Apuvälineet fysioterapeutti Kaarina Länkinen, puh. (08) tai kotipalveluohjaaja: puh Kodin muutostyöt Kunnan tekninen toimi, puh. (08) Lyhytaikaishoito Palvelukeskus Lumilyhty, Siikajoentie Lumijoki Yhteydenotot kotipalveluohjaaja: puh Limingan terveyskeskussairaala, Tupoksentie 4, Liminka puh vaihde: (08) , (08) Palveluasuminen Palvelukeskus Lumilyhty,

28 Siikajoentie Lumijoki puh Laitoshoito Ala-Temmeksen vanhainkoti, dementiayksikkö Annintupa, Jyväskyläntie 55 A, Ala-Temmes puh: (08) Limingan terveyskeskussairaala, Tupoksentie 4, Liminka puh. vaihde: (08) , (08) Kempeleen terveyskeskussairaala, Kirkkotie 21, Kempele puh. (08) Sosiaaliset etuudet Sosiaalitoimiston maksamat etuudet Sosiaalitoimisto, Kunnankuja 1, Lumijoki puh. (08) Kansaneläkelaitoksen (Kelan) maksamat etuudet Tupoksentie 10, Liminka, puh Muhos Muistiyhdyshenkilö Päivi Valjus puh. Oulun Seudun Muistiyhdistys ry, Muistiluotsi Yhteydenotot muistiasiantuntija, puh

29 Päivätoiminta Muistihäiriöisten ryhmä, Töllintie 1, Muhos Yhteydenotot vastaava ohjaaja Hannele Repo, puh. (08) , Vuorohoitoyksikkö Yhteydenotot puh. (08) Omaisille Toimintaa Päiväkeskuksessa, Töllintie 1, Muhos Yhteydenotot ja tiedustelut vastaava ohjaaja Hannele Repo, puh. (08) , PALETTI-projekti Palveluohjaaja Anna-Maija Saastamoinen, puh kotisivut: Ystävätoiminta SPR:n ystäväpalvelu Yhteydenotot Aira Saloranta, puh. (08) , Seurakunnan ystävätoiminta Yhteydenotot diakonissat Sari Mustonen, puh. (08) , tai Leena Leskelä, puh. (08) , Kotiin annettavat palvelut Kotisairaanhoito, tiedustelut: Alue 1: puh ; Alue 2: puh Alue 3: puh ; Alue 4: puh Koti- ja tukipalvelut, tiedustelut: Alue 1: puh ; Alue 2: puh

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja?

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Kunnan muistihoitajat ja -koordinaattorit Muistihoitajat ja -koordinaattorit ovat muistisairaan ja hänen perheensä tukemiseen koulutettuja terveydenhuollon ammattilaisia.

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p Muistipalvelut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu 12 13100 Hämeenlinna p. 044 726 7400 info@muistiaina.fi Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry tarjoaa Muistipalveluita Hämeenlinnan alueella asuville

Lisätiedot

Varsinais-Suomen alueen vastaukset

Varsinais-Suomen alueen vastaukset Varsinais-Suomen alueen vastaukset 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Valitkaa kunta, tai kunnat, jotka kuuluvat kuntayhtymään/yhteistoiminta-alueeseen. 10 2. Valitkaa yksi parhaaksi arvioimanne vaihtoehto : Kyselyn

Lisätiedot

Muistisairaana kotona kauemmin

Muistisairaana kotona kauemmin Muistisairaana kotona kauemmin Merja Mäkisalo Ropponen Terveystieteiden tohtori, kansanedustaja Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Nykytilanne Suomessa sairastuu päivittäin 36 henkilöä muistisairauteen.

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen (Versio 1) - Oulun kaupunki Sote tuotanto 24.1.2014 Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Luokka Tarkoitus Prosessin

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin vanhuspalvelukeskus

Rovaniemen kaupungin vanhuspalvelukeskus Rovaniemen kaupungin vanhuspalvelukeskus Rovaniemen kaupungin vanhuspalvelukeskus Rovaniemen ikäihmisten palvelukokonaisuudet ovat kotihoito, palveluasuminen ja terveyskeskussairaala. Ikäihmisten palveluneuvonta,

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta 5010 Hallinto 5020 Lakkautettu sosiaalitoimi 5030 Lakkautettu terveystoimi 5040 Hellin purkusopimus 5050 Potilas- ja sosiaaliasiamies 5060 Ympäristöterveydenhuolto 5070 Rääkkylä lask (jako

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN VANHUSPALVELUT HAAPAVEDEN KARTANONVÄKI Rautionkuja 1 Alice Pekkala 050 374 8968, hoitajat p. 043 211 1573 IIN KARTANONVÄKI

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho)

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho) PALVELUSUUNNITELMA Päiväys ja paikka: Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen Puhelinnumero Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto Edunvalvoja

Lisätiedot

Ympärivuorokautista hoiva-asumista palvelutaloissa, vanhainkodeissa ja hoivakodeissa. Asumispalvelut 24/7

Ympärivuorokautista hoiva-asumista palvelutaloissa, vanhainkodeissa ja hoivakodeissa. Asumispalvelut 24/7 Ympärivuorokautista hoiva-asumista palvelutaloissa, vanhainkodeissa ja hoivakodeissa Asumispalvelut 24/7 Asumispalvelut Asumispalveluiden tavoitteena on tukea yli 65-vuotiaiden henkilöiden omia voimavaroja

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Lähde mukaan Eläköön liike ja mieli kampanjaan!

Lähde mukaan Eläköön liike ja mieli kampanjaan! Lähde mukaan Eläköön liike ja mieli kampanjaan! Kampanjan tavoitteena on tarjota ikääntyneille erilaisia, liikkumista, virkistystä, mielen hyvinvointia ja hengellisyyttä tukevia sekä vuorovaikutusta lisääviä

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4 Vanhusneuvosto 2/2015 56100 Ruokolahti

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4 Vanhusneuvosto 2/2015 56100 Ruokolahti Vanhusneuvoston kokous 2/2015 Aika Tiistai 21.4.2015 kello 9.00 11.30 Paikka Läsnä Poissa Puheenjohtaja Sihteeri Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Toivo Ruohonen, Eläkeliiton Ruokolahden yhdistys

Lisätiedot

PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN 1 (5)

PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN 1 (5) 1 (5) Päivitetty 7/2016 Kemin kaupunki tuottaa palveluasumista itse, ostopalveluna sekä palvelusetelillä. Palveluasumiseen haetaan hakemuksella. Luotsi- työryhmä tekee päätöksen palveluasumisesta. Hakemuksia

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Case Tampere Tampere myllää perusteellisesti vanhuspalvelunsa (Yle 18.9.2013) Asiakkaalle

Lisätiedot

JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS

JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS Sivu 1 / 5 JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS Hakemuksen saapumispäivä: 1. MITÄ HAETAAN JAKSOHOITO, minkä verran jaksohoitoa haetaan: PALVELUASUMINEN (ei ympärivuorokautinen) RYHMÄKOTI(ei ympärivuorokautinen)

Lisätiedot

kauppa-asiointipalvelu kotihoito - arkisin klo arkisin klo la klo arkipyhät ym.

kauppa-asiointipalvelu kotihoito - arkisin klo arkisin klo la klo arkipyhät ym. Vanhuspalvelut PL 39 91501 Muhos Muhoksen kunnan hyväksymät palveluntuottajat kesäkuu 2016: Neohot Oy/ Seija Isola Matokorventie 369, 91500 Muhos p. 0400 409 583 isolaj@suomi24.fi T:mi Apukäpälä/ Ulla

Lisätiedot

kauppa-asiointipalvelu kotihoito - arkisin klo arkisin klo la klo arkipyhät ym.

kauppa-asiointipalvelu kotihoito - arkisin klo arkisin klo la klo arkipyhät ym. Vanhuspalvelut PL 39 91501 Muhos Muhoksen kunnan hyväksymät palveluntuottajat kesäkuu 2016: Neohot Oy/ Seija Isola Matokorventie 369, 91500 Muhos p. 0400 409 583 isolaj@suomi24.fi T:mi Apukäpälä/ Ulla

Lisätiedot

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3. Vanhuspalvelulain valvonta Sirkka Jakonen Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.2014 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi! Vanhuspalvelulailla pyritään turvaamaan

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT

IKÄIHMISTEN PALVELUT IKÄIHMISTEN PALVELUT päivitys 9.6.2016 1 (6) KOTIHOITO Kotipalvelu, kotisairaanhoito ja tukipalvelut muodostavat kotihoidon yksikön. Kotihoidolla tarkoitetaan asiakkaan henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon,

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Tervetuloa. päivätoimintaan. Päiväkeskus Päivänkaari

Tervetuloa. päivätoimintaan. Päiväkeskus Päivänkaari Tervetuloa päivätoimintaan Päiväkeskus Päivänkaari Kohtaamisen iloa suurella sydämellä! Toiminta-ajatus ja arvot Päiväkeskus Päivänkaari tarjoaa hämeenlinnalaisille kotihoidossa oleville ikäihmisille ja

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Anja Noro, THT, dosentti Projektipäällikkö, STM Sosiaali- ja terveysvaliokunta, Eduskunta 2.6.2016 Helsinki Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Hallituksen kärkihankkeet

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Gerontologinen sosiaalityö työkokous 18.11.2015 Saara Bitter MUISTIHOITAJA Muistihoitajalla tarkoitetaan etenevien muistisairauksien hoitoon perehtynyttä terveydenhuollon henkilöä. Muistihoitaja

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 19.9.2012 Hallinto Sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki - henkilöstöasiat 182 190 Johtava ylilääkäri Katariina Korkeila - henkilöstöasiat/maksusitoumukset

Lisätiedot

Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito. Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930

Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito. Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930 Kotona paras Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930 Kotihoidon organisaatio: Kotihoidon johtaja Marjatta Lahti kotihoidon ohjaaja Tuija

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Saapunut (työntekijä täyttää) Hakijaa (hoidettavaa) koskevat tiedot Etu- ja sukunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Osoite Perhesuhteet Naimaton Avioliitossa Eronnut Avoliitossa Asumuserossa

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

Sivu 1/5 OMAISHOIDON HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA Päivämäärä Hoidettavan nimi Ulla Ahkera Hoidettavan henkilötunnus 111111-1111 Hoidettavan osoite Ahertajantie 6 912121 Kuusioja Hoidettavan puhelinnumero

Lisätiedot

LEWYn kappale -tauti Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen

LEWYn kappale -tauti Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen LEWYn kappale -tauti Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen MUISTILIITTO RY 2013 www.muistiliitto.fi Tämä esite löytyy myös Muistiliiton internet-sivuilta. Opas on tuotettu RAY:n tukemana.

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Anja Noro, THT, dosentti Projektipäällikkö, STM Länsi-Pohjan ja Lapin kuntien sosiaali- ja terveysjohdon ja sairaanhoitopiirien seminaari, 26.5.2016 Helsinki Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan

Lisätiedot

Rovaniemi PALVELUOPAS MUISTIPERHEILLE

Rovaniemi PALVELUOPAS MUISTIPERHEILLE Rovaniemi PALVELUOPAS MUISTIPERHEILLE 3/2010 1 PALVELUOPAS MUISTIPERHEILLE Tämä palveluopas on tarkoitettu muistisairaille ihmisille sekä heidän läheisilleen. Palveluoppaaseen on kirjattu Rovaniemellä

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 11.12.2014 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen organisaatio

Hyvinvointipalvelujen organisaatio Hyvinvointipalvelujen organisaatio Hyvinvointilautakunta Hyvinvointijohtaja Sosiaalinen hyvinvointi Terveys hyvinvointi Vastuualue/johtaja Lastensuojelu Erityisryhmien asumis- ja päivä Erityisryhmien sosiaali

Lisätiedot

Haminan kaupunki. Pikkuympyräkatu Hamina Puh. toimisto / sähköpostiosoite:

Haminan kaupunki. Pikkuympyräkatu Hamina Puh. toimisto / sähköpostiosoite: Haminan kaupunki Ikäihmisten palvelut Pikkuympyräkatu 3 49400 Hamina Puh. toimisto 040 199 1570/040 199 1571 sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@hamina.fi Toiminta-ajatus Ikäihmisten palvelut edistää ja

Lisätiedot

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvoinnin palvelumalli 2020 16.4.2013 hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvointipalveluiden talouden kokonaishaasteet Skenaariossa 1 menojen kasvuvauhti jatkuu vuoden 2012 mukaisena kantaoulun

Lisätiedot

Tukipalvelukriteerit Uudessakaupungissa

Tukipalvelukriteerit Uudessakaupungissa 1 (5) Anniina Saarinen, Minna Kivijärvi, Pirjo Rakkolainen, Laura Kirkkomäki Tukipalvelukriteerit Uudessakaupungissa 3 2 (5) UUDENKAUPUNGIN TUKIPALVELUKRITEERIT Uudenkaupungin kotona asumista tukevat tukipalvelut

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI Tämä ohjeistus astuu voimaan 01.01.2009 ja on voimassa toistaiseksi. Ohjeistusta tarkistetaan tarvittaessa. 1. TUEN HAKU Omaishoidon tuesta säädetään

Lisätiedot

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA Hakemus saapui: Viranomainen /toimintayksikkö Vaasan kaupunki Vammaispalvelu PL 241, Vöyrinkatu 46 65100 VAASA P. 06 325 1111/ vaihde Henkilötiedot Sukunimi

Lisätiedot

joita Kela korvaa. Reseptit tarvitaan. Uudet lääkkeet ei heti saatavissa, apteekista haettava.

joita Kela korvaa. Reseptit tarvitaan. Uudet lääkkeet ei heti saatavissa, apteekista haettava. JIK ALUEEN ASUMISYKSIKÖIDEN TIEDOT ( Jalasjärvi, Ilmajoki, Kurikka ja Jurva) https://www.jikky.fi/potilaat_asiakkaat_ja_laheiset/ikaantyneille/asumispalvelut/asumispalveluyksikoiden_yhteystiedot Laitos=

Lisätiedot

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen Soveltamisohje Sisällysluettelo Lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus... 3 Menettely palveluasumista haettaessa... 3 Myöntämisen perusteet... 4 Palveluasumisen

Lisätiedot

asettavat vaatimuksia monimuotoiselle ja yksilölliselle tukemiselle Omaishoitajat ja Läheiset Liitto 1 www.omaishoitajat.fi

asettavat vaatimuksia monimuotoiselle ja yksilölliselle tukemiselle Omaishoitajat ja Läheiset Liitto 1 www.omaishoitajat.fi Laitoshoitoa vähennetään Tavoitteena, että laitoshoidossa vain 3 % yli 75 vuotiaista omaishoidon tarve kasvaa omaishoitoa ei tueta riittävästi Omaishoidon tuen saajia 39.000; kustannukset noin 170miljoonaa

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 10.12.2013 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2014 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

kauppa-asiointipalvelu kotihoito - arkisin klo arkisin klo la klo arkipyhät ym.

kauppa-asiointipalvelu kotihoito - arkisin klo arkisin klo la klo arkipyhät ym. PL 39 91501 Muhos Muhoksen kunnan hyväksymät palveluntuottajat helmikuu 2017: Neohot Oy/ Seija Isola Matokorventie 369, p. 0400 409 583 isolaj@suomi24.fi T:mi Apukäpälä/ Ulla Supperi Kylmälänkyläntie 219,

Lisätiedot

kauppa-asiointipalvelu kotihoito - arkisin klo arkisin klo la klo arkipyhät ym.

kauppa-asiointipalvelu kotihoito - arkisin klo arkisin klo la klo arkipyhät ym. Vanhuspalvelut PL 39 91501 Muhos Muhoksen kunnan hyväksymät palveluntuottajat joulukuu 2016: Neohot Oy/ Seija Isola Matokorventie 369, 91500 Muhos p. 0400 409 583 isolaj@suomi24.fi T:mi Apukäpälä/ Ulla

Lisätiedot

Hakijan perus- ja taustatiedot

Hakijan perus- ja taustatiedot Hakijan perus- ja taustatiedot Hakijan tiedot Nimi Henkilötunnus Siviilisääty naimaton naimisissa eronnut leski Kansalaisuus Äidinkieli Asuinkunta Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelin Mukana

Lisätiedot

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalvelulautakunta on hyväksynyt asiakasmaksut kokouksessaan 10.12.15 91. TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016

Lisätiedot

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO Lainsäädännöllinen perusta ja kaupungin vanhustyön

Lisätiedot

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla.

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Pellon ikäihmisten palvelut Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Kansalaisopisto: Eri kursseja mm. Joogan senioriryhmä vanhalla koululla, sekä musiikillinen viriketoiminta

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut:

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut: Saapunut: Palvelua tarvitsevan henkilötiedot Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite, katu, paikkakunta, postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Perhesuhteet naimaton naimisissa avoliitossa eronnut

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT KESÄKUU 2006 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2 HAKEMISTO A sivu Apuvälineet 3 F Fysioterapia 3 H Hoitotarvikkeet 3 K Kotihoidon

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Vanhusneuvoston työkokous 5.10.2015 Saara Bitter LÄÄKÄRI Muistilääkäri on muistisairauksiin perehtynyt lääkäri, tavallisimmin geriatri, neurologian tai psykogeriatrian erikoislääkäri. Hän toimii

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS. Maanantaina Klo Äänekoskella

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS. Maanantaina Klo Äänekoskella OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS Maanantaina 10.2.2014 Klo 12-16 Äänekoskella Asialista: 1. Kokouksen avaus 2. Edellisen kokouksen muistio 3.

