"Ohjelmiston aloitusopas" ja "Pikaopas" ovat tämän käyttöoppaan lopussa. SUOMI KÄYTTÖOPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""Ohjelmiston aloitusopas" ja "Pikaopas" ovat tämän käyttöoppaan lopussa. SUOMI KÄYTTÖOPAS"

Transkriptio

1 "Ohjelmiston aloitusopas" ja "Piaopas" ovat tämän äyttöoppaan lopussa. SUOMI KÄYTTÖOPAS

2 Johdanto 1100D on huippulaatuinen digitaalinen SLR (Single-Lens Reflex) -amera, jossa on erittäin tara 12,2 tehollisen megapiselin CMOSenno, DIGIC 4 -suoritin, tara ja nopea 9 pisteen automaattitarennus, jatuva uvaus noin 3 uvaa seunnissa, uvaus näytöllä ja teräväpiirtovideouvaus (HD). Kamera soveltuu aiiin uvaustilanteisiin mihin vuoroauden aiaan tahansa, siinä on useita edistyneen uvausen edellyttämiä toimintoja ja paljon muuta. Tutustu ameran toimintoihin tämän äyttöoppaan avulla uvatessasi ameralla Digitaaliamerassa voit atsoa ottamiasi uvia välittömästi. Luiessasi tätä opasta ota muutama testiuva ja atso, millaisia niistä tulee. Näin opit ymmärtämään ameran toimintoja. Vältä epäonnistuneet uvat ja vahingot luemalla ensin Turvaohjeet (s. 259, 260) ja Käsittelyohjeet (s. 14, 15). Kameran testaaminen ennen uvaamista ja vastuuvelvollisuus Kun olet ottanut uvan, toista se näytössä ja tarista, että se on tallentunut oiein. Jos amera tai muistiortti on viallinen ja uvien tallentaminen tai lataaminen ei onnistu tietooneella, Canon ei ole vastuussa menetetyistä uvista tai aiheutuneista ongelmista. Teijänoieudet Maan teijänoieuslait voivat rajoittaa ihmisistä ja tietyistä ohteista otettujen uvien äytön vain ysityiseen taroituseen. Ota huomioon myös, että esimerisi joissain julisissa esitysissä tai näyttelyissä voi olla iellettyä ottaa valouvia edes ysityisiin taroitusiin. 2 Tämä amera on yhteensopiva SD- ja SDHC- ja SDXCmuistiorttien anssa. Tässä oppaassa näistä orteista äytetään yleisnimitystä "ortti". * Kameran muana ei toimiteta orttia uvien tallentamiseen. Osta ortti eriseen.

3 EOS Camera Instruction Manuals Dis XXX CEL-XXX XXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX Windows XXX XXX Mac OS X XXX XXX CANON INC. 20XX. Made in the EU. EOS Solution Dis XXX CEL-XXX XXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX Windows XXX XXX Mac OS X XXX XXX CANON INC. 20XX. Made in the EU. EOS Camera Instruction Manuals Dis XXX CEL-XXX XXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX Windows XXX XXX Mac OS X XXX XXX CANON INC. 20XX. Made in the EU. Taristuslista Varmista ennen aloittamista, että ameran muana on toimitettu aii seuraavat tarvieet ja lisävarusteet. Jos jotain puuttuu, ota yhteyttä jälleenmyyjään. Kamera (muana silmäsuojus ja runotulppa) Au LP-E10 (muana suojaotelo) Aulaturi LC-E10/LC-E10E* Kaulahihna EW-200D Liitäntäaapeli EOS Camera Instruction Manuals Dis -levy (DVD-ROM) EOS Solution Dis -levy (Ohjelmisto-CD-ROM) Kameran perusäyttöopas * Muana aulaturi LC-E10 tai LC-E10E. (LC-E10E:n muana toimitetaan virtajohto.) Jos hanit objetiivipaetin, tarista, että objetiivi on muana. Säilytä aii edellä mainitut tarvieet ja lisävarusteet. EOS Camera Instruction Manuals Dis -levy Kameran äyttöoppaat ja ohjelmiston äyttöoppaat ovat DVD-ROMlevyllä PDF-tiedostoina. Katso sivulta 267 lisäohjeita EOS Camera Instruction Manuals Dis -levyn äytöstä. 3

4 Oppaassa äytetyt merinnät Oppaan uvaeet <6> : Taroittaa päävalintaieoa. <V> <U> : Taroittaa <S>-nuolipainieita. <0> : Taroittaa asetuspainietta. 0, 9, 7, 8 : Taroittaa, että yseessä oleva toiminto on voimassa 4, 6, 10 tai 16 seuntia painieen vapauttamisen jäleen. * Tässä oppaassa ameran painieisiin, valitsimiin ja asetusiin viittaavat uvaeet ja merinnät vastaavat amerassa ja LCD-näytössä olevia uvaeita ja merintöjä. 3 : Taroittaa toimintoa, jona voi muuttaa painamalla <M>painietta ja muuttamalla asetusta. M : Näyessään sivun oieassa yläulmassa taroittaa, että toiminto on äytettävissä vain luovissa uvaustiloissa (s. 22). (s. **) : Lisätietojen sivunumerot. : Vihje parempaan uvauseen. : Ongelmanrataisun neuvo. : Varoitus uvausongelmien estämisesi. : Lisätietoja. Perusoletuset Kaiissa tämän oppaan ohjeissa oletetaan, että virtaytin on asennossa <1> (s. 31). Oletusena on, että aii valioasetuset ja valinnaiset toiminnot ovat oletusarvoisia. Selvyyden vuosi ohjeissa ameraan on iinnitetty EF-S mm f/3,5-5,6 IS II -objetiivi. 4

5 Luvut Luvuissa 1 ja 2 uvataan ameran perustoimintoja ja valouvaustoimenpiteitä aloittelevaa DSLR-ameran äyttäjää varten. Johdanto Aloittaminen 25 Perusuvaus ja uvan toisto 49 Luova uvaus 71 Edistynyt uvaus 91 Kuvaus LCD-näytöllä (Kuvaus näytöllä) 121 Videoiden uvaaminen 139 Kätevät ominaisuudet 153 Kuvan toisto 175 Kuvien tulostaminen 201 Kameran toimintojen muauttaminen 215 Lisätietoja 225 Ohjelmiston aloitusopas 263 Piaopas ja äyttöoppaan haemisto 269 5

