SUUNNITELMALLISEN MARKKINOINNIN HARJOITUSTYÖ NIKE -BRANDISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUUNNITELMALLISEN MARKKINOINNIN HARJOITUSTYÖ NIKE -BRANDISTA"

Transkriptio

1 1 SUUNNITELMALLISEN MARKKINOINNIN HARJOITUSTYÖ NIKE -BRANDISTA

2 2 Nike -tuotemerkin kuvailu laajennetun tuotekäsitteen avulla Nike on yksi tunnetuimmista urheiluvaatteiden, välineiden ja ennen muuta urheilukenkien valmistajista maailmassa. Nikestä on kasvanut maailmanlaajuinen yritysten verkosto, johon kuuluu pienimmätkin Niken tuotteiden jälleenmyyjät ja muut laajennetun tuotteen kanssa tekemisissä olevat tahot. Näistä laajennetun tuotteen ympärillä toimivista tahoista yhä tärkeämmiksi nousevat markkinointi ja tuotesuunnittelu, mikä näkyy erityisesti Niken urheilukenkien massiivisena mallimääränä ja alati vaihtuvana logona. Esim. Niken tuotemerkkitunnus on muuttunut 1990-luvulla kaksi kertaa. Lisäksi Niken satsaus mainostamiseen kasvoi vuoden 1987 vaatimattomasta 100 miljoonan dollarin summasta 900 miljoonaan dollariin vuonna Nike on kasvaessaan alkanut toimia joustavammin, koska tavaran toimittajat, tehtaiden sijainnit ja muut yhtiöön liittyvät osapuolet ovat olleet lähes jatkuvassa muutoksessa, mikä taas vaatii tarkkaa tuotteiden elinkaaren kokonaisvaltaista hallintaa. Yksi tärkeimmistä Niken laajennetun tuotekäsitteen osatekijöistä on palveluiden liittäminen osaksi liiketoimintaa, sekä ennen että jälkeen itse varsinaisen tuotannon. Yhdessä mielikuvan luomisen kanssa palvelut luovat Nikestä varsinaisen brandin. Nike on, kuten muutkin Yhdysvaltalaiset suuryritykset, siirtynyt yhä enemmän Aasian halpatuotantomaihin. Tämä voi antaa kuluttajalle mielikuvan siitä, että Nike ei olekaan huipputuote kuten aikaisemmin, jolloin tuotantoa oli myös

3 3 Yhdysvalloissa. Periaatteessa Niken urheilukengät eivät ole sen parempia kuin muidenkaan. Tässä seuraa se, että Nike yrittää differoida Nike tuotteet muista brandin avulla. Kun puhutaan Nikestä tuotekäsitteenä, niin täytyy ottaa huomioon se seikka, että Nike brandi voi merkitä eri kulttuureissa ihmisille eri asioita. Länsimaisessa kulttuurissa Nike tuotemerkki ilmentää nimenomaan urheilullista itsensä ylittämistä ja päättäväisyyttä. Vahvistaakseen tuotemerkkinsä dynaamista henkeä Nike on antanut logolleen oman nimen, "swoosh". Niken logosta on tullut niin tunnettu, että logon yhteydestä jätettiin Nike sana pois kokonaan, mikä osoittautui myöhemmin virheeksi. Nike- merkkinen urheilukenkä on yleensä mielletty korkeaksi laatutuotteeksi, jonka hinta on ollut keskitasoa, kun taas Adidas- merkki on ollut hieman kalliimpi. Koska ihmiset ovat tulleet yhä enemmän tietoisiksi markkinoista, hinnoista ja laadusta, niin Nike on jatkuvasti pyrkinyt luomaan urheilukengistään kuvaa huipputuotteina, joilla on muutakin arvoa kuin pelkkää ydinarvoa. Keskittyminen urheilutuotteisiin on antanut Nikelle myös niitä ominaisuuksia, jotka mielletään kuuluvan urheiluun, kuten rehellisyys jne. Nike- tuotteiden kysyntä ja asiakkaat Niken urheilujalkineiden kysyntä on ollut tasaisesti kasvussa, mikä osaltaan johtuu Niken kansainvälistymisestä. Esimerkiksi tehtaiden sijoittelu ja logistiikka auttavat Nikeä pysymään kilpailussa mukana ja ylipäätänsä

4 4 tiivistämään toimintaa. Mutta kasvullakin on aina rajansa. Nike on alunperin tuottanut urheilujalkineita vain urheilijoille, mutta nykyään tärkein asiakasryhmä on keskiluokka. Suurin kassavirta tulee juuri keskiluokalta, joten segmentointi on pitänyt viedä Nikessä pitkälle. Siitä kertoo myös valtava urheilukenkämallien määrä. Mainosmateriaalista saa sellaisen kuvan, että Nike on keskittänyt segmentointinsa alle 50-vuotiaisiin. Lisäksi Niken segmentointiin vaikuttaa kuluttajien sijainti sekä "elämäntyyli". Urheilukenkiä odotetaan ostavan sellaiset ihmiset, jotka ovat luonteeltaan urheilullisia tai haluavat näyttää urheilulliselta. Sijainti segmentoinnin perusteena tarkoittaa Niken tapauksessa sitä, että keskitytään sellaisille maantieteellisille alueille, joilla on paljon keskimäärin hyvin toimeentulevaa väestöä, kuten esimerkiksi Euroopan yhteisön alueella. Niinkutsutut kehittyvät maat ja Venäjä ovat olleet viime vuosina Niken aktiivisen toiminnan kohteena, onhan Yhdysvaltain markkinat täynnä kilpailijoita. Itse asiassa moniin uusiin maihin on menty vain sen takia, etteivät kilpailijat pääse etulyöntiasemaan, ajattelematta tarkemmin kannattavuutta. Niken urheilukenkien kuluttajaryhmät ovat olleet pääasiassa aikaisemmin mainituilla kohdealueilla, mutta tällä hetkellä Niken tavoitteena on saada uusia kuluttajia erikoislajien harrastajista, kuten jääkiekon tai laskettelun piiristä. Tämä taas vaatii Nikeltä suurta panostusta uudenlaisiin urheilujalkineisiin, ovathan talvilajien urheilujalkineet aivan erilaisia kuin normaalit juoksukengät.

5 5 Nike on saanut brandilleen erittäin paljon tunnettavuutta, jonka avulla on helppo työntyä näille uusille markkinoille. Nike oli 2000-luvun alussa siinä vaiheessa, että sen markkinointi oli kysyntäsuuntainen, eli toiminnan lähtökohtana alkoi olla keskivertoasiakkaan tarpeet. Niinkuin aikaisemmin todettiin, asiakkaat ovat tulleet enemmän tietoisiksi ja vaativammiksi tuotteiden suhteen, joten Niken kohdalla on ensisijaisen tärkeää kerätä informaatiota kuluttajilta ja muiltakin sidosryhmiltä. Lisäksi kuluttajista on tullut huomattavan vastuullisia. Urheilukengiltä edellytetään ympäristöystävällisyyttä, kierrätettävyyttä ja muuta sen lisäksi, että ne täyttävät perustehtävänsä. Nike on pyrkinyt täyttämään myös nämä vaateet mutta ainakaan painetuissa mainoksissa tällaisia periaatteita ei ole näkynyt. Nike on saanut myös paljon kritiikkiä siitä, miten se käyttää halpatyövoimaa Aasiassa, ja miten se on yksi kyseisen alueen suurimmista saastuttajista ja luonnonvarojen haaskaajista. Tämä negatiivinen mielikuva, jota kansalaisjärjestöt ylläpitävät ainakin Yhdysvalloissa, voi vaikuttaa merkittävästi tulevaisuudessa kysyntään, koska kuluttajat tulevat yhä enemmän ympäristöystävällisemmiksi ja kriittisemmiksi. Yleinen suuryritysten vastaisuus saattaa olla Nikelle haaste, joka on otettava huomioon. Nike on joissain tuotteissa aloittanut jo kestävän kehityksen periaatteita noudattavan tuotantotavan, joka varmasti jatkuu urheilukenkienkin puolella.

6 6 Nike -tuotemerkin asemointi Niken urheilukengillä on ollut perinteisesti vahva imago huippuurheilutuotteina, mutta Nikellä on ollut vaikeuksia differoida urheilukenkiään muista kilpailijoista. Siksi Nike onkin pyrkinyt 80-luvun lopulta alkaen erottautumaan muista muuttamalla mainoskampanjat valtavirran tyylistä poikkeavaksi. Niken mainoksia pidetään kyynisinä ja Nikeä itseään kritisoivina, mikä varmasti onkin omiaan herättämään kuluttajissa luottamusta ja kuvaa rehellisyydestä. Itse urheilukengäthän eivät juuri poikkea toisistaan, koska tälläkin alalla juuri standardisoiminen tekee urheilukengistä samanlaisia. Tämän johdosta logon ja brandin differoiminen on tärkeää. Nike on alkanut antaa tietyille urheilukenkäryhmille nimiä huippu-urheilijoiden mukaan, esim. Air Jordan -sarja tai Tiger Woods -sarja. Tätä pidetään Nikessä sellaisena käännekohtana, joka loi Niken ja Reebokin välille suuren välimatkan Niken eduksi. Nike ei ole nimennyt kenkiään miesurheilijoiden mukaan vaan myös naishuippu-urheilijoiden mukaan. Mainoskampanjoissa käytettävät urheilun huippunimet sekä kuluttajan kriittisen ajattelun herättäminen televisiomainoksissa ovat ne kaksi seikkaa, jotka ovat erottaneet Niken muista kilpailevista merkeistä. Hintakäsitys Niken urheilukengistä Kuten muutkin suuryritykset, on Nikekin verkostoitunut ympäri maailmaa ja pystyy valvomaan jokaista jälleenmyyjää tai ketjua. Siksi Niken urheilu-

7 7 kenkien hinta on melko samanlainen, sillä suuret hintaerot samasta tuotteesta aiheuttaisivat brandin arvon alenemista ja "sign valuen" heikentymistä. Myymäläkohtaiset hinnoittelut ovat Niken kalleimpien sarjojen kohdalla mitättömät, kun taas jokamiehen halvemmissa malleissa saattaa olla hintaeroa enemmänkin. Halvemmissa malleissa hinta riippuen siitä, paljonko myyjä haluaa katetta tai kuuluuko myyjä Niken jälleenmyyjäverkostoon. Varsinaiset urheiluvälinekaupat ovat aina kalliimpia kuin suuret marketit, mutta marketit yleensä myyvät vain sitä halvinta mallia suurille kuluttajaryhmille. Huippuurheilija tuskin ostaa juoksukenkää marketista. Niken eri urheilukenkien merkkien välillä on jonkinverran hintaeroa, eniten tietysti huippumalleissa. Hintaero ei ole todellisuuteen perustuva, sillä erot eivät riipu tuotantomenetelmistä tai raaka-aineista, vaan erot on luotu eri imagoilla. Niken urheilukenkien hinnanmuodostajia ovat niinkutsutut symboliset työntekijät, kuten markkinoijat, suunnittelijat ja muut ei tuotantolinjalla työskentelevät ihmiset. Tuotantolinjan tekijät muodostavat urheilukengän hinnasta vain alle 10 prosenttia. Hintaero samassa tuotteessa eri maissa johtuu myös valuuttojen eri arvoista, mutta loppujen lopuksi hinnat Niken urheilukengissä ovat samansuuntaisia maasta riippumatta. Niin kuin edellä mainittiin, jälleenmyyjän hinnoittelun täytyy pysyä tietyissä raameissa brandin arvon säilyttämiseksi. Kuluttajat pitävät esim. Adidasta kalliimpana kenkänä kuin Nikeä vaikka molemmissa merkeissä on hintaskaala varsin laaja. Yleensä kuluttajat pitävät Nikeä keskihintaisena urheilukenkänä.

8 8 Merkin saatavuus ja jakelukanava Niken urheilukenkien tuotanto on erittäin massiivista. Sen vuoksi suurin osa jakeluun ja konkreettiseen työhön liittyvät tehtävät ovat jaettu Niken ulkopuolisille tahoille, esimerkiksi tullaukset ja tuotteiden fyysinen siirtely on annettu Japanilaisen yhtiön tehtäväksi. Niken pääkonttori itse keskittyy enää lähinnä mainostamiseen, rahavirtojen ohjailuun ja hallinnollisiin tehtäviin. Pääkonttorilta kuitenkin ohjaillaan myyntiosaston toimia, joka yleensä ensin lähettää jälleenmyyjille mallikappaleita tulevista urheilukenkämalleista ja neuvottelee myyjien kanssa. Nike on luonut tarkan jälleenmyyntiorganisaation, johon kuuluu seuraavat ketjut: - Niketown - Footlocker - Footaction - Muita pieniä franchising ketjuja - Tavalliset urheiluvälinekaupat Niketown -ketju on ainoastaan Niken tuotteiden myyntiketju. Näitä Niketown -kauppoja on perustettu ainoastaan suurimpiin kaupunkeihin Yhdysvalloissa ja niiden tehtävä on toimia turistikohteina ja sitä kautta brandin vahvistajina. Tällaisia futuristisia kokemusmyymälöitä Nike aikoo perustaa suurimpiin kaupunkeihin ympäri maailman. Periaatteessa näiden myymälöiden lähellä täytyy olla suuret asiakaskunnat, esimerkiksi Helsinki saattaa olla liian pieni

9 9 pelkästään yhden tuotteen jälleenmyyntiyritykselle. Ongelmana näiden "kokemuskauppojen" perustamisessa on se, että muut kilpailevat merkit saattavat seurata esimerkkiä. Taistelu markkinaosuuksista on jo tarpeeksi kovaa muutenkin. Footlocker ja footaction ovat vakiintuneita myyntiketjuja, joiden kautta Nike saa Yhdysvalloissa suurimman osan tuotoista. Sen sijaan ulkomaiset franchising -ketjut ja yksittäiset urheiluvälinekaupat ovat aina vähemmän varmoja myyntikanavia, ne kun ovat loppujen lopuksi riippuvaisia varsinaisen omistajansa kyvyistä ja haluista. Esimerkiksi Suomessa Niken urheilukenkien myynti voi vaihdella sen mukaan, mikä paikallinen kaupparyhmittymä pystyy tehokkaimmin myymään Niken urheilukenkiä. Pienen paikkakunnan tai alueen yksityinen urheiluvälineliike ottaa myyntiinsä aina melko pienen mallimäärän, joten Nikelle tällaisten yritysten myynti on lähinnä mitattavissa mainosarvossa. Omien myymälöiden ja tunnettujen ketjujen käyttö jakelukanavana on oikea tapa toimia, sillä tuotannon ollessa suurta on jälleenmyyjienkin oltava suuria ja tehokkaita. Pienten ketjujen ja yksityisten urheiluvälineliikkeiden myynti on Niken kannalta tehotonta ja vaikuttaa loppujen lopuksi hyvin vähän Niken tulokseen. Nike -tuotemerkin mainonta Nike joutuu kilpailemaan useiden muiden suurten urheilukenkien valmistajien kanssa oikeastaan samoista markkinoista, jolloin brandin näkyvyys ja

10 10 mainonta korostuvat, sekä brandiin liittyvä mielikuva. Nike on johdonmukaisesti 90-luvulla pyrkinyt luomaan urheilukengistään sen kuvan, että ne ovat huippu-urheilijoiden suosiossa ja sitä kautta huipputuotteita. Siksi Niken urheilukenkien mainostajiksi on pyritty palkkaamaan kansainvälisesti tunnettuja urheilutähtiä. Tavallisen kuluttajan kiinnostusta pyritään lisäämään mainoskuvastojen tyylillä yhdistää huippu-urheilijoita ja malleja aivan tavallisen näköisiin ihmisiin, jotka ovat pukeutuneet Niken tuotteisiin. Tämä vahvistaa kuluttajan käsitystä siitä, että Niken tuotteet näyttävät hyvältä myös heidän yllään sen lisäksi, että ne ovat toimivia. Tällä hetkellä Niken markkinointiviestintä on keskittynyt enemmän vahvistamaan tuotemerkin imagoa kuin myymään itse urheilukenkiä. Tämä näkyy Niken televisiomainoksissa, joissa ei joskus ole mitään yhtymäkohtaa Niken tuotteisiin tai urheiluun. Niken ongelmana onkin ollut erottautuminen muista kilpailijoista, mikä taas on johtanut omaperäiseen televisiomainontaan. Tarkoituksena onkin nykyisessä mainostulvassa kiinnittää katsojan huomio itse mainoksen sanomaan, joka tuodaan julki joskus aika räväkästi. Niken mainonta televisiossa on paljon voimakkaampaa Yhdysvalloissa kuin Euroopassa. Tämä näkyy myös Suomen televisiossa, jossa harvemmin näkyy Niken mainoksia. Voi olla, että pohjoismaiden markkinat ovat niin pienet, ettei Nike katso tarkoituksenmukaiseksi mainostaa tuotteitaan. Sen sijaan Nike tuottaa paljon painettuja mainoslehtiä ja käyttää paljon tilaa aikakauslehdissä, etenkin luomalla eri vuosineljänneksille omat kuvastonsa. Televisiomainontaan verrattuna kuvastot ja lehtimainokset näyttävät konservatiivisilta.

11 11 Televisiomainonnan tarkoituksena on ilmeisesti tuottaa Niken brandille tunnettavuutta kun taas paikallisen lehtimainonnan tarkoitus on saada aikaan ostopäätöksiä. Niken mediavalinta on riippuvainen paikasta ja kohderyhmästä. Yhdysvalloissa Niken massiiviset televisiokampanjat ovat onnistuneet luomaan kuvan rehellisyydestä ja mielikuvan siitä, että Niken tuotteiden ostajalla on mahdollisuus ylittää itsensä fyysisissä ponnistuksissa. Tätä kuvaa vahvistetaan ottamalla mainoskampanjoihin mukaan Michael Jordanin kaltaisia supertähtiä. Näiden supertähtien mukaan on ryhdytty kehittämään heidän nimiään kantavia tuotesarjoja, ja ilmeistä onkin, että uusista urheilutähdistä käydään urheilukenkien valmistajien välillä kovaa kamppailua. Jokainen urheilija, ainakin Yhdysvalloissa, näyttää kuuluvan johonkin yritystalliin. Niken mainonnan yhteensopivuus kohderyhmien kanssa on ollut onnistunutta, onhan Niken logo kuluttajien keskuudessa melkein yhtä tunnettu kuin CocaColan logo. Tämä kertoo osaltaan siitä, että samalla kun Nike on suunnannut mainostamistaan suurelle keskiluokalle sisällyttämällä mainoksiinsa moraalisia latauksia, on se onnistunut säilyttämään urheilijoiden keskuudessa arvostetun huipputuotteen leiman. Tosin Nikellä näyttää olevan jo niin laaja valikoima erilaisia kenkiä, noin 1200 erilaista mallia, että niiden joukosta löytyy jo kaikenhintaista. Mutta periaate brandissähän on luoda kuva laadusta läpi tuotantoketjun vaikka se ei sitä välttämättä ole.

12 12 Niken tärkeimmät kilpailijat ovat Adidas ja Reebok, joiden mainonta on suuntautunut melko samanlaiseksi sekä televisiossa että painetuissa mainoksissa. Näin on tapahtunut siksi, että mainosalalla on nykyään tapana ottaa mallia toisen mainoskampanjoista, koska ei haluta jäädä visualisoinnissa alakynteen. Urheilukengät ovat melko samanlaisia, joten yritysten täytyy erottautua toisistaan mielikuvilla saadakseen asiakkaita. Markkinoiden kilpailutilanne Tällä hetkellä Niken tärkeimmät kilpailijat ovat Reebok, Adidas, Fila, Puma ja Converse, joista ehdottomasti tärkein on Reebok. Tilaston mukaan Niken myynnin noustua Reebokin myynti on selvästi laskenut 90-luvulla. Vaikka ero alkaa olla jo suuri, niin silti Reebok on ollut kovin kilpailija. Se on samoin kuin Nikekin, keskittynyt vain urheiluvälineisiin. Adidas on sen sijaan levittäytynyt muillekin tuotesektoreille, kuten pesuaineisiin, kelloihin jne, joten se ei enää ole varsinaisesti kovin suuri uhka Nikelle. Fila, Puma ja Converse ovat vielä pieniä yrityksiä Nikeen verrattuna mutta ovat silti varteenotettavia kilpailijoita. Markkinoinnin kulmakivenä Nikellä on tuotemerkin liittäminen siihen mielikuvaan, joka syntyy huippu-urheilijoiden kautta. Tähän samaan mielikuvien luontiin eivät kilpailijat ole samalla tavalla pystyneet. Nike pyrkii entisestään vahvistamaan tätä urheilijoiden roolia kilpailukeinona, esimerkiksi juuri nimeämällä urheilukenkäsarjoja heidän mukaansa. Toinen markkinoinnin kilpailukeino on tuotemerkin esilläpitäminen mahdollisimman paljon. Suurten

13 13 urheilutapahtumien sponsorointi Yhdysvalloissa on noussut, ei ainoastaan urheilutuotevalmistajien, vaan myös kaikkien suuryritysten tavoittelemaksi julkisuuskanavaksi. Voidaankin puhua logosodista, joissa jokainen pyrkii saamaan merkilleen paremman imagon kuin toinen. Yrityksen logosta onkin tullut se tekijä, jolla tuotetta myydään, siitä kertoo tapa antaa nimi logolle. Nikellä se on swoosh, Reebokilla vector, Adidaksella stripes. Muut seuraavat näitä esimerkkejä. Kilpailutilanne Niken ja Reebokin välillä oli 80-luvulla Reebokin eduksi. Yhdysvalloissa vuonna 1987 Reebokin osuus urheilukenkämarkkinoista oli 30,1 % kun Niken osuus oli vain 18,2 %. Kymmenen vuotta myöhemmin 1997 Niken osuus markkinoista oli jo 43,6 %, eli kasvu oli ollut kovaa, ja Nikestä oli tullut hallitseva urheilukenkien myyjä Yhdysvalloissa. Tästä voisi päätellä, ettei varsinaista kilpailua enää ole, mutta kaupan globalisaatio voi muuttaa tilanteen minkä tahansa muun merkin eduksi hyvinkin äkkiä. SWOT-analyysi Nikestä Yksi ongelma Niken tuotannossa on jatkuva alihankkijoiden ja tehtaiden siirtely, joka johtuu hintatasojen noususta tuotantomaissa. Nike pyrkii säilyttämään Low cost -metodin tuotannossa, mutta kuinka kauan tällaista voi jatkaa. Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa on analyysi Nikestä SWOT:in avulla.

14 14 Taulukko 1. SWOT-analyysi Nike-yhtiöstä Heikkoudet - Nikeä pidetään halpatyövoiman käyttäjänä Aasiassa, ja se vaikuttaa yrityksen imagoon - Nike haaskaa luonnonvaroja kierrättämättä laajemmin ja se vaikuttaa myös imagoon. - Ylimainostaminen ja liian suuri markkinointibudjetti. Vahvuudet -Ylivoimainen osuus urheilukenkämarkkinoista - Hyvä markkinointijärjestelmä. - Poikkeavat ja mieleenpainuvat mainokset. - Low cost -menetelmä tuotannossa. - Onnistunut brandin luominen. Uhat - Imagon muuttuminen vähitellen negatiiviseksi, koska ihmiset alkavat vieroksua suuryrityksiä. - Hintatason nousu tuotantomaissa. - Mahdolliset ostajat voivat olla vähenemässä, ellei uusia markkinoita löydy tai saavuteta. - Kilpailijat voivat ehtiä uusille markina-alueille ensin. Mahdollisuudet - Nikellä on mahdollisuus jäädä pysyvästi hallitsemaan urheilukenkämarkkinoita, kuten Coca Cola virvoitusjuoma-markkinoita. - Nike voi vahvan brandinsa avulla tunkeutua muille tuotemarkkinoille helpommin. - Internet-pohjaisen myyntiverkoston luominen, jolloin välikäsiä voidaan jättää pois. Uuden tietoverkkotekniikan aikakaudella Nike voisi helpommin kerätä tietoa laajemmalta asiakaskunnalta pystyäkseen vaikuttamaan tuotteen elinkaareen positiivisesti. Muutenkin uusin tietoverkkotekniikka helpottaa verkostoitumista ja tiedonvaihtoa kaikkien osapuolien kanssa. Internet voi auttaa Nikeä luomaan myös uusia palvelumuotoja, sillä asiakastyytyväisyys on tämän päivän trendi.

15 15 LÄHTEET Goldman, Robert & Stephen Papson (1998). NIKE Culture. London: SAGE Publications Ltd London. ISBN Kotler, Philip (2000). Marketing Management, Analysis, Planning, Implementing and Control. 10. painos. Upper Saddle River: NJ Prentice Hall International cop. ISBN Lahtinen, Jukka, Antti Isoviita & Kari Hytönen (1991). Markkinointiviestintä. 2 painos. Tampere: Avaintulos. ISBN X. Lepola, Reija & Liisa Raivio (1993). Hyvä tuote. 2 painos. Helsinki: WSOY. ISBN Rope, Timo (1987). Mielikuvamarkkinointi. Espoo: Weilin+Göös. ISBN Markku Honkola. Päivitetty ja korjattu

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Brändimarkkinoijan FaceBook-opaS

Brändimarkkinoijan FaceBook-opaS Suomen ensimmäinen, aito ja alkuperäinen Brändimarkkinoijan FaceBook-opaS janne niini / Fiercer media 1 Lue kuinka Facebook-markkinoinnin avulla kasvatat brändiäsi kustannustehokkaasti ja tarkasti eri

Lisätiedot

SUORAMARKKINOINNIN VAIKUTUS YRITYSTEN VÄLISISSÄ ASIAKASSUHTEISSA TIETOTEKNIIKAN VÄHITTÄISKAUPASSA

SUORAMARKKINOINNIN VAIKUTUS YRITYSTEN VÄLISISSÄ ASIAKASSUHTEISSA TIETOTEKNIIKAN VÄHITTÄISKAUPASSA SUORAMARKKINOINNIN VAIKUTUS YRITYSTEN VÄLISISSÄ ASIAKASSUHTEISSA TIETOTEKNIIKAN VÄHITTÄISKAUPASSA Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Tomi Äikää 2009 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN

Lisätiedot

OHJELMISTOJEN HINNOITTELU JA AVOIMEN LÄHDEKOODIN ANSAINTAMALLIT SATAKUNTALAISISSA OHJELMISTOALAN YRITYKSISSÄ

OHJELMISTOJEN HINNOITTELU JA AVOIMEN LÄHDEKOODIN ANSAINTAMALLIT SATAKUNTALAISISSA OHJELMISTOALAN YRITYKSISSÄ OHJELMISTOJEN HINNOITTELU JA AVOIMEN LÄHDEKOODIN ANSAINTAMALLIT SATAKUNTALAISISSA OHJELMISTOALAN YRITYKSISSÄ Liiketaloustiede: Tietojärjestelmätieteen pro gradu tutkielma Laatija Tuomas Nevanranta 50222

Lisätiedot

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä 10.3.2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyön

Lisätiedot

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus?

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson, Tia 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson Tia Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Erkka Tuomela Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 331

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKIJÖIDEN KÄYTTÖ KODINTEKNIIKKA-ALAN YRITYSTEN MARKKINOINNISSA ITÄKESKUKSEN ALUEELLA Kvalitatiivinen tutkimus

YMPÄRISTÖTEKIJÖIDEN KÄYTTÖ KODINTEKNIIKKA-ALAN YRITYSTEN MARKKINOINNISSA ITÄKESKUKSEN ALUEELLA Kvalitatiivinen tutkimus YMPÄRISTÖTEKIJÖIDEN KÄYTTÖ KODINTEKNIIKKA-ALAN YRITYSTEN MARKKINOINNISSA ITÄKESKUKSEN ALUEELLA Kvalitatiivinen tutkimus Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Yritysten ympäristöjohtaminen Pro gradu -työ

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Minna Murtonen PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t) Minna

Lisätiedot

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma OMA VERKKOKAUPPANI Marja Piirto Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ

KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ Case: Elias.fi-kotityöpalvelut Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Riihimäki 9.10.2006 Juho Tahvanainen OPINNÄYTETYÖ Liiketalouden koulutusohjelma Kaartokatu

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan markkinointiopas

Kulttuuritoimijan markkinointiopas Kulttuuritoimijan markkinointiopas C. 58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI Olli Kopakkala VERKKOKAUPAN INTERNET-MARKKINOINNIN TOIMEPITEIDEN KUSTANNUSTEHOKAS ALLOKOINTI KÄVIJÄSEURANNAN TUOTTAMIA TIETOJA HYÖDYNTÄEN Markkinoinnin

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI PALVELUN MERKITYS YRITYSKUVAN LUOJANA Case: Sampo Pankki Oyj Jane Ora Liiketalouden koulutusohjelma syyskuu 2008 Työn ohjaaja: Liisa Heinonen

Lisätiedot

JÄSENTEN TYYTYVÄISYYS GOLFSEUROJEN PALVELUJEN LAATUUN

JÄSENTEN TYYTYVÄISYYS GOLFSEUROJEN PALVELUJEN LAATUUN HELSINGIN LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Anne Björk ja Eeva Kykkänen JÄSENTEN TYYTYVÄISYYS GOLFSEUROJEN PALVELUJEN LAATUUN Opinnäytetyö 2006 SISÄLLYS 1(2) 1 JOHDANTO...1

Lisätiedot

Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013

Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013 Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013 Sisältö Tietoja raportista 2 Alkusanat: Pohjoismaiden markkinat vahvassa kasvussa 3 Asiantuntijat: Pohjoismaat kiinnostava alue globaalin verkkokaupan kartalla 4 Pohjoismaat

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu Minna Vuorensola Markkinoinnin ja logistiikan suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö

Lisätiedot

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Terhi Tuomi ja Erika Virtanen INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

YRITYKSEN KOTISIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄN KEINONA

YRITYKSEN KOTISIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄN KEINONA YRITYKSEN KOTISIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄN KEINONA Case: Lahden Messut Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Opinnäytetyö Kevät 2008 Irina Natri Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10. Kai Koski (toimittanut) Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.2005) Loppuraportti 2005 No : 2 1 Kymenlaakson

Lisätiedot

Kaupan trendit ja tulevaisuus 2015

Kaupan trendit ja tulevaisuus 2015 Kaupan trendit ja tulevaisuus 2015 THINK TANK KAUPAN TRENDIT JA TULEVAISUUS 2015 TOUKOKUU 2015 04 SAATESANAT Vahva konsepti avainasemassa Syrjäyttääkö nouto kotiinkuljetuksen? 05 HAASTATELTAVAT JA TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tempo. Kohti kannattavuutta. 7 VINKKIÄ: Näin logistiikka onnistuu TEEMA: VERKKOKAUPPA

Tempo. Kohti kannattavuutta. 7 VINKKIÄ: Näin logistiikka onnistuu TEEMA: VERKKOKAUPPA Te, eli PostNord, otitte meidät tosissanne. Oskar Lindroos, Lejos Oy TEKNIIKKA Pohjoismaiset TA-järjestelmät kehittyvät vauhdilla MEKONOMEN Napapiirille yhdessä yössä FUUSIO PostNord ja Direct Link yhdistyivät

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

Verkkokauppa Pohjoismaissa 2014

Verkkokauppa Pohjoismaissa 2014 Verkkokauppa Pohjoismaissa 2014 Sisältö Tietoja raportista 2 Esipuhe: Håkan Ericsson 3 PostNordin asiantuntijat: Nyt kanavat kohtaavat 4 5 Pohjoismaat 6 17 Case: Näin Panduro onnistuu verkkokaupassa Pohjoismaissa

Lisätiedot

Suurimpien kaupunkien verkostohanke

Suurimpien kaupunkien verkostohanke Suurimpien kaupunkien verkostohanke Kunta CRM Vaihe 1 1(73) Tila: Valmis Versio: 1.0.0 Tekijät: Numminen Ossi Reipas Simo Vaini-Antila Anette Nimi: Kunta CRM, vaihe 1 - loppuraportti Hyväksytty: Muutoshistoria

Lisätiedot

Yrityksen strategiset kysymykset ja tehtävät euroalueella

Yrityksen strategiset kysymykset ja tehtävät euroalueella EURO 10.9.99 5.10.1999 12:09 Sivu 2 Yrityksen strategiset kysymykset ja tehtävät euroalueella 2 Yhteisen eurooppalaisen valuutan euron vaikutukset suomalaisen pk-yrityksen toimintaan voidaan kiteyttää

Lisätiedot