Kaupallinen menestys kasvun veturina markkinointi Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Marketing Clinicin ja Kauppalehden tekemä selvitys Lokakuu 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupallinen menestys kasvun veturina markkinointi Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Marketing Clinicin ja Kauppalehden tekemä selvitys Lokakuu 2013"

Transkriptio

1 Kaupallinen menestys kasvun veturina markkinointi Suomessa nyt ja tulevaisuudessa Marketing in ja Kauppalehden tekemä selvitys Lokakuu 2013

2 Marketing Tausta Marketing on vuonna 2004 perustettu Pohjoismaiden johtava markkinoinnin konsultointiyritys Missiomme on auttaa suomalaisia ja pohjoismaisia yrityksiä luomaan kaupallista menestystä Haluamme osoittaa, että markkinoinnilla ja kaupallistamisella on ensisijaisen tärkeä merkitys liiketoiminnan kasvun lähteenä ja lisäarvon tuojana ja markkinoinnin tulisi olla myös ylimmän johdon agendalla Haluamme todentaa markkinoinnin tämän hetkisen tilan ja luoda keskustelun aiheita asian ympärille Kysely tehtiin yhteistyössä Kauppalehden kanssa Accelerating commercial success through analytics and customer insight 2

3 Marketing Tutkimuksen perustiedot Ajankohta: Tutkimus toteutettiin elokuussa 2013 Tutkimusmetodi: online-kysely Kohderyhmä: Ssuomalaiset markkinointijohtajat, -päälliköt, -vastaavat ja toimitusjohtajat Otoksen koko 200 Analyysissa vastaukset jaettu Suuri yritys : Liikevaihto > 10 M Eur Pieni yritys : Liikevaihto < 10 M Eur Tutkimuksen aihealueet: Markkinoinnin rooli Markkinoinnin mittaaminen Markkinoinnin vastuut ja budjetti Markkinointiorganisaatio ja osaaminen 18/11/13 3

4 Linkkiteksti 1 Linkkiteksti 2 Linkkiteksti 3 Linkkiteksti 4 Linkkiteksti 5 Linkkiteksti 6 Linkkiteksti 7 Marketing Selvityksen sisältö 0 Yhteenveto ja päälöydökset 1 Markkinoinnin rooli 2 Markkinoinnin vastuut ja budjetti 3 Markkinoinnin mittaaminen 4 Markkinointiorganisaatio ja osaaminen 5 Liitteet: taustatiedot 18/11/13 4

5 Päähavainnot linjaavat markkinoinnin varsin perinteiseen rooliin suurta muutostarvetta ei myöskään voida havaita Markkinoinnin rooli on edelleen hyvin perinteinen - strateginen rooli todentuu edelleen liian harvoissa yrityksissä Markkinointi on tukifunktio, ei keskeinen kilpailutekijä - markkinointi ja liiketoiminta koetaan erillisinä Markkinointia mitataan perinteisillä tulosmittareilla prosessia mitataan harvoin Markkinointiosaamiseen ollaan pääsääntöisesti tyytyväisiä Markkinoinnin osaamisen kehittäminen koetaan tärkeäksi Panostukset markkinointiin ovat varsin alhaisia osalla yrityksistä ei ole markkinointibudjettia lainkaan Marketing 18/11/13 5

6 Markkinionnin rooli Markkinoinnin rooli on edelleen hyvin perinteinen. Markkinoinnilla on strateginen rooli vain alle puolessa suurista yrityksistä. Suuremmat yritykset Suuremmissa yrityksissä markkinoinnin keskeisimpänä roolina on markkinointiviestinnän sekä asiakasymmärryksen tuottaminen - hinnoitteluun ja kanavastrategiaan (jakelu) markkinointi pääsee puuttumaan kaikkein harvimmin. Markkinoinnilla ei suurissakaan yrityksissä koeta olevan suoraan liiketoimintatavoitteisiin (kasvu/kannattavuus) liitettyjä vastuita vaan vastuut ovat funktionaalisia (tukifunktio). Pienet yritykset Pienissä yrityksissä markkinoinnin päärooli on tukea myyntiä mutta rooli pienenee kaikilla osa-alueilla. Myynnin tuen lisäksi keskeisimpänä nähdään rooli markkinointiviestinnässä ja asiakasymmärryksen tuottamisessa. Pienemmissä yrityksissä markkinoinnin vastuut liitetään selkeästi enemmän liiketoiminnan tavoitteisiin. Marketing 18/11/13 6

7 Markkinoinnin budjetti Panostukset markkinointiin vaihtelevat suuresti. Yleisin markkinointibudjetin koko on 1-2 % liikevaihdosta. Suuremmissa yrityksissä joka kymmenes panostaa markkinointiin yli 10 % liikevaihdosta (kuluttajamarkkinoilla toimivia yrityksiä) mutta lähes puolet 2 % tai vähemmän. Pienten yritysten markkinointipanostukset vähenevät kautta linjan. Lähes 60 % pärjää alle 2 % budjetilla ja peräti 6 % selviää ilman markkinointibudjettia. Kuluttajamarkkinoilla toimivat yritykset panostavat markkinointiin suhteellisesti enemmän. BtoB yrityksissä panostukset eivät ylitä 4 % liikevaihdosta ja ovat suurimmalla osalla 2 % tai alle. Marketing 18/11/13 7

8 Markkinoinnin mittaaminen Markkinoinnin mittaristo hyvin perinteinen - myynnin arvo, volyymi ja asiakastyytyväisyys suosituimpia markkinoinnin mittareita Suuret yritykset Markkinoinnin mittaristo on pääosin varsin perinteinen keskittyen myynnin arvoon ja volyymiin sekä asiakastyytyväisyyteen. ROMI ja NPS on kuitenkin käytössä lähes neljänneksessä yrityksistä. Mittaamisen haasteet ovat erityisesti tiedonhallinnassa ja osaamisessa Kolme viidestä yrityksestä kokee tiedonhallinnan markkinoinnin mittaamisen keskeisimmäksi ongelmaksi. Toisena haastealueena koetaan oma osaaminen mittaristojen kehittämisessä. Pienet yritykset Pienissä yrityksissä markkinoinnin keskitytään myynnin arvon, volyymiin sekä asiakastyytyväisyyden mittaamiseen. ROMI ja NPS ovat käytössä vain 5 % yrityksistä. Marketing 18/11/13 8

9 Markkinoinnin osaaminen Markkinoinnin osaamiseen ollaan pääsääntöisesti tyytyväisiä. Keskeisimmistä tehtävistä markkinointistrategian suunnittelussa on eniten kehitettävää. Suuret yritykset Markkinoinnin keskeisimmissä vastuualueissa osaaminen on parhaassa kunnossa budjetoinnissa ja kuluvastuussa. Myös digitaalisessa markkinoinnissa, markkinointisuunnitelmissa sekä markkinointiprosessien ja resurssien hallinnassa ollaan vastaajien mielestä ajan tasalla. Kehittämistarpeita markkinoinnin päätehtävissä on eniten markkinointistrategian suunnittelussa. Pienet yritykset Pienissä yrityksissä tärkemmissä vastuualueissa kysynnän luomisessa ja markkinoinnin suunnittelussa on osaamisessa selkeitä puutteita. Tyytyväisimipiä ollaan asiakasymmärryksen tuottamiseen ja asiakasarvon sekä suhteiden luomiseen. Osaamisen kehittäminen Markkinoinnin osaamisen kehittäminen koetaan tärkeäksi menestystekijäksi mutta pienissä yrityksissä markkinointi koetaan vähemmän tärkeäksi kuin suurissa. Marketing 18/11/13 9

10 Johtopäätöksiä ja havaintoja Marketing Markkinointi lähtee edelleen takamatkalta kulmahuoneisiin tai johtoryhmiin Markkinoinnin rooli on edelleen toimia tukifunktiona oikealle liiketoiminnalle Markkinointia ymmärretään ja hyödynnetään väärin, monella eri tasolla Yritysjohto ei tunne ja/tai ymmärrä markkinoinnin mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämisessä Mielikuva markkinoinnin osaamisen tasosta Suomessa ei perustu näyttöihin Onko tyytyväisyys osaamiseen heijastuma alhaisesta tavoitetasosta ja/vai heikosta markkinoinnin mahdollisuuksien ymmärtämisestä? Markkinoinnin osaamisen kehittäminen koetaan tärkeäksi menestystekijäksi mutta viesti tutkimuksesta on ristiriitainen Kysymys kuuluu investoidaanko markkinoinnin osaamiseen todella vai onko kysymyksessä ymmärryksen puutteesta johtuva harha? Marketing 18/11/13 10

11 Marketing 1. Markkinoinnin rooli 18/11/13 11

12 Markkinoinnin rooli on edelleen hyvin perinteinen. Alle puolessa suurista yrityksistä markkinoinnilla on strateginen rooli Marketing Kolmasosassa suurista yrityksistä markkinointi on ensisijaisesti myynnin tukitoiminto 15%:lla rooli on viestinnällinen Alle 10%:lla suurista yrityksistä markkinoinnin rooli on epäselvä 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % Suuret yritykset (liikevaihto yli 10m ) Mikä seuraavista kuvaa parhaiten markkinoinnin (markkinointitoiminnon) roolia yrityksessänne? (N=61) 8% 15% 31% 50 % 40 % 30 % 20 % 46% 10 % 0 % Roolia ei selkeästi määritelty Ensisijaisesti viestinnällinen rooli (mainonta, PR tms.) Ensisijaisesti myynnin tukitoiminto Tärkeä strateginen rooli liiketoiminnan yleisessä kehittämisessä Q6: Mikä seuraavista kuvaa parhaiten markkinoinnin (markkinointitoiminnon) roolia yrityksessänne? Suuret yritykset (N=61) Pienet (N=139) 12

13 Marketing Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä markkinoinnin rooli on ensisijaisesti tukea myyntiä (35%) Viidesosalla strateginen rooli Lähes neljäsosassa rooli on epäselvä 20% viestinnällinen rooli 100 % 90 % 80 % 70 % Pienet yritykset (liikevaihto alle 10m ) Mikä seuraavista kuvaa parhaiten markkinoinnin (markkinointitoiminnon) roolia yrityksessänne? (N=139) 19% 20% 60 % 50 % 40 % 30 % 35% 20 % 10 % 26% 0 % Roolia ei selkeästi määritelty Ensisijaisesti viestinnällinen rooli (mainonta, PR tms.) Ensisijaisesti myynnin tukitoiminto Tärkeä strateginen rooli liiketoiminnan yleisessä kehittämisessä Q6: Mikä seuraavista kuvaa parhaiten markkinoinnin (markkinointitoiminnon) roolia yrityksessänne? Suuret yritykset (N=61) Pienet (N=139) 13

14 Marketing Suuremmissa yrityksissä markkinoinnin roolina on markkinointiviestinnän sekä asiakasymmärryksen tuottaminen. Hinnoitteluun ja kanavastrategiaan (jakeluun) markkinointi pääsee vaikuttamaan harvemmin. 87% yrityksissä markkinoinnin rooli markkinointiviestinnässä on vähintään merkittävä 72% yrityksistä asiakasymmärryksen tuottajana markkinointi on merkittävässä roolissa 59% myös tuotestrategioissa markkinointi on merkittävässä roolissa Suuret yritykset (liikevaihto yli 10m ) 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 2% 10% 26% 61% Markkinointiviestintä (mainonta, julkisuus, myynninedistäminen) Kuinka merkittävä rooli markkinoinnilla (markkinointitoiminnolla) on seuraavilla osa-alueilla yrityksessänne? (N=61) 2% 10% 18% 36% 36% Asiakas- ja kuluttajaymmärryksen tuottaminen 7% 23% 11% 38% 21% Tuotestrategiat (tuoteportfolio ja brändit, pakkaukset) 15% 31% 21% 11% 26% 34% 16% Hinnoittelustrategia ja alennukset 20% 13% 10% Jakelukanavastrategiat Ei roolia Melko vähäinen Ei merkittävä eikä merkityksetön Merkittävä Erittäin merkittävä Q7: Kuinka merkittävä rooli markkinoinnilla (markkinointitoiminnolla) on seuraavilla osa-alueilla yrityksessänne? Suuret yritykset (N=61) Pienet (N=139) 14

15 Pienissä yrityksissä markkinoinnin rooli pienenee kaikilla osa-alueilla. Keskeisin rooli on markkinointiviestinnässä ja asiakasymmärryksen tuottamisessa. Marketing Joka kolmannes mieltää markkinoinnin roolin em. osa-alueilla merkittäväksi tai erittäin merkittäväksi 39% vastaajista ilmoittaa markkinoinnin roolin vähäiseksi tai olemattomaksi tuotestrategioiden osalta Pienet yritykset (liikevaihto alle 10m ) Kuinka merkittävä rooli markkinoinnilla (markkinointitoiminnolla) on seuraavilla osa-alueilla yrityksessänne? (N=139) 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 3% 5% 13% 10% 14% 17% 41% 37% 29% 29% Markkinointiviestintä (mainonta, julkisuus, myynninedistäminen) Asiakas- ja kuluttajaymmärryksen tuottaminen 21% 17% 19% 18% 18% 15% 19% 28% 32% 17% 24% 25% 18% 14% 12% Tuotestrategiat (tuoteportfolio ja brändit, pakkaukset) Hinnoittelustrategia ja alennukset Jakelukanavastrategiat Ei roolia Melko vähäinen Ei merkittävä eikä merkityksetön Merkittävä Erittäin merkittävä Q7: Kuinka merkittävä rooli markkinoinnilla (markkinointitoiminnolla) on seuraavilla osa-alueilla yrityksessänne? Suuret yritykset (N=61) Pienet (N=139) 15

16 Marketing 2. Markkinoinnin vastuut ja budjetti 18/11/13 16

17 Markkinoinnilla ei suurissakaan yrityksissä koeta olevan suoraan liiketoimintatavoitteisiin (kasvu/kannattavuus) liitettyjä vastuita vaan vastuut ovat enemmän funktionaalisia (tukifunktio). Marketing Markkinointistrategia, -suunnittelu ja resurssienhallinta yleisimmät markkinointijohtajan vastuualueet Sen sijaan lisäarvon luominen, kasvu ja kannattavuus markkinoinnin vastuualueina alle puolessa yrityksistä Suuret yritykset (liikevaihto yli 10m ) Mitkä seuraavista ovat markkinointijohtajan (tai vastaavan) vastuualueet yrityksessänne? (N=47) Markkinointistrategian suunnittelu Markkinointisuunnitelmat ja -ohjelmat Markkinointiprosessit ja resurssienhallinta Budjetointi ja kuluvastuu 0% 20% 40% 60% 80% 100% 79% 87% 87% 85% Digitaalinen markkinointi Sosiaalinen media 74% 70% Asiakasymmärryksen tuottaminen Brändien asemointi ja kehittäminen Strateginen viestintä Asiakassegmentointi Markkinoinnin tietojärjestelmät Kannattavuuden lisääminen Kilpailijatiedon hallinta ja seuranta Kasvun luominen Myyntiprosessin hallinta Strategia ja visio Asiakasarvon ja asiakassuhteiden luominen 60% 57% 51% 49% 49% 47% 43% 43% 40% 38% 36% Liikevaihdon ennustaminen 19% Q8: Mitkä seuraavista ovat markkinointijohtajan (tai vastaavan) vastuualueet yrityksessänne? Suuret yritykset (N=47) Pienet (N=86) 17

18 Pienemmissä yrityksissä markkinoinnin vastuut liitetään selkeästi enemmän liiketoiminnan tavoitteisiin. Marketing Päävastuut samoja kuin suurilla yrityksillä: Markkinointistrategia, -suunnittelu ja resurssienhallinta Kannattavuus (70%), kasvu (69%) ja lisäarvon luominen huomattavasti useammin markkinoinnin vastuulla vs. suuremmat yritykset Pienet yritykset (liikevaihto alle 10m ) Mitkä seuraavista ovat markkinointijohtajan (tai vastaavan) vastuualueet yrityksessänne? (N=86) Markkinointistrategian suunnittelu Markkinointisuunnitelmat ja -ohjelmat Markkinointiprosessit ja resurssienhallinta Budjetointi ja kuluvastuu Digitaalinen markkinointi 0% 20% 40% 60% 80% 100% 53% 66% 71% 88% 93% Sosiaalinen media 44% Asiakasymmärryksen tuottaminen 71% Brändien asemointi ja kehittäminen Strateginen viestintä 45% 44% Asiakassegmentointi 60% Markkinoinnin tietojärjestelmät 31% Kannattavuuden lisääminen Kilpailijatiedon hallinta ja seuranta Kasvun luominen 70% 69% 78% Myyntiprosessin hallinta Strategia ja visio 50% 48% Asiakasarvon ja asiakassuhteiden luominen 64% Liikevaihdon ennustaminen 37% Q8: Mitkä seuraavista ovat markkinointijohtajan (tai vastaavan) vastuualueet yrityksessänne? Suuret yritykset (N=47) Pienet (N=86) 18

19 Prosenttia yrityksistä Suuremmissa yrityksissä joka kymmenes panostaa markkinointiin yli 10 % mutta lähes puolet alle 2 % tai vähemmän. Marketing Markkinointibudjetin suuruus ylittää 7% liikevaihdosta n. joka kymmenennessä vastaajayrityksessä Vain joka kahdeskymmenes ilmoittaa budjetin suuruudeksi 0% 50% Suuret yritykset (liikevaihto yli 10m ) Mikä on yrityksenne markkinointibudjetin suuruus (osuus liikevaihdosta ilman henkilöstökustannuksia)? (N=61) 40% 30% 20% 41% 10% 0% 25% 11% 3% 5% 2% 7% 0 % 1-2 % 3-4 % 5-6 % 7-8 % 9-10 % 11 % tai enemmän Q4: Mikä on yrityksenne markkinointibudjetin suuruus (osuus liikevaihdosta ilman henkilöstökustannuksia)? Suuret yritykset: (N=61) Pienet (N=139) 19

20 prosenttia yrityksistä Marketing Pienten yritysten markkinointipanostukset pienenevät kautta linjan. Lähes 60 % pärjää alle 2 % budjetilla ja peräti 6 % selviää ilman markkinointibudjettia. Yhdeksällä prosentilla vastaajista budjetti on yli 7% liikevaihdosta 0% budjetilla selviää 6% vastaajista 69% vastaajista ilmoittaa käyttävänsä liikevaihdostaan 1-4% markkinointiin Pienet yritykset (liikevaihto alle 10m ) 60% Mikä on yrityksenne markkinointibudjetin suuruus (osuus liikevaihdosta ilman henkilöstökustannuksia)? (N=139) 69% 50% 40% 30% 20% 50% 10% 0% 19% 14% 4% 6% 3% 2% '0 % 1-2 % 3-4 % 5-6 % 7-8 % 9-10 % 11 % tai enemmän Q4: Mikä on yrityksenne markkinointibudjetin suuruus (osuus liikevaihdosta ilman henkilöstökustannuksia)? Suuret yritykset: (N=61) Pienet (N=139) 20

21 Marketing 3. Markkinoinnin mittaaminen 18/11/13 21

22 Marketing Suurissakin yrityksissä markkinoinnin mittaristo on varsin perinteinen keskittyen myynnin arvoon ja volyymiin sekä asiakastyytyväisyyteen. ROMI ja NPS on kuitenkin käytössä lähes neljänneksessä yrityksistä. Helposti koostettavat mittarit suosituimpia Liittyvät myyntiin: arvo, volyymi, myynti per kanava jne. 23% vastaajista käyttää markkinointiinvestointien tuottoa (ROMI) markkinoinnin mittarina Asiakastyytyväisyys, markkinaosuus ja tunnettuus käytetyimpiä markkinatutkimusta vaativia mittareita Suuret yritykset (liikevaihto yli 10m ) Mitkä seuraavista markkinoinnin mittareista yrityksessänne on käytössä? (N=61) Myynnin arvo ( ) Myynnin volyymi (kpl) Asiakastyytyväisyys Markkinaosuus Tunnettuus Myynti per kanava Kampanjamyynnin määrä Myynti per tuotevariantti Tuotevarianttien kannattavuus Asiakasvalitusten määrä Lojaalisuus Käyttö, asiakkaiden/käyttäjien määrä Mielikuvat tuotteesta/palvelusta Keskiostos per asiakas Uusien leadien määrä Uusien lanseerausten määrä Jakelupeitto per kanava Konversiot (esim. leadeista myynniksi) Suosittelu, NPS ROMI Kokeilu, uusien asiakkaiden määrä Harkinta, preferenssi tai ostoaikomus Customer lifetime value 0% 20% 40% 60% 80% 57% 54% 44% 43% 41% 39% 39% 34% 33% 31% 30% 30% 28% 25% 25% 23% 23% 21% 16% 16% 79% 74% 74% Q10: Mitkä seuraavista markkinoinnin mittareista yrityksessänne on käytössä? Suuret yritykset (N=61) Pienet (N=139) 22

23 Marketing Pienissä yrityksissä markkinoinnin keskitytään myynnin arvon, volyymiin sekä asiakastyytyväisyyden mittaamiseen Vain kolmea mittaria käytetään yleisesti Myynnin arvo (76%) Asiakastyytyväisyys (63%) Myynnin volyymi (53%) Pienet yritykset (liikevaihto alle 10m ) Mitkä seuraavista markkinoinnin mittareista yrityksessänne on käytössä? (N=139) 0% 20% 40% 60% 80% Romi ja NPS ovat käytössä 5 % yrityksistä. Myynnin arvo ( ) Myynnin volyymi (kpl) Asiakastyytyväisyys Markkinaosuus Tunnettuus Myynti per kanava Kampanjamyynnin määrä Myynti per tuotevariantti Tuotevarianttien kannattavuus Asiakasvalitusten määrä Lojaalisuus Käyttö, asiakkaiden/käyttäjien määrä Mielikuvat tuotteesta/palvelusta Keskiostos per asiakas Uusien leadien määrä Uusien lanseerausten määrä Jakelupeitto per kanava Konversiot (esim. leadeista myynniksi) Suosittelu, NPS ROMI Kokeilu, uusien asiakkaiden määrä Harkinta, preferenssi tai ostoaikomus Customer lifetime value 26% 32% 30% 24% 19% 20% 22% 22% 30% 17% 18% 22% 9% 6% 7% 6% 4% 18% 6% 11% 53% 63% 76% Q10: Mitkä seuraavista markkinoinnin mittareista yrityksessänne on käytössä? Suuret yritykset (N=61) Pienet (N=139) 23

24 Kolme viidestä kokee tiedonhallinnan markkinoinnin mittaamisen keskeisimmäksi ongelmaksi. Toisena haastealueena koetaan mittaristojen kehittäminen. Marketing Lisäksi 21% ilmoittaa selkeiden ja johdonmukaisten mittareiden kehittämisen haastavaksi Suuret yritykset (liikevaihto yli 10m ) Mitä haasteita yrityksessänne on markkinoinnin mittaamiseen liittyen? (N=24) Mitattavat asiat eivät mittaa jokapäiväistä työntekoa ja sen tehokkuutta / laatua, jolloin suurin osa työstä ei näy mittareissa ja sitä pidetään vähäpätöisenä 25% 38% 17% 21% Tiedonhallinta Selkeiden ja johdonmukaisten mittarien kehitys Resurssipula Muu haaste Q11: Mitä haasteita yrityksessänne on markkinoinnin mittaamiseen liittyen? Suuret yritykset (N=24) Pienet (N=45) Kvalitatiivinen kysymys 24

25 Osaaminen, työkalut ja resurssit yhdessä nousevat tiedonhallinnan rinnalle pienissä yrityksissä. Marketing 29% kärsii työkalujen, osaamisen ja resurssien puutteesta Myös selkeiden ja johdonmukaisten mittareiden kehittäminen koetaan vaikeaksi Pienet yritykset (liikevaihto alle 10m ) Mitä haasteita yrityksessänne on markkinoinnin mittaamiseen liittyen? (N=45) Panos-tuotos (suhteen) mittaaminen ei ole helppo hahmottaa koska prosessiin sitoutuu resursseja organisaation monelta jäseneltä vaikkei näiden toimenkuvat suoraan liity markkinointiin. Mittaus olisi tärkeää jotta kertyisi käsitys kunkin casen menestyksestä. 9% 20% 30% 20% 20% Tiedonhallinta Selkeiden ja johdonmukaisten mittarien kehitys Resurssipula Työkalujen/osaamisen puute Muu haaste Q11: Mitä haasteita yrityksessänne on markkinoinnin mittaamiseen liittyen? Suuret yritykset (N=24) Pienet (N=45) Kvalitatiivinen kysymys 25

26 Marketing 4. Markkinointiorganisaatio ja osaaminen 18/11/13 26

27 Marketing 38%:ssa suurista yrityksistä markkinoinnin parissa työskentelee vähintään 6 henkilöä, pienistä yrityksistä jopa 57% selviää markkinoinnista 1-2 työntekijän henkilöstömitoituksella Suuret yritykset (liikevaihto yli 10m ) Kuinka moni yrityksessä työskentelee markkinoinnin parissa vähintään osan työajastaan? (N=61) Pienet yritykset (liikevaihto alle 10m ) Kuinka moni yrityksessä työskentelee markkinoinnin parissa vähintään osan työajastaan? (N=139) 100% 80% 60% 23% 15% 100 % 80 % 60 % 6% 6% 27% 40% 30% 40 % 57% 20% 33% 20 % 0% 1-2 henkilöä 3-5 henkilöä 6-9 henkilöä 10 henkilöä tai enemmän 0 % 4% 0 henkilöä 1-2 henkilöä 3-5 henkilöä 6-9 henkilöä 10 henkilöä tai enemmän Q3: Kuinka moni yrityksessä työskentelee markkinoinnin parissa vähintään osan työajastaan? Suuret yritykset: (N=61) Pienet (N=139) 27

28 Markkinoinnin osaamisen kehittäminen nähdään tärkeäksi menestystekijäksi Marketing Suuret yritykset (liikevaihto yli 10m ) 100 % Miten tärkeänä pidätte yrityksenne markkinointihenkilöstön osaamisen kehittämistä yrityksenne menestymiselle? (N=61) Pienet yritykset (liikevaihto alle 10m ) 100% Miten tärkeänä pidätte yrityksenne markkinointihenkilöstön osaamisen kehittämistä yrityksenne menestymiselle? (N=139) 23% 80 % 43% 80% 19% 60 % 60% 40 % 26% 40% 19% 10% 20 % 18% 20% 13% 8% 12% 0 % 5% 0% 3% 1= Ei lainkaan tärkeä = Erittäin tärkeä 1= Ei lainkaan tärkeä = Erittäin tärkeä Q3: Kuinka moni yrityksessä työskentelee markkinoinnin parissa vähintään osan työajastaan? Suuret yritykset: (N=61) Pienet (N=139) 28

29 Marketing Budjetointiin ja kuluvastuun osaamiseen ollaan tyytyväisimpiä Ainoastaan budjetoinnissa yli 50 % yrityksistä antaa kiitettävän arvosanan Suuret yritykset (liikevaihto yli 10m ) Miten arvioisitte markkinointihenkilöstönne keskimääräistä osaamista yrityksessänne seuraavien eri osa-alueiden näkökulmasta? (N=55) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Sosiaalisen median osaamisesta jakautuneita arvioita Erinomainen 17% Välttävä 12% Budjetointi ja kuluvastuu Markkinointiosaamisen kokonaisuus Digitaalinen markkinointi Strategia ja visio Markkinointiprosessit ja resurssienhallinta 23% 8% 23% 10% 10% 33% 38% 23% 27% 30% 23% 41% 25% 5% 8% 7% 17% 13% 7% 7% 37% 32% 12% 7% 14% 22% Toisaalta digitaaliseen markkinointiin ollaan pääosin erittäin tyytyväisiä Erinomainen 23% Kiitettävä & Hyvä 45% Markkinointisuunnitelmat ja -ohjelmat Asiakasarvon ja asiakassuhteiden luominen Asiakassegmentointi Kasvun luominen Sosiaalinen media Strateginen viestintä 10% 10% 15% 7% 17% 3% 21% 26% 19% 22% 28% 23% 43% 33% 36% 44% 20% 43% 11% 12% 10% 10% 5% 18% 13% 13% 19% 17% 15% 12% 13% 2% 3% 2% 3% Brändien asemointi ja kehittäminen 10% 25% 27% 8% 27% 3% Markkinointistrategian suunnittelu 8% 16% 36% 18% 21% Asiakasymmärryksen tuottaminen 10% 28% 20% 7% 32% 3% Kannattavuuden lisääminen 7% 22% 34% 5% 29% 3% Liikevaihdon ennustaminen 11% 18% 25% 7% 35% 4% Markkinoinnin tietojärjestelmät 10% 17% 25% 7% 36% 5% Myyntiprosessin hallinta 9% 13% 27% 13% 36% 2% Kilpailijatiedon hallinta ja seuranta 7% 20% 27% 5% 35% 7% Erinomainen Kiitettävä Hyvä Vaihtelee henkilöittäin Tyydyttävä Välttävä Q12: Miten arvioisitte markkinointihenkilöstönne keskimääräistä osaamista yrityksessänne seuraavien eri osa-alueiden näkökulmasta? Suuret yritykset (N=55) Pienet (N=131) 29

30 Yleinen arvosana osaamisesta heikompi pienissä yrityksissä Marketing Sosiaalinen median, digitaalinen markkinoinnin ja markkinoinnin järjestelmien osalta osaamisessa on eniten puutteita pienissä yrityksissä. Pienet yritykset (liikevaihto alle 10m ) Miten arvioisitte markkinointihenkilöstönne keskimääräistä osaamista yrityksessänne seuraavien eri osa-alueiden näkökulmasta? (N=131) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Digitaalisen & sosiaalisen markkinoinnin osaamiseen ollaan selvästi tyytymättömämpiä pienissä yrityksissä Sen sijaan asiakasymmärryksen tuottaminen nähdään pienissä yrityksissä vahvempana osa-alueena kuin suurissa % Budjetointi ja kuluvastuu Markkinointiosaamisen kokonaisuus Digitaalinen markkinointi Strategia ja visio Markkinointiprosessit ja resurssienhallinta Markkinointisuunnitelmat ja -ohjelmat Asiakasarvon ja asiakassuhteiden luominen Asiakassegmentointi Kasvun luominen Sosiaalinen media 10% 18% 38% 2% 23% 9% 4% 15% 35% 4% 32% 10% 4% 13% 25% 2% 37% 19% 6% 6% 13% 12% 36% 33% 8% 5% 32% 33% 6% 12% 6% 14% 8% 8% 15% 12% 34% 5% 37% 43% 3% 6% 18% 11% 24% 31% 1% 3% 28% 36% 5% 3% 26% 31% 11% 4% 4% 34% 10% 32% Strateginen viestintä 3% 10% 32% 5% 38% 11% Brändien asemointi ja kehittäminen 4% 13% 31% 5% 29% 17% Markkinointistrategian suunnittelu 4% 14% 23% 10% 37% 12% Asiakasymmärryksen tuottaminen 7% 21% 40% 3% 23% 6% Kannattavuuden lisääminen 7% 14% 30% 4% 33% 12% Liikevaihdon ennustaminen 6% 13% 41% 5% 26% 9% Markkinoinnin tietojärjestelmät 2% 9% 22% 3% 41% 24% Myyntiprosessin hallinta Kilpailijatiedon hallinta ja seuranta 4% 5% 15% 17% 32% 37% 3% 5% 36% 28% 11% 9% Erinomainen Kiitettävä Hyvä Vaihtelee henkilöittäin Tyydyttävä Välttävä Q12: Miten arvioisitte markkinointihenkilöstönne keskimääräistä osaamista yrityksessänne seuraavien eri osaalueiden näkökulmasta? Suuret yritykset (N=55) Pienet (N=131) 30

31 Markkinointihenkilöstön vastuu osa-alueesta (100=keskiarvo Suuret yritykset - Keskeisimmässä vastuualueessa markkinointistrategian suunnittelussa on kehittämistarvetta Suuret yritykset (liikevaihto yli 10m ) Markkinoinnin tietojärjestelmät Kilpailijatiedon hallinta ja seuranta Kysynnän luominen ja myyntiprosessin hallinta Markkinointistrategian suunnittelu Asiakasymmärryksen tuottaminen Sosiaalinen media Strateginen viestintä Kannattavuuden lisääminen Brändien asemointi ja kehittäminen Markkinointisuunnitelmat ja -ohjelmat Markkinointiprosessit ja resurssienhallinta Asiakassegmentointi Kasvun luominen Asiakasarvon ja asiakassuhteiden luominen Digitaalinen markkinointi Strategia ja visio Budjetointi ja kuluvastuu Markkinointihenkilöstön osaaminen osa-alueella (100=keskiarvo) Keskeinen vastuualue, mutta osaaminen ei riittävä osa-alue kehittämisen tarpeessa Keskeinen vastuualue & osaaminen hyvää, osaamisen taso tärkeä ylläpitää Osaaminen hyvällä tasolla, mutta ei ydinvastuualue Ei ydinvastuualue & osaaminen heikkoa Q8: Mitkä seuraavista ovat markkinointijohtajan (tai vastaavan) vastuualueet yrityksessänne? & Q12: Miten arvioisitte markkinointihenkilöstönne keskimääräistä osaamista yrityksessänne seuraavien eri osa-alueiden näkökulmasta?) Suuret yritykset (N=61) Marketing 18/11/13 32

32 Markkinointihenkilöstön vastuu osa-alueesta (100=keskiarvo Pienet yritykset - Markkinnoinnin strategia ja suunnittelu ja kysynnän luominen keskeisimmät kehitysalueet Muut yritykset Markkinointistrategian suunnittelu Digitaalinen markkinointi Kysynnän luominen ja myyntiprosessin hallinta Markkinointisuunnitelmat ja -ohjelmat Strateginen viestintä Kasvun luominen Brändien asemointi ja kehittäminen Kilpailijatiedon hallinta ja seuranta Kannattavuuden lisääminen Strategia ja visio Budjetointi ja kuluvastuu Asiakassegmentointi Liikevaihdon ennustaminen Asiakasymmärryksen tuottaminen Asiakasarvon ja asiakassuhteiden luominen Keskeinen vastuualue, mutta osaaminen ei riittävä osa-alue kehittämisen tarpeessa Keskeinen vastuualue & osaaminen hyvää, osaamisen taso tärkeä ylläpitää Osaaminen hyvällä tasolla, mutta ei ydinvastuualue Ei ydinvastuualue & osaaminen heikkoa 40 Markkinointiprosessit ja resurssienhallinta Markkinointihenkilöstön osaaminen osa-alueella (100=keskiarvo) Q8: Mitkä seuraavista ovat markkinointijohtajan (tai vastaavan) vastuualueet yrityksessänne? & Q12: Miten arvioisitte markkinointihenkilöstönne keskimääräistä osaamista yrityksessänne seuraavien eri osa-alueiden näkökulmasta?) Muut yritykset(n=139) Marketing 18/11/13 33

33 Tulevaisuus - Asiakasymmärryksen kasvattaminen ja kannattavuuden parantaminen kehittämisen kärjessä, SOMEn painoarvo nousussa Suuret yritykset (liikevaihto yli 10m ) 14. Minkä markkinoinnin eri osa-alueiden merkitys on mielestänne kasvanut viimeisten vuosien aikana / uskotte kasvavan tulevaisuudessa? (N=61) Asiakasymmärryksen tuottaminen Kannattavuuden lisääminen Sosiaalinen media Asiakasarvon ja asiakassuhteiden luominen Digitaalinen markkinointi Markkinointiosaamisen kokonaisuus Brändien asemointi ja kehittäminen Kilpailijatiedon hallinta ja seuranta Kasvun luominen Myyntiprosessin hallinta Markkinoinnin tietojärjestelmät Strateginen viestintä Markkinointistrategian suunnittelu Strategia ja visio Asiakassegmentointi Markkinointiprosessit ja resurssienhallinta Markkinointisuunnitelmat ja -ohjelmat Liikevaihdon ennustaminen Budjetointi ja kuluvastuu 0% 20% 40% 60% 80% Muut yritykset 14. Minkä markkinoinnin eri osa-alueiden merkitys on mielestänne kasvanut viimeisten vuosien aikana / uskotte kasvavan tulevaisuudessa? (N=139) Asiakasymmärryksen tuottaminen Kannattavuuden lisääminen Sosiaalinen media Asiakasarvon ja asiakassuhteiden luominen Digitaalinen markkinointi Markkinointiosaamisen kokonaisuus Brändien asemointi ja kehittäminen Kilpailijatiedon hallinta ja seuranta Kasvun luominen Myyntiprosessin hallinta Markkinoinnin tietojärjestelmät Strateginen viestintä Markkinointistrategian suunnittelu Strategia ja visio Asiakassegmentointi Markkinointiprosessit ja resurssienhallinta Markkinointisuunnitelmat ja -ohjelmat Liikevaihdon ennustaminen Budjetointi ja kuluvastuu 0% 20% 40% 60% Merkitys kasvaa tulevaisuudessa Merkitys on kasvanut viimeisten vuosien aikana Merkitys kasvaa tulevaisuudessa Merkitys on kasvanut viimeisten vuosien aikana Q14: Minkä markkinoinnin eri osa-alueiden merkitys on mielestänne kasvanut viimeisten vuosien aikana / uskotte kasvavan tulevaisuudessa? Suuret yritykset (N=61) Muut: (N=139) Marketing 18/11/13 34

34 Marketing Liitteet: 18/11/13 35

35 Marketing Vastaajien taustatiedot (suuret n=61, muut n=139) Henkilömäärä Liikevaihdon lähteet 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 10% 7% 18% 46% 13% 2% 5% Suuret yritykset 12% 40% 35% 13% Pienet yritykset 1000 henkilöä tai enemmän henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 16% 14% 19% 18% 35% 38% 35% 35% Suuret yritykset Pienet yritykset Kuluttajille suunnatut palvelut Kuluttajille suunnatut tuotteet Yrityksille suunnatut palvelut Yrityksille suunnatut tuotteet 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Vastaajan titteli 5% 2% 0% 0% 4% 11% 9% 41% 20% 77% 33% Suuret yritykset Pienet yritykset Brändi- /tuotepäällikkö tms. Jokin muu Markkinointiassisten tti /-koordinaattori tms. Markkinointipäällikk ö tms. 18/11/13 36

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö 6. Analyysit ja tulevaisuus 5. Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen 4.

Lisätiedot

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin 26.10.2011 Otto Söderlund Partner Magenta Advisory on suomalainen sähköisen liiketoiminnan asiantuntija jolla on vahva

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media -kyselyn tausta Kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset

Lisätiedot

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 Johdanto STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom ry tutkivat viestinnän mittaamisen

Lisätiedot

Näkökulmia markkinoinnin ja myynnin johtamiseen

Näkökulmia markkinoinnin ja myynnin johtamiseen Näkökulmia markkinoinnin ja myynnin johtamiseen Pekka Mattila MRK Funnel Oy 21.6.2010 Funnel-ryhmä 2010 1 Case: Ruotsalaisen suuryrityksen y muutos MRK Funnel Oy 21.6.2010 Funnel-ryhmä 2010 2 I Mistä lähdimme

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Yrityksen nimi/yksikön nimi: [kirjoita tähän] Päivä: 22. tammikuuta 2010 Markkinointisuunnitelma 2(5) Sisällysluettelo 1. Perustiedot yrityksestä...

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys kohdallaan

Asiakastyytyväisyys kohdallaan Asiakastyytyväisyys kohdallaan 94 % asiakkaista suosittelee Maestroa Syksyllä 2012 teimme laajan asiakastyytyväisyyskyselyn ja selvitimme asiakkaidemme näkemyksiään Maestron myynnistä, asiakaspalvelusta

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn helmi-maaliskuussa 2012. Vastauksia kertyi yhteensä 36 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn helmi-maaliskuussa 2012. Vastauksia kertyi yhteensä 36 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kevät 2012 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn helmi-maaliskuussa 2012. Vastauksia kertyi yhteensä 36 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

Mikä erottaa menestyvän yrityksen hyvästä? Mercuri International Oy Lauri Kurki

Mikä erottaa menestyvän yrityksen hyvästä? Mercuri International Oy Lauri Kurki Mikä erottaa menestyvän yrityksen hyvästä? Mercuri International Oy Lauri Kurki Sales Excellence 2012 Global Results Menestyvän myyntiorganisaation tunnuspiirteet Mercuri International ja St. Gallenin

Lisätiedot

Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä. 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy

Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä. 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy 1 Junttan Oy lyhyesti Kuopiolainen yritys, perustettu 1976

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kevät 2013 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2014 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon tutkimuksen

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management 2008 IBM Corporation IBM Cognos: suorituskyvyn johtamisen asiantuntija IBM osti

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 8,9

Lisätiedot

Markkinoinnin tuottavuuden kehittäminen. 4.9.2009 Jukka-Pekka Vuori

Markkinoinnin tuottavuuden kehittäminen. 4.9.2009 Jukka-Pekka Vuori Markkinoinnin tuottavuuden kehittäminen 4.9.2009 Jukka-Pekka Vuori Sisältö 1. Markkinoinnin kehittämisen viitekehys 2. Tuottavuuden kehittämisen vaiheet 3. Case Fonecta 4. Case Fonectan Asiakkuusklinikka

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

LISÄTEHOJA ASIAKASHANKINTAAN. MicroMedia auttaa asiakkaiden hankinnassa ja lisämyynnin tekemisessä

LISÄTEHOJA ASIAKASHANKINTAAN. MicroMedia auttaa asiakkaiden hankinnassa ja lisämyynnin tekemisessä LISÄTEHOJA ASIAKASHANKINTAAN MicroMedia auttaa asiakkaiden hankinnassa ja lisämyynnin tekemisessä Timo Häkkinen @HakkinenTimo Timo Häkkinen www.micromedia.fi www.liidijalostamo.fi www.renable.fi/blogi

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen 1 Liikevaihto nyt verrattuna edelliseen 12 kk takaiseen tilanteeseen, kaikki toimialat 60 50 40 30 20 10

Lisätiedot

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI CASE: SOCIAL HERO & MICROSOFT JAANA VUORI MICROSOFT OY SATU YRJÄNEN SEK LOYAL OY PÄIVÄN SISÄLTÖ 1 2 3 4 5 6 Markkinoinnin ja ostokäyttäytymisen muutos Sisältöohjautuva

Lisätiedot

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle 1 Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle Markus Hellström 2 Esityksen kiteytys 3 Esityksen sisältö Tavoite ja sen merkitys liiketoiminnan johtamisessa Miten vien liiketoiminnan tavoitteeseen?

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

SMTL Markkinatutkimuspäivä Muuttuva markkinatutkimus

SMTL Markkinatutkimuspäivä Muuttuva markkinatutkimus SMTL Markkinatutkimuspäivä Muuttuva markkinatutkimus Keinovalikoima lisääntyy - miten rakentaa mahdollisimman optimaalinen kokonaisuus yrityksen consumer insight tarpeisiin 23.4.2015 Hanna Hiekkamies Sisältö

Lisätiedot

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Kuntien markkinointitutkimus 2009 vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Toteutus maaliskuussa 2009 Toteutettiin webropol-kyselynä Sähköpostitse kuntien kirjaamojen kautta kuntien markkinointivastaaville

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Data liikkuu ja asiakas käy pyydykseen lisää liiketoimintaa verkosta 02.11.2015 Maija Korhonen Digipuntari yhteistyössä Etelä-Savon yrittäjien

Lisätiedot

IAB Finland Sosiaalisen Median Markkinoinnin Mittaamisen Suositus 1.0

IAB Finland Sosiaalisen Median Markkinoinnin Mittaamisen Suositus 1.0 1.11.2012 IAB Finland Sosiaalisen Median Markkinoinnin Mittaamisen Suositus 1.0 Tämän suosituksen tarkoitus on auttaa yrityksiä ja yhteisöjä laatimaan vertailukelpoisia mittauksia sosiaalisen median markkinointitoimenpiteitä

Lisätiedot

Kristina Ruuskanen TV09S1M1

Kristina Ruuskanen TV09S1M1 Kristina Ruuskanen TV09S1M1 1/24 1. Johdanto 2. Digitaalinen markkinointi 3. Digitaalisen markkinoinnin muotoja 4. Suosituimmat digitaalisen markkinoinnin keinot 5. Digitaalisen markkinoinnin käytön syyt

Lisätiedot

Big-data analytiikka-alusta osana markkinoinnin kokonaisratkaisua

Big-data analytiikka-alusta osana markkinoinnin kokonaisratkaisua Big-data analytiikka-alusta osana markkinoinnin kokonaisratkaisua IAB Finland Big Data seminaari 6.6.2014 Fonecta Enterprise Solutions Mikko Hakala, Head of Business IT 105 asiakkuusmarkkinoinnin, analytiikan

Lisätiedot

Digia Oyj: Q4 ja tilinpäätöstiedote 2014. 5.2.2015 / Juha Varelius, toimitusjohtaja

Digia Oyj: Q4 ja tilinpäätöstiedote 2014. 5.2.2015 / Juha Varelius, toimitusjohtaja Digia Oyj: Q4 ja tilinpäätöstiedote 2014 5.2.2015 / Juha Varelius, toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat Markkinat, liiketoiminta ja näkymät Kotimaa Qt Osingonjakoehdotus Esityksen sisältö Katsauskauden

Lisätiedot

Tutkimus ICT-alan myynnin esteistä Yhteenveto 2014. Erkki Tuomi

Tutkimus ICT-alan myynnin esteistä Yhteenveto 2014. Erkki Tuomi Tutkimus ICT-alan myynnin esteistä Yhteenveto 2014 Erkki Tuomi Tutkimuksen perustiedot 140 ICT-alan yritystä sisältää 26 face-to-face haastattelua Vastaajat: Toimitusjohtajia Myyntijohtajia Muuta johtoa

Lisätiedot

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Hypestä hallintaan? Mari Maunu. Johanna Lammassaari. KTM, FM, Marketing Coordinator. KTM, Marketing Manager

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Hypestä hallintaan? Mari Maunu. Johanna Lammassaari. KTM, FM, Marketing Coordinator. KTM, Marketing Manager SISÄLTÖMARKKINOINTI Hypestä hallintaan? Mari Maunu KTM, FM, Marketing Coordinator Johanna Lammassaari KTM, Marketing Manager SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Tutkimus... 3 3. Sisältökanavat ja -taktiikat...4

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Qt:n erittäin vahvan kasvun tukemana. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q1/2015 Juha Varelius 30.4.

Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Qt:n erittäin vahvan kasvun tukemana. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q1/2015 Juha Varelius 30.4. Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Qt:n erittäin vahvan kasvun tukemana. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q1/2015 Juha Varelius 30.4.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto

Lisätiedot

Mediaseurannan monet kasvot - Mittarista koko talon strategiseksi työkaluksi Lauri Sainio Asiakkuuspäällikkö News Engine Oy

Mediaseurannan monet kasvot - Mittarista koko talon strategiseksi työkaluksi Lauri Sainio Asiakkuuspäällikkö News Engine Oy Mediaseurannan monet kasvot - Mittarista koko talon strategiseksi työkaluksi Lauri Sainio Asiakkuuspäällikkö News Engine Oy Twiittaa: @somemonitor #MVV2014 Webnewsmonitor verkkomedian seuranta Mediaseuranta

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Miten digimarkkinoinnilla tehdään tulosta?

Miten digimarkkinoinnilla tehdään tulosta? Miten digimarkkinoinnilla tehdään tulosta? OSA 1 /2 idealmainos.fi Miten verkkosivut toimivat myynnin käynnistäjänä? Miten mittaamme Digitaalisen markkinoinnin tuloksia? Voiko digitaalinen markkinointi

Lisätiedot

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI?

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? Miksi teema on kiinnostava Mitä maailmassa tapahtuu - 1 Perinteisten lentoyhtiöiden rinnalle syntyi halpalentoyhtiöt, jotka haastoivat asiakaslähtöisyyden koko

Lisätiedot

HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET

HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET HANKINTATOIMEN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET TAVOITTEET - Hankintatoimen kansallisen tilan selvitys - Osaamiskartoitus Tutkimuksen sisältö ja tiedon hankinta - Kohderyhmä: suuret suomalaiset yritykset

Lisätiedot

Miksi 1080 kannattaa tehdä?

Miksi 1080 kannattaa tehdä? Liiketoiminta 1080 Miksi 1080 kannattaa tehdä? Kirkastettu kokonaiskuva yrityksen tavoitteista, strategiasta & ohjausjärjestelmästä Selkeä näkemys yrityksen strategiaohjauksen kehitysalueista Erottuva,

Lisätiedot

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN Marko Pyhäjärvi PUHEENVUORON TAVOITE On olemassa miljoonia eri keinoja vauhdittaa matkailuyrityksen myyntiä, ja Facebookmarkkinointi on

Lisätiedot

Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina

Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina Hankkeen tausta Kaupalla on valmiudet toimia kaiken kokoisten tavarantoimittajien kanssa Mikroyritysten pienemmät

Lisätiedot

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Palvelujen esittely Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Tradella Oy Communicon Oy PL 248, 80101 Joensuu Puh. 050 5172 976 info@tradella.fi Puh. 044 271 8451 info@communicon.fi Y-tunnus 2342 155-3, kotipaikka

Lisätiedot

täsmällistä johtamista

täsmällistä johtamista Tuloskorteilla täsmällistä johtamista Kaarlo Kankkunen Talousjohtaja, Tamro Suomi Microsoft Business Summit 29.9.2009 A Company of PHOENIX group Tamro-konserni Lääkejakelutoimintaa 8 maassa, 20 jakelukeskusta,

Lisätiedot

Sosiaalinen media matkailusektorilla Koodiviidakko Oy Pekka Huttunen Liiketoimintajohtaja, KTM

Sosiaalinen media matkailusektorilla Koodiviidakko Oy Pekka Huttunen Liiketoimintajohtaja, KTM Sosiaalinen media matkailusektorilla Koodiviidakko Oy Pekka Huttunen Liiketoimintajohtaja, KTM - Ohjelmistoja digitaaliseen viestintään Koodiviidakko Oy Koodiviidakko Oy on digitaaliseen viestintään ja

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

Tyytyväisten asiakkaiden kanssa kohti kestävää maksu-tv-liketoimintaa. Cable Days 17.4. 2012 Hämeenlinna Jyri Ratia

Tyytyväisten asiakkaiden kanssa kohti kestävää maksu-tv-liketoimintaa. Cable Days 17.4. 2012 Hämeenlinna Jyri Ratia Tyytyväisten asiakkaiden kanssa kohti kestävää maksu-tv-liketoimintaa Cable Days 17.4. 2012 Hämeenlinna Jyri Ratia PlusTV on ollut avainroolissa maksu-tv:n viemisessä uudelle tasolle Television digitalisointi

Lisätiedot

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet JARI JUSLÉN NETTI mullistaa markkinoinnin Hyödynnä uudet mahdollisuudet TALENTUM 2009 Copyright 2009 Talentum Media Oy ja tekijä Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Riikka Rajapuro Taitto: Lapine Oy ISBN

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

Roi Rules Mittaamisen sietämätön keveys

Roi Rules Mittaamisen sietämätön keveys Roi Rules Mittaamisen sietämätön keveys Karri Hautanen Racon Business Development Oy 1.2.2006, Sanomatalo Racon Business Development Sisältö ROI? Mittaaminen Huonot esimerkit ICT-hankkeiden mittaaminen

Lisätiedot

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Keijo Mäenpää Liikkeenjohdon konsultti Diplomi-insinööri Tavoitteena Sujuvasti toimiva kyvykäs organisaatio

Lisätiedot

MTL-Barometri 1Q/2012 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2012

MTL-Barometri 1Q/2012 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2012 MTL-Barometri 1Q/2012 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2012 MTL-Barometri Q1/2012 Tutkimusajanjakso 6.3.-23.3.2012 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 444 toimitusjohtajaa

Lisätiedot

Media- alan uusi strategia

Media- alan uusi strategia Mediapolis Matchmaking 5.6.2014 Media- alan uusi strategia Maria Niiniharju Business Development Manager Idean Enterprises Oy Erilaistumisen aikakausi on alkanut Asiakkaiden arki, sisällöntuotanto, sisällön

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

Mitä markkinointi on?

Mitä markkinointi on? Mitä markkinointi on? ASIAKAS Markkinoinnin tehtävä on luoda tarvittava yritystunnettuus, hyvä maine, rakentaa asiakasta houkutteleva tarjonta, varmistaa saatavuus ja pohjustaa siten myyntityötä Tavoitteena

Lisätiedot

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012 www.matkailukonsultit.fi Suomen Matkailukonsultit Oy Mäntyharjunkatu 4, 70820 Kuopio puh. 050-9178 688 info@matkailukonsultit.fi www.matkailukonsultit.fi Jouni Ortju

Lisätiedot

Saga of Finland. Product, Place, Price, Promotion. Markkinointimix-työpaja" 19.-20.11.2012

Saga of Finland. Product, Place, Price, Promotion. Markkinointimix-työpaja 19.-20.11.2012 Saga of Finland Product, Place, Price, Promotion Markkinointimix-työpaja 19.-20.11.2012 Työpajan esittely Suomessa järjestettävä kaksipäiväinen teemoitettu työpaja keskittyy markkinointimixiin 4P-mallin

Lisätiedot

Baswaren kysely ennustamisesta, lokakuu 2011

Baswaren kysely ennustamisesta, lokakuu 2011 A Basware Presentation Baswaren kysely ennustamisesta, lokakuu 2011 Yhteenveto tuloksista Baswaren kysely ennustamisen tärkeydestä Toteutettiin sähköpostilla ja webbipohjaisella kyselylomakkeella Lokakuussa

Lisätiedot

Sosiaalinen media Valion viestinnässä

Sosiaalinen media Valion viestinnässä Sosiaalinen media Valion viestinnässä Pia Kontunen, viestintäjohtaja 28.3.2011 Sosiaalinen media uudistaa liiketoimintaa Esityksen sisältö Pia Kontunen Minkälainen yritys on Valio ja mitä se haluaa viestiä?

Lisätiedot

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus Mirja Rautiainen - Mika Siiskonen Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus HARJOITUSTEHTÄVIÄ LUKU 15: HUONEMYYNNIN MAKSIMOINTI http://charles.savonia.fi/~mas/julkaisut HINNOITTELUN VAIKUTUS HUONETUOTTOIHIN

Lisätiedot

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto FinnTec Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma Messuvieraskyselyn yhteenveto Metalli- ja konepajateollisuuden toimialakohtainen tutkimus FinnTec-messujen jälkeen toteutettiin toimialan arvostuksista ja

Lisätiedot

Markkinoinnin myyntivaikutus

Markkinoinnin myyntivaikutus Markkinoinnin myyntivaikutus Graafinen Teollisuus ry 2016 prof. Petri Parvinen, Ph.D. Outi Somervuori, Ph.D. TOP5 neuvoa TOP5 neuvoa mainostajalle Tiedätkö, miten markkinointisi vaikuttaa myyntiisi? Tutkimus

Lisätiedot

Fouga IT Oy Tiedotustilaisuus

Fouga IT Oy Tiedotustilaisuus Fouga IT Oy Tiedotustilaisuus Fouga IT kasvaa ja kehittyy Kokkola 24.1.2013 Päivän agenda Asialista: Teemu Korpiaho: Vuosi 2012, tulos ja tapahtumat, näkymät vuodelle 2013 (15min) Jyrki Veijola: Laatu

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015. Juha Varelius 12.3.2015

Toimitusjohtajan katsaus Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015. Juha Varelius 12.3.2015 Toimitusjohtajan katsaus Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015 Juha Varelius 12.3.2015 Olemme kansainvälistyvä, suomalainen ohjelmisto- ja palveluyritys Liiketoimintamme on jaettu kahteen: Digia Finland

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

DSV AIR & SEA OY ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 2014 TUTKIMUSRAPORTTI

DSV AIR & SEA OY ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 2014 TUTKIMUSRAPORTTI DSV AIR & SEA OY ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 2014 TUTKIMUSRAPORTTI Tiivistelmä Tämän asiakastutkimuksen on toteuttanut DSV Air & Sea Oy:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Puhelinhaastatteluina toteutettuun

Lisätiedot

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen marko.viljanen@jm.eto.fi gsm 041-5340051 Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen Customer Experience Design 21.10.2014 Tunnistaminen, avaaminen ja kehittäminen Haluamme

Lisätiedot

Tilitoimistokysely 2013

Tilitoimistokysely 2013 Kysely tilitoimistojen asiakastyytyväisyysseurannasta Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy www. info@ +358 45 137 5099 SISÄLLYSLUETTELO TUTKIMUKSEN ESITTELY... 2 Miten asiakastyytyväisyyttä on seurattu?...

Lisätiedot

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI?

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? Aalto University Executive Education Teemu Malmi Professori, AUSB WORKSHOP Alustus: Budjetti ohjaa, kaikki hyvin? Keskustelu pöydissä Yhteenveto Alustus: Miten varmistan,

Lisätiedot

STRATEGIASTA TOTEUTUKSEEN

STRATEGIASTA TOTEUTUKSEEN STRATEGIASTA TOTEUTUKSEEN VENÄJÄÄ EDELLÄKÄVIJÖILLE: RUCOLA+ Miikka Raulo Matkailun ja elämystuotannon OSKE Miksi? Matkailu Venäjältä kasvoi 27% vuonna 2011, markkina, jonka saavutettavuus paranee edelleen.

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

Listautumiskysely 2010

Listautumiskysely 2010 Listautumiskysely 2010 Listautumiset 2005-2009 Listautuneet yhtiöt, päämarkkina ja First North 60 50 40 0 Tukholma Helsinki Kööpenhamina 20 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 Lähde: NASDAQ OMX Helsinki Oy 2

Lisätiedot

Tervetuloa Näin tehostat asiakastyöskentelyä digitaalisesti -aamiaistilaisuuteen. Inspiratio JM emotion Element - Wellnator

Tervetuloa Näin tehostat asiakastyöskentelyä digitaalisesti -aamiaistilaisuuteen. Inspiratio JM emotion Element - Wellnator Tervetuloa Näin tehostat asiakastyöskentelyä digitaalisesti -aamiaistilaisuuteen Inspiratio JM emotion Element - Wellnator Ohjelma 8.00 Aamukahvi 8.15 Tervetuloa, Annele Bergman, Inspiratio 8.30 estrategia,

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013

Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympäristö 2013 Tavoite selvittää Elintarvikealan pk-yritysten nykytila ja tulevaisuuden näkymät Toimintaympäristötutkimuksia tehty n 4 vuoden välein Edelliset 2004

Lisätiedot

Basware Controller iltapäivä. Tervetuloa!

Basware Controller iltapäivä. Tervetuloa! Basware Controller iltapäivä Tervetuloa! Ohjelma 13.00 Puheenjohtajan avaus ja Baswaren ennustekyselyn tulokset Minna Snirvi, Vice President, IA and FPS Product Management, Basware Oyj 13.15 Toimivan talousohjauksen

Lisätiedot

Kaufmann Agency: ErgoFinger koekäyttötutkimus. ErgoMedi Oy

Kaufmann Agency: ErgoFinger koekäyttötutkimus. ErgoMedi Oy Kaufmann Agency: ErgoFinger koekäyttötutkimus ErgoMedi Oy ErgoFinger koekäyttötutkimus ErgoMedi Oy Tulokset 31.1.2014 Kaufmann Agency on suomalainen kansainvälisesti toimiva terveysviestinnän asiantuntijayritys,

Lisätiedot

AKL Suhdannebarometri kevät 2013 Autoalan Keskusliitto ry Puheenjohtaja Pekka Helander

AKL Suhdannebarometri kevät 2013 Autoalan Keskusliitto ry Puheenjohtaja Pekka Helander AKL Suhdannebarometri kevät 23 Autoalan Keskusliitto ry Puheenjohtaja Pekka Helander Yleistä tutkimuksesta Tämänvuotinen AKL suhdannebarometri toteutettiin puhelinhaastatteluina 8-11.3 välisenä aikana.

Lisätiedot

Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0

Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!#$%&'%(()*+,-'.#%/0 Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0 Markkinoinnin tehtävät 1. Liidien tuottaminen 2. Liidien laadullistaminen 3. Tuotteiden ja palveluiden tunnettuuden kehittäminen

Lisätiedot

OSTOPOLKUJA. Päivittäistavarakaupassa. Copyright 33 Company 2015

OSTOPOLKUJA. Päivittäistavarakaupassa. Copyright 33 Company 2015 OSTOPOLKUJA Päivittäistavarakaupassa SUURI SUOMALAINEN SHOPPER-TUTKIMUS OSTAJAPROFIILIT OSTOMISSIOT OSTOPAIKAT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Millaisia ostajatyyppejä Suomessa on? Miksi he menevät kauppaan? Missä

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2.

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Strategia ja johtaminen kilpailijoita paremmaksi Pk-koulutusohjelma vastaa Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma Mitä? 2 Valtakunnallinen pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien arviointi- ja kehittämisohjelma Yritys-, tuote- ja maakohtaisesti suoritettava asiantuntijapalvelu

Lisätiedot

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Alma Median tulos Q1 2013 Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Agenda Pääkohdat Q1 Markkinoiden kehitys Taloudellinen kehitys Strategia ja tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

KOHTI KAUPAN ALAN PARASTA ASIAKASKOKEMUSTA TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 17.9.2015

KOHTI KAUPAN ALAN PARASTA ASIAKASKOKEMUSTA TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 17.9.2015 KOHTI KAUPAN ALAN PARASTA ASIAKASKOKEMUSTA TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 17.9.2015 KESKON AVAINLUVUT 2014 Liikevaihto Liikevoitto* 9 071 M 233 M Omavaraisuusaste Likvidit varat Sidotun pääoman

Lisätiedot

Dialog Campaigns on myynnin fully automatic sarjatulityökalu. Se on ratkaisu monimutkaisten myyntihankkeiden markkinointiin.

Dialog Campaigns on myynnin fully automatic sarjatulityökalu. Se on ratkaisu monimutkaisten myyntihankkeiden markkinointiin. Dialog Campaigns on myynnin fully automatic sarjatulityökalu. Se on ratkaisu monimutkaisten myyntihankkeiden markkinointiin. 130 2 5KÄVIJÄMÄÄRÄN KASVU WWW-SIVUJEN KEHITTÄMISELLÄ ENEMMÄN SPONTAANEJA ENEMMÄN

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta!

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Viisi totuutta sosiaalisesta mediasta 1. Facebook on uusi Internet. 2. Yritys ei ole enää kuningas. 3. Suosittelu on sosiaalisen median tärkein liiketoimintatavoite.

Lisätiedot