T Digitaalinen kuvatekniikka Kevät 2015 Harjoitus 1: Kameran kuvanprosessointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T-75.4100 Digitaalinen kuvatekniikka Kevät 2015 Harjoitus 1: Kameran kuvanprosessointi"

Transkriptio

1 T Digitaalinen kuvatekniikka Kevät 2015 Harjoitus 1: Kameran kuvanprosessointi Palautus:

2 1 Tavoite Työssä tutkitaan kolmea kameran kuvanprosessointiketjun vaihetta: tarkennusta, mosaiikkikuvan muuntamista RGB-muotoon (demosaicing) ja valkotasapainon säätöä. Harjoitustyö liittyy luennoilla Kameran automatiikka ( ) ja Kameran kuvanprosessointi ( ) käsiteltyihin asioihin. Lisätietoa löytyy kurssikirjasta [1] sekä Ramanath et al. n artikkelista Color image processing pipeline [3]. 2 Aineisto Harjoitustyöhön liittyvä tiedostopaketti (T-75_4100_H1_tiedostot.zip) löytyy kurssin Harjoitustyötsivulta. Paketin sisältö on listattu taulukkoon 1. Tiedosto focus_01.jpg... focus_09.jpg open_raw_image.m process_linear_rgb_image_to_srgb.m sampleimage.dng separate_bayer_color_channels.m Sisältö Tehtävässä 1 käytettävät harmaasävykuvat (9 kpl) Matlab-skripti, joka lukee raw-kuvan muuttujaksi ja linearisoi sen; kuvan ohjella syntyy metadatamuuttuja meta_info Matlab-skripti, joka muuntaa linearisoidun RGB-kuvan srgb-väriavaruuteen katselua varten Digital Negative (DNG) -muotoinen raw-kuva, jota käytetään tehtävissä 2 ja 3 Matlab-skripti, joka erottelee mosaiikkikuvan värikanavat Taulukko 1: Harjoitustyöpaketin sisältö. Harjoitustyössä käytetään Matlab-ohjelmaa, joka löytyy lähes kaikista koulun tietokoneista ja jonka voi ladata kotikoneelle osoitteesta https://download.aalto.fi/. Kurssin Muu materiaali -sivulta (https: //noppa.aalto.fi/noppa/kurssi/t /materiaali) löytyy lyhyt Matlab-ohje, joka on tehty Kuvatekniikan perusteet -kurssin tarpeisiin, mutta josta voi olla hyötyä tälläkin kurssilla. Matlabin oma Help-toiminto on myös hyödyllinen työkalu. 3 Harjoitustyön pisteytys Työstä saa enintään 25 pistettä; hyväksytyn työn minimipistemäärä on 13 pistettä. Työssä on kolme tehtävää, joista jokainen sisältää useamman toteutettavan menetelmän. Menetelmät on pisteytetty vaikeusasteen ja/tai työmäärän mukaan. Tehtävässä 6.2 voi saada lisäpisteitä toteuttamalla kaikki menetelmät. Kokonaisuudessaan raportista voi kuitenkin saada enintään 25 pistettä. Lisäksi jokaisesta tehtävästä on saatava yli 0 pistettä. Yhden harjoitustyön osuus kurssin kokonaisarvosanasta on 25 %, jolloin kurssin kaksi harjoitustyötä muodostavat yhdessä puolet kurssin arvosanasta. 4 Raportin palautus Harjoitustyöstä palautetaan raportti PDF-muodossa Moodleen kurssin työtilaan (https://moodle.aalto. fi/course/view.php?id=2660) viimeistään sunnuntaina 1.3. kello 23:59. Myöhäisiä palautuksia otetaan vastaan keskiviikkoon 4.3. kello 12:00 asti, mutta myöhässä palautetusta raportista voi saada korkeintaan 50 % maksimipisteistä eikä korjausmahdollisuutta ole. Sivu 1 / 7

3 Pisteet julkistetaan maanantaina 9.3. Jos työssä on korjattavaa, korjattu raportti tulee palauttaa Moodleen viimeistään torstaina klo 23:59. Hyväksytysti korjatusta työstä saa 50 % maksimipisteistä. 5 Raportin rakenne ja tyyli Raportissa kerrotaan mitä on tehty, mitä on saatu tulokseksi ja selitetään tarvittaessa taustalla olevaa teoriaa (erityisesti pyritään vastaamaan alempana tehtävänannossa esitettyihin kysymyksiin). Raportin tulee olla johdonmukainen, ymmärrettävä kokonaisuus. Selostuksiin liitetään kuvat ja kuvaajat (kaikista, jotka pyydetään piirtämään tai esittämään), mieluiten kohtaan, jossa ne on saatu aikaan. Kuvaajat numeroidaan ja niihin viitataan tekstissä. Joissain tapauksissa voi olla havainnollisempaa esittää kuvasta valittu yksityiskohta kuin koko kuva. Tuotettu Matlab-koodi kirjoitetaan selkeästi kommentoituna siihen kohtaan, jossa koodia on käytetty. Useaan kertaan toistuvia komentoja ei tarvitse esittää moneen kertaan, mutta joka kohdassa tulee kuitenkin mainita, mitä on tehty. Pyri noudattamaan harjoitustyöpohjan ulkoasua ja harjoitustöiden yleisohjetta. Molemmat löytyvät kurssin Muu materiaali -sivulta. Voit kirjoittaa raportin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Kurssisivujen Muu materiaali -sivulta löytyy muotopohja raportille sekä L A TEX- että Word-formaatissa. Kiinnitä huomiota siihen, että palauttamasi PDF-tiedosto on kohtuullisen kokoinen (< 10 MB). Pakkaa kuvat tarvittaessa. 6 Tehtävät Harjoitustyön ensimmäisessä tehtävässä (kohta 6.1) käsitellään kameran tarkennusta, toisessa (kohta 6.2) mosaiikkikuvan muuntamista RGB-muotoon ja kolmannessa (kohta 6.3) valkotasapainon säätöä. Tehtävät on esitetty osana kameran kuvanprosessointiketjua kuvassa 1. Ensimmäisessä tehtävässä käytetään materiaalina kuvia focus_01.jpg... focus_09.jpg, ja toisessa ja kolmannessa DNG-kuvaa sampleimage.dng. 6.1 Tehtävä 1: Tarkennus (8 p) Työn ensimmäisessä tehtävässä simuloidaan kameran tarkennusprosessia. Tehtävänä on toteuttaa Matlabskripti, joka löytää yhdeksän kuvan setistä (focus_01.jpg... focus_09.jpg) sen kuvan, joka on tarkin annetun tarkennuspisteen suhteen. Tarkennuspisteitä on neljä; ne on listattu alla taulukossa 2. Pisteiden koordinaatit on annettu Matlabmuodossa, jossa rivien (y) indeksit kasvavat ylhäältä alas ja sarakkeiden (x) vasemmalta oikealle. Tehtävässä toteutetaan kolme menetelmää, jotka on listattu pisteineen alla taulukossa 3. Taulukossa on mainittu myös kurssikirjan [1] menetelmää käsittelevät sivunumerot. Kaikkien näiden tarkennusmenetelmien lähtökohtana on, että tarkimmassa kuvassa on eniten korkeataajuuksisia muutoksia. Tämä näkyy kuvassa nopeana harmaasävyarvojen vaihteluna, eli terävinä reunoina. Sivu 2 / 7

4 Kuva 1: Harjoitustyön tehtävät 1 3 osana kameran kuvanprosessointiketjua [1]. # Kuvaus x y 1 Etualalla olevan henkilön paita Lehden Suomen Kuvalehti -teksti Taka-alalla olevan henkilön parta Takaseinän kaakelit Taulukko 2: Tarkennuspisteet. Menetelmä Pisteet Sivunumerot [1] Varianssi Kuvagradientin energia Laplace-operaattorin energia Taulukko 3: Toteutettavat tarkennusmenetelmät. Kaikki kolme menetelmää voidaan siis toteuttaa ns. spatiaalitasossa ilman kuvan muuntamista taajuustasoon esimerkiksi Fourier-muunnoksen avulla. Varianssimenetelmä perustuu oletukseen, että kuvajoukossa, jonka kuvat eroavat toisistaan vain tarkennuksen osalta, terävimmässä kuvissa on suurin varianssi. Matlabissa vektorin varianssi lasketaan komennolla var. Huomioi, että jos käytät tätä komentoa, joudut ensin muuttamaan kuvan matriisimuodosta vektorimuotoon ja lisäksi double precision -muotoon (komennolla im2double). Voit myös halutessasi kokeilla Matlabin edge-reunantunnistusfunktiota ja verrata tuloksia. Kuvagradientin energiaan perustuvassa menetelmässä kuvan terävyyttä arvioidaan sen ensimmäisen asteen derivaatan avulla. Kuvan osittaisderivaattoja voi approksimoida konvoluutiolla (Matlabissa funktio conv2), jossa 3x3-konvoluutiomatriisi liu utetaan kuvan yli. Osittaisderivaattojen G x ja G y konvoluutiomatriisit F x ja F y ovat: Sivu 3 / 7

5 1 2 1 F x = (1) F y = (2) Osittaisderivaattojen laskemisen jälkeen gradientin energiaa voidaan approksimoida laskemalla yhteen osittaisderivaattojen alkioittaiset neliöt. Laplace-operaattorin energiaan perustuva menetelmä muistuttaa kuvagradientin energiaan perustuvaa menetelmää, mutta siinä käytetään ensimmäisen asteen derivaatan sijaan Laplace-operaattoria 2, eli toisen asteen derivaattaa. Kuten edellä, sitäkin voi approksimoida konvoluutiolla käyttämällä seuraavaa konvoluutiomatriisia: F 2 = (3) Laplace-operaattorin 2 energiaa approksimoidaan vastaavasti sen alkioittaisella neliöllä. Jokaisen toteuttamasi menetelmän kohdalla raportoi jokaiselle tarkennuspisteelle kuva, jonka kirjoittamasi skripti valitsi tarkimmaksi. Arvioi silmämääräisesti, valitsiko skripti oikean kuvan. Arvioinnissa voi olla hyödyllistä piirtää kuvaaja, jossa vaaka-akselilla ovat kuvat 1 9 ja pystyakselilla valitsemasi tarkkuusmitan arvot kuullekin kuvalle. Määritä itse sopivan kokoinen tarkennusalue tarkennuspisteen ympärille. Kerro raportissa, miten alueen koon muuttaminen vaikutti menetelmän toimivuuteen. 6.2 Tehtävä 2: Demosaicing (9 p + mahdolliset lisäpisteet) Toisessa tehtävässä muunnetaan DNG-muotoinen raw-kuva (sampleimage.dng) lineaarisesta mosaiikkimuodosta RGB-muotoon, jossa jokaisen pikselin puuttuvat väriarvot on interpoloitu viereisten pikselien arvoista. Vaihtoehtoisia toteutettavia menetelmiä on kolme; ne on listattu alla pisteineen taulukossa 4. Menetelmistä kaksi ensimmäistä, bilineaarinen menetelmä ja väritasomenetelmä, ovat niin sanottuja spatiaalitason menetelmiä, joissa hyödynnetään vierekkäisten pikselien tilastollista samankaltaisuutta. Kolmas menetelmä, joka perustuu Fourier-muunnokseen, on puolestaan taajuustason menetelmä. Tällaiset menetelmät hyödyntävät oletuksia luonnollisten kuvien taajuusjakaumasta sekä ihmisen näköjärjestelmän herkkyydestä korkeille taajuuksille. Tehtävästä voi saada täydet pisteet (9 p) toteuttamalla pelkästään kaksi ensimmäistä menetelmää. Kolmas menetelmä on haastavampi, ja tehtävän voi suorittaa myös tekemällä pelkästään sen. Voit myös halutessasi kerätä lisäpisteitä (yhteensä 25 pisteeseen asti) toteuttamalla kaikki kolme menetelmää. Menetelmä Pisteet Sivunumerot [1] Bilineaarinen menetelmä Väritasomenetelmä Fourier-muunnokseen perustuva menetelmä ; lisäksi [2] Taulukko 4: Toteutettavat / vaihtoehtoiset demosaicing-menetelmät. Sivu 4 / 7

6 Kuva luetaan ensin Matlab-muuttujaksi tehtäväpaketista löytyvällä skriptillä open_raw_image.m. Tämän jälkeen muuttujassa on lineaarinen mosaiikkikuva, jossa vierekkäiset pikselit sisältävät eri värikanavien (R, G tai B) informaatiota. Kuvan Bayer-kuvio on RGGB-tyyppinen, jossa parittomilla riveillä vuorottelevat vasemmalta lukien pikselit R ja G, ja parillisilla riveillä pikselit G ja B. RGGB-kuvio on esitetty alla kuvassa 2. Kuva 2: RGGB-tyyppinen Bayer-kuvio. Molemmissa spatiaalisissa interpolaatiomenetelmissä voidaan hyödyntää konvoluutiota (ks. tehtävä 1). Konvoluutiomatriisi liu utetaan mosaiikkikuvan yli ja saadaan siten interpoloitua pikseleille niiden puuttuvat väriarvot. Koska mosaiikkikuvassa on kaksi kertaa niin paljon vihreitä pikseleitä kuin punaisia tai sinisiä pikseleitä, käytetään puuttuvien vihreiden väriarvojen interpolointiin eri konvoluutiomatriisia kuin punaisille ja sinisille pikseleille. Vihreän kanavan konvoluutiomatriisi F g ja punaisen sekä sinisen kanavan konvoluutiomatriisi F rb on esitetty alla yhtälöissä 4 ja 5. F g = (4) F rb = (5) Jokainen väri käsitellään erikseen siten, että konvoluutiomatriisi liu utetaan yli matriisin, jossa on pelkästään interpoloitavan värin arvoja ja muut arvot ovat nollia. Mosaiikkikuvasta saa tuotettua kuvan, jossa Bayer-matriisin alkuperäiset väriarvot on eroteltu omille dimensioilleen, tehtäväpaketista löytyvällä skriptillä separate_bayer_color_channels.m. Jos mosaiikkikuvan koko on m n, skriptin tuottaman kuvan koko on m n 3, jossa punaiset väriarvot ovat dimensiolla 1, vihreät dimensiolla 2 ja siniset dimensiolla 3. Puuttuvien väriarvojen kohdalla on nollaa. Erotellun matriisin dimensiot voidaan konvoloida erikseen sopivilla konvoluutiomatriiseilla. Konvoluutio tuottaa oletusasetuksilla matriisin, jossa on ylimääräisiä lukuarvoja reunoilla. Tuotetusta matriisista tuleekin poistaa ensimmäinen ja viimeinen rivi ja ensimmäinen ja viimeinen sarake, jotta matriisissa on sama määrä pikseleitä kuin alkuperäisessä kuvassa. Bilineaarisessa interpoloinnissa värikanavat konvoloidaan matriiseilla F g ja F rb. Reunantunnistukseen perustuvassa menetelmässä puuttuvat punaiset ja siniset väriarvot saadaan vastaavasti konvoluutiolla, mutta vihreän kanavan arvot interpoloidaan joko vaaka- tai pystysuunnassa sen mukaan, kummassa suunnassa viereisten pikselien ero on pienempi. Jos tarkoituksena on interpoloida vihreät väriarvot Sivu 5 / 7

7 kuvan 3 mukaisesti pikseliin A5, joka on joko punainen tai sininen, interpolaatio tapahtuu vaakasuunnassa, jos H 5 < V 5, ja pystysuunnassa, jos V 5 < H 5, missä H 5 = A3 + 2 A5 A7 + G4 G6 (6) V 5 = A1 + 2 A5 A9 + G2 G8. (7) Väritasomenetelmä eteen seuraavasti: Kuva 3: Pikselin A5 naapurusto [1]. 1. Interpoloidaan vihreät väriarvot punaisiin ja sinisiin pikseleihin em. tavalla. 2. Interpoloidaan punaiset ja siniset väriarvot vihreisiin pikseleihin kahdesta lähimmästä väriarvosta joko vaaka- tai pystysuunnassa, riippuen siitä, missä suunnassa lähimmät arvot ovat. 3. Interpoloidaan punaiset väriarvot sinisiin pikseleihin ja toisinpäin käyttäen neljää lähintä naapuria kuten bilineaarisessa interpoloinnissa. Matriisin reunoilla interpolointiin voi käyttää lähimmän kolmen (kulmissa kahden) pikselin keskiarvoa. Fourier-muunnokseen perustuvat menetelmät on selostettu yleisesti kurssikirjan [1] sivuilla Tehtävässä toteutettava menetelmä on selostettu tarkemmin artikkelissa [2]. Säädä lopuksi jokaisella menetelmällä tuottamasi RGB-kuvan valkotasapaino (tehtävä 3) ja prosessoi sen jälkeen kuvat srgb-muotoon ( Color Matrixing -vaihe kuvassa 1). srgb-muunnos tapahtuu skriptillä process_linear_rgb_image_to_srgb.m. Vertaile demosaicing-menetelmiä silmämääräisesti. Riittää, että käytät vertailussa vain yhtä valkotasapainomenetelmää. HUOM! srgb-muunnoksessa käytetään kahta muunnosmatriisia: CAM XYZ ja XYZ RGB. Näistä ensimmäinen muuttaa kameran väriarvot XYZ-yhdysavaruuteen ja jälkimmäinen XYZ-arvot edelleen RGBavaruuteen. CAM XYZ-matriisin arvot (9 kpl) löytyvät vektorimuodossa metadatamuuttujan meta_info kentästä ColorMatrix2. Skripti process_linear_rgb_image_to_srgb.m olettaa, että kyseessä on pystyvektori, joka skriptin rivillä 9 muutetaan 3x3-matriisimuotoon transponoimalla. On kuitenkin havaittu, että jotkut Matlabin versiot tallentavat vektorin vaakasuunnassa, jolloin skripti ei toimi oikein. Jos skripti tuottaa virheilmoituksen, poista transponoinnit riviltä Tehtävä 3: Valkotasapaino (8 p) Kolmannessa tehtävässä säädetään toisessa tehtävässä tuotetun kuvan valkotasapaino. Toteutettavia menetelmiä on kolme, joista ensimmäinen perustuu raw-kuvan metadataan (Matlab-muuttuja meta_info), Sivu 6 / 7

8 toinen on ns. Gray world -menetelmä ja kolmas Maximum RGB -menetelmä. Menetelmät on listattu pisteineen alla taulukossa 5. Menetelmä Pisteet Sivunumerot [1] Metadata 2 - Gray world Maximum RGB 3 96 Taulukko 5: Toteutettavat valkotasapainomenetelmät. Metadataan perustuvassa menetelmässä luetaan kameran määrittelemä R-, G- ja B-värikanavien valkopiste muuttujan meta_info kentästä AsShotNeutral. Tämän jälkeen lasketaan valkopisteen arvojen käänteisluvut, jotta niitä voidaan käyttää kertoimina kuvan väriarvoille. Lisäksi kertoimet skaalataan siten, että vihreän kanavan kerroin on 1. Kun tämä on tehty, tehtävässä 2 tuotetun kuvan jokaisen värikanavan arvot kerrotaan vastaavan värikanavan kertoimella. Gray world- ja Maximum RGB -menetelmät on esitelty kirjassa sekä luennon kalvoissa Prosessoi lopuksi kaikilla kolmella menetelmällä tuotetut kuvat srgb-muotoon yllä mainitulla tavalla ja vertaile valkotasapainomenetelmiä silmämääräisesti. Riittää, että käytät vertailussa yhtä valitsemaasi demosaicing-menetelmää (kohta 6.2). Viitteet [1] Sebastiano Battiato, Arcangelo Ranieri Bruna, Giuseppe Messina, and Giovanni Puglisi. Image Processing for Embedded Devices. Bentham Science Publishers, [2] J. W. Glotzbach, R. W. Schafer, and K. lllgner. A method of color filter array interpolation with alias cancellation properties. In IEEE International Conference on Image Processing (ICIP-2001), pages , [3] R. Ramanath, W.E. Snyder, Y. Yoo, and M.S. Drew. Color image processing pipeline. Signal Processing Magazine, IEEE, 22(1):34 43, Sivu 7 / 7

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

Aki Taanila AINEISTON ESITTÄMINEN JA KUVAILU

Aki Taanila AINEISTON ESITTÄMINEN JA KUVAILU Aki Taanila AINEISTON ESITTÄMINEN JA KUVAILU 25.11.2014 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 ORIENTAATIO... 2 1.1 Kriittinen ajattelu... 3 2 AINEISTON TALLENTAMINEN... 4 3 AINEISTON KÄSITTELY... 6 3.1 Taulukko,

Lisätiedot

Tuomas A. Rajala. Versio: 9. syyskuuta 2011. Tämän dokumentin tarkoitus on toimia lyhyenä interaktiivisena esittelynä R-ympäristön

Tuomas A. Rajala. Versio: 9. syyskuuta 2011. Tämän dokumentin tarkoitus on toimia lyhyenä interaktiivisena esittelynä R-ympäristön Pikakurssi R-ympäristön käyttöön Tuomas A. Rajala Versio: 9. syyskuuta 2011 Tämän dokumentin tarkoitus on toimia lyhyenä interaktiivisena esittelynä R-ympäristön käyttöön. Se on suunniteltu rungoksi Jyväskylän

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA EXCEL- TAULUKKOLASKENTA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) Excel-taulukkolaskenta ja sen käyttöliittymä... 1 Tiedoston avaaminen,

Lisätiedot

R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010

R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010 R-KIELEN PERUSTEET R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010 Jarno Tuimala 1. painos R KIELEN PERUSTEET Lukijalle Tavoitteet Tämä kirja esittelee R-kielen perusteet ja muutamia ohjelmointiin liittyviä

Lisätiedot

R: Opas ekologeille. Jari Oksanen. Biologian laitos Oulun yliopisto. c J. Oksanen, 2000 2003

R: Opas ekologeille. Jari Oksanen. Biologian laitos Oulun yliopisto. c J. Oksanen, 2000 2003 R: Opas ekologeille Jari Oksanen Biologian laitos Oulun yliopisto c J. Oksanen, 2000 2003 Versio 1.0 21. tammikuuta 2003 Saatteeksi Tämä opas johdattaa lukijan toivottavasti lempeästi R-ohjelmaan. Opas

Lisätiedot

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne

Kotisivuohjeet. Eteläpohjalaiset Kylät ry. Sivupohjien rakenne Kotisivuohjeet Tässä ohjeessa käydään läpi kotisivujen tekemisen perusteet keskittyen html-koodiin ja sen ominaisuuksiin. Ohjetta voidaan käyttää sivupohjien luonnin apuna, on kuitenkin suositeltavaa että

Lisätiedot

MEMS-elementtien kiekkotason riskianalyysi

MEMS-elementtien kiekkotason riskianalyysi TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto MIKES TKK Mittaustekniikka MEMS-elementtien kiekkotason riskianalyysi 26.1.2009 Markus Nenonen monenone@cc.hut.fi Erikoistyö kurssiin S-108.3130

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 Sisältö: Sisältö:... 2 Yleistä Moodlesta... 5 Navigointi ja liikkuminen... 5 Ympäristön aloitussivu... 5 Sisäänkirjautuminen... 6 Kurssit ja työtilat... 6 Kurssin aloitussivu...

Lisätiedot

GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto)

GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto) GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto) Tämä on Wikikirjaston GIMP-kirjan (http://fi.wikibooks.org/wiki/gimp) tulostettava versio. GIMP on avoimeen lähdekoodiin perustuva ilmainen kuvankäsittelyohjelma.

Lisätiedot

Karttojen värittäminen

Karttojen värittäminen Karttojen värittäminen Neliväriongelman värityskombinaatioiden lukumäärän etsiminen graafien avulla Eero Räty & Samuli Thomasson Valkeakosken Tietotien lukio / Päivölän Kansanopisto Tieteenala: Matematiikka

Lisätiedot

Algoritminen matematiikka

Algoritminen matematiikka Algoritminen matematiikka Luentomoniste Turun yliopisto Matematiikan laitos 20014 Turku 2011 i Alkusanat Kurssin tarkoituksena on algoritmisen ajattelun omaksuminen ja kehittäminen. Tavanomaisesti matematiikassa

Lisätiedot

SAGE-OHJELMISTO LUKION MATEMATIIKAN OPETUKSESSA

SAGE-OHJELMISTO LUKION MATEMATIIKAN OPETUKSESSA SAGE-OHJELMISTO LUKION MATEMATIIKAN OPETUKSESSA Lauri Ruotsalainen Pro gradu -tutkielma Marraskuu 2011 MATEMATIIKAN LAITOS TURUN YLIOPISTO TURUN YLIOPISTO Matematiikan laitos RUOTSALAINEN, LAURI: Sage-ohjelmisto

Lisätiedot

Valinnat ja päätökset

Valinnat ja päätökset Valinnat ja päätökset 4 Valinnat ja päätökset Päätöksenteko on erittäin tärkeässä asemassa kaikissa ohjelmointikielissä. Jos ohjelman lauseiden suoritusjärjestystä ei voitaisi muuttaa tietojen vertailun

Lisätiedot

Taulukkolaskenta Excel-harjoituksia

Taulukkolaskenta Excel-harjoituksia Tarja Heikkilä Taulukkolaskenta Excel-harjoituksia 2014 Tilastollinen Taulukkopohjat tutkimus ovat Tarja tiedostoissa Heikkilä ja Edita ExcelPohjat.xlsx, Publishing Oy 2014 Budjetti.xls ja Kertaustehtavat.xlsx

Lisätiedot

Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa. InnoTransfer tietoa ammattikorkeakouluille ja pk-yrityksille.

Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa. InnoTransfer tietoa ammattikorkeakouluille ja pk-yrityksille. IPR Tiedonhallinta Innovaatiojohtaminen PK-yritykset AMK InnoTransfer tietoa ammattikorkeakouluille ja pk-yrityksille Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa Pekka Koivukunnas

Lisätiedot

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tentti Tentti -työkalun avulla opettaja voi laatia tentin, jonka tulokset tallentuvat Moodleen. Tentissä on mahdollista käyttää erilaisia kysymystyyppejä: monivalintakysymyksiä, tosi/epätosi -väittämiä,

Lisätiedot

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 Taseri PRO 2.0 Käyttöohje Taseri PRO 2.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 T A S E R I P R O Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media

Lisätiedot

(opiskelijan nimi ja opiskelijanumero!) Liisa-Maija Sainio Antero Tervonen

(opiskelijan nimi ja opiskelijanumero!) Liisa-Maija Sainio Antero Tervonen Kauppatieteellinen tiedekunta AA10A0000 Johdatus kauppatieteiden opiskeluun (kurssin vastuuopettajan nimi tähän!) HARJOITUSTYÖOHJE Ulkoasu ja lähdeviittaustekniikka 25.8.2009 (opiskelijan nimi ja opiskelijanumero!)

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. www.webropol.fi

KÄYTTÖOPAS. www.webropol.fi KÄYTTÖOPAS Sisältö 1. PERUSSANASTO... 1 1.1 Kysymystyypit... 1 1.2 Palvelun termit... 2 2. KYSELYN LUONTI... 5 2.1 Pikaopas... 5 2.2 Eri kysymystyyppien luonti (Classic mode)... 7 2.2.1 Otsikko... 7 2.2.2

Lisätiedot

MIKKO HAAPANEN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄ PALAUTTEENKERÄYSJÄRJES- TELMÄLLE

MIKKO HAAPANEN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄ PALAUTTEENKERÄYSJÄRJES- TELMÄLLE MIKKO HAAPANEN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄ PALAUTTEENKERÄYSJÄRJES- TELMÄLLE Diplomityö Tarkastaja: professori Seppo Kuikka Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa 13.8.2014

Lisätiedot

OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN

OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN Raportointi kuuluu tärkeänä osana jokaisen fyysikon työhön riippumatta siitä työskenteleekö hän tutkijana yliopistossa, opettajana koulussa vai teollisuuden palveluksessa.

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu 2/93

Sisällysluettelo Sivu 2/93 KÄYTTÖOHJE Ver. 2.0 Sisällysluettelo Sivu 2/93 Sisällysluettelo 1 Alkusanat...6 2 Asennus...7 3 Jaetut asetukset...8 3.1 Yritys...8 3.2 Asiakkaat...9 3.3 Yleiset asetukset...10 3.4 Tarjouslaskenta 1 &

Lisätiedot

3.5 Todennäköisyyden laskumenetelmiä

3.5 Todennäköisyyden laskumenetelmiä MAB5: Todennäköisyyden lähtökohdat 3.5 Todennäköisyyden laskumenetelmiä Aloitetaan esimerkillä, joka on sitä sarjaa, mihin ei ole mitään muuta yleispätevää ohjetta kuin että on edettävä järjestelmällisesti

Lisätiedot

ArjunGUI Aika-alueen sähkömagneettisten mittausten 2D-mallinnus- ja tulkintaohjelma

ArjunGUI Aika-alueen sähkömagneettisten mittausten 2D-mallinnus- ja tulkintaohjelma GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen yksikkö Rovaniemi Arkistoraportti 17.12.2014 115/2014 ArjunGUI Aika-alueen sähkömagneettisten mittausten 2D-mallinnus- ja tulkintaohjelma Markku Pirttijärvi 1 ja

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

OSA 1 OHJELMAN KÄYTTÖOHJEET

OSA 1 OHJELMAN KÄYTTÖOHJEET 1998 2009 ForestCalc Consulting Oy, Joensuu, Finland 5.5.2009 1 OSA 1 OHJELMAN KÄYTTÖOHJEET Puuanalyysi Puun tilavuus Puujoukon laskenta Metsikkökoeala Kuviotiedon laskenta 2 ForestCalc - Ohjelma metsänmittaustulosten

Lisätiedot

Tässä harjoituksessa silmäillään millaisia työkaluja Photoshopista löytyy.

Tässä harjoituksessa silmäillään millaisia työkaluja Photoshopista löytyy. 1 Kuvankäsittelyn perusteet Photoshop CS Yleisohjeita harjoituksia varten lue nämä ensin! Kansion luominen: Luo ennen harjoituksia H asemalle itsellesi kansio harjoituksissa käytettäville kuville (esim.

Lisätiedot