6 Sisällys pääohdittain Kuvaaminen Automaattinen uvaus Jatuva uvaus Omauva ryhmässä Toiminnan pysäyttäminen Liieen epäterävöittäminen Taustan epäterävöittäminen Taustan voimaas tarentaminen Kuvan irauden (valotusen) säätäminen Kuvaaminen hämärässä Kuvaaminen ilman salamaa s (Perusuvaustilat) s. 86 (i Jatuva uvaus) s. 87 (j Itselauaisu) s. 92 (s Valotusajan esivalinta) s. 55 (C Luova automatiia) s. 94 (f Auon esivalinta) s. 101 (Valotusen orjaus) s. 50, 88 (D Salamavalouvaus) s. 77 (ISO-heryyden asetus) s. 54 (7 Salama pois) s. 57, 63 (b Salama pois) Öisen ilotulitusen uvaaminen s. 98 (Aiavalotus) Kuvaus LCD-näytön avulla Videouvaus Kuvan laatu Kuvaus ohteen muaisin tehostein s. 121 (A Kuvaus näytöllä) s. 139 ( Videouvaus) s. 79 (Kuva-asetusten valitseminen) Kuvan tulostaminen isoooisena s. 74 (73, 83, 1) 6

7 Usean uvan ottaminen s. 74 (7a, 8a, b, c) Tarennus Tarennusen muuttaminen s. 83 (S AF-pisteen valinta) Liiuvan ohteen uvaaminen s. 61, 82 (Jatuva tarennus) Toistaminen Kuvien atsominen amerassa Kuvien etsiminen nopeasti Kuvien luoittelu Täreiden uvien suojaus vahingossa poistamiselta Tarpeettomien uvien poistaminen s. 70 (x Toisto) s. 176 (H Luettelouvanäyttö) s. 177 (I Kuvien selaus) s. 180 (Luoituset) s. 194 (K Kuvien suojaus) s. 196 (L Poista) Kuvien ja videoiden automaattinen toisto s. 189 (Kuvaesitys) Kuvien tai videoiden atselu televisiossa LCD-näytön irauden säätäminen s. 191 (Teräväpiirtotelevisio) s. 155 (LCD-näytön iraus) Tulostaminen Kuvien helppo tulostaminen s. 201 (Suoratulostus) 7

8 Toimintojen haemisto Virta Au Lataaminen s. 26 Asettaminen/poistaminen s. 28 Aun varaustila s. 32 Verovirta s. 228 Automaattinen virranataisu s. 31 Kortti Asettaminen/poistaminen s. 28 Alustus s. 44 Kuvan ottaminen ilman orttia s. 154 Objetiivi Kiinnittäminen/Irrottaminen s. 35 Zoomaus s. 36 Image Stabilizer (Kuvanvaain) s. 37 Perusasetuset Dioptrian orjaus s. 38 Kieli s. 34 Päiväys/Aia s. 33 Äänimeri s. 154 LCD pois/päällä s. 166 LCD-näytön irauden säätäminen s. 155 Kuvien tallentaminen Kansion luonti/valinta s. 156 Tiedostonumero s. 158 Kuvan laatu Kuvan tallennuslaatu s. 74 Kuva-asetuset s. 79 Valotasapaino s. 115 Väriavaruus s. 119 Kuvanparannustoiminnot Auto Lighting Optimizer (Autom. valotusen optimointi) s. 107 Objetiivin reunojen valaistusen orjaus s. 108 Pitän valotusen ohinanpoisto s. 219 Kohinanpoisto suurella ISO-heryydellä s. 219 Ensisijainen huippuvalotoisto s. 220 Automaattitarennus Tarennustila s. 81 AF-pisteen valinta s. 83 Käsintarennus s. 85 Kuvaustapa Kuvaustavat s. 20 Jatuva uvaus s. 86 Itselauaisu s. 87 Masimijaso s. 75 Kuvaaminen ISO-heryys s. 77 Toiminto-opas s. 47 Piavalinta s. 40 Luova automatiia s. 55 Ohjelmoitu AE s. 72 Valotusajan esivalinta s. 92 8

9 Toimintojen haemisto Auon esivalinta s. 94 Käsisäätöinen valotus s. 97 Aiavalotus s. 98 Automaattinen terävyysalue s. 99 Mittaustapa s. 100 Valotusen säädöt Valotusen orjaus s. 101 Valotusen haaruointi s. 103 AE-luitus s. 105 Salama Sisäinen salama s. 88 Salaman valotusorjaus s. 102 Salamavalotusen luitus s. 106 Uloinen salama s. 226 Salamaohjaus s. 167 Kuvaus näytöllä Kuvaus näytöllä s. 121 Tarennus s. 128 Ristionäyttö s. 127 Piavalinta s. 126 Videoiden uvaaminen Videouvaus s. 139 Äänen tallennus s. 148 Ristionäyttö s. 148 Piavalinta s. 144 Toistaminen Kuvien esiatseluaia s. 154 Yhden uvan näyttö s. 70 Kuvaustietojen näyttö s. 198 Luettelouvanäyttö s. 176 Kuvien selaus (Selausnäyttö) s. 177 Suurennus s. 178 Kuvan ääntö s. 179 Luoituset s. 180 Videoiden toisto s. 186 Videon ensimmäisen/viimeisen ohtausen leiaaminen s. 188 Kuvaesitys s. 189 Kuvien atsominen televisiosta s. 191 Suojaus s. 194 Poisto s. 196 Piavalinta s. 182 Tulostaminen PictBridge s. 201 Tulostus (DPOF) s. 211 Muauttaminen Valinnaiset toiminnot (C.Fn) s. 216 Oma valio s. 224 Ohjelmisto Asentaminen s. 265 Ohjelmiston äyttöopas s

10 Sisällys 1 2 Johdanto 2 Taristuslista... 3 Oppaassa äytetyt merinnät... 4 Luvut... 5 Sisällys pääohdittain... 6 Toimintojen haemisto... 8 Käsittelyohjeet Piaopas Nimieistö Aloittaminen 25 Aun lataaminen Aun ja ortin asettaminen ja poistaminen Virran yteminen Päiväysen ja ajan määrittäminen Näyttöielen valitseminen Objetiivin iinnittäminen ja irrottaminen Tietoja Image Stabilizer (Kuvanvaain) -objetiivista Perusäyttö Q Kuvaustoimintojen piavalinta Valiotoiminnot Kortin alustaminen LCD-näytön näymän vaihtaminen Toiminto-opas Perusuvaus ja uvan toisto 49 1 Täysautomaattiuvaus Täysautomaattiuvausen toimintatavat Salaman poistaminen äytöstä C Luova automaattiuvaus Muotouvien uvaaminen Maisemauvien uvaaminen Lähiuvien uvaaminen Liiuvien ohteiden uvaaminen Muotouvien uvaaminen hämärässä Q Piavalinta

11 Sisällys Kuvan tunnelma...64 Valaistus tai aiheen tyyppi...67 x Kuvan toisto...70 Luova uvaus 71 d: Ohjelmoitu AE...72 Kuvan tallennuslaadun määrittäminen...74 Z: ISO-heryyden muuttaminen...77 A Kohteen optimaalisten uvaominaisuusien valinta (Kuva-asetuset)...79 E: Tarennustilan muuttaminen...81 S AF-pisteen valinta...83 Vaieasti tarennettavat ohteet...85 MF: Käsintarennus...85 i Jatuva uvaus...86 j Itselauaisun äyttäminen...87 D Sisäisen salaman äyttäminen...88 Edistynyt uvaus 91 s: Toimintauvat...92 f: Terävyysalueen muuttaminen...94 Terävyysalueen taristus...96 a: Käsisäätöinen valotus : Automaattinen terävyysalue...99 q Mittaustavan muuttaminen O y Valotusen orjausen määrittäminen Valotushaaruointi (AEB) A Valotusen luitus (AE-luitus) A Salamavalotusen luitus (Salamaval. luitus) Kirauden ja ontrastin automaattinen orjaus (Auto Lighting Optimizer (Autom. valotusen optimointi)) Kuvan tummien ulmien orjaus A Kuvaominaisuusien muauttaminen (Kuva-asetuset) A Ensisijaisten uvaominaisuusien tallentaminen (Kuva-asetuset) B: Valolähteen muainen valotus (Valotasapaino) Värisävyn säätäminen valolähteen muaan Värintoistoalueen määrittäminen (Väriavaruus) Kuvaus LCD-näytöllä (Kuvaus näytöllä) 121 A Kuvaus LCD-näytöllä

12 Sisällys Kuvaustoimintojen asetuset z Valiotoimintojen asetuset Tarennustilan muuttaminen MF: Käsintarennus Videoiden uvaaminen 139 Videoiden uvaaminen Kuvaustoimintojen asetuset Valiotoimintojen asetuset Kätevät ominaisuudet 153 Kätevät ominaisuudet Äänimerin hiljentäminen Kortin muistutus Kuvien atseluajan määrittäminen Virranataisun aiarajan määrittäminen LCD-näytön irauden säätäminen Kansion luominen ja valitseminen Kuvanumerointitavat Teijänoieustietojen määrittäminen Pystyuvien automaattinen ääntö B Kamera-asetusten taristaminen Kameran oletusasetusten palauttaminen LCD-näyttö pois/päällä Kuvausasetusten näytön värin muuttaminen Salaman määrittäminen Rosanpoistotiedon lisääminen Kennon puhdistus äsin Kuvan toisto 175 H I Kuvien etsiminen nopeasti u/y Kuvan suurennus näytössä b Kuvan ääntäminen Luoitusten määrittäminen Q Piavalinnat toiston aiana Videoiden atselu Videoiden toistaminen X Videon ensimmäisen ja viimeisen ohtausen leiaaminen

13 Sisällys Kuvaesitys (automaattinen toisto) Toisto teräväpiirtotelevisiossa K Kuvien suojaaminen L Kuvien poistaminen B Kuvaustietojen näyttö Kuvien tulostaminen 201 Tulostusen valmisteleminen wtulostaminen Kuvan rajaus W Digital Print Order Format (DPOF) W Suoratulostus DPOF-asetusella Kameran toimintojen muauttaminen 215 Valinnaisten toimintojen määrittäminen Valinnaisten toimintojen asetuset Oman valion tallentaminen Lisätietoja 225 Uloiset Speedlite-salamat Verovirran äyttäminen F Kauolauaisimen äyttäminen Eye-Fi-orttien äyttäminen Toimintojen äytettävyystauluo uvaustilojen muaan Valioasetuset Järjestelmäaavio Vianmääritysopas Virheoodit Teniset tiedot Turvaohjeet Ohjelmiston aloitusopas 263 Ohjelmiston aloitusopas Piaopas ja äyttöoppaan haemisto 269 Piaopas Haemisto

14 Käsittelyohjeet Kameran hoitaminen Tämä amera on herä laite. Älä pudota sitä tai altista sitä isuille. Kamera ei ole vesitiivis, joten sitä ei saa äyttää veden alla. Jos pudotat ameran veteen, ota välittömästi yhteys lähimpään Canon-huoltoon. Pyyhi vesipisarat uivalla liinalla. Jos amera on altistunut suolaiselle ilmalle, pyyhi amera uivasi ierretyllä ostealla anaalla. Älä osaan jätä ameraa voimaaita magneettisia sähöenttiä muodostavien esineiden tai laitteiden, esimerisi magneettien tai sähömoottorien, lähelle. Vältä myös ameran äyttämistä voimaaita radioaaltoja lähettävien esineiden tai laitteiden (esimerisi suurien antennien) läheisyydessä. Voimaaat magneettientät voivat aiheuttaa amerassa toimintavirheitä tai tuhota uvatietoja. Älä jätä ameraa uumiin paioihin, esimerisi suorassa auringonvalossa olevaan autoon. Koreat lämpötilat voivat aiheuttaa amerassa toimintavirheitä. Kamera sisältää heriä eletronisia piirejä. Älä osaan yritä puraa ameraa. Puhalla objetiivin linssillä, etsimessä, heijastavassa peilissä tai tähyslasissa oleva pöly pois puhaltimella. Älä äytä ameran rungon tai objetiivin puhdistamiseen puhdistusaineita, jota sisältävät orgaanisia liuottimia. Jos liaa on vaiea poistaa, vie amera lähimpään Canon-huoltoon. Älä oseta sormin ameran sähöliittimiin. Näin estät liittimien syöpymisen. Syöpyneet liittimet voivat aiheuttaa amerassa toimintavirheitä. Jos amera tuodaan nopeasti ylmästä lämpimään huoneeseen, ameran päälle ja sisäosiin voi ondensoitua vettä. Voit estää ondensoitumisen sulemalla ameran tiiviiseen muovipussiin ja antamalla sen sopeutua lämpimään, ennen uin poistat sen pussista. Jos ameran pinnalle tiivistyy vettä, älä äytä ameraa. Näin estät ameran vahingoittumisen. Jos ameraan muodostuu osteutta, poista objetiivi, ortti ja au amerasta. Käytä ameraa vasta sitten, un osteus on haihtunut. Jos amera on pitään äyttämättömänä, poista au ja säilytä ameraa viileässä ja uivassa paiassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Vaia amera olisi äyttämättömänä, varmista ameran toiminta painamalla lauaisinta silloin tällöin muutaman erran. Vältä ameran säilyttämistä paioissa, joissa äytetään syövyttäviä emiaaleja (esimerisi laboratoriossa tai pimiössä). Jos amera on ollut äyttämättömänä tavallista auemmin, testaa aii sen toiminnot ennen äyttöä. Jos ameraa ei ole äytetty heteen tai edessä on täreä uvaustilaisuus, taristuta amera Canon-jälleenmyyjällä. Voit taristaa myös itse, että amera toimii oiein. 14

15 Käsittelyohjeet LCD-näyttö LCD-näytössä on äytetty uusinta taruusteniiaa, jona ansiosta yli 99,99 % piseleistä on tehollisia. Jäljelle jäävissä alle 0,01 %:ssa voi uitenin olla muutama toimimaton piseli. Jos uvapiste ei toimi, se voi näyä esimerisi mustana tai punaisena. Tällöin ei siis ole yse virhetoiminnosta. Ne eivät vaiuta tallentuviin uviin. Jos LCD-näyttö jätetään äyttöön pitäsi aiaa, osia näytetystä uvasta voi jäädä näyviin näyttöön. Tämä on uitenin väliaiaista, ja häviää, un amera on äyttämättömänä muutaman päivän. LCD-näyttö voi hidastua tai pimetä oonaan matalissa tai oreissa lämpötiloissa. Se palaa normaalisi huoneen lämpötilassa. Kortit Kortin ja tallennettujen tietojen suojaamisesi noudata seuraavia ohjeita: Älä pudota, taivuta tai astele orttia. Älä äsittele sitä ovaouraisesti tai altista isuille tai tärinälle. Älä oseta sormin tai metalliesineillä ameran sähöliittimiin. Älä säilytä tai äytä orttia lähellä voimaaan magneettientän luovaa laitetta, uten televisiota, aiutinta tai magneettia. Vältä myös paioja, joissa muodostuu staattista sähöä. Älä jätä ortteja suoraan auringonvaloon tai lämmönlähteiden läheisyyteen. Säilytä ortti otelossa. Älä säilytä orttia uumissa, osteissa tai pölyisissä paioissa. Objetiivi Kun olet irrottanut objetiivin amerasta, iinnitä objetiivin Liittimet suojatulpat paialleen tai lase objetiivi alas taaosa ylöspäin, jotta linssin pinta tai sähöliittimet eivät naarmuunnu. Pitäaiaisen äytön varoituset Jos äytät jatuvaa uvausta, uvausta näytöllä tai videouvausta pitään, amera voi uumentua. Vaia yse ei tällöin ole toimintavirheestä, uumentuneen ameran piteleminen pitään voi aiheuttaa lieviä palovammoja. Kuvaennon etuosan tahriintuminen Sen lisäsi, että ameraan voi tulla pölyä ulopuolelta, joissain harvoissa tapausissa ameran sisäosien voiteluainetta voi tarttua ennon etuosaan. Jos uvissa näyy täpliä, enno annattaa puhdistuttaa Canon-huollossa. 15

16 Piaopas 1 Aseta au paialleen. (s. 28) Lisätietoja aun lataamisesta on sivulla Aseta ortti paialleen. (s. 28) Aseta ortti orttipaiaan etiettipuoli ameran taaosaa ohti Valoinen meri Punainen meri Kiinnitä objetiivi. (s. 35) Kohdista objetiivin valoiset tai punaiset merit ameran samanvärisiin mereihin. Aseta objetiivissa oleva tarennustilan ytin <AF>asentoon (s. 35) Käännä virtaytin asentoon <1>. (s. 31) Kun LCD-näytössä näyy Päiväys/ Aia-asetusnäyttö, atso sivu

17 Piaopas Käännä valintaieo asentoon <1> (täysautomaatti). (s. 50) Kamera valitsee aii tarvittavat asetuset automaattisesti. Tarenna ohde. (s. 39) Katso etsimen läpi ja siirrä etsimen esus ohteen ohdalle. Paina lauaisin puoliväliin, niin amera tarentaa ohteen. Sisäinen salama ponnahtaa tarvittaessa esiin automaattisesti. Ota uva. (s. 39) Ota uva painamalla lauaisin pohjaan asti. Tarista uva. (s. 154) Otettu uva näyy noin 2 seunnin ajan ameran LCD-näytössä. Näytä uva uudelleen painamalla <x>-painietta (s. 70). Lisätietoja LCD-näytön avulla uvaamisesta on osassa "Kuvaus näytöllä" (s. 121). Otettujen uvien atselemisesta on lisätietoja osassa "Kuvan toisto" (s.70). Lisätietoja uvien poistamisesta on ohdassa "Kuvien poistaminen" (s. 196). 17

18 Nimieistö Lihavoidut nimet viittaavat osiin, jota on mainittu osaan "Perusuvaus ja uvan toisto" mennessä. Valintaieo (s. 22) Virtaytin (s. 31) Sisäinen salama/tarennusen apuvalo (s. 88, 84) EF-objetiivin iinnitysmeri (s. 35) <D> Salamapainie (s. 88) <6> Päävalintaieo Lauaisin (s. 39) EF-S-objetiivin iinnitysmeri (s. 35) Salamatäsmäysen liittimet Salamaenä (s. 226) <V> Tarennustason meri (s. 60) Hihnan iinnie (s. 25) Punasilmäesto / /itselauaisun valo (s. 89, 87) Mirofoni (s. 140, 148) Kahva Peili (s. 173) Liittimet (s. 15) Objetiivin iinnitys Objetiivin luitusnasta Objetiivin vapautuspainie (s. 36) Liitäntöjen ansi Kauo-ohjaimen liitäntä (s. 229) Digitaaliliitäntä (s. 202) Runotulppa (s. 35) HDMI-minilähtöliitäntä (s. 191) 18

19 Nimieistö <O/L> Auo / Valotusen orjauspainie/poistopainie (s. 97, 101, 196) Dioptrian säädin (s. 38) Silmäsuojus (s. 229) Etsimen silmäsuppilo <B> Näyttöpainie (s. 46, 70, 124, 142, 163) <A/I> AE-luitus / Salaman luitus / Pienennyspainie (s. 105, 106, 176, 178, 209) <S/u> AF-pisteen valinta/ Suurennus (s. 83, 178, 209) LCD-näyttö (s. 42, 155) Kaiutin (s. 186) Tasavirtaliittimen johdon auo (s. 228) <A> Kuvaus näytöllä/ Videouvauspainie (s. 122, 140) <Q/l> Piavalintapainie/ Suoratulostuspainie (s. 40, 207) Jalustaierre Kortti-/autilan ansi (s. 28) Käyttövalo (s. 30) Kortti-/autilan annen vapautusvipu (s. 28) <x> Toistopainie (s. 70) <M> Menu-painie (s. 42) <0> Asetuspainie (s. 42) <S> Nuolipainieet (s. 42) <WZ> ISO-heryyden asetuspainie (s. 77) <XB> Valotasapainon valintapainie (s. 115) <Yi/j> Kuvaustavan valintapainie (s. 86, 87) <ZE> Tarennustilan valinta (s. 81) Korttipaia (s. 28) Autila (s. 28) 19

20 Nimieistö Kuvausasetusten näyttö (Luovat uvaustilat, s. 22) c Päävalintaieon osoitin (s. 91) Kuvaustila Valotustason ilmaisin Valotusen orjausen määrä (s. 101) Valotusen haaruointialue (s. 103) Kuva-asetuset (s. 79) Tarennustila (s. 81) X Kertatarennus 9 Vaihtuva tarennus Z Jatuva tarennus g Manuaalitarennus Piavalintauvae (s. 40, 63) Valotasapaino (s. 115) Q Automaatti W Päivänvalo E Varjo R Pilvinen Y Keinovalo U Valoinen loisteputi I Salama O Oma asetus Aun varaustila (s. 32) zxcn Kuvaustapa (s. 86, 87) u Ysittäisuva i Jatuva uvaus j Itselauaisu:10 se l Itselauaisu:2 se q Itselauaisu:Jatuva Valotusaia Auo Auto Lighting Optimizer (Autom. valotusen optimointi) (s. 107) ISO-heryys (s. 77) Ensisijainen huippuvalotoisto (s. 220) y Salamavalotusen orjaus (s. 102) 0 Uloisen salaman valotusorjaus Nosta sisäinen salamalaite (s. 41) Kuvan tallennuslaatu (s. 74) 73 Suuri/Tara 83 Suuri/Normaali 74 Kesioo/Tara 84 Kesioo/Normaali 7a Pieni 1/Tara 8a Pieni 1/Normaali b Pieni 2 (Tara) c Pieni 3 (Tara) 1 RAW 1+73 RAW+Suuri/Tara Mahdollisten otosten määrä Mahdollisten otosten määrä valotasapainon haaruoinnin aiana Itselauaisun ajastin 2 Valotasapainon orjaus (s. 117) B Valotasapainon haaruointi (s. 118) Mittaustapa (s. 100) q Arvioiva mittaus w Osa-alamittaus e Kesustapainotteinen Eye-Fi-siirron tila (s. 230) (näyy, jos äytetään Eye-Fi-orttia.) Näyttää vain äytössä olevat asetuset. 20

21 Nimieistö Etsimen tiedot AF-pisteen äytön ilmaisin < > Tähyslasi AF-pisteet <Z> ISO-heryys <2> Valotasapainon orjaus <A> AE-luitus/ Valotushaaruointi päällä <D> Salaman valmiusvalo Väärä salaman luitus -varoitus <e> Nopea täsmäys (FP-salama) <d> Salaman luitus / FEB päällä <y> Salaman valotusorjaus <o> Oiean tarennusen merivalo Masimijaso <0> Mustavalouvaus ISO-heryys <A> Ensisijainen huippuvalotoisto Valotustason ilmaisin Valotusen orjausen määrä Valotusen haaruointialue Punasilmäisyyden vähennyslampun ilmaisin Valotusaia Salaman luitus (FEL) Toiminnon suoritusilmoitus (busy) Sisäinen salama latautuu (D busy) Auo Muistiortti täynnä -varoitus (FuLL) Kortin virhe -varoitus (Card) Ei muistiorttia -varoitus (Card) Näyttää vain äytössä olevat asetuset. 21

22 Nimieistö Valintaieo Valintaieo sisältää perusuvaustilat, luovat uvaustilat ja videouvaustilan. Luova uvaus Näissä tiloissa voit vaiuttaa eri ohteiden uvaamiseen. d : Ohjelmoitu AE (s. 72) s : Valotusajan esivalinta (s. 92) f : Auon esivalinta (s. 94) a : Käsisäätöinen valotus (s. 97) 8: Automaattinen terävyysalue (s. 99) Perusuvaus Sinun tarvitsee vain painaa lauaisinta. Kamera määrittää asetuset ohteen muaan. 1: Täysautomaatti (s. 50) 7: Salama pois (s.54) C: Luova automatiia (s. 55) : Videouvaus (s.139) 22 Normaali uvaus 2 : Muotouva (s. 58) 3: Maisemauva (s. 59) 4 : Lähiuva (s. 60) 5: Urheiluuva (s. 61) 6 : Öinen muotouva (s. 62)

23 Nimieistö Objetiivi Objetiivi, jossa ei ole etäisyysasteioa Tarennusrengas (s. 85, 135) Vastavalosuojan iinnitys (s. 257) Tarennustavan valintaytin (s. 35) Zoomausrengas (s. 36) Zoomin asentomerit (s. 36) Suodatinierre (objetiivin etuosassa) (s. 257) Image Stabilizer (Kuvanvaain) -ytin (s. 37) Objetiivin iinnitysmerit (s. 35) Liittimet (s. 15) 23

24 Nimieistö Aulaturi LC-E10 Aulaturi au LP-E10:lle (s. 26). Virtaliitin Latausen merivalo Täyden latausen merivalo Aun paia Tätä virtaysiöä on pidettävä joo pystyasennossa tai leveä puoli alaspäin tasaisella alustalla. TÄRKEITÄ TURVATIETOJA SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET. VAARA VÄLTÄ TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN VAARA NOUDATTAMALLA NÄITÄ OHJEITA. Jos ytet laitteen muuhun uin yhdysvaltalaiseen virtalähteeseen, äytä asianmuaista sovitinta. Aulaturi LC-E10E Aulaturi au LP-E10:lle (s. 26). Täyden latausen merivalo Aun paia Virtajohto Latausen merivalo Virtajohdon liitäntä 24

25 1 Aloittaminen Tässä luvussa äsitellään ameran perustoimintoja ja esivalmisteluja, jota annattaa tehdä ennen ameran äyttöönottoa. Hihnan iinnittäminen Työnnä hihnan pää ameran hihnapidieen leniin altapäin. Työnnä sitten pää soljen läpi uvan osoittamalla tavalla. Vedä hihna sopivan ireäsi soljen ympäriltä ja varmista, että hihna ei pääse löystymään. Silmäsuppilon suojus on myös iinnitetty hihnaan (s. 229). Silmäsuppilon suojus 25

26 Aun lataaminen Irrota suojaotelo. Irrota aun muana toimitettu suojaotelo. Kiinnitä au. Kiinnitä au tuevasti laulaturiin uvan muaisesti. Irrota au toimimalla päinvastaisessa järjestysessä. LC-E10 Lataa au. Malli LC-E10 Avaa aulaturin piiit nuolen osoittamalla tavalla ja yte ne pistorasiaan. Malli LC-E10E LC-E10E Kyte virtajohto aulaturiin ja työnnä pistoe pistorasiaan. Lataaminen äynnistyy automaattisesti ja latausen merivalo muuttuu oranssisi. Kun au on täysin ladattu, täyden latausen merivalo muuttuu vihreäsi. Tyhjän aun lataaminen täyteen estää noin 2 tuntia lämpötilassa 23 C. Aun latautumisaiaan vaiuttaa lämpötila ja aun varaustaso. Turvallisuussyistä lataaminen estää alhaisissa lämpötiloissa (6 10 C) auemmin (enintään 4 tuntia). 26

27 Aun lataaminen Aun ja laturin äyttövihjeitä Ostettaessa au ei ole ladattu täyteen. Lataa au ennen äyttöä. Lataa au äyttöä edeltävänä päivänä tai äyttöpäivänä. Ladatun aun lataus purautuu vähitellen myös varastoinnin aiana. Kun au on ladattu, irrota se aulaturista ja irrota virtajohto pistorasiasta. Kun amera ei ole äytössä, poista au. Jos au jätetään ameraan pitäsi aiaa, jonin verran virtaa poistuu, miä vähentää latausen estoa ja aun äyttöiää. Säilytä au suojaotelo (muana) iinnitettynä. Jos säilytät täyteen ladattua aua, sen suoritusyy voi lasea. Aulaturia voi äyttää myös ulomailla. Aulaturi sopii virtalähteisiin, joiden jännite on V, 50/60 Hz. Kiinnitä tarvittaessa aupasta hanittava maa- tai alueohtainen pistoesovitin. Älä yte aulaturiin annettavaa jännitteenmuunninta, sillä se voi vahingoittaa aulaturia. Jos au tyhjenee nopeasti jopa heti täyteen lataamisen jäleen, au on ulunut loppuun. Osta uusi au. Kun olet irrottanut aulaturin virtajohdon, älä ose osetinnastoihin vähintään 3 seuntiin. Älä lataa muita auja uin au LP-E10:tä. Au LP-E10 on taroitettu vain Canon-tuotteille. Sen äyttäminen yhteensopimattomassa aulaturissa tai tuotteessa voi johtaa toimintahäiriöön tai onnettomuusiin, joista Canon ei ole vastuussa. 27

28 Aun ja ortin asettaminen ja poistaminen Aseta täyteen ladattu au LP-E10 ameraan. Kortti (myydään eriseen) voi olla SD-, SDHC- tai SDXC-muistiortti. Otetut uvat tallentuvat ortille. Varmista, että ortin irjoitussuojausytin on asetettu ylöspäin, jotta irjoittaminen/poistaminen on mahdollista. Aun/ortin asettaminen Avaa ansi. 1 Työnnä vipua nuolten osoittamaan suuntaan ja avaa ansi. 2 Aseta au paialleen. Aseta au liitinpää edellä. Työnnä aua, unnes se luittuu paialleen. Kirjoitussuojausytin 3 Aseta ortti paialleen. Aseta uvan muaisesti ortti etiettipuoli ameran taaosaa ohti. Työnnä ortti oonaan sisään. 4 Sulje ansi. Paina antta, unnes se napsahtaa iinni. Kun äännät virtaytimen asentoon <1>, mahdollisten otosten määrä (s. 32) näyy LCD-näytössä. 28

29 Aun ja ortin asettaminen ja poistaminen Kun avaat ortti-/autilan annen, varo työntämästä sitä liiaa taasepäin. Se voi rioa saranan. Mahdollisten otosten määrä määräytyy muun muassa ortin äyttämättömän apasiteetin, uvien tallennuslaadun ja ISO-heryysasetusen muaan. Kun määrität [1 Ota uva ilman orttia]-asetusesi [Pois], et unohda asettaa orttia ameraan (s. 154). Aun/ortin poistaminen Käännä virtaytin asentoon <2>. (s. 31) Avaa ansi. Varmista, että äyttövalo ei pala, ja avaa ansi. Jos "Tallennetaan..." näyy, sulje ansi. Poista au. Paina aun vapautusvipua nuolen osoittamaan suuntaan ja poista au. Estä aun liittimien oiosulu asettamalla aun suojaotelo (muana, s. 26) paialleen. Poista ortti. Työnnä orttia evyesti ja vapauta se sitten. Kortti tulee ulos amerasta. Vedä ortti suoraan ulos. Sulje ansi. Paina antta, unnes se napsahtaa iinni. 29

30 Aun ja ortin asettaminen ja poistaminen Kun äyttövalo palaa tai viluu, amera tallentaa uvia orttiin, luee uvia ortista, poistaa uvia tai siirtää tietoja. Kun äyttövalo palaa tai viluu, älä avaa ortti-/autilan antta älää tee mitään seuraavista. Muutoin uvatiedot voivat tuhoutua tai ortti tai amera voi vahingoittua. Älä poista orttia. Älä poista aua. Älä ravista tai olhi ameraa. Jos ortilla on aiemmin tallennettuja uvia, uvanumerointi ei ehä ala arvosta 0001 (s. 158). Älä oseta sormin tai metalliesineillä ameran sähöliittimiin. Jos LCD-näyttöön tulee orttiin liittyvä virheilmoitus, poista ja aseta ortti uudelleen. Jos virhe ei poistu, vaihda ortti. Jos voit siirtää aii ortin uvat tietooneeseen, siirrä uvat ja alusta ortti amerassa (s. 44). Kortti saattaa tämän jäleen toimia normaalisti. 30

31 Virran yteminen Jos Päiväys/Aia-asetusnäyttö tulee näyviin, un ytet virran, atso sivulta 33 päiväysen/ajan asetusohjeet. <1> : Kameran virta yteytyy. <2> : Kameran virta ateaa, eiä ameraa voi äyttää. Käännä ytin tähän asentoon, un amera ei ole äytössä. 3 Tietoja virranataisusta Kamera säästää aua ataisemalla virran automaattisesti, un se on ollut äyttämättömänä noin 30 seuntia. Kyte ameran virta uudelleen painamalla lauaisin puoliväliin (s. 39). Voit muuttaa virranataisun aiaa [5 Virranataisu]-asetusella (s. 155). Jos äännät virtaytimen asentoon <2>, un uvaa tallennetaan ortille, näyttöön ilmestyy testi [Tallennetaan...] ja virta ateaa, un uva on tallennettu ortille. 31

32 Virran yteminen z Aun varaustason taristaminen Kun virtaytin on <1>-asennossa, aun varaustaso näyy nelitasoisesti: z : Aun varaustaso on hyvä. x : Aun varaustaso on alle puolet. c : Austa loppuu pian virta. (Viluu) n : Au on ladattava. Aun esto Lämpötila Lämpötilassa 23 C Lämpötilassa 0 C Ei salamaa Noin 800 uvaa Noin 750 uvaa 50 %:ssa salama Noin 700 uvaa Noin 650 uvaa Yllä olevat luvut perustuvat täyteen ladattuun au LP-E10:een, un Kuvaus näytöllä -uvausta ei äytetä, ja CIPA:n (Camera & Imaging Products Association) testausstandardeihin. 32 Seuraavat toimenpiteet vähentävät mahdollisten otosten luumäärää: Lauaisimen pitäminen puoliväliin painettuna pitään. Automaattitarennusen äyttäminen usein ottamatta uvaa. LCD-näytön äyttäminen usein. Image Stabilizer (Kuvanvaain) -objetiivin äyttäminen. Objetiivi saa äyttövirtansa ameran austa. Mahdollisten uvien määrä vaihtelee äytettävän objetiivin muaan. Tietoja mahdollisten otosten määrästä Kuvaus näytöllä -uvausella on sivulla 123.

Tekijänoikeudet Kameran käyttäjille Tuotemerkit

Tekijänoikeudet Kameran käyttäjille Tuotemerkit e_kb448.book Page 0 Monday, August 6, 2007 3:59 PM Haluamme kiittää sinua PENTAX -digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään kaikki

Lisätiedot

CEL-SR3XA260. HD-videokamera. Käyttöopas

CEL-SR3XA260. HD-videokamera. Käyttöopas CEL-SR3XA260 HD-videokamera Käyttöopas Y Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA

Lisätiedot

CEL-SP3PA261. Digitaalinen videokamera. Käyttöopas

CEL-SP3PA261. Digitaalinen videokamera. Käyttöopas CEL-SP3PA261 Digitaalinen videokamera Käyttöopas Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA

Lisätiedot

SUOMI. Kameran käyttöopas. Aloitusopas s. 7. Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (sivut 194 201).

SUOMI. Kameran käyttöopas. Aloitusopas s. 7. Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (sivut 194 201). SUOMI Kameran käyttöopas Aloitusopas s. 7 Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (sivut 194 201). Pakkauksen sisällön tarkastaminen Pakkaus sisältää seuraavat osat. Jos jokin osista puuttuu, ota yhteyttä

Lisätiedot

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Digitaalikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Kiitoksia siitä, että olet hankkinut PENTAX digitaalikameran. Ennen kameran

Lisätiedot

WB850F/WB855F. Napsauta aihetta. Perusvianmääritys. Pikaohje. Sisällys. Perustoiminnot. Edistyneet toiminnot GPS. Kuvausasetukset.

WB850F/WB855F. Napsauta aihetta. Perusvianmääritys. Pikaohje. Sisällys. Perustoiminnot. Edistyneet toiminnot GPS. Kuvausasetukset. Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella. Napsauta aihetta Perusvianmääritys Pikaohje Sisällys Perustoiminnot Edistyneet toiminnot GPS WB850F/WB855F Kuvausasetukset

Lisätiedot

2. Muut kuvausvaihtoehdot. 3. Salamakuvaus. 4. Videoiden kuvaus ja katselu. 5. Katseluvaihtoehdot. 8. Kuvien tulostaminen. 9.

2. Muut kuvausvaihtoehdot. 3. Salamakuvaus. 4. Videoiden kuvaus ja katselu. 5. Katseluvaihtoehdot. 8. Kuvien tulostaminen. 9. Perusopas Tehtävien pikahakemisto DIGITAALIKAMERA 1. Sisällysluettelo Perusvalokuvaus/usein käytetyt vaihtoehdot 2. Muut kuvausvaihtoehdot Käyttöohje 3. Salamakuvaus 4. Videoiden kuvaus ja katselu 5. Katseluvaihtoehdot

Lisätiedot

User Manual WB650/WB660. Napsauta aihetta. Pikaviite. Sisällys. Perustoiminnot. Edistyneet toiminnot. Kuvausasetukset. Toistaminen/Muokkaaminen

User Manual WB650/WB660. Napsauta aihetta. Pikaviite. Sisällys. Perustoiminnot. Edistyneet toiminnot. Kuvausasetukset. Toistaminen/Muokkaaminen Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella. Napsauta aihetta User Manual WB650/WB660 Pikaviite Sisällys Perustoiminnot Edistyneet toiminnot Kuvausasetukset

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY DSC-TX5 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2806902

Käyttöoppaasi. SONY DSC-TX5 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2806902 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. OLYMPUS FE-45 http://fi.yourpdfguides.com/dref/4293909

Käyttöoppaasi. OLYMPUS FE-45 http://fi.yourpdfguides.com/dref/4293909 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet CCD-TRV238E/TRV438E DCR-TRV270E/TRV285E. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Lue tämä ensin

Kameran käyttöohjeet CCD-TRV238E/TRV438E DCR-TRV270E/TRV285E. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Lue tämä ensin 2-515-261-33(1) Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Videokamera/Digitaalinen videokamera CCD-TRV238E/TRV438E DCR-TRV270E/TRV285E 2005 Sony Corporation Lue tämä ensin Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti

Lisätiedot

Käyttöohje. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA. Perusopas. 3. Salamakuvaus. 4. Videoiden kuvaus ja katselu. 5. Katseluvaihtoehdot. 6.

Käyttöohje. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA. Perusopas. 3. Salamakuvaus. 4. Videoiden kuvaus ja katselu. 5. Katseluvaihtoehdot. 6. Käyntiosoite: Tavaratoimitukset: Postiosoite: http://www.olympus.com/ Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Germany Puhelin: +49 40 23 77 3-0/Faksi: +49 40 23 07 61 Bredowstrasse

Lisätiedot

Käyttöopas/ Vianetsintä

Käyttöopas/ Vianetsintä Digitaalinen stillkamera Käyttöopas/ Vianetsintä Käyttöohjeet Lue tämä käsikirja ja "Lue tämä ension" (erillinen ohjevihkonen) huolella ennen kameran käytön aloittamista ja säilytä ne tulevaa käyttöä varten.

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietojen löytäminen Etsi haluamiasi tietoja seuraavista: i Usein kysyttyjen kysymysten hakemisto s. iv ix Tiedätkö, mitä haluat tehdä, mutta et tiedä tarvittavan toiminnon

Lisätiedot

Sisällys. 1. Kameran valmistelu ja käytön kulku. 2. Kuvaus etsimen avulla. 3. Kuvaaminen live-näkymän avulla. 4. Valokuvien ja videoiden näyttäminen

Sisällys. 1. Kameran valmistelu ja käytön kulku. 2. Kuvaus etsimen avulla. 3. Kuvaaminen live-näkymän avulla. 4. Valokuvien ja videoiden näyttäminen Sisällys Tehtävien pikahakemisto DIGITAALIKAMERA 1. Kameran valmistelu ja käytön kulku 2. Kuvaus etsimen avulla 3. Kuvaaminen live-näkymän avulla Käyttöopas 4. Valokuvien ja videoiden näyttäminen 5. Perustoiminnot

Lisätiedot

Käyttöohje DIGITAALIKAMERA XZ-10

Käyttöohje DIGITAALIKAMERA XZ-10 DIGITAALIKAMERA XZ-10 Käyttöohje Kiitämme Olympus-digitaalikameran hankinnasta. Lue nämä ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää uutta kameraasi. Siten pystyt hyödyntämään kameran suorituskykyä parhaalla

Lisätiedot

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Digitaalikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Haluamme kiittää sinua tämän RICOH WG-M1 -digitaalikameran hankinnasta. Ennen

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi COOLPIX S9500/S9400:n suositellut toiminnot p Pikatehosteet... A32 Voit käyttää kuviin useita eri tehosteita heti sulkimen laukaisun jälkeen. Samalla kun tarkistat kuvan lopputuloksen

Lisätiedot

Käyttöopas. Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100. Multi-Track Linear PCM -tallennin

Käyttöopas. Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100. Multi-Track Linear PCM -tallennin Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100 Multi-Track Linear PCM -tallennin Käyttöopas Kiitos, että ostit Multi-Track Linear PCM -tallentimen. Lue tämä opas huolellisesti, jotta osaat käyttää tuotetta asianmukaisesti

Lisätiedot

SH-2. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA

SH-2. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA DIGITAALIKAMERA SH-2 Käyttöopas Kiitämme Olympus-digitaalikameran hankinnasta. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen kuin alat käyttää uutta kameraasi. Siten pystyt hyödyntämään kameran suorituskykyä parhaalla

Lisätiedot

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso

Osat. arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus. reunaohjain. asiakirjakansi. tulostelokero. asiakirja-alusta. lasitaso Osat reunaohjain arkinsyöttölaite paperituki syöttölaitteen suojus asiakirjakansi tulostelokero kuljetuslukon vipu asiakirja-alusta lasitaso ohjauspaneeli (Lisätietoja on kohdassa Ohjauspaneelin toiminnot

Lisätiedot

SZ-16/DZ-105. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA

SZ-16/DZ-105. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA DIGITAALIKAMERA SZ-16/DZ-105 Käyttöohje Kiitämme Olympus-digitaalikameran hankinnasta. Lue nämä ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää uutta kameraasi. Siten pystyt hyödyntämään kameran suorituskykyä

Lisätiedot

Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta-

Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta- Peruskäyttöopas -käytettäväksi ilman tietokonetta- Turvallisuusohjeita Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 Ohjauspaneelin toiminnot Ohjauspaneeli...4 Tietojen tallentaminen Valokuvan tai asiakirjan skannaaminen...

Lisätiedot

DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET

DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET Kiitos, että ostit Olympuksen digitaalisen äänitallentimen. Näissä ohjeissa on lisätietoja tuotteen oikein käyttämisestä ja turvallisesti. Säilytä ohjeet

Lisätiedot

Pikaopas. Sarjanumero on kameran pohjassa.

Pikaopas. Sarjanumero on kameran pohjassa. Pikaopas Sarjanumero on kameran pohjassa. Pakkauksen sisällön tarkistaminen GR II Salamakenkä (kiinnitetty kameraan) Ladattava akku (DB 65) USB-muuntaja (AC-U1) g USB-kaapeli g Käsihihna Virtapistoke g

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...5

Lisätiedot

Haluamme kiittää sinua tämän PENTAXdigitaalikameran

Haluamme kiittää sinua tämän PENTAXdigitaalikameran Haluamme kiittää sinua tämän PENTAXdigitaalikameran hankinnasta. Käyttäessäsi tätä kameraa ensimmäistä kertaa, on suositeltavaa, että luet tämän pikaoppaan jotta saat käsityksen kameran perustoiminnoista.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. EPSON STYLUS PHOTO RX700 http://fi.yourpdfguides.com/dref/557363

Käyttöoppaasi. EPSON STYLUS PHOTO RX700 http://fi.yourpdfguides.com/dref/557363 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöopas NPD5196-01 FI

Käyttöopas NPD5196-01 FI NPD5196-01 FI Tekijänoikeudet Tekijänoikeudet Mitään tämän julkaisun osaa ei saa jäljentää, tallentaa mihinkään palautusjärjestelmään tai lähettää missään muodossa, elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8

Lisätiedot