Lisätiedot

Päivitys Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta. Kotihoito. Ilomantsin kunta

Päivitys Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta. Kotihoito. Ilomantsin kunta 2016 Päivitys 5.8.2016 Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta Kotihoito Ilomantsin kunta 1 Kotihoito Ilomantsin kunnassa Kotihoidolla tuetaan ihmisiä selviytymään jokapäiväisistä

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

NYKYTILA-ANALYYSI LÄNSI-POHJAN TILANTEESTA

NYKYTILA-ANALYYSI LÄNSI-POHJAN TILANTEESTA NYKYTILA-ANALYYSI LÄNSI-POHJAN ALUEEN MUISTISAIRAIDEN SA A HOIDON O TILANTEESTA Saara Bitter KEMI-TORNIO-KEMINMAA-TERVOLA annika@lapinmuistiyhdistys.fi YLITORNIO annika@lapinmuistiyhdistys.fi Kunnat ja

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta 1 2 Vammaistyö Salon kaupungin vammaistyöhön kuuluvat kehitysvammaisten palvelut, vammaispalvelulain mukaiset palvelut sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuki. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT

Lisätiedot

Nykyinen asumismuoto Omistusasunto Omakotitalo Rivitalo TK:n vuodeosasto Palvelutalo, mikä Asuu yksin Asuu yhdessä, kenen kanssa?

Nykyinen asumismuoto Omistusasunto Omakotitalo Rivitalo TK:n vuodeosasto Palvelutalo, mikä Asuu yksin Asuu yhdessä, kenen kanssa? Sivu 1 / 5 1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Henkilötunnus Postinumero- ja toimipaikka Etunimet Kotikunta Puhelunnumero Sähköpostiosoite Siviilisääty Naimaton Avoliitossa Naimisissa Eronnut Leski Asuu erillään

Lisätiedot

LIITE 1. OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASO- JA LINJASTOSUUNNITELMAN 2. VAIHE

LIITE 1. OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASO- JA LINJASTOSUUNNITELMAN 2. VAIHE RUNKOLINJAT 1-3 R1: Iinatti - Herukka R2: Pesätie - Kaijonharju R3: Hiukkavaara- Keskusta HEILURILINJAT 1-14 H1: Lentoasema - Heikinharju H2: Lentoasema - Teknologiakylä H3: Heikinharju - Jylkynkangas

Lisätiedot

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto - kuntatalous Muut toimintatiedot (taulukko 51) Tukiopetustuntien

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

OJUSNIITYN TIEDOTE OMAISILLE

OJUSNIITYN TIEDOTE OMAISILLE OJUSNIITYN TIEDOTE OMAISILLE 1. OJUSNIITTY 2. HENKILÖKUNTA JA PUHELINNUMEROT 3. PÄIVÄRYTMI 4. OJUSNIITYN TOIMINTA- AJATUSTA 5. OMAHOITAJUUS 6. HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA 7. RAHA-ASIOIDEN HOITO 8. VAATEHUOLTO

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (6) 204 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kuntouttavaa hoitotyötä koskevasta aloitteesta HEL 2013-005935 T 00 00 03 Päätös päätti antaa

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA. Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja

KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA. Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja KANSALLINEN OMAISHOIDON KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA 21.8.2014 1 Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja - Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Kotihoidon asiakasmaksut Kotihoitoon kuuluvan kotipalvelun järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 :n ja kotisairaanhoidon järjestäminen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Anja Noro, THT, dosentti Projektipäällikkö, STM. Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajien verkosto 5.4.2016 kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa STM:n kärkihankkeet Enemmän terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Loimaan. Perhepalvelut

Loimaan. Perhepalvelut Loimaan Perhepalvelut PERHEPALVELUT Loimaan perhepalvelujen työmuotoja ovat palvelutarpeen arviointi, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö ja sosiaa- liohjaus. Perhepalveluihin kuuluvat myös tukihenkilö-

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on?

Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on? Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Omaishoito Mitä se on? Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot