SUUNNITELMALLISEN MARKKINOINNIN HARJOITUSTYÖ NIKE -BRANDISTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUUNNITELMALLISEN MARKKINOINNIN HARJOITUSTYÖ NIKE -BRANDISTA"

Transkriptio

1 1 SUUNNITELMALLISEN MARKKINOINNIN HARJOITUSTYÖ NIKE -BRANDISTA

2 2 Nike -tuotemerkin kuvailu laajennetun tuotekäsitteen avulla Nike on yksi tunnetuimmista urheiluvaatteiden, välineiden ja ennen muuta urheilukenkien valmistajista maailmassa. Nikestä on kasvanut maailmanlaajuinen yritysten verkosto, johon kuuluu pienimmätkin Niken tuotteiden jälleenmyyjät ja muut laajennetun tuotteen kanssa tekemisissä olevat tahot. Näistä laajennetun tuotteen ympärillä toimivista tahoista yhä tärkeämmiksi nousevat markkinointi ja tuotesuunnittelu, mikä näkyy erityisesti Niken urheilukenkien massiivisena mallimääränä ja alati vaihtuvana logona. Esim. Niken tuotemerkkitunnus on muuttunut 1990-luvulla kaksi kertaa. Lisäksi Niken satsaus mainostamiseen kasvoi vuoden 1987 vaatimattomasta 100 miljoonan dollarin summasta 900 miljoonaan dollariin vuonna Nike on kasvaessaan alkanut toimia joustavammin, koska tavaran toimittajat, tehtaiden sijainnit ja muut yhtiöön liittyvät osapuolet ovat olleet lähes jatkuvassa muutoksessa, mikä taas vaatii tarkkaa tuotteiden elinkaaren kokonaisvaltaista hallintaa. Yksi tärkeimmistä Niken laajennetun tuotekäsitteen osatekijöistä on palveluiden liittäminen osaksi liiketoimintaa, sekä ennen että jälkeen itse varsinaisen tuotannon. Yhdessä mielikuvan luomisen kanssa palvelut luovat Nikestä varsinaisen brandin. Nike on, kuten muutkin Yhdysvaltalaiset suuryritykset, siirtynyt yhä enemmän Aasian halpatuotantomaihin. Tämä voi antaa kuluttajalle mielikuvan siitä, että Nike ei olekaan huipputuote kuten aikaisemmin, jolloin tuotantoa oli myös

3 3 Yhdysvalloissa. Periaatteessa Niken urheilukengät eivät ole sen parempia kuin muidenkaan. Tässä seuraa se, että Nike yrittää differoida Nike tuotteet muista brandin avulla. Kun puhutaan Nikestä tuotekäsitteenä, niin täytyy ottaa huomioon se seikka, että Nike brandi voi merkitä eri kulttuureissa ihmisille eri asioita. Länsimaisessa kulttuurissa Nike tuotemerkki ilmentää nimenomaan urheilullista itsensä ylittämistä ja päättäväisyyttä. Vahvistaakseen tuotemerkkinsä dynaamista henkeä Nike on antanut logolleen oman nimen, "swoosh". Niken logosta on tullut niin tunnettu, että logon yhteydestä jätettiin Nike sana pois kokonaan, mikä osoittautui myöhemmin virheeksi. Nike- merkkinen urheilukenkä on yleensä mielletty korkeaksi laatutuotteeksi, jonka hinta on ollut keskitasoa, kun taas Adidas- merkki on ollut hieman kalliimpi. Koska ihmiset ovat tulleet yhä enemmän tietoisiksi markkinoista, hinnoista ja laadusta, niin Nike on jatkuvasti pyrkinyt luomaan urheilukengistään kuvaa huipputuotteina, joilla on muutakin arvoa kuin pelkkää ydinarvoa. Keskittyminen urheilutuotteisiin on antanut Nikelle myös niitä ominaisuuksia, jotka mielletään kuuluvan urheiluun, kuten rehellisyys jne. Nike- tuotteiden kysyntä ja asiakkaat Niken urheilujalkineiden kysyntä on ollut tasaisesti kasvussa, mikä osaltaan johtuu Niken kansainvälistymisestä. Esimerkiksi tehtaiden sijoittelu ja logistiikka auttavat Nikeä pysymään kilpailussa mukana ja ylipäätänsä

4 4 tiivistämään toimintaa. Mutta kasvullakin on aina rajansa. Nike on alunperin tuottanut urheilujalkineita vain urheilijoille, mutta nykyään tärkein asiakasryhmä on keskiluokka. Suurin kassavirta tulee juuri keskiluokalta, joten segmentointi on pitänyt viedä Nikessä pitkälle. Siitä kertoo myös valtava urheilukenkämallien määrä. Mainosmateriaalista saa sellaisen kuvan, että Nike on keskittänyt segmentointinsa alle 50-vuotiaisiin. Lisäksi Niken segmentointiin vaikuttaa kuluttajien sijainti sekä "elämäntyyli". Urheilukenkiä odotetaan ostavan sellaiset ihmiset, jotka ovat luonteeltaan urheilullisia tai haluavat näyttää urheilulliselta. Sijainti segmentoinnin perusteena tarkoittaa Niken tapauksessa sitä, että keskitytään sellaisille maantieteellisille alueille, joilla on paljon keskimäärin hyvin toimeentulevaa väestöä, kuten esimerkiksi Euroopan yhteisön alueella. Niinkutsutut kehittyvät maat ja Venäjä ovat olleet viime vuosina Niken aktiivisen toiminnan kohteena, onhan Yhdysvaltain markkinat täynnä kilpailijoita. Itse asiassa moniin uusiin maihin on menty vain sen takia, etteivät kilpailijat pääse etulyöntiasemaan, ajattelematta tarkemmin kannattavuutta. Niken urheilukenkien kuluttajaryhmät ovat olleet pääasiassa aikaisemmin mainituilla kohdealueilla, mutta tällä hetkellä Niken tavoitteena on saada uusia kuluttajia erikoislajien harrastajista, kuten jääkiekon tai laskettelun piiristä. Tämä taas vaatii Nikeltä suurta panostusta uudenlaisiin urheilujalkineisiin, ovathan talvilajien urheilujalkineet aivan erilaisia kuin normaalit juoksukengät.

5 5 Nike on saanut brandilleen erittäin paljon tunnettavuutta, jonka avulla on helppo työntyä näille uusille markkinoille. Nike oli 2000-luvun alussa siinä vaiheessa, että sen markkinointi oli kysyntäsuuntainen, eli toiminnan lähtökohtana alkoi olla keskivertoasiakkaan tarpeet. Niinkuin aikaisemmin todettiin, asiakkaat ovat tulleet enemmän tietoisiksi ja vaativammiksi tuotteiden suhteen, joten Niken kohdalla on ensisijaisen tärkeää kerätä informaatiota kuluttajilta ja muiltakin sidosryhmiltä. Lisäksi kuluttajista on tullut huomattavan vastuullisia. Urheilukengiltä edellytetään ympäristöystävällisyyttä, kierrätettävyyttä ja muuta sen lisäksi, että ne täyttävät perustehtävänsä. Nike on pyrkinyt täyttämään myös nämä vaateet mutta ainakaan painetuissa mainoksissa tällaisia periaatteita ei ole näkynyt. Nike on saanut myös paljon kritiikkiä siitä, miten se käyttää halpatyövoimaa Aasiassa, ja miten se on yksi kyseisen alueen suurimmista saastuttajista ja luonnonvarojen haaskaajista. Tämä negatiivinen mielikuva, jota kansalaisjärjestöt ylläpitävät ainakin Yhdysvalloissa, voi vaikuttaa merkittävästi tulevaisuudessa kysyntään, koska kuluttajat tulevat yhä enemmän ympäristöystävällisemmiksi ja kriittisemmiksi. Yleinen suuryritysten vastaisuus saattaa olla Nikelle haaste, joka on otettava huomioon. Nike on joissain tuotteissa aloittanut jo kestävän kehityksen periaatteita noudattavan tuotantotavan, joka varmasti jatkuu urheilukenkienkin puolella.

6 6 Nike -tuotemerkin asemointi Niken urheilukengillä on ollut perinteisesti vahva imago huippuurheilutuotteina, mutta Nikellä on ollut vaikeuksia differoida urheilukenkiään muista kilpailijoista. Siksi Nike onkin pyrkinyt 80-luvun lopulta alkaen erottautumaan muista muuttamalla mainoskampanjat valtavirran tyylistä poikkeavaksi. Niken mainoksia pidetään kyynisinä ja Nikeä itseään kritisoivina, mikä varmasti onkin omiaan herättämään kuluttajissa luottamusta ja kuvaa rehellisyydestä. Itse urheilukengäthän eivät juuri poikkea toisistaan, koska tälläkin alalla juuri standardisoiminen tekee urheilukengistä samanlaisia. Tämän johdosta logon ja brandin differoiminen on tärkeää. Nike on alkanut antaa tietyille urheilukenkäryhmille nimiä huippu-urheilijoiden mukaan, esim. Air Jordan -sarja tai Tiger Woods -sarja. Tätä pidetään Nikessä sellaisena käännekohtana, joka loi Niken ja Reebokin välille suuren välimatkan Niken eduksi. Nike ei ole nimennyt kenkiään miesurheilijoiden mukaan vaan myös naishuippu-urheilijoiden mukaan. Mainoskampanjoissa käytettävät urheilun huippunimet sekä kuluttajan kriittisen ajattelun herättäminen televisiomainoksissa ovat ne kaksi seikkaa, jotka ovat erottaneet Niken muista kilpailevista merkeistä. Hintakäsitys Niken urheilukengistä Kuten muutkin suuryritykset, on Nikekin verkostoitunut ympäri maailmaa ja pystyy valvomaan jokaista jälleenmyyjää tai ketjua. Siksi Niken urheilu-

7 7 kenkien hinta on melko samanlainen, sillä suuret hintaerot samasta tuotteesta aiheuttaisivat brandin arvon alenemista ja "sign valuen" heikentymistä. Myymäläkohtaiset hinnoittelut ovat Niken kalleimpien sarjojen kohdalla mitättömät, kun taas jokamiehen halvemmissa malleissa saattaa olla hintaeroa enemmänkin. Halvemmissa malleissa hinta riippuen siitä, paljonko myyjä haluaa katetta tai kuuluuko myyjä Niken jälleenmyyjäverkostoon. Varsinaiset urheiluvälinekaupat ovat aina kalliimpia kuin suuret marketit, mutta marketit yleensä myyvät vain sitä halvinta mallia suurille kuluttajaryhmille. Huippuurheilija tuskin ostaa juoksukenkää marketista. Niken eri urheilukenkien merkkien välillä on jonkinverran hintaeroa, eniten tietysti huippumalleissa. Hintaero ei ole todellisuuteen perustuva, sillä erot eivät riipu tuotantomenetelmistä tai raaka-aineista, vaan erot on luotu eri imagoilla. Niken urheilukenkien hinnanmuodostajia ovat niinkutsutut symboliset työntekijät, kuten markkinoijat, suunnittelijat ja muut ei tuotantolinjalla työskentelevät ihmiset. Tuotantolinjan tekijät muodostavat urheilukengän hinnasta vain alle 10 prosenttia. Hintaero samassa tuotteessa eri maissa johtuu myös valuuttojen eri arvoista, mutta loppujen lopuksi hinnat Niken urheilukengissä ovat samansuuntaisia maasta riippumatta. Niin kuin edellä mainittiin, jälleenmyyjän hinnoittelun täytyy pysyä tietyissä raameissa brandin arvon säilyttämiseksi. Kuluttajat pitävät esim. Adidasta kalliimpana kenkänä kuin Nikeä vaikka molemmissa merkeissä on hintaskaala varsin laaja. Yleensä kuluttajat pitävät Nikeä keskihintaisena urheilukenkänä.

8 8 Merkin saatavuus ja jakelukanava Niken urheilukenkien tuotanto on erittäin massiivista. Sen vuoksi suurin osa jakeluun ja konkreettiseen työhön liittyvät tehtävät ovat jaettu Niken ulkopuolisille tahoille, esimerkiksi tullaukset ja tuotteiden fyysinen siirtely on annettu Japanilaisen yhtiön tehtäväksi. Niken pääkonttori itse keskittyy enää lähinnä mainostamiseen, rahavirtojen ohjailuun ja hallinnollisiin tehtäviin. Pääkonttorilta kuitenkin ohjaillaan myyntiosaston toimia, joka yleensä ensin lähettää jälleenmyyjille mallikappaleita tulevista urheilukenkämalleista ja neuvottelee myyjien kanssa. Nike on luonut tarkan jälleenmyyntiorganisaation, johon kuuluu seuraavat ketjut: - Niketown - Footlocker - Footaction - Muita pieniä franchising ketjuja - Tavalliset urheiluvälinekaupat Niketown -ketju on ainoastaan Niken tuotteiden myyntiketju. Näitä Niketown -kauppoja on perustettu ainoastaan suurimpiin kaupunkeihin Yhdysvalloissa ja niiden tehtävä on toimia turistikohteina ja sitä kautta brandin vahvistajina. Tällaisia futuristisia kokemusmyymälöitä Nike aikoo perustaa suurimpiin kaupunkeihin ympäri maailman. Periaatteessa näiden myymälöiden lähellä täytyy olla suuret asiakaskunnat, esimerkiksi Helsinki saattaa olla liian pieni

9 9 pelkästään yhden tuotteen jälleenmyyntiyritykselle. Ongelmana näiden "kokemuskauppojen" perustamisessa on se, että muut kilpailevat merkit saattavat seurata esimerkkiä. Taistelu markkinaosuuksista on jo tarpeeksi kovaa muutenkin. Footlocker ja footaction ovat vakiintuneita myyntiketjuja, joiden kautta Nike saa Yhdysvalloissa suurimman osan tuotoista. Sen sijaan ulkomaiset franchising -ketjut ja yksittäiset urheiluvälinekaupat ovat aina vähemmän varmoja myyntikanavia, ne kun ovat loppujen lopuksi riippuvaisia varsinaisen omistajansa kyvyistä ja haluista. Esimerkiksi Suomessa Niken urheilukenkien myynti voi vaihdella sen mukaan, mikä paikallinen kaupparyhmittymä pystyy tehokkaimmin myymään Niken urheilukenkiä. Pienen paikkakunnan tai alueen yksityinen urheiluvälineliike ottaa myyntiinsä aina melko pienen mallimäärän, joten Nikelle tällaisten yritysten myynti on lähinnä mitattavissa mainosarvossa. Omien myymälöiden ja tunnettujen ketjujen käyttö jakelukanavana on oikea tapa toimia, sillä tuotannon ollessa suurta on jälleenmyyjienkin oltava suuria ja tehokkaita. Pienten ketjujen ja yksityisten urheiluvälineliikkeiden myynti on Niken kannalta tehotonta ja vaikuttaa loppujen lopuksi hyvin vähän Niken tulokseen. Nike -tuotemerkin mainonta Nike joutuu kilpailemaan useiden muiden suurten urheilukenkien valmistajien kanssa oikeastaan samoista markkinoista, jolloin brandin näkyvyys ja

10 10 mainonta korostuvat, sekä brandiin liittyvä mielikuva. Nike on johdonmukaisesti 90-luvulla pyrkinyt luomaan urheilukengistään sen kuvan, että ne ovat huippu-urheilijoiden suosiossa ja sitä kautta huipputuotteita. Siksi Niken urheilukenkien mainostajiksi on pyritty palkkaamaan kansainvälisesti tunnettuja urheilutähtiä. Tavallisen kuluttajan kiinnostusta pyritään lisäämään mainoskuvastojen tyylillä yhdistää huippu-urheilijoita ja malleja aivan tavallisen näköisiin ihmisiin, jotka ovat pukeutuneet Niken tuotteisiin. Tämä vahvistaa kuluttajan käsitystä siitä, että Niken tuotteet näyttävät hyvältä myös heidän yllään sen lisäksi, että ne ovat toimivia. Tällä hetkellä Niken markkinointiviestintä on keskittynyt enemmän vahvistamaan tuotemerkin imagoa kuin myymään itse urheilukenkiä. Tämä näkyy Niken televisiomainoksissa, joissa ei joskus ole mitään yhtymäkohtaa Niken tuotteisiin tai urheiluun. Niken ongelmana onkin ollut erottautuminen muista kilpailijoista, mikä taas on johtanut omaperäiseen televisiomainontaan. Tarkoituksena onkin nykyisessä mainostulvassa kiinnittää katsojan huomio itse mainoksen sanomaan, joka tuodaan julki joskus aika räväkästi. Niken mainonta televisiossa on paljon voimakkaampaa Yhdysvalloissa kuin Euroopassa. Tämä näkyy myös Suomen televisiossa, jossa harvemmin näkyy Niken mainoksia. Voi olla, että pohjoismaiden markkinat ovat niin pienet, ettei Nike katso tarkoituksenmukaiseksi mainostaa tuotteitaan. Sen sijaan Nike tuottaa paljon painettuja mainoslehtiä ja käyttää paljon tilaa aikakauslehdissä, etenkin luomalla eri vuosineljänneksille omat kuvastonsa. Televisiomainontaan verrattuna kuvastot ja lehtimainokset näyttävät konservatiivisilta.

11 11 Televisiomainonnan tarkoituksena on ilmeisesti tuottaa Niken brandille tunnettavuutta kun taas paikallisen lehtimainonnan tarkoitus on saada aikaan ostopäätöksiä. Niken mediavalinta on riippuvainen paikasta ja kohderyhmästä. Yhdysvalloissa Niken massiiviset televisiokampanjat ovat onnistuneet luomaan kuvan rehellisyydestä ja mielikuvan siitä, että Niken tuotteiden ostajalla on mahdollisuus ylittää itsensä fyysisissä ponnistuksissa. Tätä kuvaa vahvistetaan ottamalla mainoskampanjoihin mukaan Michael Jordanin kaltaisia supertähtiä. Näiden supertähtien mukaan on ryhdytty kehittämään heidän nimiään kantavia tuotesarjoja, ja ilmeistä onkin, että uusista urheilutähdistä käydään urheilukenkien valmistajien välillä kovaa kamppailua. Jokainen urheilija, ainakin Yhdysvalloissa, näyttää kuuluvan johonkin yritystalliin. Niken mainonnan yhteensopivuus kohderyhmien kanssa on ollut onnistunutta, onhan Niken logo kuluttajien keskuudessa melkein yhtä tunnettu kuin CocaColan logo. Tämä kertoo osaltaan siitä, että samalla kun Nike on suunnannut mainostamistaan suurelle keskiluokalle sisällyttämällä mainoksiinsa moraalisia latauksia, on se onnistunut säilyttämään urheilijoiden keskuudessa arvostetun huipputuotteen leiman. Tosin Nikellä näyttää olevan jo niin laaja valikoima erilaisia kenkiä, noin 1200 erilaista mallia, että niiden joukosta löytyy jo kaikenhintaista. Mutta periaate brandissähän on luoda kuva laadusta läpi tuotantoketjun vaikka se ei sitä välttämättä ole.

12 12 Niken tärkeimmät kilpailijat ovat Adidas ja Reebok, joiden mainonta on suuntautunut melko samanlaiseksi sekä televisiossa että painetuissa mainoksissa. Näin on tapahtunut siksi, että mainosalalla on nykyään tapana ottaa mallia toisen mainoskampanjoista, koska ei haluta jäädä visualisoinnissa alakynteen. Urheilukengät ovat melko samanlaisia, joten yritysten täytyy erottautua toisistaan mielikuvilla saadakseen asiakkaita. Markkinoiden kilpailutilanne Tällä hetkellä Niken tärkeimmät kilpailijat ovat Reebok, Adidas, Fila, Puma ja Converse, joista ehdottomasti tärkein on Reebok. Tilaston mukaan Niken myynnin noustua Reebokin myynti on selvästi laskenut 90-luvulla. Vaikka ero alkaa olla jo suuri, niin silti Reebok on ollut kovin kilpailija. Se on samoin kuin Nikekin, keskittynyt vain urheiluvälineisiin. Adidas on sen sijaan levittäytynyt muillekin tuotesektoreille, kuten pesuaineisiin, kelloihin jne, joten se ei enää ole varsinaisesti kovin suuri uhka Nikelle. Fila, Puma ja Converse ovat vielä pieniä yrityksiä Nikeen verrattuna mutta ovat silti varteenotettavia kilpailijoita. Markkinoinnin kulmakivenä Nikellä on tuotemerkin liittäminen siihen mielikuvaan, joka syntyy huippu-urheilijoiden kautta. Tähän samaan mielikuvien luontiin eivät kilpailijat ole samalla tavalla pystyneet. Nike pyrkii entisestään vahvistamaan tätä urheilijoiden roolia kilpailukeinona, esimerkiksi juuri nimeämällä urheilukenkäsarjoja heidän mukaansa. Toinen markkinoinnin kilpailukeino on tuotemerkin esilläpitäminen mahdollisimman paljon. Suurten

13 13 urheilutapahtumien sponsorointi Yhdysvalloissa on noussut, ei ainoastaan urheilutuotevalmistajien, vaan myös kaikkien suuryritysten tavoittelemaksi julkisuuskanavaksi. Voidaankin puhua logosodista, joissa jokainen pyrkii saamaan merkilleen paremman imagon kuin toinen. Yrityksen logosta onkin tullut se tekijä, jolla tuotetta myydään, siitä kertoo tapa antaa nimi logolle. Nikellä se on swoosh, Reebokilla vector, Adidaksella stripes. Muut seuraavat näitä esimerkkejä. Kilpailutilanne Niken ja Reebokin välillä oli 80-luvulla Reebokin eduksi. Yhdysvalloissa vuonna 1987 Reebokin osuus urheilukenkämarkkinoista oli 30,1 % kun Niken osuus oli vain 18,2 %. Kymmenen vuotta myöhemmin 1997 Niken osuus markkinoista oli jo 43,6 %, eli kasvu oli ollut kovaa, ja Nikestä oli tullut hallitseva urheilukenkien myyjä Yhdysvalloissa. Tästä voisi päätellä, ettei varsinaista kilpailua enää ole, mutta kaupan globalisaatio voi muuttaa tilanteen minkä tahansa muun merkin eduksi hyvinkin äkkiä. SWOT-analyysi Nikestä Yksi ongelma Niken tuotannossa on jatkuva alihankkijoiden ja tehtaiden siirtely, joka johtuu hintatasojen noususta tuotantomaissa. Nike pyrkii säilyttämään Low cost -metodin tuotannossa, mutta kuinka kauan tällaista voi jatkaa. Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa on analyysi Nikestä SWOT:in avulla.

14 14 Taulukko 1. SWOT-analyysi Nike-yhtiöstä Heikkoudet - Nikeä pidetään halpatyövoiman käyttäjänä Aasiassa, ja se vaikuttaa yrityksen imagoon - Nike haaskaa luonnonvaroja kierrättämättä laajemmin ja se vaikuttaa myös imagoon. - Ylimainostaminen ja liian suuri markkinointibudjetti. Vahvuudet -Ylivoimainen osuus urheilukenkämarkkinoista - Hyvä markkinointijärjestelmä. - Poikkeavat ja mieleenpainuvat mainokset. - Low cost -menetelmä tuotannossa. - Onnistunut brandin luominen. Uhat - Imagon muuttuminen vähitellen negatiiviseksi, koska ihmiset alkavat vieroksua suuryrityksiä. - Hintatason nousu tuotantomaissa. - Mahdolliset ostajat voivat olla vähenemässä, ellei uusia markkinoita löydy tai saavuteta. - Kilpailijat voivat ehtiä uusille markina-alueille ensin. Mahdollisuudet - Nikellä on mahdollisuus jäädä pysyvästi hallitsemaan urheilukenkämarkkinoita, kuten Coca Cola virvoitusjuoma-markkinoita. - Nike voi vahvan brandinsa avulla tunkeutua muille tuotemarkkinoille helpommin. - Internet-pohjaisen myyntiverkoston luominen, jolloin välikäsiä voidaan jättää pois. Uuden tietoverkkotekniikan aikakaudella Nike voisi helpommin kerätä tietoa laajemmalta asiakaskunnalta pystyäkseen vaikuttamaan tuotteen elinkaareen positiivisesti. Muutenkin uusin tietoverkkotekniikka helpottaa verkostoitumista ja tiedonvaihtoa kaikkien osapuolien kanssa. Internet voi auttaa Nikeä luomaan myös uusia palvelumuotoja, sillä asiakastyytyväisyys on tämän päivän trendi.

15 15 LÄHTEET Goldman, Robert & Stephen Papson (1998). NIKE Culture. London: SAGE Publications Ltd London. ISBN Kotler, Philip (2000). Marketing Management, Analysis, Planning, Implementing and Control. 10. painos. Upper Saddle River: NJ Prentice Hall International cop. ISBN Lahtinen, Jukka, Antti Isoviita & Kari Hytönen (1991). Markkinointiviestintä. 2 painos. Tampere: Avaintulos. ISBN X. Lepola, Reija & Liisa Raivio (1993). Hyvä tuote. 2 painos. Helsinki: WSOY. ISBN Rope, Timo (1987). Mielikuvamarkkinointi. Espoo: Weilin+Göös. ISBN Markku Honkola. Päivitetty ja korjattu

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven Case Marks & Spencer Lingerie Heaven Marks & Spencer casen taustaa Marks & Spencerin alamäki vuosina 1997-2000 oli yhtä paljon puhuttu kuin sen virkoaminen vuosina 2001-2003. Myynnin alamäen aikana alusvaatteet

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Japanin verkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin

Japanin verkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Japanin verkkokaupan trendit 2017 FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Japanin verkkokauppa Numeroina Japanin väestömäärä 126 miljoonaa Internet-penetraatio 52 %, kasvu

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Brändityöryhmä

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Brändityöryhmä Brändityöryhmä Kaarina Johansson, liiton varapj., pj. Merja Salanko-Vuorela, toiminnanjohtaja Merja Kaivolainen, koulutus- ja kehittämispäällikkö Marianne Lind, liiton hallituksen jäsen, Hiidenseudun Omaish.

Lisätiedot

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit Brändäystä lyhyesti Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit BRÄNDÄYSTÄ HELPOSTI -KURSSIN SISÄLTÖ Päivä 1 Päivä 2 PERUSTEET Mitä kurssi sisältää? Mitä on luova ajattelu brändäyksessä? Brändi-aakkoset

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö Myynti ja markkinointi Markkinoinnin suunnittelun työkalut Asiakaslaatu ja asiakassuhteet

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

MILGEAR SUOMEN ERIKOISVARUSTE OY. Petri Kostama. Pk-yrityksen haasteita ja ratkaisuja

MILGEAR SUOMEN ERIKOISVARUSTE OY. Petri Kostama. Pk-yrityksen haasteita ja ratkaisuja MILGEAR SUOMEN ERIKOISVARUSTE OY Petri Kostama Pk-yrityksen haasteita ja ratkaisuja Suomen Erikoisvaruste Oy perustettu keväällä 2006 firma syntyi harrastuksien kautta tuotteet tuttuja nettikaupat, kivijalkamyymälä

Lisätiedot

Brändi = mikä tahansa yritys, henkilö, tuote, tuoteryhmä, projekti tai organisaatio, jolla on riittävä tunnettuus halutussa kohderyhmässä.

Brändi = mikä tahansa yritys, henkilö, tuote, tuoteryhmä, projekti tai organisaatio, jolla on riittävä tunnettuus halutussa kohderyhmässä. Brändi = mikä tahansa yritys, henkilö, tuote, tuoteryhmä, projekti tai organisaatio, jolla on riittävä tunnettuus halutussa kohderyhmässä. Brändi on kuluttajan kokemaa lisäarvoa toimialan muihin palveluihin

Lisätiedot

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012 www.matkailukonsultit.fi Suomen Matkailukonsultit Oy Mäntyharjunkatu 4, 70820 Kuopio puh. 050-9178 688 info@matkailukonsultit.fi www.matkailukonsultit.fi Jouni Ortju

Lisätiedot

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012 Busy in Business Juha Lehtonen 26.4.2012 Markkinan kehityksen trendejä Markkinan kehityksen trendejä Globaali työjako muuttuu ja toiminta siirtyy maailmanlaajuisiin verkostoihin. Muutos haastaa paikallisen

Lisätiedot

Tuotteiden elinkaari ja innovaatioiden leviäminen

Tuotteiden elinkaari ja innovaatioiden leviäminen Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento G2 Tuotteiden elinkaari ja innovaatioiden leviäminen Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Tuotteen elinkaari Yksinkertaisesti:

Lisätiedot

Marjat maailmassa. Johdanto kansainvälisiin marjastrategiohin & trendeihin. Market intelligence for healthy profits

Marjat maailmassa. Johdanto kansainvälisiin marjastrategiohin & trendeihin. Market intelligence for healthy profits Market intelligence for healthy profits Marjat maailmassa Johdanto kansainvälisiin marjastrategiohin & trendeihin Projektin tavoitteet Löytää malleja marja-alan osaamisen tuotteistamiseksi korkean jalostusarvon

Lisätiedot

Miksi perusteella kuluttajat valitsevat puutuotteita? Kari Valtonen PKM-ohjelman loppuseminaari Lahti 13.11.2008

Miksi perusteella kuluttajat valitsevat puutuotteita? Kari Valtonen PKM-ohjelman loppuseminaari Lahti 13.11.2008 Miksi perusteella kuluttajat valitsevat puutuotteita? Kari Valtonen PKM-ohjelman loppuseminaari Lahti 13.11.2008 Tutkimuksen tarkoitus selvittää: puutuotteiden ostokriteerit kuluttajien päätöksenteossa

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

Huomioi nämä 8 asiaa valitessasi affiliateverkostoa

Huomioi nämä 8 asiaa valitessasi affiliateverkostoa Huomioi nämä 8 asiaa valitessasi affiliateverkostoa Affiliate- eli kumppanuusmarkkinointi on tulospohjaista, verkossa tapahtuvaa markkinointia, jossa ns. julkaisijat välittävät kävijöitä mainostajan sivustolle.

Lisätiedot

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Palvelujen esittely Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Tradella Oy Communicon Oy PL 248, 80101 Joensuu Puh. 050 5172 976 info@tradella.fi Puh. 044 271 8451 info@communicon.fi Y-tunnus 2342 155-3, kotipaikka

Lisätiedot

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki 20.10.2017 Markkinoinnin punainen lanka 20.10. Tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Markkinoinnin

Lisätiedot

OVATKO LIIDIT KIVEN ALLA?

OVATKO LIIDIT KIVEN ALLA? OVATKO LIIDIT KIVEN ALLA? SISÄLTÖMARKKINOINTI HELPOTTAA LIIDIEN LAPIOINTIA Eroon kylmäsoitoista. Yritysten välisessä kaupassa hyvien liidien löytäminen on usein kovan työn takana. Joskus voi tuntua siltä,

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Keskisuomalainen Ruokakulttuuri- seminaari III. Markkinakohderyhmän ja alueen ymmärtäminen elintarvikkeiden tuotekehitys- ja markkinointityössä

Keskisuomalainen Ruokakulttuuri- seminaari III. Markkinakohderyhmän ja alueen ymmärtäminen elintarvikkeiden tuotekehitys- ja markkinointityössä Keskisuomalainen Ruokakulttuuri- seminaari III Markkinakohderyhmän ja alueen ymmärtäminen elintarvikkeiden tuotekehitys- ja markkinointityössä Arto Vidgren Ediple Oy Sipilä, Jorma; Asiantuntijapalvelujen

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta

Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta Miten lisää arvoa? Kuinka saada lisää arvoa kalalle ja kalan kasvattajalle? Osallistujat ohjattiin ideoimaan keinoja kalan ja kalankasvattajien

Lisätiedot

Mediavertailu Sisältöotsikot:

Mediavertailu Sisältöotsikot: Mediavertailu Yritysmaailman viestinnän ja markkinoinnin kanavat ovat muuttumassa nopeasti. in käyttömuodot yleistyvät kovaa vauhtia samalla, kun panostus painettuun mainontaan laskee. Sisältöotsikot:

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYS JA KOHDERYHMÄAJATTELU

ASIAKASLÄHTÖISYYS JA KOHDERYHMÄAJATTELU ASIAKASLÄHTÖISYYS JA KOHDERYHMÄAJATTELU Webinaari keskiviikkona 8.11.2017 klo 17.15 17.45 Outi Kivirinta, lehtori Lapin AMK MARKKINOINNIN PÄÄTEHTÄVÄT Asiakkaiden tarpeiden selvittäminen Kilpailukykyisen

Lisätiedot

Luento 5, , Markkinointiviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne

Luento 5, , Markkinointiviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne TU-C9280 Viestintä 1 Luento 5, 14.10.2016, Markkinointiviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne Agenda Alustus Keskustelua Ryhmätyö: Aallon markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

Globalisaatio. Haasteet palvelujen ulkomaankaupan tilastoinnissa

Globalisaatio. Haasteet palvelujen ulkomaankaupan tilastoinnissa Globalisaatio Haasteet palvelujen ulkomaankaupan tilastoinnissa Palvelujen ulkomaankaupan tilasto Kuvaa palvelujen vientiä ja tuontia palvelutyypeittäin ja kohdemaittain Sisältää konsernien sisäisen kaupan

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Esmo-yhtiöt pähkinänkuoressa Esmo-yhtiöt edistävät arvojensa mukaisesti suomalaista kilpailukykyä ja yrittäjyyttä.

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Vientijohtaja Veijo Meriläinen Pellervon Päivä 2007 11.04.2007 10.4.2007 1 Valiolla kunniakas yli 100 v historia Perustettu

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Yrityksen nimi/yksikön nimi: [kirjoita tähän] Päivä: 22. tammikuuta 2010 Markkinointisuunnitelma 2(5) Sisällysluettelo 1. Perustiedot yrityksestä...

Lisätiedot

Asymmetrinen informaatio

Asymmetrinen informaatio Asymmetrinen informaatio Luku 36 Marita Laukkanen November 24, 2016 Marita Laukkanen Asymmetrinen informaatio November 24, 2016 1 / 10 Entä jos informaatio tuotteen laadusta on kallista? Ei ole uskottavaa,

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet

Markkinoinnin perusteet Markkinoinnin perusteet Yhteiskuntasuhteet ja yhteiskuntavastuu Jukka Luoma & Antti Sihvonen Markkinoinnin laitos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Luku 18 Kurssin viitekehys Luento 10: Yhteiskuntasuhteet

Lisätiedot

Elintarvikeyrityksen rooli arvoketjussa. Mika Ala-Fossi, Toimitusjohtaja, Atria Suomi Oy

Elintarvikeyrityksen rooli arvoketjussa. Mika Ala-Fossi, Toimitusjohtaja, Atria Suomi Oy Elintarvikeyrityksen rooli arvoketjussa Mika Ala-Fossi, Toimitusjohtaja, Atria Suomi Oy 23.11.2016 Isot globaalit muutokset ja valtasiirtymät Teollisuuden työpaikat siirtyneet Kiinaan Kasvun keskukset

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja Tammikuussa 2012 toteutettiin valtakunnallinen Yritys- Suomi lanseerauskampanja. Mikkelin

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Sähköistä asiointia graafisen alan yritysverkostossa - projektin yhteenveto - Ismo Heikkilä, VTT

Sähköistä asiointia graafisen alan yritysverkostossa - projektin yhteenveto - Ismo Heikkilä, VTT Sähköistä asiointia graafisen alan yritysverkostossa - projektin yhteenveto - Ismo Heikkilä, VTT 2 Projektin alkutilanne Suomalaiset tilaavat painotuotteita yhä enemmän ulkomaisista verkkokaupoista kaikkien

Lisätiedot

Päivittäistavarakaupan ostajavoimaa koskeva Kilpailuviraston selvitys. Erikoistutkijat Tom Björkroth ja Heli Frosterus

Päivittäistavarakaupan ostajavoimaa koskeva Kilpailuviraston selvitys. Erikoistutkijat Tom Björkroth ja Heli Frosterus Päivittäistavarakaupan ostajavoimaa koskeva Kilpailuviraston selvitys Erikoistutkijat Tom Björkroth ja Heli Frosterus Selvityksen tavoite ja näkökulma Miten kaupan ostajavoima vaikuttaa pt-kaupan ja elintarviketeollisuuden

Lisätiedot

Luomukasvisten tarjontaverkostostot Suomessa

Luomukasvisten tarjontaverkostostot Suomessa Luomukasvisten tarjontaverkostostot Suomessa ProLuomun luomukasvisarvoketjutyöryhmän kokous 12.8.2014 Sari Iivonen 24.10.2014 1 Euroopan maista opittua ja Suomessa sovellettavissa olevia näkökulmia: Kuluttajien

Lisätiedot

Sijoittamisen trendit

Sijoittamisen trendit Sijoittamisen trendit Suvi Tuppurainen myynti- ja markkinointijohtaja, Nordnet Suomi 16.10.2013 Naisten ilta Pörssissä 1. Kehittyvien markkinoiden merkitys maailman taloudessa kasvaa Aasian osuus maailman

Lisätiedot

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI Juha Sarviaho Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa Yritysilmeen luominen ja tuotemerkin kehittäminen Muutokset toimintaympäristössä

Lisätiedot

Joukkue kehittää ja kuvailee oman yrityksen liikeidean, jonka tulee täyttää seuraavat ehdot:

Joukkue kehittää ja kuvailee oman yrityksen liikeidean, jonka tulee täyttää seuraavat ehdot: A1. Yrityksen liikeidea 7 p Joukkue kehittää ja kuvailee oman yrityksen liikeidean, jonka tulee täyttää seuraavat ehdot: - yritys on verkkokauppa - yrityksen tarjoamat tuotteet liittyvät kodinsisustukseen,

Lisätiedot

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Imatra 14.1.2014 Virve Obolgogiani Mimino Oy Tavoitteena matkailutuotteen myynti venäläiselle asiakkaalle Miten asiakas

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet

Markkinoinnin perusteet Markkinoinnin perusteet Tarjooman jakelu Jukka Luoma & Antti Sihvonen Markkinoinnin laitos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Luvut 12-13 Luentopalaute Huomioita - Äänentoisto - Luentokalvot verkkoon edellisenä

Lisätiedot

Atria Capital Markets Day Atria Skandinavia

Atria Capital Markets Day Atria Skandinavia Atria Capital Markets Day Atria Skandinavia Toimitusjohtaja 9.12.2011 Atria Skandinavia Katsaus 1.1. 30.9.2011 Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Milj. 2011 2010 2011 2010 2010 Liikevaihto 93,5 98,9 277,1 293,6 391,6 Liikevoitto

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Markkinointipsykologia

Markkinointipsykologia Markkinointipsykologia Sisällysluettelo ESIPUHE 1. MARKKINOINNIN PSYKOLOGISET PERUSTAT 1.1. Miksi-mitä-miten-malli 1.2. Markkinointipsykologiasta psykologiseen markkinointiin 2. IHMINEN MARKKINOILLA 2.1.

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Arla ja Luomu. Nnenna Liljeroos

Arla ja Luomu. Nnenna Liljeroos Arla ja Luomu Nnenna Liljeroos 24-11-2014 Arla on kansainvälinen ja paikallinen meijerialan suunnannäyttäjä. Kannustamme ihmisiä ympäri maailman elämään terveellisesti tarjoamalla ravitsevia ja turvallisia

Lisätiedot

Oman työn hinnoittelu. Hinta ja hinnoittelu. Hinnoittelussa huomioitavia tekijöitä. Oikean hinnan määritteleminen

Oman työn hinnoittelu. Hinta ja hinnoittelu. Hinnoittelussa huomioitavia tekijöitä. Oikean hinnan määritteleminen Oman työn hinnoittelu Oikean hinnan määritteleminen Hinta ja hinnoittelu Hinta ilmoittaa tuotteen arvon ( ) luo tuotteelle arvoa (käyttöarvo, status, brandi) on aktiivisinen kilpailun osatekijöitä oma

Lisätiedot

Raakapuun kaupallinen hintaindeksi

Raakapuun kaupallinen hintaindeksi Raakapuun kaupallinen hintaindeksi Työn tulokset 4.11.2013 Rainer Häggblom Vision Hunters Ltd Oy Agenda Mikä on hintaindeksi? Yhteenveto työn tuloksista Miksi raakapuun hintaindeksi? Hintaindkesin plussat

Lisätiedot

Kulutuksen nykytrendit

Kulutuksen nykytrendit Kulutuksen nykytrendit Terhi-Anna Wilska Keski-Uudenmaan elinkeinopäivä 28.10. 2014 Mitä kuluttamisessa on 2 tapahtumassa? Elintason nousu, välttämättömyyksien muuttuminen Digitalisaatio, teknologian jokapaikkaistuminen

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet 2012

Markkinoinnin perusteet 2012 Markkinoinnin perusteet 2012 CASE: Procter & Gamble Pantene XX Tehtävänanto 26.3. Aalto-yliopisto Tehtävän oppimistavoitteita Kohderyhmän löytäminen Viestin muotoilu kohderyhmälle Uudet markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Kiertotalous liiketoimintana

Kiertotalous liiketoimintana Kiertotalous liiketoimintana Mahdollisuuksia ja haasteita Valtteri Ranta valtteri.ranta@tut.fi 24.3.2017 Kiertotalouden mahdollisuudet kohdistuvat materiaalivirtojen eri vaiheisiin Materiaalit Valmistus

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Huonekaluteollisuus nousuun nyt tai ei koskaan Kilpailevatko huonekalualan ketjut itsensä hengiltä vai onko markkinoilla tilaa uusille konsepteille?

Huonekaluteollisuus nousuun nyt tai ei koskaan Kilpailevatko huonekalualan ketjut itsensä hengiltä vai onko markkinoilla tilaa uusille konsepteille? Huonekaluteollisuus nousuun nyt tai ei koskaan Kilpailevatko huonekalualan ketjut itsensä hengiltä vai onko markkinoilla tilaa uusille konsepteille? Kilpailevatko huonekalualan ketjut itsensä hengiltä

Lisätiedot

Kiinan verkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin

Kiinan verkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Kiinan verkkokaupan trendit 2017 FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Kiinan verkkokauppa Numeroina Kiinan väestömäärä 1,36 miljardia Internet-penetraatio 52 %, kasvu

Lisätiedot

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA 1 Verkkoaivoriiheen osallistuneet olen markkinoinnin ammattilainen 42% ostan markkinointipalveluja 19% myyn markkinointipalveluja 4% vastaan

Lisätiedot

HELIA Ryhmän tunnus 08.01.01 MARKKINOINTI

HELIA Ryhmän tunnus 08.01.01 MARKKINOINTI Seppo Laitinen SEMINAARITUTKIELMA MARKKINOINTI Seppo Laitinen SEMINAARITUTKIELMA SISÄLTÖ 1 MARKKINOINNIN TARVE JA TEHTÄVÄT...1 2 ASIAKASRYHMIEN TUNNISTAMINEN...1 3 MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT...1 3.1

Lisätiedot

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved.

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved. ISO/DIS 14001:2014 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen sekä Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Organisaation toimintaympäristö 4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön

Lisätiedot

MARKKINOINTIAINEISTONHALLINTA

MARKKINOINTIAINEISTONHALLINTA Minna Andersson, Canter Oy MARKKINOINTIAINEISTONHALLINTA Jokaisen työntekijän koneelta löytyy välineet markkinointiviestin tuottamiseen. Toisaalta kätevää, mutta toisaalta tässä on vaarana, että yritykseltä

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto, Joulututkimus 2013, tekijä: Kopla Helsinki

Suomalaisen Työn Liitto, Joulututkimus 2013, tekijä: Kopla Helsinki Joulututkimus Metodit Kopla Juttutuvat (ryhmäkeskustelu verkossa) 1 kpl Otos n=10 20-65-vuotiaita ympäri Suomea Keskustelun kesto oli 1,5 tuntia per ryhmä. Osallistujat osallistuivat keskusteluun omalta

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

Peter Westerholm, Pajuniemi Oy

Peter Westerholm, Pajuniemi Oy Peter Westerholm, Pajuniemi Oy Pro Luomu, arvoketjuryhmän kokous 2.6.2014 MTK 17.6.2014 Copyright Pajuniemi Oy 2 Pajuniemi Oy Perustettu 1976 Liikevaihto 11,7 milj. euroa vuonna 2013 Tuotannon määrä 1,5

Lisätiedot

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto FinnTec Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma Messuvieraskyselyn yhteenveto Metalli- ja konepajateollisuuden toimialakohtainen tutkimus FinnTec-messujen jälkeen toteutettiin toimialan arvostuksista ja

Lisätiedot

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN Liiketoimintasuunnitelman laatimisesta yleisesti 1. Yritysidea 2. Tuotteet ja/tai palvelut 3. Asiakashankinta ja markkinoiden selvittäminen 3.1 Asiakkaat (kohderyhmä)

Lisätiedot

Alaskasta Antarktikselle Team Finland-tilaisuus Kuopio Neuvoja bisnekseen Yhdysvalloissa. Juha Markkanen / UM Vientisuurlähettiläs

Alaskasta Antarktikselle Team Finland-tilaisuus Kuopio Neuvoja bisnekseen Yhdysvalloissa. Juha Markkanen / UM Vientisuurlähettiläs Alaskasta Antarktikselle Team Finland-tilaisuus Kuopio 29.8.2017 Neuvoja bisnekseen Yhdysvalloissa Juha Markkanen / UM Vientisuurlähettiläs Viennin mahdollisuudet Yhdysvaltoihin (1): Mantereen kokoinen

Lisätiedot

Pystysuuntainen hallinta 2/2

Pystysuuntainen hallinta 2/2 Pystysuuntainen hallinta 2/2 Noora Veijalainen 19.2.2003 Yleistä Tarkastellaan tilannetta jossa: - Ylävirran tuottajalla on yhä monopoliasema - Alavirran sektorissa vallitsee kilpailu - Tuottaja voi rajoitteillaan

Lisätiedot

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja yleistä

Lisätiedot

Itämeren alueen meriteollisuuden erityispiirteet ja yhteistyömahdollisuudet

Itämeren alueen meriteollisuuden erityispiirteet ja yhteistyömahdollisuudet Itämeren alueen meriteollisuuden erityispiirteet ja yhteistyömahdollisuudet Tapio Karvonen 7.6.2012 Itämeri-foorumi 0 Sisältö Laivanrakennuksen tila maailmalla Trendit Itämeren alueen maiden meriteollisuuden

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

Mainonnan kenttä Venäjällä

Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan historia nykyvenäjällä 15 vuotta siitä kun se alkoi Viimeisen 10 vuoden aikana isoimmat ketjut ovat rantautunet Venäjälle Koulutus, osaaminen, ja yleinen tietotaito

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet 23A Kohdemarkkinointi

Markkinoinnin perusteet 23A Kohdemarkkinointi Markkinoinnin perusteet 23A00110 29.9.2015 Kohdemarkkinointi Sonja Lätti, KTM Emma Mäenpää, KTM Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Kohdemarkkinoinnin perusajatus Usein vaikeaa tai

Lisätiedot

Vacon Oyj Kestävä kasvuyhtiö

Vacon Oyj Kestävä kasvuyhtiö Vacon Oyj Kestävä kasvuyhtiö Sijoitus Invest messut 2013 Helsinki 13.-14.11.2013 Vesa Laisi, Vacon Oyj:n toimitusjohtaja Vacon 1 Huomautus Esityksen sisältö perustuu tämänhetkisiin tietoihin. Esitys sisältää

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö 6. Analyysit ja tulevaisuus 5. Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen 4.

Lisätiedot

Markkinointiviestintäpanostukset kasvoivat 4,1 % vuonna 2011

Markkinointiviestintäpanostukset kasvoivat 4,1 % vuonna 2011 Tiedote 31.5.2012 Markkinointiviestintäpanostukset kasvoivat 4,1 % vuonna 2011 Markkinointiviestintäpanostukset olivat vuonna 2011 Suomessa 3,385 miljardia euroa. Investoinnit kasvoivat 4,1 % edellisvuoteen

Lisätiedot

InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset. InFAcTo. Tavoitteet ja tulokset. Hämeenlinna, Marraskuu 2010

InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset. InFAcTo. Tavoitteet ja tulokset. Hämeenlinna, Marraskuu 2010 InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset InFAcTo Tavoitteet ja tulokset Hämeenlinna, Marraskuu 2010 1 Kehitys tarvitsee Matkailun strategiat Hämeessä ja Virossa painottavat uusien kestävien matkailutuotteiden

Lisätiedot

A1: Alustavan liiketoimintakuvauksen arviointi Aikaa 2h A1 + B1 + esittely 4 min

A1: Alustavan liiketoimintakuvauksen arviointi Aikaa 2h A1 + B1 + esittely 4 min A1: Alustavan liiketoimintakuvauksen arviointi Aikaa 2h A1 + B1 + esittely 4 min Joukkue tutustuu annettuihin liiketoimintakuvauksiin ja valitsee yhden, josta lähtee kehittämään uuden oman yrityksen liikeidean.

Lisätiedot

Vientiagentin kanssa maailmalle!

Vientiagentin kanssa maailmalle! Vientiagentin kanssa maailmalle! Vienti ei ole pelkästään sanana mutta myös konkreettisina toimina ollut yhtä ajankohtainen ja tärkeä kuin nyt. On erittäin hieno asia, että vientiä on alettu vahvasti tukea

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008 Taulukko 1. Tutkimusaineiston toimialakohtainen jakauma Toimiala N Osuus tutkimusaineistosta (%) Toimialan yrityksiä (alle 20 henkeä) Suomessa %:a koko elintarvikealasta v. 2007 (Ruoka Suomi tilasto) Leipomotuotteet

Lisätiedot

Supply Chain Module 1

Supply Chain Module 1 2.5.2016 Supply Chain Module 1 1. Määritelmä 2. Kuinka vähittäiskaupan ketju toimii? 3. Mitä toimenpiteitä teet kaupassa? 3.1. Perusvarastonvalvonta/ Check-in ja Check-out toiminnot (Vastaanotto ja Palautukset)

Lisätiedot

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin.

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. TEKIJÄNOIKEUS (Kopiereg - Derechos d autor - Müəlliflik hüquqları

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

Uudistuva Kesko. Mikko Helander

Uudistuva Kesko. Mikko Helander Uudistuva Kesko Mikko Helander 10.2.2017 K-ryhmä tänään K-ryhmän myynti* 13,2 mrd Henkilöstö noin 45 000 Toimintaa yhdeksässä maassa Pohjois-Euroopan kolmanneksi suurin vähittäiskauppa K-kauppiasyrittäjiä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Heinä - syyskuu 2009 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 24,5 % 15,9 (21,1) miljoonaan euroon Jatkuvien

Lisätiedot

Helsingin Sanomat. Työpaikkamedia, jota luetaan ja arvostetaan

Helsingin Sanomat. Työpaikkamedia, jota luetaan ja arvostetaan Helsingin Sanomat Työpaikkamedia, jota luetaan ja arvostetaan Pohjoismaiden suurin painettu sanomalehti tavoittaa päivittäin 742 000 ja viikoittain yli miljoona lukijaa. Laatujournalismin edelläkävijä,

Lisätiedot