fx-570es PLUS fx-991es PLUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "fx-570es PLUS fx-991es PLUS"

Transkriptio

1 Fi fx-570es PLUS fx-991es PLUS Käyttäjän opas Maailmanlaajuinen CASIO-koulutussivusto CASION KOULUTUSFOORUMI

2 Sisältö Tärkeää tietoa... 2 Esimerkkitoimintoja... 2 Laskimen alustus... 2 Turvallisuutta koskevat varotoimenpiteet... 2 Käsittelyä koskevat varotoimenpiteet... 2 Kannen poisto... 3 Virran kytkeminen ja katkaiseminen... 3 Näytön kontrastin säätäminen... 3 Näppäinmerkinnät... 3 Näytön lukeminen... 4 Valikkojen käyttö... 5 Laskumoodin valinta... 5 Laskimen asetusten määrittely... 6 Lausekkeiden ja arvojen syöttö... 7 Laskutulosten vaihtaminen Peruslaskutoiminnot Funktiolaskut Kompleksilukulaskut (CMPLX) CALC-toiminto käyttö SOLVE-toiminto käyttö Tilastolliset laskentatoiminnot (STAT) Kantaluvun n laskutoimitukset (BASE-N) Yhtälölaskut (EQN) Matriisilaskut (MATRIX) Lukutaulukon luominen funktiosta (TABLE) Vektorilaskenta (VECTOR) Luonnonvakiot Mittayksiköiden muunnokset Laskenta-alueet, numeroiden määrä ja tarkkuus Virheet Ennen kuin oletat laskimen olevan viallinen Pariston vaihto Tekniset tiedot Usein kysyttyä Fi-1

3 Tärkeää tietoa Tässä käyttäjän oppaassa esitetyt näytöt ja kuvat (kuten näppäinmerkinnät) ovat vain havainnollistamista varten ja saattavat olla todellisista merkinnöistä hieman poikkeavia. Tämän oppaan sisältö saattaa muuttua ilman eri ilmoitusta. CASIO Computer Co., Ltd. ei ole missään tapauksessa vastuussa kenellekään mistään vahingoista tai vaurioista, jotka ovat aiheutuneet laitteen, mukana tulevien tarvikkeiden ja materiaalien ostosta tai käytöstä. CASIO Computer Co., Ltd. ei ole myöskään vastuussa kenenkään muunkaan osapuolen tämän laitteen, sen mukana tulevien tarvikkeiden tai materiaalien käyttöä vastaan nostamista kanteista. Muista pitää kaikki käyttöä koskevat asiakirjat lähettyvillä tulevaa tarvetta varten. Esimerkkitoimintoja Tässä käyttöoppaassa esitetyt esimerkkitoiminnot on merkitty kuvakkeella. Ellei erityisesti toisin mainittu, esimerkkitoiminnot olettavat laskimen olevan alkuperäisissä oletusasetuksissaan. Käytä jäljempänä esitettyä menetelmää Laskimen alustus, kun haluat palauttaa laskimen alkuperäiset oletusasetukset. Lisätietoja esimerkkitoiminnoissa käytetyistä B-, b-, v- ja V- merkeistä on kohdassa Laskimen asetusten määrittely. Laskimen alustus Suorita seuraavat toimenpiteet, kun haluat alustaa laskimen sekä palauttaa laskentamuodon ja asetukset alkuperäisiin oletusarvoihin. Huomaa, että tämä toiminto myös tyhjentää kaikki laskimen muistissa olevat tiedot.!9(clr) 3(All) =(Yes) Turvallisuutta koskevat varotoimenpiteet Paristot Pidä paristot pois pienten lasten ulottuvilta. Käytä vain tässä käyttöoppaassa mainittua paristotyyppiä. Käsittelyä koskevat varotoimenpiteet Vaikka laskin toimisikin normaalisti, vaihda paristo vähintään joka kolmas vuosi (LR44 (GPA76)) tai joka toinen vuosi (R03 (UM-4)). Käytetty paristo voi vuotaa ja aiheuttaa laskimelle vaurioita tai vikoja. Älä koskaan jätä loppuun käytettyä paristoa laskimeen. Älä yritä käyttää laskinta loppuun käytetyillä paristoilla (fx-991es PLUS). Laskimen mukana tuleva paristo purkautuu hieman kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Tämän vuoksi pariston vaihto saattaa olla tarpeen normaalia aikaisemmin. Fi-2

4 Älä käytä tässä tuotteessa oxyride-paristoa* tai mitään muuta nikkelipohjaista paristoa. Laskimen teknisten ominaisuuksien ja sellaisten paristojen yhteensopimattomuus saattaa kuluttaa pariston nopeammin loppuun ja saada tuotteen toimimaan virheellisesti. Vältä laskimen käyttöä ja säilyttämistä äärilämpötiloissa tai kosteassa tai pölyisessä paikassa. Älä altista laskinta voimakkaille iskuille, puristukselle tai taivutukselle. Älä koskaan yritä avata tai purkaa laskinta. Puhdista laitteen ulkopinta pehmeällä, kuivalla rievulla. Kun hävität laskimen tai paristoja, tee se aina paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti. * Tässä käyttöoppaassa käytetyt yritysten ja tuotteiden nimet saattavat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kannen poisto Ennen laskimen käyttöä poista kansi työntämällä sitä alaspäin. Kiinnitä se sen jälkeen laskimen takapuolelle kuvan mukaisesti. Virran kytkeminen ja katkaiseminen Paina O virran kytkemiseksi laskimeen. Paina 1A(OFF) virran katkaisemiseksi laskimesta. Automaattinen virrankatkaisu Laskimesi virta katkaistaan automaattisesti n. 10 minuutin kuluttua, ellet käytä mitään sen toimintoja. Jos näin tapahtuu, paina O-näppäintä laskimen virran kytkemiseksi uudestaan päälle. Näytön kontrastin säätäminen CONTRAST-näyttö saadaan esiin suorittamalla seuraavat näppäilyt: 1N(SETUP) c6( ]CONT '). Seuraavaksi, käytä d ja e kontrastin säätämiseen. Kun asetus on haluamasi, paina A. Tärkeää: Mikäli näytön kontrastin säätäminen ei paranna näytön luettavuutta, syy on todennäköisesti lähes loppuun käytetty paristo. Vaihda paristo. Näppäinmerkinnät Painamalla ensin 1 tai S ja sen jälkeen jotakin toista näppäintä suoritetaan kyseisen näppäimen vaihtoehtoinen toiminto. Vaihtoehtoinen toiminto on merkitty tekstillä näppäimen yläpuolelle. Seuraavassa esitetään näppäinten vaihtoehtoisen toiminnon eri värien merkitykset. Vaihtoeht. toiminto sin 1 D s Näpp. perustoiminto Fi-3

5 Jos näppäinmerkin teksti on tämän värinen: Keltainen Punainen Purppura (tai purppuranvärisissä hakasuluissa) Vihreä (tai vihreissä hakasuluissa) Se merkitsee tätä: Paina 1 ja sitten haluttua näppäintä päästäksesi käytettävissä olevaan toimintoon. Paina S ja sitten kyseistä näppäintä syöttääksesi käytettävissä olevan muuttujan, vakion tai symbolin. Kytke toimintoa varten CMPLX-moodi päälle. Kytke toimintoa varten BASE-N-moodi päälle. Näytön lukeminen Laskimen näytöllä näkyvät syöttämäsi lausekkeet, laskutulokset sekä erilaisia ilmaisimia. Lausekkeen syöttäminen Ilmaisimet Laskutulos Jos ilmaisin ' ilmestyy laskutuloksen oikealle puolelle, laskutulos jatkuu oikealle. Käytä e- ja d-näppäimiä laskentanäytön vierittämiseen. Jos ilmaisin g näkyy syöttölausekkeen oikealla puolella, näytetty laskutoimitus jatkuu oikealle. Käytä e- ja d-näppäimiä syöttölausekkeen vierittämiseen. Huomaa, että jos haluat vierittää syöttölauseketta kummankin ilmaisimen ' ja g ollessa näytössä, sinun täytyy painaa ensin A ja käyttää sitten e- ja d-näppäimiä vierittämiseen. Näyttöilmaisimet Ilmaisin: M STO RCL STAT Merkitys: Näppäimistö on vaihdettu painamalla 1-näppäintä. Kun painat jotain näppäintä, näppäimistö palaa normaaliksi ja ilmaisin sammuu. Alfasyöttömoodi on kytketty päälle painamalla S- näppäintä. Kun painat jotain näppäintä, laskin poistuu alfasyöttömoodista ja moodin ilmaisin poistuu näytöstä. Itsenäiseen muistiin on talletettu arvo. Laskin on valmiustilassa muuttujan nimen syöttöä varten, jotta muuttujalle voidaan antaa arvo. Tämä ilmaisin tulee näkyviin, kun painetaan 1t(STO). Laskin on valmiustilassa muuttujan nimen syöttöä varten, jotta muuttujan arvo voidaan hakea muistista. Tämä ilmaisin tulee näkyviin, kun painetaan t. Laskin on STAT-moodissa (tilastolaskenta). Fi-4

6 CMPLX MAT VCT Laskin on CMPLX-moodissa (kompleksilaskenta). Laskin on MATRIX-moodissa (matriisilaskenta). Laskin on VECTOR-moodissa (vektorilaskenta). 7 Kulman oletusyksikkö on aste. 8 Kulman oletusyksikkö on radiaani. 9 Kulman oletusarvo on graadi (uusaste). FIX SCI $` Disp Desimaalien määrä on kiinnitetty. Merkitsevien numeroiden määrä on kiinnitetty. Luonnollinen näyttömuoto on valittu. Laskentahistorian muisti on käytettävissä ja se voidaan toistaa, tai näytön ylä-/alapuolella on lisää tietoa. Näyttö näyttää tällä hetkellä moniväittämälaskun välituloksen. Tärkeää: Paljon aikaa vaativien laskentatehtävien suorituksen aikana näytöllä saattaa olla vain yllä mainittuja ilmaisimia (ilman arvoa) samalla, kun laskin suorittaa laskua sisäisesti. Valikkojen käyttö Jotkin laskimen toiminnot suoritetaan valikkojen avulla. Esimerkiksi painamalla N tai w, näyttöön tulee valikko, jossa näkyvät käytettävissä olevat funktiot. Valikoissa voidaan liikkua seuraavasti. Voit valita kohteen valikosta painamalla sitä numeroa, joka vastaa valikkonäytön vasemman reunan numeroa. $-merkki valikon oikeassa yläkulmassa tarkoittaa, että nykyisen valikon alapuolella on toinen valikko. Ilmaisin ` tarkoittaa, että yläpuolella on toinen valikko. Siirry valikosta toiseen näppäimillä c ja f. Jos haluat sulkea valikon ilman mitään valintaa, paina A. Laskumoodin valinta Kun haluat suorittaa tämän tyypin toimenpiteen: Yleiset laskutoimitukset Kompleksilukulaskut Tilasto- ja regressiolaskut Laskut, jotka käyttävät erityisiä lukujärjestelmiä (binääri-, oktaali-, desimaali-, heksadesimaali-) Yhtälön ratkaiseminen Matriisilaskut Numerotaulukon tuottaminen lausekkeeseen perustuen Vektorilaskut Näppäile: N1(COMP) N2(CMPLX) N3(STAT) N4(BASE-N) N5(EQN) N6(MATRIX) N7(TABLE) N8(VECTOR) Huomaa: Alkuperäinen oletuslaskentamoodi on COMP (yleinen). Fi-5

7 Laskimen asetusten määrittely Ota asetusvalikko näytölle näppäilemällä seuraavasti: 1N(SETUP). Sitten voit määrittää haluamasi asetukset c- ja f- sekä numeronäppäinten avulla. Alleviivatut ( ) asetukset ovat alkuperäisiä oletusarvoja. 1MthIO 2LineIO Määrittelee näyttömuodon. Luonnollinen näyttö (MthIO) näyttää murtoluvut, irrationaaliluvut ja muut lausekkeet paperille kirjoitetun kaltaisina. MthIO: Valitsee O- tai LineO-tavan. O näyttää syötteen ja laskutuloksen paperille kirjoitetun kaltaisina. LineO näyttää syötteen samassa muodossa kuin O, mutta laskentatulos näytetään lineaarisessa muodossa. Lineaarinäyttö (LineIO) näyttää murtoluvut ja muut lausekkeet yhdellä rivillä. Huomaa: Laskin siirtyy lineaarinäyttöön automaattisesti aina STAT-, BASE-N-, MATRIX- tai VECTOR-moodiin siirryttäessä. Kun tämän käyttöoppaan esimerkkitoiminnon vieressä on B-symboli, merkitsee se luonnollista näyttöä (O); b-symboli merkitsee lineaarinäyttöä. 3Deg 4Rad 5Gra Määrittelee kulman yksiköksi asteet, radiaanit tai graadit. Vaikuttaa sekä syötettäviin arvoihin että laskutuloksen esittämiseen. Huomaa: Kun tämän käyttöoppaan esimerkkitoiminnon vieressä on v- symboli, merkitsee se asteita; V-symboli merkitsee radiaaneja. 6Fix 7Sci 8Norm Määrittelee laskutuloksen numeroiden määrän näytöllä. Fix: Annettu arvo (0 9) määrittää laskutuloksessa näytettyjen desimaalien määrän. Laskutulokset pyöristetään annetuun määrään ennen tulosten näyttöä. Esimerkki: b = 14,286 (Fix 3) 14,29 (Fix 2) Sci: Annettu arvo (1 10) määrittää laskutuloksen merkitsevien numeroiden määrän. Laskutulokset pyöristetään annetuun määrään ennen tulosten näyttöä. Esimerkki: b 1 7 = 1, (Sci 5) 1, (Sci 4) Norm: Valitsemalla toinen mahdollisista asetuksista ( Norm 1, Norm 2) määritetään alue, jolla tulokset näytetään ei-eksponentiaalisessa muodossa. Tämän alueen ulkopuolella tulokset näytetään eksponentiaalisessa muodossa. Norm 1: 10 2 x, x Norm 2: 10 9 x, x Esimerkki: b = (Norm 1) 0,005 (Norm 2) c 1 ab/c c 2 d/c Määrittelee murtolukujen laskutuloksen näyttötavaksi joko sekaluvun (ab/c) tai epämurtoluvun (d/c). Fi-6

8 c3cmplx 1a+b i ; 2r Määrittelee EQN-moodissa käytettäväksi joko suorakulmaiset ( a + bi ) tai napakoordinaatit ( r ). c4stat 1ON ; 2OFF Määrittelee näytetäänkö STAT-moodin tilastoeditorissa FREQ-sarake (frekvenssi). c5disp 1Dot ; 2Comma Määrittelee, käytetäänkö laskutuloksen näytössä desimaalierottimena pistettä vai pilkkua. Syöttöarvojen desimaalierotin on aina piste. Huomaa: Kun desimaalierottimeksi on valittu piste, useiden tulosten erottimena käytetään pilkkua (,). Jos pilkku on valittu, tulosten erottamiseen käytetään puolipistettä (;). c6]cont ' Säätää näytön kontrastia. Lisätietoja on kohdassa Näytön kontrastin säätäminen. Laskimen asetusten alustaminen Toimi seuraavasti, kun haluat alustaa laskimen. Tämä toiminto palauttaa laskimen COMP-moodiin ja palauttaa samalla kaikki muut asetukset, (mukaan lukien asetusvalikon asetukset) alkuperäisiin oletusarvoihinsa. 19(CLR) 1(Setup) =(Yes) Lausekkeiden ja arvojen syöttö Syötön perussäännöt Laskimesi mahdollistaa laskulausekkeiden syötön sellaisina kuin ne kirjoitetaan. Kun painat =, laskin päättelee oikean suoritusjärjestyksen automaattisesti, ja tulos tulee näytölle. 4 sin30 ( ) = *s 30 )*( * 3 )= * 1 * 2 * 3 * 1 Sin, sinh ja muiden sulkumerkkejä sisältävien funktioiden syöttö edellyttää loppusulkumerkin syöttöä. * 2 Voit jättää kertomerkin ( ) pois seuraavissa tapauksissa. Kertomerkki voidaan jättää pois sen esiintyessä välittömästi ennen avaavaa sulkumerkkiä, välittömästi ennen sin-funktiota tai muuta sulkumerkin sisältävää funktiota, välittömästi ennen Ran#-funktiota (satunnaisluku), ennen muuttujaa (A, B, C, D, E, F, M, X, Y), sekä ennen luonnonvakioita, π tai e. * 3 Välittömästi ennen =-toimintoa oleva sulkumerkki voidaan jättää pois. Syöttöesimerkki, jossa on jätetty pois ** 2 ja )* 3 -toiminnot yllä esitetystä esimerkistä. 4 s 30 )( * 3 = Huomaa: Jos syötettävä laskutoimitus on pidempi kuin näytön leveys, näyttöä vieritetään automaattisesti oikealle ja ilmaisin ] tulee näyttöön. Tällöin voit vierittää näyttöä takaisin vasemmalle siirtämällä kursoria d- ja Fi-7

9 e-näppäimillä. Kun lineaarinäyttö on valittu, f-näppäintä painamalla kursori siirtyy laskun alkuun ja c-näppäimellä laskun loppuun. Kun luonnollinen näyttö on valittu, e-näppäimen painaminen kursorin ollessa laskun lopussa siirtää kursorin laskun alkuun, ja d-näppäimen painaminen kursorin ollessa laskun alussa siirtää kursorin laskun loppuun. Syötettävän laskutoimituksen pituus voi olla korkeintaan 99 tavua. Kukin numero, symboli tai funktio käyttää yleensä yhden tavun. Jotkin funktiot käyttävät 3 13 tavua. Kursori muuttuu muotoon k, kun syöttötilaa on jäljellä 10 tavua tai vähemmän. Jos näin tapahtuu, päätä laskun syöttö ja paina =. Laskutoimitusten suoritusjärjestys Syötettyjen laskutoimitusten suoritusjärjestys eli prioriteetti määritetään seuraavien sääntöjen mukaan. Kun kahden lausekkeen prioriteetti on sama, laskenta suoritetaan vasemmalta oikealle. 1. Suluissa olevat lausekkeet Funktiot, jotka vaativat argumentin oikealle puolelleen ja loppusulkumerkin ) argumentin jälkeen Funktiot, joita arvo edeltää ( x2, x3, x 1, x!,,, r, g, %, 't ), potenssit ( x^), juuret ( ") 4. Murtoluvut Negatiivinen etumerkki ( ), kantaluku n :n tunnus (d, h, b, o) Huomaa: Kun negatiivinen arvo (kuten 2) korotetaan neliöön, korotettavan arvon on oltava suluissa ((- 2 )w=). Koska funktiolla x2 on korkeampi prioriteetti kuin negatiivisella etumerkillä, syöttötapa - 2 w= johtaisi luvun 2 korottamiseen ja negatiivisen merkin liittämiseen tulokseen. Pidä suoritusjärjestys aina mielessä ja laita tarvittaessa negatiiviset arvot sulkumerkkien sisään. Mittayksiköiden muunnokset (cm'in jne.), tilastollisen arvion lasku ( m, n, m1, m2 ) 7. Kertolasku, josta kertomerkki on jätetty pois 8. Permutaatiot ( n P r ), kombinaatiot ( n C r ), kompleksiluvun napakoordinaattisymboli ( ) 9. Pistetulo ( ) 10. Kerto- ja jakolasku (, ) 11. Yhteen- ja vähennyslasku (+, ) 12. Looginen AND (and) 13. Looginen OR, XOR, XNOR (or, xor, xnor) Syöttö luonnollisessa näytössä Kun käytät luonnollista näyttöä, voit syöttää murtoluvut ja tietyt funktiot (log, x2, x3, x^, ), #, ", x 1, 10 ^, e^,, d/dx, Σ, Abs) samoin kuin ne näkyvät matematiikan kirjassa. 2 + '2 1 + '2 B ' 2 +! 2 ee 1 +! 2 = Fi-8

10 Tärkeää: Tietyntyyppisten lausekkeiden laskentakaava saattaa olla yhtä näyttöriviä korkeampi. Maksimi sallittu laskentakaavan korkeus on kaksi näyttöruutua (31 pistettä 2). Syötön jatkaminen on mahdotonta, jos syötettävän laskutoimituksen korkeus ylittää sallitun rajan. Funktioita ja sulkuja voidaan laittaa sisäkkäin. Lisäsyöttö ei kuitenkaan onnistu, jos liian monta funktiota ja/tai sulkua on sisäkkäin. Jos näin tapahtuu, jaa laskutoimitus useaan osaan ja suorita kunkin osan laskenta erikseen. Huomaa: Kun painat = ja saat laskentatuloksen luonnolliseen näyttöön, osa syöttämästäsi lausekkeesta saattaa leikkautua pois. Jos on tarpeen katsoa koko syötettyä lauseketta uudestaan, paina A ja vieritä lauseketta sitten d- ja e-näppäimillä. Arvojen ja lausekkeiden käyttäminen argumentteina (vain luonnollinen näyttö) Jo syöttämääsi arvoa tai lauseketta voidaan käyttää funktion argumenttina. Esimerkiksi kun olet syöttänyt 7 6, voit tehdä siitä argumentin funktiolle ', jolloin tulokseksi saadaan 7 ' 6. Lausekkeen syöttäminen ja muuttaminen lausekkeeksi ' 6 B ' 6 dddd1y(ins)! Kuten yllä nähdään, kursorin oikealla puolella oleva arvo tai lauseke tulee seuraavaksi määritettävän funktion argumentiksi, kun painetaan 1Y(INS). Argumentiksi käsitetty alue kattaa kaiken ensimmäiseen, oikealla olevaan avaussulkumerkkiin asti, jos sellainen on, tai kaiken ensimmäiseen oikealla olevaan funktioon asti (sin(30), log2(4) jne.) Tätä toimintoa voidaan käyttää seuraavissa funktioissa: ', &, 7, 17( F), 1&( 8), 16( "), 1l( $), 1i( %),!, 6, 1!( #), 1w(Abs). Päällekirjoittava syöttömoodi (vain lineaarinäyttö) Voit valita syöttömoodiksi joko lisäyksen tai päällekirjoituksen, mutta ainoastaan lineaarinäytön yhteydessä. Päällekirjoitusmoodissa kirjoittamasi teksti korvaa kursorin kohdalla olevan tekstin. Voit vaihdella lisäys- ja päällekirjoitusmuotojen välillä seuraavasti: 1Y(INS). Kursori on I lisäysmoodissa ja päällekirjoitusmoodissa. Huomaa: Luonnollinen näyttö käyttää aina lisäysmoodia, joten näyttömoodin vaihtaminen lineaarinäytöstä luonnolliseen näyttöön vaihtaa automaattisesti lisäysmoodiin. Lausekkeen korjaaminen ja tyhjennys Yhden merkin tai funktion poistaminen: Siirrä kursoria niin, että se on heti poistettavan merkin tai funktion oikealla puolella ja paina sitten Y. Siirrä kursoria päällekirjoitusmoodissa niin, että se on heti poistettavan merkin tai funktion alla ja paina sitten Y. Fi-9

11 Merkin tai funktion lisääminen laskutoimitukseen: Siirrä kursori näppäimillä d ja e siihen kohtaan, johon haluat lisätä merkin tai funktion, ja sen jälkeen syötä se. Jos olet lineaarinäytössä, muista valita lisäysmoodi. Koko syötettävän laskutoimituksen tyhjentäminen: Paina A. Laskutulosten vaihtaminen Luonnollisen näytön ollessa valittuna jokainen näppäimen f painallus vaihtaa näytöllä olevan laskutuloksen murtoluku- ja desimaalimuodon välillä, sen '-muodon ja desimaalimuodon välillä, tai sen π -muodon ja desimaalimuodon välillä. π 6 = 1 6 π = 0, B 15( π ) / 6 = 1 6 π f ('2 + 2) '3 = '6 + 2'3 = 5, B (! 2 e+ 2 )*! 3 = '6 + 2'3 f Lineaarinäytön ollessa valittuna, jokainen näppäimen f painallus vaihtaa näytöllä olevan laskutuloksen sen desimaali- ja murtolukumuodon välillä. 1 5 = 0,2 = 1 b 5 1 / 5 = 0.2 f 1 { = 1 5 = 0,2 b 1-4 ' 5 = 1 {5 f 0.2 Tärkeää: Näytöllä olevan laskutuloksen tyypistä riippuen f-näppäimellä käynnistetty muunnosprosessi saattaa kestää jonkin aikaa. Joissakin laskutuloksissa f-näppäimen painaminen ei muunna näytettyä arvoa. Et voi vaihtaa desimaalimuodosta sekalukumuotoon, jos sekamurtoluvussa käytettävä numeroiden kokonaislukumäärä (kokonaisluku, osoittaja, nimittäjä ja erotintunnukset mukaanlukien) on suurempi kuin 10. Huomaa: Jos painat luonnollisessa näytössä (O) 1=, sen sijaan, että painaisit = laskentatietojen syötön jälkeen, laskutulos näytetään desimaalimuodossa. Tämän jälkeen f-näppäimen painaminen vaihtaa laskutuloksen murtoluku- tai π -muotoon. Tuloksen '-muoto ei tule tässä tapauksessa näyttöön. Peruslaskutoiminnot Murtolukulaskut Huomaa, että murtolukujen syöttömuoto on erilainen riippuen siitä, käytetäänkö luonnollista vai lineaarista näyttöä = B 2 ' 3 e+ 1 ' 2 = 7 6 tai ' 2 c 3 e+' 1 c 2 = 7 6 b 2 ' ' 2 = 7 {6 Fi-10

12 1 = B 4-1'(() 3 e 1 c 2 = b 4-3 ' 1 ' 2 = 1 {2 Huomaa: Jos lineaarinäytössä sekoitetaan murtolukuja ja desimaalilukuja, tulos näytetään desimaaliarvona. Murtoluvut näytetään laskutuloksissa sievennettynä vähimpiin mahdollisiin termeihin. Laskutuloksen vaihtaminen epämurtoluku- ja sekalukumuodon välillä: Suorita seuraavat näppäilyt: 1f( < ) Laskutuloksen vaihtaminen murtoluku- ja desimaalimuodon välillä: Paina f. Prosenttilaskut Arvon syöttäminen ja näppäimen 1((%) painaminen muuttaa syötetyn arvon prosenttiarvoksi % = * 20 1((%) = 30 Lasketaan, montako prosenttia 660 on luvusta 880. (75 %) 660 / 880 1((%) = 75 Lisätään 15 % lukuun (2875) * 15 1((%) = 2875 Vähennetään 25 % luvusta (2625) * 25 1((%) = 2625 Seksagesimaalilaskut (aste-, minuutti- ja sekuntilaskut) Yhteen- ja vähennyslaskujen suorittaminen seksagesimaaliarvoilla, tai kertotai jakolaskutoimintojen suorittaminen seksagesimaali- ja desimaaliarvon välillä johtaa tuloksen näyttämiseen seksagesimaaliarvona. Voit myös suorittaa muunnoksia seksagesimaali- ja desimaaliarvojen välillä. Seksagesimaaliarvot syötetään seuraavasti: {asteet} $ {minuutit} $ {sekunnit} $. Huomaa: Sinun tulee aina antaa arvo asteille ja minuuteille silloinkin, kun ne ovat nollia = $ 20 $ 30 $+ 0 $ 39 $ 30 $= Muunnetaan vastaavaksi desimaaliarvoksi. 2 $ 15 $ 18 $= (Muuntaa seksagesimaaliluvun desimaaliluvuksi.) $ (Muuntaa desimaaliluvun seksagesimaaliluvuksi.) $ Moniväittämät Voit käyttää kaksoispistettä (:) yhdistämään kaksi tai useampia lausekkeita ja suorittaa ne vasemmalta oikealle painamalla = : S7(:) 3 * 3 = 6 = 9 Fi-11

13 Teknisen merkitsemistavan käyttö Yksinkertainen näppäintoiminto muuttaa näytetyn arvon tekniseen merkintätapaan. Muutetaan arvo 1234 tekniseen merkintätapaan, siirretään desimaalierotinta oikealle = 1234 W W Muutetaan arvo 123 tekniseen merkintätapaan, siirretään desimaalierotinta vasemmalle. 123 = 123 1W( ) W( ) Laskentahistoria COMP-, CMPLX- ja BASE-N-moodeissa laskin muistaa noin 200 tavua viimeisintä laskentaa. Voit vierittää laskentahistoriaa näppäimillä f ja c = = = = = = 6 (Vieritys taaksepäin.) f 4 (Vieritys uudestaan taaksepäin.) f 2 Huomaa: Laskentahistoriatiedot poistetaan, kun painat O-näppäintä, kun vaihdat toiseen laskentamuotoon, kun vaihdat näyttömuotoa ja aina, kun suoritat jonkin palautustoiminnon. Toistotoiminto Kun laskutulos on näytöllä, voit muokata edellisen laskun lauseketta painamalla d tai e ,5 = 14,5 b 4 * = ,1 = 4,9 (Jatkuu) dyyyy- 7.1 = 4.9 Huomaa: Jos haluat muokata laskutoimitusta, kun ilmaisin ' näkyy laskutuloksen näytön oikealla puolella (katso Näytön lukeminen ), paina A ja vieritä laskutoimitusta näppäimillä d ja e. Tulosmuisti (Ans) Viimeiseksi saatu laskutulos tallennetaan tulosmuistiin (Ans). Tulosmuistin sisältö päivitetään aina, kun uusi laskutulos tulee näytölle. Jaetaan laskun 3 4 tulos 30:llä b 3 * 4 = (Jatkuu) / 30 = Fi-12

14 = 579 B = = 210 (Jatkuu) 789 -G= Muuttujat (A, B, C, D, E, F, X, Y) Laskimessasi on kahdeksan esiasetettua muuttujaa, joiden nimet ovat A, B, C, D, E, F, X ja Y. Voit antaa muuttujille arvoja ja käyttää muuttujia laskentatoimituksissa. Laskun arvon asettaminen muuttujaan A t(STO) y(a) 8 Muuttujan A sisällön kertominen luvulla 10 (Jatkuu) Sy(A) * 10 = 80 Muuttujan A sisällön lukeminen (Jatkuu) ty(a) 8 Muuttujan A sisällön tyhjennys 0 1t(STO) y(a) 0 Itsenäinen muisti (M) Voit lisätä laskutuloksia itsenäiseen muistiin sekä vähentää tuloksia itsenäisestä muistista. Ilmaisin M näkyy näytöllä, kun muistissa on talletettuna jokin muu arvo kuin nolla. Itsenäisen muistin tyhjentäminen 0 1t(STO) l(m) 0 Laskutoimituksen 10 5 lisääminen itsenäiseen muistiin (Jatkuu) 10 * 5 l 50 Laskutoimituksen vähentäminen itsenäisestä muistista (Jatkuu) l(M ) 15 Itsenäisen muistin sisällön lukeminen (Jatkuu) tl(m) 35 Huomaa: Muuttujaa M käytetään itsenäisenä muistina. Kaikkien muistien tyhjentäminen Tulosmuistin, itsenäinen muistin ja muuttujien sisällöt säilyvät, vaikka painat A, vaihdat laskentamuotoa tai katkaiset laskimesta virran. Kun haluat tyhjentää kaikkien muistien sisällön, suorita seuraava komentosarja.!9(clr) 2(Memory) =(Yes) Funktiolaskut Kunkin funktion toiminnasta on esimerkkejä seuraavan luettelon jälkeen kohdassa Esimerkkejä. π : π näytetään arvona 3, , mutta sisäisessä laskennassa käytetään arvoa π = 3, e : e näytetään arvona 2, , mutta sisäisessä laskennassa käytetään arvoa e = 2, Fi-13

15 sin, cos, tan, sin 1, cos 1, tan 1 : Trigonometriset funktiot. Määrittele kulman yksikkö ennen laskujen suoritusta. Katso 1. sinh, cosh, tanh, sinh 1, cosh 1, tanh 1 : Hyperboliset funktiot. Syötä funktio valikosta, joka tulee näyttöön, kun painat w. Kulman yksikön asetus ei vaikuta laskentaan. Katso 2., r, g : Nämä funktiot määrittelevät kulman yksikön. määrittelee asteet, r radiaanit ja g graadit. Syötä valikosta funktio, joka ilmestyy suorittaessasi seuraava toiminto: 1G(DRG '). Katso 3. $, % : Eksponenttifunktiot. Huomaa, että syöttömenetelmä on erilainen riippuen siitä, käytätkö luonnollista vai lineaarista näyttöä. Katso 4. log : Logaritmifunktiot. Käytä l-näppäintä syöttämään log a b logaritmina log ( a, b ). Kantaluku 10 on oletusasetus, ellet syötä mitään arvoksi a. &- näppäintä voidaan myös käyttää syöttöön, mutta vain luonnollisen näytön ollessa valittu. Tässä tapauksessa sinun tulee antaa kantaluvulle arvo. Katso 5. ln : Luonnollinen logaritmi kantaluvulla e. Katso 6. x 2, x 3, x ^, ), #, ", x 1 : Potenssit, potenssijuuret ja käänteisarvot. Huomaa, että x^, ), # ja " merkkien syöttötavat ovat erilaiset riippuen käytätkö luonnollista vai lineaarista näyttöä. Katso 7. Huomaa: Seuraavia funktioita ei voida syöttää peräkkäin: x2, x3, x^, x 1. Jos esimerkiksi syötät 2 ww, viimeinen w jätetään huomioimatta. Syöttääksesi 2 22, syötä 2 w, paina d-näppäintä ja paina sitten w(b). Funktioita x2, x3, x 1 voi käyttää kompleksilukulaskutoimituksissa. : Funktio, jolla voidaan suorittaa numeerinen integrointi Gauss-Kronrodmenetelmällä. Luonnollisen näytön syötön muotorakenne on a b f(x), kun taas lineaarisen näytön syötön muotorakenne on ( f(x), a, b, tol ). tol määrittää toleranssin, jonka arvoksi asetetaan , jos tol -arvoa ei anneta. Lisätietoja on kohdissa Integraali- ja differentiaalilaskennan varoitukset ja Vihjeitä onnistuneeseen integraalilaskentaan. Katso 8. F: Funktio, jolla voidaan laskea likiarvo derivaatalle keskierotusmenetelmällä. Luonnollisen näytön syötön muotorakenne on dx d ( f(x)) x=a, d kun taas lineaarisen näytön syötön muotorakenne on ( f(x), a, tol ). dx tol määrittää toleranssin, jonka arvoksi asetetaan , jos tol -arvoa ei anneta. Lisätietoja on kohdassa Integraali- ja differentiaalilaskennan varoitukset. Katso 9. b 8: Funktio, joka annetulle alueelle f ( x ), määrittää summan Σ ( f(x)) = x=a f ( a ) + f ( a +1) + f ( a +2) f ( b ). Luonnollisen näytön syötön muotorakenne b on Σ ( f(x)), kun taas lineaarisen näytön syötön muotorakenne on x=a Σ ( f ( x ), a, b ). a ja b ovat kokonaislukuja, jotka voidaan määrittää väliltä a b Katso 10. Huomaa: Seuraavia ei voida käyttää lausekkeissa f ( x ), a tai b : Pol, Rec,, d / dx, Σ. Fi-14

16 Pol, Rec : Pol muuntaa suorakulmaiset koordinaatit napa- eli polaarikoordinaateiksi, kun taas Rec muuntaa napakoordinaatit suorakulmaisiksi koordinaateiksi. Katso 11. Pol( x, y ) = ( r, ) Rec( r, ) = ( x, y ) Suorakulmaiset Napakoordinaatit (Rec) koordinaatit (Pol) x!: Kertoma. Katso 12. Fi-15 Määrittele kulman yksikkö ennen laskutoimitusten suorittamista. Laskentatulos seuraavista r ja ja x ja y annetaan arvoiksi muuttujille X ja Y. Laskentatulos θ näytetään alueella 180 θ 180. Abs : Itseisarvo. Huomaa, että syöttömenetelmä on erilainen riippuen siitä, käytätkö luonnollista vai lineaarista näyttöä. Katso 13. Ran# : Luo kolminumeroisen pseudosatunnaisluvun, joka on alle 1. Tulos näytetään murtolukuna, kun luonnollinen näyttö on valittu. Katso 14. RanInt# : Käytetään syöttämään funktio muotoa RanInt#( a, b ), joka luo satunnaisnaisen kokonaisluvun väliltä a - b. Katso 15. n P r, n C r : Permutaatio- ( n P r ) ja kombinaatio- ( n C r ) funktiot. Katso 16. Rnd : Tämän funktion argumentista tehdään desimaaliarvo, joka pyöristetään käytössä olevan näytön numeromääräasetuksen mukaisesti (Norm, Fix, tai Sci). Käytettäessä Norm 1 tai Norm 2 -asetusta, argumentti pyöristetään 10-numeroiseksi. Fix- tai Sci-asetusta käytettäessä argumentti pyöristetään määriteltyyn numeromäärään. Esimerkiksi, kun näytön numeromääräasetus on Fix 3, tulos 10 3 laskentasuorituksesta näytetään arvona 3,333, vaikka laskin ylläpitää arvon 3, (15 numeroa) sisäisesti laskentatehtäviä varten. Tapauksessa Rnd(10 3) = 3,333 (asetuksella Fix 3) sekä näytetty että laskimen sisäinen arvo on 3,333. Tästä johtuen laskenta tuottaa eri tulokset riippuen siitä, onko Rnd käytössä (Rnd(10 3) 3 = 9,999) vai ei ( = 10,000). Katso 17. Huomaa: Funktioiden käyttö voi hidastaa laskentatoimitusta, joka saattaa viivästyttää tuloksen ilmestymistä näytölle. Älä suorita mitään jatkotoimintoa sillä aikaa, kun odotat edellisen tehtävän tuloksen ilmestymistä näytölle. Jos haluat keskeyttää käynnissä olevan laskennan ennen tuloksen näyttöä, paina A. Integraali- ja differentiaalilaskennan varoitukset Integraali- ja differentiaalilaskuja voidaan suorittaa ainoastaan COMPmoodissa (,1). Seuraavia ei voida käyttää lausekkeissa f ( x ), a, b tai tol : Pol, Rec,, d / dx, Σ. Kun käytät trigonometrisiä funktioita lausekkeessa f ( x ), määritä kulman yksiköksi radiaani. Pienempi tol -arvo lisää tarkkuutta, mutta lisää samalla myös vaadittua laskenta-aikaa. Kun määrität toleranssin tol, käytä arvoa, joka on tai suurempi. Ainoastaan integraalilaskentaan liittyvät varoitukset Integrointi kestää yleensä melko pitkän aikaa. 1 Funktiolle f ( x ) 0, jossa a x b (kuten tapauksessa 0 lasku antaa negatiivisen lopputuloksen. 3 x2 2 = 1),

17 Funktion f ( x ) sisällöstä sekä integrointialueesta riippuen laskennassa saattaa syntyä virhe, joka ylittää toleranssin. Tällöin näytölle tulee virheilmoitus. Ainoastaan differentiaalilaskentaan liittyvät varoitukset Jos ratkaisu ei saavuta konvergenssia, kun tol -arvoa ei ole annettu, tol -arvo säädetään automaattisesti niin, että ratkaisu voidaan määrittää. Epäjatkuvuuspisteet, äkillinen vaihtelu, erittäin suuret tai pienet pisteet, käännepisteet tai ei-derivoituvien pisteiden sisällyttäminen sekä nollaa lähestyvä derivointipiste tai differentiaalilaskun tulos saattavat johtaa heikkoon tarkkuuteen tai virheeseen. Vihjeitä onnistuneeseen integraalilaskentaan Kun jaksollinen funktio tai integrointiväli tuottavat positiivisia ja negatiivisia funktion f ( x ) arvoja: Integroi kukin sykli tai positiivinen ja negatiivinen osa erikseen ja yhdistä sitten tulokset. b c b f(x)dx = f(x)dx + ( f(x)dx) a c a S positiivinen S negatiivinen Positiivinen osa (S positiivinen) Negatiivinen osa (S negatiivinen) Kun integraalin arvot vaihtelevat suuresti integrointivälin pienistä muutoksista: Jaa integrointiväli useisiin osiin (siten, että saat pilkottua suuresti vaihtelevat alueet pieniin osiin), suorita integrointi kullekin osalle erikseen ja yhdistä sitten tulokset. f (x) 0 a x1 x2 x3 x4 Esimerkkejä b x b x1 f(x)dx = a f(x)dx + a x 2 f(x)dx +... x1 b + x4 f(x)dx sin 30 = 0,5 bv s 30 )= 0.5 sin 1 0,5 = 30 bv 1s(sin 1 ) 0.5 )= 30 sinh 1 = 1, wb(sinh) 1 )= cosh 1 1 = 0 wf(cosh 1 ) 1 )= 0 π /2 radiaania = 90, 50 graadia = 45 v (15( π )/ 2 )1G(DRG') c( r ) = G(DRG ') d( g ) = 45 4 Laskutoimitus e5 2 kolmen merkitsevän numeron tarkkuudella (Sci 3) 1N(SETUP) 7(Sci) 3 B 1i( %) 5 e* 2 = b 1i( %) 5 )* 2 = Fi-16

18 5 log = log 1000 = 3 l 1000 )= 3 log 2 16 = 4 l 21)(,) 16 )= 4 B & 2 e 16 = 4 6 Laskutoimitus ln 90 (= log e 90) kolmen merkitsevän numeron tarkkuudella (Sci 3) 1N(SETUP) 7(Sci) 3 i 90 )= , = 1200 B 1.2 * 1063 = 1200 (1+1) 2+2 = 16 B ( ) = 16 (5 2 ) 3 = ( 5 x)1w( x3 ) = = 2 B 16( ") 5 e 32 = 2 b 516( ") 32 )= 2 Laskutoimitus '2 3(= 3'2 = 4, ) kolmen desimaalin tarkkuudella (Fix 3) 1N(SETUP) 6(Fix) 3 B! 2 e* 3 = 3'2 1= b! 2 )* 3 = e ln( x ) = 1 B 7iS)(X) )e 1 es5( e ) = 1 b 7iS)(X) )1)(,) 1 1)(,) S5( e ) )= Derivaatan laskeminen pisteessä x = π /2 funktiolle y = sin( x ) V B 17( F) ss)(x) ) e'15( π ) e 2 = 0 b 17( F) ss)(x) ) 1)(,) 15( π ) ' 2 )= 0 5 Σ x = 1 ( x + 1) = 20 B 1&( 8) S)(X) + 1 e 1 e 5 = 20 b 1&( 8) S)(X) + 1 1)(,) 1 1)(,) 5 )= 20 Suorakulmaisten koordinaattien muuntaminen ('2, '2 ) napakoordinaateiksi v B 1+(Pol)! 2 e1)(,)! 2 e)= r=2, =45 b 1+(Pol)! 2 )1)(,)! 2 ))= r= 2 = 45 Napakoordinaattien muuntaminen ('2, 45 ) suorakulmaisiksi koordinaateiksi v B 1-(Rec)! 2 e1)(,) 45 )= X=1, Y=1 12 (5 + 3)! = ( )1E( x!) = Fi-17

19 = 10 B 1w(Abs) 2-7 e* 2 = 10 b 1w(Abs) 2-7 )* 2 = Kolmen satunnaisen 3-numeroisen kokonaisluvun luominen (Ran#) = 459 = 48 = 117 (Tässä näytetyt tulokset ovat vain havainnollistamistarkoituksiin. Todelliset tulokset vaihtelevat.) Satunnaisten kokonaislukujen luominen väliltä 1 6 S.(RanInt) 1 1)(,) 6 )= 2 = 6 = 1 (Tässä näytetyt tulokset ovat vain havainnollistamistarkoituksiin. Todelliset tulokset vaihtelevat.) 16 Permutaatioiden ja kombinaatioiden mahdollisen määrän määritteleminen, kun valitaan neljä ihmistä kymmenen ihmisen ryhmästä Permutaatiot: 101*( n P r ) 4 = 5040 Kombinaatiot: 10 1/( n C r ) 4 = Seuraavien laskentatehtävien suorittaminen, kun Fix 3 on valittu näytön numeromääräksi: ja Rnd(10 3) 3 b 1N(SETUP) 6(Fix) 3 10 / 3 * 3 = (Rnd) 10 / 3 )* 3 = Kompleksilukulaskut (CMPLX) Kun haluat suorittaa kompleksilukulaskuja, paina ensi N2(CMPLX) siirtyäksesi CMPLX-moodiin. Voit käyttää joko suorakulmaisia koordinaatteja ( a + b i ) tai napakoordinaatteja ( r ), kun syötät kompleksilukuja. Kompleksilukulaskutoimitusten tulokset näytetään asetusvalikosta valitun kompleksilukujen esitystavan mukaisesti. (2 + 6 i ) (2 i ) = 3 i (Kompleksilukumuoto: a + bi ) ( W( i ) )/( 2 W( i ) )= 3 i 2 45 = '2 + '2 i Bv (Kompleksilukumuoto: a + bi ) 2 1-( ) 45 = '2 +'2 i '2 + '2 i = 2 45 Bv (Kompleksilukumuoto: r )! 2 e+! 2 ew( i ) = 2 45 Huomaa: Jos aiot syöttää ja nähdä laskutoimitusten tulokset napakoordinaattimuodossa, määritä kulmayksikkö ennen laskun aloittamista. Laskutoimituksen tuloksen -arvo näytetään välillä Fi-18

20 Kun lineaarinen näyttö on valittu, laskutoimituksen tuloksessa näytetään a ja bi (tai r ja ) eri riveillä. CMPLX-moodin laskentaesimerkkejä (1 i ) 1 = i B (Kompleksilukumuoto: a + bi ) 2 ( 1 -W( i ))E= i 2 2 (1 + i ) 2 + (1 i ) 2 = 0 B ( 1 +W( i ) )w+( 1 -W( i ) )w= 0 Liittoluvun määrittäminen kompleksiluvulle i (Kompleksilukumuoto: a + bi ) 12(CMPLX) 2(Conjg) W( i ) )= 2 3 i Itseisarvon ja argumentin määrittäminen luvulle 1 + i Bv Itseisarvo: 1w(Abs) 1 +W( i ) = '2 Argumentti: 12(CMPLX) 1(arg)1 +W( i ) )= 45 Lopputuloksen esitystavan määrittäminen komennolla Laskutoimituksen esitystapa voidaan määrittää syöttämällä jompikumpi erikoiskomennoista ( 'r tai 'a + bi ) laskutoimituksen päätteeksi. Komento syrjäyttää laskimen kompleksilukujen esitysmuotoasetuksen. '2 + '2 i = 2 45, 2 45 = '2 + '2 i Bv! 2 e+! 2 ew( i ) 12(CMPLX) 3( 'r ) = ( ) 4512(CMPLX) 4( 'a + bi ) = '2 +'2 i CALC-toiminto käyttö CALC-toiminto avulla voit tallentaa matemaattisia lausekkeita muuttujineen. Voit sitten hakea ne muistista ja suorittaa ne COMP-moodissa ( N1) ja CMPLX-moodissa ( N2). Seuraavassa on esitetty, minkä tyyppisiä lausekkeita voidaan tallettaa CALC-toiminnolla. Lausekkeet: 2X + 3Y, 2AX + 3BY + C, A + B i Moniväittämät: X + Y : X (X + Y) Yhtälöt, joissa on yksi muuttuja vasemmalla ja muuttujia sisältävä lauseke oikealla: A = B + C, Y = X 2 + X + 3 (Käytä Ss(=) -näppäilyä, kun syötät yhtälön yhtäsuuruusmerkkejä.) Lausekkeen 3A + B tallentaminen ja muuttujien korvaaminen seuraavilla arvoilla laskutoimituksen suorittamiseksi: (A, B) = (5, 10), (7, 20) 3 S-(A) +Se(B) Fi-19

fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Käyttäjän opas RCA502149-001V01 A http://world.casio.com/edu/

fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Käyttäjän opas RCA502149-001V01 A http://world.casio.com/edu/ Fi fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Käyttäjän opas RCA502149-001V01 A http://world.casio.com/edu/ CASIO Europe GmbH Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany Pari sanaa tästä käyttäjän oppaasta

Lisätiedot

fx-95ms fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) fx-570ms fx-991ms Käyttäjän opas

fx-95ms fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) fx-570ms fx-991ms Käyttäjän opas fx-95ms fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) fx-570ms fx-991ms Käyttäjän opas Fi http://world.casio.com/edu_e/ CASIO ELECTRONICS CO., LTD. Unit 6, 1000 North Circular Road, London NW2 7JD, U.K. SUOMI Laskimen

Lisätiedot

TIETEELLINEN TASKULASKIN LCD 8110 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk 10 45525 Hattingen

TIETEELLINEN TASKULASKIN LCD 8110 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk 10 45525 Hattingen TIETEELLINEN TASKULASKIN LCD 8110 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk 10 45525 Hattingen Turvaohjeita................................ 4 Määräysten mukainen käyttö.........................

Lisätiedot

iwork Kaavat ja funkiot -käyttöopas

iwork Kaavat ja funkiot -käyttöopas iwork Kaavat ja funkiot -käyttöopas KKApple Inc. 2009 Apple Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä käyttöopasta ei saa kopioida, kokonaan tai osina, ilman Applen kirjallista

Lisätiedot

BA II PLUS BA II PLUS PROFESSIONAL -laskin

BA II PLUS BA II PLUS PROFESSIONAL -laskin BA II PLUS BA II PLUS PROFESSIONAL -laskin Tärkeää Texas Instruments ei anna mitää takuuta, ei suoraa eikä epäsuoraa, mukaan luettuna, mutta ei niihin rajoitettuna, kaikenlainen kaupattavuus tai tiettyyn

Lisätiedot

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Käsikirja Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Copyright 2010 Parametric Technology Corporation. Parametric Technology Corporation omistaa sekä tämän ohjelman että siihen kuuluvan dokumentaation tekijänoikeudet.

Lisätiedot

HBL10110 Yleismatematiikka Edition 2009 2010 Versio 1.5, 16.8.2008

HBL10110 Yleismatematiikka Edition 2009 2010 Versio 1.5, 16.8.2008 HBL10110 Yleismatematiikka Edition 009 010 Versio 1.5, 16.8.008 Vesa Korhonen vesa.korhonen@jamk.fi 0400 451 75 Sisältö 0. Johdanto... 1. Laskennan välineet ja työjärjestys... 1.1 Laskennan koneelliset

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

Wolfram Alpha. Matematiikkaopas. Timo Mäkelä

Wolfram Alpha. Matematiikkaopas. Timo Mäkelä Wolfram Alpha Matematiikkaopas Timo Mäkelä Wolfram Alpha - Matematiikka 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...4 2. PERUSASIOITA...4 2.1 PERUSLASKENTA...4 2.2 LUKUJEN KÄSITTELY...7 2.3 ERIKOISMERKIT...9 2.4 PERUSFUNKTIOT...10

Lisätiedot

Tieteislaskin. 1997, 1999, 2003 Texas Instruments Incorporated 1-FIN

Tieteislaskin. 1997, 1999, 2003 Texas Instruments Incorporated 1-FIN TI.30 eco RS Tieteislaskin Suomi Perustoiminnot... 2 Lopputulokset... 2 Peruslaskutoimitukset... 2 Prosenttilasku... 3 Murtoluvut... 4 Potenssit ja juuret... 5 Logaritmifunktiot... 5 Kulmayksiköt... 5

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 Taseri PRO 2.0 Käyttöohje Taseri PRO 2.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 T A S E R I P R O Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media

Lisätiedot

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 1 Taseri 5.0 Käyttöohje Taseri 5.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f

Lisätiedot

R: Opas ekologeille. Jari Oksanen. Biologian laitos Oulun yliopisto. c J. Oksanen, 2000 2003

R: Opas ekologeille. Jari Oksanen. Biologian laitos Oulun yliopisto. c J. Oksanen, 2000 2003 R: Opas ekologeille Jari Oksanen Biologian laitos Oulun yliopisto c J. Oksanen, 2000 2003 Versio 1.0 21. tammikuuta 2003 Saatteeksi Tämä opas johdattaa lukijan toivottavasti lempeästi R-ohjelmaan. Opas

Lisätiedot

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA EXCEL- TAULUKKOLASKENTA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) Excel-taulukkolaskenta ja sen käyttöliittymä... 1 Tiedoston avaaminen,

Lisätiedot

Valinnat ja päätökset

Valinnat ja päätökset Valinnat ja päätökset 4 Valinnat ja päätökset Päätöksenteko on erittäin tärkeässä asemassa kaikissa ohjelmointikielissä. Jos ohjelman lauseiden suoritusjärjestystä ei voitaisi muuttaa tietojen vertailun

Lisätiedot

SAGE-OHJELMISTO LUKION MATEMATIIKAN OPETUKSESSA

SAGE-OHJELMISTO LUKION MATEMATIIKAN OPETUKSESSA SAGE-OHJELMISTO LUKION MATEMATIIKAN OPETUKSESSA Lauri Ruotsalainen Pro gradu -tutkielma Marraskuu 2011 MATEMATIIKAN LAITOS TURUN YLIOPISTO TURUN YLIOPISTO Matematiikan laitos RUOTSALAINEN, LAURI: Sage-ohjelmisto

Lisätiedot

Tietoja virtalähteestä... 3 Laitteen yhdistäminen puhelimeen tai puhelinvastaajaan... 3 Faksin ominaisuuksien asettaminen... 4

Tietoja virtalähteestä... 3 Laitteen yhdistäminen puhelimeen tai puhelinvastaajaan... 3 Faksin ominaisuuksien asettaminen... 4 Faksiopas Faksin käyttöönotto Tietoja virtalähteestä... 3 Laitteen yhdistäminen puhelimeen tai puhelinvastaajaan... 3 Faksin ominaisuuksien asettaminen... 4 Valokuvien tai asiakirjojen lähettäminen Alkuperäisten

Lisätiedot

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote NEM-4 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa

Lisätiedot

Webforum Project Käyttö- ja Hallinnointiopas versio 15.1

Webforum Project Käyttö- ja Hallinnointiopas versio 15.1 Webforum Project Käyttö- ja Hallinnointiopas versio 15.1 Viimeisin päivitys: 2015-04-05 Sisällysluettelo Webforum Alusta - Johdanto... 5 Johdanto... 5 Sisään kirjautuminen... 5 Monikielinen alusta... 6

Lisätiedot

EXCEL VBA-OHJELMOINTI. Aki Taanila

EXCEL VBA-OHJELMOINTI. Aki Taanila EXCEL VBA-OHJELMOINTI Aki Taanila 27.9.2013 Sisältö Johdanto... 1 Varoitus... 2 Developer/Kehitystyökalut... 2 Makrosuojaus... 2 1 Nauhoitetut makrot... 3 1.1 Makron nauhoittaminen... 3 1.2 Makron suorittaminen...

Lisätiedot

Käyttöohje TC 7.2. Cisco TelePresence MX200 G2 MX300 G2 MX700 MX800 SX80

Käyttöohje TC 7.2. Cisco TelePresence MX200 G2 MX300 G2 MX700 MX800 SX80 1 Cisco TelePresence MX200 G2 MX300 G2 MX700 MX800 SX80 TC 7.2 Käyttöohje Tuotettu: heinäkuu 2014 tuotteelle TC 7.2 2 Sisällys Tämän ohjeen sisältö Johdanto videoneuvotteluun Paras käytäntö... 4 Kosketusnäytön

Lisätiedot

Lightwriter SL40 Connect

Lightwriter SL40 Connect Lightwriter SL40 Connect Käyttöohje SL40 CONNECT dedicated to communication Tämä on Lightwriter SL40 Connect -käyttöohje. Päivitykset ja lisäykset löydät osoitteesta http://www.toby-churchill.com Suunnittelu

Lisätiedot

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO Hinnastojen käsittely Sisällys i Sisällys HINNASTOJEN PÄIVITTÄMISESTÄ YLEISESTI... 1 YLEISTÄ... 1 HINNASTOJEN MUOTO... 1 OSTOHINNAT HINNASTOSSA TULEVILLE TUOTTEILLE...

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 3: Kerrataan ja sovelletaan

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 3: Kerrataan ja sovelletaan Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Kerrataan ja sovelletaan Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. Osio : Kerrataan ja sovelletaan.desimaaliluvut....tekijöihin

Lisätiedot

1. OHJELMOINTIYMPÄRISTÖ. 2 2. TIETOTYYPIT JA NIMEÄMINEN. 3 3. INPUT JA OUTPUT. 6 4. 9 5. BASIC-KIELEN TOISTO- JA EHTORAKENTEITA. 14 6. ALIOHJELMAT.

1. OHJELMOINTIYMPÄRISTÖ. 2 2. TIETOTYYPIT JA NIMEÄMINEN. 3 3. INPUT JA OUTPUT. 6 4. 9 5. BASIC-KIELEN TOISTO- JA EHTORAKENTEITA. 14 6. ALIOHJELMAT. Sisällysluettelo 1. OHJELMOINTIYMPÄRISTÖ... 2 2. TIETOTYYPIT JA NIMEÄMINEN... 3 3. INPUT JA OUTPUT... 6 4. TAVALLISIMPIEN KOMPONENTTIEN YLEISIMMÄT OMINAISUUDET, METODIT JA TAPAHTUMAT... 9 5. BASIC-KIELEN

Lisätiedot

Algoritminen matematiikka

Algoritminen matematiikka Algoritminen matematiikka Luentomoniste Turun yliopisto Matematiikan laitos 20014 Turku 2011 i Alkusanat Kurssin tarkoituksena on algoritmisen ajattelun omaksuminen ja kehittäminen. Tavanomaisesti matematiikassa

Lisätiedot

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 1 Taseri 6.0 Käyttöohje Taseri 6.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M

Lisätiedot

DATAPROJEKTORI XJ-UT310WN. Käyttäjän opas

DATAPROJEKTORI XJ-UT310WN. Käyttäjän opas DATAPROJEKTORI XJ-UT310WN FI Käyttäjän opas Lue dataprojektorin mukana toimitetun Asetusopas-asiakirjan kohdat Turvaohjeet ja Käyttöä koskevia varotoimia ja varmista tuotteen asianmukainen käyttö. Säilytä

Lisätiedot