Palveluopas muistihäiriöiselle ja dementoituvalle sekä hänen omaiselleen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palveluopas muistihäiriöiselle ja dementoituvalle sekä hänen omaiselleen"

Transkriptio

1 Palveluopas muistihäiriöiselle ja dementoituvalle sekä hänen omaiselleen

2 Sisältö Lukijalle...3 Pidä huolta muististasi... 4 Muisti ja muistihäiriöt... 4 Milloin tutkimuksiin?... 5 Miten tutkitaan?... 5 Dementia... 6 Sosiaaliset etuudet... 7 Kuntien maksamia tuki- ja palvelumuotoja... 7 Kansaneläkelaitoksen (Kelan) maksamia etuuksia Kuntien palveluluettelo Hailuoto Haukipudas Ii Kempele Kiiminki Liminka Lumijoki Muhos Oulu Oulunsalo Pudasjärvi Taivalkoski Tyrnävä Utajärvi Vaala...52 Yli-Ii Ylikiiminki...56 Lähteitä...59

3 Lukijalle Tämä palveluopas on suunnattu muistihäiriöiselle ja dementoituvalle henkilölle sekä hänen omaiselleen. Palveluoppaan tarkoituksena on antaa tietoa muistihäiriöistä ja dementiasta sekä tarjolla olevista palveluista jo sairauden alkuvaiheessa. Palveluoppaan avulla autamme löytämään tarvitsemianne palveluita omalta paikkakunnaltanne. Toivomme palveluoppaasta olevan hyötyä myös asiakaspalvelutyötä tekeville ammattilaisille Oulun Seudun Muistiyhdistyksen jäsenkunnissa. Palveluoppaan ovat laatineet sosionomiopiskelijat Jenni Ahola ja Arja Rautio yhteistyössä Oulun Seudun Muistiyhdistys ry:n kanssa. Palveluopas on tehty opinnäytetyönä Oulun seudun ammattikorkeakoulussa, sosiaali- ja terveysalan yksikössä keväällä Oppaan alkupuolen tieto-osuutta on uudistettu keväällä Kuntien uusia tai muuttuneita yhteystietoja pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan Oulun Seudun Muistiyhdistykselle, jotta voimme päivittää ne palveluluetteloon. Muistaminen on monimutkainen tapahtumasarja. Monet tekijät vaikuttavat eri-ikäisten ihmisten kykyyn muistaa asioita ja oppia uutta. Muistihäiriöiden syy kannattaa aina selvittää. Mitä varhaisemmin ongelmiin puututaan, sitä paremmin niitä pystytään hoitamaan ja ehkäisemään. Jokaisella meistä on erilaisia voimavaroja jäljellä sairauksistamme huolimatta. Tärkeää on löytää omaan arkeensa tekemisen iloa ja onnistumista. On myös syytä muistaa, että kyky eri asioista nauttimiseen ei koskaan katoa. Hyvät elämän kokemukset säilyvät aina muistoissamme.

4 Pidä huolta muististasi Monipuolinen ravinto, liikunta, sosiaalinen kanssakäyminen ja aivojen aktivoiminen ovat muistille hyväksi. Sopivan haasteellisilla tehtävillä voimme kehittää muistiamme ja lisätä myös vastustuskykyämme muistisairauksien aiheuttamiin muutoksiin. Aktivoi aivojasi! Opettele puhelinnumeroita ja nimiä ulkoa. Paina kauppalista mieleesi mikäli ostettavana on alle kymmenen tuotetta. Ota paperinen lista mukaan vain tarkistusta varten. Lue lehtien lisäksi kirjoja ja muita juonellisia tarinoita. Muistele iltapäivällä mitä luit aamun lehdestä. Tee sopivan haasteellisia päättelytehtäviä, sanaristikoita, osallistu tietokilpailuihin ja peleihin. Opettele uusia asioita, yhdistä uusi aiemmin opittuun. Luokittele ja järjestä muistettavat asiat tietyllä logiikalla, esimerkiksi vuosiluvut aikajärjestykseen tai jako kahteen leiriin. Käytä mielikuvia muistin apuna. Liitä tunne muistettavaan asiaan. Keskity, vältä kiirettä! Muisti ja muistihäiriöt Muisti on tapahtumasarja, jossa palautetaan mieleen aiemmin opittuja ja koettuja asioita sekä opitaan uutta. Kun muisti toimii, uusi tieto tallentuu aivoihimme ja on palautettavissa myöhemmin käyttöömme. Muistaminen edellyttää mieleen painamista, mielessä säilyttämistä ja mieleen palauttamista. Masennus, stressi, suru, runsas alkoholin käyttö, huono ravitsemustila, eräät sairaudet ja lääkkeet vaikuttavat ihmisen kykyyn muistaa asioita tai oppia ja painaa mieleen jotain uutta. Asioiden mieleen painaminen ja palauttaminen edellyttävät muistettavien asioiden aktiivista käsittelemistä. Ikäännyttäessä muistitoiminnot hidastuvat ja ovat herkempiä häiriintymään ulkoisista tekijöistä. Kyky oppia uusia asioita ei häviä iän myötä, oppiminen edellyttää vain aiempaa

5 enemmän keskittymistä ja kertaamista. Ikääntymiseen liittyvät muistitoimintojen muutokset ovat yhteisiä kaikille ihmisille eivätkä hankaloita arkielämää merkittävästi. Osa muistihäiriöistä on parannettavissa, osan kulkua voidaan hidastaa ja osa on luonteeltaan eteneviä. Kaikkia voidaan kuitenkin hoitaa ja siksi muistihäiriön syyn selvittäminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa on tärkeää. Milloin tutkimuksiin? Kun muistin toiminta huolestuttaa itseä tai läheisiä, kannattaa hakeutua tutkimuksiin. Kolmasosalla yli 65-vuotiaista ihmisistä on muistioireita, mutta aina syynä ei ole muistisairaus. Mitä varhaisemmassa vaiheessa ongelmiin puututaan, sitä parempia ovat hoitotulokset. Muistia kannattaa tutkia, kun unohtaa toistuvasti muutakin kuin ihmisten nimiä itselle tärkeät esineet, esimerkiksi lompakko ja avaimet, ovat usein hukassa unohtaa toistuvasti sovittuja tapaamisia autolla ajaessaan joutuu miettimään minne on menossa ei muista, miten on tullut johonkin paikkaan uusien asioiden opettelu, esimerkiksi hoito-ohjeiden seuranta, on selkeästi vaikeutunut muistin ongelmia peitellään tai vähätellään Miten tutkitaan? Muistihäiriöt kannattaa ottaa puheeksi oman lääkärin kanssa. Terveyskeskuksessa käynnistetään alkukartoitukset ja tehdään kyselytutkimus. Monilla paikkakunnilla on myös muistipoliklinikoita ja muisti- tai dementiayhdistyksiä, joissa tehdään muistitestejä. Mikäli alkukartoituksissa ilmenee syytä tarkempiin tutkimuksiin, tehdään aivojen kuvaus, verikokeita ja jossain tapauksissa myös neuropsykologinen tutkimus.

6 Dementia Dementia on oireyhtymä, ei erillinen sairaus. Dementia-oireyhtymään liittyy muistihäiriöiden lisäksi yksi tai useampi seuraavista; kielellinen häiriö, kätevyyden heikkeneminen, tunnistamisen vaikeutuminen ja monimutkaisten älyllisten toimintojen heikkeneminen. Jokapäiväisessä elämässä dementia voi ilmetä sanojen löytämisen ja ymmärtämisen vaikeutena toistuvina kysymyksinä samoista asioista kyvyttömyytenä tunnistaa aikaa ja paikkaa vaikeutena selvitä päivittäisistä toiminnoista persoonallisuuden ja käyttäytymisen muutoksina opittujen taitojen ja asioiden unohtamisena Yleisimmät dementiaa aiheuttavat etenevät muistisairaudet ovat Alzheimerin tauti, verisuoniperäinen muistisairaus, Lewyn kappale -tauti ja otsalohkorappeumasta johtuva tauti. Sairauden alkuvaiheessa oireet ovat yleensä lieviä mutta muistisairauden edetessä ne muuttuvat edellä kuvattujen dementiaoireiden kaltaiseksi.

7 Sosiaaliset etuudet Muistisairaalla ja hänen omaisellaan on mahdollisuus saada sosiaalisia etuuksia. Taloudellisen tilanteen turvaaminen auttaa jaksamaan niin omaista kuin itse sairastunuttakin. Oikeuksista sosiaalisiin etuihin kannattaa ottaa selvää. Eduista voi tiedustella oman paikkakunnan sosiaalitoimistosta ja Kelan toimistosta. Kuntien maksamia tuki- ja palvelumuotoja (Tarjonta voi olla erilaista eri kunnissa.) kotihoidon hoito- ja palvelukokonaisuuden suunnittelu haetaan oman terveyskeskuksen kotisairaanhoidosta tai sosiaalitoimiston kotipalvelusta omaishoidon tuki haetaan omasta sosiaalikeskuksesta kuljetuspalvelu haetaan omasta sosiaalitoimistosta ja siihen tarvitaan lääkärin todistus, jolla selvitetään tuen tarvetta toimeentulotuki haetaan kunnan sosiaalitoimistosta apuvälineet haetaan omasta terveyskeskuksesta asunnon muutostyöt haetaan omasta sosiaalitoimistosta kotipalvelu haetaan omasta sosiaalitoimistosta kotisairaanhoito haetaan omasta terveyskeskuksesta kotihoito päiväkuntoutus hakeudutaan kulloinkin kyseessä olevan palvelutuottajan kautta palvelusetelit haetaan sosiaalitoimiston kautta jaksottaishoito haetaan omasta sosiaalitoimistosta tai kääntymällä yksityisen palveluntuottajan tai järjestön puoleen pitkäaikainen hoito hakeudutaan oman kunnan sosiaali- tai terveystoimen kautta edunvalvoja haetaan maistraatista edunvalvontavaltuutus hoitotahto Kotihoidon hoito- ja palvelukokonaisuuden suunnittelu Hoito- ja palvelusuunnitelma tehdään hoidon suunnittelun ja seurannan helpottamiseksi. Suunnitelmaan kirjataan hoidon tavoitteet, menetelmät ja hoidettavan toimintakyky, hoidon ja palvelun antajat sekä mahdolliset tukihenkilöt. Hoito- ja palvelusuunnitelman te-

8 kemiseen tulisi osallistua kaikkien tahojen ja toimijoiden, jotka osallistuvat kotona tapahtuvaan hoitoon. Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki on kunnan sosiaalihuoltolain nojalla maksettava tuki, jota voidaan myöntää, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden tai vamman vuoksi tarvitsee hoitoa tai muuta huolenpitoa kotona. Omaishoidon tukena myönnetään rahallista palkkiota ja/tai palveluita, jotka tukevat kotihoitoa. Omaishoidontuen suuruuteen vaikuttaa hoidon sitovuus ja vaativuus. Tuki on veronalaista tukea ja se kartuttaa hoitavan omaisen eläketurvaa. Kuljetuspalvelu Kuljetustukea tai -palvelua voidaan myöntää muistisairaalle joko sosiaalihuolto- tai vammaispalvelulain nojalla. Sitä voidaan antaa yksilöllisesti taksiseteleinä tai siten, että hoidettava voi esimerkiksi osallistua päiväpaikan ryhmäkuljetuksiin. Kuljetuspalvelun saatavuus vaihtelee kunnittain. Toimeentulotuki Toimeentulotuki on muuta sosiaaliturvaa täydentävä viimesijainen etuus, johon jokaisella on oikeus silloin, kun tarpeenmukaista toimeentuloa ei voi saada muulla tavalla. Apuvälineet Apuvälineillä voidaan helpottaa niitä arjen hankaluuksia, joita sairaus tuo jokapäiväiseen elämään. Terveyskeskuksista voidaan lainata maksutta tavallisimpia liikkumista ja päivittäisiä toimintoja helpottavia apuvälineitä, kuten kävelykeppejä ja rollaattoreita. Apuvälineiksi luokitellaan myös vaipat, joita saa tietyn määrän maksutta. Asunnon muutostyöt Asunnon muutostyöt ovat muistisairaan henkilön asumisoloja parantavia palveluja, joihin kuuluvat muun muassa asuntojen varustamis-, korjaus-, ja muutostyöt. Asunnon muutos-

9 töitä voidaan suorittaa silloin, kun asunnon kunnostaminen ja varustaminen on välttämätöntä, jotta sairastunut selviytyisi kotona. Kotipalvelu Kotipalveluilla tuetaan muistisairaan henkilön kotihoitoa ja kotona selviytymistä. Kotipalvelu auttaa silloin, kun asiakas tarvitsee esimerkiksi sairauden, alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen tai rasittuneisuuden vuoksi apua kotiin. Yleensä avustetaan arkipäivän toiminnoissa, kuten peseytymisessä, ruuanvalmistuksessa, kodin siistimisessä ja asioinnissa. Apu voi olla tilapäistä tai jatkuvaa. Kotisairaanhoito Kotisairaanhoito on terveyden- ja sairaanhoidon ammattihenkilöiden valvomaa ja suorittamaa hoitoa muistisairaiden henkilöiden kodeissa. Kotisairaanhoitajat huolehtivat siitä, että asiakas saa tarvitsemansa hoidon ja kuntoutuksen kotoaan. Kotihoito Kotihoidon tehtävänä on tukea muistisairaita ja heidän perheitään päivittäisissä arjen toimin-noissa. Kotihoitoa voi saada tilapäiseen tarpeeseen tai säännöllisesti hoito- ja kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Kotihoito laittaa valmiiksi esimerkiksi aamupalan ja lämmittää ruoat sekä auttaa peseytymisessä. Kotihoidon kautta järjestetään myös erilaisia tukipalveluja kuten ateria-, vaatehuolto- ja kylvetyspalveluita. Päiväkuntoutus Päiväkuntoutuksella tarkoitetaan sairastuneelle yksilöllisesti suunniteltua, tavoitteellista toimintaa, joka tukee mielekkään elämän jatkumista ja kotona asumista. Ryhmämuotoinen päiväkuntoutus aktivoi myös sosiaaliseen kanssakäymiseen. Päiväkuntoutusmahdollisuuksista voi kysyä kunnan muistihoitajilta ja lääkäriltä, muisti-, Alzheimer- ja dementiayhdistyksistä sekä yksityisistä kuntoutus- ja hoivapalveluyrityksistä. Yleensä päiväkuntoutuspaikat järjestävät myös matkat kodin ja kuntoutuspaikan välillä.

10 Palvelusetelit Joissakin kunnissa annetaan varsinaisten palveluiden sijasta palveluseteleitä, joilla asiakkaat voivat ostaa tarvitsemiaan palveluita (kotihoito, päiväkuntoutus, lyhytaikaishoito jne.) oman harkintansa mukaan muilta kuin kunnallisilta palveluntuottajilta. Jaksottaishoito Jaksottaishoito on kotihoitoa tukevaa toimintaa, jolla tuetaan muistisairaan henkilön toimintakykyä sekä omaishoitajan jaksamista. Jaksottaishoito on ympärivuorokautista, määräaikaista hoitoa dementiakodissa, vanhainkodissa tai sairaalassa. Joillakin paikkakunnilla järjestetään myös yö-, kriisi- ja viikonloppuhoitoa. Pitkäaikainen hoito Kun sairaus on edennyt vaiheeseen, jolloin kotihoito syystä tai toisesta ei onnistu, hakeudutaan pitkäaikaiseen hoitoon palvelutaloon, vanhainkodin dementiaosastolle tai (mikäli kyse on vuodepotilaasta) sairaalaan. Edunvalvoja Edunvalvojaa (entinen uskottu mies) käytetään hoitamaan sairastuneen asioita silloin, kun lähiomaisia ei ole tai kun halutaan jostain syystä käyttää perheen ulkopuolista asiainhoitajaa. Yleensä edunvalvoja määrätään huolehtimaan päämiehen omaisuudesta ja taloudellisista asioista. Maistraatin edustajan kanssa voi neuvotella kaikista edunvalvonnan tarpeeseen ja järjestämiseen liittyvistä kysymyksistä. Edunvalvontavaltuutus Edunvalvontavaltuutuksen voi tehdä kuka tahansa oman tulevaisuutensa varalle. Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan maistraatin tekemän erillisen vahvistusmenettelyn jälkeen. Maistraatti valvoo valtuutetun toimintaa. Hoitotahto Jokaisen ihmisen olisi itsemääräämisoikeuden toteutumiseksi hyvä laatia mahdollista sai-

11 rastumista ja kodin ulkopuoliseen hoitoon joutumista varten hoitotahto (entinen hoitotestamentti), jossa voidaan myös ilmaista toiveita hoidon ja hoitopaikan suhteen. Kansaneläkelaitoksen (Kelan) maksamia etuuksia eläkkeensaajan hoitotuki osittain tai kokonaan korvattavat lääkkeet eläkkeensaajan asumistuki alle 65-vuotiaille lääkinnällistä kuntoutusta ensitieto-, sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssit Lisätietoja eri tukimuodoista antavat Kelan paikallistoimistot. Eläkkeensaajan hoitotuki Kotiin annettavaa hoitoa voidaan tukea eläkkeeseen liittyvällä hoitotuella. Tuen tarkoituksena on edistää muistisairaan henkilön kotona asumista sekä korvata sairaudesta tai vammaisuudesta aiheutuvia erityiskustannuksia. Verotonta eläkettä saavan hoitotukea maksetaan avuntarpeen ja kustannusten mukaan kolmiportaisena. Tuen tarve ja määrä kannattaa arvioida vuosittain. Hoitotuen hakemiseen tarvitaan hoitavalta lääkäriltä C- todistus. Osittain tai kokonaan korvattavat lääkkeet Muistisairas henkilö voi saada osittain tai kokonaan korvattavia lääkkeitä. Hakemukseen tarvitaan lääkäriltä B-todistus. Hoitavalta lääkäriltä voi kysyä lisätietoja korvattavista lääkkeistä. Jos itse maksettujen (sairausvakuutuskorvaukseen oikeuttavat) lääkkeiden summa ylittää tietyn määrän (summa vaihtuu vuosittain, voi tiedustella apteekista) vuodessa, korvataan ylittyvä osa pientä omavastuuosuutta lukuun ottamatta kokonaan. Tätä varten apteekin lääkekuitit tulee säilyttää huolellisesti. Ensitieto-, sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssit Ensitiedolla tarkoitetaan sitä tietoa, jonka diagnoosin saanut henkilö läheisineen tarvitsee ymmärtääkseen sairautta ja sen luonnetta sekä sairauden mukanaan tuomia muutoksia.

12 Ensitietoon kuuluu myös sairastuneen sekä hänen läheisensä oikeuksien ja erilaisten tukimuotojen selvittäminen. Erimuotoisia ja -kestoisia ensitietokursseja järjestetään Muistiliiton paikallisyhdistyksissä sekä joidenkin sairaaloiden neurologian poliklinikoilla. Sopeutumisvalmennuksella tarkoitetaan sairastuneen ja hänen omaisensa kuntouttamista, ohjausta ja valmentamista sairastumisen jälkeiseen elämäntilanteeseen. Sopeutumisvalmennus toteutetaan yleensä ryhmämuotoisena toimintana, jolloin osallistujat hyötyvät samassa elämäntilanteessa olevien henkilöiden kokemuksista ja keskinäisestä tukemisesta. Valmennuksella pyritään myös antamaan voimavaroja kotihoidon jatkamiseen. Kuntien palveluluettelo Kuntien uusia tai muuttuneita yhteystietoja pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan Oulun Seudun Muistiyhdistykselle. Päivitämme uudet tai muuttuneet yhteystiedot palveluluetteloon. Kiitos! Hailuoto Muistiyhdyshenkilö Salme Pyykkönen puh , Oulun Seudun Muistiyhdistys ry, Muistiluotsi Yhteydenotot muistiasiantuntija, puh Päivätoiminta Kerho palvelukoti Saarenkartanossa, Kaunakaupungintie 1, Hailuoto Yhteydenotot johtava hoitaja, puh SPR:n laulutuokio palvelukoti Saarenkartanossa Yhteydenotot Salli Mäkelä, puh

13 Omaisille PALETTI-projekti Palveluohjaaja Anna-Maija Saastamoinen, puh kotisivut: Ystävätoiminta SPR:n ystäväpalvelu Yhteydenotot Salli Mäkelä, puh Koti- ja tukipalvelut Yhteydenotot kotisairaanhoitoon terveydenhoitaja Anneli Viitaluoma, ja sairaanhoitaja Hilkka Kärenlampi, puh Apuvälineet Apuvälineneuvonta ja -lainaus Palvelukoti Saarenkartanossa. Yhteydenotot fysioterapeutti Jaana Junnonen, puh Lyhytaikaishoito ja palveluasuminen Palvelukoti Saarenkartano Kaunakaupungintie 1, Hailuoto. Yhteydenotot johtava hoitaja, puh Laitoshoito Teppola-koti ja Päivärinne ODL Yhteydenotot johtava hoitaja, puh ja kotisairaanhoitaja, puh

14 Sosiaaliset etuudet Sosiaalitoimiston maksamat etuudet Yhteydenotot perusturvajohtaja Pirkko Lastikka, puh ja sosiaalityöntekijä Soile Larivaara, puh Kansaneläkelaitoksen (Kela) maksamat etuudet Yhteydenotot Kelan sivupiste kunnantoimisto, puh. (08) Haukipudas Vanhusneuvola / muistihoitaja Anu Wiman puh. (08) , sähköposti: Oulun Seudun Muistiyhdistys ry, Muistiluotsi, Yhteydenotot muistiasiantuntija, puh Päivätoiminta Kunnan järjestämä muistipäivätoiminta maanantaisin, Pointti SPR, Kirkkotie 2, Haukipudas Yhteydenotot Anu Wiman puh. (08) , sähköposti: SPR:n päivätoiminta Kirkkotie Haukipudas, puh. (08) Omaisille PALETTI-projekti Palveluohjaaja Anna-Maija Saastamoinen, puh kotisivut:

15 Ystävätoiminta SPR:n ystäväpalvelu Kirkkotie 2, Haukipudas, puh. (08) Seurakunnan ystäväpalvelu Yhteydenotot diakoniatoimisto, puh. (08) Koti- ja tukipalvelut Kotihoito Yhteydenotot Pohjoinen tiimi kotipalveluohjaaja Terttu Korhonen, puh. (08) Eteläinen tiimi kotipalveluohjaaja Pia Jurvelin, puh. (08) Ateriapalvelu Yhteydenotot kotipalveluohjaaja Terttu Korhonen, puh. (08) tai kotipalveluohjaaja Pia Jurvelin, puh. (08) Siivous SPR:n siivous- ja kodinhoitoapu, yhteydenotot (08) Haukiputaan kotiapuyhdistys, yhteydenotot (08) H-yhdistys, yhteydenotot, puh. (08) Lisäksi voi kysellä yksityisiltä siivousalan yrityksiltä. Apuvälineet ja kodin muutostyöt Apuvälinelainaamo Yhteydenotot, puh. (08) Lyhytaikaishoito Terveyskeskus vuodeosasto 1 Yhteydenotot osastonhoitaja, puh. (08)

16 Palveluasuminen Simppulanmäen palveluasunnot, Harjuntie 14 C 5, Haukipudas Yhteydenotot osastonhoitaja, puh. (08) Tehostettu palveluasuminen Kultasimppu, Simppulantie 15, Haukipudas Yhteydenotot osastonhoitaja, puh. (08) Laitoshoito Terveyskeskus vuodeosasto 1 Yhteydenotot osastonhoitaja, puh. (08) Terveyskeskus vuodeosasto 2 Yhteydenotot osastonhoitaja, puh. (08) Hoivaosasto Yhteydenotot, puh. (08) Sosiaaliset etuudet Sosiaalitoimiston maksamat etuudet Toimeentulotuki palvelusihteeri Anne Pori, puh. (08) Omaishoidontuki vanhustyön johtaja Ritva Kiviniemi, puh. (08) , , Simppulantie 15, Hallinto 2. krs, Haukipudas Kansaneläkelaitoksen maksamat etuudet Kauppakuja 2, Haukipudas, puh Ii Muistiyhdyshenkilö Pirjo Kehus

17 puh. (08) , , sähköposti: Oulun Seudun Muistiyhdistys ry, Muistiluotsi Yhteydenotot muistiasiantuntija, puh Päivätoiminta Iin kunnan järjestämä kuntouttava päivätoiminta Iissä avopalvelukeskus Nikkarissa, Timpurintie 7 A, ilmoittautumiset puh. (08) tai Kuivaniemellä Senioritupa Siikatiellä, puh. (016) Omaisille Omaishoidon palveluseteli, jolla omaishoitaja voi ostaa vapaapäiviä, asiointiapua, kylvetystä, pihatöissä auttamista tms. PALETTI-projekti Palveluohjaaja Anna-Maija Saastamoinen, puh kotisivut: Omaishoitajienryhmä Ii Yhteydenotot Anneli Hannus, puh Omaishoitajienryhmä Kuivaniemi Yhteydenotot Iin seurakunnan diakoni, puh Omaishoitajien kuntosalivuoro Iissä Avopalvelukeskus Nikkarissa keskiviikkoisin kello Ystävätoiminta SPR:n ystäväpalvelu

18 Yhteydenotot Tiina Vuonovirta, puh Kotiin annettavat palvelut Kotihoito Yhteydenotot kotipalveluohjaaja Aila Rahkola, puh. (08) Turvapuhelin, ateriapalvelu, siivouspalvelu, asiointipalvelu ja sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu kotihoidonohjaaja Aila Rahkola, puh. (08) , Siivous SPR:n siivousapu, yhteydenotot Kahvila Pointti, puh H-yhdistyksen siivousapu, yhteydenotot Helena Heikkala, puh Apuvälineet ja kodin muutostyöt Yhteydenotot fysioterapeutti Tiina Vuononvirta, puh. (08) Lyhytaikaishoito Dementiayksikkö Emmintupa Yhteydenotot vanhuspalvelujohtaja Hannele Pöykiö, puh. (08) , Terveyskeskussairaala, Asematie 167, Ii Yhteydenotot tiimivastaava Päivi Rekinen, puh. (08) Palveluasuminen Dementiayksikkö Emmintupa, Suokukkakoti (palveluasunnot, ympärivuorokautinen hoito), Hiljakoti Yhteydenotot vanhuspalvelujohtaja Hannele Pöykiö, puh. (08) ,

19 Hoitokoti Olhavan kotiranta Oy (yksityinen) Yhteydenotot: Itse maksavat suoraan hoitokotiin, puh. (08) tai kunnan maksusitoumuksella vanhuspalvelujohtaja Hannele Pöykiö, puh. (08) , Laitoshoito Terveyskeskussairaalan hoivaosasto, Asematie 167, Ii Yhteydenotot osastonhoitaja Hannele Pöykiö, puh. (08) , Iin hoivaosasto, tiimivastaava Pirkko Hanhisalo, puh. (08) Kuivaniemen hoivaosasto, tiimivastaava Kirsti Karen, puh. (08) Sosiaaliset etuudet Sosiaalitoimiston maksamat etuudet Omaishoidontuki sosiaalityöntekijä Inkeri Toppinen puh. (08) Toimeentulotuki ajanvaraus sosiaalityöntekijöiltä puh. (08) Kansaneläkelaitoksen (Kela) maksamat etuudet Valtarintie 2, Ii, puh Kempele Muistiyhdyshenkilö kotisairaanhoitaja Marja-Leena Saarela puh. (08) , puh. (08) , Oulun Seudun Muistiyhdistys ry, Muistiluotsi Yhteydenotot muistiasiantuntija, puh

20 Päivätoiminta Yhteydenotot puh. (08) , Omaisille Omahetki-keskusteluryhmä Yhteydenotot diakonissa Leena Hintsala, puh PALETTI-projekti Yhteydenotot palveluohjaaja Anna-Maija Saastamoinen, puh kotisivut: Ystävätoiminta Yhteydenotot diakonissat, puh. (08) , tai Sirkku Määttä, puh. (08) , Kotiin annettavat palvelut Koti- ja tukipalvelut Yhteydenotot kotipalveluohjaajat: puh. (08) , Helena Lehtosaari, puh. (08) , Apuvälineet ja kodin muutostyöt Yhteydenotot fysioterapia (08) tai Arja Ontero, puh Lyhytaikaishoito Hoivakoti Pieni Pelakuu, Kangastie 8, Kempele Yhteydenotot kotipalveluohjaajat: puh. (08) , Helena Lehtosaari, puh. (08) , Terveyskeskussairaala, Kirkkotie 21, Kempele, puh. (08)

21 Lisätietoja kotipalveluohjaaja: puh. (08) , Palveluasuminen Kempeleen Kartanon vuokra-asunnot, Hovintie 12, Kempele Yhteydenotot kotipalveluohjaaja Helena Lehtosaari, puh. (08) , Palvelutalo Hovila, Kirkkotie 15, Kempele Yhteydenotot kotipalveluohjaajat: puh. (08) , Helena Lehtosaari, puh. (08) , Hoivakoti Pieni Pelakuu, Kangastie 8, Kempele Yhteydenotot kotipalveluohjaajat: puh. (08) , Helena Lehtosaari, puh. (08) , Laitoshoito Terveyskeskussairaala, Kirkkotie 21, Kempele Yhteydenotot osastonhoitaja, puh. (08) , Sosiaaliset etuudet Sosiaalitoimiston maksamat etuudet Yhteydenotot vanhus- ja vammaistyön sosiaalityöntekijä, puh. (08) , lisätietoja kotipalveluohjaajat: puh. (08) , Helena Lehtosaari, puh. (08) , Kansaneläkelaitoksen (Kela) maksamat etuudet Yhteydenotot Kelan sivupiste, kunnanvirasto, puh. (08)

22 Kiiminki Muistiyhdyshenkilö Ulla Piltonen puh , Oulun Seudun Muistiyhdistys ry, Muistiluotsi Yhteydenotot muistiasiantuntija, puh Päivätoiminta Koivulehto Puhelin: Omaisille Omaishoitajaryhmä Omaishoitajien keskusteluryhmät: Yhteydenotot Kirkonkylä: Diakonissa Ulla Junttila, puh kotisairaanhoitaja: puh Yhteydenotot Jääli: Diakonissa Asta Leinonen kotisairaanhoitaja Ulla Piltonen PALETTI-projekti Palveluohjaaja Anna-Maija Saastamoinen, puh kotisivut: Ystävätoiminta Yhteydenotot Jäälin seurakuntakoti, puh. (08) ja Kirkonkylän diakoniatoimisto, puh. (08)

23 Kotiin annettavat palvelut Tukipalvelut Yhteydenotot kotipalveluohjaaja Aila Ylönen, puh Kotihoito Jäälin tiimi, kotisairaanhoitaja, puh Kirkonkylän tiimi, kotisairaanhoitaja: puh Apuvälineet ja kodin muutostyöt Yhteydenotot fysioterapia tiistaisin ja perjantaisin klo puh. (08) Lyhytaikaishoito Palvelukeskus Jaarankartano, Jaarantie 3, Kiiminki Yhteydenotot osastonhoitaja, puh. (08) Palveluasuminen Palvelukeskus Jaarankartano Jaarantie 3, Kiiminki puh. (08) Harjula (Jaarankartano) dementiayksikkö, Jaarantie 3, Kiiminki puh. (08) Raijan Kartano (yksityinen), Huvilatie 41, Jääli puh. (08) , johtaja Raija Holtinkoski, puh Palvelukoti Aurinkokello (yksityinen), Lääninkuja 39, Haukipudas

24 Yhteydenotot, puh. (08) Laitoshoito Palvelukeskus Jaarankartanon hoivaosasto, Jaarantie 3, Kiiminki puh. (08) Sosiaaliset etuudet Sosiaalitoimiston maksamat etuudet Yhteydenotot Maija Sarviaho, puh. (08) Kansaneläkelaitoksen (Kelan) maksamat etuudet Terveystie 6, Kiiminki, puh. (08) Liminka Ikäihmisten neuvola Yhdyshenkilö erikoissairaanhoitaja Ritva Jakkula puh , sähköposti: Oulun Seudun Muistiyhdistys ry, Muistiluotsi Yhteydenotot muistiasiantuntija, puh Päivätoiminta Palvelupäivä Ala-Temmeksen vanhainkodilla, Jyväskyläntie 55 A, Ala-Temmes Yhteydenotot kotipalveluohjaaja Anneli Suutari, puh Omaisille Omaishoitajaryhmä seurakuntatalolla

25 Yhteydenotot diakoniatoimisto, puh. (08) PALETTI-projekti Palveluohjaaja Anna-Maija Saastamoinen, puh kotisivut: Ystävätoiminta Yhteydenotot diakoniatoimisto, puh. (08) Kotiin annettavat palvelut Koti- ja tukipalvelut Yhteydenotot kotipalveluohjaaja Anneli Suutari, puh Kotisairaanhoito Yhteydenotot Merja Hautaviita, puh Apuvälineet ja kodin muutostyöt Yhteydenotot fysioterapeutit Leila Ahola ja Seija Sutela, puh. (08) Lyhytaikaishoito Terveyskeskussairaala, Tupoksentie 4, Liminka puh. (08) tai (08) Palveluasuminen Palvelutalo Niittypirtti, Niittomiehentie 4 puh. (08) Ala-Temmeksen vanhainkoti, dementiayksikkö Annintupa,

26 Jyväskyläntie 55 A, Ala-Temmes puh. (08) Laitoshoito Terveyskeskussairaala, Tupoksentie 4, Liminka puh. (08) tai (08) Sosiaaliset etuudet Sosiaalitoimiston maksamat etuudet Sosiaalitoimisto, Kauppakatu 4, Liminka puh. (08) , keskus Kansaneläkelaitoksen (Kelan) maksamat etuudet Tupoksentie 10, Liminka, puh Lumijoki Muistiyhdyshenkilö Maritta Äijälä Oulun Seudun Muistiyhdistys ry, Muistiluotsi Yhteydenotot muistiasiantuntija, puh Päivätoiminta Palvelukeskus Lumilyhty, Lumijoentie 1237, Lumijoki Yhteydenotot vanhustyönjohtaja Tuula Perämäki puh

27 Omaisille PALETTI-projekti Palveluohjaaja Anna-Maija Saastamoinen, puh kotisivut: Kotiin annettavat palvelut Koti- ja tukipalvelu Yhteydenotot kotipalveluohjaaja: puh. (08) , Siivous 4H-yhdistys puh. (08) Apuvälineet ja kodin muutostyöt Apuvälineet fysioterapeutti Kaarina Länkinen, puh. (08) tai kotipalveluohjaaja: puh Kodin muutostyöt Kunnan tekninen toimi, puh. (08) Lyhytaikaishoito Palvelukeskus Lumilyhty, Siikajoentie Lumijoki Yhteydenotot kotipalveluohjaaja: puh Limingan terveyskeskussairaala, Tupoksentie 4, Liminka puh vaihde: (08) , (08) Palveluasuminen Palvelukeskus Lumilyhty,

28 Siikajoentie Lumijoki puh Laitoshoito Ala-Temmeksen vanhainkoti, dementiayksikkö Annintupa, Jyväskyläntie 55 A, Ala-Temmes puh: (08) Limingan terveyskeskussairaala, Tupoksentie 4, Liminka puh. vaihde: (08) , (08) Kempeleen terveyskeskussairaala, Kirkkotie 21, Kempele puh. (08) Sosiaaliset etuudet Sosiaalitoimiston maksamat etuudet Sosiaalitoimisto, Kunnankuja 1, Lumijoki puh. (08) Kansaneläkelaitoksen (Kelan) maksamat etuudet Tupoksentie 10, Liminka, puh Muhos Muistiyhdyshenkilö Päivi Valjus puh. Oulun Seudun Muistiyhdistys ry, Muistiluotsi Yhteydenotot muistiasiantuntija, puh

29 Päivätoiminta Muistihäiriöisten ryhmä, Töllintie 1, Muhos Yhteydenotot vastaava ohjaaja Hannele Repo, puh. (08) , Vuorohoitoyksikkö Yhteydenotot puh. (08) Omaisille Toimintaa Päiväkeskuksessa, Töllintie 1, Muhos Yhteydenotot ja tiedustelut vastaava ohjaaja Hannele Repo, puh. (08) , PALETTI-projekti Palveluohjaaja Anna-Maija Saastamoinen, puh kotisivut: Ystävätoiminta SPR:n ystäväpalvelu Yhteydenotot Aira Saloranta, puh. (08) , Seurakunnan ystävätoiminta Yhteydenotot diakonissat Sari Mustonen, puh. (08) , tai Leena Leskelä, puh. (08) , Kotiin annettavat palvelut Kotisairaanhoito, tiedustelut: Alue 1: puh ; Alue 2: puh Alue 3: puh ; Alue 4: puh Koti- ja tukipalvelut, tiedustelut: Alue 1: puh ; Alue 2: puh

Miten se nyt olikaan? tietoa muistista ja muistihäiriöistä

Miten se nyt olikaan? tietoa muistista ja muistihäiriöistä Miten se nyt olikaan? tietoa muistista ja muistihäiriöistä Hae apua ajoissa! www.muistiliitto.fi Muistaminen on monimutkainen tapahtumasarja. Monet tekijät vaikuttavat eri-ikäisten ihmisten kykyyn muistaa

Lisätiedot

Miten se nyt olikaan? Tietoa muistista ja muistisairauksista

Miten se nyt olikaan? Tietoa muistista ja muistisairauksista Miten se nyt olikaan? Tietoa muistista ja muistisairauksista HAE apua ajoissa www.muistiliitto.fi Muistiliitto on muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä järjestö. Liitto ja sen jäsenyhdistykset

Lisätiedot

Miten se nyt olikaan? Tietoa muistista ja muistisairauksista

Miten se nyt olikaan? Tietoa muistista ja muistisairauksista Miten se nyt olikaan? Tietoa muistista ja muistisairauksista MUISTI JA MUISTIHÄIRIÖT Muisti on tapahtumasarja, jossa palautetaan mieleen aiemmin opittuja ja koettuja asioita sekä opitaan uutta. Kun muisti

Lisätiedot

MUISTI JA MUISTIN HÄIRIÖT

MUISTI JA MUISTIN HÄIRIÖT MEMO OHJELMA MUISTI JA MUISTIN HÄIRIÖT SELKOKIELELLÄ 2015 Inkeri Vyyryläinen (toim.) SELKOESITE MUISTI JA MUISTIN HÄIRIÖT SELKOKIELELLÄ Inkeri Vyyryläinen (toim.) Lähde: Muistiliiton esite Selkokielimukautus:

Lisätiedot

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen Muistipolku Tämä esite on tarkoitettu muistisairaille ja heidän läheisilleen. Esitteeseen on kirjattu palveluita, joita sairastunut voi tarvita sairautensa eri vaiheissa. Esite auttaa valitsemaan jokaiselle

Lisätiedot

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT Kelan kautta haettavia etuuksia: Osittain tai kokonaan korvattavat lääkkeet Eläkettä saavan hoitotuki Eläkkeen saajan asumistuki LÄÄKEKORVAUKSET

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja?

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Kunnan muistihoitajat ja -koordinaattorit Muistihoitajat ja -koordinaattorit ovat muistisairaan ja hänen perheensä tukemiseen koulutettuja terveydenhuollon ammattilaisia.

Lisätiedot

Varsinais-Suomen alueen vastaukset

Varsinais-Suomen alueen vastaukset Varsinais-Suomen alueen vastaukset 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Valitkaa kunta, tai kunnat, jotka kuuluvat kuntayhtymään/yhteistoiminta-alueeseen. 10 2. Valitkaa yksi parhaaksi arvioimanne vaihtoehto : Kyselyn

Lisätiedot

KOTIHOIDON YHTEYSTIEDOT

KOTIHOIDON YHTEYSTIEDOT L I I T E KOTIHOIDON YHTEYSTIEDOT A S K A I N E N - L E M U - M A S K U - M E R I M A S K U - M Y N Ä M Ä K I - N A A N T A L I - N O U S I A I N E N - R Y M Ä T T Y L Ä - R U S K O - V A H T O - V E L

Lisätiedot

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p Muistipalvelut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu 12 13100 Hämeenlinna p. 044 726 7400 info@muistiaina.fi Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry tarjoaa Muistipalveluita Hämeenlinnan alueella asuville

Lisätiedot

MUISTIPOLKU. Esite oppaaksi muistisairaille ja heidän läheisilleen palveluista, joita voi tarvita sairauden eri vaiheissa.

MUISTIPOLKU. Esite oppaaksi muistisairaille ja heidän läheisilleen palveluista, joita voi tarvita sairauden eri vaiheissa. LIMINKA MUISTIPOLKU Esite oppaaksi muistisairaille ja heidän läheisilleen palveluista, joita voi tarvita sairauden eri vaiheissa. Opas koottu keväällä 2009. Hinnat ja yhteystiedot voimassa tällä hetkellä

Lisätiedot

Kouvolan. Asumispalvelut. Kotihoito ja vanhuspalvelut. - Hoivakotihoito - Palveluasuminen. - Tehostettu palveluasuminen. - Vanhainkotihoito

Kouvolan. Asumispalvelut. Kotihoito ja vanhuspalvelut. - Hoivakotihoito - Palveluasuminen. - Tehostettu palveluasuminen. - Vanhainkotihoito Kouvolan Asumispalvelut Kotihoito ja vanhuspalvelut - Hoivakotihoito - Palveluasuminen - Tehostettu palveluasuminen - Vanhainkotihoito Asumispalveluiden tavoitteena on tukea yli 65-vuotiaiden henkilöiden

Lisätiedot

Muistisairaana kotona kauemmin

Muistisairaana kotona kauemmin Muistisairaana kotona kauemmin Merja Mäkisalo Ropponen Terveystieteiden tohtori, kansanedustaja Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Nykytilanne Suomessa sairastuu päivittäin 36 henkilöä muistisairauteen.

Lisätiedot

Muistioireisten hoitoketjun kehittämishanke 2007 2009

Muistioireisten hoitoketjun kehittämishanke 2007 2009 Muistioireisten hoitoketjun kehittämishanke 2007 2009 Forssan Seudun MUISTI ry Kevät 2008 MITÄ PYRIMME HANKKEEN AIKANA SAAVUTTAMAAN? Tukemaan muistioireisia ja etenevää muistisairautta sairastavia ja heidän

Lisätiedot

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille.

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ K A R V I A I S E N TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. Tiedot on koottu Karviaisen 27.4.2010 päivittämästä palveluoppaasta.

Lisätiedot

Esite sisältää erillisen yhteystiedot - liitteen, jonne on koottu kuntanne osalta kaikki tarpeelliset yhteydenottoa varten tarvitsemanne tiedot.

Esite sisältää erillisen yhteystiedot - liitteen, jonne on koottu kuntanne osalta kaikki tarpeelliset yhteydenottoa varten tarvitsemanne tiedot. KOTIHOIDON PALVELUT A S K A I N E N - L E M U - M A S K U - M E R I M A S K U - M Y N Ä M Ä K I - N A A N T A L I - N O U S I A I N E N - R Y M Ä T T Y L Ä - R U S K O - V A H T O - V E L K U A L U K I

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin vanhuspalvelukeskus

Rovaniemen kaupungin vanhuspalvelukeskus Rovaniemen kaupungin vanhuspalvelukeskus Rovaniemen kaupungin vanhuspalvelukeskus Rovaniemen ikäihmisten palvelukokonaisuudet ovat kotihoito, palveluasuminen ja terveyskeskussairaala. Ikäihmisten palveluneuvonta,

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN KANGASALAN KUNTA VAIHDE

IKÄÄNTYNEIDEN KANGASALAN KUNTA VAIHDE IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT oksalla ylimmällä www.kangasala.fi KANGASALAN KUNTA VAIHDE 03 5655 3000 VANHUSPALVELUT Kunnanvirasto 3 Myllystenpohjantie 2, 36200 Kangasala Vanhustyön johtaja 050 406 1181 Kotihoidon

Lisätiedot

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen (Versio 1) - Oulun kaupunki Sote tuotanto 24.1.2014 Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Luokka Tarkoitus Prosessin

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA

PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen selvitys Alustavia tuloksia Sari Valjakka 2 Selvityksen kysymykset 1. Missä ja miten neurologisesti

Lisätiedot

Sosiaalityö puhelinaika 8.30-9.00 ja 13-13.30 Ajanvaraus kaikille sosiaalityön työntekijöille 06 2525 1201 toimistosihteeri

Sosiaalityö puhelinaika 8.30-9.00 ja 13-13.30 Ajanvaraus kaikille sosiaalityön työntekijöille 06 2525 1201 toimistosihteeri PERUSTURVAPALVELUT Faksi 06-2525 1211 Hallinto Nurmi Maria-Liisa perusturvajohtaja 040 554 9528 Ajanvaraus ja neuvonta 06 2525 1201 Humalamäki Päivi toimistosihteeri ajanvaraus, ohjaus, neuvonta, välitystilit

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Sosiaalipalveluiden PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO 27.3.2017 ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Terveyspalveluiden Tulosalueet Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden Tulosalue

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

PoPSTer-hankkeen tilannekatsaus TR4

PoPSTer-hankkeen tilannekatsaus TR4 PoPSTer-hankkeen tilannekatsaus 4.5.2017 TR4 Sote-palveluiden hahmottelua alueellisesti Hyvinvointikeskusalueet (13) Hyvinvointikeskukset ja asemat (39) Palvelut hyvinvointikeskuksissa ja osin hyvinvointiasemilla

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.2010 YLEISTÄ Kotona asumista tuetaan ensisijaisesti tukipalvelujen avulla (ateria-, turva- ja kuljetuspalvelu).

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Sosiaalipalveluiden PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO 19.9.2017 ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Terveyspalveluiden Tulosalueet Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

Lokakuun kuukausitiedote

Lokakuun kuukausitiedote Lokakuun kuukausitiedote Muistiyhdistyksen toimitilat ovat osoitteessa Pakkahuoneenkatu 15 A 5, 3.krs. (ellei toisin mainita), 90100 Oulu. Osaan tilaisuuksista ja ryhmistä on ilmoittautuminen. Lisätietoja

Lisätiedot

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN VANHUSPALVELUT HAAPAVEDEN KARTANONVÄKI Rautionkuja 1 Alice Pekkala 050 374 8968, hoitajat p. 043 211 1573 IIN KARTANONVÄKI

Lisätiedot

Pohjois-Suomen Kirjastoautopäivä Muistisairauteen sairastunut ihminen kirjastopalvelujen asiakkaana

Pohjois-Suomen Kirjastoautopäivä Muistisairauteen sairastunut ihminen kirjastopalvelujen asiakkaana Pohjois-Suomen Kirjastoautopäivä 15.6.2017 Muistisairauteen sairastunut ihminen kirjastopalvelujen asiakkaana Kuva: Muistiliitto Annika Väihkönen, muistiasiantuntija Lapin Muistiyhdistys ry / Lapin Muistiluotsi

Lisätiedot

Ympärivuorokautista hoiva-asumista palvelutaloissa, vanhainkodeissa ja hoivakodeissa. Asumispalvelut 24/7

Ympärivuorokautista hoiva-asumista palvelutaloissa, vanhainkodeissa ja hoivakodeissa. Asumispalvelut 24/7 Ympärivuorokautista hoiva-asumista palvelutaloissa, vanhainkodeissa ja hoivakodeissa Asumispalvelut 24/7 Asumispalvelut Asumispalveluiden tavoitteena on tukea yli 65-vuotiaiden henkilöiden omia voimavaroja

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta 5010 Hallinto 5020 Lakkautettu sosiaalitoimi 5030 Lakkautettu terveystoimi 5040 Hellin purkusopimus 5050 Potilas- ja sosiaaliasiamies 5060 Ympäristöterveydenhuolto 5070 Rääkkylä lask (jako

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN 1 (5)

PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN 1 (5) 1 (5) Päivitetty 7/2016 Kemin kaupunki tuottaa palveluasumista itse, ostopalveluna sekä palvelusetelillä. Palveluasumiseen haetaan hakemuksella. Luotsi- työryhmä tekee päätöksen palveluasumisesta. Hakemuksia

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Omaishoidon tuki Laki omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) lakisääteinen sosiaalipalvelu,

Lisätiedot

siivouspalvelu kauppa-asiointipalvelu

siivouspalvelu kauppa-asiointipalvelu Vanhuspalvelut PL 39 91501 Muhos Muhoksen kunnan hyväksymät palveluntuottajat kesäkuu 2017: Neohot Oy/ Seija Isola Matokorventie 369, 91500 Muhos p. 0400 409 583 isolaj@suomi24.fi T:mi Apukäpälä/ Ulla

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN VS. PERUSTURVAJOHTAJA JAANA KOSKELA

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN VS. PERUSTURVAJOHTAJA JAANA KOSKELA Sosiaalipalveluiden PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO 5.12.2018 ALKAEN VS. PERUSTURVAJOHTAJA JAANA KOSKELA Terveyspalveluiden Tulosalueet Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä?

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä? HAMINAN KAUPUNKI Ikäihmisten palvelut Kotihoitokeskus Pikkuympyräkatu 3 49400 HAMINA P. 0400 801 831 KULJETUSPALVELUHAKEMUS Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Saap.pv Dnro HAKIJA Sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Ajattele aivojasi, pidä huolta muististasi! Pirkko Telaranta, suunnittelija-kouluttaja 1.10.2012

Ajattele aivojasi, pidä huolta muististasi! Pirkko Telaranta, suunnittelija-kouluttaja 1.10.2012 Ajattele aivojasi, pidä huolta muististasi! Pirkko Telaranta, suunnittelija-kouluttaja.0.202 Lähde: Muistiliitto ry, Pidä huolta muististasi-hanke 2005 - Sairaan tai vammaisen suuri ongelma on se, että

Lisätiedot

Liikenteen käytännön hoitamiseen liittyviä taustatietoja

Liikenteen käytännön hoitamiseen liittyviä taustatietoja 1(24) Liikenteen käytännön hoitamiseen liittyviä taustatietoja Mahdolliset WC-tilat päätepysäkeille Kuljettajavaihtojen ja taukojen suunnittelu sekä WC-tilojen järjestäminen kuuluu liikennöitsijälle. Paikkatoiveet

Lisätiedot

HAKEMUS ASUMISPALVELUIHIN. Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat. Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20.

HAKEMUS ASUMISPALVELUIHIN. Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat. Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20. Hakijan tiedot Sukunimi Henkilötunnus Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20 Etunimet Kotikunta Kotiosoite Puhelinnumero Siviilisääty naimaton naimisissa

Lisätiedot

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*)

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturva Liisa Ståhle Sosiaalipalvelut (3) Terveyspalvelut (3) Toimintakyvyn tukipalvelut (2) Ikäihmisten hyvinvointipalvelut (10) Hallintopalvelut

Lisätiedot

Vanhus ja päihteet - seminaari 24.5.2011 Turun AMK, Salon toimipiste Salon Muistiyhdistys, Projektityöntekijä Sari Nyrhinen

Vanhus ja päihteet - seminaari 24.5.2011 Turun AMK, Salon toimipiste Salon Muistiyhdistys, Projektityöntekijä Sari Nyrhinen Vanhus ja päihteet - seminaari 24.5.2011 Turun AMK, Salon toimipiste Salon Muistiyhdistys, Projektityöntekijä Sari Nyrhinen Suomessa joka viides työikäinen ja joka kolmas yli 65-vuotias ilmoittaa muistioireita

Lisätiedot

kauppa-asiointipalvelu kotihoito - arkisin klo arkisin klo la klo arkipyhät ym.

kauppa-asiointipalvelu kotihoito - arkisin klo arkisin klo la klo arkipyhät ym. Vanhuspalvelut PL 39 91501 Muhos Muhoksen kunnan hyväksymät palveluntuottajat kesäkuu 2016: Neohot Oy/ Seija Isola Matokorventie 369, 91500 Muhos p. 0400 409 583 isolaj@suomi24.fi T:mi Apukäpälä/ Ulla

Lisätiedot

kauppa-asiointipalvelu kotihoito - arkisin klo arkisin klo la klo arkipyhät ym.

kauppa-asiointipalvelu kotihoito - arkisin klo arkisin klo la klo arkipyhät ym. Vanhuspalvelut PL 39 91501 Muhos Muhoksen kunnan hyväksymät palveluntuottajat kesäkuu 2016: Neohot Oy/ Seija Isola Matokorventie 369, 91500 Muhos p. 0400 409 583 isolaj@suomi24.fi T:mi Apukäpälä/ Ulla

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Tulosalueet Sosiaalipalveluiden Terveyspalveluiden Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden Hallintopalveluiden

Lisätiedot

Hoivakoti Kielo Juuan kunta

Hoivakoti Kielo Juuan kunta Hoivakoti Kielo Juuan kunta TOIMINTA-AJATUS Tarjoamme turvallista asumista viihtyisissä tiloissa sekä yksilöllistä ja asukkaan voimavaroja ja hyvinvointia tukevaa hoivaa juukalaisille ikäihmisille. Hoivakoti

Lisätiedot

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi OSALLISUUS OMAN ARJEN SUUNNITTELUUN Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen?, miksi Onko hoito- ja palvelusuunnitelmanne tavoitteet määritelty yhdessä teidän kanssanne? lainkaan

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Hoivaa ja huolenpitoa perheessä Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella LLKY:n valmentamassa ja hyväksymässä

Lisätiedot

MUISTIKOORDINAATTORIN TYÖ HELSINGIN KAUPUNGIN KOTIHOIDOSSA HILKKA HELLÉN TERVEYDENHOITAJA, MUISTIKOORDINAATTORI 17.2.2012

MUISTIKOORDINAATTORIN TYÖ HELSINGIN KAUPUNGIN KOTIHOIDOSSA HILKKA HELLÉN TERVEYDENHOITAJA, MUISTIKOORDINAATTORI 17.2.2012 MUISTIKOORDINAATTORIN TYÖ HESINGIN KAUPUNGIN KOTIHOIDOSSA HIKKA HEÉN TERVEYDENHOITAJA, MUISTIKOORDINAATTORI 17.2.2012 Kotihoidon tilastoa v.2010 Asiakkaita 17 091 Käyntejä 2 043 649 Vakanssirakenne 7/2011

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho)

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho) PALVELUSUUNNITELMA Päiväys ja paikka: Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen Puhelinnumero Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto Edunvalvoja

Lisätiedot

siivouspalvelu kauppa-asiointipalvelu

siivouspalvelu kauppa-asiointipalvelu Vanhuspalvelut PL 39 91501 Muhos Muhoksen kunnan hyväksymät palveluntuottajat lokakuu 2017: Neohot Oy/ Seija Isola Matokorventie 369, 91500 Muhos p. 0400 409 583 isolaj@suomi24.fi T:mi Apukäpälä/ Ulla

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

KOLARIN KUNTA IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS KOLARIN KUNTA IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Sosiaali- ja terveystoimi (Päivitetty 1.8.2013) SISÄLTÖ: 1.Palvelutarpeen arviointi 2. Kotipalvelu, omaishoidontuki, tukipalvelut (mm. ateriapalvelu, siivouspalvelu,

Lisätiedot

Palvelutuotantolautakunnan hyväksymät koti- ja tukipalveluiden palveluntuottajat Pudasjärvellä päivitetty

Palvelutuotantolautakunnan hyväksymät koti- ja tukipalveluiden palveluntuottajat Pudasjärvellä päivitetty Palvelutuotantolautakunnan hyväksymät koti- ja tukipalveluiden palveluntuottajat Pudasjärvellä päivitetty 30.6.2017 Yritys/ Yrittäjä Osoite ja puh.numero Alue Toimiala/ palvelut hinta 1. Osuuskunta Työpudas

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Saapunut (työntekijä täyttää) Hakijaa koskevat tiedot Etu- ja sukunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Osoite Perhesuhteet Naimaton Avioliitossa Eronnut Avoliitossa Asumuserossa Leski

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Case Tampere Tampere myllää perusteellisesti vanhuspalvelunsa (Yle 18.9.2013) Asiakkaalle

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut Sosiaaliohjaaja Porin perusturva Vammaispalvelut LAINSÄÄDÄNTÖ Perustuslaki : 6 yhdenvertaisuus, 19 oikeus sosiaaliturvaan Sosiaalihuoltolaki: 1 yksityisen henkilön,

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT

IKÄIHMISTEN PALVELUT IKÄIHMISTEN PALVELUT päivitys 9.6.2016 1 (6) KOTIHOITO Kotipalvelu, kotisairaanhoito ja tukipalvelut muodostavat kotihoidon yksikön. Kotihoidolla tarkoitetaan asiakkaan henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon,

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito kotona asumisen tueksi Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotihoito auttaa silloin, kun turvallinen kotona asuminen edellyttää sosiaali-

Lisätiedot

Sotainvalidit ovat oikeutettuja seuraaviin maksuttomiin palveluihin

Sotainvalidit ovat oikeutettuja seuraaviin maksuttomiin palveluihin SOTAINVALIDIEN etuuksia ja avustuksia 2017 Kuntoutus Mikäli haitta-aste on 10 25 % on oikeus saada vuosittain 14 päivää laitoskuntoutusta. Laitoskuntoutusjakson voi halutessaan vaihtaa päiväkuntoutukseen

Lisätiedot

kauppa-asiointipalvelu kotihoito - arkisin klo arkisin klo la klo arkipyhät ym.

kauppa-asiointipalvelu kotihoito - arkisin klo arkisin klo la klo arkipyhät ym. Vanhuspalvelut PL 39 91501 Muhos Muhoksen kunnan hyväksymät palveluntuottajat huhtikuu 2017: Neohot Oy/ Seija Isola Matokorventie 369, 91500 Muhos p. 0400 409 583 isolaj@suomi24.fi T:mi Apukäpälä/ Ulla

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2005 559 046 227 472 185 429 174 824 202 932 1 349 703 127 226 1 476 929 KOKO VÄESTÖ 559 046 227 472 185 429 174

Lisätiedot

Rovaniemi PALVELUOPAS MUISTIPERHEILLE

Rovaniemi PALVELUOPAS MUISTIPERHEILLE Rovaniemi PALVELUOPAS MUISTIPERHEILLE 3/2010 1 PALVELUOPAS MUISTIPERHEILLE Tämä palveluopas on tarkoitettu muistisairaille ihmisille sekä heidän läheisilleen. Palveluoppaaseen on kirjattu Rovaniemellä

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS

JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS Sivu 1 / 5 JÄMSÄN VANHUSPALVELUIDEN PALVELUHAKEMUS Hakemuksen saapumispäivä: 1. MITÄ HAETAAN JAKSOHOITO, minkä verran jaksohoitoa haetaan: PALVELUASUMINEN (ei ympärivuorokautinen) RYHMÄKOTI(ei ympärivuorokautinen)

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Anja Noro, THT, dosentti Projektipäällikkö, STM Sosiaali- ja terveysvaliokunta, Eduskunta 2.6.2016 Helsinki Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Hallituksen kärkihankkeet

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen organisaatio

Hyvinvointipalvelujen organisaatio Hyvinvointipalvelujen organisaatio Hyvinvointilautakunta Hyvinvointijohtaja Sosiaalinen hyvinvointi Terveys hyvinvointi Vastuualue/johtaja Lastensuojelu Erityisryhmien asumis- ja päivä Erityisryhmien sosiaali

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4 Vanhusneuvosto 2/2015 56100 Ruokolahti

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4 Vanhusneuvosto 2/2015 56100 Ruokolahti Vanhusneuvoston kokous 2/2015 Aika Tiistai 21.4.2015 kello 9.00 11.30 Paikka Läsnä Poissa Puheenjohtaja Sihteeri Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Toivo Ruohonen, Eläkeliiton Ruokolahden yhdistys

Lisätiedot

Ikääntyminen on mahdollisuus. Ministeri Helena Pesola

Ikääntyminen on mahdollisuus. Ministeri Helena Pesola Ikääntyminen on mahdollisuus Ministeri Helena Pesola Väestö iän ja sukupuolen mukaan 2000, 2020 ja 2050 2 Kela/Aktuaariryhmä 14.6.2013 Yli 80-vuotiaat ja yli 100-vuotiaat 3 Kela/Aktuaariryhmä14.6.2013

Lisätiedot

Hoitokoti Sateenkaari

Hoitokoti Sateenkaari Hoitokoti Sateenkaari Järvi-Pohjanmaan perusturva ALAJÄRVI Hoitokoti Sateenkaari sijaitsee Alajärvellä ja on Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen (Alajärvi, Soini ja Vimpeli) perusturvalautakunnan alainen

Lisätiedot

PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN 1 (5) Kemin kaupunki tuottaa palveluasumista itse, ostopalveluna sekä palvelusetelillä.

PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN 1 (5) Kemin kaupunki tuottaa palveluasumista itse, ostopalveluna sekä palvelusetelillä. 1 (5) Päivitetty 3/2017 Kemin kaupunki tuottaa palveluasumista itse, ostopalveluna sekä palvelusetelillä. Palveluasumiseen haetaan hakemuksella. Hakemuksia saa - Keskustan palvelukeskuksesta os. Sauvosaarenkatu

Lisätiedot

KESKIKOTI. Keskikatu 36 C 95400 Tornio. 2. kerros p. 040 563 5699 3. kerros p. 040 867 9164 4. kerros p. 050 567 0336

KESKIKOTI. Keskikatu 36 C 95400 Tornio. 2. kerros p. 040 563 5699 3. kerros p. 040 867 9164 4. kerros p. 050 567 0336 KESKIKOTI Keskikatu 36 C 95400 Tornio 2. kerros p. 040 563 5699 3. kerros p. 040 867 9164 4. kerros p. 050 567 0336 SISÄLLYSLUETTELO MIKÄ KESKIKOTI ON?... 4 KESKIKODIN ASUKKAAKSI... 5 KESKIKODIN TILAT...

Lisätiedot

Yritys Palvelut Osoite/puhelin Hinta /h (alv 0%)

Yritys Palvelut Osoite/puhelin Hinta /h (alv 0%) Kooste palveluseteliyrittäjistä 2011 (10.8.2011) Seuraavat yrittäjät ovat rekisteröityneet Kainuun maakunta kuntayhtymän hoivapalvelua tuottaviksi palveluseteliyrittäjiksi: Kotihoitopalvelut, seutu 1 Yritys

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

Lähde mukaan Eläköön liike ja mieli kampanjaan!

Lähde mukaan Eläköön liike ja mieli kampanjaan! Lähde mukaan Eläköön liike ja mieli kampanjaan! Kampanjan tavoitteena on tarjota ikääntyneille erilaisia, liikkumista, virkistystä, mielen hyvinvointia ja hengellisyyttä tukevia sekä vuorovaikutusta lisääviä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

kauppa-asiointipalvelu kotihoito - arkisin klo arkisin klo la klo arkipyhät ym.

kauppa-asiointipalvelu kotihoito - arkisin klo arkisin klo la klo arkipyhät ym. Vanhuspalvelut PL 39 91501 Muhos Muhoksen kunnan hyväksymät palveluntuottajat joulukuu 2016: Neohot Oy/ Seija Isola Matokorventie 369, 91500 Muhos p. 0400 409 583 isolaj@suomi24.fi T:mi Apukäpälä/ Ulla

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE Sivu 2 / 6 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ PALVELUSETELI TARKOITTAA?... 3 SUONENJOEN KAUPUNGILLA KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT...

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.5.2013 ALKAEN

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.5.2013 ALKAEN 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.5.2013 ALKAEN 1. OMAISHOITO Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA Sosiaali- ja terveysjohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen eeva-sirkku.poyhonen@paimio.fi Kemiönsaaren valtuustoseminaari 31.12.2016 Paimiossa oli 75 vuotta täyttäneitä

Lisätiedot

Muistisairaudet 23.10.13

Muistisairaudet 23.10.13 Muistisairaudet 23.10.13 Muistaminen on aivojen tärkeimpiä tehtäviä Kaikki älyllinen toiminta perustuu tavalla tai toisella muistiin Muisti muodostaa identiteetin ja elämänhistorian Muistin avulla tunnistamme

Lisätiedot

Asumisen palveluiden konseptit - kehämalli

Asumisen palveluiden konseptit - kehämalli Asumisen palveluiden konseptit - kehämalli Tulevaisuuden senioriasuminen Tampereella - Omassa kodissa palveluiden turvin 14.12.2005 Markku Riihimäki TULEVAISUUDEN SENIORIASUMINEN - Omassa kodissa asumisen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot