fx-570es PLUS fx-991es PLUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "fx-570es PLUS fx-991es PLUS"

Transkriptio

1 Fi fx-570es PLUS fx-991es PLUS Käyttäjän opas Maailmanlaajuinen CASIO-koulutussivusto CASION KOULUTUSFOORUMI

2 Sisältö Tärkeää tietoa... 2 Esimerkkitoimintoja... 2 Laskimen alustus... 2 Turvallisuutta koskevat varotoimenpiteet... 2 Käsittelyä koskevat varotoimenpiteet... 2 Kannen poisto... 3 Virran kytkeminen ja katkaiseminen... 3 Näytön kontrastin säätäminen... 3 Näppäinmerkinnät... 3 Näytön lukeminen... 4 Valikkojen käyttö... 5 Laskumoodin valinta... 5 Laskimen asetusten määrittely... 6 Lausekkeiden ja arvojen syöttö... 7 Laskutulosten vaihtaminen Peruslaskutoiminnot Funktiolaskut Kompleksilukulaskut (CMPLX) CALC-toiminto käyttö SOLVE-toiminto käyttö Tilastolliset laskentatoiminnot (STAT) Kantaluvun n laskutoimitukset (BASE-N) Yhtälölaskut (EQN) Matriisilaskut (MATRIX) Lukutaulukon luominen funktiosta (TABLE) Vektorilaskenta (VECTOR) Luonnonvakiot Mittayksiköiden muunnokset Laskenta-alueet, numeroiden määrä ja tarkkuus Virheet Ennen kuin oletat laskimen olevan viallinen Pariston vaihto Tekniset tiedot Usein kysyttyä Fi-1

3 Tärkeää tietoa Tässä käyttäjän oppaassa esitetyt näytöt ja kuvat (kuten näppäinmerkinnät) ovat vain havainnollistamista varten ja saattavat olla todellisista merkinnöistä hieman poikkeavia. Tämän oppaan sisältö saattaa muuttua ilman eri ilmoitusta. CASIO Computer Co., Ltd. ei ole missään tapauksessa vastuussa kenellekään mistään vahingoista tai vaurioista, jotka ovat aiheutuneet laitteen, mukana tulevien tarvikkeiden ja materiaalien ostosta tai käytöstä. CASIO Computer Co., Ltd. ei ole myöskään vastuussa kenenkään muunkaan osapuolen tämän laitteen, sen mukana tulevien tarvikkeiden tai materiaalien käyttöä vastaan nostamista kanteista. Muista pitää kaikki käyttöä koskevat asiakirjat lähettyvillä tulevaa tarvetta varten. Esimerkkitoimintoja Tässä käyttöoppaassa esitetyt esimerkkitoiminnot on merkitty kuvakkeella. Ellei erityisesti toisin mainittu, esimerkkitoiminnot olettavat laskimen olevan alkuperäisissä oletusasetuksissaan. Käytä jäljempänä esitettyä menetelmää Laskimen alustus, kun haluat palauttaa laskimen alkuperäiset oletusasetukset. Lisätietoja esimerkkitoiminnoissa käytetyistä B-, b-, v- ja V- merkeistä on kohdassa Laskimen asetusten määrittely. Laskimen alustus Suorita seuraavat toimenpiteet, kun haluat alustaa laskimen sekä palauttaa laskentamuodon ja asetukset alkuperäisiin oletusarvoihin. Huomaa, että tämä toiminto myös tyhjentää kaikki laskimen muistissa olevat tiedot.!9(clr) 3(All) =(Yes) Turvallisuutta koskevat varotoimenpiteet Paristot Pidä paristot pois pienten lasten ulottuvilta. Käytä vain tässä käyttöoppaassa mainittua paristotyyppiä. Käsittelyä koskevat varotoimenpiteet Vaikka laskin toimisikin normaalisti, vaihda paristo vähintään joka kolmas vuosi (LR44 (GPA76)) tai joka toinen vuosi (R03 (UM-4)). Käytetty paristo voi vuotaa ja aiheuttaa laskimelle vaurioita tai vikoja. Älä koskaan jätä loppuun käytettyä paristoa laskimeen. Älä yritä käyttää laskinta loppuun käytetyillä paristoilla (fx-991es PLUS). Laskimen mukana tuleva paristo purkautuu hieman kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Tämän vuoksi pariston vaihto saattaa olla tarpeen normaalia aikaisemmin. Fi-2

4 Älä käytä tässä tuotteessa oxyride-paristoa* tai mitään muuta nikkelipohjaista paristoa. Laskimen teknisten ominaisuuksien ja sellaisten paristojen yhteensopimattomuus saattaa kuluttaa pariston nopeammin loppuun ja saada tuotteen toimimaan virheellisesti. Vältä laskimen käyttöä ja säilyttämistä äärilämpötiloissa tai kosteassa tai pölyisessä paikassa. Älä altista laskinta voimakkaille iskuille, puristukselle tai taivutukselle. Älä koskaan yritä avata tai purkaa laskinta. Puhdista laitteen ulkopinta pehmeällä, kuivalla rievulla. Kun hävität laskimen tai paristoja, tee se aina paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti. * Tässä käyttöoppaassa käytetyt yritysten ja tuotteiden nimet saattavat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kannen poisto Ennen laskimen käyttöä poista kansi työntämällä sitä alaspäin. Kiinnitä se sen jälkeen laskimen takapuolelle kuvan mukaisesti. Virran kytkeminen ja katkaiseminen Paina O virran kytkemiseksi laskimeen. Paina 1A(OFF) virran katkaisemiseksi laskimesta. Automaattinen virrankatkaisu Laskimesi virta katkaistaan automaattisesti n. 10 minuutin kuluttua, ellet käytä mitään sen toimintoja. Jos näin tapahtuu, paina O-näppäintä laskimen virran kytkemiseksi uudestaan päälle. Näytön kontrastin säätäminen CONTRAST-näyttö saadaan esiin suorittamalla seuraavat näppäilyt: 1N(SETUP) c6( ]CONT '). Seuraavaksi, käytä d ja e kontrastin säätämiseen. Kun asetus on haluamasi, paina A. Tärkeää: Mikäli näytön kontrastin säätäminen ei paranna näytön luettavuutta, syy on todennäköisesti lähes loppuun käytetty paristo. Vaihda paristo. Näppäinmerkinnät Painamalla ensin 1 tai S ja sen jälkeen jotakin toista näppäintä suoritetaan kyseisen näppäimen vaihtoehtoinen toiminto. Vaihtoehtoinen toiminto on merkitty tekstillä näppäimen yläpuolelle. Seuraavassa esitetään näppäinten vaihtoehtoisen toiminnon eri värien merkitykset. Vaihtoeht. toiminto sin 1 D s Näpp. perustoiminto Fi-3

5 Jos näppäinmerkin teksti on tämän värinen: Keltainen Punainen Purppura (tai purppuranvärisissä hakasuluissa) Vihreä (tai vihreissä hakasuluissa) Se merkitsee tätä: Paina 1 ja sitten haluttua näppäintä päästäksesi käytettävissä olevaan toimintoon. Paina S ja sitten kyseistä näppäintä syöttääksesi käytettävissä olevan muuttujan, vakion tai symbolin. Kytke toimintoa varten CMPLX-moodi päälle. Kytke toimintoa varten BASE-N-moodi päälle. Näytön lukeminen Laskimen näytöllä näkyvät syöttämäsi lausekkeet, laskutulokset sekä erilaisia ilmaisimia. Lausekkeen syöttäminen Ilmaisimet Laskutulos Jos ilmaisin ' ilmestyy laskutuloksen oikealle puolelle, laskutulos jatkuu oikealle. Käytä e- ja d-näppäimiä laskentanäytön vierittämiseen. Jos ilmaisin g näkyy syöttölausekkeen oikealla puolella, näytetty laskutoimitus jatkuu oikealle. Käytä e- ja d-näppäimiä syöttölausekkeen vierittämiseen. Huomaa, että jos haluat vierittää syöttölauseketta kummankin ilmaisimen ' ja g ollessa näytössä, sinun täytyy painaa ensin A ja käyttää sitten e- ja d-näppäimiä vierittämiseen. Näyttöilmaisimet Ilmaisin: M STO RCL STAT Merkitys: Näppäimistö on vaihdettu painamalla 1-näppäintä. Kun painat jotain näppäintä, näppäimistö palaa normaaliksi ja ilmaisin sammuu. Alfasyöttömoodi on kytketty päälle painamalla S- näppäintä. Kun painat jotain näppäintä, laskin poistuu alfasyöttömoodista ja moodin ilmaisin poistuu näytöstä. Itsenäiseen muistiin on talletettu arvo. Laskin on valmiustilassa muuttujan nimen syöttöä varten, jotta muuttujalle voidaan antaa arvo. Tämä ilmaisin tulee näkyviin, kun painetaan 1t(STO). Laskin on valmiustilassa muuttujan nimen syöttöä varten, jotta muuttujan arvo voidaan hakea muistista. Tämä ilmaisin tulee näkyviin, kun painetaan t. Laskin on STAT-moodissa (tilastolaskenta). Fi-4

6 CMPLX MAT VCT Laskin on CMPLX-moodissa (kompleksilaskenta). Laskin on MATRIX-moodissa (matriisilaskenta). Laskin on VECTOR-moodissa (vektorilaskenta). 7 Kulman oletusyksikkö on aste. 8 Kulman oletusyksikkö on radiaani. 9 Kulman oletusarvo on graadi (uusaste). FIX SCI $` Disp Desimaalien määrä on kiinnitetty. Merkitsevien numeroiden määrä on kiinnitetty. Luonnollinen näyttömuoto on valittu. Laskentahistorian muisti on käytettävissä ja se voidaan toistaa, tai näytön ylä-/alapuolella on lisää tietoa. Näyttö näyttää tällä hetkellä moniväittämälaskun välituloksen. Tärkeää: Paljon aikaa vaativien laskentatehtävien suorituksen aikana näytöllä saattaa olla vain yllä mainittuja ilmaisimia (ilman arvoa) samalla, kun laskin suorittaa laskua sisäisesti. Valikkojen käyttö Jotkin laskimen toiminnot suoritetaan valikkojen avulla. Esimerkiksi painamalla N tai w, näyttöön tulee valikko, jossa näkyvät käytettävissä olevat funktiot. Valikoissa voidaan liikkua seuraavasti. Voit valita kohteen valikosta painamalla sitä numeroa, joka vastaa valikkonäytön vasemman reunan numeroa. $-merkki valikon oikeassa yläkulmassa tarkoittaa, että nykyisen valikon alapuolella on toinen valikko. Ilmaisin ` tarkoittaa, että yläpuolella on toinen valikko. Siirry valikosta toiseen näppäimillä c ja f. Jos haluat sulkea valikon ilman mitään valintaa, paina A. Laskumoodin valinta Kun haluat suorittaa tämän tyypin toimenpiteen: Yleiset laskutoimitukset Kompleksilukulaskut Tilasto- ja regressiolaskut Laskut, jotka käyttävät erityisiä lukujärjestelmiä (binääri-, oktaali-, desimaali-, heksadesimaali-) Yhtälön ratkaiseminen Matriisilaskut Numerotaulukon tuottaminen lausekkeeseen perustuen Vektorilaskut Näppäile: N1(COMP) N2(CMPLX) N3(STAT) N4(BASE-N) N5(EQN) N6(MATRIX) N7(TABLE) N8(VECTOR) Huomaa: Alkuperäinen oletuslaskentamoodi on COMP (yleinen). Fi-5

7 Laskimen asetusten määrittely Ota asetusvalikko näytölle näppäilemällä seuraavasti: 1N(SETUP). Sitten voit määrittää haluamasi asetukset c- ja f- sekä numeronäppäinten avulla. Alleviivatut ( ) asetukset ovat alkuperäisiä oletusarvoja. 1MthIO 2LineIO Määrittelee näyttömuodon. Luonnollinen näyttö (MthIO) näyttää murtoluvut, irrationaaliluvut ja muut lausekkeet paperille kirjoitetun kaltaisina. MthIO: Valitsee O- tai LineO-tavan. O näyttää syötteen ja laskutuloksen paperille kirjoitetun kaltaisina. LineO näyttää syötteen samassa muodossa kuin O, mutta laskentatulos näytetään lineaarisessa muodossa. Lineaarinäyttö (LineIO) näyttää murtoluvut ja muut lausekkeet yhdellä rivillä. Huomaa: Laskin siirtyy lineaarinäyttöön automaattisesti aina STAT-, BASE-N-, MATRIX- tai VECTOR-moodiin siirryttäessä. Kun tämän käyttöoppaan esimerkkitoiminnon vieressä on B-symboli, merkitsee se luonnollista näyttöä (O); b-symboli merkitsee lineaarinäyttöä. 3Deg 4Rad 5Gra Määrittelee kulman yksiköksi asteet, radiaanit tai graadit. Vaikuttaa sekä syötettäviin arvoihin että laskutuloksen esittämiseen. Huomaa: Kun tämän käyttöoppaan esimerkkitoiminnon vieressä on v- symboli, merkitsee se asteita; V-symboli merkitsee radiaaneja. 6Fix 7Sci 8Norm Määrittelee laskutuloksen numeroiden määrän näytöllä. Fix: Annettu arvo (0 9) määrittää laskutuloksessa näytettyjen desimaalien määrän. Laskutulokset pyöristetään annetuun määrään ennen tulosten näyttöä. Esimerkki: b = 14,286 (Fix 3) 14,29 (Fix 2) Sci: Annettu arvo (1 10) määrittää laskutuloksen merkitsevien numeroiden määrän. Laskutulokset pyöristetään annetuun määrään ennen tulosten näyttöä. Esimerkki: b 1 7 = 1, (Sci 5) 1, (Sci 4) Norm: Valitsemalla toinen mahdollisista asetuksista ( Norm 1, Norm 2) määritetään alue, jolla tulokset näytetään ei-eksponentiaalisessa muodossa. Tämän alueen ulkopuolella tulokset näytetään eksponentiaalisessa muodossa. Norm 1: 10 2 x, x Norm 2: 10 9 x, x Esimerkki: b = (Norm 1) 0,005 (Norm 2) c 1 ab/c c 2 d/c Määrittelee murtolukujen laskutuloksen näyttötavaksi joko sekaluvun (ab/c) tai epämurtoluvun (d/c). Fi-6

8 c3cmplx 1a+b i ; 2r Määrittelee EQN-moodissa käytettäväksi joko suorakulmaiset ( a + bi ) tai napakoordinaatit ( r ). c4stat 1ON ; 2OFF Määrittelee näytetäänkö STAT-moodin tilastoeditorissa FREQ-sarake (frekvenssi). c5disp 1Dot ; 2Comma Määrittelee, käytetäänkö laskutuloksen näytössä desimaalierottimena pistettä vai pilkkua. Syöttöarvojen desimaalierotin on aina piste. Huomaa: Kun desimaalierottimeksi on valittu piste, useiden tulosten erottimena käytetään pilkkua (,). Jos pilkku on valittu, tulosten erottamiseen käytetään puolipistettä (;). c6]cont ' Säätää näytön kontrastia. Lisätietoja on kohdassa Näytön kontrastin säätäminen. Laskimen asetusten alustaminen Toimi seuraavasti, kun haluat alustaa laskimen. Tämä toiminto palauttaa laskimen COMP-moodiin ja palauttaa samalla kaikki muut asetukset, (mukaan lukien asetusvalikon asetukset) alkuperäisiin oletusarvoihinsa. 19(CLR) 1(Setup) =(Yes) Lausekkeiden ja arvojen syöttö Syötön perussäännöt Laskimesi mahdollistaa laskulausekkeiden syötön sellaisina kuin ne kirjoitetaan. Kun painat =, laskin päättelee oikean suoritusjärjestyksen automaattisesti, ja tulos tulee näytölle. 4 sin30 ( ) = *s 30 )*( * 3 )= * 1 * 2 * 3 * 1 Sin, sinh ja muiden sulkumerkkejä sisältävien funktioiden syöttö edellyttää loppusulkumerkin syöttöä. * 2 Voit jättää kertomerkin ( ) pois seuraavissa tapauksissa. Kertomerkki voidaan jättää pois sen esiintyessä välittömästi ennen avaavaa sulkumerkkiä, välittömästi ennen sin-funktiota tai muuta sulkumerkin sisältävää funktiota, välittömästi ennen Ran#-funktiota (satunnaisluku), ennen muuttujaa (A, B, C, D, E, F, M, X, Y), sekä ennen luonnonvakioita, π tai e. * 3 Välittömästi ennen =-toimintoa oleva sulkumerkki voidaan jättää pois. Syöttöesimerkki, jossa on jätetty pois ** 2 ja )* 3 -toiminnot yllä esitetystä esimerkistä. 4 s 30 )( * 3 = Huomaa: Jos syötettävä laskutoimitus on pidempi kuin näytön leveys, näyttöä vieritetään automaattisesti oikealle ja ilmaisin ] tulee näyttöön. Tällöin voit vierittää näyttöä takaisin vasemmalle siirtämällä kursoria d- ja Fi-7

9 e-näppäimillä. Kun lineaarinäyttö on valittu, f-näppäintä painamalla kursori siirtyy laskun alkuun ja c-näppäimellä laskun loppuun. Kun luonnollinen näyttö on valittu, e-näppäimen painaminen kursorin ollessa laskun lopussa siirtää kursorin laskun alkuun, ja d-näppäimen painaminen kursorin ollessa laskun alussa siirtää kursorin laskun loppuun. Syötettävän laskutoimituksen pituus voi olla korkeintaan 99 tavua. Kukin numero, symboli tai funktio käyttää yleensä yhden tavun. Jotkin funktiot käyttävät 3 13 tavua. Kursori muuttuu muotoon k, kun syöttötilaa on jäljellä 10 tavua tai vähemmän. Jos näin tapahtuu, päätä laskun syöttö ja paina =. Laskutoimitusten suoritusjärjestys Syötettyjen laskutoimitusten suoritusjärjestys eli prioriteetti määritetään seuraavien sääntöjen mukaan. Kun kahden lausekkeen prioriteetti on sama, laskenta suoritetaan vasemmalta oikealle. 1. Suluissa olevat lausekkeet Funktiot, jotka vaativat argumentin oikealle puolelleen ja loppusulkumerkin ) argumentin jälkeen Funktiot, joita arvo edeltää ( x2, x3, x 1, x!,,, r, g, %, 't ), potenssit ( x^), juuret ( ") 4. Murtoluvut Negatiivinen etumerkki ( ), kantaluku n :n tunnus (d, h, b, o) Huomaa: Kun negatiivinen arvo (kuten 2) korotetaan neliöön, korotettavan arvon on oltava suluissa ((- 2 )w=). Koska funktiolla x2 on korkeampi prioriteetti kuin negatiivisella etumerkillä, syöttötapa - 2 w= johtaisi luvun 2 korottamiseen ja negatiivisen merkin liittämiseen tulokseen. Pidä suoritusjärjestys aina mielessä ja laita tarvittaessa negatiiviset arvot sulkumerkkien sisään. Mittayksiköiden muunnokset (cm'in jne.), tilastollisen arvion lasku ( m, n, m1, m2 ) 7. Kertolasku, josta kertomerkki on jätetty pois 8. Permutaatiot ( n P r ), kombinaatiot ( n C r ), kompleksiluvun napakoordinaattisymboli ( ) 9. Pistetulo ( ) 10. Kerto- ja jakolasku (, ) 11. Yhteen- ja vähennyslasku (+, ) 12. Looginen AND (and) 13. Looginen OR, XOR, XNOR (or, xor, xnor) Syöttö luonnollisessa näytössä Kun käytät luonnollista näyttöä, voit syöttää murtoluvut ja tietyt funktiot (log, x2, x3, x^, ), #, ", x 1, 10 ^, e^,, d/dx, Σ, Abs) samoin kuin ne näkyvät matematiikan kirjassa. 2 + '2 1 + '2 B ' 2 +! 2 ee 1 +! 2 = Fi-8

10 Tärkeää: Tietyntyyppisten lausekkeiden laskentakaava saattaa olla yhtä näyttöriviä korkeampi. Maksimi sallittu laskentakaavan korkeus on kaksi näyttöruutua (31 pistettä 2). Syötön jatkaminen on mahdotonta, jos syötettävän laskutoimituksen korkeus ylittää sallitun rajan. Funktioita ja sulkuja voidaan laittaa sisäkkäin. Lisäsyöttö ei kuitenkaan onnistu, jos liian monta funktiota ja/tai sulkua on sisäkkäin. Jos näin tapahtuu, jaa laskutoimitus useaan osaan ja suorita kunkin osan laskenta erikseen. Huomaa: Kun painat = ja saat laskentatuloksen luonnolliseen näyttöön, osa syöttämästäsi lausekkeesta saattaa leikkautua pois. Jos on tarpeen katsoa koko syötettyä lauseketta uudestaan, paina A ja vieritä lauseketta sitten d- ja e-näppäimillä. Arvojen ja lausekkeiden käyttäminen argumentteina (vain luonnollinen näyttö) Jo syöttämääsi arvoa tai lauseketta voidaan käyttää funktion argumenttina. Esimerkiksi kun olet syöttänyt 7 6, voit tehdä siitä argumentin funktiolle ', jolloin tulokseksi saadaan 7 ' 6. Lausekkeen syöttäminen ja muuttaminen lausekkeeksi ' 6 B ' 6 dddd1y(ins)! Kuten yllä nähdään, kursorin oikealla puolella oleva arvo tai lauseke tulee seuraavaksi määritettävän funktion argumentiksi, kun painetaan 1Y(INS). Argumentiksi käsitetty alue kattaa kaiken ensimmäiseen, oikealla olevaan avaussulkumerkkiin asti, jos sellainen on, tai kaiken ensimmäiseen oikealla olevaan funktioon asti (sin(30), log2(4) jne.) Tätä toimintoa voidaan käyttää seuraavissa funktioissa: ', &, 7, 17( F), 1&( 8), 16( "), 1l( $), 1i( %),!, 6, 1!( #), 1w(Abs). Päällekirjoittava syöttömoodi (vain lineaarinäyttö) Voit valita syöttömoodiksi joko lisäyksen tai päällekirjoituksen, mutta ainoastaan lineaarinäytön yhteydessä. Päällekirjoitusmoodissa kirjoittamasi teksti korvaa kursorin kohdalla olevan tekstin. Voit vaihdella lisäys- ja päällekirjoitusmuotojen välillä seuraavasti: 1Y(INS). Kursori on I lisäysmoodissa ja päällekirjoitusmoodissa. Huomaa: Luonnollinen näyttö käyttää aina lisäysmoodia, joten näyttömoodin vaihtaminen lineaarinäytöstä luonnolliseen näyttöön vaihtaa automaattisesti lisäysmoodiin. Lausekkeen korjaaminen ja tyhjennys Yhden merkin tai funktion poistaminen: Siirrä kursoria niin, että se on heti poistettavan merkin tai funktion oikealla puolella ja paina sitten Y. Siirrä kursoria päällekirjoitusmoodissa niin, että se on heti poistettavan merkin tai funktion alla ja paina sitten Y. Fi-9

11 Merkin tai funktion lisääminen laskutoimitukseen: Siirrä kursori näppäimillä d ja e siihen kohtaan, johon haluat lisätä merkin tai funktion, ja sen jälkeen syötä se. Jos olet lineaarinäytössä, muista valita lisäysmoodi. Koko syötettävän laskutoimituksen tyhjentäminen: Paina A. Laskutulosten vaihtaminen Luonnollisen näytön ollessa valittuna jokainen näppäimen f painallus vaihtaa näytöllä olevan laskutuloksen murtoluku- ja desimaalimuodon välillä, sen '-muodon ja desimaalimuodon välillä, tai sen π -muodon ja desimaalimuodon välillä. π 6 = 1 6 π = 0, B 15( π ) / 6 = 1 6 π f ('2 + 2) '3 = '6 + 2'3 = 5, B (! 2 e+ 2 )*! 3 = '6 + 2'3 f Lineaarinäytön ollessa valittuna, jokainen näppäimen f painallus vaihtaa näytöllä olevan laskutuloksen sen desimaali- ja murtolukumuodon välillä. 1 5 = 0,2 = 1 b 5 1 / 5 = 0.2 f 1 { = 1 5 = 0,2 b 1-4 ' 5 = 1 {5 f 0.2 Tärkeää: Näytöllä olevan laskutuloksen tyypistä riippuen f-näppäimellä käynnistetty muunnosprosessi saattaa kestää jonkin aikaa. Joissakin laskutuloksissa f-näppäimen painaminen ei muunna näytettyä arvoa. Et voi vaihtaa desimaalimuodosta sekalukumuotoon, jos sekamurtoluvussa käytettävä numeroiden kokonaislukumäärä (kokonaisluku, osoittaja, nimittäjä ja erotintunnukset mukaanlukien) on suurempi kuin 10. Huomaa: Jos painat luonnollisessa näytössä (O) 1=, sen sijaan, että painaisit = laskentatietojen syötön jälkeen, laskutulos näytetään desimaalimuodossa. Tämän jälkeen f-näppäimen painaminen vaihtaa laskutuloksen murtoluku- tai π -muotoon. Tuloksen '-muoto ei tule tässä tapauksessa näyttöön. Peruslaskutoiminnot Murtolukulaskut Huomaa, että murtolukujen syöttömuoto on erilainen riippuen siitä, käytetäänkö luonnollista vai lineaarista näyttöä = B 2 ' 3 e+ 1 ' 2 = 7 6 tai ' 2 c 3 e+' 1 c 2 = 7 6 b 2 ' ' 2 = 7 {6 Fi-10

12 1 = B 4-1'(() 3 e 1 c 2 = b 4-3 ' 1 ' 2 = 1 {2 Huomaa: Jos lineaarinäytössä sekoitetaan murtolukuja ja desimaalilukuja, tulos näytetään desimaaliarvona. Murtoluvut näytetään laskutuloksissa sievennettynä vähimpiin mahdollisiin termeihin. Laskutuloksen vaihtaminen epämurtoluku- ja sekalukumuodon välillä: Suorita seuraavat näppäilyt: 1f( < ) Laskutuloksen vaihtaminen murtoluku- ja desimaalimuodon välillä: Paina f. Prosenttilaskut Arvon syöttäminen ja näppäimen 1((%) painaminen muuttaa syötetyn arvon prosenttiarvoksi % = * 20 1((%) = 30 Lasketaan, montako prosenttia 660 on luvusta 880. (75 %) 660 / 880 1((%) = 75 Lisätään 15 % lukuun (2875) * 15 1((%) = 2875 Vähennetään 25 % luvusta (2625) * 25 1((%) = 2625 Seksagesimaalilaskut (aste-, minuutti- ja sekuntilaskut) Yhteen- ja vähennyslaskujen suorittaminen seksagesimaaliarvoilla, tai kertotai jakolaskutoimintojen suorittaminen seksagesimaali- ja desimaaliarvon välillä johtaa tuloksen näyttämiseen seksagesimaaliarvona. Voit myös suorittaa muunnoksia seksagesimaali- ja desimaaliarvojen välillä. Seksagesimaaliarvot syötetään seuraavasti: {asteet} $ {minuutit} $ {sekunnit} $. Huomaa: Sinun tulee aina antaa arvo asteille ja minuuteille silloinkin, kun ne ovat nollia = $ 20 $ 30 $+ 0 $ 39 $ 30 $= Muunnetaan vastaavaksi desimaaliarvoksi. 2 $ 15 $ 18 $= (Muuntaa seksagesimaaliluvun desimaaliluvuksi.) $ (Muuntaa desimaaliluvun seksagesimaaliluvuksi.) $ Moniväittämät Voit käyttää kaksoispistettä (:) yhdistämään kaksi tai useampia lausekkeita ja suorittaa ne vasemmalta oikealle painamalla = : S7(:) 3 * 3 = 6 = 9 Fi-11

13 Teknisen merkitsemistavan käyttö Yksinkertainen näppäintoiminto muuttaa näytetyn arvon tekniseen merkintätapaan. Muutetaan arvo 1234 tekniseen merkintätapaan, siirretään desimaalierotinta oikealle = 1234 W W Muutetaan arvo 123 tekniseen merkintätapaan, siirretään desimaalierotinta vasemmalle. 123 = 123 1W( ) W( ) Laskentahistoria COMP-, CMPLX- ja BASE-N-moodeissa laskin muistaa noin 200 tavua viimeisintä laskentaa. Voit vierittää laskentahistoriaa näppäimillä f ja c = = = = = = 6 (Vieritys taaksepäin.) f 4 (Vieritys uudestaan taaksepäin.) f 2 Huomaa: Laskentahistoriatiedot poistetaan, kun painat O-näppäintä, kun vaihdat toiseen laskentamuotoon, kun vaihdat näyttömuotoa ja aina, kun suoritat jonkin palautustoiminnon. Toistotoiminto Kun laskutulos on näytöllä, voit muokata edellisen laskun lauseketta painamalla d tai e ,5 = 14,5 b 4 * = ,1 = 4,9 (Jatkuu) dyyyy- 7.1 = 4.9 Huomaa: Jos haluat muokata laskutoimitusta, kun ilmaisin ' näkyy laskutuloksen näytön oikealla puolella (katso Näytön lukeminen ), paina A ja vieritä laskutoimitusta näppäimillä d ja e. Tulosmuisti (Ans) Viimeiseksi saatu laskutulos tallennetaan tulosmuistiin (Ans). Tulosmuistin sisältö päivitetään aina, kun uusi laskutulos tulee näytölle. Jaetaan laskun 3 4 tulos 30:llä b 3 * 4 = (Jatkuu) / 30 = Fi-12

14 = 579 B = = 210 (Jatkuu) 789 -G= Muuttujat (A, B, C, D, E, F, X, Y) Laskimessasi on kahdeksan esiasetettua muuttujaa, joiden nimet ovat A, B, C, D, E, F, X ja Y. Voit antaa muuttujille arvoja ja käyttää muuttujia laskentatoimituksissa. Laskun arvon asettaminen muuttujaan A t(STO) y(a) 8 Muuttujan A sisällön kertominen luvulla 10 (Jatkuu) Sy(A) * 10 = 80 Muuttujan A sisällön lukeminen (Jatkuu) ty(a) 8 Muuttujan A sisällön tyhjennys 0 1t(STO) y(a) 0 Itsenäinen muisti (M) Voit lisätä laskutuloksia itsenäiseen muistiin sekä vähentää tuloksia itsenäisestä muistista. Ilmaisin M näkyy näytöllä, kun muistissa on talletettuna jokin muu arvo kuin nolla. Itsenäisen muistin tyhjentäminen 0 1t(STO) l(m) 0 Laskutoimituksen 10 5 lisääminen itsenäiseen muistiin (Jatkuu) 10 * 5 l 50 Laskutoimituksen vähentäminen itsenäisestä muistista (Jatkuu) l(M ) 15 Itsenäisen muistin sisällön lukeminen (Jatkuu) tl(m) 35 Huomaa: Muuttujaa M käytetään itsenäisenä muistina. Kaikkien muistien tyhjentäminen Tulosmuistin, itsenäinen muistin ja muuttujien sisällöt säilyvät, vaikka painat A, vaihdat laskentamuotoa tai katkaiset laskimesta virran. Kun haluat tyhjentää kaikkien muistien sisällön, suorita seuraava komentosarja.!9(clr) 2(Memory) =(Yes) Funktiolaskut Kunkin funktion toiminnasta on esimerkkejä seuraavan luettelon jälkeen kohdassa Esimerkkejä. π : π näytetään arvona 3, , mutta sisäisessä laskennassa käytetään arvoa π = 3, e : e näytetään arvona 2, , mutta sisäisessä laskennassa käytetään arvoa e = 2, Fi-13

15 sin, cos, tan, sin 1, cos 1, tan 1 : Trigonometriset funktiot. Määrittele kulman yksikkö ennen laskujen suoritusta. Katso 1. sinh, cosh, tanh, sinh 1, cosh 1, tanh 1 : Hyperboliset funktiot. Syötä funktio valikosta, joka tulee näyttöön, kun painat w. Kulman yksikön asetus ei vaikuta laskentaan. Katso 2., r, g : Nämä funktiot määrittelevät kulman yksikön. määrittelee asteet, r radiaanit ja g graadit. Syötä valikosta funktio, joka ilmestyy suorittaessasi seuraava toiminto: 1G(DRG '). Katso 3. $, % : Eksponenttifunktiot. Huomaa, että syöttömenetelmä on erilainen riippuen siitä, käytätkö luonnollista vai lineaarista näyttöä. Katso 4. log : Logaritmifunktiot. Käytä l-näppäintä syöttämään log a b logaritmina log ( a, b ). Kantaluku 10 on oletusasetus, ellet syötä mitään arvoksi a. &- näppäintä voidaan myös käyttää syöttöön, mutta vain luonnollisen näytön ollessa valittu. Tässä tapauksessa sinun tulee antaa kantaluvulle arvo. Katso 5. ln : Luonnollinen logaritmi kantaluvulla e. Katso 6. x 2, x 3, x ^, ), #, ", x 1 : Potenssit, potenssijuuret ja käänteisarvot. Huomaa, että x^, ), # ja " merkkien syöttötavat ovat erilaiset riippuen käytätkö luonnollista vai lineaarista näyttöä. Katso 7. Huomaa: Seuraavia funktioita ei voida syöttää peräkkäin: x2, x3, x^, x 1. Jos esimerkiksi syötät 2 ww, viimeinen w jätetään huomioimatta. Syöttääksesi 2 22, syötä 2 w, paina d-näppäintä ja paina sitten w(b). Funktioita x2, x3, x 1 voi käyttää kompleksilukulaskutoimituksissa. : Funktio, jolla voidaan suorittaa numeerinen integrointi Gauss-Kronrodmenetelmällä. Luonnollisen näytön syötön muotorakenne on a b f(x), kun taas lineaarisen näytön syötön muotorakenne on ( f(x), a, b, tol ). tol määrittää toleranssin, jonka arvoksi asetetaan , jos tol -arvoa ei anneta. Lisätietoja on kohdissa Integraali- ja differentiaalilaskennan varoitukset ja Vihjeitä onnistuneeseen integraalilaskentaan. Katso 8. F: Funktio, jolla voidaan laskea likiarvo derivaatalle keskierotusmenetelmällä. Luonnollisen näytön syötön muotorakenne on dx d ( f(x)) x=a, d kun taas lineaarisen näytön syötön muotorakenne on ( f(x), a, tol ). dx tol määrittää toleranssin, jonka arvoksi asetetaan , jos tol -arvoa ei anneta. Lisätietoja on kohdassa Integraali- ja differentiaalilaskennan varoitukset. Katso 9. b 8: Funktio, joka annetulle alueelle f ( x ), määrittää summan Σ ( f(x)) = x=a f ( a ) + f ( a +1) + f ( a +2) f ( b ). Luonnollisen näytön syötön muotorakenne b on Σ ( f(x)), kun taas lineaarisen näytön syötön muotorakenne on x=a Σ ( f ( x ), a, b ). a ja b ovat kokonaislukuja, jotka voidaan määrittää väliltä a b Katso 10. Huomaa: Seuraavia ei voida käyttää lausekkeissa f ( x ), a tai b : Pol, Rec,, d / dx, Σ. Fi-14

16 Pol, Rec : Pol muuntaa suorakulmaiset koordinaatit napa- eli polaarikoordinaateiksi, kun taas Rec muuntaa napakoordinaatit suorakulmaisiksi koordinaateiksi. Katso 11. Pol( x, y ) = ( r, ) Rec( r, ) = ( x, y ) Suorakulmaiset Napakoordinaatit (Rec) koordinaatit (Pol) x!: Kertoma. Katso 12. Fi-15 Määrittele kulman yksikkö ennen laskutoimitusten suorittamista. Laskentatulos seuraavista r ja ja x ja y annetaan arvoiksi muuttujille X ja Y. Laskentatulos θ näytetään alueella 180 θ 180. Abs : Itseisarvo. Huomaa, että syöttömenetelmä on erilainen riippuen siitä, käytätkö luonnollista vai lineaarista näyttöä. Katso 13. Ran# : Luo kolminumeroisen pseudosatunnaisluvun, joka on alle 1. Tulos näytetään murtolukuna, kun luonnollinen näyttö on valittu. Katso 14. RanInt# : Käytetään syöttämään funktio muotoa RanInt#( a, b ), joka luo satunnaisnaisen kokonaisluvun väliltä a - b. Katso 15. n P r, n C r : Permutaatio- ( n P r ) ja kombinaatio- ( n C r ) funktiot. Katso 16. Rnd : Tämän funktion argumentista tehdään desimaaliarvo, joka pyöristetään käytössä olevan näytön numeromääräasetuksen mukaisesti (Norm, Fix, tai Sci). Käytettäessä Norm 1 tai Norm 2 -asetusta, argumentti pyöristetään 10-numeroiseksi. Fix- tai Sci-asetusta käytettäessä argumentti pyöristetään määriteltyyn numeromäärään. Esimerkiksi, kun näytön numeromääräasetus on Fix 3, tulos 10 3 laskentasuorituksesta näytetään arvona 3,333, vaikka laskin ylläpitää arvon 3, (15 numeroa) sisäisesti laskentatehtäviä varten. Tapauksessa Rnd(10 3) = 3,333 (asetuksella Fix 3) sekä näytetty että laskimen sisäinen arvo on 3,333. Tästä johtuen laskenta tuottaa eri tulokset riippuen siitä, onko Rnd käytössä (Rnd(10 3) 3 = 9,999) vai ei ( = 10,000). Katso 17. Huomaa: Funktioiden käyttö voi hidastaa laskentatoimitusta, joka saattaa viivästyttää tuloksen ilmestymistä näytölle. Älä suorita mitään jatkotoimintoa sillä aikaa, kun odotat edellisen tehtävän tuloksen ilmestymistä näytölle. Jos haluat keskeyttää käynnissä olevan laskennan ennen tuloksen näyttöä, paina A. Integraali- ja differentiaalilaskennan varoitukset Integraali- ja differentiaalilaskuja voidaan suorittaa ainoastaan COMPmoodissa (,1). Seuraavia ei voida käyttää lausekkeissa f ( x ), a, b tai tol : Pol, Rec,, d / dx, Σ. Kun käytät trigonometrisiä funktioita lausekkeessa f ( x ), määritä kulman yksiköksi radiaani. Pienempi tol -arvo lisää tarkkuutta, mutta lisää samalla myös vaadittua laskenta-aikaa. Kun määrität toleranssin tol, käytä arvoa, joka on tai suurempi. Ainoastaan integraalilaskentaan liittyvät varoitukset Integrointi kestää yleensä melko pitkän aikaa. 1 Funktiolle f ( x ) 0, jossa a x b (kuten tapauksessa 0 lasku antaa negatiivisen lopputuloksen. 3 x2 2 = 1),

17 Funktion f ( x ) sisällöstä sekä integrointialueesta riippuen laskennassa saattaa syntyä virhe, joka ylittää toleranssin. Tällöin näytölle tulee virheilmoitus. Ainoastaan differentiaalilaskentaan liittyvät varoitukset Jos ratkaisu ei saavuta konvergenssia, kun tol -arvoa ei ole annettu, tol -arvo säädetään automaattisesti niin, että ratkaisu voidaan määrittää. Epäjatkuvuuspisteet, äkillinen vaihtelu, erittäin suuret tai pienet pisteet, käännepisteet tai ei-derivoituvien pisteiden sisällyttäminen sekä nollaa lähestyvä derivointipiste tai differentiaalilaskun tulos saattavat johtaa heikkoon tarkkuuteen tai virheeseen. Vihjeitä onnistuneeseen integraalilaskentaan Kun jaksollinen funktio tai integrointiväli tuottavat positiivisia ja negatiivisia funktion f ( x ) arvoja: Integroi kukin sykli tai positiivinen ja negatiivinen osa erikseen ja yhdistä sitten tulokset. b c b f(x)dx = f(x)dx + ( f(x)dx) a c a S positiivinen S negatiivinen Positiivinen osa (S positiivinen) Negatiivinen osa (S negatiivinen) Kun integraalin arvot vaihtelevat suuresti integrointivälin pienistä muutoksista: Jaa integrointiväli useisiin osiin (siten, että saat pilkottua suuresti vaihtelevat alueet pieniin osiin), suorita integrointi kullekin osalle erikseen ja yhdistä sitten tulokset. f (x) 0 a x1 x2 x3 x4 Esimerkkejä b x b x1 f(x)dx = a f(x)dx + a x 2 f(x)dx +... x1 b + x4 f(x)dx sin 30 = 0,5 bv s 30 )= 0.5 sin 1 0,5 = 30 bv 1s(sin 1 ) 0.5 )= 30 sinh 1 = 1, wb(sinh) 1 )= cosh 1 1 = 0 wf(cosh 1 ) 1 )= 0 π /2 radiaania = 90, 50 graadia = 45 v (15( π )/ 2 )1G(DRG') c( r ) = G(DRG ') d( g ) = 45 4 Laskutoimitus e5 2 kolmen merkitsevän numeron tarkkuudella (Sci 3) 1N(SETUP) 7(Sci) 3 B 1i( %) 5 e* 2 = b 1i( %) 5 )* 2 = Fi-16

18 5 log = log 1000 = 3 l 1000 )= 3 log 2 16 = 4 l 21)(,) 16 )= 4 B & 2 e 16 = 4 6 Laskutoimitus ln 90 (= log e 90) kolmen merkitsevän numeron tarkkuudella (Sci 3) 1N(SETUP) 7(Sci) 3 i 90 )= , = 1200 B 1.2 * 1063 = 1200 (1+1) 2+2 = 16 B ( ) = 16 (5 2 ) 3 = ( 5 x)1w( x3 ) = = 2 B 16( ") 5 e 32 = 2 b 516( ") 32 )= 2 Laskutoimitus '2 3(= 3'2 = 4, ) kolmen desimaalin tarkkuudella (Fix 3) 1N(SETUP) 6(Fix) 3 B! 2 e* 3 = 3'2 1= b! 2 )* 3 = e ln( x ) = 1 B 7iS)(X) )e 1 es5( e ) = 1 b 7iS)(X) )1)(,) 1 1)(,) S5( e ) )= Derivaatan laskeminen pisteessä x = π /2 funktiolle y = sin( x ) V B 17( F) ss)(x) ) e'15( π ) e 2 = 0 b 17( F) ss)(x) ) 1)(,) 15( π ) ' 2 )= 0 5 Σ x = 1 ( x + 1) = 20 B 1&( 8) S)(X) + 1 e 1 e 5 = 20 b 1&( 8) S)(X) + 1 1)(,) 1 1)(,) 5 )= 20 Suorakulmaisten koordinaattien muuntaminen ('2, '2 ) napakoordinaateiksi v B 1+(Pol)! 2 e1)(,)! 2 e)= r=2, =45 b 1+(Pol)! 2 )1)(,)! 2 ))= r= 2 = 45 Napakoordinaattien muuntaminen ('2, 45 ) suorakulmaisiksi koordinaateiksi v B 1-(Rec)! 2 e1)(,) 45 )= X=1, Y=1 12 (5 + 3)! = ( )1E( x!) = Fi-17

19 = 10 B 1w(Abs) 2-7 e* 2 = 10 b 1w(Abs) 2-7 )* 2 = Kolmen satunnaisen 3-numeroisen kokonaisluvun luominen (Ran#) = 459 = 48 = 117 (Tässä näytetyt tulokset ovat vain havainnollistamistarkoituksiin. Todelliset tulokset vaihtelevat.) Satunnaisten kokonaislukujen luominen väliltä 1 6 S.(RanInt) 1 1)(,) 6 )= 2 = 6 = 1 (Tässä näytetyt tulokset ovat vain havainnollistamistarkoituksiin. Todelliset tulokset vaihtelevat.) 16 Permutaatioiden ja kombinaatioiden mahdollisen määrän määritteleminen, kun valitaan neljä ihmistä kymmenen ihmisen ryhmästä Permutaatiot: 101*( n P r ) 4 = 5040 Kombinaatiot: 10 1/( n C r ) 4 = Seuraavien laskentatehtävien suorittaminen, kun Fix 3 on valittu näytön numeromääräksi: ja Rnd(10 3) 3 b 1N(SETUP) 6(Fix) 3 10 / 3 * 3 = (Rnd) 10 / 3 )* 3 = Kompleksilukulaskut (CMPLX) Kun haluat suorittaa kompleksilukulaskuja, paina ensi N2(CMPLX) siirtyäksesi CMPLX-moodiin. Voit käyttää joko suorakulmaisia koordinaatteja ( a + b i ) tai napakoordinaatteja ( r ), kun syötät kompleksilukuja. Kompleksilukulaskutoimitusten tulokset näytetään asetusvalikosta valitun kompleksilukujen esitystavan mukaisesti. (2 + 6 i ) (2 i ) = 3 i (Kompleksilukumuoto: a + bi ) ( W( i ) )/( 2 W( i ) )= 3 i 2 45 = '2 + '2 i Bv (Kompleksilukumuoto: a + bi ) 2 1-( ) 45 = '2 +'2 i '2 + '2 i = 2 45 Bv (Kompleksilukumuoto: r )! 2 e+! 2 ew( i ) = 2 45 Huomaa: Jos aiot syöttää ja nähdä laskutoimitusten tulokset napakoordinaattimuodossa, määritä kulmayksikkö ennen laskun aloittamista. Laskutoimituksen tuloksen -arvo näytetään välillä Fi-18

20 Kun lineaarinen näyttö on valittu, laskutoimituksen tuloksessa näytetään a ja bi (tai r ja ) eri riveillä. CMPLX-moodin laskentaesimerkkejä (1 i ) 1 = i B (Kompleksilukumuoto: a + bi ) 2 ( 1 -W( i ))E= i 2 2 (1 + i ) 2 + (1 i ) 2 = 0 B ( 1 +W( i ) )w+( 1 -W( i ) )w= 0 Liittoluvun määrittäminen kompleksiluvulle i (Kompleksilukumuoto: a + bi ) 12(CMPLX) 2(Conjg) W( i ) )= 2 3 i Itseisarvon ja argumentin määrittäminen luvulle 1 + i Bv Itseisarvo: 1w(Abs) 1 +W( i ) = '2 Argumentti: 12(CMPLX) 1(arg)1 +W( i ) )= 45 Lopputuloksen esitystavan määrittäminen komennolla Laskutoimituksen esitystapa voidaan määrittää syöttämällä jompikumpi erikoiskomennoista ( 'r tai 'a + bi ) laskutoimituksen päätteeksi. Komento syrjäyttää laskimen kompleksilukujen esitysmuotoasetuksen. '2 + '2 i = 2 45, 2 45 = '2 + '2 i Bv! 2 e+! 2 ew( i ) 12(CMPLX) 3( 'r ) = ( ) 4512(CMPLX) 4( 'a + bi ) = '2 +'2 i CALC-toiminto käyttö CALC-toiminto avulla voit tallentaa matemaattisia lausekkeita muuttujineen. Voit sitten hakea ne muistista ja suorittaa ne COMP-moodissa ( N1) ja CMPLX-moodissa ( N2). Seuraavassa on esitetty, minkä tyyppisiä lausekkeita voidaan tallettaa CALC-toiminnolla. Lausekkeet: 2X + 3Y, 2AX + 3BY + C, A + B i Moniväittämät: X + Y : X (X + Y) Yhtälöt, joissa on yksi muuttuja vasemmalla ja muuttujia sisältävä lauseke oikealla: A = B + C, Y = X 2 + X + 3 (Käytä Ss(=) -näppäilyä, kun syötät yhtälön yhtäsuuruusmerkkejä.) Lausekkeen 3A + B tallentaminen ja muuttujien korvaaminen seuraavilla arvoilla laskutoimituksen suorittamiseksi: (A, B) = (5, 10), (7, 20) 3 S-(A) +Se(B) Fi-19

TI-30X II funktiolaskimen pikaohje

TI-30X II funktiolaskimen pikaohje 0 TI-30X II funktiolaskimen pikaohje Sisältö Näppäimet... 1 Resetointi... 1 Aiempien laskutoimitusten muokkaaminen... 2 Edellisen laskutoimituksen tuloksen hyödyntäminen (ANS) ja etumerkki... 3 DEL ja

Lisätiedot

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS Fi fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS Käyttäjän opas Maailmanlaajuinen CASIO-koulutussivusto http://edu.casio.com CASION KOULUTUSFOORUMI http://edu.casio.com/forum/ Sisältö Tärkeää tietoa... 2 Esimerkkitoimintoja...

Lisätiedot

Seuraavassa on esitetty seuraavien laskutoimitusten suoritukset eri laskinmalleilla

Seuraavassa on esitetty seuraavien laskutoimitusten suoritukset eri laskinmalleilla Seuraavassa on esitetty seuraavien laskutoimitusten suoritukset eri laskinmalleilla Muuttuja Frekvenssi 7 12 8 16 9 11 10 8 Tilastomoodin valinta. Tilastomuistin tyhjennys. Keskiarvon ja keskihajonnan

Lisätiedot

Kappale 20: Kantaluvut

Kappale 20: Kantaluvut Kappale 20: Kantaluvut 20 Johdanto: Kantaluvut... 328 Kantalukujen syöttäminen ja muuntaminen... 329 Matemaattiset toiminnot Hex- ja Bin-luvuilla... 330 Bittien vertaileminen ja manipulointi... 331 Huom!

Lisätiedot

fx-991es Käyttäjän opas

fx-991es Käyttäjän opas Fi fx-991es Käyttäjän opas RCA501280-001V01 http://world.casio.com/edu/ CASIO Europe GmbH Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany Pari sanaa tästä käyttäjän oppaasta MATH merkki tarkoittaa esimerkkiä,

Lisätiedot

Yleisohje... 2 Peruslaskutoimitukset... 8 Tieteislaskutoimitukset... 10 Tilastolaskenta... 17

Yleisohje... 2 Peruslaskutoimitukset... 8 Tieteislaskutoimitukset... 10 Tilastolaskenta... 17 Tieteislaskin Yleisohje... 2 Virta... 2 Näppäimistö... 2 Näytön merkinnät... 3 Esitysmuodot... 3 Laskujärjestys... 5 Korjaaminen... 5 Tarkkuus ja kapasiteetti... 5 Ylivuoto- tai virhetilanteet... 8 Peruslaskutoimitukset...

Lisätiedot

Luvuilla laskeminen. Esim. 1 Laske 6 21 7

Luvuilla laskeminen. Esim. 1 Laske 6 21 7 Luvuilla laskeminen TI-84 Plus käyttää laskujen suorittamiseen ns. yhtälönkäsittelyjärjestelmää (EOS TM, Equation Operating System), jonka avulla lausekkeiden syöttö tapahtuu matemaattisessa kirjoitusjärjestyksessä.

Lisätiedot

Sisältö SUOMI Tilastolaskenta Näyttön... s.184 Näin Pääset Alkuun Kehittyneet Tieteelliset Laskut Lausekkeiden ja Arvojen Syöttäminen

Sisältö SUOMI Tilastolaskenta Näyttön... s.184 Näin Pääset Alkuun Kehittyneet Tieteelliset Laskut Lausekkeiden ja Arvojen Syöttäminen Sisältö Tilastolaskenta Tilasttyypin Valinta... s.198 Tilastotietoen Syöttö... s.198 Tilastolaskennan näytetietojen Muokkaaminen... s.198 Tilastolaskentaruutu... s.199 Tilastovalikko... s.199 Statistiskt

Lisätiedot

fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) Käyttäjän opas 2 (Lisätoiminnot)

fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) Käyttäjän opas 2 (Lisätoiminnot) Fi fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) Käyttäjän opas 2 (Lisätoiminnot) CA 310079-001V07 http://world.casio.com/edu_e/ Tärkeää! Ole hyvä ja pidä käsikirja ja kaikki muut tiedot käsillä tulevaa tarvetta varten.

Lisätiedot

fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Käyttäjän opas RCA502149-001V01 A http://world.casio.com/edu/

fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Käyttäjän opas RCA502149-001V01 A http://world.casio.com/edu/ Fi fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Käyttäjän opas RCA502149-001V01 A http://world.casio.com/edu/ CASIO Europe GmbH Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany Pari sanaa tästä käyttäjän oppaasta

Lisätiedot

fx-570ms fx-991ms Käyttäjän opas 2 (Lisätoiminnot)

fx-570ms fx-991ms Käyttäjän opas 2 (Lisätoiminnot) Fi fx-570ms fx-991ms Käyttäjän opas 2 (Lisätoiminnot) CA 310035-001V09 http://world.casio.com/edu_e/ Tärkeää! Ole hyvä ja pidä käsikirja ja kaikki muut tiedot käsillä tulevaa tarvetta varten. CASIO ELECTRONICS

Lisätiedot

Sisältö SUOMI Näyttön... s.39 Näin Pääset Alkuun Lausekkeiden ja Arvojen Syöttäminen Syöttöalue... s.46 Peruslaskutoimitukset

Sisältö SUOMI Näyttön... s.39 Näin Pääset Alkuun Lausekkeiden ja Arvojen Syöttäminen Syöttöalue... s.46 Peruslaskutoimitukset SUOMI Sisältö Näyttön... s.39 Näin Pääset Alkuun Vrran Kytkeminen ja Katkalseminen... s.40 Näytön Kontrastin Säätäminen... s.40 Tilan valintseminen... s.40 Sovellusvalikko ( Avain)... s.41 Laskimen Asetusvalikko...

Lisätiedot

Vektorit. Vektorin luominen... 192 Vektorin tuominen näyttöön... 195 Vektorin koon ja alkioiden muokkaaminen... 195 Vektorin poistaminen...

Vektorit. Vektorin luominen... 192 Vektorin tuominen näyttöön... 195 Vektorin koon ja alkioiden muokkaaminen... 195 Vektorin poistaminen... 12 Vektorit Vektorin luominen... 192 Vektorin tuominen näyttöön... 195 Vektorin koon ja alkioiden muokkaaminen... 195 Vektorin poistaminen... 196 TI -86 M1 M2 M3 M4 M5 F1 F2 F3 F4 F5 192 Luku 12: Vektorit

Lisätiedot

Excelin käyttö mallintamisessa. Regressiosuoran määrittäminen. Käsitellään tehtävän 267 ratkaisu.

Excelin käyttö mallintamisessa. Regressiosuoran määrittäminen. Käsitellään tehtävän 267 ratkaisu. Excelin käyttö mallintamisessa Regressiosuoran määrittäminen Käsitellään tehtävän 267 ratkaisu. 1)Kirjoitetaan arvot taulukkoon syvyys (mm) ikä 2 4 3 62 6 11 7 125 2) Piirretään graafi, valitaan lajiksi

Lisätiedot

Tieteislaskin. 1997, 1999, 2003 Texas Instruments Incorporated 1-FIN

Tieteislaskin. 1997, 1999, 2003 Texas Instruments Incorporated 1-FIN TI.30 eco RS Tieteislaskin Suomi Perustoiminnot... 2 Lopputulokset... 2 Peruslaskutoimitukset... 2 Prosenttilasku... 3 Murtoluvut... 4 Potenssit ja juuret... 5 Logaritmifunktiot... 5 Kulmayksiköt... 5

Lisätiedot

Tilastotoiminnot. Seuraavien kahden esimerkin näppäinohjeet on annettu kunkin laskinmallin kohdalla:

Tilastotoiminnot. Seuraavien kahden esimerkin näppäinohjeet on annettu kunkin laskinmallin kohdalla: Tilastotoiminnot Seuraavien kahden esimerkin näppäinohjeet on annettu kunkin laskinmallin kohdalla: Muuttuja Frekvenssi 7 12 8 16 9 11 10 8 Tilastomoodin valinta. Tilastomuistin tyhjennys. Keskiarvon ja

Lisätiedot

TIETEELLINEN TASKULASKIN LCD 8110 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk 10 45525 Hattingen

TIETEELLINEN TASKULASKIN LCD 8110 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk 10 45525 Hattingen TIETEELLINEN TASKULASKIN LCD 8110 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk 10 45525 Hattingen Turvaohjeita................................ 4 Määräysten mukainen käyttö.........................

Lisätiedot

HP 300s+ Scientific Calculator -laskin Käyttöopas

HP 300s+ Scientific Calculator -laskin Käyttöopas Juniper.book Page 1 Friday, August 24, 2012 2:02 AM HP 300s+ Scientific Calculator -laskin Käyttöopas Juniper.book Page 2 Friday, August 24, 2012 2:02 AM Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company,

Lisätiedot

fx-95ms fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) fx-570ms fx-991ms Käyttäjän opas

fx-95ms fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) fx-570ms fx-991ms Käyttäjän opas fx-95ms fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) fx-570ms fx-991ms Käyttäjän opas Fi http://world.casio.com/edu_e/ CASIO ELECTRONICS CO., LTD. Unit 6, 1000 North Circular Road, London NW2 7JD, U.K. SUOMI Laskimen

Lisätiedot

KAAVAT. Sisällysluettelo

KAAVAT. Sisällysluettelo Excel 2013 Kaavat Sisällysluettelo KAAVAT KAAVAT... 1 Kaavan tekeminen... 2 Kaavan tekeminen osoittamalla... 2 Kaavan kopioiminen... 3 Kaavan kirjoittaminen... 3 Summa-funktion lisääminen... 4 Suorat eli

Lisätiedot

plot(f(x), x=-5..5, y=-10..10)

plot(f(x), x=-5..5, y=-10..10) [] Jokaisen suoritettavan rivin loppuun ; [] Desimaalierotin Maplessa on piste. [] Kommentteja koodin sekaan voi laittaa # -merkin avulla. Esim. #kommentti tähän [] Edelliseen tulokseen voi viitata merkillä

Lisätiedot

HP 6S -tieteislaskin

HP 6S -tieteislaskin HP 6S -tieteislaskin H 1 1 VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE Tämän käyttöoppaan tiedot ja esimerkit annetaan sellaisina kuin ne ovat ja ne voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Sikäli kuin laki sallii, Hewlett-Packard

Lisätiedot

MAB3 - Harjoitustehtävien ratkaisut:

MAB3 - Harjoitustehtävien ratkaisut: MAB - Harjoitustehtävien ratkaisut: Funktio. Piirretään koordinaatistoakselit ja sijoitetaan pisteet:. a) Funktioiden nollakohdat löydetään etsimällä kuvaajien ja - akselin leikkauspisteitä. Funktiolla

Lisätiedot

Vektoreiden A = (A1, A 2, A 3 ) ja B = (B1, B 2, B 3 ) pistetulo on. Edellisestä seuraa

Vektoreiden A = (A1, A 2, A 3 ) ja B = (B1, B 2, B 3 ) pistetulo on. Edellisestä seuraa Viikon aiheet Pistetulo (skalaaritulo Vektorien tulot Pistetulo Ristitulo Skalaari- ja vektorikolmitulo Integraalifunktio, alkeisfunktioiden integrointi, yhdistetyn funktion derivaatan integrointi Vektoreiden

Lisätiedot

PERUSLASKUJA. Kirjoita muuten sama, mutta ota välilyönti 4:n jälkeen 3/4 +5^2

PERUSLASKUJA. Kirjoita muuten sama, mutta ota välilyönti 4:n jälkeen 3/4 +5^2 PERUSLASKUJA Matemaattisten lausekkeiden syöttäminen: Kirjoita ilman välilyöntejä /+^2 Kirjoita muuten sama, mutta ota välilyönti :n jälkeen / +^2 Kopioi molemmat matematiikka-alueet ja liiku alueen sisällä

Lisätiedot

fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Käyttäjän opas

fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Käyttäjän opas fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Käyttäjän opas Fi http://world.casio.com/edu_e/ CASIO ELECTRONICS CO., LTD. Unit 6, 1000 North Circular Road, London NW2 7JD, U.K. SUOMI Laskimen kannen

Lisätiedot

Valitse ruudun yläosassa oleva painike Download Scilab.

Valitse ruudun yläosassa oleva painike Download Scilab. Luku 1 Ohjeita ohjelmiston Scilab käyttöön 1.1 Ohjelmiston lataaminen Ohjeet ohjelmiston lataamiseen Windows-koneelle. Mene verkko-osoitteeseen www.scilab.org. Valitse ruudun yläosassa oleva painike Download

Lisätiedot

Tilastolliset toiminnot

Tilastolliset toiminnot -59- Tilastolliset toiminnot 6.1 Aineiston esittäminen graafisesti Tilastollisen aineiston tallentamisvälineiksi TI-84 Plus tarjoaa erityiset listamuuttujat L1,, L6, jotka löytyvät 2nd -toimintoina vastaavilta

Lisätiedot

MS-A0003/A0005 Matriisilaskenta Laskuharjoitus 2 / vko 45

MS-A0003/A0005 Matriisilaskenta Laskuharjoitus 2 / vko 45 MS-A0003/A0005 Matriisilaskenta Laskuharjoitus / vko 5 Tehtävä 1 (L): Hahmottele kompleksitasoon ne pisteet, jotka toteuttavat a) z 3 =, b) z + 3 i < 3, c) 1/z >. Yleisesti: ehto z = R, z C muodostaa kompleksitasoon

Lisätiedot

Tässä riisinjyvien määrät jokaisessa ruudussa on laskettava yhteen. Tällöin tuloksena on

Tässä riisinjyvien määrät jokaisessa ruudussa on laskettava yhteen. Tällöin tuloksena on 8. Luvut 8.1 Suuret luvut, summa ja kertoma Aloittakaamme shakkipelin keksimiseen liittyvällä tunnetulla tarinalla. Intian hallitsija innostui kovasti shakkipelistä, jonka yksi palatsin viisaista miehistä

Lisätiedot

Matriiseista. Emmi Koljonen

Matriiseista. Emmi Koljonen Matriiseista Emmi Koljonen 3. lokakuuta 22 Usein meillä on monta systeemiä kuvaavaa muuttujaa ja voimme kirjoittaa niiden välille riippuvaisuuksia, esim. piirin silmukoihin voidaan soveltaa silmukkavirtayhtälöitä.

Lisätiedot

Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä. Yksinkertaisimmillaan voimme esitellä ja tallentaa 1x1 vektorin seuraavasti: >> a = 9.81 a = 9.

Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä. Yksinkertaisimmillaan voimme esitellä ja tallentaa 1x1 vektorin seuraavasti: >> a = 9.81 a = 9. Python linkit: Python tutoriaali: http://docs.python.org/2/tutorial/ Numpy&Scipy ohjeet: http://docs.scipy.org/doc/ Matlabin alkeet (Pääasiassa Deni Seitzin tekstiä) Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä.

Lisätiedot

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Ratkaisut 5. viikolle /

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Ratkaisut 5. viikolle / MS-A8 Differentiaali- ja integraalilaskenta, V/7 Differentiaali- ja integraalilaskenta Ratkaisut 5. viikolle / 9..5. Integroimismenetelmät Tehtävä : Laske osittaisintegroinnin avulla a) π x sin(x) dx,

Lisätiedot

9. Vektorit. 9.1 Skalaarit ja vektorit. 9.2 Vektorit tasossa

9. Vektorit. 9.1 Skalaarit ja vektorit. 9.2 Vektorit tasossa 9. Vektorit 9.1 Skalaarit ja vektorit Skalaari on koon tai määrän mitta. Tyypillinen esimerkki skalaarista on massa. Lukumäärä on toinen hyvä esimerkki skalaarista. Vektorilla on taas suuruus ja suunta.

Lisätiedot

OHJELMOITAVA LASKIN SHARP EL-9400 PEREHTYMINEN ERIKOISNÄPPÄIMIIN

OHJELMOITAVA LASKIN SHARP EL-9400 PEREHTYMINEN ERIKOISNÄPPÄIMIIN OHJELMOITAVA LASKIN SHARP EL-9400 PEREHTYMINEN ERIKOISNÄPPÄIMIIN Virta päälle ja pois Ohjelmatila päälle Paluu laskintilaan yleisesti!!! Laskinasetukset: Kulma yms. A.Kontr. B.Muisti (EI: C-E) Luku muistipaikkaan

Lisätiedot

PRELIMINÄÄRIKOE PITKÄ MATEMATIIKKA 9.2.2011

PRELIMINÄÄRIKOE PITKÄ MATEMATIIKKA 9.2.2011 PRELIMINÄÄRIKOE PITKÄ MATEMATIIKKA 9..0 Kokeessa saa vastata enintään kymmeneen tehtävään.. Sievennä a) 9 x x 6x + 9, b) 5 9 009 a a, c) log 7 + lne 7. Muovailuvahasta tehty säännöllinen tetraedri muovataan

Lisätiedot

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1. Tietokoneharjoitus: ratkaisut

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1. Tietokoneharjoitus: ratkaisut Johdanto Kokeile tavallista numeroilla laskemista: yhteen-, kerto- ja jakolaskuja sekä potenssiinkorotusta. 5 (3.1) Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Tietokoneharjoitus: ratkaisut Kurssin 1. alkuviikon

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 2 Lisää osamurtoja Tutkitaan jälleen rationaalifunktion P(x)/Q(x) integrointia. Aiemmin käsittelimme tapauksen, jossa nimittäjä voidaan esittää muodossa Q(x) = a(x x

Lisätiedot

Triumph-Adler TWEN. TWEN C 1240 SOLAR Pöytälaskin

Triumph-Adler TWEN. TWEN C 1240 SOLAR Pöytälaskin Triumph-Adler TWEN TWEN C 1240 SOLAR Pöytälaskin Selausnäppäimet 3 Automaattinen selausnäppäin 3 Korjausnäppäin 3 Check näppäin 3 Tax Plus näppäin 3 Tax Miinus näppäin 3 Percent/Tax Rate näppäin 3 Home/Exchange

Lisätiedot

Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe 11.6.2012 klo 10 13 Ratkaisut ja pisteytysohjeet

Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe 11.6.2012 klo 10 13 Ratkaisut ja pisteytysohjeet Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe 11.6.01 klo 10 13 t ja pisteytysohjeet 1. Ratkaise seuraavat yhtälöt ja epäyhtälöt. (a) 3 x 3 3 x 1 4, (b)

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Huom! (5 4 ) Luetaan viisi potenssiin neljä tai viisi neljänteen. 7.1 Potenssin määritelmä

Huom! (5 4 ) Luetaan viisi potenssiin neljä tai viisi neljänteen. 7.1 Potenssin määritelmä 61 7.1 Potenssin määritelmä Potenssi on lyhennetty merkintä tulolle, jossa kantaluku kerrotaan itsellään niin monta kertaa kuin eksponentti ilmaisee. - luvun toinen potenssi on nimeltään luvun neliö o

Lisätiedot

Harjoitus 1: Matlab. Harjoitus 1: Matlab. Mat Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1. Syksy 2006

Harjoitus 1: Matlab. Harjoitus 1: Matlab. Mat Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1. Syksy 2006 Harjoitus 1: Matlab Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt Syksy 2006 Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1 Harjoituksen aiheita Tutustuminen Matlab-ohjelmistoon Laskutoimitusten

Lisätiedot

811120P Diskreetit rakenteet

811120P Diskreetit rakenteet 811120P Diskreetit rakenteet 2016-2017 2. Lukujen esittäminen ja aritmetiikka 2.1 Kantajärjestelmät ja lukujen esittäminen Käytettävät lukujoukot: Luonnolliset luvut IN = {0,1,2,3,... } Positiiviset kokonaisluvut

Lisätiedot

Matematiikka vuosiluokat 7 9

Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikan opetuksen ydintehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuus hankkia sellaiset matemaattiset taidot, jotka antavat valmiuksia selviytyä jokapäiväisissä toiminnoissa

Lisätiedot

B. 2 E. en tiedä C. 6. 2 ovat luonnollisia lukuja?

B. 2 E. en tiedä C. 6. 2 ovat luonnollisia lukuja? Nimi Koulutus Ryhmä Jokaisessa tehtävässä on vain yksi vastausvaihtoehto oikein. Laske tehtävät ilman laskinta.. Missä pisteessä suora y = 3x 6 leikkaa x-akselin? A. 3 D. B. E. en tiedä C. 6. Mitkä luvuista,,,

Lisätiedot

PERUSKOULUSTA PITKÄLLE

PERUSKOULUSTA PITKÄLLE Raimo Seppänen Tytti Kiiski PERUSKOULUSTA PITKÄLLE KERTAUSTA JA TÄYDENNYSTÄ LUKION PITKÄLLE MATEMATIIKALLE JA MATEMATIIKKAA VAATIVAAN AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN MFKA-KUSTANNUS OY HELSINKI 2007 SISÄLLYS

Lisätiedot

Kun tilariville ilmestyy BATT-merkki, on aika vaihtaa paristot.

Kun tilariville ilmestyy BATT-merkki, on aika vaihtaa paristot. Liite C: Huolto- ja takuutiedot C Paristot... 578 Ongelmien ilmetessä... 581 TI-tuotepalvelu ja takuutiedot... 582 Tämä liitteen tiedot saattavat olla hyödyllisiä kun käytät TI-89 / TI-92 Plus-laskinta.

Lisätiedot

Merkitse kertolasku 3 3 3 3 potenssin avulla ja laske sen arvo.

Merkitse kertolasku 3 3 3 3 potenssin avulla ja laske sen arvo. 13 Luvun potenssi Kertolasku, jonka kaikki tekijät ovat samoja, voidaan merkitä lyhyemmin potenssin avulla. Potenssimerkinnässä eksponentti ilmaisee, kuinka monta kertaa kantaluku esiintyy tulossa. Potenssin

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 4 Jatkuvuus Jatkuvan funktion määritelmä Tarkastellaan funktiota f x) jossakin tietyssä pisteessä x 0. Tämä funktio on tässä pisteessä joko jatkuva tai epäjatkuva. Jatkuvuuden

Lisätiedot

LAUSEKKEET JA NIIDEN MUUNTAMINEN

LAUSEKKEET JA NIIDEN MUUNTAMINEN LAUSEKKEET JA NIIDEN MUUNTAMINEN 1 LUKULAUSEKKEITA Ratkaise seuraava tehtävä: Retkeilijät ajoivat kahden tunnin ajan polkupyörällä maantietä pitkin 16 km/h nopeudella, ja sitten vielä kävelivät metsäpolkua

Lisätiedot

Fx-CP400 -laskimella voit ratkaista yhtälöitä ja yhtälöryhmiä eri tavoin.

Fx-CP400 -laskimella voit ratkaista yhtälöitä ja yhtälöryhmiä eri tavoin. 3. Yhtälöt Fx-CP400 -laskimella voit ratkaista yhtälöitä ja yhtälöryhmiä eri tavoin. 3.1 Ensimmäisen asteen yhtälöt Ratkaise yhtälö. 3 x ( x 3) 4x 5 Kirjoita tehtävä sellaisenaan, maalaa se ja käytä Interactive

Lisätiedot

Casion fx-cg20 ylioppilaskirjoituksissa apuna

Casion fx-cg20 ylioppilaskirjoituksissa apuna Casion fx-cg20 ylioppilaskirjoituksissa apuna Grafiikkalaskin on oivallinen apuväline ongelmien ratkaisun tukena. Sen avulla voi piirtää kuvaajat, ratkaista yhtälöt ja yhtälöryhmät, suorittaa funktioanalyysin

Lisätiedot

Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta 2017 Insinöörivalinnan matematiikan koe , Ratkaisut (Sarja A)

Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta 2017 Insinöörivalinnan matematiikan koe , Ratkaisut (Sarja A) Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta 017 Insinöörivalinnan matematiikan koe 30..017, Ratkaisut (Sarja A) 1. a) Lukujen 9, 0, 3 ja x keskiarvo on. Määritä x. (1 p.) b) Mitkä reaaliluvut

Lisätiedot

A-osa. Ratkaise kaikki tämän osan tehtävät. Tehtävät arvostellaan pistein 0-6. Taulukkokirjaa saa käyttää apuna, laskinta ei.

A-osa. Ratkaise kaikki tämän osan tehtävät. Tehtävät arvostellaan pistein 0-6. Taulukkokirjaa saa käyttää apuna, laskinta ei. PITKÄ MATEMATIIKKA PRELIMINÄÄRIKOE 7..07 NIMI: A-osa. Ratkaise kaikki tämän osan tehtävät. Tehtävät arvostellaan pistein 0-. Taulukkokirjaa saa käyttää apuna, laskinta ei.. Valitse oikea vaihtoehto ja

Lisätiedot

TWEN 131 PD / 1430 PD KÄYTTÖOHJE

TWEN 131 PD / 1430 PD KÄYTTÖOHJE TWEN 131 PD / 1430 PD KÄYTTÖOHJE 1 Virran kytkeminen ja paristonvaihto...3 Ennen virran kytkemistä...3 Virran kytkeminen...3 Varoitus...3 Pariston vaihto...3 2 Värinauhan vaihto...3 3 Kuittinauhan asetus...4

Lisätiedot

FUNKTION KUVAAJAN PIIRTÄMINEN

FUNKTION KUVAAJAN PIIRTÄMINEN FUNKTION KUVAAJAN PIIRTÄMINEN Saat kuvapohjan painamalla @-näppäintä tai Insert/Graph/X-Y-POT. Kuvapohjassa on kuusi paikanvaraaja: vaaka-akselin keskellä muuttuja ja päissä minimi- ja maksimiarvot pystyakselin

Lisätiedot

KORJAUSMATIIKKA 3, MATERIAALI

KORJAUSMATIIKKA 3, MATERIAALI 1 SISÄLTÖ KORJAUSMATIIKKA, MATERIAALI 1) Potenssi ) Juuri ) Polynomit 4) Ensimmäisen asteen yleinen yhtälön ratkaisu 5) Yhtälöt ongelmaratkaisuissa (tehtävissä esitellään myös. asteen yhtälön ratkaisu)

Lisätiedot

Tekijä Pitkä matematiikka

Tekijä Pitkä matematiikka K1 Tekijä Pitkä matematiikka 5 7..017 a) 1 1 + 1 = 4 + 1 = 3 = 3 4 4 4 4 4 4 b) 1 1 1 = 4 6 3 = 5 = 5 3 4 1 1 1 1 1 K a) Koska 3 = 9 < 10, niin 3 10 < 0. 3 10 = (3 10 ) = 10 3 b) Koska π 3,14, niin π

Lisätiedot

PERUSLASKUJA. Kirjoita muuten sama, mutta ota välilyönti 4:n jälkeen 3/4 +5^2 3

PERUSLASKUJA. Kirjoita muuten sama, mutta ota välilyönti 4:n jälkeen 3/4 +5^2 3 PERUSLASKUJA Matemaattisten lausekkeiden syöttäminen: Kirjoita ilman välilyöntejä 3/+^ 3 Kirjoita muuten sama, mutta ota välilyönti :n jälkeen 3/ +^ 3 Liiku matematiikka alueella nuolinäppäimin. Kokeile

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Lomakkeet Lomake on asiakirja, joka sisältää täyttämistä ohjaavia tietoja tai merkintöjä. Wordin lomakekenttä-toiminnolla luodaan näytöllä täytettäviä lomakkeita tai tulostettavia lomakepohjia.

Lisätiedot

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä 17 Asiakaskohtainen Budjetti 17.1 Ylläpito-ohjelma 17.1.1 Yleistä BudgCust Ohjelmalla avataan järjestelmään asiakaskohtaisia budjetteja, jotka annetaan kuukausitasolla (oletus). 17.1.2 Parametrit Ohjelmaa

Lisätiedot

Riistakameran käyttöohje

Riistakameran käyttöohje Riistakameran käyttöohje Sisällysluettelo I. Pikakäyttöönotto... 2 1. Etupaneeli... 2 2. Alaosa ja virtakytkin... 3 Automaattinen infrapunakuvaustila... 3 Testitila... 3 Liitännät... 3 3. Patterin asettaminen...

Lisätiedot

Yhtälöryhmä matriisimuodossa. MS-A0004/A0006 Matriisilaskenta. Tarkastellaan esimerkkinä lineaarista yhtälöparia. 2x1 x 2 = 1 x 1 + x 2 = 5.

Yhtälöryhmä matriisimuodossa. MS-A0004/A0006 Matriisilaskenta. Tarkastellaan esimerkkinä lineaarista yhtälöparia. 2x1 x 2 = 1 x 1 + x 2 = 5. 2. MS-A4/A6 Matriisilaskenta 2. Nuutti Hyvönen, c Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto 5.9.25 Tarkastellaan esimerkkinä lineaarista yhtälöparia { 2x x 2 = x + x 2

Lisätiedot

FUNKTION KUVAAJAN PIIRTÄMINEN

FUNKTION KUVAAJAN PIIRTÄMINEN FUNKTION KUVAAJAN PIIRTÄMINEN Saat kuvapohjan Plots/Insert Plot/XY plot Huomaa - ja y-akselin paikanvaraajat (ja näissä valmiina yksikön syöttöruutu). Siirrä - akselia ylös/alas. Palauta origo perinteiseen

Lisätiedot

12. Differentiaaliyhtälöt

12. Differentiaaliyhtälöt 1. Differentiaaliyhtälöt 1.1 Johdanto Differentiaaliyhtälöitä voidaan käyttää monilla alueilla esimerkiksi tarkasteltaessa jonkin kohteen lämpötilan vaihtelua, eksponentiaalista kasvua, sähkölatauksen

Lisätiedot

1.1 Vektorit. MS-A0007 Matriisilaskenta. 1.1 Vektorit. 1.1 Vektorit. Reaalinen n-ulotteinen avaruus on joukko. x 1. R n. 1. Vektorit ja kompleksiluvut

1.1 Vektorit. MS-A0007 Matriisilaskenta. 1.1 Vektorit. 1.1 Vektorit. Reaalinen n-ulotteinen avaruus on joukko. x 1. R n. 1. Vektorit ja kompleksiluvut ja kompleksiluvut ja kompleksiluvut 1.1 MS-A0007 Matriisilaskenta 1. ja kompleksiluvut Nuutti Hyvönen, c Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto 26.10.2015 Reaalinen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 2007 S&A MATINTUPA 1. ILMAVIRTAUKSEN MITTAUS Suora, 1:n pisteen mittaus a) Kytke mittalaitteeseen virta. b) Paina UNITS - näppäintä ja valitse haluttu mittayksikkö

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOE PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

MATEMATIIKAN KOE PITKÄ OPPIMÄÄRÄ YLIOPPILSTUTKINTO- LUTKUNT..7 MTEMTIIKN KOE PITKÄ OPPIMÄÄRÄ -osa Ratkaise kaikki tämän osan tehtävät. Tehtävät arvostellaan pistein. Kunkin tehtävän ratkaisu kirjoitetaan tehtävän alla olevaan ruudukkoon.

Lisätiedot

Tässä dokumentissa on ensimmäisten harjoitusten malliratkaisut MATLABskripteinä. Voit kokeilla itse niiden ajamista ja toimintaa MATLABissa.

Tässä dokumentissa on ensimmäisten harjoitusten malliratkaisut MATLABskripteinä. Voit kokeilla itse niiden ajamista ja toimintaa MATLABissa. Laskuharjoitus 1A Mallit Tässä dokumentissa on ensimmäisten harjoitusten malliratkaisut MATLABskripteinä. Voit kokeilla itse niiden ajamista ja toimintaa MATLABissa. 1. tehtävä %% 1. % (i) % Vektorit luodaan

Lisätiedot

k-kantaisen eksponenttifunktion ominaisuuksia

k-kantaisen eksponenttifunktion ominaisuuksia 3.1.1. k-kantaisen eksponenttifunktion ominaisuuksia f() = k (k > 0, k 1) Määrittely- ja arvojoukko M f = R, A f = R + Jatkuvuus Funktio f on jatkuva Monotonisuus Funktio f aidosti kasvava, kun k > 1 Funktio

Lisätiedot

1.1. YHDISTETTY FUNKTIO

1.1. YHDISTETTY FUNKTIO 1.1. YHDISTETTY FUNKTIO (g o f) () = g(f()) Funktio g = yhdistetyn funktion g o f ulkofunktio Funktio f = yhdistetyn funktion g o f sisäfunktio E.2. Olkoon f() = 2 + 3 ja g() = 4-5. Muodosta funktio a)

Lisätiedot

1.1 Vektorit. MS-A0004/A0006 Matriisilaskenta. 1.1 Vektorit. 1.1 Vektorit. Reaalinen n-ulotteinen avaruus on joukko. x 1. R n.

1.1 Vektorit. MS-A0004/A0006 Matriisilaskenta. 1.1 Vektorit. 1.1 Vektorit. Reaalinen n-ulotteinen avaruus on joukko. x 1. R n. ja kompleksiluvut ja kompleksiluvut 1.1 MS-A0004/A0006 Matriisilaskenta 1. ja kompleksiluvut Nuutti Hyvönen, c Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto 8.9.015 Reaalinen

Lisätiedot

Sekalaiset tehtävät, 11. syyskuuta 2005, sivu 1 / 13. Tehtäviä

Sekalaiset tehtävät, 11. syyskuuta 2005, sivu 1 / 13. Tehtäviä Sekalaiset tehtävät, 11. syyskuuta 005, sivu 1 / 13 Tehtäviä Tehtävä 1. Johda toiseen asteen yhtälön ax + bx + c = 0, a 0 ratkaisukaava. Tehtävä. Määrittele joukon A R pienin yläraja sup A ja suurin alaraja

Lisätiedot

KESKEISET SISÄLLÖT Keskeiset sisällöt voivat vaihdella eri vuositasoilla opetusjärjestelyjen mukaan.

KESKEISET SISÄLLÖT Keskeiset sisällöt voivat vaihdella eri vuositasoilla opetusjärjestelyjen mukaan. VUOSILUOKAT 6 9 Vuosiluokkien 6 9 matematiikan opetuksen ydintehtävänä on syventää matemaattisten käsitteiden ymmärtämistä ja tarjota riittävät perusvalmiudet. Perusvalmiuksiin kuuluvat arkipäivän matemaattisten

Lisätiedot

f(x) f(y) x y f f(x) f(y) (x) = lim

f(x) f(y) x y f f(x) f(y) (x) = lim Y1 (Matematiikka I) Haastavampia lisätehtäviä Syksy 1 1. Funktio h määritellään seuraavasti. Kuvan astiaan lasketaan vettä tasaisella nopeudella 1 l/min. Astia on muodoltaan katkaistu suora ympyräkartio,

Lisätiedot

Opettaja: tyk.fi Aika ja paikka: ma, ke klo 17:00-18:25, luokka 26.

Opettaja: tyk.fi Aika ja paikka: ma, ke klo 17:00-18:25, luokka 26. MAB 0: Kertauskurssi Opettaja: Janne.Lemberg @ tyk.fi Aika ja paikka: ma, ke klo 17:00-18:25, luokka 26. Alustava aikataulu: ma 29.8 ke 31.8 ma 5.9 ke 7.9 ma 12.9 ke 14.9 ma 19.9 ke 21.9 ma 26.9 ke 28.9

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kertausluento 2. välikokeeseen Toisessa välikokeessa on syytä osata ainakin seuraavat asiat:. Potenssisarjojen suppenemissäde, suppenemisväli ja suppenemisjoukko. 2. Derivaatan

Lisätiedot

Numeerinen ratkaisija on erityisen käyttökelpoinen yllä olevan kaltaisten yhtälöiden ratkaisussa.

Numeerinen ratkaisija on erityisen käyttökelpoinen yllä olevan kaltaisten yhtälöiden ratkaisussa. Kappale 19: Numeerinen ratkaisija 19 Johdanto: Numeerinen ratkaisija... 334 Ratkaisijan avaaminen ja yhtälön syöttäminen... 335 Tunnettujen muuttujien määritteleminen... 337 Tuntemattoman muuttujan ratkaiseminen...

Lisätiedot

Casion fx-cg20 ylioppilaskirjoituksissa apuna

Casion fx-cg20 ylioppilaskirjoituksissa apuna Casion fx-cg20 ylioppilaskirjoituksissa apuna Grafiikkalaskin on oivallinen apuväline ongelmien ratkaisun tukena. Sen avulla voi piirtää kuvaajat, ratkaista yhtälöt ja yhtälöryhmät, suorittaa funktioanalyysin

Lisätiedot

KL1500 Ohjelmointi- ja toimintaohjeet

KL1500 Ohjelmointi- ja toimintaohjeet KL1500 Ohjelmointi- ja toimintaohjeet KOODIT Perusasiat Lukossa on kolme eri kooditasoa: 1. Pääkäyttäjäkoodi 2. Huoltokoodi 3. Käyttäjäkoodi Lukko toimitetaan kahdella tehdasasetetulla koodilla: Pääkäyttäjäkoodi:

Lisätiedot

Numeeriset menetelmät Pekka Vienonen

Numeeriset menetelmät Pekka Vienonen Numeeriset menetelmät Pekka Vienonen 1. Funktion nollakohta Newtonin menetelmällä 2. Määrätty integraali puolisuunnikassäännöllä 3. Määrätty integraali Simpsonin menetelmällä Newtonin menetelmä Newtonin

Lisätiedot

Matriisilaskenta Laskuharjoitus 1 - Ratkaisut / vko 37

Matriisilaskenta Laskuharjoitus 1 - Ratkaisut / vko 37 Matriisilaskenta Laskuharjoitus 1 - Ratkaisut / vko 37 Tehtävä 1: Käynnistä Matlab-ohjelma ja kokeile laskea sillä muutama peruslaskutoimitus: laske jokin yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku. Laske

Lisätiedot

Muuttujien määrittely

Muuttujien määrittely Tarja Heikkilä Muuttujien määrittely Määrittele muuttujat SPSS-ohjelmaan lomakkeen kysymyksistä. Harjoitusta varten lomakkeeseen on muokattu kysymyksiä kahdesta opiskelijoiden tekemästä Joupiskan rinneravintolaa

Lisätiedot

Matematiikan peruskurssi 2

Matematiikan peruskurssi 2 Matematiikan peruskurssi Tentti, 9..06 Tentin kesto: h. Sallitut apuvälineet: kaavakokoelma ja laskin, joka ei kykene graaseen/symboliseen laskentaan Vastaa seuraavista viidestä tehtävästä neljään. Saat

Lisätiedot

TI-30XS MultiView - ja TI-30XB MultiView - tiedelaskimet

TI-30XS MultiView - ja TI-30XB MultiView - tiedelaskimet TI-30XS MultiView - ja TI-30XB MultiView - tiedelaskimet Tärkeää... 2 Esimerkkejä... 3 TI-30XS MultiView -laskim en käynnistäminen ja sammuttaminen... 3 Näytön kontrasti... 3 Perusnäyttö... 4 Kakkostoiminnot...

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 9 1 Implisiittinen derivointi Tarkastellaan nyt yhtälöä F(x, y) = c, jossa x ja y ovat muuttujia ja c on vakio Esimerkki tällaisesta yhtälöstä on x 2 y 5 + 5xy = 14

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla

Lisätiedot

8.1 Murtoluvun määritelmä - murtoluvulla tarkoitetaan aina osaa (osia) jostakin kokonaisuudesta

8.1 Murtoluvun määritelmä - murtoluvulla tarkoitetaan aina osaa (osia) jostakin kokonaisuudesta 8. Murtoluvun määritelmä - murtoluvulla tarkoitetaan aina osaa (osia) jostakin kokonaisuudesta - oheisessa kuvassa ympyrä on jaettu kolmeen yhtä suureen osaan, joista kukin osa on yksi kolmasosa koko ympyrästä

Lisätiedot

ClassPad 330 plus ylioppilaskirjoituksissa apuna

ClassPad 330 plus ylioppilaskirjoituksissa apuna ClassPad 330 plus ylioppilaskirjoituksissa apuna Suomessa sallittiin CAS (Computer Algebra System) laskimien käyttö keväästä 2012 alkaen ylioppilaskirjoituksissa. Norjassa ja Ruotsissa vastaava kehitys

Lisätiedot

Taulukkolaskenta. Microsoft Excel 2007 SYVENTÄVÄ MATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 30.9.2008

Taulukkolaskenta. Microsoft Excel 2007 SYVENTÄVÄ MATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 30.9.2008 Taulukkolaskenta SYVENTÄVÄ MATERIAALI Microsoft Excel 2007 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 30.9.2008 materiaalimyynti@piuha.fi Tämän materiaalin kopioiminen ilman tekijän lupaa kielletään

Lisätiedot

Syksyn 2015 Lyhyen matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut

Syksyn 2015 Lyhyen matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Sksn 015 Lhen matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Tekijät: Olli Karkkulainen ja Markku Parkkonen Ratkaisut on laadittu TI-Nspire CAS -tietokoneohjelmalla kättäen Muistiinpanot -sovellusta.

Lisätiedot

3 Lineaariset yhtälöryhmät ja Gaussin eliminointimenetelmä

3 Lineaariset yhtälöryhmät ja Gaussin eliminointimenetelmä 1 3 Lineaariset yhtälöryhmät ja Gaussin eliminointimenetelmä Lineaarinen m:n yhtälön yhtälöryhmä, jossa on n tuntematonta x 1,, x n on joukko yhtälöitä, jotka ovat muotoa a 11 x 1 + + a 1n x n = b 1 a

Lisätiedot

PERUSLASKUJA. Kirjoita muuten sama, mutta ota KAKSI välilyöntiä (SEURAA ALUEMERKINTÄÄ) 4:n jälkeen 3/4 +5^2

PERUSLASKUJA. Kirjoita muuten sama, mutta ota KAKSI välilyöntiä (SEURAA ALUEMERKINTÄÄ) 4:n jälkeen 3/4 +5^2 PERUSLASKUJA Matemaattisten lausekkeiden syöttäminen: Kirjoita ilman välilyöntejä 3/4+^2 3 4+ 2 Kirjoita muuten sama, mutta ota KAKSI välilyöntiä (SEURAA ALUEMERKINTÄÄ) 4:n jälkeen 3/4 +^2 3 + 4 2 Kopioi

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3 Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3 1 Epäyhtälöitä Aivan aluksi lienee syytä esittää luvun itseisarvon määritelmä: { x kun x 0 x = x kun x < 0 Siispä esimerkiksi 10 = 10 ja 10 = 10. Seuraavaksi listaus

Lisätiedot

4. Oheisessa 4x4 ruudukossa jokainen merkki tarkoittaa jotakin lukua. Mikä lukua salmiakki vastaa?

4. Oheisessa 4x4 ruudukossa jokainen merkki tarkoittaa jotakin lukua. Mikä lukua salmiakki vastaa? Peruskoulun matematiikkakilpailu Loppukilpailu perjantaina 30.1.2015 OSA 1 Ratkaisuaika 30 min Pistemäärä 20 Tässä osassa ei käytetä laskinta. Kaikkiin tehtäviin laskuja, kuvia tai muita perusteluja näkyviin.

Lisätiedot

Juha Haataja 4.10.2011

Juha Haataja 4.10.2011 METROPOLIA Taulukkolaskenta Perusteita Juha Haataja 4.10.2011 Lisätty SUMMA.JOS funktion käyttö (lopussa). Tavoite ja sisältö Tavoite Taulukkolaskennan peruskäytön hallinta Sisältö Työtila Omat kaavat,

Lisätiedot

Kurssin loppuosassa tutustutaan matriiseihin ja niiden käyttöön yhtälöryhmien ratkaisemisessa.

Kurssin loppuosassa tutustutaan matriiseihin ja niiden käyttöön yhtälöryhmien ratkaisemisessa. 7 Matriisilaskenta Kurssin loppuosassa tutustutaan matriiseihin ja niiden käyttöön yhtälöryhmien ratkaisemisessa. 7.1 Lineaariset yhtälöryhmät Yhtälöryhmät liittyvät tilanteisiin, joissa on monta tuntematonta

Lisätiedot

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKAN ALA MATEMATIIKAN PREPPAUSTEHTÄVIÄ Kesä 2015

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKAN ALA MATEMATIIKAN PREPPAUSTEHTÄVIÄ Kesä 2015 PREPPAUSTA 05.nb LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKAN ALA MATEMATIIKAN PREPPAUSTEHTÄVIÄ Kesä 05 MURTOLUVUT. Laske murtolukujen 3 ja 5 6 summa, tulo ja osamäärä. Summa 3 5 6 4 3 5 6 8 6 5 6 3 6 6. Laske

Lisätiedot