Palveluopas muistihäiriöiselle ja dementoituvalle sekä hänen omaiselleen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palveluopas muistihäiriöiselle ja dementoituvalle sekä hänen omaiselleen"

Transkriptio

1 Palveluopas muistihäiriöiselle ja dementoituvalle sekä hänen omaiselleen

2 Sisältö Lukijalle...3 Pidä huolta muististasi... 4 Muisti ja muistihäiriöt... 4 Milloin tutkimuksiin?... 5 Miten tutkitaan?... 5 Dementia... 6 Sosiaaliset etuudet... 7 Kuntien maksamia tuki- ja palvelumuotoja... 7 Kansaneläkelaitoksen (Kelan) maksamia etuuksia Kuntien palveluluettelo Hailuoto Haukipudas Ii Kempele Kiiminki Liminka Lumijoki Muhos Oulu Oulunsalo Pudasjärvi Taivalkoski Tyrnävä Utajärvi Vaala...52 Yli-Ii Ylikiiminki...56 Lähteitä...59

3 Lukijalle Tämä palveluopas on suunnattu muistihäiriöiselle ja dementoituvalle henkilölle sekä hänen omaiselleen. Palveluoppaan tarkoituksena on antaa tietoa muistihäiriöistä ja dementiasta sekä tarjolla olevista palveluista jo sairauden alkuvaiheessa. Palveluoppaan avulla autamme löytämään tarvitsemianne palveluita omalta paikkakunnaltanne. Toivomme palveluoppaasta olevan hyötyä myös asiakaspalvelutyötä tekeville ammattilaisille Oulun Seudun Muistiyhdistyksen jäsenkunnissa. Palveluoppaan ovat laatineet sosionomiopiskelijat Jenni Ahola ja Arja Rautio yhteistyössä Oulun Seudun Muistiyhdistys ry:n kanssa. Palveluopas on tehty opinnäytetyönä Oulun seudun ammattikorkeakoulussa, sosiaali- ja terveysalan yksikössä keväällä Oppaan alkupuolen tieto-osuutta on uudistettu keväällä Kuntien uusia tai muuttuneita yhteystietoja pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan Oulun Seudun Muistiyhdistykselle, jotta voimme päivittää ne palveluluetteloon. Muistaminen on monimutkainen tapahtumasarja. Monet tekijät vaikuttavat eri-ikäisten ihmisten kykyyn muistaa asioita ja oppia uutta. Muistihäiriöiden syy kannattaa aina selvittää. Mitä varhaisemmin ongelmiin puututaan, sitä paremmin niitä pystytään hoitamaan ja ehkäisemään. Jokaisella meistä on erilaisia voimavaroja jäljellä sairauksistamme huolimatta. Tärkeää on löytää omaan arkeensa tekemisen iloa ja onnistumista. On myös syytä muistaa, että kyky eri asioista nauttimiseen ei koskaan katoa. Hyvät elämän kokemukset säilyvät aina muistoissamme.

4 Pidä huolta muististasi Monipuolinen ravinto, liikunta, sosiaalinen kanssakäyminen ja aivojen aktivoiminen ovat muistille hyväksi. Sopivan haasteellisilla tehtävillä voimme kehittää muistiamme ja lisätä myös vastustuskykyämme muistisairauksien aiheuttamiin muutoksiin. Aktivoi aivojasi! Opettele puhelinnumeroita ja nimiä ulkoa. Paina kauppalista mieleesi mikäli ostettavana on alle kymmenen tuotetta. Ota paperinen lista mukaan vain tarkistusta varten. Lue lehtien lisäksi kirjoja ja muita juonellisia tarinoita. Muistele iltapäivällä mitä luit aamun lehdestä. Tee sopivan haasteellisia päättelytehtäviä, sanaristikoita, osallistu tietokilpailuihin ja peleihin. Opettele uusia asioita, yhdistä uusi aiemmin opittuun. Luokittele ja järjestä muistettavat asiat tietyllä logiikalla, esimerkiksi vuosiluvut aikajärjestykseen tai jako kahteen leiriin. Käytä mielikuvia muistin apuna. Liitä tunne muistettavaan asiaan. Keskity, vältä kiirettä! Muisti ja muistihäiriöt Muisti on tapahtumasarja, jossa palautetaan mieleen aiemmin opittuja ja koettuja asioita sekä opitaan uutta. Kun muisti toimii, uusi tieto tallentuu aivoihimme ja on palautettavissa myöhemmin käyttöömme. Muistaminen edellyttää mieleen painamista, mielessä säilyttämistä ja mieleen palauttamista. Masennus, stressi, suru, runsas alkoholin käyttö, huono ravitsemustila, eräät sairaudet ja lääkkeet vaikuttavat ihmisen kykyyn muistaa asioita tai oppia ja painaa mieleen jotain uutta. Asioiden mieleen painaminen ja palauttaminen edellyttävät muistettavien asioiden aktiivista käsittelemistä. Ikäännyttäessä muistitoiminnot hidastuvat ja ovat herkempiä häiriintymään ulkoisista tekijöistä. Kyky oppia uusia asioita ei häviä iän myötä, oppiminen edellyttää vain aiempaa

5 enemmän keskittymistä ja kertaamista. Ikääntymiseen liittyvät muistitoimintojen muutokset ovat yhteisiä kaikille ihmisille eivätkä hankaloita arkielämää merkittävästi. Osa muistihäiriöistä on parannettavissa, osan kulkua voidaan hidastaa ja osa on luonteeltaan eteneviä. Kaikkia voidaan kuitenkin hoitaa ja siksi muistihäiriön syyn selvittäminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa on tärkeää. Milloin tutkimuksiin? Kun muistin toiminta huolestuttaa itseä tai läheisiä, kannattaa hakeutua tutkimuksiin. Kolmasosalla yli 65-vuotiaista ihmisistä on muistioireita, mutta aina syynä ei ole muistisairaus. Mitä varhaisemmassa vaiheessa ongelmiin puututaan, sitä parempia ovat hoitotulokset. Muistia kannattaa tutkia, kun unohtaa toistuvasti muutakin kuin ihmisten nimiä itselle tärkeät esineet, esimerkiksi lompakko ja avaimet, ovat usein hukassa unohtaa toistuvasti sovittuja tapaamisia autolla ajaessaan joutuu miettimään minne on menossa ei muista, miten on tullut johonkin paikkaan uusien asioiden opettelu, esimerkiksi hoito-ohjeiden seuranta, on selkeästi vaikeutunut muistin ongelmia peitellään tai vähätellään Miten tutkitaan? Muistihäiriöt kannattaa ottaa puheeksi oman lääkärin kanssa. Terveyskeskuksessa käynnistetään alkukartoitukset ja tehdään kyselytutkimus. Monilla paikkakunnilla on myös muistipoliklinikoita ja muisti- tai dementiayhdistyksiä, joissa tehdään muistitestejä. Mikäli alkukartoituksissa ilmenee syytä tarkempiin tutkimuksiin, tehdään aivojen kuvaus, verikokeita ja jossain tapauksissa myös neuropsykologinen tutkimus.

6 Dementia Dementia on oireyhtymä, ei erillinen sairaus. Dementia-oireyhtymään liittyy muistihäiriöiden lisäksi yksi tai useampi seuraavista; kielellinen häiriö, kätevyyden heikkeneminen, tunnistamisen vaikeutuminen ja monimutkaisten älyllisten toimintojen heikkeneminen. Jokapäiväisessä elämässä dementia voi ilmetä sanojen löytämisen ja ymmärtämisen vaikeutena toistuvina kysymyksinä samoista asioista kyvyttömyytenä tunnistaa aikaa ja paikkaa vaikeutena selvitä päivittäisistä toiminnoista persoonallisuuden ja käyttäytymisen muutoksina opittujen taitojen ja asioiden unohtamisena Yleisimmät dementiaa aiheuttavat etenevät muistisairaudet ovat Alzheimerin tauti, verisuoniperäinen muistisairaus, Lewyn kappale -tauti ja otsalohkorappeumasta johtuva tauti. Sairauden alkuvaiheessa oireet ovat yleensä lieviä mutta muistisairauden edetessä ne muuttuvat edellä kuvattujen dementiaoireiden kaltaiseksi.

7 Sosiaaliset etuudet Muistisairaalla ja hänen omaisellaan on mahdollisuus saada sosiaalisia etuuksia. Taloudellisen tilanteen turvaaminen auttaa jaksamaan niin omaista kuin itse sairastunuttakin. Oikeuksista sosiaalisiin etuihin kannattaa ottaa selvää. Eduista voi tiedustella oman paikkakunnan sosiaalitoimistosta ja Kelan toimistosta. Kuntien maksamia tuki- ja palvelumuotoja (Tarjonta voi olla erilaista eri kunnissa.) kotihoidon hoito- ja palvelukokonaisuuden suunnittelu haetaan oman terveyskeskuksen kotisairaanhoidosta tai sosiaalitoimiston kotipalvelusta omaishoidon tuki haetaan omasta sosiaalikeskuksesta kuljetuspalvelu haetaan omasta sosiaalitoimistosta ja siihen tarvitaan lääkärin todistus, jolla selvitetään tuen tarvetta toimeentulotuki haetaan kunnan sosiaalitoimistosta apuvälineet haetaan omasta terveyskeskuksesta asunnon muutostyöt haetaan omasta sosiaalitoimistosta kotipalvelu haetaan omasta sosiaalitoimistosta kotisairaanhoito haetaan omasta terveyskeskuksesta kotihoito päiväkuntoutus hakeudutaan kulloinkin kyseessä olevan palvelutuottajan kautta palvelusetelit haetaan sosiaalitoimiston kautta jaksottaishoito haetaan omasta sosiaalitoimistosta tai kääntymällä yksityisen palveluntuottajan tai järjestön puoleen pitkäaikainen hoito hakeudutaan oman kunnan sosiaali- tai terveystoimen kautta edunvalvoja haetaan maistraatista edunvalvontavaltuutus hoitotahto Kotihoidon hoito- ja palvelukokonaisuuden suunnittelu Hoito- ja palvelusuunnitelma tehdään hoidon suunnittelun ja seurannan helpottamiseksi. Suunnitelmaan kirjataan hoidon tavoitteet, menetelmät ja hoidettavan toimintakyky, hoidon ja palvelun antajat sekä mahdolliset tukihenkilöt. Hoito- ja palvelusuunnitelman te-

8 kemiseen tulisi osallistua kaikkien tahojen ja toimijoiden, jotka osallistuvat kotona tapahtuvaan hoitoon. Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki on kunnan sosiaalihuoltolain nojalla maksettava tuki, jota voidaan myöntää, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden tai vamman vuoksi tarvitsee hoitoa tai muuta huolenpitoa kotona. Omaishoidon tukena myönnetään rahallista palkkiota ja/tai palveluita, jotka tukevat kotihoitoa. Omaishoidontuen suuruuteen vaikuttaa hoidon sitovuus ja vaativuus. Tuki on veronalaista tukea ja se kartuttaa hoitavan omaisen eläketurvaa. Kuljetuspalvelu Kuljetustukea tai -palvelua voidaan myöntää muistisairaalle joko sosiaalihuolto- tai vammaispalvelulain nojalla. Sitä voidaan antaa yksilöllisesti taksiseteleinä tai siten, että hoidettava voi esimerkiksi osallistua päiväpaikan ryhmäkuljetuksiin. Kuljetuspalvelun saatavuus vaihtelee kunnittain. Toimeentulotuki Toimeentulotuki on muuta sosiaaliturvaa täydentävä viimesijainen etuus, johon jokaisella on oikeus silloin, kun tarpeenmukaista toimeentuloa ei voi saada muulla tavalla. Apuvälineet Apuvälineillä voidaan helpottaa niitä arjen hankaluuksia, joita sairaus tuo jokapäiväiseen elämään. Terveyskeskuksista voidaan lainata maksutta tavallisimpia liikkumista ja päivittäisiä toimintoja helpottavia apuvälineitä, kuten kävelykeppejä ja rollaattoreita. Apuvälineiksi luokitellaan myös vaipat, joita saa tietyn määrän maksutta. Asunnon muutostyöt Asunnon muutostyöt ovat muistisairaan henkilön asumisoloja parantavia palveluja, joihin kuuluvat muun muassa asuntojen varustamis-, korjaus-, ja muutostyöt. Asunnon muutos-

9 töitä voidaan suorittaa silloin, kun asunnon kunnostaminen ja varustaminen on välttämätöntä, jotta sairastunut selviytyisi kotona. Kotipalvelu Kotipalveluilla tuetaan muistisairaan henkilön kotihoitoa ja kotona selviytymistä. Kotipalvelu auttaa silloin, kun asiakas tarvitsee esimerkiksi sairauden, alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen tai rasittuneisuuden vuoksi apua kotiin. Yleensä avustetaan arkipäivän toiminnoissa, kuten peseytymisessä, ruuanvalmistuksessa, kodin siistimisessä ja asioinnissa. Apu voi olla tilapäistä tai jatkuvaa. Kotisairaanhoito Kotisairaanhoito on terveyden- ja sairaanhoidon ammattihenkilöiden valvomaa ja suorittamaa hoitoa muistisairaiden henkilöiden kodeissa. Kotisairaanhoitajat huolehtivat siitä, että asiakas saa tarvitsemansa hoidon ja kuntoutuksen kotoaan. Kotihoito Kotihoidon tehtävänä on tukea muistisairaita ja heidän perheitään päivittäisissä arjen toimin-noissa. Kotihoitoa voi saada tilapäiseen tarpeeseen tai säännöllisesti hoito- ja kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Kotihoito laittaa valmiiksi esimerkiksi aamupalan ja lämmittää ruoat sekä auttaa peseytymisessä. Kotihoidon kautta järjestetään myös erilaisia tukipalveluja kuten ateria-, vaatehuolto- ja kylvetyspalveluita. Päiväkuntoutus Päiväkuntoutuksella tarkoitetaan sairastuneelle yksilöllisesti suunniteltua, tavoitteellista toimintaa, joka tukee mielekkään elämän jatkumista ja kotona asumista. Ryhmämuotoinen päiväkuntoutus aktivoi myös sosiaaliseen kanssakäymiseen. Päiväkuntoutusmahdollisuuksista voi kysyä kunnan muistihoitajilta ja lääkäriltä, muisti-, Alzheimer- ja dementiayhdistyksistä sekä yksityisistä kuntoutus- ja hoivapalveluyrityksistä. Yleensä päiväkuntoutuspaikat järjestävät myös matkat kodin ja kuntoutuspaikan välillä.

10 Palvelusetelit Joissakin kunnissa annetaan varsinaisten palveluiden sijasta palveluseteleitä, joilla asiakkaat voivat ostaa tarvitsemiaan palveluita (kotihoito, päiväkuntoutus, lyhytaikaishoito jne.) oman harkintansa mukaan muilta kuin kunnallisilta palveluntuottajilta. Jaksottaishoito Jaksottaishoito on kotihoitoa tukevaa toimintaa, jolla tuetaan muistisairaan henkilön toimintakykyä sekä omaishoitajan jaksamista. Jaksottaishoito on ympärivuorokautista, määräaikaista hoitoa dementiakodissa, vanhainkodissa tai sairaalassa. Joillakin paikkakunnilla järjestetään myös yö-, kriisi- ja viikonloppuhoitoa. Pitkäaikainen hoito Kun sairaus on edennyt vaiheeseen, jolloin kotihoito syystä tai toisesta ei onnistu, hakeudutaan pitkäaikaiseen hoitoon palvelutaloon, vanhainkodin dementiaosastolle tai (mikäli kyse on vuodepotilaasta) sairaalaan. Edunvalvoja Edunvalvojaa (entinen uskottu mies) käytetään hoitamaan sairastuneen asioita silloin, kun lähiomaisia ei ole tai kun halutaan jostain syystä käyttää perheen ulkopuolista asiainhoitajaa. Yleensä edunvalvoja määrätään huolehtimaan päämiehen omaisuudesta ja taloudellisista asioista. Maistraatin edustajan kanssa voi neuvotella kaikista edunvalvonnan tarpeeseen ja järjestämiseen liittyvistä kysymyksistä. Edunvalvontavaltuutus Edunvalvontavaltuutuksen voi tehdä kuka tahansa oman tulevaisuutensa varalle. Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan maistraatin tekemän erillisen vahvistusmenettelyn jälkeen. Maistraatti valvoo valtuutetun toimintaa. Hoitotahto Jokaisen ihmisen olisi itsemääräämisoikeuden toteutumiseksi hyvä laatia mahdollista sai-

11 rastumista ja kodin ulkopuoliseen hoitoon joutumista varten hoitotahto (entinen hoitotestamentti), jossa voidaan myös ilmaista toiveita hoidon ja hoitopaikan suhteen. Kansaneläkelaitoksen (Kelan) maksamia etuuksia eläkkeensaajan hoitotuki osittain tai kokonaan korvattavat lääkkeet eläkkeensaajan asumistuki alle 65-vuotiaille lääkinnällistä kuntoutusta ensitieto-, sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssit Lisätietoja eri tukimuodoista antavat Kelan paikallistoimistot. Eläkkeensaajan hoitotuki Kotiin annettavaa hoitoa voidaan tukea eläkkeeseen liittyvällä hoitotuella. Tuen tarkoituksena on edistää muistisairaan henkilön kotona asumista sekä korvata sairaudesta tai vammaisuudesta aiheutuvia erityiskustannuksia. Verotonta eläkettä saavan hoitotukea maksetaan avuntarpeen ja kustannusten mukaan kolmiportaisena. Tuen tarve ja määrä kannattaa arvioida vuosittain. Hoitotuen hakemiseen tarvitaan hoitavalta lääkäriltä C- todistus. Osittain tai kokonaan korvattavat lääkkeet Muistisairas henkilö voi saada osittain tai kokonaan korvattavia lääkkeitä. Hakemukseen tarvitaan lääkäriltä B-todistus. Hoitavalta lääkäriltä voi kysyä lisätietoja korvattavista lääkkeistä. Jos itse maksettujen (sairausvakuutuskorvaukseen oikeuttavat) lääkkeiden summa ylittää tietyn määrän (summa vaihtuu vuosittain, voi tiedustella apteekista) vuodessa, korvataan ylittyvä osa pientä omavastuuosuutta lukuun ottamatta kokonaan. Tätä varten apteekin lääkekuitit tulee säilyttää huolellisesti. Ensitieto-, sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssit Ensitiedolla tarkoitetaan sitä tietoa, jonka diagnoosin saanut henkilö läheisineen tarvitsee ymmärtääkseen sairautta ja sen luonnetta sekä sairauden mukanaan tuomia muutoksia.

12 Ensitietoon kuuluu myös sairastuneen sekä hänen läheisensä oikeuksien ja erilaisten tukimuotojen selvittäminen. Erimuotoisia ja -kestoisia ensitietokursseja järjestetään Muistiliiton paikallisyhdistyksissä sekä joidenkin sairaaloiden neurologian poliklinikoilla. Sopeutumisvalmennuksella tarkoitetaan sairastuneen ja hänen omaisensa kuntouttamista, ohjausta ja valmentamista sairastumisen jälkeiseen elämäntilanteeseen. Sopeutumisvalmennus toteutetaan yleensä ryhmämuotoisena toimintana, jolloin osallistujat hyötyvät samassa elämäntilanteessa olevien henkilöiden kokemuksista ja keskinäisestä tukemisesta. Valmennuksella pyritään myös antamaan voimavaroja kotihoidon jatkamiseen. Kuntien palveluluettelo Kuntien uusia tai muuttuneita yhteystietoja pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan Oulun Seudun Muistiyhdistykselle. Päivitämme uudet tai muuttuneet yhteystiedot palveluluetteloon. Kiitos! Hailuoto Muistiyhdyshenkilö Salme Pyykkönen puh , Oulun Seudun Muistiyhdistys ry, Muistiluotsi Yhteydenotot muistiasiantuntija, puh Päivätoiminta Kerho palvelukoti Saarenkartanossa, Kaunakaupungintie 1, Hailuoto Yhteydenotot johtava hoitaja, puh SPR:n laulutuokio palvelukoti Saarenkartanossa Yhteydenotot Salli Mäkelä, puh

13 Omaisille PALETTI-projekti Palveluohjaaja Anna-Maija Saastamoinen, puh kotisivut: Ystävätoiminta SPR:n ystäväpalvelu Yhteydenotot Salli Mäkelä, puh Koti- ja tukipalvelut Yhteydenotot kotisairaanhoitoon terveydenhoitaja Anneli Viitaluoma, ja sairaanhoitaja Hilkka Kärenlampi, puh Apuvälineet Apuvälineneuvonta ja -lainaus Palvelukoti Saarenkartanossa. Yhteydenotot fysioterapeutti Jaana Junnonen, puh Lyhytaikaishoito ja palveluasuminen Palvelukoti Saarenkartano Kaunakaupungintie 1, Hailuoto. Yhteydenotot johtava hoitaja, puh Laitoshoito Teppola-koti ja Päivärinne ODL Yhteydenotot johtava hoitaja, puh ja kotisairaanhoitaja, puh

14 Sosiaaliset etuudet Sosiaalitoimiston maksamat etuudet Yhteydenotot perusturvajohtaja Pirkko Lastikka, puh ja sosiaalityöntekijä Soile Larivaara, puh Kansaneläkelaitoksen (Kela) maksamat etuudet Yhteydenotot Kelan sivupiste kunnantoimisto, puh. (08) Haukipudas Vanhusneuvola / muistihoitaja Anu Wiman puh. (08) , sähköposti: Oulun Seudun Muistiyhdistys ry, Muistiluotsi, Yhteydenotot muistiasiantuntija, puh Päivätoiminta Kunnan järjestämä muistipäivätoiminta maanantaisin, Pointti SPR, Kirkkotie 2, Haukipudas Yhteydenotot Anu Wiman puh. (08) , sähköposti: SPR:n päivätoiminta Kirkkotie Haukipudas, puh. (08) Omaisille PALETTI-projekti Palveluohjaaja Anna-Maija Saastamoinen, puh kotisivut:

15 Ystävätoiminta SPR:n ystäväpalvelu Kirkkotie 2, Haukipudas, puh. (08) Seurakunnan ystäväpalvelu Yhteydenotot diakoniatoimisto, puh. (08) Koti- ja tukipalvelut Kotihoito Yhteydenotot Pohjoinen tiimi kotipalveluohjaaja Terttu Korhonen, puh. (08) Eteläinen tiimi kotipalveluohjaaja Pia Jurvelin, puh. (08) Ateriapalvelu Yhteydenotot kotipalveluohjaaja Terttu Korhonen, puh. (08) tai kotipalveluohjaaja Pia Jurvelin, puh. (08) Siivous SPR:n siivous- ja kodinhoitoapu, yhteydenotot (08) Haukiputaan kotiapuyhdistys, yhteydenotot (08) H-yhdistys, yhteydenotot, puh. (08) Lisäksi voi kysellä yksityisiltä siivousalan yrityksiltä. Apuvälineet ja kodin muutostyöt Apuvälinelainaamo Yhteydenotot, puh. (08) Lyhytaikaishoito Terveyskeskus vuodeosasto 1 Yhteydenotot osastonhoitaja, puh. (08)

16 Palveluasuminen Simppulanmäen palveluasunnot, Harjuntie 14 C 5, Haukipudas Yhteydenotot osastonhoitaja, puh. (08) Tehostettu palveluasuminen Kultasimppu, Simppulantie 15, Haukipudas Yhteydenotot osastonhoitaja, puh. (08) Laitoshoito Terveyskeskus vuodeosasto 1 Yhteydenotot osastonhoitaja, puh. (08) Terveyskeskus vuodeosasto 2 Yhteydenotot osastonhoitaja, puh. (08) Hoivaosasto Yhteydenotot, puh. (08) Sosiaaliset etuudet Sosiaalitoimiston maksamat etuudet Toimeentulotuki palvelusihteeri Anne Pori, puh. (08) Omaishoidontuki vanhustyön johtaja Ritva Kiviniemi, puh. (08) , , Simppulantie 15, Hallinto 2. krs, Haukipudas Kansaneläkelaitoksen maksamat etuudet Kauppakuja 2, Haukipudas, puh Ii Muistiyhdyshenkilö Pirjo Kehus

17 puh. (08) , , sähköposti: Oulun Seudun Muistiyhdistys ry, Muistiluotsi Yhteydenotot muistiasiantuntija, puh Päivätoiminta Iin kunnan järjestämä kuntouttava päivätoiminta Iissä avopalvelukeskus Nikkarissa, Timpurintie 7 A, ilmoittautumiset puh. (08) tai Kuivaniemellä Senioritupa Siikatiellä, puh. (016) Omaisille Omaishoidon palveluseteli, jolla omaishoitaja voi ostaa vapaapäiviä, asiointiapua, kylvetystä, pihatöissä auttamista tms. PALETTI-projekti Palveluohjaaja Anna-Maija Saastamoinen, puh kotisivut: Omaishoitajienryhmä Ii Yhteydenotot Anneli Hannus, puh Omaishoitajienryhmä Kuivaniemi Yhteydenotot Iin seurakunnan diakoni, puh Omaishoitajien kuntosalivuoro Iissä Avopalvelukeskus Nikkarissa keskiviikkoisin kello Ystävätoiminta SPR:n ystäväpalvelu

18 Yhteydenotot Tiina Vuonovirta, puh Kotiin annettavat palvelut Kotihoito Yhteydenotot kotipalveluohjaaja Aila Rahkola, puh. (08) Turvapuhelin, ateriapalvelu, siivouspalvelu, asiointipalvelu ja sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu kotihoidonohjaaja Aila Rahkola, puh. (08) , Siivous SPR:n siivousapu, yhteydenotot Kahvila Pointti, puh H-yhdistyksen siivousapu, yhteydenotot Helena Heikkala, puh Apuvälineet ja kodin muutostyöt Yhteydenotot fysioterapeutti Tiina Vuononvirta, puh. (08) Lyhytaikaishoito Dementiayksikkö Emmintupa Yhteydenotot vanhuspalvelujohtaja Hannele Pöykiö, puh. (08) , Terveyskeskussairaala, Asematie 167, Ii Yhteydenotot tiimivastaava Päivi Rekinen, puh. (08) Palveluasuminen Dementiayksikkö Emmintupa, Suokukkakoti (palveluasunnot, ympärivuorokautinen hoito), Hiljakoti Yhteydenotot vanhuspalvelujohtaja Hannele Pöykiö, puh. (08) ,

19 Hoitokoti Olhavan kotiranta Oy (yksityinen) Yhteydenotot: Itse maksavat suoraan hoitokotiin, puh. (08) tai kunnan maksusitoumuksella vanhuspalvelujohtaja Hannele Pöykiö, puh. (08) , Laitoshoito Terveyskeskussairaalan hoivaosasto, Asematie 167, Ii Yhteydenotot osastonhoitaja Hannele Pöykiö, puh. (08) , Iin hoivaosasto, tiimivastaava Pirkko Hanhisalo, puh. (08) Kuivaniemen hoivaosasto, tiimivastaava Kirsti Karen, puh. (08) Sosiaaliset etuudet Sosiaalitoimiston maksamat etuudet Omaishoidontuki sosiaalityöntekijä Inkeri Toppinen puh. (08) Toimeentulotuki ajanvaraus sosiaalityöntekijöiltä puh. (08) Kansaneläkelaitoksen (Kela) maksamat etuudet Valtarintie 2, Ii, puh Kempele Muistiyhdyshenkilö kotisairaanhoitaja Marja-Leena Saarela puh. (08) , puh. (08) , Oulun Seudun Muistiyhdistys ry, Muistiluotsi Yhteydenotot muistiasiantuntija, puh

20 Päivätoiminta Yhteydenotot puh. (08) , Omaisille Omahetki-keskusteluryhmä Yhteydenotot diakonissa Leena Hintsala, puh PALETTI-projekti Yhteydenotot palveluohjaaja Anna-Maija Saastamoinen, puh kotisivut: Ystävätoiminta Yhteydenotot diakonissat, puh. (08) , tai Sirkku Määttä, puh. (08) , Kotiin annettavat palvelut Koti- ja tukipalvelut Yhteydenotot kotipalveluohjaajat: puh. (08) , Helena Lehtosaari, puh. (08) , Apuvälineet ja kodin muutostyöt Yhteydenotot fysioterapia (08) tai Arja Ontero, puh Lyhytaikaishoito Hoivakoti Pieni Pelakuu, Kangastie 8, Kempele Yhteydenotot kotipalveluohjaajat: puh. (08) , Helena Lehtosaari, puh. (08) , Terveyskeskussairaala, Kirkkotie 21, Kempele, puh. (08)

21 Lisätietoja kotipalveluohjaaja: puh. (08) , Palveluasuminen Kempeleen Kartanon vuokra-asunnot, Hovintie 12, Kempele Yhteydenotot kotipalveluohjaaja Helena Lehtosaari, puh. (08) , Palvelutalo Hovila, Kirkkotie 15, Kempele Yhteydenotot kotipalveluohjaajat: puh. (08) , Helena Lehtosaari, puh. (08) , Hoivakoti Pieni Pelakuu, Kangastie 8, Kempele Yhteydenotot kotipalveluohjaajat: puh. (08) , Helena Lehtosaari, puh. (08) , Laitoshoito Terveyskeskussairaala, Kirkkotie 21, Kempele Yhteydenotot osastonhoitaja, puh. (08) , Sosiaaliset etuudet Sosiaalitoimiston maksamat etuudet Yhteydenotot vanhus- ja vammaistyön sosiaalityöntekijä, puh. (08) , lisätietoja kotipalveluohjaajat: puh. (08) , Helena Lehtosaari, puh. (08) , Kansaneläkelaitoksen (Kela) maksamat etuudet Yhteydenotot Kelan sivupiste, kunnanvirasto, puh. (08)

22 Kiiminki Muistiyhdyshenkilö Ulla Piltonen puh , Oulun Seudun Muistiyhdistys ry, Muistiluotsi Yhteydenotot muistiasiantuntija, puh Päivätoiminta Koivulehto Puhelin: Omaisille Omaishoitajaryhmä Omaishoitajien keskusteluryhmät: Yhteydenotot Kirkonkylä: Diakonissa Ulla Junttila, puh kotisairaanhoitaja: puh Yhteydenotot Jääli: Diakonissa Asta Leinonen kotisairaanhoitaja Ulla Piltonen PALETTI-projekti Palveluohjaaja Anna-Maija Saastamoinen, puh kotisivut: Ystävätoiminta Yhteydenotot Jäälin seurakuntakoti, puh. (08) ja Kirkonkylän diakoniatoimisto, puh. (08)

23 Kotiin annettavat palvelut Tukipalvelut Yhteydenotot kotipalveluohjaaja Aila Ylönen, puh Kotihoito Jäälin tiimi, kotisairaanhoitaja, puh Kirkonkylän tiimi, kotisairaanhoitaja: puh Apuvälineet ja kodin muutostyöt Yhteydenotot fysioterapia tiistaisin ja perjantaisin klo puh. (08) Lyhytaikaishoito Palvelukeskus Jaarankartano, Jaarantie 3, Kiiminki Yhteydenotot osastonhoitaja, puh. (08) Palveluasuminen Palvelukeskus Jaarankartano Jaarantie 3, Kiiminki puh. (08) Harjula (Jaarankartano) dementiayksikkö, Jaarantie 3, Kiiminki puh. (08) Raijan Kartano (yksityinen), Huvilatie 41, Jääli puh. (08) , johtaja Raija Holtinkoski, puh Palvelukoti Aurinkokello (yksityinen), Lääninkuja 39, Haukipudas

24 Yhteydenotot, puh. (08) Laitoshoito Palvelukeskus Jaarankartanon hoivaosasto, Jaarantie 3, Kiiminki puh. (08) Sosiaaliset etuudet Sosiaalitoimiston maksamat etuudet Yhteydenotot Maija Sarviaho, puh. (08) Kansaneläkelaitoksen (Kelan) maksamat etuudet Terveystie 6, Kiiminki, puh. (08) Liminka Ikäihmisten neuvola Yhdyshenkilö erikoissairaanhoitaja Ritva Jakkula puh , sähköposti: Oulun Seudun Muistiyhdistys ry, Muistiluotsi Yhteydenotot muistiasiantuntija, puh Päivätoiminta Palvelupäivä Ala-Temmeksen vanhainkodilla, Jyväskyläntie 55 A, Ala-Temmes Yhteydenotot kotipalveluohjaaja Anneli Suutari, puh Omaisille Omaishoitajaryhmä seurakuntatalolla

25 Yhteydenotot diakoniatoimisto, puh. (08) PALETTI-projekti Palveluohjaaja Anna-Maija Saastamoinen, puh kotisivut: Ystävätoiminta Yhteydenotot diakoniatoimisto, puh. (08) Kotiin annettavat palvelut Koti- ja tukipalvelut Yhteydenotot kotipalveluohjaaja Anneli Suutari, puh Kotisairaanhoito Yhteydenotot Merja Hautaviita, puh Apuvälineet ja kodin muutostyöt Yhteydenotot fysioterapeutit Leila Ahola ja Seija Sutela, puh. (08) Lyhytaikaishoito Terveyskeskussairaala, Tupoksentie 4, Liminka puh. (08) tai (08) Palveluasuminen Palvelutalo Niittypirtti, Niittomiehentie 4 puh. (08) Ala-Temmeksen vanhainkoti, dementiayksikkö Annintupa,

26 Jyväskyläntie 55 A, Ala-Temmes puh. (08) Laitoshoito Terveyskeskussairaala, Tupoksentie 4, Liminka puh. (08) tai (08) Sosiaaliset etuudet Sosiaalitoimiston maksamat etuudet Sosiaalitoimisto, Kauppakatu 4, Liminka puh. (08) , keskus Kansaneläkelaitoksen (Kelan) maksamat etuudet Tupoksentie 10, Liminka, puh Lumijoki Muistiyhdyshenkilö Maritta Äijälä Oulun Seudun Muistiyhdistys ry, Muistiluotsi Yhteydenotot muistiasiantuntija, puh Päivätoiminta Palvelukeskus Lumilyhty, Lumijoentie 1237, Lumijoki Yhteydenotot vanhustyönjohtaja Tuula Perämäki puh

27 Omaisille PALETTI-projekti Palveluohjaaja Anna-Maija Saastamoinen, puh kotisivut: Kotiin annettavat palvelut Koti- ja tukipalvelu Yhteydenotot kotipalveluohjaaja: puh. (08) , Siivous 4H-yhdistys puh. (08) Apuvälineet ja kodin muutostyöt Apuvälineet fysioterapeutti Kaarina Länkinen, puh. (08) tai kotipalveluohjaaja: puh Kodin muutostyöt Kunnan tekninen toimi, puh. (08) Lyhytaikaishoito Palvelukeskus Lumilyhty, Siikajoentie Lumijoki Yhteydenotot kotipalveluohjaaja: puh Limingan terveyskeskussairaala, Tupoksentie 4, Liminka puh vaihde: (08) , (08) Palveluasuminen Palvelukeskus Lumilyhty,

28 Siikajoentie Lumijoki puh Laitoshoito Ala-Temmeksen vanhainkoti, dementiayksikkö Annintupa, Jyväskyläntie 55 A, Ala-Temmes puh: (08) Limingan terveyskeskussairaala, Tupoksentie 4, Liminka puh. vaihde: (08) , (08) Kempeleen terveyskeskussairaala, Kirkkotie 21, Kempele puh. (08) Sosiaaliset etuudet Sosiaalitoimiston maksamat etuudet Sosiaalitoimisto, Kunnankuja 1, Lumijoki puh. (08) Kansaneläkelaitoksen (Kelan) maksamat etuudet Tupoksentie 10, Liminka, puh Muhos Muistiyhdyshenkilö Päivi Valjus puh. Oulun Seudun Muistiyhdistys ry, Muistiluotsi Yhteydenotot muistiasiantuntija, puh

29 Päivätoiminta Muistihäiriöisten ryhmä, Töllintie 1, Muhos Yhteydenotot vastaava ohjaaja Hannele Repo, puh. (08) , Vuorohoitoyksikkö Yhteydenotot puh. (08) Omaisille Toimintaa Päiväkeskuksessa, Töllintie 1, Muhos Yhteydenotot ja tiedustelut vastaava ohjaaja Hannele Repo, puh. (08) , PALETTI-projekti Palveluohjaaja Anna-Maija Saastamoinen, puh kotisivut: Ystävätoiminta SPR:n ystäväpalvelu Yhteydenotot Aira Saloranta, puh. (08) , Seurakunnan ystävätoiminta Yhteydenotot diakonissat Sari Mustonen, puh. (08) , tai Leena Leskelä, puh. (08) , Kotiin annettavat palvelut Kotisairaanhoito, tiedustelut: Alue 1: puh ; Alue 2: puh Alue 3: puh ; Alue 4: puh Koti- ja tukipalvelut, tiedustelut: Alue 1: puh ; Alue 2: puh

VANHUSTEN PALVELUOPAS

VANHUSTEN PALVELUOPAS VANHUSTEN PALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Koti- ja vanhuspalvelut Temppelikatu 10 11100 Riihimäki p. 019 758 4364 Päiväys 4/2015 SISÄLLYS KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT sivut 1-6 Palveluneuvonta Muistisairaiden

Lisätiedot

Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen

Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen Kerro läheisillesi ja ystävillesi muistisairaudesta ja siihen liittyvistä tunteista. Myös ystävät tarvitsevat

Lisätiedot

Senioriopas. ikäihmisille Seniori-info puh. 020 615 8439 ma - pe klo 9-14.30

Senioriopas. ikäihmisille Seniori-info puh. 020 615 8439 ma - pe klo 9-14.30 Senioriopas ikäihmisille Seniori-info puh. 020 615 8439 ma - pe klo 9-14.30 Sisällysluettelo Varhaiset palvelut... 3 Seniori-info... 3 Palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi... 3 Hyvän olon ryhmät...

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas [Tiedoston alaotsikko] Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Ikäihmisten palveluopas [Tiedoston alaotsikko] Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Ikäihmisten palveluopas [Tiedoston alaotsikko] Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 1.1.2015 1 Sisällysluettelo KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT... 3 Kotihoito... 3 Kotihoidon yhteystiedot... 3 Ikäihmisten

Lisätiedot

Kuntoutusja tukipalvelut

Kuntoutusja tukipalvelut Kuntoutusja tukipalvelut LUKIJALLE Pitkäaikaissairaus, kuten Parkinsonin tauti, muuttaa usein arjen käytäntöjä. Myös oman toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät epävarmuuden tunteet ovat tavallisia. Muuttuviin

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

Vaalan ikäihmisten PALVELUOPAS 2014

Vaalan ikäihmisten PALVELUOPAS 2014 Vaalan ikäihmisten PALVELUOPAS 2014 HYVÄ LUKIJA! Tämä palveluopas on tarkoitettu vaalalaisille ikääntyneille ja heidän omaisilleen palveluiden ja muiden toimintojen hakulähteeksi. Palveluoppaasta löydät

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 21.5.2014 8.38 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET...

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI 2014 SISÄLLYS APTEEKKI... 4 ASIAKASMAKSUKATTO... 4 ASUMINEN... 5 Vanhusten vuokra-asunnot... 5 Palveluasuminen... 5 Kaupungin palveluasumisyksiköt:... 5 Tehostettu

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI 2015 SISÄLLYS APTEEKKI... 4 ASIAKASMAKSUKATTO... 4 ASUMINEN... 5 Vanhusten vuokra-asunnot... 5 Palveluasuminen... 5 Kaupungin palveluasumisyksiköt:... 5 Tehostettu

Lisätiedot

Pa lve l u o pa s S e i n ä j o e n i k ä i h m i s i l l e 2 0 1 5

Pa lve l u o pa s S e i n ä j o e n i k ä i h m i s i l l e 2 0 1 5 Palveluopas Seinäjoen ikäihmisille 2015 Lukijalle Tämä palveluopas sisältää tietoa arkipäivää helpottavista palveluista sekä erilaisista ikääntyville suunnatuista toiminnoista. Oppaaseen on kerätty tietoa

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN palveluopas 2013

VANHEMMAN IHMISEN palveluopas 2013 VANHEMMAN IHMISEN palveluopas 2013 sisällysluettelo NEUVONTA JA PALVELUOHJAUS OIVA-keskus s. 7 Auttavat puhelimet s. 7 Henkilökohtaiset tärkeät numeroni s. 8 Jyväskylä neuvonta ja yhteispalvelupisteet

Lisätiedot

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 1 Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, edunvalvonta-asiamies, Alzheimer-keskusliitto ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Alzheimer-keskusliitto (toim.) DEMENTOITUVAN

Lisätiedot

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet

oikeusopas selkokielellä Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen oikeudet Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas selkokielellä Anna Mäki-Petäjä-Leinonen ja Henna Nikumaa Toim. Inkeri Vyyryläinen Sisältö Johdanto 1 Ihmisoikeudet Muistisairaan

Lisätiedot

V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS

V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS 2015 Hyvä varkautelainen Kädessä pitelemänne paperinippu on opas Varkauden kaupungin, yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin tuottamista palveluista.

Lisätiedot

Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry

Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tiedä, taida, selviydyt... 2012-2013 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Iitti IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS 2013

Iitti IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS 2013 Iitti IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS 2013 Palveluneuvontaa ikääntyville ja heidän läheisilleen Puh. (03) 818 5555 Palvelupiste Lahdessa: avoinna ma klo 10-17 ja ti-pe klo 10-15 Hämeenkatu 26 A, 15140 Lahti Asikkala,

Lisätiedot

Ikääntyvien palveluopas

Ikääntyvien palveluopas Ikääntyvien palveluopas IsoApu -palveluohjauskeskus Ambulanssi... 1 Apteekit..... 1 Apuvälinepalvelut... 1 Asiakasmaksukatto. 2 Asiakaspalvelu Imatra... 3 Asiakasmaksut. 3 Asiointiapu. 3 Asumistuki. 3

Lisätiedot

Sysmä IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

Sysmä IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Sysmä IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS 2011 Palveluneuvontaa ikääntyville ja heidän läheisilleen avoinna ma klo 10 17, ti pe klo 10 15 Hämeenkatu 26 A, 15140 Lahti Puh. (03) 818 5555 palveluneuvonta@palvelusantra.info

Lisätiedot

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Lämpimät kiitokset kaikille Vanhat-projektin

Lisätiedot

KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS

KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS Kainuun maakunta -kuntayhtymä LUKIJALLE Tämä vammaispalveluopas on tarkoitettu Kainuun maakunta -kuntayhtymän alueella vammaispalveluja tarvitseville ja heidän omaisilleen sekä

Lisätiedot

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille 1 6.6.2011 2 Sisällysluettelo 1. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN... 6 1.2. Ikäihmisten palvelulinja... 6 2. APUVÄLINEET... 7 3. ASUMINEN;

Lisätiedot

PALVELUITA. vihtiläisille vanhuksille ja vammaisille

PALVELUITA. vihtiläisille vanhuksille ja vammaisille PALVELUITA vihtiläisille vanhuksille ja vammaisille päivitetty 22.9.2008 PALVELUOPPAAN KÄYTTÄJÄLLE Vihdin vanhuspalvelujen henkilökunta on suunnitellut tämän palveluoppaan, jota selailemalla löytää suurimman

Lisätiedot

Vammais- palveluopas. www.nurmijarvi.fi 1

Vammais- palveluopas. www.nurmijarvi.fi 1 2011 Vammais- palveluopas www.nurmijarvi.fi 1 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2. Apuvälinelainaus ja hoitotarvikejakelu 6 3. Asuminen 6 4. Asunnon muutos- ja korjaustyöt 7 5. Edunvalvojatoiminta 9 6.

Lisätiedot

Hattula. Ikäihmisten Palveluopas

Hattula. Ikäihmisten Palveluopas Hattula Ikäihmisten Palveluopas 2011 2 Ikäihmisen palveluopas Ikäihmisen palveluopas 3 Hyvä Lukija! Tämä opas esittelee ja auttaa löytämään palvelut ja toiminnot, joita ikäihmiselle on tarjolla Hattulassa.

Lisätiedot

Myrskylä IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

Myrskylä IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Myrskylä IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS 2011 Palveluneuvontaa ikääntyville ja heidän läheisilleen avoinna ma klo 10 17, ti pe klo 10 15 Hämeenkatu 26 A, 15140 Lahti Puh. (03) 818 5555 palveluneuvonta@palvelusantra.info

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.12.2002 JOHDANTO Valkeakoskella on enemmän vanhuksia kuin koskaan aiemmin. Tulevaisuudessa vanhusten määrällinen

Lisätiedot

LUKIJALLE!...- 5 - KELA, VETERAANIKUNTOUTUS, KUNTIEN PALVELUT...- 6 -

LUKIJALLE!...- 5 - KELA, VETERAANIKUNTOUTUS, KUNTIEN PALVELUT...- 6 - LUKIJALLE!...- 5 - KELA, VETERAANIKUNTOUTUS, KUNTIEN PALVELUT...- 6-1. KELAN MAKSAMAT ETUUDET... - 6-1.1. Kansaneläke (vanhuuseläke)...- 6-1.2. Rintamalisä...- 6-1.3. Ylimääräinen rintamalisä...- 6-1.4.

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Sosiaali- ja terveysvirasto

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Sosiaali- ja terveysvirasto IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Sosiaali- ja terveysvirasto 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. ASUMISPAIKAN HAKEMINEN 4 Hoitosuunnittelu Sijoittajakoordinaattori 2. ASUMINEN 4 Vuokra-asunnot Kunnalliset asumispalvelut Koivurinteen

Lisätiedot

Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17. Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen

Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17. Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17 Kirjoittajat: Päivitys: Anne Saaristo Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen Anne Saaristo 1. painos 1999 2. täysin

Lisätiedot