Fonecta asiakkuusmarkkinointi. Business white paper. Kohti tulosvastuullista markkinointia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Fonecta asiakkuusmarkkinointi. Business white paper. Kohti tulosvastuullista markkinointia"

Transkriptio

1 Fonecta asiakkuusmarkkinointi Business white paper Kohti tulosvastuullista markkinointia Kokonaisvaltainen asiakkuuksien johtaminen kasvun moottorina

2 Muuttuvissa markkinatilanteissa nykyiset ja tulevat asiakkaat ovat liiketoiminnan kriittinen voimavara Tuotannontekijöistä arvon kasvattamiseen...3 Kilpailukykyisen yrityksen markkinointi on tulosvastuullista...5 Tehostaminen tarkoittaa käytännössä muutakin kuin kululeikkauksia...6 Fonectan ratkaisu...7 2

3 Tuotannontekijöistä arvon kasvattamiseen Asiakkaan valjastaminen liikekumppaniksi on nykyaikaista toimintaa. Nykyteknologia ja yhteisölliset mediat tarjoavat kuluttajille, asiakkaille, tarkkailijoille ja kriitikoille ennennäkemättömiä mahdollisuuksia ja muuttavat nämä ryhmät vaikutusvaltaisiksi voimiksi, jotka muokkaavat yritysten ajattelutapaa, kulttuureja ja toimintoja ja lopulta vaikuttavat yritysten tuleviin strategioihin. Yritysten keskeisinä tuotantovälineinä ja varakkuutena on perinteisesti pidetty maata, työvoimaa ja pääomaa. Hidastuneen talouskasvun ja liikatarjonnan aikana yritysten todellisena varallisuutena on kuitenkin nähtävä asiakkuudet. Tämä vaatii muutosta ajattelutavassa. Tätä ajatusmallin muutosta tukee myös tutkimus, jonka Nordic Advisor Group teki suomalaisyritysten ylimmän johdon keskuudessa vuonna 2010 (NAG, Survey of Finnish executives ). Tutkimuksen mukaan asiakaskeskeisyys oli yksi tärkeimmistä strategisista prioriteeteista. Vastaajista 31 % ilmoitti, että tällä alueella yrityksen pitää vielä huomattavasti parantaa ja peräti 27 % ilmoitti, että sen puuttuminen on merkittävä uhka liiketoiminnalle. Monella tavalla tämä välttämätön muutos on jo käynnissä. Termi käyttäjien luoma sisältö (user generated content) on esimerkki siitä, miten asiakkaat ja brändi-intoilijat muutetaan ilmaisiksi, luoviksi resursseiksi ja brändilähettiläiksi. Avoimen lähdekoodin ohjelmistokehitys on samankaltainen esimerkki, jossa asiakkaat toimivat tuotanto- ja kehityskumppaneina. Laadullisissa markkinatutkimusmenetelmissä asiakkaita on alettu yhä enemmän pitää strategisina tutkimus- ja kehitystyöpartnereina, jotka eivät ainoastaan kerro, mitä mieltä he ovat yrityksen tuotteista ja brändeistä, vaan jotka auttavat hahmottamaan, miten yrityksen pitäisi kehittyä. Parhaimmillaan asiakkaista voi tulla jatkuva ja inspiroiva uusien mahdollisuuksien lähde, jos yritys on vastaanottavainen ja kasvunälkäinen. Integroimalla asiakkaat avoimesti yrityksen prosesseihin ja kohtaamalla heidät henkilökohtaisesti ja älykkäästi, yritys saa valtavan tehokkaan ja luovan liiketoiminnan voimavaran. Näkökantaa asiakkaista arvontuottajina tukee Accenturen ja The Chartered Institute of Marketingin (CIM) yhdessä teettämä tutkimus 2010, jossa eurooppalaiset yrityspäättäjät määrittelivät tärkeimmiksi kasvun moottoreiksi asiakaskeskeisyyden, asiakaskokemuksen, strategisen asiakasnäkemyksen, arvolupauksen kehittämisen ja sosiaalisen median hyödyntämisen. Kohti tulosvastuullista markkinointia Kokonaisvaltainen asiakkuuksien johtaminen kasvun moottorina 3

4 Organisaatiot ja työnkuvat uusiksi! Aidosti asiakaslähtöisen ajattelutavan käyttöönotto vaatii organisaation kaikkien osien vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa innovatiivisesti ja koordinoidusti. Yrityksen on muokattava organisaatiomalliaan taatakseen, että kaikki toiminta heijastaa asiakaskeskeisyyttä ja yhteistä arvontuotantoa. Uusi ajattelutapa kumoaa perinteisiä organisatorisia periaatteita. Aidosti asiakaslähtöisessä organisaatiossa jokainen työntekijä on asiakasvastuussa. Työntekijä myös näkee, miten hänen toimintansa, muiden toiminta sekä yrityksen prosessit vaikuttavat asiakkaaseen ja tätä kautta yrityksen liiketoimintaan. Tavoitteen on, että jokainen työntekijä kokee olevansa asiakaspalvelija. ASIAKASKESKEISYYS YHTEINEN ARVON- TUOTANTO YRITYKSEN PROSESSIT ASIAKASVASTUU 4

5 Kilpailukykyisen yrityksen markkinointi on tulosvastuullista Deloitte ja CIM tekivät vuonna 2010 eurooppalaisten yritysjohtajien keskuudessa tutkimuksen markkinoinnin mittaamisesta (Improving Marketing Effectiveness: Leading practices in marketing accountability). Tutkimuksen mukaan 82 % johtajista oli tyytymättömiä markkinoinnin rooliin ja asemaan organisaatiossaan ja vain 39 % yrityksistä uskoi mittaavansa markkinointi-investointien tuottavuutta tehokkaasti. Vain 20 % ilmoitti, että markkinoinnin KPI-mittarit olivat oikeanlaisia. Lisäksi vain 37 % yrityksistä uskoo markkinointistrategioiden heijastavan liiketoiminnan kriittisiä painopisteitä tarkasti. Mikä vielä pahempaa, vain 19 % yrityksistä kokee omassa organisaatiossaan markkinoinnin roolin olevan selvä. Markkinoinnin tulosvastuun tarve on tunnistettu, mutta käytännössä tavoite on osoittautunut hankalaksi. Tämä johtuu pääasiassa asiakashankinnan, asiakassuhteiden ylläpitämisen ja yrityksen kehitysprosessien epäyhtenäisyydestä: brändin hallinta, markkinointi, viestintä, myynti, tuotehallinta, jakelukanavat, asiakaspalvelu sekä tutkimus ja kehitys on erotettu omiksi osastoikseen, jotka tekevät työtä erillään toisistaan. Toimintojen sulauttaminen on yleensä epäonnistunut, koska niitä ei ole johdettu toisiinsa liittyvinä elementteinä. Tulosvastuullisuus mahdollistuu, kun yrityksen koko liiketoiminnan keskiöön asetetaan asiakas. Näin markkinoinnin strategia, suunnittelu ja analysointi ovat automaattisesti kiinni liiketoiminnan tavoitteissa ja strategiassa. Strategia-asiantuntijat ja yritysjohtajat ovat yhtä mieltä siitä, että tulevaisuudessa markkinointi on yksi niistä liiketoimintaprosesseista, joiden tehokkuutta analysoidaan ja parannetaan esimerkiksi automaatiolla. Useimmissa liiketoiminnan osa-alueissa tämä on ollut käytäntö jo pitkään. Markkinoinnin ammattilaiset ovat vastustaneet automaatiovaatimusta markkinoinnin luovan luonteen vuoksi, mutta taloudellinen paine tekee tehostamisen mahdollisuuksien analysoinnista pelkästään järkevää. Kohti tulosvastuullista markkinointia Kokonaisvaltainen asiakkuuksien johtaminen kasvun moottorina 5

6 TEHOSTAMINEN Tarkoittaa käytännössä muutakin kuin kululeikkauksia Tehostaminen ei ole vain kustannusten karsimista vaan etenkin palveluprosessien kehittämistä ja innovatiivisten ratkaisumallien etsimistä. Yritysten on löydettävä tehokkain tapa tuottaa asiakkailleen sellaista arvoa, joka rakentaa ja ylläpitää lojaalisuutta. Tämän näkökulman vahvistaa myös tutkimus, jonka Interpublic teki suurten kansainvälisten yritysten konsernijohtajien keskuudessa. Tutkimuksessa kävi ilmi kolme johdon huolenaihetta: Tuottoa voi kasvattaa vain tiettyyn pisteeseen asti kustannusleikkauksin, sen jälkeen tuottoa voidaan kasvattaa luomalla kysyntää. On syytä kiinnittää yhtä paljon huomiota viivan yläpuolisen osuuden kasvattamiseen kuin viivan alapuolelle jäävän tuloksen parantamiseen (kustannusleikkauksilla) Markkinat ehkä palkitsevat lyhytaikaisesti kustannusleikkauksista, mutta todellisuudessa ne haluavat nähdä yrityksiä, joilla on visioita kysynnän kasvattamiseen 6

7 Fonectan ratkaisu Fonectalla on visio, mielikuvitusta ja resurssit auttaa yrityksiä kehittymään aidosti asiakaslähtöisiksi muuttamalla sekä ajatusmalleja että ydinprosesseja. Lähtökohdat 1) Markkinointi on kaikkein tehtäväkriittisin ja keskeisin liiketoimintaprosessi, koska se auttaa ylläpitämään ja luomaan asiakasarvoa ja kysyntää. Tämän vuoksi se ansaitsee yrityksen ylimmän johdon huomion. Sitä pitäisi myös tukea parhain mahdollisin kyvyin. 2) Samasta syystä nämä äärimmäisen arvokkaat asiakashallintaprosessit ja -järjestelmät tulee alistaa prosessien tehostamiselle ja automaatiolle. 3) Monipuolisen ja dynaamisen markkina- ja asiakastiedon saatavuus ja käytettävyys oikea-aikaisesti on elintärkeää laadukkaalle prosessille. Kohti tulosvastuullista markkinointia Kokonaisvaltainen asiakkuuksien johtaminen kasvun moottorina 7

8 Ratkaisun kulmakivet 1) Asiakkaat strategisena liiketoiminnan voimavarana Asiakkaiden näkeminen liiketoiminnan resurssina ja tasavertaisina kumppaneina Kehitysstrategioiden käyttöönotto, joissa arvoa tuotetaan yhdessä asiakkaan kanssa (joint value creation) ja joista asenteelliset ja yrityksen sisäiset esteet on murrettu Yhteisen arvontuotannon läpinäkyvä mallinnus ja tulosten reilu jako (kaikki voittavat) 2) Markkina- ja asiakastiedon ja asiakasymmärryksen hyödyntäminen Markkinoiden avaintrendien ja niiden vaikutusten ymmärtäminen muodostaa pohjan, jolle strategia rakennetaan markkinointistrategian kehittämiseen, muodostamiseen ja toimeenpanemiseen Syvällinen näkemys asiakasdynamiikasta (motivaattorit ja käyttäytyminen) antaa tietoa Markkina- ja asiakastiedon sekä asiakasymmärryksen hyödyntäminen tehostaa ennusteiden tekemistä ja siten vähentää investointien riskejä ja mahdollistaa tulevien tapahtumien paremman hallinnan 8

9 Käyttökustannusten vähentäminen sulauttamalla tietosaarekkeita ja markkinointi- 3) Markkina- ja asiakasprosessien yhdistäminen ja automaatio ja myyntistrategioihin ja -toimintoihin markkinointiohjelmaksi toimia tarkasti linkitettyihin ja koordinoituihin prosesseihin Näkemysten liittäminen asiakkaan monikanavaisiin brändi-, markkinointi-, viestintä- Kaikkien markkinointisuunnitelmien ja -toimintojen yhdistäminen asiakaskeskeiseksi Asiakastyytyväisyyden ja -uskollisuuden parantaminen toisiinsa linkitetyillä viestintätoiminnoilla ja mediatoimenpiteillä kaikkialla asiakasrajapinnassa 4) Markkina- ja asiakasanalysointi ja optimointi Julkisten ja yksityisten rekisterien tietopaljouden hyödyntäminen, jotta asiakas voi luoda tehokkaampia markkinointikampanjoita, parantaa ROI:ta ja toteuttaa Tuottavien linkkien luominen asiakastiedon, myynnin mahdollistamisen ja asiakas- strategiaansa johdonmukaisemmin suorituskyvyn välille kampanjoiden kannattavuuden maksimoimiseksi Uusimman teknologian täydellinen hyödyntäminen prosessien tuottavuuden ja Tulosvastuujärjestelmien luominen yrityksen sisäisiä toimijoita varten Kohti tulosvastuullista markkinointia Kokonaisvaltainen asiakkuuksien johtaminen kasvun moottorina 9

10 10 Auttaaksemme asiakkaitamme ottamaan käyttöön tämän seuraavan sukupolven lähestymistavan, tarjoamme kattavan palveluvalikoiman:

11 Fonectan suurin tavoite on tulla asiakkaidensa ainutlaatuiseksi markkinointi- ja asiakkuudenkehityskumppaniksi: 1) Fonecta haluaa olla asiakkailleen strateginen ja proaktiivinen liikemarkkinoinnin neuvonantaja. 2) Tavoittelemme asiakastyössämme vankkaan näkemykseen perustuvaa ja luovaa toimintasuunnitelmaa. 3) Haluamme tulla integroitujen markkinointiratkaisujen ja asiakkuuksien kehityskumppaniksi. 4) Olemme valmiita kouluttamaan ja inspiroimaan asiakasyritysten yritysjohtajia ja markkinoinnin asiantuntijoita, kuten myös alalla toimivia mielipidevaikuttajia. Haluatko tietää enemmän ja lähteä kanssamme kehittämään asiakkuuksista yrityksesi tärkeimmän kilpailuedun? Petteri Hakala Johtaja puh Asiakkuusmarkkinointi Fonecta Oy 11

12 Business white paperissa on hyödynnetty seuraavia tutkimuksia: Nordic Advisor Group: Suomalaisyritysten ylimmän johdon keskuudessa vuonna Deloitte & CIM: Eurooppalaiset yritysjohtajat 2010 Interpublic: Suuret kansainväliset yritykset

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2014 Asiakkaan aika 3 4 Asiakkaan aika Sisällysluettelo Asiakkaan aika Avaimet kultakaivokseen 7 Osa 1 - Mitä on tulevaisuuden markkinointi? 8 Osa 2 - Neljän vaiheen muutos

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10. Kai Koski (toimittanut) Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.2005) Loppuraportti 2005 No : 2 1 Kymenlaakson

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Kuinka paljon voit kasvattaa myyntiäsi?

Kuinka paljon voit kasvattaa myyntiäsi? Kuinka paljon voit kasvattaa myyntiäsi? PwC Suomen tutkimus myynnin menestystekijöistä www.pwc.fi Sisällysluettelo Tausta 3 Mikä on menestyvän organisaation tunnusmerkistö? 4 Merkittävää kehittämispotentiaalia

Lisätiedot

Suurimpien kaupunkien verkostohanke

Suurimpien kaupunkien verkostohanke Suurimpien kaupunkien verkostohanke Kunta CRM Vaihe 1 1(73) Tila: Valmis Versio: 1.0.0 Tekijät: Numminen Ossi Reipas Simo Vaini-Antila Anette Nimi: Kunta CRM, vaihe 1 - loppuraportti Hyväksytty: Muutoshistoria

Lisätiedot

Juha Hämäläinen ARVOPERUSTAINEN MYYNTISTRATEGIA

Juha Hämäläinen ARVOPERUSTAINEN MYYNTISTRATEGIA Juha Hämäläinen ARVOPERUSTAINEN MYYNTISTRATEGIA Pro gradu tutkielma Markkinoinnin koulutusohjelma Toukokuu 2014 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta Yksikkö Markkinoinnin yksikkö Tekijä Hämäläinen

Lisätiedot

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

MONIKANAVAISUUS. ja kuinka se rakennetaan?

MONIKANAVAISUUS. ja kuinka se rakennetaan? MONIKANAVAISUUS ja kuinka se rakennetaan? Kuluttajien käyttäytyminen muuttuu huimaa vauhtia ja samalla muuttuvat myös odotukset yritystäsi ja tarjoamaasi palvelua kohtaan. Tiedätkö jo, kuinka täyttää asiakkaiden

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2013 maksuton versio Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Tutkimuksen toteutus, vastaajat

Lisätiedot

Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista

Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista Accenture Management Consulting Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista Digitaalisuus ei ole enää vaihtoehto

Lisätiedot

ARTIKKELI. Kahdeksan perusasiaa CRM:stä Johdon opas kahdeksaan perusasiaan, jotka kaikissa onnistuneissa CRM-aloitteissa on oltava

ARTIKKELI. Kahdeksan perusasiaa CRM:stä Johdon opas kahdeksaan perusasiaan, jotka kaikissa onnistuneissa CRM-aloitteissa on oltava Kahdeksan perusasiaa CRM:stä Johdon opas kahdeksaan perusasiaan, jotka kaikissa onnistuneissa Sisällys Johdanto... 2 Kahdeksan CRM-perusasiaa...2 CRM-perusasia 1: Nopea hyöty ratkaisusta... 3 Ryder nopeuttaa

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Rajatonta rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Toimittaneet Heli Paavola ja Marjo Uusikylä Kaikkea saa tehdä. Kaikkea pitää tehdä. Kaikkia ovia täytyy tempoa, kaikkia kuita kurkotella.

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN MERKITYS JA KOOSTUMUS MAINOSTOIMISTOSSA

ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN MERKITYS JA KOOSTUMUS MAINOSTOIMISTOSSA ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN MERKITYS JA KOOSTUMUS MAINOSTOIMISTOSSA Jenna Hristov Yhteisöviestinnän pro gradu -tutkielma Syksy 2014 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Tiedekunta Faculty Humanistinen

Lisätiedot

Markkinointi sosiaalisessa mediassa osana markkinoinnin tuottavuutta: Case Valio Facebook

Markkinointi sosiaalisessa mediassa osana markkinoinnin tuottavuutta: Case Valio Facebook Markkinointi sosiaalisessa mediassa osana markkinoinnin tuottavuutta: Case Valio Facebook Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Anni Mielityinen 2011 Markkinoinnin laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Mari Jääskö. YHTEISTUOTANTOA VAI SANAHELINÄÄ myynnin johtamisen käytäntö. Pro gradu -tutkielma YTK / Johtaminen Johtaminen Syksy 2011

Mari Jääskö. YHTEISTUOTANTOA VAI SANAHELINÄÄ myynnin johtamisen käytäntö. Pro gradu -tutkielma YTK / Johtaminen Johtaminen Syksy 2011 Mari Jääskö YHTEISTUOTANTOA VAI SANAHELINÄÄ myynnin johtamisen käytäntö Pro gradu -tutkielma YTK / Johtaminen Johtaminen Syksy 2011 2 Lapin yliopisto, matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Työn nimi:

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Tutkimusprojektijulkaisu 2012 2 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Tutkimusjulkaisu 2012 Lukijalle

Lisätiedot

Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin

Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin Julkaisija: Teknologiateollisuus ry ISBN 978-952-5998-40-5, ISBN 978-952-5998-41-2 (pdf) Teknologiateollisuus ry & Market-Visio Oy, 2013. All rights reserved.

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää CRM ostajanopas Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää Miksi lukea tämä CRM-ostajan opas? Jos yritys haluaa parempaa kannattavuutta ja nopeampaa kasvua, on luonnollista,

Lisätiedot

ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa

ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa Osa 3: ICT:n käyttö, kehittäminen ja strategia 2012 suoritetun toimitusjohtajakyselyn mukaan, tietoteknologia on ensimmäisen kerran historiassa ohittanut ihmiset

Lisätiedot

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

Uudenlaisen johtamisen tarve lean-, oppiva- ja elämänyhteisö organisaatiossa

Uudenlaisen johtamisen tarve lean-, oppiva- ja elämänyhteisö organisaatiossa Uudenlaisen johtamisen tarve lean-, oppiva- ja elämänyhteisö organisaatiossa Johtamisen tulevaisuuden visio Adriaan Bekman Johdanto Heti toisen maailmansodan jälkeen Peter Drucker, johtamisteorioiden edelläkävijä,

Lisätiedot

CRM-STRATEGIAN IMPLEMENTOINNIN HAASTEET

CRM-STRATEGIAN IMPLEMENTOINNIN HAASTEET Tuomo Kuusinen CRM-STRATEGIAN IMPLEMENTOINNIN HAASTEET Tietojärjestelmätieteen kandidaatintutkielma JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2011 TIIVISTELMÄ Kuusinen, Tuomo Oskari CRM-strategian

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA MIKKO KAATAJA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Prof. Juha-Matti Lehtonen ja Lehtori Ilkka Kouri ovat hyväksytty tarkastajiksi

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot