SUUNNITELMALLISEN MARKKINOINNIN HARJOITUSTYÖ NIKE -BRANDISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUUNNITELMALLISEN MARKKINOINNIN HARJOITUSTYÖ NIKE -BRANDISTA"

Transkriptio

1 1 SUUNNITELMALLISEN MARKKINOINNIN HARJOITUSTYÖ NIKE -BRANDISTA

2 2 Nike -tuotemerkin kuvailu laajennetun tuotekäsitteen avulla Nike on yksi tunnetuimmista urheiluvaatteiden, välineiden ja ennen muuta urheilukenkien valmistajista maailmassa. Nikestä on kasvanut maailmanlaajuinen yritysten verkosto, johon kuuluu pienimmätkin Niken tuotteiden jälleenmyyjät ja muut laajennetun tuotteen kanssa tekemisissä olevat tahot. Näistä laajennetun tuotteen ympärillä toimivista tahoista yhä tärkeämmiksi nousevat markkinointi ja tuotesuunnittelu, mikä näkyy erityisesti Niken urheilukenkien massiivisena mallimääränä ja alati vaihtuvana logona. Esim. Niken tuotemerkkitunnus on muuttunut 1990-luvulla kaksi kertaa. Lisäksi Niken satsaus mainostamiseen kasvoi vuoden 1987 vaatimattomasta 100 miljoonan dollarin summasta 900 miljoonaan dollariin vuonna Nike on kasvaessaan alkanut toimia joustavammin, koska tavaran toimittajat, tehtaiden sijainnit ja muut yhtiöön liittyvät osapuolet ovat olleet lähes jatkuvassa muutoksessa, mikä taas vaatii tarkkaa tuotteiden elinkaaren kokonaisvaltaista hallintaa. Yksi tärkeimmistä Niken laajennetun tuotekäsitteen osatekijöistä on palveluiden liittäminen osaksi liiketoimintaa, sekä ennen että jälkeen itse varsinaisen tuotannon. Yhdessä mielikuvan luomisen kanssa palvelut luovat Nikestä varsinaisen brandin. Nike on, kuten muutkin Yhdysvaltalaiset suuryritykset, siirtynyt yhä enemmän Aasian halpatuotantomaihin. Tämä voi antaa kuluttajalle mielikuvan siitä, että Nike ei olekaan huipputuote kuten aikaisemmin, jolloin tuotantoa oli myös

3 3 Yhdysvalloissa. Periaatteessa Niken urheilukengät eivät ole sen parempia kuin muidenkaan. Tässä seuraa se, että Nike yrittää differoida Nike tuotteet muista brandin avulla. Kun puhutaan Nikestä tuotekäsitteenä, niin täytyy ottaa huomioon se seikka, että Nike brandi voi merkitä eri kulttuureissa ihmisille eri asioita. Länsimaisessa kulttuurissa Nike tuotemerkki ilmentää nimenomaan urheilullista itsensä ylittämistä ja päättäväisyyttä. Vahvistaakseen tuotemerkkinsä dynaamista henkeä Nike on antanut logolleen oman nimen, "swoosh". Niken logosta on tullut niin tunnettu, että logon yhteydestä jätettiin Nike sana pois kokonaan, mikä osoittautui myöhemmin virheeksi. Nike- merkkinen urheilukenkä on yleensä mielletty korkeaksi laatutuotteeksi, jonka hinta on ollut keskitasoa, kun taas Adidas- merkki on ollut hieman kalliimpi. Koska ihmiset ovat tulleet yhä enemmän tietoisiksi markkinoista, hinnoista ja laadusta, niin Nike on jatkuvasti pyrkinyt luomaan urheilukengistään kuvaa huipputuotteina, joilla on muutakin arvoa kuin pelkkää ydinarvoa. Keskittyminen urheilutuotteisiin on antanut Nikelle myös niitä ominaisuuksia, jotka mielletään kuuluvan urheiluun, kuten rehellisyys jne. Nike- tuotteiden kysyntä ja asiakkaat Niken urheilujalkineiden kysyntä on ollut tasaisesti kasvussa, mikä osaltaan johtuu Niken kansainvälistymisestä. Esimerkiksi tehtaiden sijoittelu ja logistiikka auttavat Nikeä pysymään kilpailussa mukana ja ylipäätänsä

4 4 tiivistämään toimintaa. Mutta kasvullakin on aina rajansa. Nike on alunperin tuottanut urheilujalkineita vain urheilijoille, mutta nykyään tärkein asiakasryhmä on keskiluokka. Suurin kassavirta tulee juuri keskiluokalta, joten segmentointi on pitänyt viedä Nikessä pitkälle. Siitä kertoo myös valtava urheilukenkämallien määrä. Mainosmateriaalista saa sellaisen kuvan, että Nike on keskittänyt segmentointinsa alle 50-vuotiaisiin. Lisäksi Niken segmentointiin vaikuttaa kuluttajien sijainti sekä "elämäntyyli". Urheilukenkiä odotetaan ostavan sellaiset ihmiset, jotka ovat luonteeltaan urheilullisia tai haluavat näyttää urheilulliselta. Sijainti segmentoinnin perusteena tarkoittaa Niken tapauksessa sitä, että keskitytään sellaisille maantieteellisille alueille, joilla on paljon keskimäärin hyvin toimeentulevaa väestöä, kuten esimerkiksi Euroopan yhteisön alueella. Niinkutsutut kehittyvät maat ja Venäjä ovat olleet viime vuosina Niken aktiivisen toiminnan kohteena, onhan Yhdysvaltain markkinat täynnä kilpailijoita. Itse asiassa moniin uusiin maihin on menty vain sen takia, etteivät kilpailijat pääse etulyöntiasemaan, ajattelematta tarkemmin kannattavuutta. Niken urheilukenkien kuluttajaryhmät ovat olleet pääasiassa aikaisemmin mainituilla kohdealueilla, mutta tällä hetkellä Niken tavoitteena on saada uusia kuluttajia erikoislajien harrastajista, kuten jääkiekon tai laskettelun piiristä. Tämä taas vaatii Nikeltä suurta panostusta uudenlaisiin urheilujalkineisiin, ovathan talvilajien urheilujalkineet aivan erilaisia kuin normaalit juoksukengät.

5 5 Nike on saanut brandilleen erittäin paljon tunnettavuutta, jonka avulla on helppo työntyä näille uusille markkinoille. Nike oli 2000-luvun alussa siinä vaiheessa, että sen markkinointi oli kysyntäsuuntainen, eli toiminnan lähtökohtana alkoi olla keskivertoasiakkaan tarpeet. Niinkuin aikaisemmin todettiin, asiakkaat ovat tulleet enemmän tietoisiksi ja vaativammiksi tuotteiden suhteen, joten Niken kohdalla on ensisijaisen tärkeää kerätä informaatiota kuluttajilta ja muiltakin sidosryhmiltä. Lisäksi kuluttajista on tullut huomattavan vastuullisia. Urheilukengiltä edellytetään ympäristöystävällisyyttä, kierrätettävyyttä ja muuta sen lisäksi, että ne täyttävät perustehtävänsä. Nike on pyrkinyt täyttämään myös nämä vaateet mutta ainakaan painetuissa mainoksissa tällaisia periaatteita ei ole näkynyt. Nike on saanut myös paljon kritiikkiä siitä, miten se käyttää halpatyövoimaa Aasiassa, ja miten se on yksi kyseisen alueen suurimmista saastuttajista ja luonnonvarojen haaskaajista. Tämä negatiivinen mielikuva, jota kansalaisjärjestöt ylläpitävät ainakin Yhdysvalloissa, voi vaikuttaa merkittävästi tulevaisuudessa kysyntään, koska kuluttajat tulevat yhä enemmän ympäristöystävällisemmiksi ja kriittisemmiksi. Yleinen suuryritysten vastaisuus saattaa olla Nikelle haaste, joka on otettava huomioon. Nike on joissain tuotteissa aloittanut jo kestävän kehityksen periaatteita noudattavan tuotantotavan, joka varmasti jatkuu urheilukenkienkin puolella.

6 6 Nike -tuotemerkin asemointi Niken urheilukengillä on ollut perinteisesti vahva imago huippuurheilutuotteina, mutta Nikellä on ollut vaikeuksia differoida urheilukenkiään muista kilpailijoista. Siksi Nike onkin pyrkinyt 80-luvun lopulta alkaen erottautumaan muista muuttamalla mainoskampanjat valtavirran tyylistä poikkeavaksi. Niken mainoksia pidetään kyynisinä ja Nikeä itseään kritisoivina, mikä varmasti onkin omiaan herättämään kuluttajissa luottamusta ja kuvaa rehellisyydestä. Itse urheilukengäthän eivät juuri poikkea toisistaan, koska tälläkin alalla juuri standardisoiminen tekee urheilukengistä samanlaisia. Tämän johdosta logon ja brandin differoiminen on tärkeää. Nike on alkanut antaa tietyille urheilukenkäryhmille nimiä huippu-urheilijoiden mukaan, esim. Air Jordan -sarja tai Tiger Woods -sarja. Tätä pidetään Nikessä sellaisena käännekohtana, joka loi Niken ja Reebokin välille suuren välimatkan Niken eduksi. Nike ei ole nimennyt kenkiään miesurheilijoiden mukaan vaan myös naishuippu-urheilijoiden mukaan. Mainoskampanjoissa käytettävät urheilun huippunimet sekä kuluttajan kriittisen ajattelun herättäminen televisiomainoksissa ovat ne kaksi seikkaa, jotka ovat erottaneet Niken muista kilpailevista merkeistä. Hintakäsitys Niken urheilukengistä Kuten muutkin suuryritykset, on Nikekin verkostoitunut ympäri maailmaa ja pystyy valvomaan jokaista jälleenmyyjää tai ketjua. Siksi Niken urheilu-

7 7 kenkien hinta on melko samanlainen, sillä suuret hintaerot samasta tuotteesta aiheuttaisivat brandin arvon alenemista ja "sign valuen" heikentymistä. Myymäläkohtaiset hinnoittelut ovat Niken kalleimpien sarjojen kohdalla mitättömät, kun taas jokamiehen halvemmissa malleissa saattaa olla hintaeroa enemmänkin. Halvemmissa malleissa hinta riippuen siitä, paljonko myyjä haluaa katetta tai kuuluuko myyjä Niken jälleenmyyjäverkostoon. Varsinaiset urheiluvälinekaupat ovat aina kalliimpia kuin suuret marketit, mutta marketit yleensä myyvät vain sitä halvinta mallia suurille kuluttajaryhmille. Huippuurheilija tuskin ostaa juoksukenkää marketista. Niken eri urheilukenkien merkkien välillä on jonkinverran hintaeroa, eniten tietysti huippumalleissa. Hintaero ei ole todellisuuteen perustuva, sillä erot eivät riipu tuotantomenetelmistä tai raaka-aineista, vaan erot on luotu eri imagoilla. Niken urheilukenkien hinnanmuodostajia ovat niinkutsutut symboliset työntekijät, kuten markkinoijat, suunnittelijat ja muut ei tuotantolinjalla työskentelevät ihmiset. Tuotantolinjan tekijät muodostavat urheilukengän hinnasta vain alle 10 prosenttia. Hintaero samassa tuotteessa eri maissa johtuu myös valuuttojen eri arvoista, mutta loppujen lopuksi hinnat Niken urheilukengissä ovat samansuuntaisia maasta riippumatta. Niin kuin edellä mainittiin, jälleenmyyjän hinnoittelun täytyy pysyä tietyissä raameissa brandin arvon säilyttämiseksi. Kuluttajat pitävät esim. Adidasta kalliimpana kenkänä kuin Nikeä vaikka molemmissa merkeissä on hintaskaala varsin laaja. Yleensä kuluttajat pitävät Nikeä keskihintaisena urheilukenkänä.

8 8 Merkin saatavuus ja jakelukanava Niken urheilukenkien tuotanto on erittäin massiivista. Sen vuoksi suurin osa jakeluun ja konkreettiseen työhön liittyvät tehtävät ovat jaettu Niken ulkopuolisille tahoille, esimerkiksi tullaukset ja tuotteiden fyysinen siirtely on annettu Japanilaisen yhtiön tehtäväksi. Niken pääkonttori itse keskittyy enää lähinnä mainostamiseen, rahavirtojen ohjailuun ja hallinnollisiin tehtäviin. Pääkonttorilta kuitenkin ohjaillaan myyntiosaston toimia, joka yleensä ensin lähettää jälleenmyyjille mallikappaleita tulevista urheilukenkämalleista ja neuvottelee myyjien kanssa. Nike on luonut tarkan jälleenmyyntiorganisaation, johon kuuluu seuraavat ketjut: - Niketown - Footlocker - Footaction - Muita pieniä franchising ketjuja - Tavalliset urheiluvälinekaupat Niketown -ketju on ainoastaan Niken tuotteiden myyntiketju. Näitä Niketown -kauppoja on perustettu ainoastaan suurimpiin kaupunkeihin Yhdysvalloissa ja niiden tehtävä on toimia turistikohteina ja sitä kautta brandin vahvistajina. Tällaisia futuristisia kokemusmyymälöitä Nike aikoo perustaa suurimpiin kaupunkeihin ympäri maailman. Periaatteessa näiden myymälöiden lähellä täytyy olla suuret asiakaskunnat, esimerkiksi Helsinki saattaa olla liian pieni

9 9 pelkästään yhden tuotteen jälleenmyyntiyritykselle. Ongelmana näiden "kokemuskauppojen" perustamisessa on se, että muut kilpailevat merkit saattavat seurata esimerkkiä. Taistelu markkinaosuuksista on jo tarpeeksi kovaa muutenkin. Footlocker ja footaction ovat vakiintuneita myyntiketjuja, joiden kautta Nike saa Yhdysvalloissa suurimman osan tuotoista. Sen sijaan ulkomaiset franchising -ketjut ja yksittäiset urheiluvälinekaupat ovat aina vähemmän varmoja myyntikanavia, ne kun ovat loppujen lopuksi riippuvaisia varsinaisen omistajansa kyvyistä ja haluista. Esimerkiksi Suomessa Niken urheilukenkien myynti voi vaihdella sen mukaan, mikä paikallinen kaupparyhmittymä pystyy tehokkaimmin myymään Niken urheilukenkiä. Pienen paikkakunnan tai alueen yksityinen urheiluvälineliike ottaa myyntiinsä aina melko pienen mallimäärän, joten Nikelle tällaisten yritysten myynti on lähinnä mitattavissa mainosarvossa. Omien myymälöiden ja tunnettujen ketjujen käyttö jakelukanavana on oikea tapa toimia, sillä tuotannon ollessa suurta on jälleenmyyjienkin oltava suuria ja tehokkaita. Pienten ketjujen ja yksityisten urheiluvälineliikkeiden myynti on Niken kannalta tehotonta ja vaikuttaa loppujen lopuksi hyvin vähän Niken tulokseen. Nike -tuotemerkin mainonta Nike joutuu kilpailemaan useiden muiden suurten urheilukenkien valmistajien kanssa oikeastaan samoista markkinoista, jolloin brandin näkyvyys ja

10 10 mainonta korostuvat, sekä brandiin liittyvä mielikuva. Nike on johdonmukaisesti 90-luvulla pyrkinyt luomaan urheilukengistään sen kuvan, että ne ovat huippu-urheilijoiden suosiossa ja sitä kautta huipputuotteita. Siksi Niken urheilukenkien mainostajiksi on pyritty palkkaamaan kansainvälisesti tunnettuja urheilutähtiä. Tavallisen kuluttajan kiinnostusta pyritään lisäämään mainoskuvastojen tyylillä yhdistää huippu-urheilijoita ja malleja aivan tavallisen näköisiin ihmisiin, jotka ovat pukeutuneet Niken tuotteisiin. Tämä vahvistaa kuluttajan käsitystä siitä, että Niken tuotteet näyttävät hyvältä myös heidän yllään sen lisäksi, että ne ovat toimivia. Tällä hetkellä Niken markkinointiviestintä on keskittynyt enemmän vahvistamaan tuotemerkin imagoa kuin myymään itse urheilukenkiä. Tämä näkyy Niken televisiomainoksissa, joissa ei joskus ole mitään yhtymäkohtaa Niken tuotteisiin tai urheiluun. Niken ongelmana onkin ollut erottautuminen muista kilpailijoista, mikä taas on johtanut omaperäiseen televisiomainontaan. Tarkoituksena onkin nykyisessä mainostulvassa kiinnittää katsojan huomio itse mainoksen sanomaan, joka tuodaan julki joskus aika räväkästi. Niken mainonta televisiossa on paljon voimakkaampaa Yhdysvalloissa kuin Euroopassa. Tämä näkyy myös Suomen televisiossa, jossa harvemmin näkyy Niken mainoksia. Voi olla, että pohjoismaiden markkinat ovat niin pienet, ettei Nike katso tarkoituksenmukaiseksi mainostaa tuotteitaan. Sen sijaan Nike tuottaa paljon painettuja mainoslehtiä ja käyttää paljon tilaa aikakauslehdissä, etenkin luomalla eri vuosineljänneksille omat kuvastonsa. Televisiomainontaan verrattuna kuvastot ja lehtimainokset näyttävät konservatiivisilta.

11 11 Televisiomainonnan tarkoituksena on ilmeisesti tuottaa Niken brandille tunnettavuutta kun taas paikallisen lehtimainonnan tarkoitus on saada aikaan ostopäätöksiä. Niken mediavalinta on riippuvainen paikasta ja kohderyhmästä. Yhdysvalloissa Niken massiiviset televisiokampanjat ovat onnistuneet luomaan kuvan rehellisyydestä ja mielikuvan siitä, että Niken tuotteiden ostajalla on mahdollisuus ylittää itsensä fyysisissä ponnistuksissa. Tätä kuvaa vahvistetaan ottamalla mainoskampanjoihin mukaan Michael Jordanin kaltaisia supertähtiä. Näiden supertähtien mukaan on ryhdytty kehittämään heidän nimiään kantavia tuotesarjoja, ja ilmeistä onkin, että uusista urheilutähdistä käydään urheilukenkien valmistajien välillä kovaa kamppailua. Jokainen urheilija, ainakin Yhdysvalloissa, näyttää kuuluvan johonkin yritystalliin. Niken mainonnan yhteensopivuus kohderyhmien kanssa on ollut onnistunutta, onhan Niken logo kuluttajien keskuudessa melkein yhtä tunnettu kuin CocaColan logo. Tämä kertoo osaltaan siitä, että samalla kun Nike on suunnannut mainostamistaan suurelle keskiluokalle sisällyttämällä mainoksiinsa moraalisia latauksia, on se onnistunut säilyttämään urheilijoiden keskuudessa arvostetun huipputuotteen leiman. Tosin Nikellä näyttää olevan jo niin laaja valikoima erilaisia kenkiä, noin 1200 erilaista mallia, että niiden joukosta löytyy jo kaikenhintaista. Mutta periaate brandissähän on luoda kuva laadusta läpi tuotantoketjun vaikka se ei sitä välttämättä ole.

12 12 Niken tärkeimmät kilpailijat ovat Adidas ja Reebok, joiden mainonta on suuntautunut melko samanlaiseksi sekä televisiossa että painetuissa mainoksissa. Näin on tapahtunut siksi, että mainosalalla on nykyään tapana ottaa mallia toisen mainoskampanjoista, koska ei haluta jäädä visualisoinnissa alakynteen. Urheilukengät ovat melko samanlaisia, joten yritysten täytyy erottautua toisistaan mielikuvilla saadakseen asiakkaita. Markkinoiden kilpailutilanne Tällä hetkellä Niken tärkeimmät kilpailijat ovat Reebok, Adidas, Fila, Puma ja Converse, joista ehdottomasti tärkein on Reebok. Tilaston mukaan Niken myynnin noustua Reebokin myynti on selvästi laskenut 90-luvulla. Vaikka ero alkaa olla jo suuri, niin silti Reebok on ollut kovin kilpailija. Se on samoin kuin Nikekin, keskittynyt vain urheiluvälineisiin. Adidas on sen sijaan levittäytynyt muillekin tuotesektoreille, kuten pesuaineisiin, kelloihin jne, joten se ei enää ole varsinaisesti kovin suuri uhka Nikelle. Fila, Puma ja Converse ovat vielä pieniä yrityksiä Nikeen verrattuna mutta ovat silti varteenotettavia kilpailijoita. Markkinoinnin kulmakivenä Nikellä on tuotemerkin liittäminen siihen mielikuvaan, joka syntyy huippu-urheilijoiden kautta. Tähän samaan mielikuvien luontiin eivät kilpailijat ole samalla tavalla pystyneet. Nike pyrkii entisestään vahvistamaan tätä urheilijoiden roolia kilpailukeinona, esimerkiksi juuri nimeämällä urheilukenkäsarjoja heidän mukaansa. Toinen markkinoinnin kilpailukeino on tuotemerkin esilläpitäminen mahdollisimman paljon. Suurten

13 13 urheilutapahtumien sponsorointi Yhdysvalloissa on noussut, ei ainoastaan urheilutuotevalmistajien, vaan myös kaikkien suuryritysten tavoittelemaksi julkisuuskanavaksi. Voidaankin puhua logosodista, joissa jokainen pyrkii saamaan merkilleen paremman imagon kuin toinen. Yrityksen logosta onkin tullut se tekijä, jolla tuotetta myydään, siitä kertoo tapa antaa nimi logolle. Nikellä se on swoosh, Reebokilla vector, Adidaksella stripes. Muut seuraavat näitä esimerkkejä. Kilpailutilanne Niken ja Reebokin välillä oli 80-luvulla Reebokin eduksi. Yhdysvalloissa vuonna 1987 Reebokin osuus urheilukenkämarkkinoista oli 30,1 % kun Niken osuus oli vain 18,2 %. Kymmenen vuotta myöhemmin 1997 Niken osuus markkinoista oli jo 43,6 %, eli kasvu oli ollut kovaa, ja Nikestä oli tullut hallitseva urheilukenkien myyjä Yhdysvalloissa. Tästä voisi päätellä, ettei varsinaista kilpailua enää ole, mutta kaupan globalisaatio voi muuttaa tilanteen minkä tahansa muun merkin eduksi hyvinkin äkkiä. SWOT-analyysi Nikestä Yksi ongelma Niken tuotannossa on jatkuva alihankkijoiden ja tehtaiden siirtely, joka johtuu hintatasojen noususta tuotantomaissa. Nike pyrkii säilyttämään Low cost -metodin tuotannossa, mutta kuinka kauan tällaista voi jatkaa. Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa on analyysi Nikestä SWOT:in avulla.

14 14 Taulukko 1. SWOT-analyysi Nike-yhtiöstä Heikkoudet - Nikeä pidetään halpatyövoiman käyttäjänä Aasiassa, ja se vaikuttaa yrityksen imagoon - Nike haaskaa luonnonvaroja kierrättämättä laajemmin ja se vaikuttaa myös imagoon. - Ylimainostaminen ja liian suuri markkinointibudjetti. Vahvuudet -Ylivoimainen osuus urheilukenkämarkkinoista - Hyvä markkinointijärjestelmä. - Poikkeavat ja mieleenpainuvat mainokset. - Low cost -menetelmä tuotannossa. - Onnistunut brandin luominen. Uhat - Imagon muuttuminen vähitellen negatiiviseksi, koska ihmiset alkavat vieroksua suuryrityksiä. - Hintatason nousu tuotantomaissa. - Mahdolliset ostajat voivat olla vähenemässä, ellei uusia markkinoita löydy tai saavuteta. - Kilpailijat voivat ehtiä uusille markina-alueille ensin. Mahdollisuudet - Nikellä on mahdollisuus jäädä pysyvästi hallitsemaan urheilukenkämarkkinoita, kuten Coca Cola virvoitusjuoma-markkinoita. - Nike voi vahvan brandinsa avulla tunkeutua muille tuotemarkkinoille helpommin. - Internet-pohjaisen myyntiverkoston luominen, jolloin välikäsiä voidaan jättää pois. Uuden tietoverkkotekniikan aikakaudella Nike voisi helpommin kerätä tietoa laajemmalta asiakaskunnalta pystyäkseen vaikuttamaan tuotteen elinkaareen positiivisesti. Muutenkin uusin tietoverkkotekniikka helpottaa verkostoitumista ja tiedonvaihtoa kaikkien osapuolien kanssa. Internet voi auttaa Nikeä luomaan myös uusia palvelumuotoja, sillä asiakastyytyväisyys on tämän päivän trendi.

15 15 LÄHTEET Goldman, Robert & Stephen Papson (1998). NIKE Culture. London: SAGE Publications Ltd London. ISBN Kotler, Philip (2000). Marketing Management, Analysis, Planning, Implementing and Control. 10. painos. Upper Saddle River: NJ Prentice Hall International cop. ISBN Lahtinen, Jukka, Antti Isoviita & Kari Hytönen (1991). Markkinointiviestintä. 2 painos. Tampere: Avaintulos. ISBN X. Lepola, Reija & Liisa Raivio (1993). Hyvä tuote. 2 painos. Helsinki: WSOY. ISBN Rope, Timo (1987). Mielikuvamarkkinointi. Espoo: Weilin+Göös. ISBN Markku Honkola. Päivitetty ja korjattu

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven Case Marks & Spencer Lingerie Heaven Marks & Spencer casen taustaa Marks & Spencerin alamäki vuosina 1997-2000 oli yhtä paljon puhuttu kuin sen virkoaminen vuosina 2001-2003. Myynnin alamäen aikana alusvaatteet

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Vientijohtaja Veijo Meriläinen Pellervon Päivä 2007 11.04.2007 10.4.2007 1 Valiolla kunniakas yli 100 v historia Perustettu

Lisätiedot

Mediavertailu Sisältöotsikot:

Mediavertailu Sisältöotsikot: Mediavertailu Yritysmaailman viestinnän ja markkinoinnin kanavat ovat muuttumassa nopeasti. in käyttömuodot yleistyvät kovaa vauhtia samalla, kun panostus painettuun mainontaan laskee. Sisältöotsikot:

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet

Markkinoinnin perusteet Markkinoinnin perusteet Yhteiskuntasuhteet ja yhteiskuntavastuu Jukka Luoma & Antti Sihvonen Markkinoinnin laitos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Luku 18 Kurssin viitekehys Luento 10: Yhteiskuntasuhteet

Lisätiedot

Asymmetrinen informaatio

Asymmetrinen informaatio Asymmetrinen informaatio Luku 36 Marita Laukkanen November 24, 2016 Marita Laukkanen Asymmetrinen informaatio November 24, 2016 1 / 10 Entä jos informaatio tuotteen laadusta on kallista? Ei ole uskottavaa,

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Luento 5, , Markkinointiviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne

Luento 5, , Markkinointiviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne TU-C9280 Viestintä 1 Luento 5, 14.10.2016, Markkinointiviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne Agenda Alustus Keskustelua Ryhmätyö: Aallon markkinointiviestinnän

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö 6. Analyysit ja tulevaisuus 5. Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen 4.

Lisätiedot

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS Käyttö ja ylläpito Mikko Peltokorpi Toimitusjohtaja, kiinteistöneuvos Matinkylän Huolto Oy Käyttäjän ja ylläpitäjän näkökulma matalaenergiarakentamiseen Hyvän asumisen perusedellytyksistä

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

Helsingin Sanomat. Työpaikkamedia, jota luetaan ja arvostetaan

Helsingin Sanomat. Työpaikkamedia, jota luetaan ja arvostetaan Helsingin Sanomat Työpaikkamedia, jota luetaan ja arvostetaan Pohjoismaiden suurin painettu sanomalehti tavoittaa päivittäin 742 000 ja viikoittain yli miljoona lukijaa. Laatujournalismin edelläkävijä,

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Maidontuotannon kokonaisvaltainen laatu Yhteenveto: Toimintaympäristön tarkastelu- ja ennakointitilaisuus 6/6 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet Matti

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet 23A Kohdemarkkinointi

Markkinoinnin perusteet 23A Kohdemarkkinointi Markkinoinnin perusteet 23A00110 29.9.2015 Kohdemarkkinointi Sonja Lätti, KTM Emma Mäenpää, KTM Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Kohdemarkkinoinnin perusajatus Usein vaikeaa tai

Lisätiedot

Supply Chain Module 1

Supply Chain Module 1 2.5.2016 Supply Chain Module 1 1. Määritelmä 2. Kuinka vähittäiskaupan ketju toimii? 3. Mitä toimenpiteitä teet kaupassa? 3.1. Perusvarastonvalvonta/ Check-in ja Check-out toiminnot (Vastaanotto ja Palautukset)

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Pystysuuntainen hallinta 2/2

Pystysuuntainen hallinta 2/2 Pystysuuntainen hallinta 2/2 Noora Veijalainen 19.2.2003 Yleistä Tarkastellaan tilannetta jossa: - Ylävirran tuottajalla on yhä monopoliasema - Alavirran sektorissa vallitsee kilpailu - Tuottaja voi rajoitteillaan

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Case Arla: Luomu meillä ja maailmalla. Nnenna Liljeroos 1.10.2014

Case Arla: Luomu meillä ja maailmalla. Nnenna Liljeroos 1.10.2014 Case Arla: Luomu meillä ja maailmalla Nnenna Liljeroos 1.10.2014 Arla on kansainvälinen ja paikallinen meijerialan suunnannäyttäjä. Kannustamme ihmisiä ympäri maailman elämään terveellisesti tarjoamalla

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

Mainonnan kenttä Venäjällä

Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan historia nykyvenäjällä 15 vuotta siitä kun se alkoi Viimeisen 10 vuoden aikana isoimmat ketjut ovat rantautunet Venäjälle Koulutus, osaaminen, ja yleinen tietotaito

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Katajanokka 14.11.2007 Projektipäällikkö Hanna Hietala 16.11.2007 1 Kysely julkisista hankinnoista Helsingin Yrittäjien nettikysely jäsenyrityksille

Lisätiedot

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt 6. Tuotemerkkien arvostus 54 Tuotemerkkien arvostus Seuraavilla sivuilla esitetään tekstin ja grafiikan muodossa Tuotemerkkien arvostus-osion tulokset. Tutkimuksessa selvitettiin viiden liikenneyhtiö-tuotemerkin

Lisätiedot

Mitä kuluttaja tuumii luomusta?

Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Tervetuloa Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Ohjelma klo 9.30 Luomubrunch klo 0.00 Luomun kuluttajabarometrin 203 tulokset, toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila/Pro Luomu ry klo 0.30 Luomun rooli suomalaisessa

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit

Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit MINÄKUVA JA ASENNE Johdanto Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit O losuhteet vaihtelevat mutta kytkeytyvät meihin siinä, miten me niihin asennoidumme. Tässä jaksossa

Lisätiedot

SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta

SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta JOHDANTO Suomalaiset ostavat 21 miljoonaa paria kenkiä vuosittain.

Lisätiedot

Kiitos... 13 Esipuhe... 15 Kirjoittaja... 17 Johdanto: globalisaatio ja sen asettamat haasteet kansainvälistyville yrityksille...

Kiitos... 13 Esipuhe... 15 Kirjoittaja... 17 Johdanto: globalisaatio ja sen asettamat haasteet kansainvälistyville yrityksille... Sisällys Kiitos................................................ 13 Esipuhe.............................................. 15 Kirjoittaja............................................. 17 Johdanto: globalisaatio

Lisätiedot

Markkinoinnilla kasvua & työtä!

Markkinoinnilla kasvua & työtä! Markkinoinnilla kasvua & työtä! Oulun Kauppakamarin Kevätforum 13.5.2016 Anne Korkiakoski Meillä on tehtävä, jotta suomalaiset yritykset lisäisivät panostuksia markkinointiin, koska silloin osaamisemme,

Lisätiedot

VARAOSAVARASTOJEN OPTIMOINTI MONIPORTAISESSA VERKOSTOSSA. 21.1.2015 Mikko Eskola TEL. 0440 650 970

VARAOSAVARASTOJEN OPTIMOINTI MONIPORTAISESSA VERKOSTOSSA. 21.1.2015 Mikko Eskola TEL. 0440 650 970 VARAOSAVARASTOJEN OPTIMOINTI MONIPORTAISESSA VERKOSTOSSA 21.1.2015 Mikko Eskola TEL. 0440 650 970 HANKKIJA OY Toimitusjohtaja Ensio Hytönen Hallinto Markkinointi Myynti Logistiikka Sisäinen tarkastus Agro

Lisätiedot

Pakkaus on välttämätön hyvä ei välttämätön paha

Pakkaus on välttämätön hyvä ei välttämätön paha Pakkaus on välttämätön hyvä ei välttämätön paha 17.1.2017 Kajaani 1 Suomen Pakkausyhdistys ry Pakkausalan yhteistoimintajärjestö perustettu 1954 Toiminta-ajatus: pakkausalan toimintaedellytysten edistäminen

Lisätiedot

HÄME KUIN SADUISSA IKÄÄN. Viiden tähden kampanja Mediakortti 2012

HÄME KUIN SADUISSA IKÄÄN. Viiden tähden kampanja Mediakortti 2012 HÄME KUIN SADUISSA IKÄÄN Viiden tähden kampanja Mediakortti 2012 YHDESSÄ OLEMME HÄME Häme on alueellisen yhteismarkkinoinnin edelläkävijä. Yli kymmenvuotiaan historiamme aikana olemme yhdessä useiden eri

Lisätiedot

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ 8.12.2015 Leena Hyrylä Esityksen sisältö: Leipomoteollisuuden rakenne Markkinoiden kehitys Taloudellinen tilanne Tulevaisuuden näkymiä Pk-yritysbarometri 2/2015 SWOT PK-toimialabarometri

Lisätiedot

Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja

Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja 5.10.2000 06:51 Operaattorit ja vanhat mediatalot ovat löytäneet toisensa ja uusia yhteistyökuvioita on paljon ilmassa: on perustettu kimppayrityksiä

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

VILJAMARKKINAT Kevät 2015. (2015 2020 projisointi) Max Schulman / MTK

VILJAMARKKINAT Kevät 2015. (2015 2020 projisointi) Max Schulman / MTK VILJAMARKKINAT Kevät 2015 (2015 2020 projisointi) Max Schulman / MTK Viljan hintoihin vaikuttavat tekijät Tarjonta ja kysyntä tuotannon ja kulutuksen tasapaino Varastotilanne Valuuttakurssit rahan saanti

Lisätiedot

VTT, Dos. Tiina Silvasti Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Yhteiskuntapolitiikka

VTT, Dos. Tiina Silvasti Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Yhteiskuntapolitiikka VTT, Dos. Tiina Silvasti Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Yhteiskuntapolitiikka Luentorunko Luennon lähtökohdat riittääkö ruoka? Kriisit: Vuosien 2007-2008 ruokakriisi Väestönkasvu

Lisätiedot

PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA?

PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA? PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA? HENGÄHDYSTAUKO PRINTTI ON KUOLLUT? Mieti, jos postilaatikostasi tulisi yhtä paljon mainoksia kuin mitä näät päivän aikana sähköisessä muodossa? Et ehkä edes

Lisätiedot

TIEDOTE Järjestöt: Tullitilastojen läpinäkyvyys auttaisi kitkemään pakkotyötä

TIEDOTE Järjestöt: Tullitilastojen läpinäkyvyys auttaisi kitkemään pakkotyötä TIEDOTE 14.6.2016 1 Järjestöt: Tullitilastojen läpinäkyvyys auttaisi kitkemään pakkotyötä Pakkotyöllä valmistettuja tuotteita voi olla myynnissä suomalaisissa kaupoissa ja ravintoloissa. Yrityskohtaisten

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille KILPAILUMUODOT Kansantaloustieteen lähtökohta on täydellinen kilpailu. teoreettinen käsitteenä tärkeä Yritykset ovat tuotantoyksiköitä yhdistelevät tuotannontekijöitä o työvoimaa o luonnon varoja o koneita

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

Vaasan & Vaasan Kokemuksia Baltian liiketoiminnasta

Vaasan & Vaasan Kokemuksia Baltian liiketoiminnasta 1 2009/1 Vaasan & Vaasan Kokemuksia Baltian liiketoiminnasta Finpron seminaari 22.1.2009 Harri Roos 2 2009/1 Vaasan & Vaasan -konserni Johtava tuoreleivonnan toimija Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa

Lisätiedot

Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari

Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari 18.9.2012 Heikki Juutinen Elintarvikeala muutoksessa 1. Ruuan kysyntä kasvaa maailmalla 2. Kuluttajat haluavat tietää, missä ja miten

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen 1.5.2013 31.10.2013 11.11.2013 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008 Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 28 25.4.28 Toimitusjohtaja Risto Anttonen Tammi-maaliskuu 28 lyhyesti Toimintaympäristö pysyi haastavana Liikevaihto kasvoi viime aikojen kasvuinvestointien

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI. Alma Media -esittely osakesäästäjille Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen

LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI. Alma Media -esittely osakesäästäjille Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI Alma Media -esittely osakesäästäjille 8.12.2016 Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen 1 Alma Media tänään: kestävää mediaa ja digitaalisia palveluita

Lisätiedot

Maailmantalouden trendit

Maailmantalouden trendit Maailmantalouden trendit Maailmantalouden kehitystrendit lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ja niiden vaikutukset suomalaiseen metsäteollisuuteen. Christer Lindholm Maailmantalouden trendit 25.05.2011 1

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

Suomen lääkintätekniikan teollisuuden markkinakatsaus. Vuosi

Suomen lääkintätekniikan teollisuuden markkinakatsaus. Vuosi Raportin on laatinut FiHTAn toimeksiannosta Harri Luukkanen, Eco-Intelli Ky, 29.8.. 1 Yhteenveto kokonaiskehityksestä Lääkintälaitteiden vienti jatkuu aikaisemmalla korkealla tasolla Useimmat viennin pääryhmät

Lisätiedot

Verkkokaupan strategiaseminaari Finlandia-talolla CASE: S-Verkkopalvelut Oy

Verkkokaupan strategiaseminaari Finlandia-talolla CASE: S-Verkkopalvelut Oy Verkkokaupan strategiaseminaari Finlandia-talolla 21.5.2013 CASE: S-Verkkopalvelut Oy Ilkka Brander toimitusjohtaja S-ryhmä / S-Verkkopalvelut Oy 1 2 Esityksen teemat S-ryhmä ja S-Verkkopalvelut Oy S-ryhmän

Lisätiedot

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com GREATive Business - luovien alojen yritystieto henna.aho@gmail.com GREATive Business luovien alojen yrittäjätieto mitä? tavoitteena: - liiketoimintasuunnitelma oman idean pohjalta, alan kenttään ja tukipalveluihin

Lisätiedot

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora Henrik Karlsson Ariterm Group Ariterm on suomalais-ruotsalainen lämmitysalan yritys jolla on tuotantoa Saarijärvellä Suomessa ja Kalmarissa Ruotsissa. Aritermin

Lisätiedot

LIMUVIINA. mitä valmistustaparajoitteesta luopuminen tarkoittaisi?

LIMUVIINA. mitä valmistustaparajoitteesta luopuminen tarkoittaisi? LIMUVIINA mitä valmistustaparajoitteesta luopuminen tarkoittaisi? HALLITUSPUOLUEIDEN EDUSKUNTA- RYHMÄT ESITTIVÄT, ETTÄ ALKOHOLILAIN UUDISTUKSEN MYÖTÄ LUOVUTTAISIIN KAUPOISSA MYYTÄVÄN ALKOHOLIN VALMISTUSTAPARAJOITTEESTA.

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

Panos-tuotos -analyysi ja omakustannusarvo, L28b

Panos-tuotos -analyysi ja omakustannusarvo, L28b , L28b -analyysi (Input-output analysis) Menetelmän kehitti Wassily Leontief (1905-1999). Venäläissyntyinen ekonomisti. Yleisen tasapainoteorian kehittäjä. 1953: Studies in the Structure of the American

Lisätiedot

NSS- aluekoulutus Kevät 2015

NSS- aluekoulutus Kevät 2015 NSS- aluekoulutus Kevät 2015 Huippuluokan tuotetieto laadukkaan - Nopeasti muuttuva tuotetieto - Tuotteiden vertailtavuus - ETIM mitä se on ja miten se vaikuttaa suunnittelijalle? - Kevään uutuustuotteita

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Kuohuva 1920-luku. Opistotalo Helsinginsali, Helsinginkatu 26, 4. krs. Keskiviikkoisin klo FM Jussi Tuovinen

Kuohuva 1920-luku. Opistotalo Helsinginsali, Helsinginkatu 26, 4. krs. Keskiviikkoisin klo FM Jussi Tuovinen Kuohuva 1920-luku Opistotalo Helsinginsali, Helsinginkatu 26, 4. krs. Keskiviikkoisin klo 16.45 18.15 FM Jussi Tuovinen Luentosarjan ohjelma 1. 9.9. Sodasta toipuminen ja uusi maailmanpoliittinen tilanne

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q Mikko Helander

Osavuosikatsaus Q Mikko Helander Osavuosikatsaus Q3 2016 26.10.2016 Mikko Helander Kesko myy Venäjän päivittäistavarakauppansa Lentalle Kesko Food Russia Holding Oy on 26.10.2016 sopinut myyvänsä päivittäistavarakaupan liiketoimintansa

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Hakijan tiedot. I Tietoa tapahtumasta. https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomake/raportti.php?sivu=tietue&lomake_id=2499&n=50. Käyttäjä: KIRJAAMO

Hakijan tiedot. I Tietoa tapahtumasta. https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomake/raportti.php?sivu=tietue&lomake_id=2499&n=50. Käyttäjä: KIRJAAMO https://asiointikuopiofi/elomake3/lomake/raporttiphp?sivu=tietue&lomake_id=2499&n=50 Sivu 1/6 292014 Käyttäjä: KIRJAAMO lomakkeet uusi lomake asetukset ryhmät ohjeet kirjaudu ulos Raportti Raportti: tukihakemukset

Lisätiedot

Media ja mainonta 2010 luvulla

Media ja mainonta 2010 luvulla Media ja mainonta 2010 luvulla VTT Asiakasseminaari 20.9.2010 Anna Viljakainen 2 AGENDA Mediamainonta kansainvälisesti Mediamainonta Suomessa Mediamarkkinoiden kehitystrendit mediaryhmittäin Mediamarkkinoiden

Lisätiedot

Nam, mistä tätä saa? Asiakaskohtaaminen myyntitapahtumassa

Nam, mistä tätä saa? Asiakaskohtaaminen myyntitapahtumassa Tiistai 23.8.2016 Balentor Oy - Dokumentin ja sen liitteiden sisältämän tiedon tai tietojen osan levittäminen, siirtäminen, julkaiseminen, kopioiminen, saattaminen yleisön saataviin, uudelleen tuottaminen

Lisätiedot

Alma Median tulos Q2 2011

Alma Median tulos Q2 2011 Alma Median tulos Q2 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Helsinki 1 Agenda Avainkohdat Q2 Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät

Lisätiedot

Pienen kokoluokan kaasutustekniikoiden liiketoiminnan edellytykset kehittyvien maiden markkinoilla

Pienen kokoluokan kaasutustekniikoiden liiketoiminnan edellytykset kehittyvien maiden markkinoilla Pienen kokoluokan kaasutustekniikoiden liiketoiminnan edellytykset kehittyvien maiden markkinoilla Pikokaasu loppuseminaari 13 kesäkuuta 2013 Tatu Lyytinen VTT Teknologian Tutkimuskeskus 2 Tatu Lyytinen

Lisätiedot

FINANSSITUOTTEIDEN KÄYTTÖ MUUSSA KAUPPATOIMINNASSA. UPM-Kymmene Oyj Puunhankinta ja metsäpalvelut 04.11.2013 Esa Retva

FINANSSITUOTTEIDEN KÄYTTÖ MUUSSA KAUPPATOIMINNASSA. UPM-Kymmene Oyj Puunhankinta ja metsäpalvelut 04.11.2013 Esa Retva FINANSSITUOTTEIDEN KÄYTTÖ MUUSSA KAUPPATOIMINNASSA UPM-Kymmene Oyj Puunhankinta ja metsäpalvelut 04.11.2013 Esa Retva Kaupan vapautuminen kohti johdannaismarkkinaa Hyödykemarkkinat ovat eri kehitysvaiheessa.

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

Turvallisuuden bisnesmalli

Turvallisuuden bisnesmalli Turvallisuuden bisnesmalli 19.4.2013 STM, esote Minä Valtioneuvoston palveluiden ja järjestelmien turvallisuus Puolustusvoimien tietoturvallisuuden toimialajohtaja Alma Median turvallisuuspäällikkö Professori

Lisätiedot

Valikoima, laatu ja mainonta

Valikoima, laatu ja mainonta Valikoima, laatu ja mainonta Sami Niemelä 5.2.2003 Sisältö Tuoteavaruus Käsite ja erottelutapoja Valikoiman muodostaminen Laatu ja laajuus Laatu Tyypit ja ongelmia Mainonta Käytetyt symbolit määrä s laatu

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi -työtila Käyttäjien profiilitietojen (toimiala, paikkakunta, kiinnostuksen kohteet) mukaan rakentuva sähköinen työtila,

Lisätiedot

Liiketoimintakatsaus 2007

Liiketoimintakatsaus 2007 Liiketoimintakatsaus 27 Matti Alahuhta, pääjohtaja 1 KONE Corporation Sisältö 1. Liiketoimintakatsaus 27 2. Liiketoimintaa ohjaavat megatrendit 3. Visio ja strategia 4. Uudet kehitysohjelmat 5. Näkymät

Lisätiedot

Haluatko olla mukana toiminnassa, jolla on merkitystä?

Haluatko olla mukana toiminnassa, jolla on merkitystä? Haluatko olla mukana toiminnassa, jolla on merkitystä? 1 HomCare tarjoaa sinulle Yhdessä tekemistä ja yrittäjyyttä Edelläkävijyyttä Ekologisuutta ja luonnonmukaisuutta 2 Kodin ja ihmisen hyvinvointi on

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö KAUPANPÄÄTÖS Tapio Joki Johdanto Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö K aupanpäätös on usein sekä myyjille että asiakkaille stressaavin vaihe myyntikeskustelussa ja kaikki se

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit

Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus FSC- ja PEFC-standardit Timo Soininen Pääarvioija, Tuotepäällikkö FSC CoC 1 Julkinen Yllättikö puun alkuperän hallinnan vaatimus Esittely Timo Soininen Metsäteollisuuden

Lisätiedot