CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi"

Transkriptio

1 CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi Kotro Minna-Mari Opinnäytetyö Maaliskuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Tekijä(t) KOTRO, Minna-Mari Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 56 Julkaisun kieli suomi Luottamuksellisuus Työn nimi Salainen saakka CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi Koulutusohjelma Palvelujen tuottamisen ja -johtamisen koulutusohjelma Työn ohjaaja AHOKAS, Minna Toimeksiantaja(t) Café Elonen Jyväskeskus Tiivistelmä Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Café Elosen asiakkaiden mielipiteitä erikoiskahvilistasta, sen sisältämistä erikoiskahvituotteista ja tehdä erikoiskahvilistalle markkinointisuunnitelma. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka hyvin erikoiskahvilista vastaa Café Elosen asiakkaiden tarpeita, ja kartoittaa asiakkaat, jotka ostavat Café Elosella erikoiskahveja. Tutkimustuloksia hyödyntäen erikoiskahvilistalle tehtiin markkinoinnin vuosisuunnitelma, jonka tehtävänä on lisätä ja monipuolistaa Café Elosen erikoiskahvimyyntiä sekä houkutella uusia asiakasryhmiä kokeilemaan erikoiskahvituotteita. Mielipidekysely toteutettiin jakamalla kyselykaavake Café Elosen erikoiskahveja ostaville asiakkaille. Vastaajakunta rajattiin vain tiettyihin erikoiskahveihin, jotta tutkimustulosta voitiin pitää riittävän luotettavana. Kysymyslomakkeita täytettiin 120 kappaletta, joista noin 80 prosenttia voitiin ottaa käytettäväksi tutkimuksessa. Kyselylomakkeen palauttaneille asiakkaille annettiin palkkioksi ilmaiseen erikoiskahviin oikeuttanut kuponki. Tutkimus osoitti, että Café Elosen asiakkaat ovat melko tyytyväisiä erikoiskahvilistaan sekä sen tuotteisiin. Lisäksi tuloksista voitiin päätellä, että asiakkaan tuloilla on suuri vaikutus erikoiskahvien ostamiseen: erikoiskahvien suurin ostajakunta Café Elosella ovat työssäkäyvät naiset. Tutkimuksesta selvisi myös erikoiskahvilistan näkyvyysongelma, joka korostui uusien erikoiskahviasiakkaiden kohdalla. Ongelman poistaminen vaatii Café Elosen henkilökunnalta paljon työtä ja toimivia ratkaisuja. Markkinoinnin vuosikalenteri antaa Café Eloselle systemaattisen suunnitelman erikoiskahvilistan markkinointiin. Markkinointisuunnitelma ja mielipidekyselyn tulokset jäävät toimeksiantajan hyödynnettäväksi tulevaisuuden markkinointiratkaisuissa sekä erikoiskahvilistan tuotekehityksessä. Avainsanat (asiasanat) Markkinointi, markkinointisuunnitelma, asiakastyytyväisyys Muut tiedot Työn liitteenä on CD-ROM -levyke, joka sisältää erikoiskahvilistan markkinointisuunnitelman. CD-ROM on salainen asti.

3 JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Services Management Author(s) KOTRO, Minna-Mari Type of Publication Bachelor s thesis Pages 56 Language Finnish Confidential Title Until SPECIALTY COFFEE LIST AT CAFÉ ELONEN Annual marketing plan based on an opinion poll Degree Programme Degree Programme in Service Management Tutor AHOKAS, Minna Assigned by Café Elonen Jyväskeskus Abstract The purpose of this thesis was to study the opinions among the customers of Café Elonen concerning the coffee list and its coffee drinks, and to make a systematic marketing plan for the list. The aim was to consider how well the coffee list meets the customers needs, and to show who the customers buying these coffee drinks are. Using the findings a marketing plan was made to increase the sales of coffee drinks and to diversify the customers buying behaviour. The survey was carried out by distributing the questionnaire to the customers that bought something from the coffee list. The answers were dilimited to certain coffee drinks so that the results would be as accurate as possible. Each customer that took part in this survey were given a coupon that entitled them to a free coffee drink. The research proved that the customer satisfaction concerning the coffee list and its products was the average. Additionally it was concluded that the customers income affects their buying behaviour remarkably what came to the coffee drinks: according to the survey women in working life were the biggest customer group to make the most of the coffee list. The survey also proved that the visibility of the coffee list has much to hope for, especially concerning potential new customers. Eliminating this problem demands hard work and functional decisions. The marketing plan gives Café Elonen a systematic plan on how to market the coffee list during the following year. Both the marketing plan and the survey results can be used in Café Elonen for its future marketing plans and especially in the product development of the coffee list. Keywords Marketing, marketing plan, customer satisfaction Miscellaneous Attached a CD-ROM including the marketing plan. The CD-ROM is confidential until 30 April 2006.

4 SISÄLTÖ 1 1 OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT Elosen tie leipomosta trendikahvilaksi Erikoiskahvilistasta markkinointisuunnitelmaan Päämääränä markkinoinnin vuosikalenteri ERIKOISKAHVILISTAA KOSKEVA MIELIPIDEKYSELY Tutkimuksen tavoite Tutkimusmenetelmät Tutkimuksen luotettavuus MARKKINOINTI TYÖVÄLINEENÄ Markkinoinnin määritelmä Markkinoinnin peruskäsitteitä Markkinat Segmentointi Kilpailuetu Markkinointimix Markkinoinnin tehtävät MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Tuote (Product) Hinta (Price) Saatavuus (Place) Mainonta osana markkinointiviestintää (Promotion) PÄÄMÄÄRÄNÄ ASIAKASLÄHTÖISYYS Asiakassuuntainen markkinointi Tyytyväinen asiakas Kanta-asiakas MARKKINOINNIN SUUNNITTELU Suunnitteluprosessi SWOT analyysi Ympäristöanalyysi...35

5 Sisäinen analyysi Markkinoinnin tavoitteet ja päämäärät Markkinointistrategiat Kohdemarkkinoiden valinta Markkinointikeinojen yhdistelmä Mainonnan suunnittelu Valvonta- ja palautejärjestelmät MARKKINOINNIN VUOSIKALENTERI Kohdemarkkinoiden valinta Markkinointikeinojen yhdistelmä Mainonnan suunnittelu OPINNÄYTETYÖNÄ MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMINEN Yhteenveto tutkimuksen tuloksista Erikoiskahvilistan tuotekehitys Oma oppimisprosessi...51 LÄHTEET...53 LIITTEET...55 Liite 1. Mielipidekyselykaavake...55 TAULUKOT TAULUKKO 1. Asiakkaan ikä suhteessa erikoiskahvin ostamistiheyteen...31 TAULUKKO 2. Café Elosen erikoiskahvilistan SWOT...35 TAULUKKO 3. Erikoiskahviasiakkaiden ikä- ja sukupuolijakauma...46

6 KUVIOT 3 KUVIO 1. Café Elosen erikoiskahviasiakkaiden ikäjakauma...13 KUVIO 2. Markkinointimix...15 KUVIO 3. Kilpailukeinopäätökset liiketoiminnan kokonaiskentässä...18 KUVIO 4. Asiakkaiden mielipide erikoiskahvilistan hintatasosta...21 KUVIO 5. Erikoiskahvilistan näkyvyys Café Elosella...23 KUVIO 6. Miten ostettu erikoiskahvi vastasi asiakkaan odotuksia...29 KUVIO 7. Asiakasuskollisuuden tikapuut...30 KUVIO 8. Yrityksen yleiset strategiavaihtoehdot...41 KUVIO 9. Mainonnan suunnitteluvaiheet...42

7 1 OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT Elosen tie leipomosta trendikahvilaksi Elosen leipomo aloitti toimintansa syyskuussa 1966, kun Elosen veljeksistä vanhempi aloitti vaimonsa kanssa leipomotoiminnan Mäntässä. Kahden vuoden ahertamisen jälkeen he siirtyivät Jämsään pitämään huoltoasemaa, jonka rinnalle syntyi pikku- Kondis niminen leipomo. Muutaman neliön kokoisesta leipomosta se on laajentunut seitsemän kertaa, ja nykyään Elosen Jämsän pääleipomo on pinta-alaltaan 200m². Elosen omistaa perhe Elonen. Vuonna 2003 sen liikevaihto oli 8,8 miljoonaa euroa. Leipomoissa sillä on noin 95 työntekijää. Elonen toimittaa leipomotuotteitaan kaikille kauppaketjuille, suurkeittiöille, kunnille, laitoksille, kahviloille sekä omaan konditoriamyymälään ja kahvila-ravintolaan. Elosella on kahvila- ja ravintolatoimintaa Jämsän ja Jyväskylän keskustoissa, sekä Lutakossa. Café Elonen Jyväskeskus avattiin keväällä Ensimmäisissä tiloissaan se toimi 8 vuotta, kunnes Jyväskeskusta uudistettiin ja Café Elonen siirtyi keväällä 2004 muutaman askeleen kävelykatua ylöspäin yhä keskeisemmälle paikalle. Café Elonen uudisti samalla ilmettään ja lanseerasi uuden, laajan erikoiskahvilistansa kilpaillakseen asemastaan trendikahvilana. Café Elosen liikeidea ja arvot esitellään liitteenä olevalla CD-ROM -levykkeellä. Olennainen syy kahvilistan markkinointisuunnitelman tarpeelle on jatkuvasti kehittyvä kahvilakulttuuri. Jyväskeskuksen Café Elonen halusi uuden kahvilistansa avulla vastata tähän kovaan kilpailuun ja tavoitella paikkaa kaupungin parhaana kahvilana (Salo 2004, 8). Jyväskylän kahvilakulttuuri on kehittynyt lyhyessä ajassa hyvin paljon. Kahviloiden on seurattava trendejä sekä markkinoitava tuotteitaan mikäli ne eivät halua menettää asiakaskuntaansa kehittyville kilpailijoilleen. Café Elosen tavoite olikin lanseerata kaupungin laajin kahvilista ja houkutella sen ja uudistuneen ilmeensä avulla uusia asiakasryhmiä.

8 1.2 Erikoiskahvilistasta markkinointisuunnitelmaan 5 Projektiopinnoissani olin toisena osapuolena suunnittelemassa Café Elosen erikoiskahvilistaa. Projektin päätyttyä Café Eloselta tarjottiin mahdollisuutta jatkaa työskentelyä erikoiskahvilistan parissa ja tehdä sille opinnäytetyönä markkinointisuunnitelma. Erikoiskahvilistan suunnitteluprojektin jälkeen jäin vielä kesäksi Café Eloselle töihin ja näin sain mahdollisuuden seurata työn ohessa erikoiskahvien myynnin kehittymistä ja asiakkaiden reaktioita. Kesätyöstä saamaani tietoutta ja kokemusta olen pystynyt hyödyntämään erikoiskahvilistan markkinointisuunnitelmaa tehdessäni. Opinnäytetyö sisältää myös mielipidekyselyn, jossa selvitin, ketkä ostavat Café Elosella erikoiskahveja ja mikä on heidän mielipiteensä erikoiskahvilistasta ja sen tuotteista. Café Elosen erikoiskahvilista esiteltiin maaliskuussa 2004 uusien tilojen käyttöönoton yhteydessä. Kahvilista sisältää noin sata erilaista kahvijuomaa, jotka vaihtelevat sesongin mukaan. Tähän päivään asti kahvilistaa on markkinoitu viikko kerrallaan ilman selkeätä suunnitelmaa ja systematiikkaa. Markkinointisuunnitelman tavoitteena on saada erikoiskahvilistan markkinointi rutiininomaiseksi ja järjestelmälliseksi muun markkinoinnin rinnalle. Markkinoinnin kilpailukeinoina tulevat olemaan lehtimaino n- ta sekä mainonta itse kahvilassa. 1.3 Päämääränä markkinoinnin vuosikalenteri Opinnäytetyöni tavoitteena oli tehdä Café Elosen erikoiskahvilistalle markkinointisuunnitelma, jota toteuttamalla Café Elonen voi lisätä asiakkaidensa tietoutta erikoiskahvilistasta sekä lisätä ja monipuolistaa erikoiskahvimyyntiä. Suunnitelma keskittyy ainoastaan erikoiskahvilistan ja erityisesti yksittäisten kahvijuomien esille tuomiseen, eikä näin ollen ole käsitä muuta kahvilatoimintaa. Tehtäväni oli tehdä markkinointisuunnitelma avaimet käteen -periaatteella, yrityksen toiveet huomioon ottaen. Café Elonen voi siten tulevaisuudessa soveltaa ja käyttää työtä markkinointisuunnitelmiensa tukena sekä mielipidekyselystä saatuja tuloksia myös erikoiskahvilistan tuotekehityksessä. Markkinointisuunnitelma sisältää systemaattisen suunnitelman erikoiskahvilistan tuotteiden markkinoinnista vuoden ajanjaksolla. Tarkoituksena oli siis tuoda esille kahvi-

9 6 listan lisäksi yksittäisiä tuotteita ja yhdistää niitä Elosen konditoriatuotteisiin, Hyvä Konditoria -ketjun vuosikalenterin avulla. Tällä tavalla erikoiskahvituotteita pyritään tekemään asiakkaille tutummiksi, jotta kynnys erikoiskahvien kokeilemiseen madaltuisi. Markkinointisuunnitelma tehtiin osittain asiakaskyselyn pohjalta. Asiakaskyselyssäni selvitettiin. mikä on Café Elosen asiakaskunnan mielipide erikoiskahvilistasta ja kahvijuomista listan jatkokehittelyä silmällä pitäen. Lisäksi kartoitin asiakaskunnasta ne asiakassegmentit, jotka ovat innokkaimpia erikoiskahvien kokeilijoita ja lähituleva i- suuden potentiaalisia asiakkaita. Näiden tietojen avulla poimittiin ne erikoiskahvijuomat, joiden uskotaan herättävän näiden asiakasryhmien mielenkiinnon. Käsittelen työssäni markkinoinnin perusteita, sen strategioita ja suunnittelua. Tietoperustan avulla pohdin myös, mikä on Café Elosen erikoiskahvilistan asema markkinoilla. Teettämäni mielipidekyselyn tulokset olen kirjoittanut teorian joukkoon synkronoidusti, jotta lukijan on helpompi seurata työn etenemistä ja verrata tutkimuksen tuloksia tietopohjaan. 2 ERIKOISKAHVILISTAA KOSKEVA MIELIPIDE- KYSELY Erikoiskahvilista on ollut käytössä Café Elosella noin vuoden ajan. Tänä aikana listasta saatu palaute on ollut ainoastaan suullista, asiakkaalta henkilökunnalle tullutta palautetta, ja siksi haluttiin toteuttaa myös kysely, jossa selvitetään Café Elosen asiakkaiden mielipiteitä erikoiskahvilistasta. Erikoiskahvilistan suunnitteluvaiheessa kahvilistaan suunniteltiin noin 100 erilaista kahvijuomaa, joista myöhemmin poimittiin aloittavalle kahvilistalle vain noin 60 kahvijuomaa. Kahvijuomat on jaettu 11:een eri kategoriaan, jotka sisältävät kuumia ja kylmiä sekä alkoholia sisältäviä että alkoholittomia kahvi-, tee- ja kaakaojuomia ja lisäksi perinteisimpiä erikoiskahveja, kahvishotteja ja kahvipirtelöitä.

10 7 Kyselylomake koostui kolmesta eri osiosta. Ensimmäisessä osassa tiedusteltiin kyselyyn vastaavan asiakkaan taustatietoja. Asiakas vastasi ensin kysymyksiin, joissa selvitettiin asiakkaiden sukupuolen ja iän lisäksi hänen ostokäyttäytymistään Café Elosella. Tavoitteena oli muun muassa selvittää minä päivinä ja mihin kellonaikaan erikoiskahvien kulutus on suurinta. Lisäksi selvitettiin, kuinka usein erikoiskahviasiakkaat käyvät Café Elosella ja onko heidän tarkoituksensa nauttia vain kahvi vai käydäänkö kahvilla enemmän seurustelutarkoituksessa. Toinen kysymysosio koostui juuri asiakkaan tilaamaa erikoiskahvijuomaa koskevista kysymyksistä. Näillä kysymyksillä selvitettiin, mitä mieltä asiakas oli erikoiskahvijuoman ulkonäöllisistä ja maullisista ominaisuuksista. Selvittämällä tällaisia asioita saatiin selville, onko Café Elosella tarvetta järjestää kahvikoulutusta erikoiskahvien ulkonäöllisten tai maullisten ominaisuuksien parantamiseksi. Kolmas osio sisälsi kysymykset itse erikoiskahvilistasta. Kysymyksillä selvitettiin voitaisiinko kahvilistan näkyvyyttä Café Elosella parantaa ja onko kahvilistan ulkonäöllisiä tai sisällöllisiä ominaisuuksia kehitettävä. 2.1 Tutkimuksen tavoite Asiakaskysely toteutettiin Jyväskeskuksen Café Elosen alakerrassa tammikuun 2005 aikana. Tutkimuksen perimmäisenä tavoitteena oli selvittää, mitkä ovat ne asiakasryhmät, jotka käyttävät Café Elosen erikoiskahvilistaa kaikkein ahkerimmin sekä ne potentiaaliset asiakasryhmät, joille suunnattuun markkinointiin kannattaisi kiinnittää enemmän huomiota. Lisäksi kyselyn avulla haluttiin tietoa siitä, minkä tyyppiset erikoiskahvijuomat eivät mene kaupaksi tarpeeksi hyvin ja kaipaavat siksi tarkempia markkinointitoimia. Toiminnallisena tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa erikoiskahvimyyntiä ja houkutella perinteisen kahvin ostajat kokeilemaan useammin erikoiskahveja. Kyselyn tavoitteena oli myös saada kattavaa palautetta asiakkailta erikoiskahvilistasta ja sen tuotteista. Vastausten perusteella Café Elosella voidaan pohtia, miten erikoiskahvilistaa ja erikoiskahvijuomia voitaisiin kehittää tulevaisuudessa enemmän asiakkaiden tarpeiden mukaiseksi. Opinnäytetyön tarkoitus ei kuitenkaan ole paneutua eri-

11 8 koiskahvilistan tuotekehitysprosessiin, vaan mielipidekyselystä saadut tulokset jäävät tältä osin ainoastaan Café Elosen työkaluksi. Café Elonen voi tulevaisuudessa käyttää kyselyn tuloksia hyväkseen suunnitellessaan erikoiskahvilistan markkinointia ja erikoiskahvilistan tuotekehityksessä. 2.2 Tutkimusmenetelmät Kyselylomakkeita monistettiin aluksi 100 kappaletta ja tavoitteena oli saada kaikki täytettyinä takaisin. Lomakkeiden määrää jouduttiin kuitenkin lisäämään, koska poikkeuksellisen suuri osa vastatuista lomakkeista oli täytetty huolimattomasti tai jätetty joiltakin osin vaillinaiseksi. Yhteensä kyselylomakkeita täytettiin 120 kappaletta, josta noin 80 prosenttia voitiin ottaa analysoitavaksi tuloksissa. Café Elosen henkilökunta jakoi asiakaskyselyn asiakkaille, jotka ostivat Café Eloselta cappuccinon tai sitä kalliimman erikoiskahvin. Kyselyn luonteen vuoksi ei ollut tarpeellista, että esimerkiksi espresson ostaja olisi arvioinut kahvijuomansa ulkonäköä. Jos kysely olisi jaettu kaikkien erikoiskahvien ostajille, vastausten luotettavuus ei esimerkiksi juuri espresson tapauksessa olisi ollut riittävä. Jokaisessa kysymyksessä oli vastausvaihtoehdot. Kyselyyn vastaava asiakas valitsi vastausvaihtoehdoista mielestään parhaimman tai kuvaavimman vaihtoehdon. Suurin osa vaihtoehdoista tehtiin janaksi, jossa janan päät esittivät äärivaihtoehtoja, esimerkiksi: usein 1 4 harvoin tai täysin samaa mieltä 1 4 täysin eri mieltä. Asiakkaan tuli valita tältä väliltä paras vaihtoehto. Koska vaihtoehtoja oli parillinen määrä, eliminoitiin mahdollisuus, että asiakas olisi valinnut tulosten kannalta merkityksettömän neutraalin vaihtoehdon. Täytettyään kyselylomakkeen asiakas palautti sen Café Elosen henkilökunnalle. Kiitoksena jokaiselle kyselyyn vastanneelle asiakkaalle annettiin ilmaiskuponki, joka oikeutti heidät ilmaiseen cappuccinoon seuraavalla kerralla Café Elosella käydessään. Asiakkaiden vastausintoa pyrittiin lisäämään osoittamalla, ettei Café Elonen olisi ainoa hyödynsaaja. Kupongin avulla kyselyyn vastaaminen pyrittiin tekemään myös vähemmän epämiellyttäväksi.

12 2.3 Tutkimuksen luotettavuus 9 Café Elosella toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely syksyllä Riskinä oli, että erikoiskahvilistaa koskeva mielipidekysely tulisi liian nopeasti asiakastyytyväisyyskyselyn jälkeen aiheuttaen asiakkaiden joukossa turhautuneisuutta. Etuna kuitenkin oli, että erikoiskahvilistaa käsittelevää mielipidekyselyä ei jaettu kaikille Café Elosen asiakkaille, vaan vastaajakunta rajattiin tiettyjen erikoiskahvien ostajiin. Asiakkaat saattoivat kokea kyselyn täyttämisen kahvihetkensä ohessa epämiellyttävänä. Tiedossa oli, että osa vastaajista pyrkisi täyttämään kyselyn niin nopeasti kuin mahdollista, syventymättä pohtimaan todellisia mielipiteitään. Siksi oli riski, että tutkimustulos olisi enemmän tai vähemmän virheellinen ja koko tutkimustulos epäluotettava. Juuri neutraalin vaihtoehdon eliminoimisella asiakas niin sanotusti pakotettiin valitsemaan, kummalle puolelle nollarajaa hänen mielipiteensä asettuu. Vastaus oli siis joko positiivinen tai negatiivinen. Myös haastattelu oli yksi vaihtoehto tutkimusmenetelmiä pohdittaessa. Haastattelulla olisi voitu saada aikaan kattava ja kohtuullisen nopeasti kerätty aineisto kyselylomakkeeseen verrattuna. Vaihtoehtona haastattelu rajattiin kuitenkin pois, sillä asiakkaat olisivat voineet pitää haastattelua häiritsevänä ja epäkohteliaana oman kahvihetkensä aikana. Lisäksi haastattelijan läsnäolo olisi voinut vaikuttaa vastausten todenmukaisuuteen ja siten tuloksen luotettavuuteen. Café Elosen henkilökunnan saaman suullisen palautteen perusteella erikoiskahvin ostaneet asiakkaat olivat ottaneet vastaamispyynnön hyvin vastaan ja ottaneet kyselyn täytettäväksi ilman vastarintaa. Erityisesti kyselyyn vastaamisesta kiitokseksi annettu erikoiskahvikuponki oli ollut asiakkaille mieluinen palkkio. 3 MARKKINOINTI TYÖVÄLINEENÄ Markkinointi on kaikille tuttu ilmiö jokapäiväisessä elämässä, sillä joudumme sen kanssa kosketuksiin kaiken aikaa: kaupassa käydessämme, surffa tessamme internetissä tai jopa iltakävelyllä. Markkinoinnin käsite on laajempi kuin esimerkiksi mainonta

13 10 mainonta on vain osa markkinointia. Markkinoinnilla tarkoitetaan toimintaa, jossa kysyntään vastataan luomalla ja vaihtamalla hyödykkeitä. Tavoitteena on asiakkaiden tyytyväisyys. Yritys kilpailee markkinoinnin avulla asemastaan muihin markkinoilla oleviin yrityksiin nähden. Eri aloilla käytettävät markkinointikeinojen yhdistelmät voivat olla hyvinkin erilaisia. Silti samalla alalla toimivat yritykset voivat noudattaa aivan erilaisia näkemyksiä ja painottaa erilaisia keinoja, mutta siitä huolimatta kaikki voivat onnistua. Markkinointi on siis myös erilaisuuksien hallitsemista ja niiden tasapainottamista. Markkinointi on myös mahdollisuuksien etsimistä ja näkemistä. Jokaisella markkinoinnista vastaavalla henkilöllä on oltava visio siitä, mitä hän haluaa saavuttaa lähiaikoina ja tulevaisuudessa. Realistisen vision lisäksi hänellä on oltava kuva siitä, miten yrityksen markkinat tulevat kehittymään. 3.1 Markkinoinnin määritelmä Nykyään markkinointi noudattaa asiakassuuntaista johtamistapaa, jossa yrityksen päätösten lähtökohtana ovat asiakkaiden va ihtuvat tarpeet. Aiempia markkinoinnin määritelmiä tarkastelemalla voidaan todeta, että jo 50 vuotta sitten on otettu askel kohti nykyistä markkinointiajattelua. Tuolloiset määritelmät ovat sisältäneet paljon keskeisiä osatekijöitä ja niitä yhdistelemällä onkin päästy nykyaikaisiin markkinoinnin periaatteisiin. Tällaisia osatekijöitä ovat olleet markkinointi tavoitteellisena johtamisprosessina, asiakaskeskeisyys ja tarvelähtöisyys, kokonaisvaltainen markkinointi ja kannattavuus sekä kilpailukeinoista muodostuva markkinointimix (Anttila & Iltanen 2001, 13). Markkinoinnista on olemassa lukuisia määritelmiä, joista jokainen viestittää oman aikakautensa markkinointiaatteita ja keksijänsä ajattelutapaa. Nykyistä markkinointiajattelua heijastava määritelmä voidaan esittää seuraavasti:

14 Markkinointi on ajatustapa tehdä ja toteuttaa valitun kohderyhmän tarpeisiin rakennettua ja segmenttiperusteisesti eriytettyä liiketoimintaa niin, että markkinointitoimin saadaan rakennettua kilpailuetuperusteinen tarjonta, joka saadaan vietyä tuloksellisesti ostohalua synnyttämällä kohdejoukon tietoisuuteen ja sitä kautta ensikaupaksi varmistaen näin aikaansaadun asiakkuuden syventämisen tulokselliseksi asiakassuhteeksi. (Rope 2000, 41.) 11 Tarkasteltaessa määritelmän keskeisimpiä periaatteita voidaan todeta, että markkinointi on ajatustapa, jolla liiketoimintaa toteutetaan. Se perustuu segmentoinnin tuomaan informaatioon sekä kehittää tarveperusteisia hyödykkeitä. Markkinointi on liiketaloudellisesta näkökulmasta kannattavaa ja tuloksellista toimintaa, jossa kohderyhmien ostohalukkuutta synnyttämällä sekä ostamista helpottamalla vastataan markkino i- den odotuksiin. Rope (emt, 42) esittää, että menestyvä markkinointi edellyttää järjestelmällistä, määrätietoista ja pitkäjänteistä toimintaa, jossa edetään loogisesti säilyttäen markkinointiprosessin ydinajatus. Markkinoinnin on perustuttava tuloksellisuuteen, jolla pyritään saamaan aikaan pitkän aikavälin tulosta. Lisäksi toiminnan on oltava kokonaisvaltaista, millä varmistetaan yhteistyön toimivuus ja yrityksessä tehtyjen päätösten yhdenmukaisuus. Markkinoinnillinen menestyksekkyys vaatii myös asiakkaiden käyttäyt y- misen ymmärtämistä ja toiminnan jatkuvaa kehittämistä yrityksen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Olennaista on siis hallita kokonaisuuksia. Nykyään toiminnan pitkäjänteisyys ja tuloshakuisuus saadaan aikaan pysyvien asiakassuhteiden kautta. 3.2 Markkinoinnin peruskäsitteitä Tässä luvussa esitellään yleisimpiä markkinoinnissa käytettäviä termejä, jotta tekstin seuraaminen olisi myös markkinointiin vähemmän tutustuneille henkilöille helpompaa. Jokaisen termin yhteydessä pyritään pohtimaan termien merkitystä myös Café Elosen erikoiskahvilistan näkökulmasta Markkinat Markkinat -käsitteellä tarkoitetaan yleisimmin paikkaa, jossa voi ostaa ja myydä tuotteita. Markkinoinnin yhteydessä markkinoilla kuitenkin tarkoitetaan ihmisryhmää, jonka sisällä kaikilla henkilöillä on sama tarve tuotteelle tai palvelulle. Tarve on pe-

15 rusta, jolla ihminen saadaan ostamaan tuote tai palvelu. Silti on syytä korostaa, ettei tuote ole itse tarve, vaan ainoastaan keino tarpeiden tyydyttämiseksi. 12 Ilman markkinoiden luomaa kysyntää yrityksen ei kannata kehittää tai markkinoida tuotetta. Markkinat ovat ostoperustan tausta (Rope 2000, 58). Ongelmana on, että markkinat voidaan jaotella eri ryhmiin lukemattomin monin perustein. Siksi onkin olennaista miettiä juuri ne perusteet, joilla ostotarpeen luonnetta voidaan selittää parhaiten sekä pohtia, mikä liiketoiminnan osa niihin voidaan saumattomimmin yhdistää. Anttila ja Iltanen (2001, 93) esittävät markkinoille neljä edellytystä. Ihmisryhmään kuuluvilla ihmisillä täytyy olla 1) tarve ja halu tuotteen ostamiseen 2) kyky ostaa tuote 3) halu käyttää ostovoimaansa 4) valtuudet ostaa tuote (vrt. alaikäisten valtuudet ostaa alkoholia). Mikäli ihmisryhmä ei täytä näitä vaatimuksia, se ei muodosta markkinoita eikä sille siten ole kannattavaa ryhtyä kehittämään tai myymään tuotetta. Suomeen kehittynyt erikoiskahvitrendi on päässyt selkeästi sekä opiskelijoiden että nuorien työssäkäyvien suosioon. He ovat sukupolvea, joka on läheltä seurannut erikoiskahvitrendin kehittymistä ja sen aikaansaamaa kiristyvää kilpailua kahviloiden välillä. Trenditietoiset nuoret aikuiset ovat sisäistäneet erikoiskahvitrendin synnyttämän kahvilakulttuurin tarkoituksen nykyisin kahviloihin mennään viettämään aikaa ja seurustelemaan ihmisten kanssa, ei ainoastaan juomaan kahvia. Siksi ei olekaan yllätys, että mielipidekyselyyn vastanneista asiakkaista lähes 70 prosenttia oli naisia Segmentointi Segmentointi on eräs markkinoinnin perustyöväline. Se perustuu ajatukseen, jonka mukaan yrityksen markkinoita ei kannata käsitellä yhtenä kokonaisuutena, vaan ne olisi järkevintä jakaa pienempiin asiakasryhmiin, segmentteihin. Markkinointia suunnitellessa selvitetään potentiaalisten asiakkaiden taustatietoja, joiden mukaan heidät yhdistetään suuremmiksi asiakasryhmiksi jonkin yhteisen nimittä-

16 13 jän perusteella. Kuluttajia voidaan jakaa ryhmiin monilla eri perusteilla, mutta yleisimpiä jaotteluperusteita ovat esimerkiksi ikä, sukupuoli, koulutus, tulot tai elämäntavat. Kohderyhmäksi yritys voi valita yhden tai useamman segmentin, joista jokaiselle markkinoidaan erilaisia tuotteita yksilöllisillä markkinointikeinoilla. Segmentoinnin tavoitteena on siis löytää yritykselle suotuisimmat kohderyhmät eli segmentit, joille tarjonta ja markkinointi kohdistetaan, huomioon ottaen yrityksen resurssit ja osaaminen. Kohdistamalla tarjonta vain tietyille asiakasryhmille, yrityksen on mahdollista saavuttaa parempi liiketaloudellinen tulos kuin pyrkimällä palvelemaan koko markkinoiden käsittämää asiakasjoukkoa. Erikoiskahvilistan avulla Café Elonen pyrki nostamaan omaa kahvilaprofiiliaan ja haastamaan kilpailijansa yleistyvään erikoiskahvitrendiin. Tavoitteena oli lisätä ja monipuolistaa asiakaskuntaa, ja houkutella etenkin nuorempaa sukupolvea Café Elosen asiakkaiksi. Ennen uudistusta Café Elosen asiakaskunta koostui pääasiassa keskiikäisistä ja sitä vanhemmista asiakkaista, koska kahvilan tyylikin edusti tuolloin perinteisempää linjaa. Täysin uusiin tiloihin muuttaminen mahdollisti samalla kahvilan ilmeen uudistamisen ja imagollisten seikkojen kehittämisen. Muutos pyrittiin kuitenkin tekemään niin, että myös vanhat asiakassuhteet pystyttiin ylläpitämään % 0-18v 19-25v 26-35v 36-50v 50v - Ikä KUVIO 1. Café Elosen erikoiskahviasiakkaiden ikäjakauma Erikoiskahvilistalla haluttiin lisätä Café Elosen suosiota nuoremman sukupolven keskuudessa ja siinä on myös onnistuttu. Café Elosella käy tänä päivänä enemmän opis-

17 14 kelijoita ja nuorisoa, jotka myös ostavat erikoiskahveja. Lisäksi erikoiskahveja pyr i- tään markkinoimaan enemmän myös Café Elosen vanhemmille kanta-asiakkaille, jotta kahvilistan tunnettuus paranisi ja erikoiskahvien kokeilukynnys madaltuisi myös heidän keskuudessaan. Tavoitteena on siis lisätä erikoiskahvimyyntiä ja saada Presidentti-kahville omistautuneet asiakkaat kokeilemaan erikoiskahveja Kilpailuetu Kilpailuetu tarkoittaa tuotteita ja palveluita myytäessä sitä ylivoimaisuutta, jota asiakas arvostaa kilpaileviin tuotteisiin ja palveluihin nähden. Tämä ylivoimaisuus on perusta hänen ostopäätökselleen. Kilpailuedun saavuttamisella pyritään tekemään tuote paremmaksi ja halutummaksi kilpailijoihin verrattuna. Tuotteen markkinoinnillinen houkuttelevuus on tae sille, että tuote on helposti myytävissä eikä tuotteen myymisen eteen tarvitse tehdä suuria ponnistuksia. Kilpailuetua voidaan tavoitella monin eri keinoin, mutta yleisesti voidaan sanoa olevan olemassa kolme erilaista tapaa kilpailuedun tavoittelemiseksi (Anttila & Iltanen 2001, 15 16): 1) Kustannusjohtajuus (hinta) 2) Differointi (tuotteen erilaistaminen) 3) Fokusointi (markkinointitoimien keskittäminen) Kutakin kilpailuedun tavoittelemiskeinoa tarkastellaan tarkemmin markkinoinnin strategioiden yhteydessä, luvussa 6.3. Café Elosen erikoiskahvilistan kilpailuedun tavoittelua kuvastaa parhaiten differointistrategia. Jo Café Elosen liikeideassa mainitaan kaupungin laajin kahvilista, jolle ei ole vielä nykyään Jyväskylässä löytynyt haastajaa. Kilpailijoilla voi olla erikoiskahvilista omassa muodossaan ja laajuudessaan, mutta Café Elosen erikoiskahvilistan valttina on laajuuden lisäksi sen konkreettisuus. Asiakas voi tutustua kahvilistaan vielä pöydässä kahvitteluhetkensä ohessa ja miettiä etukäteen mitä haluaa esimerkiksi ensi kerralla Café Elosella käydessään kokeilla. Kahvilistan konkreettisuus antaa juuri lisäaikaa ostopäätöksen tekemiselle, kun tuotevalikoima on nähtävillä muuallakin kuin kassan takana olevalla seinustalla.

18 3.2.4 Markkinointimix 15 Markkinoijan keskeinen tehtävä on valita yrityksen tavoitteiden kannalta mahdollisimman edullinen markkinointikeinojen yhdistelmä eli markkinointimix. Markkinointimix tarkoittaa kilpailukeinoja, joilla yritys pyrkii vastaamaan kysyntään. Näitä kilpailukeinoja ovat tuote (product), hinta (price), jakelu (place) ja viestintä (promotion). Yhdessä nämä muodostavat markkinointimixin eli 4P.tä. Markkinoinnin tehtävä on kussakin tilanteessa valita yrityksen kannalta tehokkain markkinointikeinojen yhdistelmä. Kuviossa 2 Ylikoski (1993, 31) kuvaa markkinoinnin kilpailukeinot sekä niiden alakohdat. KUVIO 2. Markkinointimix 4P-malli on ollut hyvin kiistelty, sillä sen katsotaan unohtavan monta tärkeää toimintoa, kuten palvelun, pakkauksen tai henkilökohtaisen myyntityön. Lisäksi sen kuvaa vain myyjän näkökulmaa (Kotler 1999, 129,131). Markkinoinnin kilpailukeinoja käsitellään tarkemmin luvussa 5, jossa pohditaan myös Café Elosen erikoiskahvilistan kannalta olennaisimpia kilpailukeinostrategioita. 3.3 Markkinoinnin tehtävät Yrityksen ulospäin suuntautuvista toiminnoista näkyvin on juuri markkinointi, joka on yhdistävä tekijä yrityksen ja asiakkaan välillä. Asiakas ei tiedä mitä yrityksen seinien takana tapahtuu, mutta hän luo käsityksensä yrityksestä markkinoinnin luomien mielikuvien kautta. Markkinointimenetelmiensä avulla yritys pyrkii täyttämään asiak-

19 16 kaidensa toiveet ja vastaamaan heidän tarpeisiinsa omien resurssiensa puitteissa. Markkinoinnin tehtävää voidaankin pitää kaksisuuntaisena. Sen tehtävä on tunnistaa markkinoilla vallitsevat tarpeet, mutta myös välittää tämä tieto eteenpäin yrityksen muille osastoille. Markkinointi on avainasemassa yrityksen toiminnoissa. Tuotanto palvelee markkinointia valmistamalla asiakkaiden tarpeita vastaavia hyödykkeitä. Yrityksen näkökulmasta tuotteiden tai palveluiden kysyntä voi kuitenkin olla liian pientä tai liian suurta ja siksi markkinoinnin tehtävä on myös vaikuttaa kysynnän määrään. Markkinoinnilla ei pyritä pakkomyymään tuotteita, vaan sen avulla asiakkaita yritetään houkutella yritykseen ja sen kautta ostamaan markkinoituja tuotteita. Toisaalta taas kysynnän ollessa liian suurta tuotteen markkinointia vähennetään ja sitä kautta kysyntää pyritään hillitsemään. (Anttila & Iltanen 2001, 19.) Markkinoinnissa oletetaan, että kuluttaja suunnittelee tarkoin ostotarvettaan. Voidaan myös olettaa, että kuluttaja ostaa suuren määrän hyödykkeitä ainoastaan edellisten kokemustensa perusteella. Tämän vuoksi markkinointiohjelmia suunnitellessa otetaan käyttöön segmentointi, jonka avulla eri tavalla käyttäytyvät asiakkaat jaetaan kohderyhmiin. Nämä kohderyhmät huomioon ottaen suunnitellaan ne oikeat markkinointikeinot ja -menetelmät, joilla tuote saadaan parhaiten suunnattua juuri tälle segmentille. Markkinoinnissa korostetaan nykyään paljon kannattavuuden merkitystä. Koska tuotteiden elinikä on lyhentynyt viime aikoina valtavasti, on olennaista muistaa tuotteiden ja palveluiden jatkuva kehittäminen. On erittäin tärkeää seurata ympäristössä tapaht u- via muutoksia ja reagoida niihin. Kuluttajien tarpeiden muuttuessa he siirtyvät nopeasti kilpailijoiden asiakkaiksi, mikäli yritys ei kykene reagoimaan kehitykseen riittävän nopeasti. Markkinoinnin tehtävä on seurata markkinoilla vallitsevia tarpeita sekä varmistaa yrityksen eri osien yhteistyö markkinalähtöisyyden ja asiakassuuntaisuuden saavuttamiseksi. Asiakkaiden ja kohderyhmien tarpeiden tyydyttäminen on tärkeä elementti kannattavuuteen pyrkiessä. Eräs sanonta kuuluu, että tehtaassa valmistetaan kosmetiikkaa ja myymälässä myydään toivoa. Markkinoinnissa vallitseekin käsitys, jonka mukaan kuluttajat eivät enää etsi pelkkää tuotetta tai palvelua, vaan siitä saamaansa kokonaishyötyä. Tuotteeseen kohdistetut hyötyodotukset perustuvat kuluttajan tarpeisiin, joita hän pyrkii tyydyttä-

20 mään ostamalla kyseisen tuotteen. Yrityksen on siis tunnettava markkinansa sekä hyödynnettävä segmentoinnin tuomia etuja MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Professori Jerome McCarthy esitti 1960-luvulla teorian, jossa tuote, hinta, jakelu ja viestintä (4P) ovat markkinoinnin kilpailukeinoja, joilla yritys pyrkii vaikuttamaan ja vastaamaan kysyntään. Tukiessaan toisiaan ne muodostavat yhdessä kokonaisen markkinointiohjelman, markkinointimixin. Kilpailukeinojen turvin yritys pyrkii saavuttamaan kilpailuetua muihin nähden. Rope (2000, 206) kuvaa kilpailukeinoja joustavana palapelinä. Yhden palan (=kilpailukeinojen osatekijän) muututtua, muita paloja on hieman siirrettävä, jotta osat niveltyvät saumattomasti yhteen. Markkinointimixin sisältö on mietittävä kokonaisuutena, jotta yhdessä kilpailukeinossa tehty ratkaisu tukee toisissa toteutettuja päätöksiä. Tällä tavoin yritys voi myös edesauttaa kilpailukeinojen tehoa ja vaikutusta kohderyhmässä. Kilpailukeinoja koskevat päätökset tulisi tehdä osana liiketoiminnan kokonaisratkaisuja. Kuviossa 3 Rope (2000, 206) on esittänyt kilpailukeinojen sijoittumisen yrityksen liiketoiminnan kokonaiskenttään. Oikeita yhdistelmiä pohtiessa tulee ottaa huomioon myös esimerkiksi yrityksen toimiala, kilpailutilanne, markkinointiosaaminen ja yrityksen asema vallitsevilla markkinoilla kilpailijoiden toimia unohtamatta (Anttila & Iltanen 2001, 22).

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

Markkinointipsykologia

Markkinointipsykologia Markkinointipsykologia Sisällysluettelo ESIPUHE 1. MARKKINOINNIN PSYKOLOGISET PERUSTAT 1.1. Miksi-mitä-miten-malli 1.2. Markkinointipsykologiasta psykologiseen markkinointiin 2. IHMINEN MARKKINOILLA 2.1.

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot 1 Yrittäjäkoulutus Markkinoinnin kilpailukeinot Mitä markkinointi on? 2 Laajasti ottaen markkinointi kattaa kaikki liiketoiminnan osa-alueet. Väljästi tulkittuna se tarkoittaa sitä, että kaikki yrittäjän

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Yrityksen nimi/yksikön nimi: [kirjoita tähän] Päivä: 22. tammikuuta 2010 Markkinointisuunnitelma 2(5) Sisällysluettelo 1. Perustiedot yrityksestä...

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään:

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään: Sisällysluettelo Esipuhe 2 1. Segmentointi nykymarkkinoinnissa 5 1.1. Segmentoinnin merkitys 6 1.2. Segmentoinnin toteutuksen ongelmat 8 1.3. Segmentin valintaan vaikuttavat tekijät 10 2. Segmentoinnin

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS Erkki Viero PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUKSEN TAVOITTEET Asiakaspalvelun ja markkinoinnin merkityksen

Lisätiedot

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki 20.10.2017 Markkinoinnin punainen lanka 20.10. Tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Markkinoinnin

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys kohdallaan

Asiakastyytyväisyys kohdallaan Asiakastyytyväisyys kohdallaan 94 % asiakkaista suosittelee Maestroa Syksyllä 2012 teimme laajan asiakastyytyväisyyskyselyn ja selvitimme asiakkaidemme näkemyksiään Maestron myynnistä, asiakaspalvelusta

Lisätiedot

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola Matkailun tuotteistustyöpaja Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola 1. Työpaja 10.9.2013 Asiakasymmärrys ja tuotteistaminen asiakasryhmien mukaan Mitkä ovat asiakasryhmämme? Miten asiakasryhmät

Lisätiedot

ONNISTUNUT MAASEUTUMATKAILUN MARKKINOINTI. Timo Rope 10.10.2001 Rope-Yhtiöt

ONNISTUNUT MAASEUTUMATKAILUN MARKKINOINTI. Timo Rope 10.10.2001 Rope-Yhtiöt 1 ONNISTUNUT MAASEUTUMATKAILUN MARKKINOINTI Timo Rope 10.10.2001 Rope-Yhtiöt 2 0. LÄHTÖKOHDAT Ei ole merkitystä, mikä on toimiala: liiketoiminnan lainalaisuudet ovat aina samat. Ei ole merkitystä, mikä

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012 www.matkailukonsultit.fi Suomen Matkailukonsultit Oy Mäntyharjunkatu 4, 70820 Kuopio puh. 050-9178 688 info@matkailukonsultit.fi www.matkailukonsultit.fi Jouni Ortju

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä.

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä. MIELIKUVAT JA DESIGN MANAGEMENT Psykologisia perusteita Ihmiselle on ainoa totuus se, jonka hän uskoo todeksi eli siis mielikuva asiasta, eikä ole merkitystä pitääkö tämä asia paikkansa vai ei. Ostopäätöstilanteessa

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos

Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi 13.06.2017 Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos Osaamistavoitteet Kurssi tarjoaa yleiskuvan markkinoinnista. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää markkinasuuntautuneen

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö Myynti ja markkinointi Markkinoinnin suunnittelun työkalut Asiakaslaatu ja asiakassuhteet

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045 Yhteenveto suunnitelman tekemisestä Liiketoimintasuunnitelman merkitys pakotta miettimään liikeideaa järjestelmällisesti ja varmistamaan, että markkinapotentiaali

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

MOTTO: AJATTELUSTA TULEE TOIMINTA. TOIMINNASTA TULEVAT TULOKSET. MARKKINOINNILLINEN AJATTELU. Markkinointi näkökulmakysymyksenä:

MOTTO: AJATTELUSTA TULEE TOIMINTA. TOIMINNASTA TULEVAT TULOKSET. MARKKINOINNILLINEN AJATTELU. Markkinointi näkökulmakysymyksenä: ! " 1 MOTTO: AJATTELUSTA TULEE TOIMINTA. TOIMINNASTA TULEVAT TULOKSET. MARKKINOINNILLINEN AJATTELU Markkinointi näkökulmakysymyksenä: 1. Myydä tuotteet / palvelut 2. Saada kohdeasiakkaat ostamaan Ensin

Lisätiedot

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 30.8.2011 MIKKO KESÄ, tutkimusjohtaja, HM JUUSO HEINISUO, tutkimuspäällikkö, HM INNOLINK RESEARCH OY YHTEENVETO TAUSTATIEDOT Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Muuttuva markkinointi muuttuvat tiedontarpeet. Päivi Voima Senior Researcher Hanken

Muuttuva markkinointi muuttuvat tiedontarpeet. Päivi Voima Senior Researcher Hanken Muuttuva markkinointi muuttuvat tiedontarpeet Päivi Voima Senior Researcher Hanken Missä olemme tänään? Riippuu keneltä kysyy Myynti 4P Customer experience Segmentointi B2C CRM Asiakkuudet Palvelut Sosiaalinen

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

HELIA Ryhmän tunnus 08.01.01 MARKKINOINTI

HELIA Ryhmän tunnus 08.01.01 MARKKINOINTI Seppo Laitinen SEMINAARITUTKIELMA MARKKINOINTI Seppo Laitinen SEMINAARITUTKIELMA SISÄLTÖ 1 MARKKINOINNIN TARVE JA TEHTÄVÄT...1 2 ASIAKASRYHMIEN TUNNISTAMINEN...1 3 MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT...1 3.1

Lisätiedot

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto KIRJASTO & MARKKINOINTI Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto 26.3.2015 OHJELMA & TAVOITE Lyhyt esittely - mitä markkinointi on Miten markkinointi eroaa viestinnästä? Esimerkkejä

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2014 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon tutkimuksen

Lisätiedot

Asunnon osto ja myyntiprosessitutkimus. Tiivistelmä. Media

Asunnon osto ja myyntiprosessitutkimus. Tiivistelmä. Media Asunnon osto ja myyntiprosessitutkimus 2007 Tiivistelmä Johdanto Tutkimuksen tavoitteet, toteutus ja vastaajarakenne Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää asunnon ostamiseen ja myymiseen

Lisätiedot

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com GREATive Business - luovien alojen yritystieto henna.aho@gmail.com GREATive Business luovien alojen yrittäjätieto mitä? tavoitteena: - liiketoimintasuunnitelma oman idean pohjalta, alan kenttään ja tukipalveluihin

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet 2012

Markkinoinnin perusteet 2012 Markkinoinnin perusteet 2012 CASE: Procter & Gamble Pantene XX Tehtävänanto 26.3. Aalto-yliopisto Tehtävän oppimistavoitteita Kohderyhmän löytäminen Viestin muotoilu kohderyhmälle Uudet markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN Liiketoimintasuunnitelman laatimisesta yleisesti 1. Yritysidea 2. Tuotteet ja/tai palvelut 3. Asiakashankinta ja markkinoiden selvittäminen 3.1 Asiakkaat (kohderyhmä)

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Markkinointi-instituutti Pirjo Hallipelto pirjo.hallipelto@markinst.fi p. 040 7321 784 Faunatar Johanna Valo Liiketalouden perustutkinto,

Lisätiedot

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN Marko Pyhäjärvi PUHEENVUORON TAVOITE On olemassa miljoonia eri keinoja vauhdittaa matkailuyrityksen myyntiä, ja Facebookmarkkinointi on

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kevät 2013 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko Nonprofit-organisaation markkinointi Dosentti Pirjo Vuokko Markkinoinnin lähtökohdat Markkinoinnin lähtökohdat Peruskysymys: Mitä me haluamme olla ja kenelle? Miten tämä saavutetaan? Tärkeää: Kohderyhmälähtöisyys

Lisätiedot

Joukkue kehittää ja kuvailee oman yrityksen liikeidean, jonka tulee täyttää seuraavat ehdot:

Joukkue kehittää ja kuvailee oman yrityksen liikeidean, jonka tulee täyttää seuraavat ehdot: A1. Yrityksen liikeidea 7 p Joukkue kehittää ja kuvailee oman yrityksen liikeidean, jonka tulee täyttää seuraavat ehdot: - yritys on verkkokauppa - yrityksen tarjoamat tuotteet liittyvät kodinsisustukseen,

Lisätiedot

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle 1 Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle Markus Hellström 2 Esityksen kiteytys 3 Esityksen sisältö Tavoite ja sen merkitys liiketoiminnan johtamisessa Miten vien liiketoiminnan tavoitteeseen?

Lisätiedot

Mitä markkinointi on?

Mitä markkinointi on? Mitä markkinointi on? ASIAKAS Markkinoinnin tehtävä on luoda tarvittava yritystunnettuus, hyvä maine, rakentaa asiakasta houkutteleva tarjonta, varmistaa saatavuus ja pohjustaa siten myyntityötä Tavoitteena

Lisätiedot

Perusmyyjästä supermyyjäksi

Perusmyyjästä supermyyjäksi Perusmyyjästä supermyyjäksi Sisällysluettelo ESIPUHE 1. Myynnin syvin olemus 1.1. Ihmisen ymmärrys ostamisen taustalla 1.2. Tunteiden ja järjen paradigma 1.3. Tunne vs. järkiostamisessa 1.4. Ihmisen ymmärrys

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

MARKKINOINTI. Mitä se on? Miksi sitä tarvitaan? Miten sitä hyödynnetään? Kenelle se kohdennetaan? Kunniaa????Mainetta????Mammonaa????

MARKKINOINTI. Mitä se on? Miksi sitä tarvitaan? Miten sitä hyödynnetään? Kenelle se kohdennetaan? Kunniaa????Mainetta????Mammonaa???? MARKKINOINTI Mitä se on? Miksi sitä tarvitaan? Miten sitä hyödynnetään? Kenelle se kohdennetaan? Kunniaa????Mainetta????Mammonaa???? Markkinoinnin historiaa (wikipedia) Markkinointi käsitteenä keksittiin

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK Näkökulmia sosiaalisten yritysten kilpailuedusta alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK Lähtökohdat Miten

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain.

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain. Tavoita ja vaikuta Oletko koskaan ollut epätietoinen siitä, mitä tuotteita tai palveluita yritys, jonka sivuilla vierailet, oikeasti tarjoaa? Jos olet, niin on todennäköisesti asiakkaasikin. Hän voi olla

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö 6. Analyysit ja tulevaisuus 5. Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen 4.

Lisätiedot

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia,

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia, YRITYKSEN Srateal Oy, Niilo Kurikka niilo.kurikka@strateal.com PELIKENTTÄ, TILANNE, TAVOITTEET JA KEHITTÄMINEN PELIKENTTÄ: Yritysten menestyminen on haasteellisempaa kansainvälistymisen ja entistä nopeampien

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS

NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS Opas onnistuneeseen osallistumiseen Suunnittele! Toteuta! Seuraa! Arvioi! = Paras ikinä saatu tulos! easyfairs.com easyfairs työkalupakki Tervetuloa näytteilleasettajaksi easyfairs

Lisätiedot

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI Juha Sarviaho Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa Yritysilmeen luominen ja tuotemerkin kehittäminen Muutokset toimintaympäristössä

Lisätiedot

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Ravintolapalveluverkoston Hyvää Pataa - tapaaminen 7.6.2010 Merja Salminen/Design LiMe Oy Mikä on laatujärjestelmä

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Kaupan odotukset yhteistyölle elintarvikealan pk-yritysten kanssa

Kaupan odotukset yhteistyölle elintarvikealan pk-yritysten kanssa Kaupan odotukset yhteistyölle elintarvikealan pk-yritysten kanssa Antti Sippola Market-kaupan johtaja SOK Lahti 27.10.2004 Antti Sippola / SOK / 27.10.2004 / dia 0 Asiakkaiden keskeisimpiä odotuksia teollisuudelta

Lisätiedot

PUSKARADIO. toimii verkossa. - tutkittua tietoa suosittelusta

PUSKARADIO. toimii verkossa. - tutkittua tietoa suosittelusta PUSKARADIO toimii verkossa - tutkittua tietoa suosittelusta Näin pääset alkuun: 1 2 3 +1 PALVELE ASIAKKAITASI suosittelemisen arvoisesti PYYDÄ ASIAKKAITASI KERTOMAAN saamastaan palvelusta hyväksi havaittuun

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn helmi-maaliskuussa 2012. Vastauksia kertyi yhteensä 36 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn helmi-maaliskuussa 2012. Vastauksia kertyi yhteensä 36 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kevät 2012 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn helmi-maaliskuussa 2012. Vastauksia kertyi yhteensä 36 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

Miksi 1080 kannattaa tehdä?

Miksi 1080 kannattaa tehdä? Liiketoiminta 1080 Miksi 1080 kannattaa tehdä? Kirkastettu kokonaiskuva yrityksen tavoitteista, strategiasta & ohjausjärjestelmästä Selkeä näkemys yrityksen strategiaohjauksen kehitysalueista Erottuva,

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista?

Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista? Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista? Miten kuluttajat näkevät verkkokaupan turvallisuuden? Ja mihin kuluttajat perustavat käsityksensä koetusta turvallisuudesta? Suomalaisen tietoturvayhtiö Silverskin

Lisätiedot

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Markkinoinnin vallankumouksellinen strategia on lähempänä kuin arvaatkaan. Tarvitset kahdenlaista sisältöä: Informaatioikkuna:

Lisätiedot

Onnistu myynnissä. Sisällysluettelo. Alkusanat. 1. Myynnin sisältö

Onnistu myynnissä. Sisällysluettelo. Alkusanat. 1. Myynnin sisältö Onnistu myynnissä Sisällysluettelo Alkusanat 1. Myynnin sisältö Myyntiä myyntiviestinnällä Myynnin perusmuodot Yrityksiin suuntautuva edustajamyynti Ovelta ovelle myynti Kotiesittelymyynti Verkostomarkkinointi

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta!

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Viisi totuutta sosiaalisesta mediasta 1. Facebook on uusi Internet. 2. Yritys ei ole enää kuningas. 3. Suosittelu on sosiaalisen median tärkein liiketoimintatavoite.

Lisätiedot

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit Brändäystä lyhyesti Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit BRÄNDÄYSTÄ HELPOSTI -KURSSIN SISÄLTÖ Päivä 1 Päivä 2 PERUSTEET Mitä kurssi sisältää? Mitä on luova ajattelu brändäyksessä? Brändi-aakkoset

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

OmniCom Media Group Finland Miten ohjelmallinen ostaminen muuttaa median ja mainonnan liiketoimintaa (Mainonnan ostajan näkökulmasta).

OmniCom Media Group Finland Miten ohjelmallinen ostaminen muuttaa median ja mainonnan liiketoimintaa (Mainonnan ostajan näkökulmasta). OmniCom Media Group Finland Miten ohjelmallinen ostaminen muuttaa median ja mainonnan liiketoimintaa (Mainonnan ostajan näkökulmasta). CEO, Teemu Neiglick. Keitä me olemme? 34 92 40 KESKI-IKÄ ~15 000 palaveria

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012 Busy in Business Juha Lehtonen 26.4.2012 Markkinan kehityksen trendejä Markkinan kehityksen trendejä Globaali työjako muuttuu ja toiminta siirtyy maailmanlaajuisiin verkostoihin. Muutos haastaa paikallisen

Lisätiedot

MENESTYSTÄ sinulle FÜR DEN GEMEINSAMEN ERFOLG WELTWEIT

MENESTYSTÄ sinulle FÜR DEN GEMEINSAMEN ERFOLG WELTWEIT MENESTYSTÄ sinulle FÜR DEN GEMEINSAMEN ERFOLG WELTWEIT YRITYS EIN UNTERNHEMEN AUF sinulle ERFOLGSKURS. Noin 10 vuotta sitten perustettu GGM Gastro International GmbH on tullut maailmanlaajuisesti tunnetuksi

Lisätiedot

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Asiakastarpeiden merkitys ja perusta asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Mihin asiakastarpeiden selvittämistä tarvitaan yhteisen kielen/tarkastelutavan

Lisätiedot

Asiakkuusindeksi 2009

Asiakkuusindeksi 2009 1 Asiakkuusindeksi 2009 Selvitettiin suomalaisten yritysten asiakasuskollisuutta: Kuinka paljon eri yritysten kanssa asioidaan Millainen asiointi- ja asiakassuhde suomalaisilla kuluttajilla on yrityksiin

Lisätiedot

OVATKO LIIDIT KIVEN ALLA?

OVATKO LIIDIT KIVEN ALLA? OVATKO LIIDIT KIVEN ALLA? SISÄLTÖMARKKINOINTI HELPOTTAA LIIDIEN LAPIOINTIA Eroon kylmäsoitoista. Yritysten välisessä kaupassa hyvien liidien löytäminen on usein kovan työn takana. Joskus voi tuntua siltä,

Lisätiedot

Contact Scoring on paras tapa luokitella prospekteja. Se ohjaa myyjät oikeisiin osoitteisiin.

Contact Scoring on paras tapa luokitella prospekteja. Se ohjaa myyjät oikeisiin osoitteisiin. Contact Scoring on paras tapa luokitella prospekteja. Se ohjaa myyjät oikeisiin osoitteisiin. 130 2 5KÄVIJÄMÄÄRÄN KASVU WWW-SIVUJEN KEHITTÄMISELLÄ ENEMMÄN SPONTAANEJA ENEMMÄN ONNISTUNEITA TUOTETIEDUSTELUJA

Lisätiedot

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008 Taulukko 1. Tutkimusaineiston toimialakohtainen jakauma Toimiala N Osuus tutkimusaineistosta (%) Toimialan yrityksiä (alle 20 henkeä) Suomessa %:a koko elintarvikealasta v. 2007 (Ruoka Suomi tilasto) Leipomotuotteet

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN. Vuokko Tuononen 24.11.2007

TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN. Vuokko Tuononen 24.11.2007 TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN Vuokko Tuononen 24.11.2007 Tuotekehitys "Tuotekehitys on toimintaa, jonka tarkoituksena on etsiä, synnyttää, valita ja kehittää yritykselle uusia tuotteita sekä

Lisätiedot

ProCoach -kehitysohjelmat

ProCoach -kehitysohjelmat ProCoach -kehitysohjelmat Työkalu kilpailukykyisen liiketoiminnan rakentamiseen Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja se näkyy yritysten asiakkailleen tarjoamien palvelujen määrän ja saatavuuden paranemisena,

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot